Sunteți pe pagina 1din 109

ing.

Sorin Turcuş
membru Corpul Experţilor Tehnici
I arh. Aurel Cristian I
expert-consilier Corpul Experţilor Tehnici

ÎNDREPTAR TEHNIC PENTRU EVALUAREA IMEDIATĂ, LA PREŢUL


ZILEI, A COSTURILOR ELEMENTELOR ŞI CONSTRUCŢIILOR
DE LOCUINŢE
- PROCENTUAL ŞI VALORIC -
Pentru experţi, antreprize, justiţiabili şi apărătorii lor, notari, firme imobiliare

MARTIE 2013

MATRIXROM
BUCUREŞTI
TABLA DE MATERII

Fişa nr.1 Costuri şi ponderi la lucrări de locuinţe P + 3, P + 4, P + 8,


P + 10, pe mpSu - fără magazine la parter ........................ 11

Fişa nr. 2 Bloc de locuinţe uzuale P + 3 fără magazine la parter,


demisol nelocuibil (+boxe),
2 scări, 32 apartamente cu 2 şi 3 camere, toate facilită~le,
structura din beton armat, terasă beton armat, încălzire
centrala termica proprie, fără ascensor .............................. 14

Fişa nr. 3 Bloc de locuinţe uzuale P +4 fără magazine la parter,


demisol nelocuibil (+boxe),
2 scări, 40 apartamente, toate facilităţile, structura
din beton armat, terasă beton armat, încălzire
centrala termica proprie, fără ascensor .............................. 17

Fişa nr. 4 Bloc de locuinţe uzuale P +8 fără magazine la parter,


demisol nelocuibil (+boxe), 2 scări,
72 apartamente cu 2 şi 3 camere, toate facilităţile,
structura din beton armat, terasă beton armat, încălzire
centrala termica proprie, ascensor ..................................... 20

Fişa nr. 5 Bloc de locuinţe uzuale P +10 fără magazine la parter,


demis01 nelocuibil (+boxe), 2 scări,
88 apartamente cu 2 şi 3 camere, toate facilităţile,
structura din beton armat, terasă beton armat, Încălzire
centrala termica proprie, ascensor ..................................... 23

Fişa nr.6 Costuri şi ponderi la lucrări de locuinţe construite pentru


viitoare magazine la parter P + 3, P + 4, P + 8, P + 10,
pe mpSu .......................................................................... 26

Fişa nr. 7 Parter de bloc de locuit P+3 construit În vederea


amenajării ca spaţiu comercial, toate facilităţile
şi finisaje minimale ............................................................ 29
Fişa nr. 8 Parter de bloc de locuit P+4 construit În vederea terasă din beton armat, toate facilită~le, centrală termică
amenajării ca spaţiu comercial, toate facilită~le proprie la demisol. ............................................................. 55
şi finisaje minimale ................................. : .......................... 32 Fişa nr. 17 Bloc de locuinţe confort mediu P+2 cu un apartament
Fişa nr. 9 Parter de bloc de locuit P+8 construit în vederea pe nivel, demisol nelocuibil, structură din beton armat,
amenajării ca spaţiu comercial, toate facilită~le acoperiş şarpantă, învelitoare tablă, încălzire cu sobă
şi finisaje minimale ............................................................ 35 cu gaz .......................................................................... 58

Fişa nr. 10 Parter de bloc de locuit P+ 10 construit În vederea Fişa nr. 18 Bloc de locuinţe confort mediu P+2 cu un apartament
amenajării ca spaţiu comercial, toate facilităţile pe nivel, demisol nelocuibif, structură din beton armat,
şi finisaje minimale ............................................................ 38 acoperiş şarpantă, Învelitoare tablă, Încălzire centrală
gaze proprie ...................................................................... 61
Fişa nr.11 Costuri de amenajare suplimentară in lei/mpAu a
magazinelor, pentru dotare specifică, situate la Fişa nr. 19 Locuinţă individuală modernă, parter+un etaj, confort
parterul blocurilor de locuinţe ............................................ .41 sporit, pentru 4-6 persoane, în ansamblu de vile, având 3
dormitoare, 2 camere de baie, un grup sanitar suplimentar,
Fişa nr. 12 Bloc de locuinţe confort sporit P+3 plus demisol
un living spaţios, o bucătărie, un loc de luat masa şi
nelocuibil (centrală termică+boxe), o scară, 8 apartamente
dependinţe. Structura este din beton armat şi zidărie din
plus 2 apartamente la mansardă, toate facilită~le,
cărămidă, acoperişul este din terasă circulabilă, izolaţii,
structură din beton armat, acoperiş şarpantă, ţigIă ............ .43
finisaje şi instalaţii moderne. Locuinţa este branşată la
Fişa nr. 13 Bloc de locuinţe confort sporit P+4 plus demisol nelocuibil toate utilităţile, Încălzirea se face cu centrală termică
(centrală termică+boxe), o scară, 10 apartamente, toate cu tiraj forţat şi corpuri de Încălzire din oţel. Toate
facilităţile, structură din beton armat, terasă beton armat, materialele utilizate sunt de cea mai bună calitate ............ 64
Încălzire centrală gaze, proprie ......................................... .46 Fişa nr. 20 Locuinta individuala moderna alcatuita din parter si
etaj mansardat pentru 6 perosane, in zona turistica
Fişa nr. 14 Bloc de locuinţe confort sporit P+ 10 plus demisol
avand 3 dormitoare, 2 camere de baie, un grup sanitar
nelocuibil (centrală termică+boxe), o scară,
suplimentar, un living spatios, o bucatarie si un lOG de luat
22 apartamente, toate facilită~le, structură din beton
masa si dependinte. Zidarie din caramida, stalpi, plansee,
armat, terasă beton armat, Încălzire centrală gaze,
centuri din beton armat, invelitoare din tigla ceramica pe
proprie, ascensor .............................................................. 49
sarpanta din lemn, finisaje de cea mai buna calitate,
Fişa nr. 15 Bloc de locuinţe confort mediu P+2 cu unui-două a1imentarea cu apa din put propriu, deversarea apelor
apartamente pe nivel, demisol nelocuibil, structură uzate in fosa septica vidanjabila, racordata la electricitate
din beton armat, terasă din beton armat, toate facilităţile, si gaze, centrala termica cu tiraj fortat, calorifere din otel,
încălzi re cu gaze la sobe ................................................... 52 materiale de instalatii moderne, de cea mai buna calitate .... 67
Fişa nr. 16 Bloc de locuinţe confort mediu P+2 cu un apartament Fişa nr. 21 Locuinţe uzuale tip vilă locuinţe ieftine, parter + 1 etaj +

pe nivel, demisol nelocuibil, structură din beton armat, demisol nelocuibil, planşeu din beton armat, terasă,

zidărie cărămidă, toate facilitA~lo, tncAlzlr. terasă) cu izola~i speciale exterioare ale faţadelor şi
cu gaze la sObe ............................... " .. "·" .... ,,·,, .... ·.......... ·70 cu multe îmbunătăţiri speciale ........................................... 95

Fişa nr. 22 Locuinţe uzuale tip vilă. locuinţe ieftin., partor t Fişa nr. 30 Vilă de lux parter şi etaj, cu o foarte mare suprafaţă
1 etaj + demlsol nelocuibil, planşeu din beton armat, vitrată, plan foarte liber modern cu ziduri sau elemente
acoperiş şarpantă tablă, zidărie cArAmidA, toale de structură reduse interior, funda~i şi planşee din beton
fadlităţle, încălzire cu gaze la sobe .................................. ·73 armat, finisaje superioare, planşee şi terasă beton armat,
încălzire (prin centrală termică cu rezervor gaze sau
Fişa nr. 23 Locuinţe uzuale tip vilă locuinţe ieftine, parter + 1 etaj +
combustibil uşor) ............................................................... 98
demisol nelocuibil, planşeu din beton armat, terasă,
zidărie cărămidă, toate facilităWe, încălzire centrală Fişa nr. 31 Imobil de tip vilă multietajat de mare lux, cu 2 subsoluri,
termică gaze proprie ......................................................... 76 la care se aplică o structură metalică rigidă; precum şi
zidării Înrămate În profile metalice, cu structură din cadre
Fişa nr. 24 Locuinţe uzuale tip vilă parter + 1 etaj + demisol de beton cu armătură rigidă. Clădirea are unele Îmbună­
nelocuibil, planşeu din beton armat, acoperiş şarpantă,
tăţiri şi anexe, (ascensor, aer condiţionat, etc) Învelitoarea
tablă, zidărie cărămidă, toate facilităţile, încălzire centrală
este de tip terasă, încălzire cu centrală termică
termică gaze proprie ......................................................... 79
proprie cu gaze ............................................................... 101
Fişa nr. 25 Locuinţe uzuale tip vilă parter + 1 etaj + demisol Fişa nr. 32 Vilă de lux parter + 1 etaj + demisol parţiallocuibil,
nelocuibil, planşeu din beton armat, terasă, zidărie
finisaje şi instalaţii cu materiale de calitate superioară,
cărămidă, toate facilită~le, Încălzire centrală termică gaze ....... 82
structură de beton armat şi zidării, şarpantă, învelitoare
Fişa nf. 26 Vilă de lux parter + 1 etaj + demisol parţiallocuibil, tablă zincată, Încălzire centrală proprie ............................ 105
finisaje şi instala~i cu materiale de calitate superioară,
Fişa nr. 33 Vilă de lux parter + 1 etaj + demisol parţiallocuibil,
structură de beton armat, terasă din beton armat,
finisaje şi instalaţii cu materiale de calitate superioară,
zidărie din cărămidă, încălzire cu gaze la sobă .................. 85
structură de beton armat şi zidării, şarpantă, învelitoare

Fişa nr. 27 Vilă de lux parter + 1 etaj + demisol parţiallocuibil, ţiglă, încEilzire centrală proprie ......................................... 108
finlsaje şi instala~i cu materiale de calitate superioară,
Fişa nr. 34 Locuinţă modestă în mediu urban construită din
structurA de beton armat, şarpantă, învelitoare tablă,
cărămidă, cu planşee din beton armat, pivniţă, acoperiş
incAlzire cu gaze la sobă .................................. ·.. ·.. ·.. ·...... ·88
cu şarpantă şi învelitoare tablă zincată, racordată la toate
!-işa nr. 28 Vilă de lux parter -1- 1 etaj + demisol parţiallocuibil, facilită~le, încălzire cu sobe cu gaz .................................. 111
finisaje şi instalaţii cu materiale de calitate superioară,
Fişa nr. 35 Locuinţă individuală În mediu urban, confort sporit,
structură de beton armat şi zidării, şarpantă,
având toate facilită~le, Încălzire cu gaze la sobe.
învelitoare ţiglă, încălzire cu gaze la sobă .......................... 92
învelitoare tablă, planşeu din beton armat, beci. .............. 114
Fişa nr. 29 Vilă de lux parter + 1 etaj cu garaj de o maşină, Fişa nr. 36 Locuinţă individuală în mediu urban, confort sporit,
structură de beton armat total (fundaţii, planşee, pere~,
având centrală termică proprie, beci, Învelitoare
Fişa nr. 42 Costul instalaţiilor sanitare interioare (variante de
tablă zincată, zidărie cărămidă, planşee din beton
117 echipare) la locuinţe parter + demisol + etaj, echipate
armat, toate facilită~le. cu obiecte din import 132
Fişa nr. 37 Locuinta individuala moderna, parter, confort mediu, Fişa nr.43 Instalaţii de canalizare şi branşament ia reţeaua de apă
pentru 3-4 persoane, in zona turistica, teren plan, avand 2
potabilă pe 10 ml.. ........................................................... 134
dormitoare, 1 camera de baie, un grup sanitar suplimentar,
un living spatios, o bucatarie, un loc de luat masa si un Fişa nr. 44 Locuinţă cu confort Îmbunătăţit În mediu rural P+ 1+beci,
garaj pentru un autoturism. Zidarie din caramida, stalpi, racordată la electricitate, Încălzire cu lemne, apă şi
plansee, centuri din beton armat, invelitoare din tigla canalizare proprii, acoperiş şarpantă, Învelitoare tablă
metalica pe sarpanta din lemn, finisaje de cea mai buna zincată, planşee din beton armat. 136
calitate, alimentarea cu apa din put propriu, deversarea
Fişa nr. 45 Locuinţă cu confort mediu În mediu rural P+1+beci, fără
apelor uzate in fosa septica 'fidanjabila, racordata la
alte facilităţi În afara racordării la electricitate, Încălzire sobe
electricitate si gaze, centrala termica cu tiraj fortat,
cu lemne, planşeu din beton armat... ............................... 139
calorifere din otel, materiale de instalatii moderne,
de cea mai buna calitate ............................................ 120 Fişa nr. 46 Locuinţă construită În mediu rural având parterul din
Fişa nr. 38 Locuinta moderna in vila cuplata parter+etaj+etaj zidărie de cărămidă şi etajul din lemn, fără alte facilităţi
mansardat, pentru 5-8 persoane, in ansamblu de vile În afară de electricitate, pivniţă, Învelitoare
avand 4 dormitoare, 3 camere de baie, un grup sanitar cu tablă zincată. 142
suplimentar, un living spatios, o bucatarie cu loc de luat Fişa nr. 47 LOCUinţă parter+etaj construită din lemn, În mediu rural,
masa si dependinte, o camera birou, spatiu carui a având beci din zidărie, fără alte facilită~ În afară de
poate sa i se dea diferite utilizari la mansarda, garaj, electricitate, planşeul peste beci placă din beton armat,
terase si balcoane. Structura de rezistenta, comuna acoperiş şindrilă. 145
pentru cele 2 locuinte, este alcatuita din cadre, stalpi si
Fişa nr. 48 Locuinţă de lux construită În mediu rural având
plansee de beton armat, caramida porotherm, invelitoare
parter + 1 etaj + beci. Zidărie cărămidă, planşee din
din tigla metalica pe sarpanta de lemn. Locuinta este
beton armat, racordată la electricitate având restul
bransata la toate utilitatile, incalzirea cu centrala
facilităţi lor proprii, şarpantă, ~gIă, centrală termică ........... 147
termica gaze si calorifere de aluminiu .................... ·.··· 123
Fişa nr. 39 Costul instalaţiilor sanitare interioare (variante de Fişa nr. 49 Locuinţă de lux construită În mediu rural având
echipare) la locuinţe parter echipate cu parter + 1 etaj + beci. Zidărie cărămidă, planşee
obiecte indigene .............................................................. 126 din beton armat, racordată la electricitate având
restul facilităţi lor proprii, şarpantă, ~gIă, Încălzire
Fişa nr. 40 Costul instalaţiilor interioare la locuinţe parter echipate
sobe cu gaz. 150
cu obiecte din import .......................... 128
Fişa nr. 50 Locuinţă de lux construită În mediu rural având toate
Fişa nr. 41 Costul instalaţiilor sanitare interioare (variante de
facilită~le mai puţin gaze - Încălzire sobe cu lemne.
echipare) la locuinţe parter + demisol + etaj, echipate
cu obiecte indigene 130
.~
Zidărie cărămidă, planşee beton armat, învelitoare "1.. nr. 60 Dependinţă din zidărie, pe o funda~e uşoară din beton,
153 şarpantă simplă,tăvănuială din scânduri brute,
tablă zincată, beci
învelitoare din tablă neagră (Ia mp), cu o zidărie de o
Fişa nr. 51 Locuinţă cu confort îmbunătă~t în mediu rural, racordată cărămidă 172
la electricitate, încălzire cu lemne, apă şi canalizare
proprii, acoperiş şarpantă, învelitoare tablă zincată, "'1'8 nr. 61 Depozit de mărfuri industriale, structură mixtă _
156 metal - zidărie din cărămidă - beton armat, tâmplărie
planşeu din beton armat.
metalică, finisaje superioare, înălţimea de 5,00 m,
Fişa nr. 52 Locuinţă construită din lemn, În mediu rural, fără alte fără pod rulant. ....................................... '" ...................... 173
facilităţi În afară de electricitate. Acoperiş şindrilă............ 159
n,a nr. 62 Unitate de producţie aparate electronice, clădire
Fişa nr. 53 Locuinţă construită din lemn, În mediu rural, cu zidărie parter + etaj, structura din cadre de BCA, zidărie
din chirpici, racordată la electricitate, fără alte facilităţi exterioară din BCA, zidărie interioară din cărămidă,
planşeu din lemn, învelitoare din tablă zincată ................. 161 finisaje minimale, încălzire cu sobe cu gaze, fără subsol. 175
Fişa nr. 54 Locuinţă modestă în mediu rural cu ziduri din paiantă, Fişa nr. 63 Magazin .nodern pentru produse industriale, parter,
racordată la electricitate, fără alte facilităţi, planşeu subsol şi eraj parţiale, preponderent structură metalică
din lemn, învelitoare din tablă zincată .............................. 163 cu suprafeţe mari vitrate la spaţiile de vânzare şi birouri,
Fişa nr. 55 Locuinţă modestă În mediu rural cu ziduri din carămidă, racordare edilitară, încălzire electrică 178
racordată la electricitate, fără alte facilităţi, planşeu Fişa nr. 64 Constructie moderna pentru birouri,
din lemn, învelitoare din tablă zincată .............................. 165 avand parter, 2 subsoluri şi 5 etaje, cu garaje
Fişa nr. 56 Locuinţă modestă din blocheţi din beton simplu turnaţi şi spaţii tehnice la subsoluri şi spaţii publice
la faţa locului, În mediu rural, racordată la electricitate, la parter (magazin, restaurant, etc.). Structura
fără alte facilită~, planşeu din lemn, Învelitoare din tablă mixtă din beton armat şi profile metalice.

zincată 167 Închideri cu pere~ cortină şi placări exterioare


cu granit. Finisaje superioare şi instalaţii moderne ........... 181
Fişa nr. 57 Dependinţă din paiantă C:J schelet din lemn rotund,
şarpantă simplă, tencuială interioară din lut, tencuială Fişa nr. 65 Construcţie pentru birouri 2S + P + 10 etaje,
exterioară cu mortar din var-ciment, tavane pe şipci ........ 169 pereţi cortina din aluminiu cu geam termopan,
structura mixtă din beton armat şi profile metalice.
Fişa nr. 58 Magazie din scândură pe schelet din lemn rotund, Fundaţie realizată În incintă de coloane forate
pereţi din scândură brută, Învelitoare din carton
secante, 1 scară, 2 Jifturi. ................................................. 184
asfaltat cu şarpantă simplă (Ia mp) 170
Fişa nr. 66 Hală metalică modulabilă şi demontabilă cu pereţi şi
Fişa nr. 59 Dependinţă din zidărie,
pe o fundaţie uşoară din beton,
acoperiş din panouri termoizolate cu vată minerală,
şarpantă simplă,tăvămuială din scânduri brute,
luminatoare din policarbonat, pardoseală din beton simplu,
Învelitoare din tablă neagră (Ia mp), cu o zidărie
o uşă metalică mare (3x3 m) şi 2 uşi normale .................. 188
de jumătate de cărămidă .................................. ·... ········ ... 171
Fişa nr. 67 Hală industrială din elemente prefabricate din beton armat şi
beton precomprimat, parter, o singură travee, acoperiş ....... . INDREPTAR TEHNIC PENTRU EVALUAREA IMEDIATĂ A
prefabricat tip cheson 1.5x6 m, închidere perimetrală BCA, OOITURILOR ELEMENTELOR ŞI CONSTRUCŢIILOR DE LOCUINŢE
termoizolare, acoperş cu vată minerală şi pereşi cu
polistiren, tâmplărie aluminiu, geamuri termopan, - MARTIE 2013-
racordare la apă şi canalizare şi la energia electrică,
Încălzire cu aeroterme, spaţiul de birouri şi sanitar, Mod de utilizare
fără pod rulant. .........................................······· ................... 190
Fişa nr. 68 Tabel sinoptic pentru evaluarea globală a terenurilor- Pe piaţa construcpilor de astăzi şi În special În sectorul de locuinţe,
valoare medie În lei la terenuri şi construcţii În mediul In afară de lipsa fondurilor necesare, un mare impediment este lipsa de
rural şi Bucureşti, În vederea evaluării rapide a Informare, precum şi rapida modificare a raporturilor valutare care se
construcţiilor la care există aferentă şi o suprafaţă traduce În cazuri extreme, printr-o lungă perioadă de studiere şi întocmire
de teren al cărei cost se adună la cel al locuinţei. ............ 192 de documentaţii. Aceasta nu permite exprimarea imediată a costurilor
94 nocosare pentru edificarea unei locuinţe (rurale, orăşăneşti la curte, vile,
Fişa nr.69 TERENURI RURALE bloc de lOCUinţe) şi deci o perioadă destul de Îndelungată (sufiCientă ca să
Fişa nr.70 Terenuri pe şosele de acces În Bucureşti 196 18 schimbe aceste preţuri), În care viitorul proprietar nu poate fi lămurit cât
va costa imobilul şi deci nu va putea să-şi facă socotelile şi/sau să solicite
Fişa nr. 71 TERENURI (Ia valori medii informative)
credite În timp util.
la loturi medii ÎN BUCURESTI ................................ ·........ 198

Exemplu de calcul nr. 1 199 De asemeni, În expertizele tehnice juridice şi extrajudiciare În care
Fişa nr. 72
Exemplu de calcul nr. 2 ...................................... ·.. ·...... ·.. 201 o parte din construcţie este edificată şi trebuie să se finiseze restul
Fişa nr. 73
Imobilului sau În care se cere costul estimativ al lucrărilor parţiale efectuate
202
Fişa nr. 74 Exemplu de calcul nr. 3 ................................................... sau care urmează să se efectueze, lucrarea cere un mare efort de
măsurători şi devize multiple.
Fişa nr. 75 Exemplu de calcul nr. 4 ................................................... 203
S-a considerat din acest motiv că nu va fi lipsit de interes dacă atât
204
Fişa nr. 76 Exemplu de calcul nr. 5 ................................................... constructorul cât şi beneficiarul, atât finanţatorul cât şi expertul, atât
Fişa nr. 77 Exemplu de calcul nr. 6 ................................................... 205 ofertantul cât şi organizatorul de licitaţii, notarul sau organele locale ar
avea la Îndemână un instrument simplu şi rapid care să-i ajute În
Fişa Tabel cu metodologia simplificată de modificare
nr.78 evaluarea imediată şi apropiat de realitate a costurilor reale şi efective de
Înlocuire sau scoatere de pe fişa imobilului În cauză,
edificare « şi nu de vânzare » antreprenorul vânzător putând să-şi
a unor elemente constitutive ............................................ 206
adauge sporurile considerate de el la aceste diferite tipuri de locuinţe, atât
a celor ce urmează a fj ridicate de la fundaţie cât şi a celor ce se află În
diferite faze de execupe şi la care trebuie calculată terminarea construcţiei.
În alcătuirea lucrării noastre, s-a pornit de la indici medii cantitativi şi
valorici ce se aplică la metru pătrat desfăşurat, respectiv utili, al fiecărei
categorii de construcţii şi de la costuri medii totale pentru fjecare categorie

3
de lucrări. Este desigur posibil - şi Îndrumarul a fost conceput ca atare - ca Menţionăm că preţurile şi tarifele luate În considerare la alcătuirea
la anumite imobile specifice să nu existe un articol; acesta va fi tăiat şi preţurilor unitare ce stau la baza determinării pe metru pătrat suprafaţă
scos pur şi simplu; sau să înlocuiească un element modificat În realitate, locuibilă, se situează la nivelul martie 2013, dată la care sunt calculate atât
cu acesta din urmă, care se regăseşte În altă fişă (parchet de fag În loc de preţurile medii ale terenurilor cât şi corespondentul total În valută, la toate
parchet de stejar) scoţând total elementul din fişă şi adăugând total tI,ele. Având În vedere că € a devenit monedă de referinţă la noi În ţară, şi
elementul nou (vezi exemplu calcul 6). noi vom raporta costurile la această valută 1 € =4,38 lei.
Articolele din indicator sunt complexe; de exemplu când vorbim de În afară de costurile pe metru pătrat de suprafaţă utilă, am
beton armat În structură, luăm În considerare costul total al materialelor considerat că este de interes să se cunoască şi procentual cât reprezintă
inclusiv transportul lor la şantier (oţel beton, beton, cofraje, confecţii fiecare categorie de lucrări În costul total.
metalice Înglobate, etc.), al manoperei totale (manoperă directă, impozit, Au fost considerate 4 categorii de blocuri de locuinţe: cu parter şi
ajutor de şomaj, CAS, cotă maiştri, cotă TESA), al utilajelor (chirie, preVora 3,4,8 şi 10 etaje, atât cu magazine la parter (chiar şi cele cu 3 nivele În
de func~onare efectivă, al schelelor, macaralelor, autopompelor de beton, provincie) cât şi fără magazine, acestea fiind cele mai dese situaţii
fntâlnite.
vibratoarelor, etc.), la care adăugăm o cotă medie de cheltuieli generale,
de profit şi TVA. Valorile/mp luate În considerare sunt bazate pe preţurile Pentru fiecare bloc s-a considerat că pe fiecare palier sunt câte 4
apartamente - 2 cu 2 camere şi 2 cu 3 camere.
actualizate.
În mod similar s-a procedat pentru calculul fiecărui preţ unitar din Blocurile au structură celulară din beton armat, cu diafragme,
anexele aferente fiecărei fişe, ce au stat la baza determinării În final al pereţi de umplutură din cărămidă, posedă subsol tehnic şi boxe, precum şi
costurilor pe metru pătrat suprafaţă utilă. În ceea ce priveşte suprafaţa utilă etaj tehnic; la blocurile P + 8 şi P + 10 (având În plus casa troliu lift,
spălătorie, etc.).
luată În considerare, am avut În vedere pentru blocurile de locuit
prevederile Legii nr. 114/1996, care stabileşte nivelul suprafeţelor ce Camerele de locuit sunt prevăzute cu pardoseli din parChet de fag
compun un apartament de locuit şi suprafaţa Ad aferentă, iar pentru restul sau linoleum, băile şi bucătăriile cu pardoseli din mozaic iar holurile
de locuinţe individuale a fost stabilită de către autori În func~e de modelul Interioare şi cele exterioare apartamentelor inclusiv scările, cu pardoseli
din beton mozaicat. Spaţiile tehnice au fost prevăzute cu pardoseli din
constructiv propus.
boton simplu.
Locuinţele, În func~e de posibilită~le de echipare au fost prevăzute
CU instala~i electrice, instalaţii de apă - canal, sanitare, precum şi cu Au fost prevăzute tencuieli şi placaje exterioare rezistente la
diferite variante de Încălzire care sunt specific calculate În fişe. Intemperii precum şi finisarea completă a interioarelor (inclusiv zugrăveli,
Locuinţele din blocurile cu apartamente, au fost prevăzute cu toate vopsitorii, faianţă parţial la baie şi bucătărie, pe 1,50 h).
instalaţiile şi utilităţile necesare care pot fi asigurate În oraş inclusiv cu Tâmplăria este din lemn de răşinoase la uşile şi ferestrele
,1
gaze eventual termoficare cu care au fost iniţial dotate În mod uzual (azi Interioare duble şi metalică la parter, la vile şi blocuri noi, tâmplărie PVC
sau aluminiu.
centrale de bloc sau scarA); articolele respective pot fi luate din alte fişe ce
S-a avut În vedere că apartamentele sunt dotate cu toate facilităple
10 conţlno.
Bran,amentele la utilită~ au fost prevăzute pe o distanţă de 10 m, de confort minimal: instalaţii de apă - canal, instalaţii sanitare, instalaţii
în Ipoteza cA Tn zona unde este construită locuinţa există posibilitatea de electrice (incfusiv corpurile de iluminat), instalaţii de gaze la bucătărie,
racordare. În cazul În care distanţele sunt altele se va extrapola În mod termoficare sau centrală (inclusiv corpurile de Încălzire, din aluminiu sau
fontă), ascensor la blocurile de 8 şi 10 etaje.
corespunzător.

4 5
În cazul blocurilor cu magazine la parter, s-a avut În vedere că ".8 sau P+ 10, cu finisaje minimale (amenajări separate), valoarea
fOI.rllor specifice.
magazinele preiau proporţional o cotă aferentă lucrărilor comune, cu
excepţia unor dotări specifice numai magazinelor sau numai locuinţelor. De Cunoscând că unele magazine au un specific aparte, s-a elaborat
exemplu, s-a prevăzut numai o cotă minimală de placare cu faianţă la " o fI,ă specială a elementelor respective ale unităWor comerciale de profil
(o.rne, lapte, băcănie, textile şi mixte), fişa nr. 11.
magazine, corespunzătoare grupurilor sanitare aferente, Însă acest
procent poate creşte În mod semnificativ, când la parter se amenajează Se recomandă atenţie asupra tipUlui de fişă consideră Ad (arie
de.IAşurată) sau Au (arie utilă), sau cu ambele.
magazine alimentare placate cu faianţă Într-o cantitate mult mai mare,
Am considerat, totuşi, util să introducem şi nişte blocuri cu confort
având dotări şi finisaje separate pentru funcţia lor. (vezi fişa nr. 14).
De asemeni s-a avut În vedere suprafaţa mare vitrată a fmbunătăţit la care, pentru finisaje se folosesc unele materiale de cea mai
bunA calitate - fişele 12,13,14.
magazinelor de la parter, sens În care s-a făcut repartizarea În mod
În fişele 15 - 20 sunt analizate micile blocuri P+2 în linie cu noile
corespunzător a tencuielilor, zugrăvelilor şi vopsitoriilor exterioare.
Pentru a permite aplicarea unor costuri separate, suplimentare, În Itructuri periferice şi sociale, cu diferenţe între ele de structură, învelitoare
~ sistem de Încălzire, de asemeni la finisaje medii.
funcţie de modul de echipare al unei locuinţe cu instalaVi şi articole
Fişele 21 - 25 reprezintă locuinţe tip vile medii ca dotare, execuţie,
sanitare, s-au elaborat şi un număr de fişe de detaliu privind echiparea
proiectare (exemplificat "Locuinţe ieftine"), cu diferite structuri, Învelitori şi
locuinţelor În funcţie de categoria acesteia (uzuală sau de lux), de numărul
moduri de încălzire.
de nivele (numai parter sau demisol+parter+etaj) avându-se În vedere
Fişele 26 - 33 reprezintă vile de calitate (finisaje, proiectare
variante de echipare.
suprafeţe desfăşurate), asemănătoare cu construcţiile de acest tip În lucru
În final s-au elaborat şi costurile medii/mp (Ia preţul de pe piaţă), la
Tn Bucureşti şi noile cartiere satelit. Ele se deosebesc prin structură,
terenuri În func~e de suprafeţele loturilor uzuale şi amplasare, gata
Tnvelitoare şi mod de Încălzire.
calculate pentru a permite o imediată estimare. Întrucât s-au introdus În
Fişele 34 - 36 reprezintă locuinţe confort mediu (modest) parter, cu
lucru şi unele fişe caracteristice pentru depozite, magazine, mici industrii
diferite sisteme de Încălzire şi grad diferit de dotare cu instalaţii sanitare.
de tipul celor ce se construiesc În prezent În zonele marilor artere de
Pentru diversificarea dotărilor sanitare se dau fişele 37 - 41 care
penetraţie În Bucureşti, s-au inclus şi preţurile medii libere ale terenurilor
permit să se scadă sau să se adauge după caz, dotările şi instalaţiile
respective.
Din cauza variaţiei preţurilor la materiale, manoperă, taxe, ponderi sanitare În funcţie de numărul camerelor speciale (băi, bucătării) şi de tipul
obiectelor sanitare (indigene, străine).
valutare, prezentul "Îndreptar tehnic· va fi reactualizat la 3 - 4 luni când şi
Ţinând cont de modificările survenite în utilizarea unor materiale
procentele valorice devin semnificative şi preţurile la construcţii şi terenuri
de construcţii ( de exemplu folosirea În locul tuburilor de scurgere, din
se schimbă. (data actuală de elaborare martie 2013, valoare considerată €
fontă, a tuburilor din PVC) precum şi de echipările uzuale ale locuinţelor,
- 4,38 Iei).
am modificat structura acestor fişe.
De la fişa nr.1 la fişa nr. 5 sunt prezentate în detaliu 5 tipuri de
Fişele 42 - 54 reprezintă case modeste sau mai îmbunătăţite În
blocuri fără magazine la parter.
Fişa 6 - Costuri şi ponderi ce revin, din valoarea blocului, mediul rural, diferenţiate după materialul de construcţie (chirpici, paiantă,
zidărie de cărămidă, blocheţi de beton) cu instalaţie sanitară minimă
magazinelor de la parterul blocurilor P+3, P+4, P+8, P+10 pe mp/Au, fără
(electrică).
dotări specifice.
Fişele 55 - 58 reprezintă costuri la edificarea de dependinţe
Fişa 7 - 10 reprezintă costuri pe mpAd şi Au ale cotei de parter,
diferen~ate după modul de construcţie (lemn, paiantă, scândură).
construit În vederea ocupării de un spaţiu comercial, la blocuri P+3, P+4,
7
6
Fişa 59 reprezintă detalierea unui depozit pentru mărfuri 1. Terenurile din zona rurală (ce se pot folosi pentru locuinţele de
industriale, parter. lip rural - fişele 51 - 54) şi parţial la locuinţele de cărămidă (fişele 42 - 48),
Fişa 60 reprezintă o unitate de mică produc~e parter şi etaj cu sunt Împărţite În:
structură din beton armat. - A - localită~ obişnuite din jurul Bucureştiului;
Fişa 61 reprezintă magazin modern de produse industriale şi - B - În zonă de atracţie turistică sau economică;
angrouri, subsol, parter, etaj par~al, structură metalică. - C - pe zonele şoselelor de penetra~e În Bucureşti.
Construcţiile (42·54) şi vilele 26 - 33 sunt apropiate de cele Aceste terenuri sunt situate:
edificate În ultimul timp pe terenurile de pe arterele de acces În Bucureşti. 1. În centrul absolut al localităţii: În zona unde sunt primărie,
De asemeni se mai menţionează odată că preţurile date sunt biserică, poli~e, policlinică, staţie de autobuz etc.
preţuri de cost şi nu de vânzare la care agentul comercial îşi adaugă 2. În mijlocul localităţii.
sporurile sale, în func~e de poziţie şi oportunitate, deci nu preţuri de piaţă, 3. La marginea 10calităVi.
ci costuri de execuţie. Categoria terenului respectiv ţine seama de:
Raportul Între Ad şi Au este aici mai mare, Întrucât În calcul s-a a. EXistenţa dotărilor şi caracteristicilor individuale superioare
luat şi subsolul (cu 0,7/dintr-un nivel) Întrucât are de obicei boxe şi (dotări sanitare, faţada largă, drum de acces pavat, eventual o a doua
dependinţe care de obicei nu sunt luate În calcul, valoarea totală pe Ad Intrare În grădină).
rămâne aceeaşi. Acest mod de a trata problema este şi În conformitate cu b. Terenuri fără nici un fel de dotări, faţadă Îngustă, acces greu pe
legea locuinţelor nr. 114/11 oct. 1996. drumuri nepavate şi spre marginea zonei.
Pentru Încălzire s-au considerat atât pentru blocurile de locuinţe Suprafeţele antecalculate sunt cele uzuale, prevăzute În diverse
cât şi pentru locuinţele individuale, echipamente clasice sau microcentrale legislaţii de profil În decursul timpului (250, 500,800, 1000 mp).
moderne, cu boilere şi rezervoare. În cazul În care, În special pentru II. Terenurile urbane - fişa 68 (pentru case, blocuri, vile, - fişele 15
locuinţele individuale se utilizează echipamente şi mai moderne cu . 33), sunt calculate în acelaşi sistem mediu al preţurilor de piaţa liberă pe
randament termic superior şi cu o greutate mult redusă, costurile pentru zonele:
Încălzirea cu centrală termică proprie (în principal cu gaze dar şi cu A - ultracentrale din Bucureşti (OO,O);
combustibil lichid), pot fi reduse În mod semnificativ. Menţionăm că, la B - centrale (1 - 2);
locuinţele de lux deşi am luat În calcul preţuri de materiale şi echipamente C - semicentrale şi periferice (3 - 4).
dintre cele mai mari care se practică azi pe piaţă În România, acestea ar Diferen~ate după dotări (instalaţii sanitare complexe):
putea fi depăşite prin varietatea unor materiale străine. 1. Cu dotări complete.
Facem precizarea că la construcţiile rurale costurile pot fi mult 2. Cu dotări mai reduse de pildă (lipsă de gaze, canalizare sau
reduse (chiar cu 35 - 50%), În cazul În care proprietarul Îşi execută Illrmoficare).
construcţia În regie proprie şi are şi posibilitatea aprovizionării ieftine a Ca o caracteristică individuală, {a)terenul are o formă favorabilă, o
unor materiale pe plan local. suprafaţă convenabilă pentru zonă, faţadă mai generoasă şi este situat În
În ceea ce priveşte terenurile, ele sunt calculate pe bază de preţ locaţia mai centrală (spre o stradă principală sau chiar pe o stradă mai
liber (de piaţă mediu), În valută pentru zona, poziţia şi dotarea respectivă, Importantă (b) sau Într-o locage mai secundară, mai îndepărtată de o
transformate În lei la cursul zilei (data prezentului Îndrumar - martie 2013 - stradă importantă (c).
€ 4,38 lei, la terenuri, la curs B.N.R.). Suprafeţele luate În calcul sunt cele uzuale, medii În Bucureşti: 10 mp
(cotă medie indiviză la blocuri) şi 150 - 200 - 250 - 300 mp la loturi uzuale.

8 9
Preţurile medii ale terenurilor au fost calculate În valută şi transpuse În z::: ~ ~
Uî [;
8 ro
~ a;
m M
f2 ~ g ~
~ ~ o ro
roim ~
:e I~
~ N ~ M
T"" ~ ~ ~ t!: ~
~ ~ T"" o ~ ~
m o ID NI~ ro ro ~ o
lei (Ia cursul zilei) şi spre deosebire de valorile din fişele imobilelor sunt preţuri .~ ~ o rf!.]l • ci c5 "N' 'C\Î ~ ici
ci c5 ~' ci ci ci
IL a. El.8 N !
de piaţă, reprezentând o valoare şi nu un cost de producţie). <ti § + ID N o T"" ~ N ~ Nlro ~ ~ M ~ T"" ro
Suprafeţele medii luate În calcul pot fi individualizate pentru - ..... a.. ..... Q. N ID ~ m ~ M ro.ro m Ol "'" o N T""
~ .~ ~ E o> ri -.i 00 M' ri C\Î o> 10>
00 ri <Ii "'"' <Ii •
terenuri de alte dimensiuni cu valoarea de bază din tabelele 68 a,b,c, iar 'jij CI) o =a> M ~ ~ M ro "'" iT"" N Ol

antecalculaţia pe suprafeţe uzuale permite o primă evaluare rapidă a ~ 'ro - i


<ti ~ ..... N ~ N ID o ID "'" ~ liro ~ ~ ro ID ~ ~
preţului total a construcţiei la fiecare din fişele din lucrare. E ~ c ~ o ~ ~ ro "'" ID co N
"'" ID ID ro M M IID

În final ţinem să arătăm că valorile În valută din fişe date la toate


~ ~ ~u* ~N~gffire~~ ~"'"~~
~ il rf!.]l' ci c5 N· C\Î 'C\Î ici "ci~' ci ci ci T"""

rezultatele parţiale importante, folosesc şi ca informare faţă de preţurile de E ro.8 N !


:;, 'Oi + N ~ ID ID ro ~ co m I~ ~ o M ~ ,... "'"
pe alte pieţe externe şi pentru o uşoară comparare Între diversele tipuri şi CI) c: CI.. ..... Q. ~ CX!. ~, ~, ~ CX!. ~ "? iT"". C':!, q ro, ~ "'". ~.
dotări ale imobilelor studiate şi pentru o eventuală microajustare În plus a. ID ~ E ~ M ~,... o M o MIO ~ "'" o "'" ~
E ..c:: o:::, "'" ~ ~ M Ol "'" IN M m
sau În minus simplă la creşterile valutare mici faţă de data şi cifra avută În ~ °
CI) 2 ~ I•
a. > i
~ ~ gj ~ ~ IR 8 ~ ~ M ~ ~
vedere la prezenta lucrare (4,38Iei/€).
Macroajustările la valorile reale ale materialelor, manoperei,
ci'iij
,...
+
E .S
"O
8 gro t!:N

~
g
m o "'" N Ol IDII0"" ~ ~ ~ co ~
roOlrooONIDro mN","O
Do ~. rf!.]l "ci c5 C\Î o> .
-<i T"""!ci • ci <Ii ci ci ci
transportului, energiei, etc. În viitor se vor face cu preţurile valabile atunci
ro~ u::J "'"+ o
..... I
la "Îndreptarul tehnic" viitor. + CI) ~ ~ o M N N ~ T""10 "'" ~ ID ~ o ~
Q. ~ a.. ..... Q. ~. ~, C':!, ~. "'". CX!. ~ ~_ jiCV? "'". q "'".
ro, M. ~
Considerăm că În actualele condiţii "Îndreptarul tehnic pentru o:f

Cii
oooE~~
o :::, ~ M o
~~M"'"""MIDmroIDN
Ol M ~ ","!N ID o
evaluarea imediată a costurilor" - ediţia martie 2013, va fi de un real folos ::J CI) ID i N
+ N - I

societăţilor de construcţii, micilor antreprize, exper~lor În justi~e şi În Q.'=' ..... co ~ M ~ o o M m lID co Ol M M ,... ID
M ::J C ~ m,... ~ T"" ID o ~ COI~ M ro,... N ~ ro
evaluări de patrimoniu, societăţilor de tranzac~i comerciale, notarilor, + g. ~ u ~ ~ :g '!f le g ~ ~!ffi "'" ~ ~ ~ '!f gs
investitorilor, organelor locale şi chiar celor doritori să-şi facă o casă sau o Q. (j) rf!.]l. ci "ri 00 • -<i ,..."!ci C\Î ci ID' ci ci ci
_.
CI) t<ti M
+ ..... OI
adăugire la cea existentă. c Q. a.. o o ~ ~ ~ N ~ ~iID ~ ~ ro CO o ~
Întrucât În ultimul timp au fost reclamate neînţelegeri privind modul şi '5
° - <ti +" Q. "'". ID, q "'". ~ ~ C':!, ID, 'I~
OOoEOl~m~M~Ol~,...OlIDrooIDM
C\!. ~ o. CX!. C\!. .
~ ~ o:::, ID M N ffi M ~ "'"IN ~ gj
locul de folosire al acestui îndreptar, dorim să facem precizarea că acesta NU ~ -N 2
poate fi folosit ca probă În justiţie dar poate În mod real ajută pe experţi, În "ti ro
.t:: ftP 2 "C
alcătuirea unor expertize, urmând metodologia legală, cât mai corecte. 'E
u
E §
-_.....
roE +-6 21
c
Notă: A fost revizuit capitolul de Diverse, organizare, :;,
-
'~.....
'(1) ,ro
..... 2
~<tI Îil.Q
CI) CI)
E
ro
Ul(3
CI)

proiectare, conform cheltuielilor efective ce se fac la acest capitol, ~ ::: b iij-.:; CC -i:' ~:::J
.- -S::J Q. ~ o '5 <ti CI) CI) n c <ti
(.) - EU cEo
pentru diferite categorii de construcţii, procentul acestora fiind ~
CI) o <ti ::J
~
CI) CI)
Q.u
E 1=
.....
CI) o CI) = CI) El
"ti _ CI) o_.Qti o:<tI~u-.so.<tI
maxim pentru clădirile complexe şi minim pentru clădirile simple. c0 CI) _::: _~ -Cii ::J C CI) u 1Qî u C CI) E E :=
a. n
~::J
E .00 :=
- o.E
15"0
o
-- 1E El
00. 0-
'O E -- ....
00 <ti
ro
- ::J C ~§~_~Q. ~~~o~~~~
Ih U CI) <ti +- o Ul ::J'- CI) I U -~""''''''::J::J
';: o o >::J_~c:+-oo:=-oiCl)~o~~EE
Autorii ~
::l ili <tiu o. o e 'S Îil g
E"O .......... ·u"00loo .....
:.c
i1:: ~ E Q.E Q.E <ti <ti CI) CI)

8 VI x -- Q) +- U -- C N CI) -- - -
W :::> I al CI) (f) N - iO - 1- 1- 1-
'"
'-J
'"
'-J

Z "':S I o NM","~
N M "'" ~ ID t--- ro !m

11
10
...
N
P + 10
\lr.
Denumirea lucrării Cost % din Cost % din Cost % din Cost % din
crt
lei/mp total cost lei/mp total cost lei/mp total cost lei/mp total cost
16 Pardoseli din beton mozaicat 53,23 1,4417 53,56 1,5284 53,53 1,5863 53,54 1,6100
T7----Par(ToseirdTil-befon--srm-pTu.----------23~oT---o:6-247-----18~59----6:5306 --·--1-0,25------0:3-039-------8:3-5---0~2-5-~f2-

-f8--P-ar(j"oseirgresie-giaZ-ui-ata·---------30~2if----0:8202-'--30~-18------6:8S13-----"30,-3-0----0,8§8()"-----30:-1-S------0:9-067"

--i9--Para·osei;-CiTil-parch-etfag-----·----foo:-or----27Oă7--1-00:-6o---2-:a536---foo~fff----"2~9-67y------100:0-9-----3:0-097-
-20 --"feilci.ileJTTilte-rioa-re-------------------491-~04---f3,2987"---476:41---T3_;_5-94!f-·--45b~4-1----T3~34 iâ---444]-(j-Ts:36S-S'
-2T"-Zugrav-eii-;ntei-io·ai-e-------------------H3;"4"2-----3,071-9-f10~05---3.T403-----f04,04--3:0830-----1-02:6f----~{0874-

-22 --pTă.ca]e--cu·f"aianta-ia-jnterTor--------T3:44----0~3-641----13-,O~f"O:Sj22--------1-2:33----0:36S4-------f2:-ir----O~36S9-
23 -Vopsjtorji-intei-ro-ai-e-----·---------·---------19~8-4--0:5374-------19,-25-----0,5-493-------:;-ă:20------0:5393-------17:il"s--- 0,5401'
24 Tencuien--exte-rfoare---·-----------------T81~6T---4:9203--176,26-----5~029S-----T66:6-4------;r938i-----164,46----4:9451
25 -·Placa]ă--exterloare-------------------------52;-3-4-----1~4T76---41:46------{1836-------39~Ts------1-:11H5---38,68- 1,1631'
26T'1;tij-ăi-e-din"tieton-------·-----------------1-i:i:-j5-----0:2-S1-(r---lf53---b~2434----------4:61f---o~f381---"---3~a9-o~TI7â"

27 A·iteTucrarrde·c-onst-ructlf--------53~-ă5------1~4368---49,-75--- 1,4197~-------46~43-- 1,3760 ---- 45,80 ---1-~3n2


28-'Bransament apâ·~-ca-nar-····--·--38:T8-·---1]340--·-30:43---0:8684"-'---'-27~95- 0,828~ 19,47--0,5854'
2g"-cciiOane si legatUjTs·ănitare·-··-·-·-75~9f-·-·-2~055a---87,·S9---2:5T1-0·--·--·-80,2-3---2~3775--T9,66 --'-2,3955'
~cibjecte-sTarmatu·rf-sănTiăre-·-··--3i:i~47"··---0,8252"---37,-56 ----(0719-··--37,-32-- 1,1059 38,78-1,1660'
3f-Bransameriteiectrlc--"--'--'--"--'--1"2,37--'O;S349"'--12,OO---0;S424---'-'T3,32--(f,3946-'--'-T3~f4--0,3s52'
-s2-cabi"Ui-[con-ductoiTeiectriCf··-·-····-37,Tf·--T6068'--"36,'07-'-(0292--'--34;1'0 1,0104 -'-"-'33:6'g-'---'{0'Ha-

t Nr.
Denumirea lucrării Cost % din Cost % din Cost % din Cost % din
.crt
lei/mp total cost lei/mp total cost lei/mp total cost lei/mp total cost
33 Aparate electrice 25,81 0,6990 26,61 0,7592 25,65 0,7600 25,64 0,7708
·S4---·CorpurT"de·iiuminaf···-···-----··---·--··-f3:-S0··-·-o:3738--·-·-T:f74-0~3920··-·--f3:65---0_;_4044--··-·-1'3:63----0:4098-
35--·Bran-samenf"~iaze-----·--···----·----·----49~65--··f:3-446----48~·i-7--T3746-··--48~8-3--T447i:i···-···-48:6y----T4-s36'
·36--·ceiit·răIa·ieiiTiică·-sr5oiie-r-·----·-----60~94-·-·-1:6504-·--·--60;86----T736S·--·---S0, 9-s---·T807S·-·-----61~6T'----1";a344'
;;·--cciiOaile·sT"ieg-aturT"de---·-----------·---·g1-~98---·-T4on------So_;_43--T439f--·-47,6S---1 ,41-28..----47~6-g----f,4148-
incalzire
38--·CorpurT·deTncă1z;re-·-----···-····-·--·---94~-10----2:5485--·--·-9~302:6-052----86,3T·---2:557'r·---·-85:-1ă-"-'-2:561'3'
3S·--·ĂTteTnstăiăt1icomu·ne--·---··--------1"4:-jf-····o:3984-'---'-T4:8S'-6;4239-"-1'4,28'-'-eC4232'-'-"-T3:9-8-·----0,4203-
40 --Ascensor·---··········----·--··-------··--------·----·--·-···------·----··-----------·-----··---·--·-75_;_9E;---2,2508-------76;-10-·--·-2:2881"
~---·Dfve;:s-e:·o-rganiza;:e:-···------·····--·--481:62---13:0435----·-457~·09---f3:0435---·-4-4b~7--13:0435--"-'433:7S--f3,043t5"
proiectare
TOTAL lei/mp 3692,38 100 3504,35 100 3374,60 100 3325,65 100
-----·TOTAC·Euro7mp--------------·-------843~01-----·----····-·----800~08--·----------·-·TiO~46------·-----759~28-·--------·-·-·--

'L,ii;
Fişa Nr. 2

Bloc de locuinţe uzuale P + 3 fără magazine la parter, demisol neloculbll (+bOX~),


-' 32 apartamente cu 2 şi 3 camere, toate facilităţile, structura din beton armat, terasa beton armat,
2 scari, . f- - r
Încălzire centrală termică propne, ara ascenso

Ad 3384 mp; Au 1888 mp


Cost total În lei pe Pondere În
UM Cantitate, total cost
Nr. Denumirea lucrării lucr.lmpAd UM mpAd mpAu %
crt
mc 0,3520 110,00 38,72 69,40 1,8796
T Excavatii ··-··--··-····-···-··---0,0730 - .-----.-s-;i§(f--..o: 151 i
2--UmpTutu'ri si ·Compa·ctarr-"=:=:==.._..._.. _.~.:._. __.. 42,80'_2~: ~~ "-'-"3~f:o~f"'-"1:05i3
-3--Hidroizolatif"si iucrârr~!er~nte_._...__._._.__ ~.~..... 0,1210 ~80,00 ----10--..-127--44..--·..·-3··45·1·4-
___.____..- - ' - ' mc 01580 450,00 71, , ,
.::.___.~~ton s~J?;.~--..- ..----..- ..---··-..··---·-··..····..--6' 3000 '1290,00 ~ ,00 ......6§3~65....-18:7·ă66·
5 Structura dm beton armat mc ' _______ ._ _. _ .__.._ ..___.... _.__ ......._.
.- ..--..- -...--.-...~:------·-···-···-··----·T....·--02000 103,00 20,60 36,92 1,0000
6 Scari si podeste dm beton m _ .. ' .-..........-.-.-.--..----.-
.-.--.,--.,,-------··-·--···-·-..·-------·-·-·--·mc·..·-
7 Zidarn
02180 459,00 100,06 179,35 4,8573
' - . - - - - - . - - - - . - - -.•...............- ...---.....
..8--.-... -.-.-.-;.-;·----·----·:---·----:---···---·-·------·-·m·p"'--'--0.2800
Inchlden SI compartlmentan __.___._____...___ . _. _______._.___...___;-_____..........1,2369
91,00 25,48 45,67 _____
___.. ____._..,...__.__.,..._ .. _ ...._..__.__.__.. __.._ kg 07000 17,50 12,25 21,96 0,5946
9 ..._..?onf~~~:.~.~~~~~:. ...--.....-..--..-.-.---.._...._-.-........··--..:..-------·-··-16-·-79,"15..-·..-2-1'436
Ta Izolatii protectie terasa
.--.--....-.-..- ..--.-----...
_._.~.~ 0,2300 192,00
mp-"-0,1000--'34,80'--3,48
~:..--.-..----........-.:-.-.-
6,24 0,1689
·:rr··-YernioTiofătfrcond~:!:_____·_··___·_______m_p_____ o 0,3500 --365,00'-- 127, 75"---228,98 ·-..··6~2013
12-···-1kr&ii,dI'j§p· •

....
(J1

:~II..........................................................................----------------
Bloc de locuinţe uzuiU'e P +4 fără magazine la parter, dem~ neIocuibil (+boxe), 2 scări, 40 apa1aimElltE,
toate facilităţile, structura din beton armat, terasă beton annat, Încălzire centrală tennică proprie,
fără ascensor

Ad = 4104 mp; Au = 2360 mp


Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt
Denumirea lucrării lucr.lmpAd --U-M--'--'--'-'--'--':"::::'::'-'--'--:.::.:..!~-- total cost
mpAd mpAu %
Excavatii mc 0,2900 110,00 31,90 55,47 1,5830
C o Cost total În lei pe Pondere În
Nro Denumirea lucrării UM antltate, total cost
o~~_~ ___________________________ o ___________________________________________________ !_~_~~~~~_~ _______~_______ ~_Ad _________~~~~__________________!~_
14 Geamuri simple mp 0,2500 37,50 9,38 16,30 0,4652
Tg----Geamuri"armate--------------------------------------------mp-----------0,6200-----73,Oej"--------(46---------2~54------0:0725

°16--P-ardoseil-dfrlbetoii- mozafcat"--------------------mp------0,2800 -----1"1-0,(>"0----30~-ăo------53,S6------1 ,5284


T7"----Pardoseii-dfnbe-tori-STmpj-u---------------------mp-----O,1086------ 99~OO------16~69 -----Tă-,59-------0;530S-
18 Pardoseiig-resTEi glazurata-------------------iTip-------O, 1130---153~60 --1"7,36---------30,18------0;8613
"1-9-p-ardoseiidfriparchetfag-----------------------mp------0,3i1"o---155,00-----s7,5-i--TocY:oo------2:853S-
°20--TencuieITTnteriăare---------------~------------mp----3,6000-- 76,10 ---273,96----T76,-41-----1"3:5949

21 Zugraveliiiiterio-are---------------------------mp----- 3,1800 19,90 63,28 ---1T6~05---3, 1403-


22 ----pfacaje -cu faiariiaTa interl"c';:--------------------mp-- 0,1200 62,50 7,50 ---13,04----0:3722
~VopSitorii int-erio-are----------------------------------iTip------0,3000---"36, 90 -----11"]7------19~25------0~5493

~TăiiCWeif exteri"oare-------------------------------mp-----0,8000 ----126~ 70 101,36 -----f76,26··---s;ij"298


25 Placaje exterioare ------------------------------------iTip--------<Di860---298,66---- 23,84 ·-----41~46----T,1830
26 Trotuare -din beton----------------·-------··---------iTip--- 0,0450 109,00 ---~f,"9f-----------8,-S3--0;2434°
~Alte lucrari de const-ructlr···-----·-------····--------·------oi~------·---2, 0000 ------o,06---28~6T---·-··49.7Er----1":4T9:l

~Bransament apa-.:-ca-nar-------------------·------·---Ter------T,0000 ---17,50 ----Ti]O--·--30~43-----0~8684-

2§"--Coloane STTegaturlsariit-are---·------------------------·---·mr-----1,1000 --.-- 46,00 50,60 ----·--8',-,99-----2:51"16-


30-----06Tecte-sTarmaturr-sanTtare------·-----------------ier-----1 ,0000--21, 60 -~ 60 ------37,-S6------r:6719
3T----S-ransament-ălectrfc-----·---···--------------------·-ier------"1 ,0000---- 6,90 ·------6~90·--f2~oo-------6:3424

~
crt
. Dert.nvea Lc:rtri JM
c. -
U7J~ W
c.r.........
~ ~
+ S
...~
..
'lIo
32 Cabluri, conductori electrici mi 3,0500 6,80 20,74 36,07 1,0292
33-- Aparate-electrice lei 1,0000 15,30 15,30 26,61 0,7592
-34 -- CorPuri deiiurriiiiiif----------------------Ier------f ,0000---7,90- 7,90 13,74------0;3920
3S--S-ran-sam-entgaze----------------------------reT-----1 ,0000-- 27,70------27~70··-·----48~-1T----1";3746-
W-Centraia-termicacugazes]băITer---------------iăr----T0000---35,00 --- 35~00---·-·---60~8Ef-----T:73-68-
37 ----Colo-ane-sriegaturi--deincaiZire---------------iTil-------0,5000 ----sa~00 ---29,00 -----50~3·----T4391
-3S-·Corpuri -,feiri-caTzlr-e---------·------------------kg--------s~6ooo-----1-0~50·---52-,50------91~30-·--·-2,6052-
3s--A"ite lnstalatjjcoiTiu-ne----------···--------°lo---------3~OOOO----O,OO--8~54 --·-···--1·4~85------0;4239°
-40--DTverse:orgănfzare,prOiectăr-e------···------o/~-------15]606-------O,o6----262,85-------457~-09-13;04-35

TOTAL lel/mp 2015,17 3504,35 100


--------YO'fAL"·Euroiiii"p------------------------------------·--------------0---------460-;0-9----800;00-----------.-
Fişa Nr. 4

Bloc de locuinţe uzuale P +8 fără magazine la parter, demisol nelocuibil (+boxe), 2 scări, 72 apartamente
cu 2 şi 3 camere, toate facilitaţile, structura din beton armat, terasă beton armat, Încălzire centrală
termică proprie, ascensor

Ad = 6984 mp; Au = 4248 mp


Nr, UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt Denumirea lucrării lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %

...-
a:
Derunn!a u::nn UlII c
rua-.~ UlII
asa npIIId
eeu;; ..... " • •
..., ......
13 Timplarie metalica kg 0,1770 17,00 3,01 4,95 0,1<466
~GeamuriSimpTe----- mp 0,2500 37,50 9,38 15,41 0,4567
15---Gearriu';:ră-rm-ăte------'---------'-'------------------ mp 0,0120 73,00 0,88 1,44 0,0427
-16-----ParCJoseil-aTii-befon--mozafcat---------------------m-p----------0,2960-----110:00-----32,56-------53:53----1:5863
Tr---P-ardoseirdfii-beton--sfmpiij-----------------------------mp-------O:0630--------g9,00-------6,24-----T6;2-5------0,303-g
-1s--P-ariiosejj·g-resTe-giazurata----···---····---··-·····mp--------O:t200-----i53:60------- 18,43----30,30-----0, 898Cj"
Tg--P-arti"osejj-dTii-pa·rchei"fag---------------·-------·-·mp------O~930----f55:oo----60,92--10o;T5--····-2,9677'

-2Tf----Teii-cU1eirfiiterfoa·re--------------------------··---··--·----mp-·------3;6ooo -----76:To--- 2i3~96-----456;41-··-T3,3470


-2T---·-Z-ugraveiiliiterloare------------------------------------------mp----3:f800 ----19:90------63,2S----104,04--"3,0830
'22 -----·P"iacăje·cu-faiarit-a-iâiiiterlor--··------------------··m-p--------ă, 1200 --62,56----7~50·-- 12,33'--0.3654'
23--Vopsită-riiliiterioare-··-----···-----------------··----··----m-p---·----0,3000 -----36,96----:Ff~67"---T8:20-----O:5393

24--TencuieiTexte-rioa-;:e------------------------------------mp-··------ă]ooo------12E3:"70----- 0~36 1 ---166,64-- 4,9382


-25---P"iacaje-exterioare·-----------···---··-·---------mp------6,08-00·---298,06--·---23,84 ___ 39;T9---1~1615 o

26 ---Trotu-are-·aiii-betă-ii--------··------------------·-----·-·mp·--··--- 0, 0260-----109~6()-----2,83-------4,66----·0~1381 "


-27 --··Aite·iuc-rarf·de·const-ructli---·-·---··-·--------·--------·-o/~···-·--------2,006o-----·-··-O,o-6----28~24---46,43----'1""]760
-28 -·-·-E3"rans·am·eni--apa--:-caiiar·--·---·-·-----·······-··--··"iei-·-·--·-······-1-~000(j"-·····--17:0-6--···-·17~00 -----27,95'--0]28-2"
29---·cOioane-sTTegaturi--sanltare--------·····-·-·--·-------mi----·---------T~660o-·----·-48,IiO-----·-48:s0------aO;23----2,3775

30----051ecte-sT"arrrlatu·rf·săii-itare----·-------------------·"ief----------·---TJlooej"-·--· 22,70----·22)0----37,32---1-,1059
-:rr----S·ran·sam·ent·-eiectrlc------·--·----------------·------·····"iei··--·-·-·-···-T;o060···-·-·····-·S;10----'--8:To---'--T3~32-----'0,3946

32 --Câbiij-ri~coiidu-ctorTeiect-rfcr-----------------------·-mi"·-·--·--------SJl5-C)O----s:ao--------20)4 ---34,"10 1,0104


Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
~~. Denumirea lucrării UM lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
33 Aparate electrice lei 1,0000 15,60 15,60 25,65 0,7600

~:~==:~~~~:~~:~~~~~!:::::::::==:::::::~~:::::=:~~=~~~:===- ~~~~~~ -=-:r~~-===~~~ -=~;!==-~ ::~~~


.·--------------------------'------.,.----:r-------------- -------------TeT-------'1- ]j075
0000-3710----37T6---- 60 '99----1
36 Centrala termica SI bOI er
.3-r--coioane--srfegaTurlde-rii-caizTre----------------mr---:=~,500~ __
"

----------------:-----:---------,----------------------------------------1<.------
50000
=__ =-_ ,
~~,0~_-- 29,00
10 50 52,50
__ __________.
47,68 ___~ 12~.
86,31 2.5577
38 Corpuri de incalZIre 9 ._______:...._ ------.
'39 ---j.\iie-jiistalatiTcomu-ne------------------------------ăi~--------3,0000 0.00 8,69 14,28 0,4232
40----j.\scensor-------------------------------------------------------Tel------1,0000 ----46,26 46,20 75,96 2,2508
'4f--DiVerse,-o-rgâ.-nfzare~Projecfare------------------%--- ..- 15,0000 0,00 267,73 440,17 13,0435
TOTAL lei/mp 2052,59 3374,60 100
--TOfĂC"i~uroim-p------------------------..-..--..----..---------- ----------46S"]3--i1O:46-------

.....
Bloc de locui,. uzuale P +10 firi magazii. Ia parter, dailisul neIuc:;t . . . (+ba'" 28Cir1. . . . . ._ . .
cu 2 şi 3 camere, toate facilitaţile, structura din beton armat, terasă beton armat, încălzire centrală
termică proprie, ascensor

Ad = 8424 mp; Au = 5192 mp


Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %

14\
Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
ert lucrJmpAd UM mpAd mpAu total cost %
14 Geamuri simple mp 0,2500 37,50 9,38 15,21 0,4574
..·-··-..-mp........···--ej,0100-----73,00-----0)3-··-1,18--0:-0356
·~i5---·Ge·iimij·irarmate··························-······

Ţ6----p·arefoseiraTn-5eton..rTiozaTcat---.. ·-···-·---.. -·mp···----(i;3i500----116,00-------·-33~6o----53,54-1:6100·

·"17-·P-ardoseIT-dTri-5eto,;-·SfrTipju···-·········-·······--··;n-p-----O:0520--·---99 ,00--5,15---·8,35--0,2512
·18-·p·ărcjoseirg·;:eslegiaz·urată···------..·-..·-....-..·-mp-'-'--o:12TO-'-:r53~60--'--T8,59 ----30,16---0,9067"

Ţ9--PardOseli-Cif,,-parCi,ei"fag- ..-....·---------------..·-mp 0,3980 155,00 61 ,69100;09--s,009i


20-·TenculeTfTnteiToare-···---·-..·....···-·················-··iiip-··-3, 6000 ·--76:10--·-273,00-----444,50 13,3658
2fzL:igrtiiieiriiiterioare-·-··-··-·-·-·----······-·-----·-··---mp-----3, 1800 ---19:go-------s3,2ff--f 02,67 3,0874
·22--·Placale cu făTănTăTa-iiiterTo·;:------..-----·-·--·mp-·----O, 1200---S2:S0-----T,5(f---T2, 17------0;3659"
-23--VopSitorHlnterioare------------------·-·-----------·rTip-----0,3000 -36:90------11,07 17,96 0,5401"
M-Te·ncuieTfexteriO-ă·re--..----·--·----··-------·--mp-··'-0,800-0--126: 70 ----101]6--f 64,46 4,9451"
2S---·Piacale·exterfoa·re--··-·---·--··-···-·-···-----··---mp -···---0,0800-·-----298:00 23,84 3s~68 ---1,-1631
26'--Yrotuare--(jTri'beto';:;--'-"---"'-'--'-'-'---'-"'---------iii-p--·--0;0220 -----"1 Og~OO --.--- 2,40 3,89 0,1170
'27---Alte-iucrarTdEi-corist·ructir-·--------·----------ă/o-·-----2,0000 ---O~00--28~23----45,80 --1~3772
28 --··E'fffiii·sam·ent""apa--:-cana'--..--··-··-·······-..··-·--Ter·------f,000o-·---12:00 12,00 -19,47-0:-5854"
F-·C·ciioane·sTTegaturrs·aiiită·;:Ei···--·-···-----·---·---·rTii······----T,0000-·--~0---49, 1O --79~66--2-:-3955

30--"ObTeete-sramîăîurTsă'iiitare'-"--"---"-"'-'---lir-''---'--1;0000 23,90 23,90 38,78 1,1660"


S1-·Sraiisameiit·EiTeetric-··-········-·-··--.. ---·-·-··-··--Ier-....-· 1,0000 8,10 8,10 13,1"4--·-0,3952
-§2---..căbii:Îif;"coiid"uctor"f"eiectriCi-..·-------..-..--....-·rTir--____ 3,0500 ------s.sO---20, 74 - -33,6S··-{0"118
o

--
m ODII_-in=_1lGM
lM
c.. ...
mpAd
"iii.. mpAu
P:Indere in
total cost %
Fişa Nr.6

COsturi şi ponderi la lucrări de locuinţe construite pentru viitoare magazine la parter


P + 3, P + 4, P + 8, P + 10, pe mpSu

Fără dotarea lor specifică

Nr" Denumirea lucrării


crt Cost % din Cost % din Cost % din Cost % din
leifmp total cost leifmp total cost lei/mp total cost leifmp total cost
Excavatii 56,83 2,0650 45,38 1,6407 39,24 1,4627 32,15 1,3024
. _-------
~~---------------------------------.---~----------------.----------------------------_

2----0mpfLifurisicompactari 4,59 0,1666 3,65 0,1321 3,17 0,1181 2,56 0,1037


3--RTdrofzolatii si -iucrari aferente------31-~-97-----:i:1616-----25~-6-1- 0,9258 ---1-4,54--- 0,5419------"1-1-;96---0):844-
"4-----setoii-sTili-plu fundatii -----------1"04,3-6----3, 791-9-----83,~3, 0088 ----58, 7TT1902-------47~8i--1~-374-
-5-----Strljctljra-dTn-bet(iilarmat----------630~49----22:9098-----717~56 25~9420--760,68--28,3511------721~5-6---29.2276-
-s---scarrsT"poej"est"edTri- beton---------------7:-2S------6:2637------7,330,2649------7~49-0,2791------7,5"3---0~3-049-
7----zlaar1r---------------------------------142~-1-5-----f1-651---1-27,334,6035 --1-0()~1-1--3,7311--------93,31-----3:7794-

"s---iiichfCieiEf-compartliTiâÎÎtarj-------------40:-67------1-:4560-------40:001 ,4462 -----40,06-"1,4931------37,24----1-:5"684


g---C-o-nfecfifrii-ăfăTice---------------------------23:-61-----6:8-362--------23 ~6o-6,8317-----22,-52-- 0,8-395 -----20;7-2------6:8-391-

1O---izoiatfi-profeCife-ferasa----------------------s4:B1------2;3551------51,-90 -1-,8763---28,95-- 1,0790----23}2------0:9-61 O


Tf-TermoTzoiatiT"coiiduCiâ----------------------5~-11-------O~1-856------4-,-95 -0,1790---3,28---0,1222 -------3:24------0:131-1-

-f2--TfmpiărTe-diii-i9mii----------------------------21~-43-----6:7786-------21~-29--0~i697"--21~62---0,8658------21-;3-4----0:8643-

-13-"flm-piarle-met"ălica---------------------------33~88----1:2-31-2----- 33,ă6-1-~2241------33,8T-1,2625---33:88------1:3-723-

Nr_ p • :! P+4 :t + 8 P - 10
crt Cost % :in Cost % an Cost % ci n Cost 're :in
leilmp total cost leiimp total cost ieiJmp total cost leiJmp total cost
14 Geamuri armate 4,29 0,1557 4,26 0,1539 4,23 0,1575 4,27 0,1729
~Geamurj antierraCi'e--------------------50~-20---1-:8-240-----50:-28---1-~8176-----56:_14---1,8686 -------50~2-4-----2:034ă-

Ts----Pă-rdoseTidTrlbetoil-mozăicaf----------S0,"7?f-----2:9333----80,9O-2~9250 -----s1~6T"--3,ă192------S0~9r--3:2-796-
T-r--Pa:rdeseif-diiibefon-sfmpilj---------------45,04------1-:6368------~-1-3-1 ,486B----34~3-9----T~2816------3-3~62---T3373-
Ta----făncuTăifTilieir;oar-e------------------------3-67:27---11":"1"651"---307 ,-03 1-{1001---307~3-6-T1,4554---2-ă6:S4----1T,6To-i

"Tg----Zugr-aveITliiterlo-ăre----------------------------66, 83------2~4283--"-----66,762~4134 ----s6~ă2--- 2,4903 -----62:32------2~5243-


20-PiacaJEi-cu-fă1ăiitaTăiÎÎ1:"Ei-rlor--------------2:-ă,ţ"----6:T633-------2:850~f029 ------2,86----0,1066--------2:5y----6~1043-

"21---VOpsitonTiiiie-rTă-are--------------------------74:-47---2:7059-------7 4,442~6912---j4_:_52---2, 7773------2"1";i7-----0:ssfi


-22"--tencuTeil"exterloar-Ei---------------------------99,30-----?3;6-083------99:-143 ,584 f----~i9, 27--- 3, 7000-----92~42----3:j434-
23 --Placăje-ăxterioăre--------------------SO,-aO--2,2-09T--so:"Ei"2-"2-:-1917--S0,582,2579 -----56,6-2------2:2934-
24-Trot"uare-airi-beto-,;---------------------------8:-ă6-----6:3197-------6)8 ---6,2523 ----3~82--0,1422--------3:7"y----O~1-525

25----Aite-iucrarl"de-con-sfruCiff-----------------3i~C3ff--. :C429T-------39~59---1 ,4313 ----38,39--- 1,4307 ------35~6"3-----T~ţ"1"9(j"

2Ef--Sraiîsamerit-apa=-canar------------------"31:-41-------1-:T~E3-----24:90--0-:-9001 ---22,89- 0,8530 ------"E5~94--0:6458-

"2j----Co-loane-sneg-ăturf"iaiiftare-------------62:Te-----2:258S-----j:CS8 ---~C6025 ----65,43--2~4386 ----65,24-----2:6424-


-2S----0bfecte-sTarm-ăturl"sâ-riHire---------------7:0e-----6:2567-------6:-85--0,2475-------6,4ifo~2415---------6~39------b~2590

-----1-6:90-- 0,4064-----T6:7-6------6:4359-
29----Bi-ănsamenTeieetrlc--------------------------f6:Tff----6:3680--------9:-82-0~3549

30---CabiLiFf;coriductorl"eiectr1Cl---------------30:4.:r----1-:T661-----29,5-1T0667 ---27,92-1 ,0407 ------27~5-6----rTf62"


3T---Aparaie-EifeCiilce-------------------------------21:-f4------6:768(f-----21)"70~jS69----2{o6--0,7828-------20;9-9----6;8503-

-32 --Ccirp-uri-dâ-UumlriăC----"--------------------fi);-2S------6:5552-------16:14--0:5S35----21-;66-O~8049--------T5;94---6:6458-
"33"----Sransamenfg-ăie--------"----------------------20:33------0~738(f-----19,70--0~ 7123 ---1-9]9----0~7"45r-------19:93----6:8-673-
Nr. Denumirea lucrării Cost % din Cost % din Cost % din Cost % din
ort lei/mp total cost lei/mp total oost leilmp total oost lei/mp total cost
34 Centrala gaze 58,42 2.1226 58.33 2.1087 58.56 2.1827 58.59 2.3733
·3s--CoToăne.sr-Jegaturrae.fncalzCre-...-..42:5S--..i.]'466"~261~4915 -39.04- 1.455T·······38~53··-T5607
36--··Corpurrde·iiicăizire·········--·····-·······-77:·0a·"-'2. 7999"-"74.69~02 ....-70,68 '2,6343 '-'-'69;74"-"2:8248
37--·ĂHe·jiistaîatIT·comune-· ..·..·..·..···-..·-rc28..··6~4098"-T(25-6.4066 ·-..10.9:f..o~4076........T6:49---0~4248

38·Dlverse~..organjzâre:··profeicTăre·'-··3-58:97"..·13:0435-·-36O,7813']43s·-·-3·49~a ..13:0434....··322:o1....T3:0434·

TOTAL lei/mp 2752,07 100 2766,00 100 2683,06 100 2468,n 100
-----·f'O'tA[..·Euroimp-···....··---·..·-..····62S:33-....-..·--..·-·631,5T-·------61·2,57·-·-·-..··....·563~6-5·..·--..·--..

Parter de bloc de loaIiI P+3 COl....... . . . . . I p. ca ....... cal _aM"'.


toate facilttăţfte şi finisaje minimale

Ad =846 mp; Au = 576.40 mp


Nr. Denumirea luorării UM Cantitate. Cost total În lei pe Pondere În
ort luor.tmpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0.3520 110.00 38.72 56,83 2,0650
'2·--UmpiuturTSf'compactarT....·......-··-·-·-....--mc....-O, 0730--..-·42,86·-....-3,12 4.59 '-0,1666
'3---ŢjidroiioÎatiT·sTTucrarrăferente·-..-·--··-.. ·-mp-----0;1210"--180~O(j'-"""'-21':78-- 31,97 ---1-;1'616
4---B·eto·ri..sfmpiufu·naa~T--....·---......-----..-·-..·mc 0.1580 450,66·-·---71.10---104,36'---3,7919
·5--·-Structuraairi..betori·ariiiăT..........- ....·---..·m-c..-·---O~3330 ·-1290~00·---429,57-630A-9--22·,9098
'6---Scarj·sj..pociăste..Cifri·betori..-..·..·-·..--····..·..··--ml..····---0':0486----103]0--- 4,94 ---7;26--0,2637
T-·--·zlciărij-..-..·..-----........·---..·-·-·-·--..----..--·--mc-..·--0.21 '16-'- 459~60·--·-96,85----i42:15---·-5,1651

S--·--ÎnchTderf'sT'compă:rtlm-entâ·ri---..·--------..-mp--- 0.3000 91,00 27,30 40,07 1,4560


'g--Confectil·iTÎet"âiice···---·---··-··-··-----·----·..--·-k'g-·---'O~8960 17,50·---15,68 ---23.61·----0,a:f62'
lo--·lzoiatfi·proteCire·ie·iasa·..---··..----·-----··---·-·mp·..---0;2306--·-192)0·--------44, 16---64,81---2]551
Tj"--·feriiiofzoiat~--co-riducte----· ..··-·--·-·-···..·..·---mp--....--·'0;1'000-·---34:80 ----.-. 3,4a-·--·~CH---·-0,1856

12-nmplâiTe·aTri-Tem·il·------·---------·..·-·---·--·.. ----mp-·..--o,0400'-365~00 --·---14;60-·--·'2T43-·-0, 7'186


T3'--·nmpiâ·Fi'emetaiica-----------------·-..·....·--------kg·---·----1';3580-·-·--17,00 -----2~69....- ....33,88---·-U3î2
T4-Geamu·rf·ărmată-..-·----------··-·-·-·-·----··-----·mp----·- 0,0400-·---·-7:f6o----· 2.92 0,1557
Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
ert lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
16 Pardoseli din beton mozaicat mp 0,5000 110,00 55,00 80,73 2,9333
1y--P-ariioseTI-aTil-beto-n-sfmpjLi-------------------------mp----O,31 00 ---99;00---"30,69--- 45,04---(6368'
'1s--fencu1'eiTTilter'ioare---------------------------------mp-- 2,7510 76,10 209,35 307,27--1-1,165{
'1'g----Zugra\iăif-fni-erloare------------------------------mp--- 2,2880 19,90 ---45,53 - -66,83--2,4283
'20 -pTaca}e--cuTăTanta-iăTriteriă-r--------------------mp ---- 0,0310 62,50 1,94 2,84 ---0;1033'
,------------._---_._---_.---------------._-------------.--._----
21 Vopsitorii interioare mp 1,3750 36,90 50,74 74,47 2,7059
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 Tencuieli exterioare mp 0,5340 126,70 67,66 99,30 3,6083
23----Piăca]e--exterloa-re--------------------------------------mp-------o, 1390--298,00 ---41~~ 60,80-2,2091

'24-----Trotuare--aiii-Iietoil---------------------------------------mp-----6,0550-----109~--__s.OO---8,80----- 0,319i
2S-----Ă"lt-e"iuc-rarf-ae-construciir--------------------0/;-----2:oaoo--O,00 - 26,80 39,33 1,4291
26 Bransament apa - canal lei 1,0000 21,40 21,40 31,41 1,1413
2i------CoiOane-sTTegaturrsanftare----------------------mr-----(1'000---38,50 ---- 42,35----62,16-- 2,2586
2s-----65iecte-sl--arrriaturlsari-itare-------------------------lef-------O.-2~-22, 70 ----4,8f--- 7,06--0,256i

'29 -sraii"5amenteiectrfc----------------------------------Ter-------1~6000-6]O---6,90--1 0,13 -----0.3685


30 ---Ca5TurCcondtÎctorreiectriCi-------------mi-- 3,0500 6,80 20,74 30,44 1,1061
31-Aparate--eleetrfce------------------"---------------Tef--------1,0000 ~-,40 --------14,40----21,14 --0,7680
'32 --Cor-purl-deiiumlnaf---------------------------------ief-------O,9550 ----1 0~90---1 0,4 f--15,28 --0~S552
33--B-raiisament-~jăze------'------------------------------I6["---O'-SOOO ---27,70 ------13,85 --- 20,33--0,7386

3Ţ-centrăiagaze-----------------------------------------T91------1,0000 ------ 39,86---39,80---58,42-~226

--
Crt
35 Coloane si legaturi de incalzire mI
... c
1UI:r~
0,5000
UM
a-...liili: ...
58,00
mpAd
29,00
~
42,56
fi! 7 111
lDIi1I ccst ..
1,5466
36 Corpuri de incalzire kg 5,0000 10,50 52,50 77,06 2,7999
'37-- AlteTristalatii comune ------------------ % 3,0000 0,00 7,68 11,28-------
0,4098
-38-----Diiierse~ă-rganTzare~profectare------------------°i~------15:0060-----6:oo---244,57358~97----T:fo43S'

TOTAL lei/mp 1875,05 2752,07 100


-----YofĂ[--euroiiTi-p---------------------------------------------------------------428]9--628,33-------,

...w
Fişa Nr. 8

Parter de bloc de locuit P+4 construit În vederea amenajării ca spaţiu comercial,


toate facilităţile şi finisaje minimale

Ad = 820,8 mp; Au = 576,40 mp


Nr.
Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
crt
Excavatii mc 0,2900 11 0,00 45,38 31,90
1,6407
2-uITip"fli"tu·rfsi-coiii-pactarr------------------------·mc-----6:0600-------42:00-- 2,57
3,65-----0--;-1321
"3----mdroizoÎatii--s"fTu-crarl-a:fer-ente------------------·m-p-----0:wOO----180'00---- 18,00
-25,6T--o~
4-----Seto-il-siITi-pfuTundatTi----------------------------------mc------0~00------45(f06-----5ă,50 83,22 3,0088
5------§-tructu-ră(jiii--beton-armar----------------------mc----- 0,39 f6------1290 ,00---- 504,39 717,56 25,9420
S----§-carisi"poCie-ste--aTii-betori-------------------·mf---·---0:0560----------1'03,00-------5,15 7,33 0,2649
-::r--··ZTdariT---------·-···..---·----------·---------·······---------m-c---0;1950---· 459,60---'-89:51-127,33- 4,6035
a----fiic-fiide·,T-si compartimenta,r---·----·-··-----..mp 0,3090 ·------gr66------- 28,12 40,00 1,4462
·S----Contectjj-metăTIce----..-----··----------------··------kg......--0,9240---..-1"7:56------..16, 17---23,00- 0,8317
lO--izoiatif-protectie-terasa---·--..----·..···--·------·mp-..---6,1900------1"92, 00-------·-36,48 ----51: 90-----1 ,8763
11-yerm-oiz-oIăfii..coiiducte---..--..··..--·--.. --..··--···..mp..----0,1000 ---34~0---"----3,48 ----4]'5-·---6,1790
1f..-..fliiipia-,re·dTrîle-mrî--·------· ..·--..···--....-·-·-----..·mp..-'--0;0410-- 365,06----..-:1'4,97 --2'1:'29-"--0:7697
---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------~-----
Nr_ UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării lucr./mpAd --c-:U:-cM:----m-p""""A""""d---m-p""""A-u- total cost %
ert
33 Bransament gaze lei 0,5000 27,70 13,85 19,70 0,7123
--------------------------------------------------------------- - ------------
34 Centrala gaze lei 1,0000 41,00 41,00 58,33 2,1087
-3-s----Coioane-sTTegatur(deiiîcaiz:lre--------------- ml----------O,5000 -----58:00-----29:00-------41:26--1 ,491g
-36---Corpuri--deTriCâ]z:ire----------------------------------kg--------s]OOO ---T6:so----52]"0-----74]9------2~7002
3i----ji:lte-iii-staTeiti(c-omLÎne---------------------------------070------- 3,0000 0,00 7,91 11,25----0,4066·
-38-----Diverse:-organiz:are~p;:Oie-ctar-e--------------o/;-----15~6000-----0:00-253,60-36O,78--13_'O435

TOTAL lei/mp 1944,30 2766,00 100


------fofAC--EuroTmp----------------------------------------------------- 443,90 631,51

.........
Parter de bloc de locuit P+8 construit in vederea amenajării ca spaţiu comercial,
toate facilităţile şi finisaje minimale

Ad = 776 mp; Au = 576,40 mp

14 Geamuri armate mp 0,0430 73,00 3,14 4,23 0,1575


19----Geamu-r'aiitCefraCtfe-------------------------------------mp-------O, 1960----r96:00---37,24 -----STI4"---t,8S86

------------------
.." , . . ,
Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere in
Denumirea lucrării UM
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
16 Pardoselidinbetonmozaicat mp 0,5470 110,00 60,17 81,01 3,0192
··ff--··Pardosejj·dTri·betăii··sTmplU-··················-······m-p···-·····-·-0,2580······-·· 99,(i6"'---25~54--34,39 ······-""[2816
-TB··..·Ye·nculeifTriterfoare····..····································m..p·····_·-~6ooo-'-"'-"76,1 O..---228~36·--307;36 -····"1T4554
-T9-·Zugraveifint·erlo·cire·····························..····-·..·mp····-·-2·~494d..·_.. 19,90-49~-'66,82 ---'2,4903
·20---··pTacaJe··cuTâTant·ci·iâTriterlor····-·········-·········mp---·--o, 0340 62,50 2,13 "'2,8'€r'--o-:1"066
-21---··vopSiioiiiiilterio·cire·-·--···-····-·--····-·-···-····mp·····---1,5006 36,90 55,35 74;52"·-······2·, 7773
-22··-·Tencweifexte·rioa·,:e··········-·-··-_·--·······"m-p---0]820-126, 70---""73~-- 99';2"7--3,7000
23 Placaje exterioare mp 0,1510 298,00 45,00 60,58 2,2579
24·-·-frotu·are··diil··6eton····_········_···········-·-·····_·mp·---··· 0,-=0:0--26:-:00 - - - - :1;-;:0-=9-=,0:-; :0 2,83 "'-3,82--0:1422
25..·····ĂWeÎucrari··de·consiruciTf··_·--_··_·_····--o/~·"-"--2-,0000" 0,00 '---::2-::"8-=,5""1-' ''''''38]"9--1,4307
Fişa Nr. 10

Parter de bloc de locuit P+ 10 construit În vederea amenajării ca spaţiu comercial,


toate facilităţile şi finisaje minimale

Ad = 765,82 mp; Au = 576,40 mp


Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt lucr./mpAd UM mpAd total cost %
mpAu
Excavatii mc 0,2200 110,00 24,20

:;- DIniP__ ~ ... 1IIa"",- ~ ..,.. .... _ ...

14 Geamuri armate np O,O44() 73.00 4Z1 0,1729


15 Geamuri antiefractie np 0,1990 190,00 37,81 50,24 2.0348
----------------------------------------- .~:::=_c~-___:_:__:c_::_,:__-___::_~_=__-__:_~=_----

16 Pardoseli din beton mozaicat mp 0,5540 110,00 60,94 80,97 3,2796


Tj-----P-arcÎoseiraTil-befon-sTmplu..--------------------------iiip--------0,2510--------- 99,00 24,85 33,02 1,3373

~ ~~_._------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------
Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
trt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
35 Coloane si legau.; de i..i:azile mi 0,5000 58,00 29,00 38,53 1,5607
'3s"-C'orpu-rTdel ncal zi re kg----4, 9990'-"'16;so'-'--' 52,49 69,74··..-- 2,8248
-37 -Aite'inst'âla'-:-ti::-jc-om-u-ne--------o/~·..·····--3·,0000·--·--6:o-0-·-i,89---TO,4S"'-'-QA24if
3S"--'OTverse:-organizare, proiedare 0/-;'--'--15,0000 --0,00- 242,37--322,01" 13,0434
TOTAL lei/mp 1858,14 2468,77 100
--'-'TOTA["Euro/mp ··--..,-··-----·-·---·--·424,i3·-563~65------·

.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
':.:;.7'.' .nZ.n.:.H;.n.·. . . . . . . . .i...........
_c'r
Costuri de amenajare suplimentară in IeilmpAu a magazinetof', pentru dotare specifică,
situate la parterul blocurilor de locuinţe

Categoria de folosinţă a magazinelor


Nr. Carne, mezeluri, peşte, Băcănie, textile, Mixt: carne, lactate,
Denumirea lucrării conservate prin frig Încălţăminte, electrice băcănie, industrial
crt
Cost lei % Cost lei % Cost lei %
Pardoseli din beton mozaicat 27,11 1,9308 26,35 2,1140 26,35 2,0713
2--···· Fiardoseli"ai,,'gre'sfe'--'" .----... ,.... '" '142~S6'" --1'0; 1620 --....146~27""1"1;2531' -- ..... ·i3;5E3····· '6;51'56'
·3······pă;.(fosell·dfri·parciietfag····················6~58···'··6:468!:f········6~47··-···0~51·92·······"6:47"·""'0;5087"
'4'-' -- "feiiculeirlriterioare-- -- ... -- .. ------.. ----·106;09---- --7:5569' ... --1 O'0}8 --'" 'ă~0850 ----, ·16·0;12--·· '12;5865'
's' --." zliiir·ăvell'interiOâre----' ----.. ---- ----.. --.-- 'S;2;:7 --'" 'O; 382:-f ,.. '--1':3;07" -- --i ;0481""'" -- 8;25' --. ---0;6487'
-s· .. ·.. Placajecu·făfăriţăiă:iriterior·· .. ···· --- ..... '3;53"'" '6;2516· .. ··· "fi; 19"" --6;8977'" -- .. 3'6;25'" '''2~8492
-i" --'Placaje liiterlciare·sijpe·rioare····· .. ·."'" 52;00"'" '3; 7041""'''' "0~60 --,., '6:0000"'" --28;60"'" -2:247~f
'8'''''' LambrlLlri"afri·lemri· .. ··· .. ··· .. ·· --.--. -- ... '5~81""" '0;4'1'36""'" 2·:3;65' .... --{ :8492"""'1 :(99' --. --O 782'
'~f"" \iopsftormnterioâre· .. ·· .. · .. --"" -- .. "'" 39;40'" · ..2;8068- .. ···' 40~16'" '--3;2217 -- -- .. '3'8;65""" ':3;037ii
1()"'" fencuiei;"exterioâ're" --. --.. --'''' -- ...... ':(3: 14'" -- ·0:9362·""·· 1"2;67'" '--1 :61'61-' --." -12:67""" 'o~9956'
. fi"-- Vopsftorii"exte-rioare"'" ............... --. '1'3:33"'" '6;9495"'" -- 1"2:93"'" ·1:6372· .. ···· ·12:93··, .. ··1 :0162'
'12 -- --Placa)eexteri6are·superloare··'· .... ···· '48;67'"'' '3;4673""'" 42:53"" --3;4'f23""" '42;53"" "3)434
·13 .... fâmplâriedin·lemri .. ····--··--·· .. ·--·--···1·i:33···"·0;8073·· .... ·1T09··'·--6:8896···'···1T6~i .. ·· ..6:8717"
·14····fâmplârienietâii(;ă··-···· __ .... -······· .. -21·4;.i4-· .. ·1'5;2757···· ..21"(44····1·7:2037--··,·21·(44·, .. '1"6;8563·
Categoria de folosinţă a magazinelor
Nr. Carne, mezeluri, peşte, Băcănie, textile, Mixt: carne, lactate,
Denumirea lucrării
crt conservate prin frig încălţăminte, electrice băcănie, industrial
Cost lei % Cost lei % Cost lei %
.~~_, __ ~~,~~~_r~_~:~~~~_~?_r_~_~I,~ ___ ,_,,_, __ , _______ ,~:?~ __ , __ 0,2160 3,07 0,2462 3,03 0,2384
.~~_, __ ~~_~~~_r~_~~~~!!?~~~ _______ , _, _______ " __ , __ !.~:~~ _____
~~;5817 ---, -, -79;53-- -- -, '6;3804 -- -, -- -78~(:i ---" '6;1593-
17 Plafoane
____________.-------;false
____ .~. _.:. ____,--.. -- _________________ . __ .. ______5~ 7892-------aT27--
81,27 ____ ___ ' -- --6-5'1'99--
, ---------.----------------
81,27 6,3882
,~~ ____ ~~!~~::.~~.~~~~!~!~ ,~~~I~~_r_~ ________ __ 28,41 2,0238 -- --- -18:62"-- --- -1;4453- -- -.. --28'-41"-----2-2331'
19 de_.-încălzire
Corpuri,----
________________ ---- -E3{90 --- ---4'
____.-- ________________________________________ 4094 __ -88'39
,~_ _____ ' --- -- '7-0912
, o-- -... -.....
-- -

70,23--.-- ----:. -----


5,5206
.~~ ____ ~~:~~~~~~_~~-~-I!:.~! ____.__ : ... ______________ ~~!: ~ ~ _____
1_?~?_~~~ ---- - '1 ~f{ ;13 -- - -1'f;322ci -- --- -iif{i3 ---, 1'1' ;0934-
.~_1_____ ~~~_t~l~ţ~~_ ?_~_I!~_~_I~~!_~I:~~~-~~~~ţ~- _____ . ___ .~:~~ _. ____?~~!~~ .-----
--'3;90 -- --. '6:~W31' -- --- --. '3'-9() -- -, --6'-3068-
.~~_, __ ~~~!~I~ţ!~_~~_~~r-~~~~~ţ:?-n-~:------.-----.-~-1_~:~~. _____~:~~?y_~-----11-8:86---·--9;5358---'··f1-8.-86-----·-9:3432-
..23__________
Camera fngorrflca
.. __________ ...... __ ...... 133,28 94939
,,0 --------6-00------··---·····-------
,0000 69,-61------·S,-424j:i
24 Hidranţi de incendiu -- ------ ---- ---- -1-S}2 --- -- T 1913----- -- --- -- .. --- --. ----.
_. ___ ._0 ________ .. ______________ ' 14,42 1,1566 --14,'42------·(1332- o -- --- ---

25 Instalaţie avertizare contra- -----' ---- ---- ---S:6r" -. '0:4706 ---- --. --6:61- --. ---6:530C) --__ --6:61" -- -- --6:51'93-
o --

incendiului
'26 -- --ofiierse: ~rgaiifzare:~;rOieCiare" __ o - - - -- -46;89- -- -- '2:~i1'26 -- --- -- 3-6:31- ---- --2;91"2E3' ----- -ffi'-6s-- -" '2'-91"26'
TOTAL Jel/mp 1403,82 100 1246,50 100
.• -- '--'T--O--T'A--L- -E-u--ro--/m'--p" --.- .. -. --.... -. -. -- .. -, -- -- -' .. - ---- -- .• -- -- - --.-- -- - - .. - - 1272,19 100
320,51 284,59 -- -------------- ----290;45----·---------

Bloc de locuinte CGIIurt . . . . . P+3 ..... 7 7 7 7 7.' n.. 7 7 7

apartamente plus 2 apartamente la mansardă, toate facilităţile, structuri cRn beIDn annaI, acopedt
şarpantă, ţiglă

Ad = 2043 mp; Au = 1144 mp


UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Nr. Denumirea lucrării
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %

Excavatii 0,2870 110,00


mc 31,57 56,38 0,9946
------------------------------------------------------.........--------------------- ------------------------_.
2 Umpluturi si compactari mc 0,0600 42,80 2,57 4,59 0,0809
"3----HfdroiiOiătirs'fTucrai-faferente-------------·----·--rr;p·----O, 1360 ----180,00 24,48 43,72 0,7712
'4----Set6-r;simjJiu------------------------------------------------mc--------O, 1280----450,00-- 57,60 102,86---T,ă146
Nr.
crt
oenumlrea
' Iucraru
_.. UM Cantitate,
!ucr./mpAd
Cost total În lei pe Pondere În
UM mpAd mpAu total cost %
37,50 1,61 2,88 0,0508
123,00 -----24,60------4~-0,7750

la:.
al
33
• .....
AlB luCIari de conSIJUctii ~
.. ~....-.
2,0000
1,0000
mi
0,00
onpM
46,42
-npIIti
82,91
p ...
1,4625
111
1DIaIIC'IIIISI'Jb

34- Bransament apa - canal lei 21,00 21,00 37,50 0,6616


35 Coloane si legaturi sanitare mi 1,0000 51,30 51,30 91,61----TS1eî2
36 Obiecte si armaturlSanitare--------------iei-- 1,0000 ------77;8'0------- T7:8'0---138,94-----2ASTo

4f--S-ransament-fiai-ă------------------------------------Tiir------foooo------ 22~90---- 22,90 ----40~90-_o;?214


:0000-------"32:76-------- 32: 70
'42----Căiitrăiă"-terriiicii'pro-prle-----------------------------Tei------1 58,40 1,0302
·43--Cciioane-siTegaturl"incăizlre-------------------nîr----0~5000--58:00---- 2;::-:;9:'-:,0:-;;0:---51,79 0,9136
44--CorpuiTd-eTricaTzire------------------------------kg 5,0000 16,50 82,50 147~33-2"]991
4s----jUfăliistaiătiTc-omune------------------------------ % ---- 3,0000 0,00 11,43 20,42 0,3602
46----B'fverse~o-rga-nfzăre:p-role-ctar-e-----------------o/;------fg;OoOO---6]O---4f4~63--i39_:_38-13,043g

TOTAL lei/mp 3174,20 5668,62 100


-------;-OfĂr-Euroimp-------------------------------------------------------------------------------724~701294,20------------
, ,

Fişa Nr.13

Bloc de locuinţe confort sporit P+4 plus demisol nelocuibil (centrală termlcă+boxe), o scară, 10
apartamente, toate facilităţile, structură din beton armat, terasă beton armat,
Încălzire centrală gaze, proprie

Ad = 2080 mp; Au = 1196 mp


Nr. UM Cantitate, Cost total în lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0,2870 110,00 31,57 54,90 1,1634
-i---Um-p-iLitLiiTs[-compactai-r-------------------------- mc ---- 0,0600 42,80
'--,-,,---
0,1000 180,00

Ţ----Zidai-ii--------------------------------------·---------------- . -mc----6,1880- 981,00 184,43 320,74 6,7967

---
Nr. Denumirea lucrării UM
Cantitate, Cost total Tn lei pe Pondere Tn
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
34 Bransament electric lei 1,0000 10,50 10,50 18,26 0,3870
'3S-------Că5iurCco-ridu-cto-ri-eiect-ifCf-------------------------ITir------3",-b-soo--------6,80 -------- 20, 74 --36]7---- 0,7643

'3S-----Aparăte--eiectrfce------------------------------------------Tăi----------o,s-i80------10:70-----10:46 ---------1E3;"2"O--O]S57

37-----Corpurl--de-iiu-ITiinat------------------------------------Tei--------0,9256-------23~40------2T,65------37,'6.r---O,7977

1,0000
3S----Sransament-g-ăze----------------------------------------Iel----- ---22, 60 ---22,66-------39~30 ----'0,8329
3S--Centrăia-iermlca--pro-prie------------------------------Ter----1 ,0000 --- 33,60---------33,60--- 58,43 1,2383
"4O--coiOariesi-Tegaturr-de-ili-caiiire------------------ffir-------â,5000 -- 58,00-------29;00 --------50,43 1,068i
41---Corpuri" deTFicăÎzlre----------------------------------Tăi------5,0000 -----:r6,50 -------82,50------143,48 3,0404'
42-----j\iteiiiStăiaill"comu-rie--------------------------------oi;-------3,OOOO----O]O-------- 11 ,54----------'20,07 ----a,4252

43------DTversă~-o-rga-riiZăre;-projectăre-------------------%------fg]060----o:00-------353:93----615,54--13~0435

TOTAL lei/mp 2713,49 4719,12 100


---- TOTA[---Euroimp----------------------------------------------------------------- 619,52 1017,42

BIocde~canfor1spor11P+1.pIIIs 7 7 f ...... TII'


. . . . . . . . ' . . . . . 22
apartamente, toate facilităţile, structură din beton armat, terasă beton armat, încăIzi.e c:e..bali gme,
proprie, ascensor

Ad = 4230 mp; Au = 2618 mp


Nr. Cantitate, Cost total Tn lei pe Pondere Tn
crt Denumirea lucrării UM
lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
Excavatii mc 0,2200 110,00 24,20 39,10 0,8662
'2---um""iiU"tli-ri--si"compactai-r--------------------------m-6-------0]45Cr------42:B6-----1,93---3;11--o,0689
'3---i-iTdrolzDlâtTi--si-iuci--ai-l"afei-ente---------------mp-- 0,0500 180,06----9,OO-----14~54--0~3221
4----S-eton -siiTijJiLi-------------------------------------------------riic-----O:08oO- 450~00----36:00----- 58, 17----1,2885
5--StruCtura-ajii--beiton-armă:C---------------------------me--- 0,3650 1290,00 --476:85--760,77 --16,8531
"6--S-carrsrpodeste-ain-beto-ri--------------------------mr------O~2000 -1 03,00--207>0----33,28---0.7373

y---zlciarW-------------------------------------------------------------ITic-----O, 1200--- 981,00 117,72 190,20 4,2135


-8----inc-tiTde-,fsi"compartimentari"---------------------m-p-------0,2900 ---~ăO-- 26,~-42,64 -0,9446
'g------ConfectJj-iii-etailce------------------------------------------kg-------6,7006------17,50--------12:'2S----:;e,79----a,4385
'-fb-------iioÎatfiprotectTe-te-rasa-------------------------------m-p--------O~6930----285~6b---------26,sf------42,83---0,948i

---------34,80-----2,44-------"3;9"4--0,0872
T1------feriiiofZofătircon(iucte----------------------------------mp-------O,0700

12---Ţiiii-piarfedTn-iem-n--------------------------------------mp-----O, 1400----1-080]-b-----15{'20-----244,30--s;4119
----~-------------------------------------------------------------------------------------------------------_

13 Timplarie din PVC armat mp 0,1900 675,00 128,25 207,22 4,5904


_ _o

14------flmpÎariemetăif6a--------------------------------------kg-----O, 1700 -----1-7:00------------2,89----4,67----0,1034


UI
o
Nr_ Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %

15 Geamuri simple mp 0,0340 1,28


37,50 2,06 0,0456
26,57--42,93-----0,9509
-T6----Ge-amiJ-riterm-opa-ri--------------------------------------mp------------a,2T60-123~00-

-1y---Geam-uriarmate----------------------------------------mp-------6;0160- 73,00------a,73--- 1,18-----0,0261


Th-----pardoseH-dfri-beton--sfmpili------------------------ mp-----0,0620 99,06--- 6,14 ---9,92-6-:2197
--1S--Pardoseirdm-mozalc-venetTan----------------mp--- 0,1440 255,00 36,72 59,33 1,3143
20---Pardoseirdfri-iiiirmura--------------------------------o-mi:> 0,2100 345,00 72,45 117,06 2,5932
"2f---P-ard'oseird'fri-g-resie-giăZ-u-rata---------------mp-- 0,1100 195,60 21,52 34,76-- 0,7701
22-----P-ârdoseirdTn-parchet------------------------------mp-----O,3800 ~~- 50,54 81,66 1,8090
---------.-.-------------------------------------------------------------~----

23 Tencuieli interioare mp 3,6000 76,10 273,96 442,65 9,8058


24------Zu-graveITiiiterlâ-are------------------------------------mp----- 3,1000 42,00 130,20 210,37 4,6602
25----pTâc8.je-cu-rafai1ti-iii-jnterToi--------------------mp-- 0,2160 115,80 25,01 40,41 0,8953
"26----'/opsltoilrliiterloare----------------------------------mp--- "-----
0,2840 36,90 10,48 16,93 0,3751
v---fencuieÎf-exte-ifOa.re------------------------------mp---- 0,8000 174,00 139,20 224,91 4,9824
28---pTâcăle-exte-ifoare------------------------------mp----=-~=----;--;-;-:;=--88,20--
0,2000 441,00 142,51 3,1569
29---=rrotiJ-ar-pÎacTmoz8]cate--------------------------mi:> 0,0180 109,00 1,96 3,17 ---0;0702
"30----ĂÎteiucrai-(de--construciif--------------------------"/0 -----2;0006--6, 00 ----38,30---61~ă9-- 1,3716
3f----Sran-sament-apa--.:-canar-------------------------iei-- 1,0000 15,00 15,00 24,24 0,5369
"32-- cOioane--siiegaiuifsanitare-------------------- ml-- 1,1000 --5{30---- 56,43-----91~18--2,0198
-~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...
UI
(JI
N

Fişa Nr. 15

Bloc de locuinţe confort mediu P+2 cu unui-două apartamente pe nivel, demisol nelocuibil, structură din
beton armat, terasă din beton armat, toate facilităţile, Încălzire cu gaze la sobe

Ad = 530 mp; Au = 307 mp


Nr. UM Cantitate, Cost tOcal În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt lucrJmpAd UM mpAd mpAu total cost %
Excavatii mc 0,4450 110,00 48,95 84,51 1,8128
2---Umpfutii-rrsi-compactarr--------------------mc-----O,-0'793 O:C---'4'-::2,80 -------S-;gs-------6:8i--c)",1474
"O""

'3------RTdroTîOiăfil""sHucra:riaferenfe----------------mp- 0,1670 180,00--------30,06------5T,90- 1,1132


'4-------Seto-ri-slmplli-----------------------------------------m-c---------O, 1700-"450:00------76,50----132:0f"- 2,8330
'S--------§-fructură-afri-bet"c,-n-i:irm-a:f----------------------mc-------O,2900108O~00 -------31"S-:-2'0-540, 70 -11,"5987'

s-------§-cari"si"podeSte--diii-j)eto-ri-----------------------mT 0,2000 103,00 20,60 35,56 0,7629


''7----Zldarjj-------------------------------------------------------riic-----o:4500- 981 :00-----441,45 762,11 16,3481
's----iiichTderi-sTcompartfmentă-ir---------------------m-p--- 0,1000 91,00 ------9,-10--- 15,71"----0.3370
'g-----Conf-ectij-ri1efăiice--------------------------------kg--------OŢoOo---16,80-------Tfj6--20,30----0,4355

285,00 83,22 143,67 3,0819


-34,80 ----0)5 0,60 --()",0129
Cost total În lei pe
Nr. Cantitate, - - - - - - - - . . . . : . . . - - - - - Pondere În
Denumirea lucrării UM
crt lucrJmpAd UM mpAd mpAu total cost %

,... .... 16

Bloc de locuinţe confort mediu P+2 cu un apartament pe nivel, demisol nelocuibil, structură din beton
armat, terasădin beton armat, toate facilităţile, centrală termică proprie la demisol

Ad = 540 mp; Au = 315 mp


Nr. Cantitate. Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
1,0000 22,00 22,00 -37,if- 0,8207

__ O -_Udri c n c:sa_.W.. ........1n


33 Cabluri, condUC!ori electrici IT'I 3,0500 6,80 20,74 35,55 0,7737
34 Aparate elect"rice ------- lei 1,0000 34,50 34,50 59,14 1,2870
~-Corpu-rideiiu-rTiinat ------------------------------Iei--------T]ooo --------:r3~gO-----13,50----- 2:ff4-----6-,-S036-

"36----Sra-,;same-rit-gaze--------------------------------------------lef-------1,60eio-----S2 ,20---52,20-----89~49----T:9473
3y---Ce-ritraiă-termlcă---------------------------------------------lel-----------1:6000-------29,80---29,80--------S1:09-------(1Tf7

"3S----Coioane-sHegatLiiT"de-jiicaiilre-------------------rTir------0:S500 ----58~60---31 ,90-------54:6-9----""[1900


"39---CorpurTde-jii-caizlr-e-------------------------------------kg---------5,oooo-----T6~go------52,50---------90;00-------(9585-

"40---Alte-jnstaiătil"comLi-ne-----------------------------------070-----------3:0000-----0,60-"11,66 -----T§~99-----0,4349

-,i"r----5Tverse;-orgarifiare;-jj-;:olectare---------------°70-----------f4]00o-----6:00---329:r§---564~33-----TZ-'--2807

TOTAL lei/mp 2680,57 4595,27 100


-----rotAL-EUroimp---------------------------------------------------------------------------612,"60---1049~f5---------

.................................-------
UI
CXI Fişa Nr.17

Bloc de locuinţe confort mediu P+2 cu un apartament pe nivel, demisol nelocuibil, structură din beton
armat, acoperiş şarpantă, Învelitoare tablă, Încălzire cu sobă cu gaz

Ad = 530 mp; Au = 307 mp


Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
Excavatii mc 0,4450 110,00

·4--.seton.Sfmplu.·.·-·..--..- ......-....-...·-------..··mc·····--Q;1760-· 450,00


76,50 132,oi"-2,8064
-s--·-···Structuradin..bet-on·armai"···-·-····---·--·-·-·-mc-·-· 0,2900 1080,00 313,20 540,70 ---n-;4S99
S-S-cari"sT"po(j"estediii·beto-ri-·-·-·-··_··--·..······-iTil"·--0,2000-----103:00--- 20,60---35:56---0,7557
--]--··--·-·ZiCiarW-····-·-·-····-·-····-·-·····-·····-··. ··--··-·····-··-·-····m-c·-··---0,4500 -- 981,00--44T,45--76m----16]948
·s··---iiichTderT"srcom-partliTienta-ri·-··-·-······----------'m-p"-- 0,2000 91,00 18,20 31,42 0,667i
g-·-·---·Coiitectiimetaiice----·····-··-·····-·----·--···.....--- kg '-'--'--0')000 - 16,815---n}6---20,30 -- 0,4314
·16----term·ofZoiatiT"·-·-----·-------------·..---·..---------------mp----O',1980 ---ss;oO--7,13---12,31---'0'2615
T1"--·Ţerrii·oizoTatii..coiiducte-----··..·--······-···-..··----mp "---'0]100--'-- 34,815---0.35 ---- 0,60 --O,1512fi"
~nmpja-rfe-dTriTemn-·-·-···..-·-----··-·-··-----·-·---mp' 0,1100 365,00 40,15 69,31 1,4729
T:f---Timpla-rie-aTri·-P-VCarm·ăT--·------··-·-·----··-·-iTip" 0,2400 525,00 126,00 217,52--4,6224 .
"14'--Ţim'piarfe'metăiica---'---'-"'--'--'-"'-'------.-.-j(g----- 1,0000 17,00 17,00 -.-----29:35-- 0,6237
----------------------------------

UI
ca

- - - -
Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt lucrJmpAd UM mpAd mpAu total cost %
34 Alte lucrari de constructii % 2,0000 0,00 41,98 72,48 1,5402

13,50
'4"3---sransamentgaze---------------------------------···TeT"··------·(b000 52,80 52,80 -------"9-(15-----:1,9370·
44 ---AiteTnstăiătii"com-une---------------------------Oj.;_------- 3,0000 0,00 8,52 -------14)1"---0,3127
-45---DTverse~o-rganizare;p-rolEictare---------------oi.;----------12;oo(iO----o~-292]6-----5-04,:20--1O-,7143

TOTAL lei/mp 2725,87 4705,91 100


-----fOf'ĂC--EuroÎmp---------------·---------------------------------------------------622;3'5-----1-i)'74,41'---------·

-.c. I 5 ................ ~CII_ ,1 • pe lIIwI, • 1.1IIIoa44" --=-1 . . beIDn


armat, acopet1ş şarpantă, inventoare tablă, Încălzire centrală gaze proprie

Ad;; 540 mp; Au = 315 mp


Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt
Denumirea lucrării UM lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
Excavatii mc 0,4370 110,00 48,07 82,41 1,7946
'2--TimpTiJtu-rTSl'co-fiipactarT-------------------mc-------------6~-09:;-(i-----------42;i3'6-----------3~89--------6;6S-----0:-1454

-3----FiiClrofzoiatii"sTTiJcrarl-aferente----------------mp-------------6:T640---------'1-80;06----------:2-g-;52-----------5O';6T----1:T02T
Ţ---Setci-ri--slmpfiJ..-----------------------------------------mc-------------6:-1-670-------450:6-6-----------7~Ci5---------i-2ă:8s---- -----2:8-056-

s------Structu-ra-alii-betăn-armaf-------------------------mc·-·-··-·--6:·2850-····--108-ă:06----------30-7~80--------S2-7;66-----Ti-:49Tf

.s---ScarTsT"podeste-Cll'ri-beto-ri----------------------mi---------------6:-f960----------i-03;O"(y----------2o;Tg----------s-4';i3-i---------6:7537
Ţ----Zidaiij---------------------------------------------------------------mc--------------O~4420---------i:i8r:60---------4s-3,60-------743~32-------nf,1-8j6-

-s---incTifCf8i-T-sf-compartlme-i1ta-rf----------------------mp-------------O~T700----------9f;oo-----------i5,4 7 ----------2-6~52--------6~5775-
-g---Confeciirmetaiice------------------------------------kg------------6:6930----------16,s-ă---------n-;64---------:;--9,96-------6:4346

'10----Termeîizofâ-iii""pod-----------------------------------------mp-------------o.T940-----------S-6;OO-------e;9s--------1T97---------6~2667

11----Ter;nolZojatffconducte-------------------------------mp------------6,0200----------34';SO------------O'}O'------------r;19--------6:0260
'12-rimpia.-ife-aTri-Tem-n-------------------------------------..-----mp-------------o:T6so---------36S;OO-----------39;42-----------6-7;58------'1-:471"7
13---tirripia-rfe-djn--P\lC--~irrriat-----------------------------mp-------------O'-2360--------S2-S';cY6--------i-2-3;i:i0--------21-2;40------"4:6256-
_ _ , . ' _ _ ~~_R • • _ _ . _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _____________________________________________• ____ • ______________________________________________________________

14 Timplariemetalica kg 1,0000 17,00 17,00 29,14 0,6347


TS--Geamu-if-slm-pTe----------------------------------------------mp-------------O'-2500---------37;50-----------9;3S---------fs;oi------O:S56iY
cn
N

Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În


crt
Denumirea lucrării UM lucr.lmpAd total cost %
UM mpAd mpAu
16 Geamuri armate mp 0,0250 73,00 1,83 3,13 0,0681

34 Bransame'1t apa - canal lei 1,0000 48,70 48,70 83,49 1,8181


35 Coloane si legaturi sanitare ----ml-- 1,0500 ----3s:40------3-7~17-----63, 72 --- 1,38Ti
3"6-0biecte-siărmatu-ri-s-anitare------------------Tei---·-·----··--:f:06oo----·····--45~60------··----45;60----·-----'7;s:t7---------T1024-

37-S-raii·sarii-enf"eiectrfc-----------------------------··---,eT-···----------{oooTf---------22~00----------2-2;O0-------·-37~n-·----·--O:8213-

3S-----CăbTLi-ri;-conduetoî-T:-tevT"Eilectrfce-·---·---·-···--mi·-------------3,05Ob--------·-·-6~80---·-----·-2-0:74--------35]5-----·--·-6;7743

39----Aparate-ăiectriCe·-------------------------------------Ie'------------{OOOO-----------34;50-----------34;50--------59;1-4---------"1;2880-

4{f-CorpurT·deiiuminat-------------·------------------·---"lăi------------:;:00-00-----·----13:50-------13:50-----------23;14---------0;5040-

~-s-raii_S_Eîm-ănfgaze----------·-----·--------·--------·_----··TeT-------·--:;:OOOO----------52~10----·-----52~f6-----------89]1--------1,9450-

42---ceiitraTEî-termlca---··------··------·-···---··---······-Teî---------·--1)OOO---·---29~8ă-···-----29:80---'--'--51"]9"---'1-:-1"125-

-;f3---cOioanesnegaturTde·iii·c·iiiiirs··---------------m1--·-----··--6:556o--------58~6ă-------·--3-1-;9ă--··---··--54~69-··--·-1-:1909-

4Ţ--COrpurrdeiii-caizfrEi··-·-·-------··-----·----·-·--·---kg-·-·--·------5:-0oo6--·--·----fo;sci-·---·---·S-2:50----·--··-90:00--···--·-1";9600

4s--Aite-fii-staiăt11-com-ur;e-----·-----------------------·--------.;70-------··-·---3,-060(f--·----------b~(Yo----·------Tf]6--·--19;98---·-----0~435f

46---0fVers-ă;·orga-riizarEi;-p-rCile-ctăre----·--------------%------------1-4:o600-----------o;o6---·--328~95------5-63:92------1'2,2-80"7-

TOTAL lei/mp 2678,60 4591,88 100


·--------fOTAC--Euroimp--·---------·----·-------------------... --------------------------.-----.---.-----------iff1-;s5------fo48~3T---·--------------·
Fişa Nr.19

Locuinţă individuală modernă, parter+un etaj, confort sporit, pentru 4-6 persoane, În ansamblu de vile,
având 3 dormitoare, 2 camere de baie, un grup sanitar suplimentar, un living spaţios, o bucătărie, un loc
de luat masa şi dependinţe. Structura este din beton armat şi zidărie din cărămidă, acoperişul este din
terasă circulabilă, izolaţii, finisaje şi Instalaţii moderne. Locuinţa este branşată la toate utilităţile,
Încălzirea se face cu centrală termică cu tiraj forţat şi corpuri de Încălzire din oţel. Toate materialele
utilizate sunt de cea mai bună calitate

Ad = 160 mp; Au = 129,50 mp; Terase şi balcoane=41 mp; Acoperiş terasă=95 mp


Nr, UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
Excavatii mc 0,2245 119,80 26,90 33,23 0,7708
''2----Ump"iuiurCsTcorrip-actăir-------------------------m-c-------------O:1-S44'-----60:20-- 11,70 -14,46'----0:3354

--
at
10 Zidarii din caramida--------------IIm~c:"""-~;:;;;;;'-'-:~~;'--:;t:in:R"---';~~-T23<i.7
04750 90 70 4308 5323 1,2347
1~ ___~~~~~~~~~_~~~:!_~~~_g~~~:_~~_c:~, ______________ ,~~_----'--- 40'8-0-- 24:~-36~75'---0,7133
-12 Confectii metalice, balustrade kg 0,6100 :------------------0 5803
T3-----=rrOtuăre-Sf-piătforme-daiăte-------------~=:::~~:::~ ___ O, 1250 __ -~~..:~----- 20~~5___ ~5~~ _______-,--____ _
,------------..c-----------,---------------------------------
14
__________ Timplane
,___ .. __,______metahca ° kg
,._______________________.._______' ___________mp----
08563
' 1125
20,50
1080,00
17,55
121,50
21,69 0,5031
- - - - - -3,4820
150,12 ---.
15 Tlm~~~.:. dl~~,~_~n ------------------------------------'----------2----------'"6,11 09
16----Timplarie PVC cu geam termop':~_______....__~!:..._ 0,3159 67~~~____ 213, 3 263,45
-------------....,--;-------:----------------..- mp 17125 68,00 116,45 103,87----'3,3373
17 TenCUieli extenoare _ '____-------------------------
.---,--------------:-----------------------------------.. -----m--p----- O 1250 298,00 37,25 46,02 1,0675
18 Placaje exterioare '_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------------,-------------------------------------1 5875 61 00 96,84 119,64 2,7752
19 Vopsitorii lavabile extenoare
_ _ _ _ _ _ _ _ _ , __;7'"_____C________________________________
_______'________ _______________.
____ ,,__ ,,__,,_r:::~
23812
~
4300 102,39 126,51 2,9344
TenCUieli Intenoare
_________________________
20 mp
-: ____,_______,_________________________________ , 313 37 '00
- - - - -71,46
- - - - - - -88,29
- - - - - -2,0479
---.
21 Vopsitorii lavablle mt::~!?_~~:'_,,_____________mp________ 1,_9________ , -------07---- 4209'---0-9763
-----------'-------I-----:-d--f-'" nta mp 03217 105,90 34, , ,
22 Placarl cu P aCI e ala
_____________________________________________________ "'_________________-----------6' 5063 --192,00
- 97,21 ------
120,10 --.
2,7859
23 Pardoseli din parchet lamelar mp , _ _ _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
------------------c---------;-----------------------------------------p-----0303O 212,70 64,45 79,63 1,8470
24 Pardoseli din ~~~~:-~~~~~~--------------------~--------:......------30----63-22------78 11 -Ts'ff7
------------------------------ , 't t i ' ghet mp 03188 198, , , '
25 Pardoseli,___din
____________________ gresie rezlS en a a In -------------------------'---------------------------"27896·
;________________________________________ mp 0,5438 179,00 97,34 120,27 _'____.
26 ____~_~~~~~:~_~~-~:~~==!?------,,-----,--,--------------,------------------20000----- 0,06--' 48,55 59,98- 1, 39 ~
27 Alte lucrari de constructII _-------.-------------~~--------------~--------89--00-------89--0--O-1099'6---25506
-------------------------------------------r----- - lei 1 0000 , , , '
~~_~!an_~~~_~_~~__~~~_-:,.~~-~~---------------------------------i--------1~OOO--5'1 ,60 ---------51};O-----63, 75 ---'1~4788
29 Coloane si legatUri santtare m ,
Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
30 Obiecte si armaturi sanitare lei 1,0000 102,20 102,20 126,27 2,9289
---------------.------------------------------------------- ._---- --------,
31 Bransamentelectric lei 1,0000 48,70 48,70 60,17 1,3957
32--Cablu-~:-cOriduCtori-:tevi"·eie;;tiTce-··--·mi--· 13,2100 6,80 89,83 110,98----·-2,5743
3"3--·.A:parate·eiectrfce----------------·-·---··--··-··--mi-"--- 1,0000-"""25,90 - 25,90 32,00 0,7423
~Corpuri·-dejiurrii;;ăt-------·--------·------------iei 1,0000 39,00 39,00 48,19 1,1177
'35 -·--S·rans-amentgaze·-·---·---·····------···----------iei' 1,0000 '-:5:::7-,7-0----5-7-,7-0--71,29 1,6536
36 -Coioane sriegatu-ri"ae-iii-caiifre'-'---"-"'-mr-'--' 0,8632 58,00 50,07 61,86 -1",4348
3Y-centraiatermlca-gaze------------------------lei------1,0000 --3-7;10 37,10 45,84 1,0632
38Corpu-rT"ae-Tricaliireciiii-·otej""-----···------ mp 0,0554 435,00 24,10 29,77 0,6906
3"9-TermoizoiatiTconducte--------·······--------···----- mp . 0,1629 35,50 --'5,78 '-7,-1-4--0,-1657
~'Alte instalatii"comune---·--·-·-------------------o/;--- 3,0000 0,00 18,63 23,02 0,5339
41-·15iverse~c,-rgii"ilfiare;-projeciare-··----·---·--o7o"--- 12,0000 0,00 373,86 461,91 --"1-0-,7-143'
TOTAL lei/mp 3489,36 4369,61 100
-----fOTA[-Euro/mp·-------------------------------------...--- 796,66 997,63 ' - - - -

La T'" reu - , _ - - ....._nll....._ _. . . . . . ..t......


avand 3 dormitoare, 2 camere de baie, un grup ..,... ..,......181, ... -...ng . . . . . o IlkelllC......
de luat masa si dependinte. Zid arie din caramida, stalpi, plansee, centuri din beton annat, invelitoare din
tigla ceramica pe sarpanta din lemn, finisaje de cea mal buna calitate, alimentarea cu apa din put propriu,
deversarea ;:tpelor uzate in tosa septica vidanjabila, racordata la electricitate si gaze, centrala termica cu
tiraj fortat, calorifere din otel, materiale de instalatii moderne, de cea mai buna calitate

Ad = 141 mp; Au = 114,8 mp Sconstruita=72 mp; Sterase+balcoane=107 mp


Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
crt
Excavatii mc0,3555 119,80 42,59 52,31 1,0828
2---um·piutu·rT"sf-compactarr--------··-----·----··---mc-'--0]074--60;20--T8~51- 22,73"--0,4705
3--HfdrofzofătirsTTucriifâfereiite-·-------·------iTip---- 0,3241 122,90 39,83 48,92 -~127
·4"---TermolzojatiTpoiistiren·-expa-ndat······-----··---iTip 1,0376 51,00 52,92 64,99 --1,3454
._---------------_
5 . ----------------------------------------------------------
Termoizolatii polistiren extrudat mp 0,4255 37,00 15,74 19,34 0,4003
6--fermoizoiâtii·vata·iTiineraia--------------·-·---iTip-------0,4210 ---38,70 ---16,29--20]T"'-0,4142'
·'?--Seto-n-sÎmpTLîTri-fuiidatfi-·----···------··------·------mc------O,T046 -- 450,00'-- 47,07 --- 57,81--1,1967
·S------SetOn-ăiiTlătTii-st·ructu·ră-·-···--------------····-·-···-iTic·----··--O~2957--T460;o6----43T72---530,25---:1'5,9765
g---·Scarrsrpodeste--afii·beto-il--·----------------·-·-----iTir-----O, 1915 --103,00 -----T9, 72---24,23-"--0,5015
To---·z1cfăriiCfiil-caramTda---------·---·----·--·--·-·--····---rnc ------0,4148 -----981;00'----·-406,92----499, 79-"--:'-0,3458
Tf---saiust-rade-alii-Tem-n··------·-----··------------------iTir-----O,0935 ----479;OO-~, 79---55,61--1,1387
·12--1nvelitoă·re·tTgia;·inCTusiv·astere-ăTă·---·····---mp---------O, 9645---'-295]0'--' 284-:-53--349,46--7,2341 .
-----------------------------------------------------------------------------. ----------------_.._---------------.
~------~-------------_.

- -- -- - -- -
Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
ert luer.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
13 Sarpanta din lemn mp 0,7716 169,00 130,40 160,16 3,3154
---------------------------------------------------------------------------------------------- ._---:- ------
14 Jghiaburi si burlane mi 0,2156 81,00 17,46 21,45 0,4440
----------------.----------------------------------------.----------------------- -------------,
15 Trotuare si platforme dalate mp 0,0567 162,00 9,19 11,28 0,2335
T6---fam-Piarie-meta~ca-----------------------------------k"g- 2,5319 20,50 51 ,90 63,75 1,3197
Tf-----fampiărie-Cifn-iemn------------------------------mp--------O-,fi35108O,00 ---
122,58 150,56 3,1166
18--Tiiii-PiilrlEi-pvc-cu-geam-te-rmo-pan-----mp- 0,1340 675,00 90,45 111,09 2,2997
19 -----Ferest-,:e-Ci9-iii-arisarda-------------------------------mp----
0,0447 1180,06 52,75 64,78 1,3411
2""6---Yenci.iien--exte-rioa-re-structurate---------------mp-- 1,1490 111,00 127,54'--=:::--': 156,65 3,2427
21 Placaje exterioare din piatra mp 0,3376 390,00 131,66
- - - - -3,3475
161,71
---
22----fencUTelnnter1Oare------------------------------------mp- 1,9546 39,20 76,62 94,11 1,9481
23--vopsitonTÎilvabiieTri-tEiÎioare--------------- mp '---;::-~:-:::-'---:::=-=-;::------;:;:871
2,1936 37,00 ,--::;1-:::6- 99,69 2,0636
-24----Piacarrcu-j)"iiiCfdeTăfantă--------------------------mp-- 0,1617 105,90 17,12 21,03 0,4354
2s---PTâcaric-u-pliiCide-gips-=-cartc>n---------------mp-----0,4007---- 42,50---:-:17=-,0"-:3 20,92
--------
0,4330
2S--P-iircfoseiidTn-parchetstratjficaC-------mp -- 0,6260 189,60 118,69 .----:-=--== 145,78 3,017i
-------_.
0,1844 212,70 39,22 48,17 0,9972
-2s-----PiiraoseiidTn-g-re-sle--rezistentaTa-jilQhăt--mp--- 0,7589 298,30 226,38 278,04 5,7557
·29----ĂTfeTucrarrde-c-onsfructiT-----------------------oi.;------2,0000 ---6,00 54,6=20--- -----------_.
67,08 1,3886

al
co

--- - -
- - - - -
- - - - - -
......
c
Fişa Nr. 21

Locuinţe uzuale tip vilă locui.,ţe ieftine, parter + 1 etaj + demisol nelocuibil, planşeu din beton armat,
terasă, zidărie cărămidă, toate facilităţile, Încălzire cu gaze la sobe

Ad = 329 mp; Au = 176 mp


Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt lucr./mpAd ----;-;U:-:M:----m-p""7A....,.d-~-m-p-A-u- total cost %
Excavatii mc 0,6930 110,00 76,23 142,50 2,9604
2U'mplutu'rr si compactarr---"---"'-"'-'ITiC-' 0,1370 42,80 5,86 10,96 0,2277
3 HidrofZOfăt,T~LI:~~~~~~~!~!~:~!~:==~~==:- mp ---=0',-=2C;;::2-=- 20:O---17:8=0,00 39,96 74,=70=---1-:-,5=:5~1-::-9
4 Seton armat mc 0,2040 1460,00 297,84 55=-=6-=,7:-::6--1'-1""',5666
-5--Setoiisimpfu....·_....-_................_ ..---..-·-mc 0,1510 450,00 67,95 127,02 2,6388
"6 ScaiTsi pOdeste·dTii·lietoi1----......·-..----mr-.. 0,2000 103,00 20,60 38,51 0,8000
·'1--Zldaiij-..-......·_·-..................·....- ......_.. mc 0,4560 981,00 447,34 83"6,2117,3723
s---TJichider"f"sT"compartfmentari..--....--·----m-p- 0,2700 91,00 24,57 45,93 0,954i
~--=~o~ri!ectij"m·eta"tTce·..···-..........···-..........·_....·-kg·-.. 0,7000 16,40 11,48 21,46 ----0;4458
1O liol~ii[·proieCtTe·te·rasa···..........·-..---....-·m-p·---0,371 O '~:OO-105,74---i97~65 --'4~1 062'
Tf-Term'oizolatli conduCte..··-·..-···....··..-....-· mp ··..---0,0200- 34,80 0,70 1,30 0,0270
"Ţ2-iimpiarie·aTri-iem·n..········-····-·······-·-···--·-··mp··-·· 0,3200 365,00 116,80 218,34 4,5359
..~~.==:~~~~:~~:~:~~~~!:~=:==::::::=::=:=::::~~:~~=::=:~g··--O:5000 17,00 8,50 '"15,89 --0;-3301

.........
Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
·3-,r-----Aparate--eiect-riCe---------------------------------------leT-------1-;ăooo----32,40--------32,40-------"60,57----12583

3s------Corpuirae-lii:jmlnaC---------------------------ier---1,OOOO----12,80 -----12:ao----:f3,93 --0-,4971'


- - _ . - - - -..---------------------------------------------------_ ........... _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .
36 Boiler electric lei 1,0000 9,80 9,80 18,32 0,3806
37-----ăraii-samentgaze----------------------------------Tef--------------:COOOO----65To------65,20------:f2Ua-- 2,5320'

-3ă----ĂWe-lnsiaiatlj-comlj-ne-----------------------------%-----------3-,0000 --- o, 00 -a:29---------15~4-9--0,3219·

39--i5iverse~organfza-re:-proiectare-------------o/~---------:,--1';0000-- 0,00 255,18 ---477,61---gF0§9


TOTAL lei/mp 2574,99 4813,47 100
·----fOTACEUroimp---------------------------------------------------------------587,9(f-1098,97----·

LocuInfe UZUIIIe tip vU. lcJcuInte Ieftine, parter + 1 etaj + demisol nelocuibil, pBlşeu din beton annat,
acoperiş şarpantă tablă, zidărie cărămidă, toate facilităţile, încălzire cu gaze la sobe

Ad = 329 mp; Au = 176 mp


Nr. Denumirea lucrării Cantitate,
UM Cost total În lei pe Pondere În
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0,6930 110,00 76,23 142,50 2,8646
2--Um-p"iutuifsf-coiTîpa-ctirr---------------------------mc------ 0,1370---- 42:SO---5,8S-1 0,96----0,2203
·3"---RTdrofzoÎătir-sT"iucrarl-ăferente-------------------mp--------0;2-220--180,06----39 ,96 --74, 70----f,5017
4--ă-eto-n-armai-------------------------------------------mc---O,2040--1460,OO-297,84--S56, 76----1"1:1925

s-----ă-eto,;-sfmp'ili-----------------------------------mc--------o;1sTb-----450,OO------67,95--127,02----2,5535

·S-S-carTsT-podeste--aTri-beto-,;-----------------------mi---------O]OOO----i03:ăo--------20,60-----ii3]T--0.7i4T

T----zyCiarir----------------------------------------------------------mc----- O,4560-----g81 :06--- 447,34--836,21---16,8104


a---fnctîTderf·sf·cOiTipa-rtlmenta-n---------------------mp·---. 0:2700 --91 ~---24!57 --45,93--0,9233·
g---Co;ifectij"metă-'ice-----------------------------------------kg----------O, 7000-----16~40 ------11,"48"--21,46 0,4314
TO---fern;oizoiatirpod-------------------------------------mp--------0,371 O ----36]0---T3~36--- 24,97"----0,5019
'T1--ferm-ălzolatn- conducte----------------------------mp----O:0206-----i4~80------0~70-------1,3"6-----0-:0262

·12-----Wmpjarfe-df,;-lemn-----------------------------------------mp----------(i,3206----365:00-----f1"6~8ă----218--;-3-4-----4~3892·

13---flmpiă-rie-iii-etaiica---------------------------------------"kg-------------o,5006--------17~o6-------8~SO------1"5--;-89--- 0,3194'
Nr. Cantl'tate Cost total În lei pe' Pondere În
Denumirea lucrării UM'
ert lucr.lmpAd UM mpAd mpAu loIal cost %
14 Geamuri simple mp 0,2500 37,50 9,38 17,52 0,3523
TS-Geamu-rl-armate------------------------------------------mp------O~--y3,00·----;-1 ,-:"46 -2,73-----0,0549

0,2000 62,50 12,50 -23]7--0;4697


·23----VopsHorHTriterio-are-------------------------------------mp-----o",6000 33,00 19,80 37,01 -----0,7441
171,98- - -
·2li"----Tencui"eTf-exterloare-----------------------------------mp----O,8000 --115,06- --
92,00 3,4573
·25-----P"jac-cije--exte-rfoă-ie--------------------------------------mp----o]300~,oo--
8,94 16,71 0,3360
·26----yrotlj-ăre-exterioa-re----------------------------------------mp--- 0,1470 109: 00 --16]2-- 29, 95 --0,6021
..... _.._._--_...............------------.. --._ ... _---,-------_ ...... _-------------- ...._---------- ------
27 Sarpanta mp 0,3700 120,00 44,40 83,00 1,6685
28------inveTrioa.-re~1iiciusiv-a-stereala------------------mp----0;6290----.,-g6,00 --- 94,35--176,37"--3,5456
·2-§-----"j"gheaburi"sl"burTăne------------------------------------rTiI--- 0,1600 81 ,00 12,96 24,23 0,4876
·3â------StreasTila-Tilfuridata--------------------------------------mp------O, 1470--116,00--- 17,05 31,88---0,6408
·3"1----f-abachere-sl-[ucarnEi--------------------------------mp-----0;0f60~03,00 4,85 9,06 ----0,"1-822
~--So5e--de-terăcota---------------------------------------cahIă- 3,0000 35,00 105,00 196,28 3,9458

- - - - -----:=. =-------=~=~~ --=--=~-=-=:--===--- =--=----='-- ~- ==== ~ ~-~~~~= -=~


-~=--~~~--
Fişa Nr. 23

Locuinţe uzuale tip vilă locuinţe ieftine, parter + 1 etaj + demisol nelocuibll, planşeu din beto", armat,
terasă, zidărie cărămidă, toate facilităţile, încălzire centrală termică gaze proprie

Ad = 336 mp; Au = 180 mp

13 TImp/arie metalica kg 0,5970 17,00 10,15 18,94 0,4069


14- Geamuri -sTmple-------------------------------m-p-------- 0,2500 37,50 9,3::-::8;-----;-17=-,-=-50=------=0,3759
'1S--Geamu-rf-armate-------------------------------------------mp------------O, 02oo---f3]O----------{4S----------2,7S---------0-,-058Ei
----------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------,
16 Pardoseli din beton mozaicat mp 0,1700 110,00 18,70 34,91 0,7498

--- -- -~ -- - ==--- - -- -- -=.=-------=- ::---------- - - - -


<XI Nr_ UM Cantitate, CosI total În lei pe Pondere În
crt Denumirea lucrării lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
3"3------P:părate--eiectrfce------------------------------------Tiii-----1",oooo---- 38:5C)"----38,50---71 ,87 ---1~5436
"34---Corpuirde-iTLiminaT-------------------------------'ei --------1,0000 -12 ,80--12,80 -"""""23~89 ---0;5 132
"35 ---centralatermică---------------------------------------iei--------1~--~, 70----30-:70--57,31--1,2309
"36 --Sransam-ent-gaze--------------------------------------Ţef------ 1,OOO"_O_ _~~
25,20 25,20 --~,04 -1,0104
3-7-Coi"oane-si-iegaturl-ae-incăiZire---------------ml-----0,6580 58,00 38,16 71,24 1,5302
3s--CorpuirdeTi;căizi;:e--------------------------------k9 5,0000 "~~---~~----~~-
10,50 52,50 98,00 2,1050
39--Alte-instaIătii-comune-------------------------------% -- 3,0000 0,00 10,54 19,68 0,4227
11,0000 0,00 247,16 461,37 9,9099
TOTAL lei/mp 2494,09 4655,63 100
----fotACe-uroimp------------------------------------- 569,43 1062,93

Locuinţe uzuale tip vilă parter + 1 etaj + demlsol neIocuibil, planşeu din beton annat, acoperiş şarpantă,
tablă, zidărie cărămidă, toate facilităţile, Încălzire centrală termică gaze proprie

Ad = 336 mp; Au = 180 mp


Nr_ UM Cantitate, CosI total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
Excavatii mc 0,6790 110,00 74,69 139,42 2,8872
2---umpiLitu-rT"sicompa-cta;r-----------------------mc--- 0,1340
"3---HidrofzOlătTI-sTTucrari"ăJeirente----------------mp--- 0,2170 fao: 00----- 39,06-72,91---1 ,5099
-_._~------------------------------------------------- ----------------------

4 Beton armat mc 0,2000 1460,00 292,00 545,07-[-1;2873


-g----setonsfmPlli------------------------------------------------mc------O, 1480 -4"50,00-----66,60--124,32---2,5744"
S--Scarls(podestedfn-beton-------------------------iTIT-----0,1960 --1 03:00------ 20, fg--- 37,68-----0;7804
"y-----zidării-------------------------------------------------mc--------0;4460 -981 ,00 ----437,53-- 816,72 16,9126
a---jnciiTdei-rsTcQiii-parilmentarr----------------------mp----0,2640 --91-:00---- 24,02---44,84--0.9287
"s-----ConfectIT-rr;etei"'TCă-----------------------------------kg--------O;-6850 16,40 --11,23 - -20,97--0,4343
TO----ferm-61zoiiifi(pod----------------------------------------mp-----O;-3630-~~00------:f3~07---24,39----0,5051

-·n-----fermoiZoiatfi-co-riduete--------------------------------mp----- 0,0200----34,80------0,70 -------:r;-30--0,02Eie


"12 ----nmpiări-edTriTemn--------------------------------------mp-----O,3130 -365~OO----114,25-213,26 4,4162
T3----fimp'ăiie-m-etailca---------------------------------------kg--------6,5970 ---17,06-----10,15---18,9"4---0,3923"

14-Geamu-rf-sfmpie-----------------------------------------iTI-p---------a,-2500--------s?;SO-- 9,38 ----17,50---0,3624


TS-Geamii-rf"ărmate--------------------------------------mp-----0]200--~~00--1,46------2,73--0-,6564
co
o
Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
16 Pardoseli din beton mozaicat mp 0,1700 110,00 18,70 34,91 0,7229
"-fj-------P-ar<ioseii-iifn-befOii-sfmpTu-----"-----------"-"------mp-----------6-~2500------- 99,00---------24,75-------"---46~2(j"------O,956i
1â------P-ardoseil"cffn-gre-siă--glazu-rat-a-------------------mp--------·--ij";08Cio-----153,60---------12:29---22,94-----0:4750"

Tg·----P-ărdoseil"aTri-p-archeC-------·------------·-·-----------mp------o:3550----133,00---------47~22---------88,13----1,8251"

"2o-----Tencui"eTfTntăiToa-re-----·-------------------------------mp--------"4,21 OO-·-·---76:10---326~38------598:04-12,3844

2-j---Z-ugravEiiiTriterio-are---------------"------------------m-p-----3;427lJ--19:90-----68;2-6--- 127,30 -~362"


"22"---pTacaJe--cuTăTă-riiăIă-iiiterior---------------------o;p-·-----O, 1960 --62;50------12,25---22,87 --0",473"5"
"§------'lopsitoaiiiiterloare----------------------------------mp----- 0,5870 -'-33, 06-----19~3T--- 36,16-. 0,7488

mpAu
35 Obiecte si annaturi sanitare lei 1,0000 14,40 14,40 26,88 0,5566
3-6---S-rans-ămenteieCtiTc-----------------------------Ter-----T;oooo-----27; 90 -----27 ,90-·----52;0"8---1]785"
.... - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .
-~~~-------------------------------------------------- ---

37 Cabluri, conductori, tevi electrice mi 3,0500 6,80 20,74 38,71 0,8017


-3S----Apaiită--eleCtrfce---------------------------------------Ter-----1,0000---sa,50--3a~50---7T,87-____:r:4882

3-9--Corp~rrde-iiu-mTriai------·-----------------------leT-----1,0000 ---12,80----12~âo----23,89 ---0,4948

-40----Ceiit-raia-iermlca----------------·----------------·----TeT--·----1,0000--33,00 -.---33,00----61,60 ----f,2756-


4T---S-raiis-ăment-gaze------------------------------------Tei-----1,0000 ---25,20------25,20---47,04---0,9741

"42--Căioane- si legaturrde-iiicaÎzTre---------------m-I-----O,6580 -sa, 00 ----38, f6--71,24--1~4752


"43-----Corpuri-·de iii·caiiire·--······---··----------------------·kg-·-- 5,0000 ·----10,50-·--·-·-52,50---98,00-·----2":0294
44-"Alte-liistalatli"c-omu-ne-----------------------------------0/-;-----3,0000 ------0,00-----"10-;-61--- 19,8 r-----O,41 02"
45--Di"verse,-organfZare;-jJ-roie-ctare--·-------------%--------1-1:aooo-----O:05-------256,37---478~5-5-----9,9699·
TOTAL lei/mp 2586,98 4829,02 100
------fOTAI:--EuroTriijl-----------------------------·--·-------------·-------------------59Q,63"1To2~---------

...co
Fişa Nr. 25

Locuinţe uzuale tip vilă parter + 1 etaj + demisol nelocuibil, planşeu din beton armat, terasă, zidărie
cărămidă, toate facilităţile, Încălzire centrala termica gaze
Ad = 329 mp; Au = 180 mp
Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
Excavatii mc 0,6930 110,00 76,23 139,33 2,9642
-2--Umplutu',Tsi compactarr--------------------------mc-- 0,1370 42,80 5,86 10,72 0,2280
S-HfdrofzoiiitiEfTucrariaferente----------------mp·----:::O,2220 ---180,00-39:gs---73,04 -"1 ,5538
4"---Setă-riarmat-------·-------------------------------··----mc-------a,2040 1460,OO----297]~544,39--11 ,5815

-g---S-etorisimpiu---------------------------------------'---mc--- 0,1510 450,00 67,95 124,20 2,6422'


·S---sc-ărT"sT"poiieste-Cifn-betoii-----------------·---mi 0,2000 103,00 20,60 37,65 0,8010
y---Zidăiir------------------·---------------------------mc----0;4560----e81:OO-447,3-4-817,63 --17,3946

-g--inc-fifderlsfcompa-rtlmentarl-----------------m-p----- 0,2700 91,00 24,57 44,91 0,9554


g--ConfectHrrietaiice---------------------------------kg----0:?OOO---16~0---11 ,48---20,98 -0,4464·

·w--izoTătIT-protectie-te-rasă--·--··-··-····---··--mp-- 0,3710 285,00 105,74 193,26 4,1115


·-n--·fermoliOÎatiT"conclucte--·····----······----·-mp· 0,0200 '-34,80-- 0,70 1,27 0,0271
T2-·-·fiiTiPiii-rfediii·Tem·n·-·-·--········-···--·-·-·-·-··-··-·mp···------0;3200---365,00-. 116,80 213,48 4,5417
13"·-ŢiiTipiii-ne·metăiica·······----··---··-·-·------··-·--kg------0,5060--1-7:60-----8,5â---T5,54 - 0,3305

14 Geamuri simple mp 0,2500 37,50 9,38 17,14 0,3645


1S----Geamu-rl-armats·-------------------------------mp-- 0,0200 73,00 1,46 2,67 0,0568
. _--" . ----------------. ---------------------------------------------------------------------------
._~---------------------------------------------_

16 Pardoseli din beton mozaicat mp 0,1730 110,00 19,03 34,78 0,7400


1y---p-ârdoseTI-dlii-beton--si-mpi"u---------·---------------mp-----O~---99,00---25,25 ---46, 14---6,98fa

1ă----p-âr-doseHdi-ii·g-,:esle--giâz-urai"â-----------------mp-- 0,0820 --T53: 60---12,60 ----2":3:62-----0;4898·


19---P-ardoseildTii-parc-her-----···------·------··-·---m-p----O,3630-----133, 00-'-48,28--88~24-'--1:am
20---YencuieITTnte-,:foare--··----------·--··-----·-·----·-·---mp-·-·--4,30i50--76:10---3-27,23----598~1 0-' 12,7243
2f-Zugraveii-Int-erloăre-----------------------_ .. ----------mp- 3,5000 19,90-- 69,65 127,30 -2,7083
22-·--·pTăCăje--CiJTăTarlt-ă"ia-iiiterÎoi-----·-··--------··-'--mp'--'---O, 2000 ------e2:so----- 12,50--- 22,85--0,4861

·23 -VopsltorlrlnterJoare---------·-------------------·-·---mp------O:6000 -~:OO ------1"9:80---- 36:19··-0,7699


24 ---Ţencileif·exte-;:ioă-re-----------·-·-·-----------·-·'-'---m-p-'--'-'--'O:8000 -- 115: 00-------·-92,00---168, 16----3,5774·
·25 --pTăcăjeexterloă-re-----------------------------mp-----0,0300 ~,00--8,94--T6.~-- 0,3476
2ir--frotuare-exte-rlă"i:i"re---·----·------··---------------------mp--·--(f,14 70--109:00--- 16,02 29,29 0,6231
·27 ---Altâ-iucrarTde--const-ructij""----------·-------------O/~----'--2,000o---6:6o----37, 71---68,93"---'1,4665
·28 -·-Bran-săm-E;nt-apa--~-canăi------------------------------TâT-----T,0000--s3:80--- 63,80--"1T6,61---2,4809
~-Coloane-Si-Tegaturrsânita;:e------------------mr----- 0,8130 34,40 27,97 51,12 1,0875
·3-0-0bTecte-si-armatiJrl·săiiTtare-·--·-··-··-·-·--------191-----·--1:0000--14,40--14,40---26,32---0,5599
·3T---s-rii-ri-samenteiectrlc-----·------------------------------"19[---- 1,0000 27,90 -- 27,90--51,00---',0849
32--·Căbiurl;"condtictorT,"·tevT"eTâ-ct"rlce------------mr--- 3,0500 6,80---- 20, 74--37,91--o:aOSS
33--Aparate--eTectrlcâ----·--·-----------------·-------------TeI------l,OOOO -38,50-- 38,50 70,37 1,4971
·34 -CorpurT-de-iTLimiiiăT:-----------------------------------161-------1',0060----1'2,80--12,80--- 23,40 0,4977
gg -----------------------------------------------------------_._------------------------------------------------------------_ .. _----------------------------------------------.------_.
Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
35 Bransament gaze lei 1,0000 58,80 58,80 107,47 2,2864
36'--·Cent"rafa gaze.....- ............-........-....- ..-.-.. ----Ter .. ---1~6ooo --- 25,60 ---25,60----·- 46,79-_···-0-,9955
37 =:~?~§~~~~sTTegaiuii·de-jii·c~~zire--··-······-··-·--mr-----6~720 ---5S:OO---3ă:9ă-··-·-·""ff 24 ·---f5156
38 de
CorpurT incâizire·-·-··--------------··-·-·-·---··--··kg-· 5,0000 10,50 52,50 --- 95~9-6--i. 0415
39 ·----A'ite-iiistaÎăHi-comune-·····---·-··---··-··----·····-·-·-ăj;··---3]000------ 0,00 11 ,46 20:95---··---0,4456
40··---0ivers-e;-o·rgailiză-re;-p-roiectare·-···---······---0/0 11,0000 0,00 254,85 --465,81---·-9]699

:~_.._.~~~~~_!.~!!.~~...._
..........._............._._....._........._.__.___________.~~~~!O __47~0,~~._____100
TOTAL Euro/mp 587,15 1073,17

Vilă de lux parter + 1 etaj + demisol parţial loculbil, finisaje şi instalaţii cu materiale de calHate superioară,
structură de beton armat, terasă din beton armat, zidărie din cărămidă, Încălzire cu gaze la sobă

Ad = 655 mp; Au = 392 mp


Cantitate, CosI total În lei pe Pondere În
Nr. Denumirea lucrării UM
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
Excavatii mc 0,6570 119,80 78,71 131,52 2,1018

----
--=---~~~':::-- ~ --=-=--
Nr, Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
15 Geamuri simple mp 0,0270 49,50 1,34 2,23 0,0357
1S---Geamu-rite-rmo'pan--.---------··----·-----·-·-----------mp-----0~25ăO----123,00 -~6, 75 51,38 0,8211
17-----Geamurf'ărmate---------------------------·--·····-----mp--- 0,0250------73,00----{S3---3,O·S--O,0487
1a--Pard"oseifd"fi1"6eitoii--sTmpl'li------------------- mp--- 0,1260 99,00 12,4i-- 20~84-0:3331 .
ާ--p·arcioseii"'afil·m-ozalc-"-enetTan------------·---mp-- 0,0410 --255,00---10,46----17,47------0.279'2
20----p-ar'doseii'aTn-rii-ar-mură--------------··---------mp-'---0,1330 ----- 345,00 45,89 76,67 1,2253
21----Pard·oseil"cffi1-g·resfe--gTazurăta--------------------·mp-------0,091 O ---195~SO- 17,80 - - 29,74 ---0~4 753
'22"P-ard-oseif-aTi1-parchet---·-----------·----------------mp--·---6]340- 203,00 ---67,80--113,29---1~105
"23---fei1cuieifTi1te-FfOare-----------------------------------mp--- 4,3000 --"76}0 327,23 546,77 8,7380
~-Zugraveli·iiit-erfoare-·-------------------------mp----3;4600----"42]0-- 145~-242,82 --3,8805

2'5-·PlacaJeci.i-faTaiit'a-iăTriterTor----------------- mp --- 0,2400 125,90 30,22 50,49 0,8069


26 -Lambriuri---------------------------------------------------mp ------0, 1800- 165,00 29,70 49,63 0~793f

V--vopsiiorfiTnt-erioare------------------------------------m-p- 0,4200 36,90 15,50 25,90 0,4138


'28--Te-ncuieiTexte-rioa-re----------------------------mp·-- 0,8000 166,00 132,80 221,90---3,5462
2'9---·P"iacăJă--exte-rioa-re-----------------------------------mp -- 0,6000 441,00--2-64-,-60- 442, f3'--7 ,0656'
3O-·frotLiardiiibeton-------------------------------------- mp------O, 1070 - 185,00 ·-:-1-=-9,-=-80-=----3--3-,08 0,5286

Nr. Dem.:mirea lucrării tIM·


crt lucrJmpAd UM mpAd fT1PI'u
34 Coloane si legaturi sanitare mi 0,8130 40,50 32,93 55,02 0,8792
3"5---o6iectesi--arm-atu-r[·sanTtare------------·-------Te[-------1,0000-- 69:9-0-- 69,90--116,80 - 1,8665
'36 --Sofier-eieeirlc---·------------·--··---------------·-----·lef-----------T~ocioo-----1(f30--------16:30--------27]4-----0,4353
'37 --SrăiiS-iimei1t-eleCtrfc-----------------------------------·lef-------1]000---·--17]0---------17,90----29,91'....--0,4780
38·--Cabju-i~-cond"LicTorT._tevTefeCtrfce-----------mJ--- 3,0500 6,80 -- 20, i4----34,65----0,5538
3-if---Ăparate--eiectrlce-------·-····..----------------------'"iei -'---1,0000 ---35}O----'35,10----58,65 ---(5]373'

·40--Corpuri--de-ij-Liminat-----·-------·------------------Ter----1,00OO--26~--20:20----33,75----0,5394
·41---Sransamentgaze·-----..--..-----------------------Tef-----1,0000 -58,80 58,80 98,25 ----1,5701
'42---·ĂTie-iiistâTătii·comune---------------------·----_· .. ---- % -----5,0-000-----0:0-0-15,55---25,99 --0,4153"

43'----Ofverse:-organizare:-prole-ctare-------··-··--o/;..--·-12]000----0,00---46"1]"4--670M-1O,7143
TOTAL leilmp 3744,89 6257,40 100
----to'TA[-eurolmp----·--·------------------·-..---·--·----------------------------855,00-1428;63------

~-""-- -=----=--- ------ - _-=:--~- -=- - ----=-;;~- --= -~=- -= ~ ---~~ -=----="'==---=- --~-
-""",'" -- -
CIO
CIO

Fişa Nr. 27

Vilă de lux parter + 1 etaj + demisol parţiallocuibil, finisaje şi instalaţii cu materiale de calitate superioară,
structură de beton armat, şarpantă, Învelitoare tablă, Încălzire cu gaze la sobă

Ad = 655 mp; Au = 392 mp


Nr.
Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
cr!
lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
34 Streasina infundata mp 0,1000 127,50 12,75 21,30 0,3307
------------_.
35 Tabachere si lucarne mp 0,0160 344,00 5,50 9,20 0,1428
36 ·-·---Sobe-'semineur0--------------------..---------------chăTe--- 3, 0550 ------~~~-

73,00 223,02 372,64 5,7848'


-s7--A"itelucrarrdEi-constructij"·------------------·---O/~..--- 2,0000 0,00 61 ,09 102,07 1,5846
3"8--sransăm-entapa--:-canar---·-·--- ..---··-------Ter·--"-1]060- 39,20 39,20 65,50 1,0168
~-Coloă.ne srTegaturTsanitare---------..-..--..·----..ITiI-· 0,8130 40,50 32,93 55,02 0,8541
40"--Obiecte Sj--armatLi-rlsariTfare-------·---------,er- 1,0000 69,90 '---::6-=-9-=,9-=-0- 116,80 1,8131
4f---S-ăfler--9îectric-----------..--..------..-------..------Tei- 1,0000 16,30 16,30
27,24 0,4228
42 --sFănsamentEiiectrfc-----------------------,ei-----1,0000 - 17,90 17,90 29,91 0,4643
43--C-ablli-FC-c-ănductorCtevreTăiirice----------iTîf----3,0500 -- 6,80 20,74 34,65 0,5380
-44....--A"parateeiectrice--·----------------·----·-----iei- 1,0000 '--3-=-=5=-,1"-'0:C- 35,10 -58,65 -"0,9105
4S--corpui-Tde-Wij-minat---·----------------·---·------Te;..---- 1,0000 20,20 '---:2::-::0""',2=-0' - - -
33,75
0 0,5240
-4S--S-ransamenf-gaze---------------------------·--·,ei-----l,OOOO - 58,80 '-;:5-=-8-=,8-=-0--'98,25
1,5252
-----~------------------------------------------------ -----.----------.

47 Alte instalatii comune % 5,0000 0,00 15,55 25,99 0,4034


4'8--Bive-rsEi;-organ[iare;proleetare--·-----------·--â;;..------12,0000 ---0~6O"""4'17C3~,-=0-=6----:-::-::-~ 690,19 "10,7143
TOTAL lei/mp 3855,20 6441,73 100
----TofALe-uroimp----·-------------------·------··-----------..----....-------..-----88O,1S----;f47O,71----·

- i:1tnJc;1il un mare ~ <In acest !ip de cIă:Iri ufiIizeaza dctăIi supiI nen'are, care nu fac parte cln
structura uzuală a acestor imobile, se dau informativ, mai jos, câteva dintre aceste dotări, estimate În valută
(Euro), inclusiv TVA, pe care eventualle va adăuga - dacă şi unde este cazul - suplimentar şi informativ
La fel se va proceda, informativ, luând costurile din fişele 45-53, pentru instalaţiile specifice (apă­
canal cu care clădirile nu ar fi dotate iniţial,
şemineu (cu toate dotările) din marmură Moneasa şi Vraţa 2950 Euro
cabină şi instalaţie În baie - hidromasaj, jacuzi 2835Euro
uşi garaj cu sistem automatizat cu telecomandă, basculante 3820Euro
centrală termică de perete, cu producere apă caldă menajeră 1525 Euro
instalaţie climatizare 3400 Euro
instalaţie antiefracţie şi avertizare antiincendiu 2950 Euro
instala~e telefonie interioară şi televiziune (curen~ slabi)
grilaje pliabile 49 Euro
jaluzele verticale 33 Euro
video- interfon vilă 630 Euro
plafoane false 12,SO Euro
uşi metalice de siguranţă 532 Euro
grilaje metalice interioare decorative 98 Euro

....
CD
Fişa Nr. 28

Vilă de lux parter: 1 etaj + demisol ~a~i~I.locuibil, fi~i~aje şi instalaţii cu materiale de calitate superioară,
structura de beton armat ŞI zidarii, şarpanta, mvelitoare ţiglă, Încălzire cu gaze la sobă

Ad = 655 mp; Au = 392 mp


Nr.
Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt
lucr.lmpAd UM mpAd A total cost %
1 E 1'" mp u
________~-~~~~--I-I-.---_:_--------------:-------------- ________________~~_____
0,6570_ 119,80 78,71 131,52 1,9840
~ ____l!.~~~~_!~r~ ~compactarr mc 0,1230 -----5'7;80-------'7-1-1---r---------------
_~_______ Hidroizolatii SfTUcr"iirrafere-nte---------------------mp-------O, 1670 --1Bej" 00 ---------30'06 -5~ ,8~ ____~,2 792
4 --i:f-i--------------------------------------------------------------------- ",23 0,7577
-5-----B---~t-~-~--~;.~~I!-----------------------------______________~_~______~,2320 1460;00------338;72--565,97 --8,5383
e on slmp u
---------------,---,----------------__ mc
,____________________________________________01010
' -450-00--------------------------
, 45,45 75,94 1,1457
6 Scarr SI podeste din beton mi ° 2020----1 0300----------2"081------------------
7-----ZidarU---------------------------------------------------mc-------o~---------:.------------~---~4, 77__ 0,5245
8-------inchTdeirsf-c;;m~ia-iifmentarT------------------------mp-----o' 1::~ __~~~~~~------~3~~~~_-7-34,35 ____ 11 ,~78~
g-ConfectiriTietalice------------------------------------------------'- - -_______ ~_________ 14,05 23,47 0,3541
TOTermoizoiătirp--oa-------------------------------------~~------- °0'37°°0°0 3 16,40 ---4,92--8:22 ----a,1240
mp --4sJo-------Ti;7s---29,68 -- 0,4477
11_ ~~~~~~~?!~!~=~~~~~§~e ----------------------------mp ----- 0:0150 --34;80 ------O,5-2---0,87--a,-6132
~ ___Timplarie din lemn --------------------------------mp-----O:
---:--------------------------------___________________________
1500 --T86000------2-79-eiă-----4---------------
" 66,19 7,0329
~----~!~_~:~~_~_~L~.!_~_~ armat mp-------O,2500 --675;00---168, -g---2sf-------
--~-~-------~!_~~!~:~_~_~~~~~~~~~~~~:~::-:~::::::~~~~==~~~~~~~~=~~==~~--2,3580----20~50---------48,34 ---80:~;---- ~:~~~:
~ _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~________ __ _

CD
W
Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
34 Streasina infundata mp 0,1000 127,50 12,75
21,30 0,3214
35 -----Tabac-ti-ăre-sfTucă;:ii-ă----------------------mp--- 0,0160 344,00 9,20 ---0,138i
5,50
3S---SobEi--(Semfî-ieurlf------------------------- cha;-'e-~3,0550 73,00 ---=-=-=-~'
223,02
372,64 5,6216'
{05,35--- 1,5893
65,50 0,9881
55,02 0,8300
~o6recfesrar;natu,:isaiiTfare --------------- lei 1,0000 69,90 69,90 116,80 1,7620
"4-1-- Boiier--ăieclric--------------------------------Tei----T;OoOO--16,30-----::1;-;:6;-;,3:;;0~---===~;-----::~=-
27,24 0,4109
~Bransamiinfeiectrfc-------------------------------Tei- 1,0000 17:90 17,90 29,91 0,4512
~CăbiUri;CcindLiciorC-tevreie-cfri-ce-----------mT----3~--6,80 -----;2~0:-:,7:;-:4;-----=-:-::-::;----:~=-=-
34,65 0,5228
44 Aparate eleci"rlce---------------------------lei-- 1,0000 35,10 35,10 58,65 0,8848
45 Corpuri de ilumliiat"-----------------Teî---- 1,0000 20,20 20,'-::-20-=----33,75 0,5092
46 Bransament gaze -----------------------Iăr------T,oooo 58,80 58,'';;8;:;"0--:;::;:;--='---:;--;
98,25 1,4822
47 Alte instalatii" comune-------------------------Olo---- 5,0000 0,00 15,55 25,99 0,3921
48 -i5iverse~rganizâre;-proTecta;:e----------Olo-- 12,0000 0,00 425,-=-04~--= 710,21 10,7143
TOTAL lei/mp 3967,08 6628,67 100
----fOfĂCEuroimp------------------------------------------------------------ 905,73
1513,40

Vilă de lux parter + 1 etaj cu garaj de o maşină, structură de beton armat total (fundaţii, planşee, pereţi,
terasă) cu izolaţii speciale exterioare ale faţadelor şi cu multe Îmbunătăţiri speciale

Ad = 655 mp; Au = 392 mp


Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt Lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0,6500 119,80 77,87
130,11 1,7668
'2-----Uji,-p-,-utiiiEf"compactari-------------------------------mc----------0'1220 57,80 7,0511,78--- 0,1600
's----FiTdrolzoiat-ii--Si--,-Licrari-afer"Eiiîte-----------------mp-------6J050-----fi~o:oO-----.,-a,90--31 ,58---- 0,4288
'4----S-eto-ri--armai"-------------------------------------------mc-------O, 5500 '1460,00 803,00 1341 ,75 18,2196
'S---S-etoii--simpiLi-------------------------------------------mc-------6, 1000 --450,00--4'5,00--75,19----1 ,oiio'
'S-----scăiTsr-poeJ'estEi-Cifri-beto-ri------------------riii--------0;2000--103,0-0--2O,SO---34,42 -----0:4674
?'------Zidarii-----------------------------------------------mc----o;3200--gs:j"J)O--:fj3,92524,53 -----i:f2i'j'
a--inchTderTsf'corrip'iÎrtfmeintari----------------- mp-- 0,3200 101,80 32,58 54,43 0,7391'
g---ConfecHi'iTietaTIce----------------------------------kg-------2,2760 ~4o---37,33 -----62,37 -0,8469
1()-izoi'â"tff-j:)-rotectleterasa--------------------------mp-------0,3660 ~5Ţo---- 104,31---174,2!f-----2,"3667
1T--feriii-ofzoiatii--conducte---------------------------mp------oms6-----34:ao----a,52'--O]7"--0]118'
T2--izoiă'tle-fonfca--peste--piaii-seli---------------------mp-- 0,5400 69,00 37,26 62,26 --a,a454
T§---fi;n-piarfe-aiii-Tem-iî-fî-it-erior---------------------mp------O,2300- 1860;00-427,80-714,82 ----g,7065
'14--ri;n-piii'r"i'eexterioăra-ăiiimTniii--------------------mp ------0,4340 -~,00--321 ,16--536~63~869
15--rimpiâiiă-arri--p-yC--ar;n-ăf----------------------mp----------a,2500 -6-75,06---168, 75--281 ~9T--3,8288

ce
CII

• 5
CI)
al

Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În


ert Lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
16 Timplarie metalica kg 2,3580 20,50 48,34 80,77 1,0968
Ţ7-·-·GeamuiTsfm·pie·--·-·-·--····-·-··-····-··-·-···-·-,:n-p-_·-6;02"70·····-49,50--"1 ,34-·--·-2~2"3--·-O:O303·

T8--··Geamu·rfterm-opan··········-···--····-···-···-···--rrip"---0:302-0- 123,00 37,15 '--s2:ăY---O:842'S


·.1S.--.P.arCioseil.Cifii-beton..sfmpTu.--------....---.--mp "---0,1130-"--' 99, 00 11,19------18,69 '--0)538
-2'O'-'Pai-doseH'aTn'iii'ozaic v'enetTan"'-"--"'--'mp-'--0,0410"--"25S:00-1O,46--'17,47-- 0,2372
21--··P·arcTciseH·dTii-iii·arm·ura·······-···---·--··---·····mp··-----o:1330·--·-345:00 --'~,89 --'76,67---(041 {
-22-·--Pai-CfoseiiaTn-g-resie-giaz·Ui-ată····-····----·-···-mp--··o.2450-·-1s5]6-4B~-78A4--1,0S5f

-23---PaiCioselj"'afri-rli·ochet"ă.---·-······--··--····-···--·mp··-----a,3340···-·-115,00 38,41 64,18 0,8715


·24-·····YencuieTfTntei-Toare······-··-··----·-·-···-·---······mp·-4]066----7SŢo'·· 327,23 546,7i---r.4247
2S"'-'-iligrăveiiiilteri6-ăresuperiOâre--'--'-"--mp"--0,8000 "---42,06 33,60 56,14 0,7624'
2s--··pTăcajecuTăiarltă-iăTriterliîr-···--······-··--- mp -'-0, 2400---12K90"-'-30, 22--50,4S--o;S856
-27-···-Tambii·urr·-·-····--····-··············-·---··-.-. mp 0,1800'''---165~60'' 29,70 49,63 --- 0,6739
28"---Yapet-interfoi-··pereff···-········---··---·······-·-·mp---2,6600--3S:00--···-93Yo"--155,56-2,1124
'29 -·VopSitorTiinterToare--··-····-···-·······_-·---····mp-- 0,4200'-"36,90-'- 15,50 25,90--6,351"S
30--'izoi"atif'pOii sti ren',--ie'rlcuiăîâ-speciaiă"'-"-'mP---'O)920-"--61, 76 48,87 81,65 1,1088
exterior
31--··frotu·ardTn·beto·ri..········-·····-···-··---··-··········-·-·mp·· 0,1060 .~:oo- 46,75---78~IT---T,0666
32·--pTacaje··exterioare---····-······-·····_···--··-····mp-'-'-"0,"2S00---185:'OO-- 46,25 - - 77,28---"1 ,0494

r\r. Denumirea lucrării Util. Cantitate, Cost tctai in leii pe Pondere În


crt 'LLJcr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
33 Alte lucrari de constructii % 3,0000 0,00 99,81 166,77 2,2646
34-·--s·raiisam·ent"apa·-:·că·nai-··-····--·-·--··············-T9["----·-···----1',0600-·-···- 39:20--_-39,20-·······--65]0---0,8894
-35---coiOane·sTTegaturrsanitare--·----·-·-·--·-·····-·î1i,-"'--0,8130--- 40,50---··-32~93-·····--···S5:(y2-·-··-0,747T
-S6---0biecte··sT"armaturf·sa·"Tiăre·······-······-···-"'-iel' 1,0000 69,90 ..- 69]0'--- 116;aO-····-T,5860·
3i---sraii·saiiient·eTeCtrfc-------------·-·-·----·-··············Îe["·--·----1,0000-----17 ,90"'-"'-"lT90"--"'--'29:9T"---o,406T
'38 ··--Că5Tliri~c-onauciOrCtevT"eieci·rice-·-··-·----····mj"···..---···-3-~0200 -·-·--S~80---·---20:s.!f-·---34,3T···-·-0,4659·
.39 -Aparate··eiectrice-·-········-··-··-·_·······---···--·-"-'Tel-"-'--'-" 1,Oo"OO-······-3S:1-0--·--35-:TCf-·-··-S8,€i5--·-0, 7964
40-'--Corpuri ·de·iiumTriai···-··-·········-·-···-------·-------··lef·-···-··-·--1":0000-···-2"0;"20-···--··-2"0]-0-····---33, 7S"--'(J,4583-
·4f-HTdrOforsf·rezer~;or···-··-·--·---·----------·-·-·--········"jei··-····_·.. ·-[0600-·---T7~20-········-1T2·if·----28,74..-- 0,3903

·42--Sra"·s·ament·gaze·--······---···-·---···········----·---·ieT·--··-·-Toooo--·--···-58:80-····--·--5-8~80 ·----ga~25---1 ,334 f

·43--·Cent-;:ăT.i-termlca-gaze-·············-···········-····-Ter··-··-··T0600-·····--2"8:20·----2"8~20·---47,1'2-"-0,6398

·44-----Coioane-·sf-iegafUi-T·de iiicaizlre----·-·····-····-rlir·····-··----o;s'l2"O-·-··-58:00-···-·-38,98----65,-13-- 0,8843


4S'-'CorpurT"deTFicaizlre'Clin"âiumTniu······----·-·--·kg---···--2":4300·-···--··-43:30-·-"'-'1'05,2'2-'--175,sT-i,3874'
"46"-·Afte·instaIatij·c·omu·ne···--·-·--············-······-··-0/;-···--·--'5,0000----·-·-·-0:00-···-·--24,21---40,45-'-'0,5493
·47"--oiverse;·o·rganizare:·proi"ecfare····-··········_···%····-12]000-·-0]0-······-4'72,22-_·-789,03---1"0,7143·
TOTAL leilmp 4407,34 7364,31 100
·--··-toTACeuro/mp············-··-··-·----·-·--·-·-···-·····----------··--·-------fOO6,24-1681;35-------·-

CI)
.....
Fişa Nr. 30
Vilă de lux parter şi etaj, cu o foarte mare suprafaţă vitrată, plan foarte liber modern cu ziduri sau
elemente de structură reduse interior, fundaţii şi planşee din beton armat, finisaje superioare, planşee şi
terasă beton armat, încălzire (prin centrală termică cu rezervor gaze sau combustibil uşor)

Ad = 655 mp; Au = 392 mp


Nr. Cantitate,
UM Cost total în lei pe Pondere În
crt Denumirea lucrării lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
Excavatij mc 0,4400 119,80 52,71 88,08 1,3111
-i---Umpfutu-,:f-srco-m-pictai-r---·----------------------mc- 0,1180 57,80 6,82 11,40 0,1696
-j----HfdrolzoiatiT-SrTLicrarriferente------------------'mp- 0,2220 180,00 39,96 -66,77--- 0,9940
4----S-etonar-m-at--------·------------------------------mc 0,3300 1460,00 481,80 805,05 --f1~842
-s--Seto-ri--sTmpfu----------------····-·---·-··--··--------mc-- 0,1500 450,00 67,50 112,79 -1";6790'
·6---scarrsrpociestedfn-betc,-ri-----------·----·---- mi"--- 0,2000 103,00 20,60 34,42---0,5124
·7------z1ciâiir------·--------·----·---------·---------------------rnc:----0,4000 --- 981 ;00 392,40 6'55,67 ----g;?604
S---lncEfde-rf-if-compart,mentirf------------------mp-----0:0560--101;80-- 5,09 8,56----0,1266
g-Confectl[-m-etii]c-e--------------------------------------kg-- 2,0000 16,40------·32,80 -----54,81 0,8159
Te)""---[zoTafiTSf-prote-cfie-te·rasi-·----·---·----------·---mp-----0:3660 --2sS:00-----104,31-·-174,2s--i,sMEi
Tr--TEirm·oiZoÎatiTconducte--------------------------------mp------6;6700--3(80------·---2;44------4,07-----0,0606
".j2-fiiTiplirie-interlOara-afii-iemn----------------mp--------0:1540-1860, 00------286:44----478, 62'--i,1248
TS----fimp[ă·rfe-drrj-p-vc--irmat..--------·---·-----·-..·-mp -.. 0,6840 675,06------461: 70----·771 ,46-----1"1·:4842·

14 Timplarie metalica kg 1,5000 30,75 51,38 0,7649


15 Geamuri simple . -----_ ..
--------------------------------------------------------~------ _-------------------------------~

mp 0,0270 49,50 1,34 .._------------------


-----------_ 2,23 0,0332
16--·--Geamu·rTts·rmopaii--..·----........-..........-..·-·-·---·-mp..·---0,3020-- 123, 00 ---37-;T5---··-62~67----0,9240
..1T--·Geamu·iiarmate..·-·-···---··......··--·-.... ---····-·-'--mp---'--O,0250 ~7iO-----1~83--'-- 3,05'''--0;0454
Ts-----p-ărCioseTI·dTn-betoii--sTmpiu---·------ ..-----..---mp --.- 0,1100 99,00 ---10,89 ---18,26---0,2709'
Tg---·P-ardoseTI-aTnmozaic·\;ene-iCan-----·---·-..·-......mp--·--·-O,0410-----25S; 00---10,46---1"7,47---'0,2661"
"20---P·ardoseirdTn·m·ărm·ura·- .. ·-··-----·---------··-·--'''mp'''---O,1330--345~00--- 45,89--76,67--'1,1413
21---P-ardoseU-dfn-g-resie..giazu-rata·-..-..-..·----------mp....·--·O~2400--1SS:eo--- 46,94 - 78,44---1::j"677
·22---ParCioseTI·din-parcii-ei"---·-....-..-·-·_..··--·---..-mp-"--'---O~5400---'-203]0--'-1 09,62 --183,17---'--2,7267
2-3---YericuTeITTnte·rloa·re--··....··-·-·-···----·····-....·-·-·--mp·-··-··-·--4,-3000·-····-·---j"6~10------327,23 '-546,77-'--a,1'394
'2'4-'-"Z'Ligriveii interlo'are'-supe'rfoiireTava6lie-'--'mp--'-"--3":5000-·-----42, 00---'-f47,OO--245 ,63 .----3,6564
2s----pTacaJe--cuf-ăTă-nii-Îa·jiiterlor----- .. -------------·-·mp.. ·---------O-~2400--125;90 ---- 30,22 50,49 0,7516
2-S--Iarra5rfurj..·-·--·--·--··--·-·-···--·------·-·--------mp···-·-·-·--O~1f~06-..---·T65, 06-' 29,70 49,63 0,7387
2-j"---v·opsitorfniit·erjoare..........--· ......·..··-..-·-..·-·-·-n;p....····..-O-~3806..-----36,90 ----f4,02---23:43--0,3488
2fr-TencuieIT-exte·rfoa:ffi-··----··-·-··..-------·-···-·------·mp·-··----- 0,6006--161jo----96J2--161~61·--~4058·
·29----P·lac-ăje-exterfoa-re--·-·-----·-·-·----·----------··--·----mp-----O,2000 --441:00 88,20 147,38----2, 1939
·30-Yrottiar·dfn-l)etoii..---·-·---------·-··----·-·--------·-·----mp·-----OT320 -185,00- 24,42--46~a6---·--6,6074
·31-·favaiie·su5p·enCiâte---..·---·--·-------..·--------..·-·---·mp..-·-----0~2500--- 55, SO----f3 ,90----..23,23-..--0,3457
r

-"
o
o

Imobil de tip vilă multietajat de mare lux, cu 2 subsoluri, la care se aplică o structură metallcă rigidă;
precum şi zldării Înrămate În profile metalice, cu structură din cadre de beton cu armătură rigidă. Clădirea
are unele Îmbunătăţiri şi anexe, (ascensor, aer condiţionat, etc) Învelitoarea este de tip terasă, încălzire cu
centrală termică proprie cu gaze
Ad = 9760 mp; Au = 5920 mp
Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0,7220 119,80 86,50 111,47 1,5380
'2---- urii~oTutu-rrsf-com-păctaÎr-------------------------;;;c''-----"(r0520 ---------57,80 ------"3,01'-----3,87 ----0,0534
'3-------HfCirofi:OiătiT"sTTuCranafereiite-------------------rii-p---'--'ă-~-470------180, 00---- 26,46-----34,10 ------0,4705
'4------S-eton--armat--·--------------·------------------.. ··-------;;;c----ă~1150 '-"920,00-"1'05:80--136,35 --1,8812
---{ 460:00 ----683,28 ----a-80,57 -12,1492
-S-------Setori-arm-ătiii-sÎructura·--'--·--···-------------------;;;c--------O-~680

''6-·---SetonSfmplli-------------------------------·--·---------inc 0,1 000-----456,00 -----"45,00------57,99 ------o,800f


''7----Structlira-metăilca-rigida-----------------·------1<9----70,0000-·---·1"5:40----1078,00 -1389,25---19,1676

a---§-cărTsT"podeste-Cifri-betori---------·---------·---··-----mT"---O)OOO---1 03:00-20,60---26,55------· 0,3663'

'if-------zida-rij-dTil-ca-ra;;;-idaiii-rarriateTil-p·rOfTIe-----mc --------0,44"80--..1050:00----476~40----606,22 ----8,3-64'1'


metalice
'"1 O-·--·Com-partTmeilt:irf-glps--cartori-·---·--·····---······-·;;;-p··----o:360o-·-----77, 00-----·--23,10---··--29,7"7"---··0,4107
Tf--ConfectH-metaiic-e;-iriCll:lsiV--6ai-u-strade---------"kg------3,0000----40,86------122,4-0--157,74-----"2-;1"764
T2··--·iZOiatfi"·protectTe-te·rasa·---·--------------mp -·----6;1260·-----··285:00---------34,20 '--4~i', 07 --------0,608 f
--j3---·Term·oizoiatiT"conducte-------·---------------·--mp-----O~- 000·--·-·--34,80-------3,48·-·-·--· 4,48---'0,0619

....o
-"
:'ir_ Denumirea lucrării UM ~an!itate, Cost total in lei pe Pondere in
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
33 Poarta metalica kg 0,0800 3,30 32,00 0,0455 2,56
-------15, 14 ------0;-2089
-3-.ţ----yrotuare-sf"p-a\;a:je----------------------------------------mp----"(y;os6-o---------235:00----------H)5

-35 ----PÎafoane-grps-carto-n----------------------------mp------0]800------s3;50------41:"7ff-----S3,7S-----6-:7420
·36-------ZiCiTiiTu-rufCiadTilr------------------------------mp---0-:0600---49?:05--·-----29:82-------s8,4"3-----6~362

37 ----ĂH"elucrarT-de-coiiStructir-- -------------------------0/;----3-,0000 -----6;00-----123, 73 ----159,46---2;200T


3Ei"----Srans·amentapă--·-canar---··------·-··------iEi[···--·-U000----------9:86-----9~80 ----12]"3--0:1743-
·3§------stătlâ--ape-uzate-··-------··-----------·-··-·-----------Tei---1,OOOO----61-,00-·--··---61~OO----78~61--1,0846'

40---Coioane-sllega-tLi;rs-ăiiitare---·--··----------------·---ITîr-------ei;B13o--------40;SO-----32,9"3--42,4j----0,5855

·4r-----55iecte-sTarmaturf-san"ftăi-e----------·-----------Tei-----Toooo-----9S}0--------S5,70 -----123,33----1,7016
-42---So[iere-si-âeroterme-----------------------------·--·--le[---·--·1,00-00------4,90----------4,90 ----"6]1·------0,087T
·4"3----sia·nsam-erTeleciri"c--·------..·--------------··-----jf3i"-----1,0000----·-T7:96--·-----T7~90------23, 07-0,3183
·44---··HTdroior~-fij"Cira-n·tT~-armaturi-- .. ----··--..----· ..-----lel"'-1,0000 ------9~OO----------9, OO---'H~60---- 0,1606

·4-5--CabTurCco-ri(j"uCto·ri~·tevreiectrice·-------------m,·---"4,3000 ·-----"6:80------29,24----37,68---0:5199
4E,-----Ă-parate-eTectrlce-------....··..--..--...... ·------·---Iă[""-·---1]000·--"32: 00------32, 00-----4"1,24---0,5696

·47-·----Coi-pui-Tdâ·TILiiTilnat·---------..--..------·-·----·..--1ă[---1-,0000 -----2UO----21~20----27,3~0,3770
·4-ă-------Gr·up-eTăetroge·n-· ..--··---..-------·------------------..-.. Tei.. ---T]00o·------T4~1o·-------r:rfO----·18,17----0,2507

-49---·Sra·ri-săii-ient~jaze·------·-..-------..·-·--..-..-.. -------..-Tăi"--..--T60oo-----S8 ,80---'---58,80-- 75,78'---"D5455

·So..---·Centrâia-terrriică·gaze-·--·..----..----....-....--·------ieT"-'--1,OOOO-..-·25,86-------25~0------ 33 ,25-"-0,458-7
·sT..-..·Coioa-ne-s1"Tegatur-Tde-jîi-caÎzTre--·..·-------··-·-···ml-·-··-6-,4700--------58,OO--..·-·--·27;2"6-----s5,"13--.--0,484 7
·S2-----Corpuride-rri·caJzii-e..-·----·------------..-------mp'-----oJ 70b"--f59~00 -----27,03----34~3 -....- 0,4806
...&. ---------------.-... _------------.---------------------.--------------.--------._-------.--------------------.. _-------------------------------------._-----------.-.---

8
....
o
.ţo.

Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În


.~~. ___ ..__.________________.__._. ____ .._____.___________________.____________ ~r./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
53 Aparate aer conditionat lei 1:0000---~~ăO---45~00---57,99---0,8001
'54 ---ventiiâtoare------·---------------··----·---·----·-----··---iel-----"1-;OOOO------60, 00 -----6o~6o---77 32 --1~668
5S----·0etectle-avertlzăre·TncencHli----·-·--··--·-------lef"-----1,OQ60---13;00-13,OO-----16:75 --0231T
'S6 -·---Flitre;-apiiratedeteictle------------------···--Ier-------1,0000---3:s0---~50--4 51----- 0'0622-
·57-----~C*a;;aTeve·ii1iiăţTe·-----------------------------------mp-----O:0850 --4~10----- 0,35 0'45 ---6:·0062'
·SS----OetectTeavertlz-ăre-efractfe---------------·-----·----1"9"1----1 ,0000---2,30 ------ 2,30--- 2'96 ---io409
:~9----CeiitraIă--feiefOnlca----------------------··-----·-------T9"f"----- 1,0000 -----19~--f9 ,50-- 25' 13--o' 3467
60--·--Retâ-ă-vc)c-e=-Ciăte-------------------------·--------Ier------f, 0000 43,00 43,00 ---SS:42---0: 7646
·s1----iZoiăţ~co-ri-ducte--·----------------------------mp ----6]900"-34, 10------- 3,07----3,96 --0,0546
·S2----AiteTnstăiatTI-comune---------·---------------------0/;------5,0000 0,00 ----32,82---42,29 --a,sS35'
63--Ăsceris-o;:----------------·--------------------·-------TeT-------1,0000--ă4~T6----84, 10 108,38 1,4954
64-----Diverse;·o-rg-anfZăre;-p;:ijle-ctare-------····-% ·-----12:0000----0,00 602,58 776,56 10,7143
--·-----roTAL"·ie-iTm-j,-------·--·--······-··-·---------------.---.----------------.-------562406724790---100
·-----·--tOTAL"Eur07ii1·p----------------·-·-···-··---·---------··-----------------1-2ai.03--~7----

FIşa Nr. 32

Vilă de lux parter + 1 etaj + demisol parţiallocuibil, finisaje şi instalaţii cu materiale de calitate superioară,
structură de beton armat şi zidării, şarpantă, Învelitoare tablă zincată, Încălzire centrală proprie

Ad = 655 mp; Au = 392 mp


Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
erI lucrJmpAd UM mpAd mpAu total cosI %
1 Excavatii mc 0,6500 119,80 77,87 130,11 2,0474
·2--·-·Ump"iuturf-si"corlipactăir----------------·----·-----··mc--·-----O: 1220-··----·57~8-0----------7,05---IT,78--·0,1854·

·3···-··-·"HidroTzOiiit1i""sITucrăilafereniă·---····--·-· ..···---,TIp···--··..--O: 1650·---··-făo]o-------29, 70 ------49~63-·-- 0, 7809


4------13-eton-armat--------------------------------------·--·---------mc---------6,236b-----1460,OO------335]O----·56f,09----- 8,8289'
·S-----·Seto-n-sfmpTu-----·----------·------..···--·.. --·-----·---·mc..·---·----O, f60o----455~oo--·----45, 00"'-'-'75,19"'·--1;1831
·6--··---s-cari-sT-p-od-este-CiI;;--beto·n·---··----·--··-··-------mT--------O;2005-------T03~OO-------··-26~SO·------34~42------0:54f6

·7"-------Zlclarlj"-------------------·-----·----.. ·-----·----------·----·-·-mc--·--··----6-;4435------981~O-O-------434,5S---726;1s----ff,"426T

·8------jncFllde,fsf-compă-rtfmenta·rl·-·- ..--..-·-·----------mp·-·------o;1- 3ib--------i7,oo------fâ,5s-------17 ,63 -----0;-2774


·s------···Coiifeciii"metaITce------·-----··----·-··--·---------·-..-kg-----·--2~27"60-·----1T50-----···--3§~83------·-66,5S----·-fQ47"2
·-fo..----Îzoiatli-protectie-poCi--..--·----········_·········----······mp-·--·---··-O:s660--·..-··---48~06--------17,57------29,35------0:-4619·
lT-----rermolzoiatiT·conCiucts·--·---------·--·----------·-·---·mp------------o:o2-ob----·-----j4~80--------·-6)"0 -·-----1:16--·--0:0183

T2----rlmpÎii-rre-aTri-Tem-n-------------·--··---------------·---m-p·-..·-------..OT480--·-1860,OO -·------2i5~28-- 459,97 -----7,2377


13.-~_-~~:~~~~:~!:~::~?~::~~~:~~::=:=:::::::::::=:::::=::-·iTi~::::=::::-··~~~~_~â--·:==:~!~_oâ---~=_~~~!3-=-~=_.~:!.~~~===~~~:~~~~
....
o
~

Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În


crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
14 Timplarie metalica kg 2,3580 20,50 48,34 80,77 1,2709
T5------Geamu-ri-simpfe--..···-----... -----------.-··-··-···--·------mp··------0~o36o----49:50·------1~49---2,4S-----0,039i)"
·Ti3------Geamu-ritermopan--·--------------------··-···---·-·----mp------0,24 70 ----T2::{OO·----------30,38 --- 50,76-'--0,7988·
3.05-'--'0:0480·
·Tf--·-·Geamu-ri-arm-ăt-e-··----------·----···-------------·---·-·----riip---------0-~0250------73:00----··--·-1~8"3-----'-

·Tg---·-p-iii·cJoseÎi-drn-beton-·slmpTu--···--------------·-····--mp----------o~rf3(f-·--·-··S9:Oă---·----·---n:r9---18 ,69----0.294 f

·1s----P-ărdosejj·(jTii-iTioiăjc·v:erÎeuaii------·----------·-mp---------0:o4T6--·----255,00----·-·--1 0,46-----17,47- 0,2749


20----P-ărij"oseir(jTr;-marrriura--·------·--------·------------m-p-----------0:1-320-------345,06------45~54-----76~09----1;1973

2T----j:iă-rdoseIT-dTii-g·resie--gfazurâtă------------·--·----m-p·---------o:og-66-------f 95:60---·--------f7~60-----29~41--M6is·

22----P-ârdoseîi"dfii-parch·eT---··--·--·-··-------------------mp··-·--·-O~3426------203 ,00--------69,43----fT6~01---1 ,8254


·2S-------rencuTeITTnterioare----·--··-·-·---··--·--·-----------·-----m-p-·----·-;(3066----·---f6~10-------327,23---546,77-·----8,6636·

24 Zugraveli interioare mp 3,4600 42,00 145,32 242,82 3,8208


-2S-------jSTăc-ăje--cu·fafăiiia-faTriterloi·-·-----------·-----riip-------02406--------125:96-----·---30,22---- 50,49---0,7944
-2S-------efi-mbiiuri"·---------·------------·-···----··-------------·-·------mp-·-----·o:17so------165:00---··--29~37----49~07----0,7722

·27---·--Vopsite;ririnterioare-------·-·------·-·----··-------·------rii·p--------0,4200-------36:S0-------·-15,SO----25,90---6,4075
-2s---·--rencuieii·exte-ifoă-re-·----------··---·------·-····-···--·--m-p--------0:?920--·---16{20---·-·-127:sf----21"3~33 ---3,3567

·29-----Pfăcăje--exterioa.-re----------------------·-----------·------mp·-·------·O:5940-------44{OO-------261,95----437,70----6:8873

3cj"----:r-roi-uai---CiiiiTietoii---·------·------·------·---··-·-----·-----mp·-·-------O.1 060 --"""Ta5~oo------·-19,6r----- 32,77--0,5156


31---Sarpant-ă---------·---··-·--·--------·---------·-----·------··-mp--·---·---0·~470--·------179~6o-·------62:11-----103,79---1--:6331

32-----îii\i-ăiftoa.-re:!ncTusl\i-astereaÎa---------------·-·-riip---------o~626o-····--199;oo-----T23,38---206~6-----3,2439

Dertumirea Iuaării UM Cantî1ate. Cost total in lei pe Pondet-e in


crt lucr impAd UM mpAd mpAu total cost %
·3S-----JghiiaburlsTburiane----------·---·····-----··-····-ml---------o;15S0-·------a:(0-0-------12:80-------2~3-8-----0~3365·

·34-----Streasina--infu·ndata--·-·--------·-------·-----·----·------mp-------·----ă,09-9-6----·----127~50----·----1-2~62------2~09-----0-:33-19·

·3S---·Tabacheresf"iucarn-e-·-----------------·---··--·-···---mp---·---O,0166--·---344~00----------5~5b---------9;"20-----0-,-1447
·3S----Afte-îLic-rai-Tde-const-ructir--·----···-----------·-----0,;;;;---··----"2,0000----------0, 00-·------·-57 ,42---'-95, 94:---1,S096
37-----srăii-sam-enTăpa--~-ca-nă1-----·------------------i"ei--·-----·-1-,0000 ---------39~50----------39~50------66,0-6---1-,0385·

·3s-----cOioanesTTegatLii-rsanitare--------·------·------mT--·-----0:8130--------40, 56-----3~f93 ----- 55, 02--0~8657·


·39---·-05iecte-si"armaturi-săiiita-ră--------··--------·--fe;-----------T:0000-------69,96--·--6~~--116,80----1~83:yS
·4ă--srâii-sam-ent"efect"rTc-------------··--------··-----·-----ie;--------·---1,0000-----17;9o------T7:9--O--29,9f-- 0,4706
·41-------Cablur1:"co-n-ducto-rCtevT"efect-rfce----····--------mi"--··-·-------3:0200..------ifao------2o]T-----34~3T--O~5399
·42--·Ă·paiate--ăÎeetrfce--··------··-----·---·----· -------.---- răr------------1,-0060---------35~To---·----3-5, 10 -----58,65 ---0.9229

43---CorpurT"Cie-n-uminai------------------·------·------------fei------------Toooo-------20:20-------20:20------33,75-------0-,-531'1-·
-4-4----S-ransameritgaze-----------------··-------·--------------Tef""----·-f:oooo-------SS:SO---·--58,80-----·-98,25 -----1" ,5460'
4S------C-entrai"a--termica--gaze-----·---··--·-----·-······-----ler---·-----T:b-o-oo----------2SJ(j-------2SyO-----48,62-----0,765"1
46----COioane-sHegatuiTde-inc-aTilre- -·-----------·--·--mr---------o,6i20-------5-8~OO-----·--38]8--- 65-:T3-T024S
·4Y--·--Corpurfde-rricai"iire---------·----··--------·-------·----kg--------·--5:boo6---·-------·r6~50-----82~50 ---1"37.85------2,169-1"
-4-S-------ĂTte·jiist-ăiaiiTcomu-ne-------·---------··-··---·-----·%-·------------5._âoăo---"------0~05-----22,27 .----- 37~2f--O:5856·

-49------5fverse~·orgă-nTzâre;-p-roie-ctăre------·-·----·----o;~---·-------1-2._0-0Cjo--------6:oo----407~5-r---·S80,9T--TIUf43·

TOT AL leilmp 3803,42 6355,20 100


·-------"Ţ-OTAC--EurO/mp---------··-------·--------------·-------·-------··-----------·--------------------868~36---f450~96---------·
Fişa Nr. 33

Vilă de lux parter + 1 etaj + demisol parţiallocuibil, finisaje şi instalaţii cu materiale de calitate superioară,
structură de beton armat şi zidării, şarpantă, învelitoare ţiglă, Încălzire centrală proprie

Ad = 662 mp; Au = 400 mp


Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
......
o

Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În


crl lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
34 Streasina infundata mp 0,0990 127,50 12,62 20,89 0,3252
·3s--·-·fabachere·sTiUcarne···············-········_·-······mp-···---O, 0160 --.--344,00-'-" 5,50 9,11 0,1418"
3s·-A"ifâ-iucrarT·de·constructjj··················-···---·····0/;---·----"2:0000-----·-0. 00 '-'-"---58,82-'-- 97,3-4--1~5152
37··--·Braii-sameiiTapa-.:·că·nar-······--·······_········TEif-·-···_·--·foooo·······-39,2(j-··· 39,20 64,8S--"T,0098-
·38 ··--·C·ofoane·sTTegaturT"saiîft·aFe--··-·······-···········iTi1····--0~8130---·40~56··--·32,93 54,49 0,8482
·j9-····05iecte·si8"iTi1atijrlsariTtare·······-···_·········-Ter·······-·--1:0000-······_·69,9·0---·- 69,90--:115, 68 ---1,8006
40---·S·ran·s·ame·iir··eÎectrlc···············_·-···········-···-Tef·······_··--·lclO"o6-·_···1·7,70···-·-·T7~"7c)--29,29--0",455?f
·4f··--·C·a5TLj~~conductorCtevieiect·rrce················mi·-·-·-·--3",()200-··-····--S:80-····-····"201;4"-· 33,99 0,5290"
·4"2·-··-A·parâte··eiectrfce-···---·····-···-·····-··--·······_·'e"[···-··_·-·,:0000--....·.. 35-;-1 O··-·_·35~1-0---· 58,09--0,9042
·4"3··_·CorpurTde·JJi:jiTiinar....-......·................·-·-..·Ter-··-- 1,0000 ·_'--20:20-'-' 20,20 --... 33,43-- 0,5203
44-·....S·răiisament""gaze·......·..··.._···-···--··-......-iei·..--·--1,0006-'-'-· 58,80-·-'-58,80"·-··-"g7]T---1 ,5147
·45"-·CentraTâ-termica..gaze·..........·-··-··_·....·····.... Ter..·---1 ,0000-'·--'-28]"0---28:3"0-'·-' 46,84'--0,7290
"4·s-·-..·CoioanesTTegaturl"cie·jii·caizfrEi-........···-·-..·mr..·----0:6720·....--..-58,00 ---3"8,ga--' 64,51 ...-.--:; ,0040
4r-..·-CorpijrrdeTri·căizire-..·····..·-..··--..........·_-·-·"kg-··---·---5,0060---16:5·0·-.. 82,50 136,54-·--2,1252
·48 --..ĂiteTristâIăti1"comi:iii·e--........·-.._....-..···-..···%_····-·--··-~oo"6o-····-"--·6~00 -.----. 22~2f--- 36, 75--0,5720
·49-···0"[verse:-organfzare;-p·i:oje·ctar-Ei····-·····-·-····~i,;-_···_·12,6ofio-···---·O~Q(f-·--···-415-:g3--688,37--1-O'71-43
TOTAL lei/mp 3882,03 6424,75 100
--·---·-·TOTAr-Euroimp··....···..--··· ....-......·-·----·-....-·--....·-·-·-··-----------..··-8ă6,"j1-1466M----·---

Locuintă modestă În mediu urban construită din cărămidă, cu planşee din beton armat, pivniţă, acoperiş
c~ şarpantă şi Învelitoare tablă zincată, racordată la toate facilităţile, Încălzire cu sobe cu gaz,

Ad - 120 mp; Au - 76 mp
r

lNQo;
rua-_'mpAd UM mpAd mpAu
32 Bransamentapa-cana! lei 1,0000 107,00 107,00 168,95 3,8274
33.--Coloclne-sTTeigatuiTsaniiire----.-.·..··......-.····iTir··---····-ci;4580·····--···S3]lO-·-······-15:S9·········-·24~30 ·-·--0,5505
-34-··-·0bTecie··sT"âi-m·atu·rTsaii1tarc··············-··············ie["·····--·-1·,-6006····-·-···19:06··-·-····T§:oo·-··-··-30~oi)"··---O,6796
·ss·-····s·ofier·eiect·,:lc·······-··-····························--····-······Tej"····--·-(oooo .. -- 6,60·-·······--6]io-····---·9,47----0,2146
3s·-···S-rans·amiirii·eiecii-TC"··········-··········-··-····-······-le[""··-·---1']ooo·-·-·_·- 43:20-··-··-43:20-··-68-:-21"·-T,5453
3r·····căbi"uri:··c·onduciori,-·tevT·eiect-rlce--·---··----······-mi···-·-·"3:os·o6--····----s:ao-·-------io:74·---32)5·---0,74"1"9
-3s-·--Aiiarate-eiectrlce----··--·-······-·····-··-···-·······-·-··Ter·--·-T,oooo-·-·-T9:S0-·----19,90 ----31- ,42---0;711"8
39··-·-Corpuifefă·TI-uminiC·····-·····················-·········-····iEij------1"~0006-------···-9~50---···-- 9,50·----lK60--·-0,3398
40---·-·s·ransamenT~jaze····-··---·····---···--· ········-···-·····ler-··-·--1-,-ooOO···-·--·-5~C30-···-·---54,30--- 85, 74---' ,9423
"4r-··Aife-jii-staiătjj"c·omu-rie········-·-· ..··--·········--·-········'Yo-·-··---·-3·,OOOo··-·-··-·--6]îo··-·-·---8]"5--- 13,98----0,3"166

4"2---15iVerse;·o·rgă·rifzare;-j:;,:ă1Ei·C"iâre·-·-··-···············%···--·--S,0000·--·········0:0-6-···----2-30:83---·--s"6<C47--a,2569·

TOTAL lei/mp 2795,63 4414,16 100


-······--·TOTAC·"Euro7mp···········-····-······-···-···............-..---.-.-..---.-----..---.-.------....--.638,V---ioo"1;B6-·-·--------·

.......
w
Fişa Nr. 35

Locuinţă individuală În mediu urban, confort sporit, având toate facilităţile, Încălzire cu gaze la sObe,
Învelitoare tablă, planşeu din beton armat, beci

Ad = 230 mp; Au = 144 mp

• _ _ _ _ _ _ ~~~A~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _. _ ,

.........
01
iP

~ Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În


ert lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
34 Alte lucrari de constructii % 3,0000 0,00 92,56 147,84 2,4135
35 ------srarisoămentoapa·o:-canaro--o----oooo.ooo-o-------------Ter----------- 1,0000------61~90 -----61,90------98f8i---T~6140
-s6·-·-Cof6-ane-si"Teg-atuirsan;tare-------------o--------------mj""-----0;5T3O"---4O,50--20}a---- 33,T8----0~541.,
·3'7--..---05IectEi-Si--ariii atu-ri-s-ăiiTtare·-- ----------------------0-oTei------o--"1~bo(jb-----97:30 -----9-7,30---155,41---2,5370
O o

3S-----s-ofier-eiect-Ffc-·..---------··-----..--..-----------o_-..-----· ..--ief-------r;OO(jO....-----g:T6--------·g:"1.0-----14,53..----0,'2373·
·'39----s-riiiis·ament-eieictrlc-------..---o..---..------..-------..---Te["-..--T,0000--------25:90-----25,90-----4'1':37----- 0,6753'
40 -"--Că5iLlri;-conducto'rr,--tevT'eiectrTce- ---......--------mi..-..---3·,0500 ----6;80----- 20~74 ----33~----ă,5408
.41-0-- Apărate--eiectrTce--------- .... ----·------..-.... -----..-1er..----T;-ă000 --_..o 19,90 -0---19,90 ---31;7S---0 ,5189
o

'4°2---..CoorpurTodeli"uminat------o-------o-o.-----....-------o ....Tel..--o-Toooo -----20,30 --------20:30-----32;42--- 0,529:3'


O O o
'43"---·Soraii's-ăment g aze. - .. --....----- -..---....-----..-....Tei--0----1, 00(j0------54)0..-0-..0 54, 70 -------87,37 --'--1',426:3'
·44o--..oĂTfe-jnstillatITcoomu-ne-----o.. o-------..o....-----......---o/~o-..----3,00000---.. -.. 0,00 ....9,92--"15,84"---0,2586
·45-00-05fVerse~-oOrganfzar=e:oprojectare·-·oo-.o-oo .... 00··--%-··--·--·9~00-0--..---o:06----0-3T6,67-0---505]9---0--8,2569'

TOTAL lei/mp 3835,17 6125,62 100


..·----.. TOTACeuro7m·po.-..-----------------------------o----.----------------00-------..----.... 0-875~~1398,'54·-- ..---_.

Locuinţă individuală În mediu urban, confort sporit, având centrală termică proprie, beci, învelitoare tablă
zincată, zidărie cărămidă, planşee din beton armat, toate facilităţile

Ad:: 236 mp; Au '" 148 mp


Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
crl lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
Excavatii mc 0,4900 119,80 58,70 93,61 1,5768
2------..Umpilitu°r=f'sf'compactarr---------·-------o-------------mc------..o~f6Cib---..-..o-60,20--------- 9,6-3--------15,3-6'..-0,2587'
-3---- ----RTCii-ofioiatli"sTTuci-ii;:i--ăf-ere r;te-------· .---.00·-·-·-mp---------O,3406--··----fso:oo------ --s1]'6------97:59-------1,'6440-
0
O o o

·4..------S-etoii-armat"--------------------------------0-.....-----------..--mc--·------O;2'050 -"-146'0,00'---"-299,30--477 ,26 --~ 0398


--S----SOeto·n--slmpili-------------- o--------.--o--------------------------mc-------O,3-if66-----,i"s6:o6------f71:'oo---272: 68----'(5934
·ir----·zidaiir-o----------------.-... -----o------o--o--------..--.----.. -----m·c--·-o-----O~6146°..-----981 ,00-----0--602~33-960:48"''''-1-6,1'799
'7-·----inciiTderT-si·c..ompartfmentarf'-o.-- 0---.-..--.0.---00··-mp·-·--O,(f630------.jon~io------------6,:rr..-----T6:23-------o,1072s·
S--------Confectii--n:Îeta-llce----·-----------o----------.. ---------------kg---..-·-1,803"0- -----..17;50-0- -3 r,55----- 50,31-------5,8476
.g--O-----oŢe-rmoTzolat·ir-·-------------------------- ..·---------------..--·m°p-----o-~§boă----------36:00..·-----S2:46..----5T66 ---'--0 ,8703'
0
'T6-------Terr;:iăizoiăTff-conducte-------· -.--.-- .... -.--.-.0-0----mopo---o---O:0200-----------34~86- ..-------oo]'6--0----T,-H------O~0187·
o ooo

-n----Ţimpla·r(e·arn--iem-il------··-------------·------o------o----··--mp----0-·---6,230o---··----3·92:66°-·---·---90~"16-· ....0143::77---..-2:421-9
T2-----=f'jmplarfe-diii--p'\)c--armat-----o----- -----------------om·p-----------O~1-250--------675: 00 -----.. --84, 38----134, 54'..0.....2 ,2665
·T3'---oŢ]iii-pli:!°rTe-metaiicaoo--------------o.--... -----.. ----oo.---------kgOO---------02~Ooo-6---------26:56------.H:60------65, 38----T}0-1S·

..f.ii----o--Geamu-rTsimpÎe-----····------· .. -oo ----o..--.-----------..-mp-------o,027b------37:50----------1~01----------1:s1---0}J27fi


• _____________ r ___________________________________ ~ ___ ___________• _______________________________ • ____________________________• _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • ____________• ___________ • _________ _

......
......
......
c:::.e.e.,
IUCf_/mpAd mpAu
-~-~------~~~~'!:~:__~L_~~~<!:!~~__~'!:~!~!:~:_____________________________~~______ 0,5000 40,50 20,25 32,29 0,5440
_~_~ ____ O~!:_~!:_.:!_~~~_~!~~~_~~_~!_~~re lei 1~6o-6o------98~30--------9B:36----156 75----26405
_~~_____~~~~:~~~!__~~~~~i_~ _________ :::=::=::=~~::==:---------TEii---- 1,0000-----25~40----25~40-----40~50 ------0:6823
=::
_38 _____ ~~~L~_~~~_~_~~~_~_~~~:!~_!~~~~~~~!:.i_~~ ________ ::::--mT----3-:0500 -----6~86--------- 20774--- 33,07---0.5571--
39 Aparate electrice lei----1,0000------25~OO------ 25~00 -----39]6------0-,6715

~~~~~=~~=:=~~~~~~-:--=-~~=~~=~:!f~~
_________ _______________________________________
~:~~~!~_!:~~~~~ ~:::---iei------1
:0000----- 29.40 29,40 --- 46,88------0,7897
4~_____~~!~_~_~~~L_I~~!~~:!._~.:_!_~_~~~~~::______________ ----riii--------0]""900--------58,00------ 22,62------36,oi------O,6076
44 Corpuri de incalzire
--________________________________________________________ ---T---------S"
g ,0000-----16-------------------------
,50 82,50 131,55 2,2161
_~~___~~-!:~-~-~-!~Ia~!.~-~~-~-~~----------------- __________ ~:=-------~Îo-------S:0006----------6~oo--------13,76 ----21 ,94-----0.3697
46 Diverse, organizare, proiectare -------0/;------"9,0-660------0:00----307]"8---490,15--8,2569
TOTAL lei/mp 3722,74 593626 100
-------TOTAC-Eu-ro/mp--------------------------------------------------------------------------------------8"49:9"4--13si,af-----------

......
(O
f

Fişa Nr. 37
Locuinta individuala moderna, parter, confort mediu, pentru 3-4 persoane, in zona turisti ca, teren plan,
avand 2 dormitoare, 1 camera de baie, un grup sanitar suplimentar, un living spatios, o bucatarie, un loc
de luat masa si un garaj pentru un autoturism. Zidarie din caramida, stalpi, plansee, centuri din beton
armat, invelitoare din tigla metalica pe sarpanta din lemn, flnlsaje de cea mai buna calitate, alimentarea cu
apa din put propriu, deversarea apelor uzate in fosa septica vidanjabila, racordata la electricitate si gaze,
centrala termica cu tiraj fortat, calorifere din otel, materiale de instalatii moderne, de cea mai buna calitate

Adtotafa = 171 mp; Au in locuinta = 85,50 mp; Sgaraj = 23 mp; Sterasa+veranda = 36 mp


....
~ Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
31 Bransament electric lei 1,0000 68,00 34,00
1,0523 34,00
·32Că5iurl;-condlicto-rf:tevf-EiieCtrfce·----------fiir·---7;6i49---s:ăO---52, 19 --., 04,38 -~153
33 --"ft:parate--Eiieetrfcs·--·---------_·----------···--------Ier---~O 25,20 25,20 -- 50~40--0,78ă0
34-CorpurT"de il-u-miri"ăT---------------------·-··-·---·-----TeT-------1,0000 --20,30 --- 20:30 40,60 0,6283
35--- BraiiSăment-gaze-----·----·--------·------·----feT-·------(0000 ---48,00 --- 48,60----96,00· 1,4856
"36---CoioanssriegatuiTCie-jii-caÎzlre------_·--··-----ml----------(f6391----S8,00 37,07 74,14 1,1473
.37---cenîrăiatermlCagaze-----------_·---·----·----·-Teii---- 1,0000 23,40 --23,4()--46,80 0,7242
38 --CorPurrdeTricaizlre-diiiOter-·----------------mp-- 0,0410 435,00 17,84 35,67·-0,5520
"3-9---Termolzoiitil""conCiliCte----·------··-----···-----mp-·-----o}313 .--- 24,50 3,22 6,43 0,0996
40----· Alte iriSîăiătTI-comu·ne-······--------------·-------·-% ----3-,0000--· 0,00 15,82 31,64 0,4897
4f---15fversEi:-orginiZăre~rQje-ctăre----------o/;------9,000ci-----O,OO~6,77 -533,55--8,2569
------fOTAl--iei/mp-----·-----------------------------------.-- 3230,94--6461~87 - - - - 100

··------fOTA[-Euroiffi-p..·---------..----·-----·-------'--- ----------73~~1475,31------

FIŞa Nr. 38
Locuinta moderna in vila cuplata parter+etaj+etaj mansardat, pentru 5-8 persoane, in ansamblu de vile
avand 4 dormitoare, 3 camere de baie, un grup sanitar suplimentar, un living spatios, o bucatarie cu loc
de luat masa si dependinte, o camera birou, spatiu caruia poate sa I sa dea diferite utilizari la mansarda,
garaj, terase si balcoane. Structura de rezistenta, comuna pentru cele 2 locuinte, este alcatuita din cadre,
stalpi si plansee de beton armat, caramida porotherm, invelitoare din tigla metalica pe sarpanta de lemn.
Locuinta este bransata la toate utilitatile, incalzirea cu centrala termica gaze si calorifere de aluminiu

Ad=329 mp; Au=266 mp; Terase si balcoane=16 mp; Garaj=17 mp; Au mansarda=50 mp
Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
crt lucr.lmpAd UM total cost %
mpAd mpAu
Excavatii mc 0,3920 119,80 46,96 58,08 2,0983

----------------------------------------------------------------------------------....--------..-----_________--------------------0' _____---.. . --_.._-----------------_____ .


Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost toI2I:n lei pe Pondere in
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
30 Alte lucrari de constructii % 2,0000 0,00 40,61 1,8143 50,22
-----2,9043·
·31----S-ra·nsaiii-ent""apă--cancir--·----·--·--------------·-Tăf·----------Tooo6-----s5:o6----65,OO----80,39

3"2-COloane-sTTegaturi""sariltare------------------ilir---0]328----"40;50----33,7-3--"41,72--1,5070
33----0bTectesT"ariii-ăturf-sani"tare--------------------Tel--·----1;6000 ----- 94,50 94,50 f16~88 ----"4,2224
-3-4-·S-ran-saiiienteTectiTc---------------------------j9i·-----T,0000----21,9ij"--·-R90--2i.â-9---o~9785

3S--Cabltiii;'conducto-rC-teiii"eieCtrice------------ml------12;1800---- 6,80 -----82,"82--102,44-3, 7007


36 ---Aparate--ăiectrlce·-------------------------------------ier------------f]ooo ---25,90 ------25;90---- 32~03-1Ts72
-§7----Corpuri"de-Tluniin-ar------·---------------------------T91-------1,0006----- 39,00-------39,illf--- 48~24--1~426
-3S-----Sransaiii-ent-gaze-----------------··---------------·---T91-··---------1]OOO---"42;o5------42,00-----5f,9S--T,S766·
3§--coioane-·sT"iegaturi"de·lncăiZire---·------··---·---mr·------0]967----·37:8'0------"33:90·--"41,92 --·--1,5145"

40----Centrafâ-termică--gaze---·-·----··--·-·····-··-··-·-···-191----·---1,0006----·-·-58,00----58.0'0--·-71 ,74---'--2-,5915

41-·Corpw-T"deTncaizir·e·(jin·aTLimTiiTLi··-······---·---·mp·----O,0520-----293;SO ----·15;27"- 18,88---0,6822'


42"--·Teriiiolioiatii""conducte·---·---·--·-···-···-··-----mp--"--O, 1520--'-'34,80--··--"5]9---6,54--0,2363
43·-·Ă·ite·jnstaiătlicomLine···---------------···--·---·-·-·'o/~-'--'--'-'3,OOOO---O,00 ----··H{52 -·------.,-9,19---0,6934·

44 ·----5Tver-se;·orga·nfiare;-proiectare·-···----··--····-'oi~----""-'-9-,oo6o-----'-O~OO ·----234:34---·-28-9,s4--1-0~4704·
--·--·fOTA[·ierimp·-----···-·-··-------·--·····--···········-·-·-·---···-------------·----------28-38;0"7------3S-1O'24--------1"O{j"
·----·TOTACeLii-oimp·-·----·----··--·····---·····-------·-·-···-······-··-·----·-----·-··-------------647,96-----801,42-------··

......
1\:1
U1

- -???tJi?-
..... Fişa Nr. 39
N
OI

Costul instalaţiilor sanitare interioare (variante de echlpare) la locuinţe parter


echipate cu obiecte si armaturi sanitare uzuale

Bucătărie
Bucătărie Bucătărie
Nr. Cameră baie
Denumirea lucrării Cameră baie Cameră baie
crt WC suplimentar
Lavoar suplimentar
Lavoar suplimentar
lei % lei % lei %
Obiecte si accesorii sanitare inclusiv 1975,00 29,5040 2225,00 29,1765 3660,00 30,5102
cada/cadita
2- ArmatiiiisaiiiTăre·TriCiu-sFi·racoraLîrtle·-·..·····-·410:00-'6:1249 -.-.--45ă~oo....·-·5·,9ăo9-2775,00 "23;1'327'
3-Tev'i"pCă-pa"inClils];ţ-accesorWe··_·_.._· ..·_··1(59)50-15,820f· ....1250:60·-"~ff913-1354,OO-"1T,2871"

4·--ConduCte·descurgereTricÎij'sjv·..·.._·-..-·---..-..·535~00-7,9922'''--647, â-ci·..··-·8,48~H-·547,00 -4-;-5599'


accesoriile
5-'-'Materlăle ·pt."izoiatir!iT"etariseizarf-..·....·......·....S·47,Oâ-5,183'r·--S8T,oO-"'-4',996-r--455,00 -3,7929

S'Manopera'aferenta'iij'Erarilor-deiiisTăiitir"236S:00- 35,3750-"-26i3~'60--":f5,'65'f1-3205,00"- 26,7172


__ ___ __________________________ ____________________.. __________..__________........ _____________________________ .. _..________ .._______ .. _..__ _
~_.w ~ ~ ~_

TOTAL lei 6694,00 100 7626,00 100 11996,00 100


- .. -·TOTĂCeuro ........·-............·....----..·..·....·-.. ----·-1528,3'--·--·-..174f,1·ij----·--·--.. ·mi;ă1-- ..----..
NOTĂ: [ntrucât pentru instalaţiile sanitare anumite materiale, cum ar fi plumbul şi fonta sunt folosite tot mai rar (este chiar foarte dificil sa mai
fie procurate ţevi din plumb sau tuburi din fontă pentru scurgere) am considerat oportun sa facem o reevaluare a costurilor echipamentelor
sanitare la care am avut in vedere materialele ce se pot procura În mod curent de pe piaţă, cum ar fi pentru apă, ţevile tip PEXAL iar pemru
scurgere tuburile şi piesele anexe din PVC, PE şi polipropiienă,
În privinţa dotărilor am căutat să avem În vedere cele mai uzuale comblna~i întâlnite dupa anul 1990 la locuinţele tip vilă,

Bucătărie
Bucătărie Bucătărie
Nr. Cameră baie
Denumirea lucrării Cameră baie Cameră baie
crt Lavoar suplimentar
WC suplimentar
------·----------·-------------'-Ie~i-----OM~---
Lavoar suplimentar
lei % lei %
Obiecte si accesorii sanitare inclusiv 2375,00 28,4909 2590,00 27,9035 3045,00 32,4592
cada/cadita
'2'-Armaturt'saiiiiăreTriCili$i;ţ"racoraij'riie'-'--'---g10;<)'O-'6~T18o'-"'550',o6""'-'5',92S4--'600,6o-'--6;3959'
3"--Tevrpt~apăTnCiiisTv"âccesorHie'--""'----'-'-':f 459,0â"1"i,so24"-T65{6o'-"'1"l")871--1755,Oo'-"-18, 7080
'4"--ConClucte-ae"sc'ljr~jere-incl usiv·..--....--·-....---j19:00-S,6252 ----..83(00----·-8·,'952·8---887 ,00 '--'-9,4553'
accesoriile
S--·-MaterTăie·pt. ..izoiâtn--sfetanseTzari--....·_..·--·;i'77 ,00 ·5)222..·..53'{OO·..·..--5~i2of--· 477:00'·-....·5:0847
·S·-Manopera..ăferenta·iLîEraiTiorCle'jnst·aTăiii....-27·96,O'033,5413-..-31·2s·:66..-·s3}104-2617,oO-..-27,896s·
·-..--TOTAL...iei·-..-·--......·..-·..-..---.. ,------..-..·........-----8336~O0-- 1OO-·-·92ă2~·OO..---·1iio-g381 ,00 '--'--1'0'0
- ..-'ŢoTĂi--euro-------·······..----··-..·..··..···---'-·····19·03~20-----·2119·,18-'---......·......--2141 ,78 .....--_.....
, Fişa Nr. 40
Costul instalaţiilor interioare (variante la locuinte parter) echipate cu obiecte si armaturi sanitare de lux

Bucătărie
Bucătărie
Nr, Bucătărie Cameră baie
Oenumirea lucrării Cameră baie
crt Cameră baie WCsupl,
WCsupl
Lavoar supl,
lei % lei % lei %
Obiecte si accesorii sanitare 15700,00 47,6422 18200,00 50,1281 20800,00 50,5664
inclusiv cada/cadita
;----Arm-ă:tLiifsăriităreTilciusi\i---------------T1950;O-O------S6-:262r----12206~(iâ---33]02:f"-T3200,OO---3-2,0902
racordurile
3TeVl-pe-ntru--ăpă-inci'CisT,,-----------------1-sH;oo-------3-:9i8-3--------1-437~OO--3:9579 --1753,06-------4';261?"
accesoriile
-;-coiiciucte--ae--scurgere----------------------653;O-O----1 ,9S1S----------if:Coo---1,9S-8"3----877,00 ---"2:1321
inclusiv accesoriile
-5-MaterTăiEî-pentru-izoTâWf"sf-----------------,n-5:00------1:259j--------456,OO--1~2S-60---546, 00 --------1:3274
etanseizari
·~---Mânopera--afe-,:en-fâlucrariior-----------2925;Oo---------8,876-0---------33-03;-6-0---9;"0974- 3958,00-------9;6222-
de instalatii
--------TOTALlei--------------------------------------a2954:0-0--·-----------100-------36307~OO-----100 --41134,00---------------"100-
------rofAC-Euro-----------------------·_------_·_-----]523;74-----------------82ă9~27----------9391,32-----------

Bucătărie
Bucătărie Bucătărie
Nr, Cameră baie
Denumirea lucrării Cameră baie Cameră baie
crt Lavoar suplimentar
Lavoar suplimentar
WC suplimentar
lei % lei lei %
Obiecte si accesorii sanitare 19600,00 48,8595 20400,00 49,1993 22050,00 48,7702
inclusiv cada/cadita
2--ţ.:rmati.ii:rsăiijtăre-Tnciusjv-----------1-3450~i)"6-------33-:528if------1-3700~oo--3j;0407-14700,6o------32~5135
racordurile
'3----fevi -pe-ntru ap-ăTriC1usT,,--------------Tf85~OO--------.fA49r-------1988~OO-----4, 7945---21 05,6o------4~6558
accesoriile
4----conciu-cte-de-s-curg-ers------------------------863:0-0-------2-J5-f3-------9-61~OO------2,317i----1 02f;oo--------2~2583·

inclusiv accesoriile
.s-----Materi-ăfe-pentru-izoi-ăiff-sf--------·---------572:(Y6-----------1-:4259----------6-38:o6----f:s3-~---6i5, 66-----·--:r:493i)'
etanseizari
-B'------Manoperă--ăfe-re-rita.-iii-crăiiic;;:-----3845;OO----------9-:5849---------3i7i,O-0------s:fo9f-- 4661 ,oâ..------T6~3092-
de instaiatii
----TOTAL-Ier-----------------------------------"401-15;00-----------100-------41464:0-0--------, 00 -45212,00--------------100-
--------i'OfĂ[Euro----------------------------------------9:,-58;68-----------------------9466,6-7--- 10322,37 -------------
Fişa Nr. 41
Costul instalaţiilor sanitare interioare (variante de echipare) la locuinţe parter + demisol + etaj,
echipate cu obiecte si armaturi sanitare uzuale

Bucătărie
Bucătărie Bucătărie
Nr. Cameră baie
Denumirea lucrării Cameră baie 2Cameră baie
crt WC suplimentar
Cameră de duş WCsupl,
Lavoar suplimentar
lei % lei % lei %
Obiecte si accesorii sanitare inclusiv 2650,00 32,9356 3205,00 34,0306 3660,00 35,1484
cada/cadita
2 Armaturi sanitare inclusiv racordurile 550,00 6,8357 600,00 6,3708 790,00 7,5867
-3-'-T;;i-Pt~' ap;'i~~I~~~-~~~;;~'~~~""--'----"-121 O:O{f15~0385"-f325,'6o"-14,'0688-fi72,00--"12,2f55
4- Coiiducte.cre.scLÎrrierelnCiLisTv-...-.--......-.--535~6b- 6,6493"518,06"--"5~50iH---S4 7,00--'5,2530
accesoriile
'5-'-Materi;i;pt~i~~l~ti·i··;i··;t;~~;i~·;i··-···-·-··-··-733,00--' 9,1101 811 ,00 "'-'8,6:;-f2--i63]()-'7~j274'

-6·-M~~~p;~;_~f~·;~-t~·i~~·~;rii-;;~·d;i~;i'~i~tii- 2368,00 29,4308---2959,OO---3~4186- 3381,00 32,4690


·--·-·TOTAL··iei-······-············-·····-···------"---a046,OO---'-1 00 -941ă~oo--·-·······:foo-10413-;OO--··-·-100·
·-··-,.OfAL'EUro····-·······-····--··--··--···-······-·-···-·'1836,99-·------··21·50;23-·-·-····--· 23n,40 .--.-.-_..

Nr.
Bucătărie
crt Bucătărie
Denumirea lucrării 2 Cameră baie Bucătărie
3 Cameră baie
WC suplimentar 3 Cameră baie
WC supl,
Lavoar suplimentar WC suplimentar
Lavoar suplimentar
lei % lei % lei %
Obiecte si accesorii sanitare inclusiv 4215,00 31,0699 5390,00 310699
cada/cadita ' 5945,00 31,5753
.~ -Am ati.iiE-aiiitare-fnCiliSiv..,:acordLiriis····..·..·-·-S40 00 '65137 -1T30-60··....···6···5···137 - - - -..--.--...
3--·Ţ--;·· ..···-··--;······_,-······-··--·,,······· __····-.... -----.-.~...-.-~____........... .:.__.......... '... 1180,00 6,2673
__ ._~v~.~~:..~~~.~~~!~.~!~..~~::.:'.~~~~!=-....___ 2261,00 15,7655 2735,00 15·,7655-299000·····'1'5-880i3'
4 ~~c:~~~i~ede scurgere inclusiv ·-··········fi66~6o- 8,0874-·-·140S·:60··-····ifo874---1533]o·-···a: 142f
~-··-·~~eriaTepT.-fzojatiTsTetansejzâ,:i··-··-········_····747~OO-5205i···-··90300··-·-···5-··2··0-·------.-..... -.---.
6 M _.-._-._.........-.-.........-.-.-........._............- ' " 52 938,00 4,9819
__._....~~!.'.~!.c:.~!~enta lucrarilor de instalatii 4685:00-33,3583 -··s·7sTob--··33·358·3··----·-··--·-··--····
TOTAL lei - .........- ..- ..- .... - ...- -..- ...- .........- ... -. .__.............:_ .......__...'._._.... 6242,00 33,1528
-·-·TOTA[..euro..........-_.........._-_ .....--.-..--...._..2~908,00 100 17348,00 100 18828,00-·--·····100·
31-75;34----·--···3960.73 ..-...-.....-..-- 4298,63 - ....- -......-
....
t.)
N

Fişa Nr. 42
Costul instalaţiilor sanitare interioare (variante de echipare) la locuinţe parter + demisol + etaj,
echipate cu obiecte si armaturi sanitare de lux

Bucătărie
Bucătărie Bucătărie
Nr, Cameră baie
Denumirea lucrării Cameră baie 2 Cameră baie
crt WC suplimentar
Cameră de duş WCsupl,
Lavoar suplimentar
lei % lei % lei %
1 Obiecte si accesorii sanitare 20400,00 50,5113 22050,00 49,62751 29700,00 48,9074
inclusiv cada/cadita
2 Armaturi sanitare inclusiv 13700,00 33,9218 14700,00 33,08501 21650,00 35,6514
racordurile
3 Tevi pt. apa inclusiv accesoriile 1750,00 4,3331 2203,00 4,95825 2688,00 4,4264
4 Conducte de scurgere inclusiv 899,00 2,2260 1107,00 2,491504 1272,00 2,0946
accesoriile
5 Materiale pL izolatii si etanseizari 343,00 0,8493 651,00 1,465193 795,00 1,3091
6 Manopera aferenta lucrarilor de 3295,00 8,1586 3720,00 8,372533 4622,00 7,6111
instalatii
TOTAL lei 40387,00 100 44431,00 100 60727,00 100
------fOTAC-Euro-------.. --------------------------------9220~-78-------------101-44:06----------------13864,61------------,-

Bucătărie Bucătărie
Bucătărie
Nr, 2 Cam eră baie 3 Cameră
baie
Denumirea lucrării 3 Camerăbaie
crl WCsupl, WCsupl,
WCsupl
Lavoar supl, lavoare supl,
Lei % lei % lei %
Obiecte si accesorii sanitare 32450,00 48,6084 42400,00 49,3517 45200,00 48,9188
inclusiv cada/cadita
-2-Ă-rmaturlsăii1tare-TriCiiiS1,,-'-------------24156":00--36,1754--"31"1 OO,OO----36,f990-33600,â6--3-S:3644-
racordurile
3-----fevTPt~apaTriCiuS1v-ăccesoriile-----2i~j4,OO-----4:-(j654------3283~6ci------3:82~401 0,OO------;C3399'
'4"----Conduete de-scurgere-incrusiV-------1-392~ob-----·-2~085T-----;-s83]if----1:9589---1536,00 --------{6624'
accesoriile
'S---MaterTaTepCfiOiatfisf-etanselzaii------------S96,OO""----1~4-22-------T683-;OO--""-----1:2606-- 1185,ăO--1~282"5'

'6-----Manopera"ăferent"ăTucrăiiTă;:-de------------5"1"si3",ob---7--;-7234-S3SKo6------7:-4C)8S- 6867,6o-----'7-;-432C)"
instalatii
'---ToTAi-iei--------------------------""---------6675ă~oo-------------1"00---85914:00--------100 92398,00 ----100'
------TOTACEuro---------------------------------------1524i~-55---------------------19615-;-07-------------------21-095,~--------
Fişa Nr.43

Instalaţii de canalizare şi branşament la reţeaua de apă potabilă pe 10 mi

Instalaţii de canalizare
Nr. Denumirea lucrării Cost %
1 Capac din fonta 598,65 8,03
'2-------Tlibii-Frdebeton------------------------------------------------------------------ 680,40--------·--------------------9:13--------------
-3------Camln----------------------------------------------------------------------3283,35-------------------------~r4~65--------------------

·'4-------Tucrarra-ii-co-ii-stru-ciJ-----------------------------------------------2892~OO--------------------------3-8]0------------------

TOTAL lei/tip 7454,40 100


·----------toT.lfLeu-iOitTji-----------------------------------------------"-----------17~92------------------------------------------.

Branşament la reţea de apă

Capac din fonta 427,53 7,57


'2--------Camfn-----------------------------------------------------------------------"3097,5-0--------------------------54,88---------------------··
-3---- Contor-de-apa--------------------------------------------------------------- 325,50--------------------------'5;77--------------------·
·4----i=TifnguFl----------------------------------------------------·-----------------19TT5----------------------------3~3-9---------------­

·s·--fevlcfe-otEii-------·---------------··----------------------------------------------'503~8-6-··----------------------8:9-:'3---------------------­

-6-------[Uc-ra-rlae"coii-s'fru-ctiT'----------------.. ..
·--·····----·-------------T(f99~(f---------------------- --T9~47--------- ..-.
TOTAL lei/tip 5644,48 100
-------- TOTAI-Ejj-roitTp------------------------------------------------------------------1'288,69---·-·-----·--·--···--·-·--.. ----------------------------

Toate instalaţiile de canalizare şi branşament la reţeaua de apă potabilă

Nr. Denumirea lucrării Cost %


1 Capac din fonta 1026,18 7,83
·2'---Yub'Liri-de-b-eton---------------·----·-----------..---..---·-----·--·---------680,40---------------------..--------5::1'9--------.--------
-3---·că-mfj,--- ..--------------------------..-----.. ---..-----.... ------------..-------6380,85-------------·---------------48;71-----------------
-4---·-Confor·de-apă---------------------------------- ..--..-..-------------------325,50'--------------------.. ..----------
-----2~48-----------

·5-------F~ij,-guri--·---------·--------·----- ..-------------·-·-------·-----------19TTs--------..-------------·-[4S-------------------.
·s·------Yevi'ae·oteT----------·------------------------------------·---------50'3-;-80------------------------------'3;85-----------------.. -..
'7---T.-U-cra-ri"a-Ei-con-stru-ctfi---------------·..------------------------------------:'3991,00----------·--------------3Ci;-4Y---------------------
TOTAL lei/tip 13098,88 100
------rC)"T'ACEurOitTp----·-..---.. ---------------..·-----....··-.. -----·----.. --29~f·-- ..-....-------·-----------·-----..·--..-----..-.-
Fişa Nr. 44

Locuinţă cu confort îmbunătăţit în mediu rural P+1+beci, racordată la electricitate, Încălzire cu lemne, apă
şi canalizare proprii, acoperiş şarpantă, Învelitoare tablă zincată, planşee din beton armat

Ad = 300 mp; Au = 180 mp


Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %

520,33 867,22 21,1622


4,55 7,58 0,1851
10,50 17,50 0,4270
14,40 24,00 0,5857
2,44 4,06 0,0991
129,36 215,60 5,2612
6,80 11,33 0,2766
Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total în lei pe Pondere în
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
34 Put absorbant/fosă septică lei 1,0000 83,20 83,20 138,67 3,3838
·35-----·Coioane-STTEigatLiifs-ii-riitare-···-·--··-··-·-··-·---mi"---- 0,81)"00 ------40~56-·--- --:f2,40 - - 54,00 --1,3177
3s---o5Tecte-srariii-atLi-rf"sa-nTfare------ ----- -----------TEir------1]00b-------se,-go--·---39,90----S6,50 1,6228
.37-----sofier-eiectrfc-----·-·-------····---·------------·-··---------TEir--TJlooo ---3,40 ---~40--- 5,67 0,1383
·3S-----S-ra,;·sa-rTi-erif"eTectri"c-·-----------------··------·--·--------TeT---1-,0000 --16~------16T---- 26,83----0,6548
3S----CabiLirCcoridi:ictoÎ{-teiiT"eieeirlce----------------niT------3·,0500 -----6~80----- 20,74 -34,57 0,8435
·4Cj"-----Aparate-eleeirlce------------------------------------------Tei-----T]ooo-----25~0-------25,oo----41:"67----1,016a

·4f---corpLirT"deiiU-minar-------------------------------iei-------iJlooo-----1 0,00 --10,00 ------16,67 0,4067


·42---Ă·lteTristăiâtTI-comu-rie---------------------------0/;--·--3,0000------6,00 ------9~29----15,49- 0,3779
4:f---ofverse,organfzare;prolecfare------------------0J0--------9:060o------6]O-----203~02 338,36 ----8,2569
TOTAL lei/mp 2458,77 4097,94 100
---·-----fOTAf--Euroim-i>-----------------------------------------------

Fişa Nr. 45

Locuinţă cu confort mediu În mediu rural P+ 1+beci, fără alte facilităţi În afara racordării la electricitate,
Încălzire sobe cu lemne, planşeu din beton armat

Ad = 296 mp; Au = 176 mp


Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0,4460 82,50 36,80 61,88 1,6997
·jr-----umpTuturrsf-compa·ctarl··-··-·····.. ··--·-····-··---mc···-----0,T2oo------42]-0-----------5~T4-- 8,64---- 0,2373
·3-------Ţjfdrolioiâtij--sTiLicrarj-afereirite------------------mp--------O',2250------122:90----27 ,65-'---'46']1---1,2774'
4----S-eto-n-armaT---------·----·----·--------.. -------·--------~mc-----------6-,1370 ----790:00------1'08 ,23--18i,02----4~999-7
-g-----·---S-etoii--sfiTip-iLi---..------------------------------------------·mc..··------0,1520----4-50;CY6---SS:40-----"1-15,04 ---3:1597
-t§"-----ScarTCiTri-betonarmat--------------------------------·-mc-------6~2030------·-10:fâ-6--------20:9T-----35, 17 --0,9659
T-----iidârij·------------------------------·------------------------mc---------0,6100------853; 00 ·------520,3-3----875:1 0----24,036-6
·s-------fncFifdeÎTsTcompartimenta-rr--·-----------------------mp---------0,0500 -----91,00 --4,55 ----7,65----0,2102
g-------CorWectif'iii-etaiice------------------------------------------kg·---------0';(>"600---------""1'6:50------·---9:90--------16,65------O~4573·
T6------Te-rmofioiâtii-----------·----- ---------------·-------·--------nip--·------0,"4050----:f6, 00 ------14, 58-24,52 -------0':6735·
~~:~~~~:~:!!~~~~~:~:~!:~~~:~::::::::::::::::=:::~:::~::::::=::------mp----------O~3300-------365: 00 ----1'20,45---2'02,58 ----5':5642
12 Timplarie metalica ------1<g-------------o;4o'Oo--- --17,06---------6'"]'6-------11,44----- 0,3141
·-13-----Geamu~rfsimpie----------------------------------------mp--------- O,2~5(jO--------37:50--------- 9,38 15, 77 ---O~4331
--------- ............_-------------------------------------- ----------.... _---------------_ .. ..
_-------~---------_ _-----------------------------------------------~--------- -- ..
......
01:00
o

Nr.
Denumirea lucrării
U., Cantitate, Cost total in lei pe Pondere În
,;:rt _" IVI
lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
31 Cabluri, conductori, tevi electrice mi 3,0500 6,80 20,74 34,88 0,9581
"32------Aparate-eiect-rfcă---·-------·-----------------------------'113["-------1;6006-------- 25~OO------25,(jO--------42~05-----1-,1549

"33--coi.-puifde-jiiJ-mlnat'------------------------·-----------Tei----------1~OOOO ----9~40--------9:46----15:81----0,4342

3-4'----ĂTiă-jnstăiatii-comu-ne--------------------------- -------oi~--------3-]6oo ------O:OO-----2~14- -----'3,60 ---- 0,0990


·3s------5[verse:-ă-rgări[zare:-prolectare----------------oi~---"-------9](i'6i5'---------o:oo--------178:-74------300~61---8,2569

TOTAL lei/mp 2164,74 3640,70 100


-------tOTAC-Eu-rO/mp---------------··--------·--------------------------------------------------494Ya----s31;i1·--------.

......
01:00

L
Fişa Nr. 46

Locuinţă construită În mediu rural având parterul din zidărie de cărămidă şi etajul din lemn, fără alte
facilităţi În afară de electricitate, pivniţă, învelitoare cu tablă zincată

Ad = 280 mp; Au = 176 mp


Nr, Cantitate, Cost tolal În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
Excavatii mc 0,4400 82,50 36,30 57,75 1,8116
2----UmpILituiTsico-riipa-ctar-r------------"-------------mc----6, 1180 42,80 5,05 8,03 0,2521
3---RTCirofzoiitiT"SfTucrariaferente----------------'mp----O,34Cio-----122,90 41,79 66,48 2,0854
'4----Seto-ri--arm-at----------------------------"----------'---------mc---------0~6706----796~06-55,30--87~98 ----2~7599

1;-----S-etori--sfmpiLi--------------------------------------------mc-------~1506----- 450,06-----67,50-1 07,39-3";3687


6"-----scarrafri-iemn---------------------------------------------m-I-------0;2006---143,00------28;60 ----45,S"0----1",4273
T---'----zld";;iiij""--------------------------------------·----------mc----·--C),3266---- 853~OO------278]8 442,40 13,8781"
g----P-ereti-(jiii--blr-ne---------------------------------·-------mc-------6,26Tb-----525,00 ----13~--217~99 ---U385"
g--....TriciiTCierTsTcorripa·i1ime-rltari-----....·..·-....··..·- mp'''------0~6550 ---"91- ,00---5,0-:;--- 7,96 ---0,2498
10--....Caj)tuseircifn-sCiii-duri----··-----------......----------mp--------Oya06-·-..-·46}i0·-..--35,8S-----S7,08---1')90i
'1-1---Con1eCtlimetăilce-------------------···----------------- kg-------o]o05---------16~50 ----9,~i6---15, 75-----0.494 f
-12"----term-Q[zoiatiT..-------------....---------..-..----..---mp--------02600..--------36,00---9~3Er·---14,89-..- ..-0,4671"
13.. -tlmpiarie-d1'nTem-n---..-..-..----......-------------- mp....---0,3306--·--"3·65,00 ---- 120,45 191,63 ----6,0113

Nr. UM Cantitate, Cost total în lei pe Pondere În


Denumirea lucrării
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
·T4-------Geamurf--------------------------------------""------'-iTij:i----------6',26-60-·------"37~S"O------7,50 ------TC93------0:3743

-1S-----j5ardoseÎf"mozaTc--------------------------·----------mp-----""o,0536---·..11o~06-""..-5~83---..--··9:28.. ---0-:29To·
--~------ ..--------------_ ..--------------------_._-------.----------.---.--------.--.--------------------------------------------------------.-
16 Pardoseli din beton simplu mp 0,1170 99.00 11,58 18,43 0,5781
'"1T--'-P-ard-oseH-dusu-mea -------------------""----......------iTip-----0~576b-....----135,oo "'------77,76-----123: 71 3,8808
Tf---Te-ncuieifTnte-rioare..-----------....-..--..---..---·.. ·,···mp---3,5000-----76~·10-----266,35....--423,74----13,2928
19--..-·~;tu-graveH-fni-erioăre....------......------..--..-..-------mp------2,2305--..-..--19~90------44,38 --7'0-'"60---"2-,2147
·20---',i"opsito-rif"iiiterloare---..-..----------------..--..--m-p......-----0,2700----------36, f.i6---------g, 96 -'-T5:85 ------0-,4972
·2"r----Trotuare·Cifn-beto-n--------------..-----------....··""""-----mp·---.. -·0~2-70------·80,o'O------Tb~16--T6J6----0,567f
·2-2"--Planse-uTemn··---·---------·---..-·---------··----··..·-----'-mp"---------0,4560--"---221-'OO-------"-j-ăo-'78---160,33 --5,0294
23--..Podina-ierriii-poa------------....--------------..----------mp----O;-4560-------'2'01' ,06-----·--S1-}f6-----145,82 ---- 4,5743
·24----S-arpa-rit-ti-------------""--------------------------------..m-p-------o ,4560 ------T12~ă6-------S1-~07..----8T,25---2,5489
2s-----iiiveiitoa-re:l,;·cÎt.isf\i·ăstereafâ----------------------mp----------a,-60ăO-~-133:(fO-- 79,80 f26,95 ----3,9826
-2"6------Jgheaburl si-Euri'ăne-----------------------------------iTii-·--·--0;2000------- 43:50----8~ 70 --13,84--0~4342
'2Y-'--Streasfna- infu·riaat"ă--..-----------------------------------mp-------O~770 --127~50---- 22]7-----35,90---1~263
"28----Tabachere-si-iucam-e-.. --------..----------------------mp--------O,Of50----344~OO--------5:16-------8,21-----0-,2575·
'2'9----S-obe-..-----···..··------------------------..-----------.. ---------cahiEî------3,0000---------35,00-----105,00 --167,0'5---5,2403-
30------Ăi"te·iuc-iarrCie--const"ruciH----------- .. --..-------·------oj;----------""2,'0000 --------6~00 ------34,SY---ss-,00 ----1,7253·

31----'-Sraii-s-am·e-nt-eiectric--·------......----------'--------..I€r-----..--T;6ooo---·-T7~46-------17~O----27~68-----0,8684
32-----CăbiLiri:-condLiCtorf~-tevl--electri'ce -----------ml--------3-.-c}500-----..----6:acr---·--20)4------33~Oo---fo35 f
N Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crtr. Denumirea lucrării UM lucr.lmpAd UM mpAd mpAu tot
ai t OI
cos 10

33 Aparate electrice lei 1,0000 26,20 26,20 41,68 1,3076


-34-------corpuri--ae-JJumiiiăT----------------------------------Tef-------l-.-<)60b-------9~46-----9,40-------14,95----0,4691
3-5------AiteTri-stăiatifcomune-------------------------------------%---------2:00bo---------O~Oo---------T,47----2~35-- 0,0736-
36-----Dive-r-se:-o-r!;ia-i1iza-re~-profectare------ -----------o/.;-------9;OOOO-------o~60--------f65,44--- .. 263,21------8,2569
TOTAL lei/mp 2003,72 3187,73 100
----- TOTĂCEu-ro/rnp-------------------------------------------------------------------------457,47--7"27;79--------------

Fişa Nr. 47
Locuinţă parter+etaj construită din lemn, În mediu rural, având beci din zidărie, fără alte facilităţi În afară
de electricitate, planşeul peste beci placă din beton armat, acoperiş şindrilă

Ad = 280 mp; Au = 176 mp


Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0,4400 82,50 36,30 57,75 1,8956
-2--------Umpiuturfsi-co-mpacfăii----------·--------------------mc-----------O;f2-bo------42:a6----------s:T4"-----8:17-------0,268-2"

-s----Hidr-ăTioIătn-sTTuc-rari"a"fererite-------------------mp--------oT4oo------122:90-------17:21-------27:3Y----()",8985
4-------S-etonarm-ăT--------------------------------------------m-c---------0,0200 --790~615------15,80 ----25,14 ---0,8251
S----S-eto-ii-sTmplu--------------------------------------------------mc----------o~67oo----4515~60------3(515---50,"11------:,-,6450

6----scai-rCiiii-ie-mii-------------------------------------------------mr--------O;2000--------143~60-----28]15----- 45,50 ----"1 ,4935


'7zidai-ir-------------------------------------------------------------mc---------<Y:0650------- 853~{)0------55,45-------88,21--2-:s954

S----P-eretf-dli-i--biri-i-e------------------------------------------mc------O:5220-----525~OO-----274,05---435,99-14,3112

'9-----iiicTiTdeiTsf-corTlpa-riimentarf-------------------------mp-----------o-, 0550-----91:00---------5,01-------7, 96--0,2614


'T5-----Cap-tuseii"diii-sCiii-duir------------------------------mp-----------T;5s-oo-----------46,00---------71-:76-------114;-16----3-}4i4
TI-----Că-rifecilimetalic"e-------------------------------------------kg-------------0'6000-------16,50--------9:915----15,75---0,5170

'-ff----Ţimpiă-iie-aTri-iemn-------------------------------------------mp------------O~3300-----'--3-65:o6------"1"20;4."5"------1"91 ,63 -----6;2900'

Tf----Geamu-rr----------------------------------------------------mp-----------O:2000-------37,515----------'7;-5-6-------"1T,93 -----0)917
1-4-Pardoseii--mozai-c----------------------------------------------mp------------O~300-------110~OO------------3:3ă--------K~T5---0,1723-
-15-----Pardoseli"dTri-beton--slmpii.:j------------------------mp-------OT170-------S-S:00---------1T-ss--------"18,43---- o, 6049'
'16-----p-areToseifd-usum-âa---------------------------------------mp-----------O,-59915---------T35:0-6-------SO]Y---128,6S- 4,22273'
..... - - - - - - - - - - _ .. ____ .... __ .. ________________________________________________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. ___ .. r ______ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

~
Fişa Nr. 48

Locuinţă de lux construită În mediu rural având parter + 1 etaj + beci. Zidărie cărămidă, planşee din beton
armat, racordată la electricitate având restu facilităţilor proprii, şarpantă, ţiglă, centrală termică

Ad '" 520 mp; Au = 310 mp


Nr.
Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt
lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
...
it
....
UI
o
Fişa Nr. 49

Locuinţă de lux construită În mediu rural având parter + 1 etaj + beci. Zidărie cărămidă, planşee din beton
armat, racordată la electricitate având restul facilităţilor proprii, şarpantă, ţiglă, Încălzire sobe cu gaz

Ad = 510 mp; Au = 300 mp


Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0,4320 119,80 51,75 87,98 1,3277
2"---Ompiuturi-sj-compactarT----------------'----------mc-------O,rrS6------42]Cj"---'------4,9S----8,44----0,1274'
-3-----HidroizolâtiisTTucr-arl'aferente-------------------mp--- 0,2180 --f80,00----39~24----- 66Ţ1-----t:006i
''4------Ei-etci-ii-ărmât-------------------------------------- ----;nc-------O, 1330--1460,0(j"----fs(1S--330,11-U81 i
'S-------Seton-s[mpTiJ-----------------------------------------;nc-------O, 1470 ----450 ,0'6----66 :1'5--'1-12,46---1;6971
-S------ScarTSC'podeste'-ain-beto-ri---------------------------mi------------eCi 960--103, 00 -------2b~T9-----34,32--- 0,5179
'y----zTeiarir-----------------------------------------------------;nc' -------'0-,--61 00----981 ,OO------598~41---1017 ,30 --15,3522
'S---lnchTde-rT'sTco-rTlparti;n-enta-rr----------------------;np-------O, 0506--- 96,00---- 4,80---s;T6---o;T23f
'g----ConfectTI-m-etăHce-----------------------------·-----------kg----------2:0006--------17~50-------'35,OO ----59,50 -Cl,8979
1-0---Term-olzoiatiTconducte-----------------------------;np..---O]'400 ---- 34:ao-------:Cj9-----2,3i------0,035i
'T1----frmpiă~~e-dTn--iem-n-------------------------------------mp-----------0:1510 -----983,00----148,43---252]'4----- 3,8086
12--Ţlm-pjiirle-ali1-pvc--ărmai---------'------ '------------mp-----O, 1960---675 ,OO-----132~30 224,91 -3,3942
'13-------fimpliirlemetâilca-----------------------------------kg--------'1:5000 ------20,50----- 30,75--'52]'8'---6:7889
Ţ4--Geamuri"Simpiă------------------------------------mp----O,0300-----'49,50 1,49 2,52 0,0381

....
....
UI
....
Ul
N
Nr.
Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
ert
lucrJmpAd UM mpAd mpAu total cost %

FllllIIr. S8

Locuinţă de lux construită În mediu rural având toate facilităţile mai puţin gaze - Încălzire sobe cu lemne.
Zidărie cărămidă, planşee beton armat, Învelitoare tablă zincată, beci

Ad =230 mp; Au = 144 mp


Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
Excavatii mc 0,5030 119,80 60,26 96,25 1,4231

i
Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
34 Put apa + hidrofor lei 1,0000 47,70 47,70 76,19 1,1265
3S--Put-absorbariVfOs.ă-septTcă-----------------------TEif---------1:0000 ----112, 06-------:H2,OO---178~89---2,6456
3S------Coioarie-sTTegatui-rs-anftare------------------------ITir---------O,5130------40:S0-----20,iă-----33:î8----- 0,4907

'3y----·06Iecte-sf"armatLi-,:isaiiTiarEi--------------------TeT--------- 1,0006-----"1"08-,06-----108:00-----172~5-6-----2:s505
3S-----Soileii:Eilectrfc---------------------------------------------TeT------------:r:oooO--a,80-------_·---8,86-----14,06 ----0,"20'78'
'39-----sraii-sam-ent-Eiiectii"c--------------------------------------iel-------r:OOOO------21, 06--------217io-- 33,54"--0,4959
40--Cabiuri;condij-cto,:CtevT"eiect-rTce---------------ITir----- 3,050i5"-----6~80-----20, 74---33,1 :3"---0,4898
4f--Aparate--EiiectrICe----------------------------------------TEif----------T,006o---------24~20-----24,20---38,65--0,5715

42-------coi--pui-T"ae-jiij-rrijiiaf"------------------------------iEif-------------:r,0066---------"2o;26-------"20,:i0----32,26--0,4770
'~i"3--p:iteiiistaTătii-c-omij-rie-------------------------------oh-------------3", 0000 ---------o~o6-----1T,50--Ta,37--0_;2-716

'4:4---orversEi;-orga-rifzare;-prolectai--Ei---·------------o/o"-----To:bOcio------O,ob-----384~95--614,85---9-'-0909

TOTAL leilmp 4234,47 6763,39 100


'-----------tOTAC-Eiiro/mp--------------------------------------------------------------------966,771544,15-----___ o,


Fişa Nr. 51

Locuinţă cu confort Îmbunătăţit În mediu rural, racordată la electricitate, Încălzire cu lemne, apă şi
canalizare proprii, acoperiş şarpantă, Învelitoare tablă zincată, planşeu din beton armat.

Ad = 110 mp; Au = 76 mp

GanC!tale,
lucr./mpAd ----,-,u""'M:----m-p-:A-:d--'-----m-p....,.A-u-
T4"-------Geamu-irslmple-----------------------------------------------mp---------O)256o----------37~56--------- 9,38 '""7~3,=57=-----:0:-:,2841
1
TS----Geam-u-ii armate-----------------------------------------mp----------0,0 150-------73:66------------r1'6---------1':5-8---0,0332
...
c.n
co
Nr. Denumirea lucrării UM Cantitale, Cosllotalin lei pe Pondere În
crt lucr.lmpAd UrA mpAd mpAu total cost %
.S-4------Coioane-SJ.Tega-tlir(sanltare--------------.--.----·--mj""-------~500b----40 ,50------ 20-:-25--~31-- 0,6136
·ss----05i·ecte-sTarm-ăturTsaiii-iare-------------·------·--lei--------1;ăooo--------io, 70-----20,70 ----29,96---0,6273
3s---·SOfler-elect-,:fc---------·----···-·-···-············--·-····-·-·1"9"1"·-··---·-1 ,0000·-----6,30-·--·-S,30 - - 9,12 ----O, 1909
·3"7""-·-·S-raii·sam-e-rireTectric....-·--··--···-··-----·-···--·-Tei······_·--Ţ,0000---·-·4S:m--- 43, 70--- 63,25 -"1,3243
·3ff--·Cabii:irl:·condu·ctoi-T,-·teiiT"€iiectrfce····-···········mj"--·---3,-0500--···---S:aO·---20, 74----30,02---"""0,6285
39--·Ă-j)araie--eieetrice---·--··--·-·····--··----·---·-··----Tei--·-·----Ţ, 0000 --'--24,26"-24,"~- 35, 03 ----0,7333"
"40-·--CorpurT"cfe-]fumliiat----···--·--·------------··-·----·----·.,-eT---------1']<)"OO---1O,OO---· 10,00 14,47 -0."3030
-41--·-Xite-iiiS·tăiâill-"comune-·-----------------·---------oi~----·------2]000-------0,00-·-----7, 14 -""10;33----0,2162
"42------i5Tverse;-o-,:ganfzare;·prole·ctare·------·---·-·---o/~-·--------9-,OOOO------O]O----272,4"7"---394,37--"""""8,2569

TOTAL lel/mp 3299,93 4776,21 100


"---------fOTAC"E-uro/mp---·------·--·--·----··---·--------------------------------·---·---------753,41 1090,46 --------

Fişa Nr. 52

Locuinţă construită din lemn, În mediu rural, fără alte facilităţi În afară de electricitate, acoperiş şindrilă

Ad '" 95 mp; Au = 66 mp
Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
eri lucr.lmpAd UM mpAd mpAu lotal cost %
1 Excavatii mc 0,3500 63,50 22,23 31,99 0,9756
-"2·-·---0mpiuturl-si-c6-mpactciir----------------------------··mc----------o;i 000 -------30,50----3,05-- 4,39-- 0,1339"
3-----HidroiZoiâtij-snucrări-aferente--------------,·-------mp..--------O-,"2400-----1'22;90------ 29~SO--- 42,4S-----·-(2948"

'4"-·-·---S·ăton-slmplli----··-------------------------------------------mc----------O,2806-------330;OO------- 92;4"o-----133Jio--4,0560

-S--------§-carTdfnlerriii--·-··----·-·---·-----------·-·-----------------mî"----------O]S60-----143,OO----·---5~15---7;4r--0,2266

e-----zTCiarii--..---·--------------------·----·-··..---------------mc---------O·,0300
----98:r:OO---------29~43 --- 42,36-·'-·-1,2919
"j------P-eretfC11ii·bfriie·-----·-·-----·------··------------------·----mc----------Q,"4-350-----S2S;OO------22S";3-8----3-28,72----To;0248
S------incFifderT"sfcompa-rifmentii-rf------------------------mp---·----·-ă-'-O-260----S6;o6-· 2,50 -3,59 --- 0,1096
"g------·Captuseli"eiTn-sClii-durl..-----·-------·--·----------·-·----·mp------·---2~3000-----4S])O-----105,8-0----1"52,29 --4,6442
"10------ConfectlCmetallce-----·-----------··------------·-·---------k9--..------0,-4000---------16,40---------"6-:-56------9,44 ----0,2880"
Tf·--Term-oiZoiatiT------··-----------------------------------------·-mp-----------T]000--------36;06-------36,00---51-:-82---1,"5-803
-12----..fimpIii-rfă-aTri-Tem-n------------------------------------------m~:;----------0,330'6----333;ăo---- --1'09:89-158;18--4,8238"
13-·----Geamurf-----·------·-·------------·--·------------------·-------mp---··------O;2000--------37;56---------7;-50-----·--1
0~8â----0]292"

T4--Parcfoseli"dfn-5etori-·-·--------------·..·-·------·----·--mp------ă~750 --------99;00-------27;23----39, 19 --1,195 f


1S--P-ardoseTI-dTii·a-usum-ea--------""-----------------··---mp---·------O;4200-----T35J56------·-56~70------81-~61-2,4889'
....
OI
CD
Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cos! %
16 Tencuieli interioare mp 3,5000 58,00
292,20 203,00
8,9110
1r---Zu-gr-ăveiiTrit"erlo-are-----------------------------------m-p-----3,3000 ---42:00--- 138,60
199,50 6,0840
Tâ-----VopSiiorHint-erio-are---------------------------------------mp------O,2000 --3{O'O-----6~20 ---8,92- 0,2722
·T§------Ţrotuare-(jl;;-T;eto-ri-------------------------------------mp--------O,2500---71:60-----17,75----25,5S---o;T192

'20---pTa-n-see diri-Te-rii-,,----------------------------------r1i-p------T,0000---2'01 ,00-201,00 - 289,32 8,8232


2f----Podiiia.-din Temn-po-cr---------------------··-·---· mp----T,0000---79,20---- 79,20 --f14:-60-- 3,4766
·22---S-arpanta-·---------·---·----------------------------------------r1i-p-------T]000------f20, 00- 120~OO-172, 73--5';2676
-23--înv-elitoare:TnCiusiv-as-tere·ăiă-----·--·----------mp--------·f;is80-------T99:60-----351 ,83 506,42 --'5,4442
24-----S-treasfn-ă---sfr1i-pi·a-----------------------·-----------m-p-------6:4320---- 84:00--·------36:'29------52:2'3---1]929·

-2S--S-obediri-teracoia--------------------------------------catiie---3, 0000---------35, 00 ___ 105,00 151,14 --4,6091


o

-2'if--ÂTte-iuC"răiTde-constructTI----------------------·---o/~-----------2':OOOO----------O: 00 ------- 40,42 58,19---"T,7744


2f-----S-ransamerii""eTeeirTc------·-·-····-·-·---···---------'---Ter-'---'-"1","ooOO-"-38, 00 -'--'-38,00 ----54, 70 '-U681-
28-·că-biui{cOn-du-ctori~·tevrelect·rTce·-------··'--·-mî-------3-:0500-----------6,86--20")4---29,85 0,9104
'29----Â-parate-eiect"rfce----·---------·-·---····---···-···---------leC--·---T:oooo-------19:40--- 19,40 27,92 0,8516
'30----CorpurT"de-TIuminaf--------··-----·-------·-----------ieT--1 ,0000-----~------7,70 11,08 0,3380
'3T--")i;ifeliistaiăiii"c·omu·ne--------------------·------o/;--·--------"2:0000----------6:00 -----1,72---2,47-- 0,0754

·32-----·i5iVers-e;-o·rgarifzare:-p-rOlectare------------····---ok···-··---63f6âo-------O]0----128~95---f85]T-5"]6O';f

TOTAL lei/mp 2278,09 3279,07 100


..-----YOfĂLEuro7mp---------·-··--------------------·-------------------"52tf,"11-1"48,6S-----·

Fişa Nr_ 53

Locuinţă construită din lemn, În mediu rural, cu zidărie din chirpici, racordată la electricitate, fără alte
facilităţi planşeu din lemn, Învelitoare din tablă zincată

Ad = 95 mp; Au = 66 mp
Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
ert lucr .ImpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0,3240 63,50 20,57 29,61 1,1255
2------umpTl:iturfsf"coiTip-ăctai-r--- ..·-..---------------------m-c·----0:16'00--------36:50-------"3,05 --"--4,39--0,1668
"S--·-j:.=iTdi-·oizoiăfii"sfTucrariâfere·nte---- ..-------------mp·----'---0''-2000 -----62,50-------12,50-----17, 99---0,6838

4 Beton armat mc 0,0300 790,00 23,70 34,11 1,2965


-g---Seto·ri-sfmplu..---------·-----'-------------.. ·---....-------mc--------·-O'.-2jQO-----336~ 00----- 89Ţo----· 128,25---4]740
"6--- scarTdirî-ie-mn-------------·--·---------.. -------·---·----·--mi--------o-;-030Cj"----143,OO·.. ·--------4,29 -----6:18--0,2347"
-j------ZlCIarli"dTri-chTrpic;----·..-----------..---..·.. ---.... -·---mc···------O', 5800--"350,00-'-203,00----292,20 --11,1647-
8 Zidarii din caramida mc 0,0300 853,00 25,59 36,83 1,3998
g--------CaptuseiiCIfri-sCln·du-ry--·--·-.. --..--------------------mp----------O-.-2700--.-. 46,00 ---'---'12,42 17,88 ---O:S794'
-fo----·-Confiictii-iT;etallce-·----------·------------··-------------kg--·---------6~3(j"ăo----13,50---------4:05----5,83"---0,2215-

·H----Ţlrrrpiărie-dTri-Tem-n-·----------- .. ·-·-----· ..··--..-··----·mp·-·------··ci"."3s-00-·-----333: 06--------116,55--167~j6---6,3756


..f2----Geamu-rrsimpTe--....-------..--·----------·---..--..------·m-p....----·-ă:2ooo --·----37:50 -------7,5-0--- 10,80 --0,4103
"T3"-----Pardoseli dTri-beton--sTmpi"LJ·------·---------·-----mp---.. - ..--·O-:1370---..---99:06---------1'3,66-"----19,52------ 0,7419'
-Vi"--P-ard-ăseiidTfi-du-sum-ea-------------------------------mp-- .. ·-------o~660------- 135:00.---------7§': 60 --------1 08:ă2--------~f,1355
-~~ _
. _--. _........ _.. ............. __ ...... _-----------------------------------------------------------_._--------------------------------------------
15 Tencuieli interioare mp 3,5000 43,00 150,50 216,63 8,2328
16-----ZugraveiiTrîterioare·------------------·--------------··mp---------'2,9300----·----17,20--50,4(r----72,54--·'2}568
..... ------------------------------------------------------------------------------------------_. _--------~-------------------_.----_._----------------------._-_...............
O)
~
125,30 4,7619
TOTAL lei/mp 1828,06 2631,30 100
-----rOTACE-Liroimp---------------------------------------------------------------------------- 417,37 600,75------

Locuinţă modestă În mediu rural cu ziduri din paiantă, racordată la electricitate, fără alte facilităţi, planşeu
din lemn, Învelitoare din tablă zincată

Ad = 66 mp; Au = 46 mp
Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total în lei pe Pondere în
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0,3000 63,50 19,05 27,33 1,2641
2----Umpiiitu-,Tsf-compactarT-------------------------------mc-------O,0900-----30,50-------2:j5-----"3:94------0,1822
-3----HTdr-ofzofătlT-Si-li:icrarl-aferente----------------------m-p---------OT800 -----S2:S0----rC25---16,14--0,746fr
4------Seto-nsfniplLi----------------------------------------------mc---------o)566------330,06----S2,50 --- 118:37---5-;4746
5-----§;arTdÎii-ie-rTin----------------------------------------------ffiî""--------O]S60----- 143:00----5~T5---_"7,39---0,3416
-s-------Zldarii"dlii-palant-ă---------------------------------------mc-------O,4000------2"6-6,oo---.,04,00 149,22 -- 6,901"4'
'7----Z1dărrr-CiTii-caramiClâ--------------------------------------mc---------o:6s-66-----S53:00------25,5S--36,72 ----"Ţg8f

S---CaptuseH-dfii-scin-aLirr--------------------------------m-p----------o:6ioo-------46:00----S0'82---44,22- 2,0452-
g------confectl;-rli-etalic-e--------------------------------------kg---------6)00o------1"3:S0--------4,05----5,81--0,2688
-i"o-----tlmpiariedj-riTem-n----------------------------------------mp-------O,3500------ 333,60----116,55----.,67:22---7,7342
Tr--Geamu-rÎ-sÎmpie-----------------------------------------·-··-mp----·-·-·-6:2"066'--'····-"37;50---·---7,50-16;76---b,4"i§;l7'
T2---P-ardoseiidfn-b'eton-sfmpi"Li------------------------mp------------o-:1370--------S9:66------13]e----f9,46-0,9000
..----_......_----------------------------_.
.~~-----------------------------------~--------------------~---------------------------------------------_

13 Pardoseli din dusumea mp 0,5600 135,00 75,60 108,47 5,0168


14--TencUieifTnterfoa-re--·----·------------·--·-···--------mp-----·---3-,5000---·-·-·43:00-----150:S0-----215,93---g-,-sa71
--:1"s-----Zu·graveirinierjo-are--··-----------------'-----·--------mp-----·--2~9306-----17]cf···-----so-:4if--·-- 72,31"------3,3442
.... ------. --....__.
OI
..----------..
_---------~------------------_._-----------------------------,------_ .
------------------------------~--------------------------_

W
Fişa Nr. 55

Locuintă modestă În mediu rural cu ziduri din carămidă, racordată la electricitate, fără alte facilităţi,
, planşeu din lemn, învelitoare din tablă zincată
Ad 66 mp; Au 46 mp
Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Nr.
crt Denumirea lucrării UM lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %

Excavatii mc 0,3~_~______ ~~:50 _____~2,~_~2,~? ____~?246


-------------------.---:-----.-----------,---------------------------------mc----O 11 00 30 50 3 36 4,81 0,1504
2 Umplutun SI compactarl ...'___________ ' ________.____________ .
·---------·:....---:-·..---,,----.---·..- ..·-;·-..f-..---..-t----·..----....-.. -....-m-p--·-------O 2500 62 50 15 63 22,42 0,7003
3 Hldrolzolatll SI---.-...
-----------------------.. lucrari a eren e -------.-.---..-.---.-------------~----------'
-----------.----..... 00300 --------~.--.-----.-------3-
790,00 2370 34,00 1,062
4 Beton armat mc '_______ .. ______...____ .:._..______._______ _
-.--....-...- .....:.-..---....------......---.....-..-----......---..-,:n-6"-"'-03000 330,00 99,00 142,04 4,4374
5 Beton Simplu . --------..- ..-------.-.------.---01923
..
·Ei..--..--S·carl·dinierriii-·-·-----....----..-..·--··......--··..----·mi·····..--?:~~~~?_._ 143:~0 ..._._~~____6,16 _ _..:...___.___
.-...-.-..,.---:;------..-....---..-----..--------..--------.--..-.. ----m~------..----O 6100 981,00 598,41 858,59 26,8220
7 Zidam v, _____________________._.
a------Confectiimetalice-·-----·-----------------------·-----·--kg-----------O-~3000~- ___ 1_~~~ ________ ~ __5_,8~_..__ ~~~_~_
.--..--..--,--..-----.-.----:----------..-.----------..---..-------..----..--m---------03500- - 333,00 116,55 167,22 5,2240
9 Tlmplane din lemn p , ----------------.---------.--0,3362
lcf-..GeamuITSiiii-pie-----·-----------..--------------------mp-----o'~2000 37,50 _________ 7,5.?.._____~O, ~~_..______ ..____
Tf------P-ardoseiCaTil-betonsfmplu------------.. -------------mp----------·0;1370----- __99;~~ _______~.~:5~_____~~,46 ______~~~?~
T2-PardoseICaTil-aij-sum-eă---------------- ..----------.. ----mp-------=~~~~~=:=~ 35:~~._.._...2~:.~? ___..
_~~4 7.. ____~3~86 .
.-------..---------:----.--.-..----:--------------.-----------------------.--.---- 35000 58,00 203,00 291,26 9,0989
13 TenCUieli interioare mp _____:..____.____....____________.__.._________ .___ţ;._.
-1-4-·---·-..---..-------;-;-------'------------------------------------------.,:n-p- 33240 1720 57,17 82,03 2,,,,626
Zugravell Interioare . _______________~ ______________~~__________________________________________________________.
..... ----------_._--------------------------~----- . -------- -_ .. _----------------------_ .. _---
O')
U1
Fişa Nr. 56

Locuinţă modestă din blocheţi din beton simplu turnaţi la faţa locului, În mediu rural, racordată la
electricitate, fără alte facilităţi, planşeu din lemn, Învelitoare din tablă zincată

Ad == 66 mp; Au := 46 mp
Nr, Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total în lei pe Pondere În
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0,3600 63,5032,80 22,86
1,1538
2-----Umiiuturi-sf-compaCfăi-T----------------------------mc-------O,-:rfOO------jO,50-----3,SS----- 4,81------0J-S93
's-----FlTdroTzoiatir-sTTlicrarj-af-erente--------------------mp----------O,2500---------S2:50--------f5,63-22,42----0-,7886
4-----Seto-n-armat-------------------------------------------------mc------O~03(iO-----790, 00 ---- 23,70 ------34,00 ---1;:;-962

-s-------B-eto-n-sfiTIpili---------------'-------------------------------iTIc----------6,-30-6o-------S30:00-------99, 00 ---142,04 --- 4,996i


'6-----ScarTdTii-iemn---------'-------------------------------------iTIi--------O,0300----14S:DO-----4,2S----T,16----0,2f6-g
'-7----z1cfăi-lfdTn-caraiiiTCiă--------------------------------------mc--------o,-o30b--8-53~60----25,5g--36, 72-------f,2916'

'Ir----ZTdăi-H-&n-b!ochetr---------'----------------------'-------mc-------O,5800--------ssr60----336,9S----483,49 ---'-17,0079'

-g-------conTectlriii-etaITcă------'-'--------------------------------kg-----------o;3oo6-------13]'6-----'----~(05-----5:81------0~2044

Te)"------fliiipjă-,Te-aTrilem-n--------------------------------------mp----------6-,'3506-----S33,OO-------Tf6:55--167,22-----5,8825

Tr------Geaml'iif-s[mpie---------------------------------------------mp----------020oif------37,SO----------7:50------ 10,76 ---- 0,3-i85'


-12-----P-ard'oseii'dTil-5etoii---------------------------------'------mp----------O~13-70-------99~66---..--1-3,56-----19,46---0.6845

..
'13-------P-ăr~i;seij-dfn-du-su-meă------------------ --------------mp----------O~56-o6--------1-35:00 ------75:-60---1 08,4T--3,8157
T4-------feii-c-uleIHnterioare---------------------------------mp-------3,5000-------ga, 00 ----2o~f6o---291-:2-6--1-0~245i
'Ts------zl:igi-aVEiiiiiiterioare------------------------------------mp-------3~3246--------1T20----57:1T-----82,03---2-,-8856
.... ._~_~&h_~W&~H_~_.~.~~~~~ _______·_____.___________________ .,, __________________________._______________________________________________..________ _____________________________________ _
~

g:
'2-f----sarpanta---------------------------------------------------------mp---------~c 0006------63~OO---63,OO----90,39--3,1797

-22-··-·iiîveiftciar:e;Tnciusw·astereaîa·····················-·mp··-··-··--T:?S20 ..- ..... 84;00---150-:SS-·-2-15,97 ..- 7,5974


·2S··-JgheaburlsTbu-riane······_·····-·····-·-·-··-···-·mi-·--·o;SOOO --_.. 29;30-- 14,65--21 ,Oi·--··O,7394
·24---·SfrEi·asiiiă·sTmpiă-·················---····-·· ... -....-. mp···------0;2670 ·---94,00 ..-- 25,1 {)"-- 36,01"-"1,2667'

·25·--·Tabaci1-erEi··sf"lucărne···--·····-·········-·-····"-,;;p···---·0'0150-·"· 344"]()-·-'5J6--' 7,40-·--0,2604'


-2Ef--··S·obEi··dÎiî·t·sracotâ····--···-····-·-·-····-·····-·····că"hie·----3;0000 ....--3"5, 00-·--105, 00 ·---150,65-- 5,2995'
·27--···Alte·il.icrarrae·c·onstrucm-········---···-··....-.... % ·····_·-2]000-···---0,00·-·-· 35,20- 50,51"-·-'-1,7768'
·2S·--·S·răii·sament·electrfc·-···············-···········-········lsi-----·-1;oOOO-·--Ss-;T6-····-·-"5S:1Q--"j9,06----2, 781 (f
·2§··---C·âbiUFi;·conductorC·tevTeTeetrfcs······-··-·····ml-·-·-'-T,sOOO ·-··--6~80·--10,20--'14, 63-··-o:Kf48
30·--ji:parate··eiectrfce·····-·····-··-···········-······---··'el-····-·--"1·, 0000-··--19~40-·--·19~40--27,83 -. 0,9792-
31-·--·Coi-·pui-rae·jiumiii·ăf"-····-··········--····-··········TeT·····--··-:;-]000---"5;1O--·--5,10- 7,32-- 0,2574
32 ··--·ĂTis·jrlst"âlâtircomu·ne···········-··-··-·--······'·'-·"%-·-""·-·-2",0000 ----O]O--··-{80·--· 2,58"··--0,0906
·33---·0iVerse;·orgaiiiiârs;··pro,ecfare--·········-··Oj;···-·--5·:OOO0-----6]o-·"94~35--i~37--·-4,76f9

TOTAL lei/mp 1981,31 2842,75 100


·---····--".-OTAf··eu·ro/nip··-··-···-····-·-·····-················-·-··-·-----·-·--·-------------45"2-:35--649,03____ o

Dependinţă din paiantă cu schelet din lemn rotund, şarpantă simplă, tencuială interioară din lut, tencuială
exterioară cu mortar din var-ciment, tava ne pe şipci

Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În


crt Denumirea lucrării Iucr. /mp Ad UM mpAd total cost 0'0
7<
.....
""
o Fişa Nr. 58

Magazie din scândură pe schelet din lemn rotund, pereţi din scândură brută,
învelitoare din carton asfaltat cu şarpantă simplă (Ia mp)

Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În


Denumirea lucrării
crt lucr./mpAd UM mpAd total cost %
Schelet din lemn rotund de toioase mc O,OSOO 450,00 22,SO 6,9887
"2---CaptuselrdTn-scinduraT,rUta-----......--.--mp-.-.----1,-SOOO------·--·-----38, 00 ·--·----·-·····--·Efcf40 --'2"f 245-5'
i==--~~t~~~~~~::~;:::=::::=:::::::::::::::::::::::=::==::::~~::==~~= ~:~~~~:=:===::=~2~~~~~::::::==:=:=:::;t~::=:::!~~~4~
·5----Usf duighe·restr--··--··--·-······--·····-·--····-······-·-mp--·---o,-2"60o-·-------- 335,OO'-"-'-"--"-'-'-'-67:00'---2"~:~-~'~~
6--·s·arpanta·alii-Temri·rotuiicf-·--··----··--······-mp-·---·-1,"2000-----------41:00 ---··-·----------·--49,20----:;"5:2819-
·"7------iiivelftoa-re-Cii"n-că-rtoii--isfaTtat---------------------mp---------T;2ooo----------- 42,00---------------"50,40 -'-15:6546-

a--Ă-stereaiă-cîfii-sci-ndurabruta------------·--------mp--------1'-200er- -------28,OO-----·---·---------3"3~60-----:;O:4364·

TOTAL lei/mp 321,95 100


---------fOTACeur07mp-----------·---·-----·----------------------------------------------.-----------------7-3~5(;--------------

Dependinţă din zidărie, pe o fundaţie uşoară din beton, şarpantă simpti, tăvfIrnuiIIHi dtn sdIncIUrflWUla,
învelitoare din tablă neagră (Ia mp), cu o zidărie de jumătate de cărămidă

UM Cantitate. Cost total În lei pe Pondere În


Nr.
Denumirea lucrării lucr.lmpAd total cost %
crt UM mpAd
Fundatie usoara mc 0,2600 190,00 49,40 0,00 5,3438
2---zid"ăifă--aiii-caramlda-----------·-·-----·-·-------·----mc--·---6,3500---981~00-343,35----o~60---37,1418
'3---Geamuri ---------·-·-------------·-·-------------·--·-··mp-·--o,1000---37~-50·-·----····-3,"75----- 0,00-'--(),40S7
-,ţ"-----·TencuiăTfTnte-rfoare·-·---·-------··-····--·-·-----····-----mp--·----l-;s066-------43~6-6----··-~70---- 0,00-----8,8379
-5---"--ilig-raveÎi"interloare ·--····--·---·--·-··-------·--···-·-··mp--·---2";8000------9~6o-·----2"5,20-·-o,6o--- 2,7260
-i3---sp-cile·fi""i:;xte-rfoiire--------·-·-·-----·-··-··------··_-·--·mp-·------T,so60·-------g, 06-------1"3~O----O,OO --- 1,4604
·7----Vopsli-tfmpiarie----·-·--·---·-----···----------·--------·---·mp·-·-----o:ifooo-··-----19:50------·-·-rS~60----0,60----1,6875
-S--·---TencuiăTi--exte-rioa-re····----------···--------------····-·-·mp·-·----T,-s-600---so:B6-----·-·-9120-----0~06----9,8655·
1000-----2'7"1-:06------·-·-27, 1O--'--'-O:CîO--2,9315
·g----Feresi"re·-si"mpiă-·---·-··--··-·--··-·-----·--·---··----·-··--mp·---·----O;
-:IO--'-Usi ·simpie·-·-··-----------·-·----··-·-·------·-·-·-···--·--·-mp--------6;2ooo---s"35,06-------·-67, 00 ----6,00 7,247i
·-11-··-TavaiiitLii-pÎanseui"lir------··---··-----··--·-·--···--·mp----··-----T,-oooir------42,90------42,OO-- 0,06-----4,640"7·
--12-----s·ărpăiit"ă··--------·-·--·--------------···------·----···--------m-p---···-------1 ,2000-·-·--·--43~60--·-··~rc60------6~60-g;5818
-----g,5818·
-T3"---···-iiiv-eiftoare-diii--iăEiâ-iieag-ra·-----·-·--------------mp---··--·--T,-2"ooo--------43,06---------s·:C-S6-----0,00
·T4"------AstereaJidTri-sci-ndurâ-ij-rut"i-----···---·------····--mp·--------T:itfcio-------2S:00----·--··-S3]O·--- 0,00--3,"634i
T5-----oiverse··--·-----·---------·-·--··--·······-·--···-----·-··-·-·---%·----·---·-3:0000-·-----0:00----------26:-93------0,60----2,9126
TOT AL lei/mp 924,43 100
----·-----toTĂC-euroTillp-------------··-··-·-·-·--··-- ...-.--.---.-----------------------------.---------211"";06---·-------------------·

.....
::t
...
;j Fişa Nr. 60
Dependinţă din zidărie, pe o fundaţie uşoară din beton, şarpantă simplă, tăvănuială din scânduri brute,
învelitoare din tablă neagră (Ia mp), cu o zidărie de o cărămidă

Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În


crt lucr.lmpAd UM mpAd total cost %
1 Fundatie usoara mc 0,3800 190,00 7220 000 64519
2-----ZiCfarlâ-aiii-caramida----------------------------------------mc--------0,51 00-----9sT 00 ---500!S1---- 0'00--447085
-j-----Geamu-ri---------------------------------------------------------;rlp---·---OTOOO---St50----"3' 75 ------0 00 --03351'
I::::=::f~~~9~~~:I6ţ~~~~~i~::::::::::::::::=::::::::::::::=:=::::~p.==:::== 1,9000--------43:00------81 :70----0~0--- 7:3008'
.§_______~_~_~~_~_~~!~_!!1~~!!~_~~~_________________________________~p______~:s-600-----9,06-----------25,20 -----0:00--- 2,2519
.§_ ___ Spoieli exterioare mp 1,5000----9;00-----13-50---000--12064
~~_ ==Y~p.~EL~p!~~~=:::::==:::::=:==::::::=:=::::===:~.P:::::===~,80~-====-1~~ŞQ:== 15:60 _:=-_-=- 0:00 -- 1:3940
~_______I~_r:!~~!~_~i__~~!~~~~!.~ __________________________________~p___________~~50QQ. ______~Q&Q ______ ~~~Q _______QLOO-=Jh1498
9 Ferestre simple 0,1000
mp ____________________
·7~~---··_--_-.~---;-----------~-------------------------------------------------
271 L00_____________
2710 000
1_ _ _ _ _ L _ _ _ _24217
-'_ _
.0 USI simple
-------------.. --;....... ....
------~---------
mp 0,2000 381 00 7620 000
_______________-1-______.. ____, _ _ _ _ _ _1--______
-~----------.--------------------------------
68093
, _
11 Tavanrtul planseului mp 1,0000 42,90 42 90 OL00 3 8336
12----S-arpanta-----------------------------------------------------mp ----------1,2600-----43-00-----51"S0---o OO---4-S111-
:-i3--lnveiftoare-di"n-iăbiâ-neag-ră--------·-----------mp----------1Joo6--------43~0-----511S0-----_OO0-----4'6111-'
T4------Astereala-Ciiii-sci"ridura-brui-â-----------------------mp-------1·,2000----28:00-----------S3~60 --OLOO------S-0025
ls----5fvers-e---·---------------------·---------------------------·-o/~-------3]i)"oo-----O,OO------32~59----etăO---2:912S'

TOTAL lei/mp 1119,05 100


-----toTAL--ei.i-ro/mp-----------------------------------·-----------------------------------255,49-------------------.

Depozit de mărfuri industriale, structură mixtă - metal - zidărie din cărămidă - beton armat, tâmplărie
metalică, finisaje superioare, înălţimea de 5,00 m, fără pod rulant

Ad = 112 mp; Au = 97,65 mp


Nr. Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării UM
ert lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
...
~
Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
15 Tavan fals suspendat mp 0,8720 55,60 48,48 55,61 1,7264
·TS---li1veliTo-ăre-aTn-fabfâ-zfricâtacutăta----------;np-----1,2000 --------84,00----1"00,80-----115]1-3,5894
Ti----YrotuârlriTlii-ul-ciăaTi=fr---···-------------------;np---------o,4066-----T05;âo-----42-;-32---48,54 ---·:;-:567c)"

Ts·------AlteTuc-rarrde-con-stru-ctir-----------------------------o/~-·---------T,oooo-----o:60----22:e3----26,30 - 0,8166
TS---Racordă-re-apa-canar-----------·----------·------·--le1-------1;oOOO--63:80----63,80----73, 1a--U71S·

-2tj"---Coioaiie--snegatlii-isaiiitare-------------·---------;nr·-------1 ,2500----45;5"0-------50,63 ------58,06 -----:r,aoi7


·21------65Tectesrarm-âturrsanTfare----------------------Iei-------{ OO()O------22]0------ 22,70 --- 26,04 ----0-,8683
W----Racord reteiâ-eiectrlca------------------------------yăi-------------r:-OOOO ---31-:90-----31;"90-36,59 -- 1,1359
23---caî:îfurrcondu-ctorT,"ievT"Eiiectrfce------------mi--------------5",0000--·----6]-0---34:66-----39,00----1,2107"
-24 ---Aparate9tectrlce----------------------------------------yăf·-------1~00OO----22:00---- 22,00-------25,23 ---0;7834
-25-----Coi--pui-rdeiftimlnat"----------------------------------Tei--------1~6000------TOfo----r1~90----13,65---- 0,4237

2i>-----·Oiveiie;o-rg-ăniZare;-prOieCtare-------------Olo------1"o]000----0:00--- 255,30 292,~9,090§

TOTAL lei/mp 2808,29 3220,98 100


--·-·yOTAC-Euro/mp---------------····------------···-·---·---·--··-----------·-----S4-i;1S---735;3a------·

Fişa Nr. 62

Unitate de producţie aparate electronice, clădire parter + etaj, structura din cadre de BCA,
zidărie exterioară din BCA, zidărie interioară din cărămidă, finisaje minimale,
Încălzire cu sobe cu gaze, fără subsol

Ad = 1440 mp; Au = 1318 mp

I
.....
--.1
O')

_~. __________________________________ .. ________________ ______________________ w _ _ _ _ _ ...... _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În


crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
·33-····-Gaze~-inCiLisTv-racordir-e--·---·----····--··----iiii·-·--·1;000o·--·--35, 60--·---49, 00 ----53,54-1)625
·34-liiStalatle-·de-aer-conaTffoiiiif···--·-·-·-··----Tef"··-·--·To06o-----49,OO·---42:00·-··~89---·-1 ,5107·
---------------------- ..------------------------------- -------------- ------------------------------------------------------
35 Instalatii de vid lei 1,0000 42,00 13,70 14,97 0,4928
"36-H"idrantraeiiiceriaTlî--··--····-·----···-····-··-··-·Jer····--~OOOO-13~76·--- 0,00---0,00---0,0000

.3i--·ĂTfeiiistalatii··C"om-une············-··········-····---·%--···---1,5000-----0,00------ 9,81--···-7,14 0,2352


38--DTverse;-ărganizâre~proie·ctăre-·-··-·-··-··-·o/-;--·--15;0000----6:00--·-3-63,13---396,20-·-13,0435

TOT AL lei/mp 2783,97 3037,56 100


------rOTAC-Euro/m-p·---·--------------·------------·-·--·-------------·--------------··-63S"Jj1--693;51-----·_.
Fişa Nr. 63

Magazin modern pentru produse industriale, parter, subsol şi etaj parţiale, preponderent structură
metallcă cu suprafeţe mari vitrate la spaţiile de vânzare şi birouri, racordare ediiitară, Încălzire electrică

Ad = 528 mp; Au = 475 mp


Nr. Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0,4640 110,00 51,04 56,73 2,0003
"2----UmpluturTsi-compactarr----------------------------mc-------0,0i6Cl--42,80-----325---"3]2---0;127S'
'3--Hidr-6TiOiatn--sfTucr-ari"afererite------------------m-p---·------6;2270--186~6o----40,86---- 45~42 --1-,60f3'
- X----S-etonarmat"Tri-structura--------------------·-·---mc----------oJ7T6-----1466~00 -----249,66---277,52 ---9,7844
·S-----Seto-ri-simpiu-moiiOiit-------------------------------·---mc----oJf57o----456~06------25,65---28,51 --1 ,0053-

1f------Scari-dTri-beton-mcizaicaf----------·-'------'-······---mr------·--0,053iY---250,OO----f3,25--T4,73---0,5193
T-----scâripjacate-cu-m"ii"mî·LÎra--------·-·---------·mi------O:6570-344~00--19~1 21,80 0,7685
-a----Ziefeiriidin-cara;nTda-------------------------·-----'-'--mc-- 0,1420 9sToo---139,30 154,85 5,4594
'g----rlmpiârie-arriTemn-·--------------·---·--------·--·mp--------O]550- 365:00-----20,08---22,31-- 0,7868
To-rlrripiâri-e-;n-9iâHca.. ·--------·----------------------·--mp----ă-,09SO-640;00 -----60,80---67,58--2,3828'
'Ţ1"-------=rlmpiarie-a-ă-âiij-miiilij-------·------------------·-----mp------O,4170 --746, OO-------:fI1 ,08 -3-45,79-----125916

T2-----Geamijri"supeno-areantTăfractie--·'-·----------mp--------- 0,4920 ------190~ 00 ------93-;-48------103:91---- 3,6636

T3"---P-ardoseil"covor PVC----------------------------·--mp-----O~ 790----i5~60--------13,43---- 14,92-------0.-5261'


14-----Pardoseirairî-beton-sfmpi"C;--'-·--------------------mp-------6, 1336----99:00-------T3~17---f4.64-----0,516O

------~--
-----
-'
co
o

Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În


Denumirea lucrării
crt lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
34 Coloane si legaturi sanitare mi 1,3250 40,50 87,72 97,50 3,4376
.35 ·-··051ecte·$j-armatuiTsăiiTîăre·-···-· __···-····Tei-·--1,06(50-'--66,20 -"-f4,40--'16: 01---'0,5644
·36-_··R'acorel"retăă-eTectrica····_········-·-·---··_·····Tăi-"--1]000-'-'1"4;40 ----·-6-;-80 '--'-' 7,56---0,2665·

·"3'T"-·că5i"lji{"c·onductorl·:·tevT"ele;ince···---·····ml--·· 3,7880 6,SO--·"""65:gr---ys.27 -'·--2,5831


3S·-··Ai:;arate··efectrfce·······_·_···--··-··-·····_····Tei-··--1:0000-···--17:~m---33:30--- 37,02 --1"]651

39··-··Corpuri ·de·TI·umiii·ai""-··-·-·······-·-·····--·-····Ter-·----T,o06()-'-33,36--oFo--'-' 0,00 0,0000


·4·0-··-·AlteTucrai-TdeTristăiatTi-·-···········-···-··'-"'o/~"'-"-3:booo --0,00"'-"--7:46 8,29 0,2923
4-r··-·Owerse;·c)rgă·rifZăre;·proie·ctăi-e-·-·-·····_· o7a·····--···-15,OOOO-··---o~60--·-332~82---369.95-·--T3]435·

TOT AL lei/mp 2551,60 2836,31 100


···-·-···faTAT"·EufO/mp···-····-········_-_···_······--···-··-·-···_···-_·_-··__·····-·-·_-582,56--6~56·---__ o

Constructie moderna pentru birouri, avand parter, 2 subsoluri şi 5 etaje, cu garaje


şi spaţii tehnice la subsoluri şi spaţii publice la part~r (magazin, restaurant, etc,).
Structura mixtă din beton armat şi profile metalice. Inchideri cu pereţi cortină şi
placări exterioare cu granit, finisaje superioare şi instalaţii moderne

Ad = 12000 mp; Au = 9600 mp


Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
ert Lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost 0/0
Nr, Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt Lucr./mpAd UM mpAd mpAu total cost %
16 Termoizolaţii conducte mp 0,0900 740,00 66,60 83,25 1,5467
'1Y--t'âmpjarlediil-alurriiiiiu'--·-------·---·-------------mp-------- 0,0525---·--123,06---6,'i'e-----B,CW----O,1500
Ta----Geamu·rlteimopăii-·······---------·-·-·-------------mp-------'0,3619----345, 00 ·--124,86"-----156,07 '~99i

19-P·ardoseiTICiTil·m·arm·ură--·-·---·------------·---·-----mp--------o;1ir)1"--T64~o6 27,90 --34,S=;--0,6479


20-Par(îoseiraTil·parch·ăC---------·------------·--------mp·---,o,0578 "-12o~6o---' 6,94 -8"]7----0:1611
'2-1--·P-arciosăiirezlstente-Tii-u-i·liră--··----------·-·---·mp-------o,6150---- 6S,60 42,19 52,74 0,9798
·-·-····--..--·---·--·-..·---..·-..·--....··---..·-----------.-.-------.--..........--.-.-.---..--.-----.--...- -..-
22 Placari cu placi faianta mp 0,1024 90,90 9,31 11,64 0,2162
2S----trept·e-pTăcate·cu·m·armură------ ..····-·--·----·m-..·---·-··'O;0210--295 ,06------·6,20 ··--·7,74----0.1439

-24-·-'lclpsHoriiTav·abiie·....·--·-·-..·-··..---·....-..--..-·--mp"---"2-, 5640--..·--·-2-C 00"-'---" 53,84'- 67]-1"--f,25o"5


25..--·izola~rpă·reţrexterTorr--·-·---------··---·-·----------·m-p------o;oeTf-----·si:70 ------·5,62 ..---··7:03---0;1·3"05
26'--'p'lacăjeeXte'iiOare '~jranTi-· .. -·------·--------......·mp------·O, 1431-·-·-452~OO·--·-64,68 -----SO,85---:r.5022·

2Y-·-·P·ladiifexter[or·FiTGi"Fis--·------·------------··-·-rTip·-o;23"5T·-·--·S5,06----S-,2:r---1 0,29 -0:1911-


2S----P·lacări irite·iioâre·"RiGIP·S· ..------·-··---------mp- 0,7685 30,50 23,44 29,30 0,5444
'2s-----pTiifoanetiiise..RTGiP's------·-·--------·--------mp-------·- 0,1917 53,50 10,26 12,82 0,2382
·30·-·Ă'itelucr~frT·de·construc~j .. -··----··-----------·-O/;---·---1;6000---0:00----31.'(;3--- 38,79 -0;-7207
3f---s-ranşani·eni ·apă··C'anai·-----·----------·--·--··-----·Tei·--·---Toooo-----6~8cî--"--6,~-8,50"-o, 1579
o

3i--·Siâţie--ăpe..uzat'e----------·-------·--..---....-·-------·Tei --.-- 1,0000--11,70 11,70 -14,63-"0,2717

Nr. Denumirea lucrării


crt UM mpAd mpAu
33 Coloane şi legături sanitare m 0,1900 40,50 7,70 9,62 0,1787
'34' --'Otiiecte'si'ârmati:iri'sanitar'ă"'" __ 'ief- ---.. -.. '1' :6bor)'--'''' -- 6~36 -. -. -- '--6:30'" ..... 'i:Sff'" -- 0:1'463'
o - --, ...

'35 ""Brarişă.iTiăni'eiectrlc·· -- --- ---- --.. -. ---. -- -·iăi ---.. -.. --(60-06··--· ---2b~26" ---. ''20;20 ----- -'2S:2!5 --.-- 0,4691'
-36·---Cablur{'cciriduCtoi-i: te~ii' eÎe'ctrjce" -- -. -- -'m --. ---. -. --ă;-jj-6() -- -- --- '6',f30' ---- --55;28'" -' --6'9;1 r __ 'f.2839' o --

'37 ----;.:parâiă·eÎectrlce· ..... _. --. --.... -...... -- --iei' -- --. -- --(00'00' ---- ---3~i, io ---.. --35; 70'" --. '4'4:63' --.-- 0:8291'
-38--' 'corpurfde-flliminai -- __ o - - - - __ o --iăi" -- ---- --(00-60' -- --. --3f{50--" -. '35;50'" ---'4'4:38' __
.- •• - •• , •• -- 0',8245' o --

'39" "Grlip'eiectrogen 'rezerVă'-- --- --...... -. "·'iei"·' -. -- --(66'60'" .-.. '1'8:50--' ----'1'8;50' --. ---2:3,'13'''' -- 0',4297'
-4cj'· .. Brâi-işament·gaze· .. ---.... ·--· .. ·.. --· .. --.. ief·· .. ······(6000·------·22·,0'6··-· .. ·22;00····--·27:50-·----0:5109'
'41'" '-CentraIă ·termică·gazei······-· -.... -.... -- .. ief·· .. ---_. -(00'00"- -... '46~io-' -... '4E( 70"'" ... 58:38" .... -(0846'
·42····Yăiti·sfcoiiductă ·încălzire··········· ... -.... m...... ---. 0:4Ei1'5'"'''' ·58~O'ă·'···· '26: 77 -. -.. "33:46'" "·0':621'6'
'43' -"Cc)rpuri'de'fnc'ălzire' --........ __ o mp"-- -. --'0:1700" -,. '191 ~oo' -- .. "32;47-" -... 40:59·· .... 0':i54 l'
__ o -. - .....

'44 ''''Aparâte- aercoridiţio'nat"" ...... --......... iei- --...... '(0000' ---- -- '65-,00-' -. -- '65;00 -..... -8'(25-' -- "1)5096'
·45--··D~tecto~ire·şi·ave·rtfzoară·-···-·····-·····-·ief······-··-(0000-······-17~ao··-·····f7;00--·····2-(25· .... 0',3948·
'46" --cană.ie'd'eve-ntifa~'ă·zfricate· --. ---- --- .... 'mp'-"'" -0:0830---·· -. 49',00' --..... '4:â7" ---.. -'5;68-' -- -- 0,0945'
'47' --. ce-riirală 'telefonică --.--. --.. " ... -.. --- __ ·iăf·" -- --.. '(60'00"·'· -- '28~0'6'" '28;00"" ---. 3'5:60"" -- 0':650'3'
o - o --

'48' __ ReţE,iâ'vi)ce:Ciăie--' -- .... --.. -- .... --. -- __ -iăf- .0 __ .... -(60-00--"0 -. -59,ei6" --.. -5e:60' -. -. -... 7:38-' -- "1':370'2'
o o -

'49'" 'Afteiucrăii' ife'instaiaţii' ----.. ---.. --- -----. '0/0-- ---.-- .. '(5000' __ 0',0'0' "T48· .. ··· .. 9:35' -- -- 0:1737'
o - •••• o, o.'

'50' '''Ascensoa're .. --- --. ----. -- -- __ o iei-" --." -'(oo'OC) ---- --46~a6'-- -- "'46;60 -- .. --- 50:6b'" --"0:9290'
-- --' --- -----,

'M· .... Dfverse:orgarifzâre:~)roieCiâi-e-·-- .. ···---oio--· . ·_·-·17~6(i66·····--·-6~b·6··-··-625:63·-·---782:64·-·- . 1ii,'S299'


TOTAL lei/mp 4305,81 4477,44 100
..... TOT AL Euro/mp 983,06 1022,25
~
1,>

Fişa Nr. 65

Construcţie pentru birouri 25 + P + 10 etaje, pereţi cortina din aluminiu cu geam termopan,
structura mixtă din beton armat şi profile metalice.
Fundaţie realizată În incintă de coloane forate secante, 1 scară, 2 lifturi

Ad = 4680 mp; Au = 3870 mp


Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării
crt Lucr.tmpAd UM mpAd mpAu total cost %
l
Nr. UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
Denumirea lucrării lucr.lmpAd --U-M---m-p-A-d----m-p-A-u- total cost %
crt
50 Ascensoare lei 1,0000 49,00 49,00 59,26 1,4910
5T----DTverse~-o-rganfzăre;-proreciăre-------------·----o/~---------f7]OăO------O~------477~51------577~4fr---14,5299

TOTAL lei/mp 3286,40 3974,25 100


TOT AL Euro/mp 750,32 907,36

....
IX)

"""
Fişa Nr. 66
Hală metalică modulabilă şi demontabilă cu pereţi şi acoperiş din panouri termoizolate cu vată minerală,
luminatoare din policarbonat, pardoseală din beton simplu, o uşă metalică mare (3X3 m) şi 2 uşi normale

Ad=648,OO mp (60x10,8 m), înălţimea la streaşină 3,8 m, înălţimea la vâr15,5 m

,
Nr. UM Cantitate, _ _ _ _C_o.s_t_to_t_a1l'n_l_ei...;..p_e Pondere În
Denumirea lucrării
crt Lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
16 Obiecte si arma1uri sanitare lei 1,0000 0,70 0,70 0,73 0,0597
·W·--··căToane ..sT"iegaturrsanitare······················-·-leC··---- 1,0000······- 0,86-·--0,86-----0~84--·0,0683
TS-····Bra·nsarrÎent·eieet"rTc-··················-··········-·-··lei--·-··--1:oo00-·--16,90--·16~90-·--··-1i~~T,4423

T9"-····CabÎi:iri;condLi'C"forCtevi"ăTectrlc·ă·······_···_·.. --·mi···-·--·..-S;OOOo·---·--S:sO--··-· 34,()O-----35:53----2~90fff


·2o·-....Corpjj;rae·JJjj·minaT····..·····..···..·..···-·······-·..···leC··-·--··-'1',oooo ·-··--=;,80--·-·7,80---·-8,15---0,6657
2T-·-·Ăparate·eiect·rfce..·-·..·····..········..........·--·-....·lef......·-·-"1·JoOO-·--19,40-··-19,40---"20,27 --1,6556

-22·-·-ĂWeluc·rarTde..iristăiiitfC--······ ..····-·-..-·--· ..····o/~·- .... ·---·T,500(r······-···O~OO-·--(3·6·-··--i,84-·-- 0,1"161

23--·-Dfverse:orgăiiTiăre~prăiect'are··· ....·-..-·.... -oi~· ....·..--..-i:OOOO-·-..-·O~OO-······--76:s6----57,29---6,5420

TOTAL lei/mp 1171,75 1203,08 100


TOTAL Euro/mp 267,52 274,68

...co
ce
Fişa Nr. 67
Hală industrială din elemente prefabricate din beton armat şi beton precomprimat, parter, o singură
travee, acoperiş prefabricat tip cheson 1,5x6 m, Închidere perimetrală BCA, termoizolare, acoperiş cu vată
minerală şi pereţi cu polistiren, tâmplărie aluminiu, geamuri termopan, racordare la apă şi canalizare şi la
energia electrică, Încălzire cu aeroterme spaţiul de birouri şi sanitar, fără pod rulant

Ad=686,00 mp(12x54m)
Nr_ Denumirea lucrării UM Cantitate, Cost total În lei pe Pondere În
crt Lucr.lmpAd UM mpAd mpAu total cost %
1 Excavatii mc 0,2310 110,00 25,41 40,30 1,4469
-i----UmpluturTsTcompaCtâri-·-------------------------mc--------0,0870 --42;86-----3,72 --5~M--_____a,2120
-3---Hfaroi"zolatir5Tluer-âri-af"erente---------·-----------mp----1-,1000----180,0(5-----rg8,00 --"314,03--HZ145
-4----Term-bTioiatTi-vatâ.-miiieriiiă--------------------------mp-----O~450-----53-:-00--- 50,09 79,43 2,8519
S------Term-ofzoiatlT"poiistlren-ex-parld;----------------mp-----(0910------66;60--72,66 115,24 4,1374
6---- Beto-ri--slmpiU-iii-Tundatir--------------------------------mc---------(i:105ă----450~ci()--47,25---74,94-~905-
--1",0981
--r--S-eto-n--armăt-Tri-tu-ridatffpali-ar--------------------mc------O:02-96-------6-65,OO---i9~2ă-5----30,59
S--Prefabricate-Cifii-betâ-ri--instru-cC------------mc--------0,100o~66;oo ----186,00--295,00 -{o-:-5912
9--ciiesoăneacope;:rS-EF,..T~5X6--------------------buc-----0;1"050---14 70,0(5----154,35-- 244,80 8,7890
TO--Zidarle--aiii-Iiiocu-rri3-CA-------------------------------m-(;------0;2900-----506, 00---1"46 ,74232,73-8,3557
Tr---TenC;U!eITTnte-rfOă-re----------------------------------mp-----2,1300 --- 78,30 166,78 264,51 --~967-
T2---V-opSitorii"iavabITe-iii-terioă,.-e---------------------------m-p--~960 -- 38,30 80,28 127,32 4,5711
-13-TencuTâiTeXte-rioare-------------------- ---------------n-ip----"T,0950 ----H9:70------:r:ff;07---267,88--7~
14-Ferestre-ăTumlniu-eli-termop-iri-----------------mp----O'0560-750,0ej""-- 37,50 59,48 2,1353

, .. _ . _ .... _ .. * .. _._-------------------------~---

-':~~'fn'.'111IJn r

29 Diverse, organizare, proiectare %


TOT AL lel/mp 1756,17 2774,55 100
TOT AL Euro/mp 400,95 633,46
Fişa Nr. 68

Tabel slnoptic pentru evaluarea globală a terenurilor - valoare medie În lei la terenuri şi construcţii În
mediul rural şi Bucureşti, În vederea evaluării rapide a construcţiilor la care există aferentă şi o suprafaţă
de teren al cărei cost se adună la cel al locuinţei,

Se dă alăturat tabelul sinoptic al valorilor de piaţă liberă tranzac~onată a terenurilor respective. Valoarea
este strict indicativă (Ia costul valutei de 4,38 lei/€) la preţul mediu total per mp, din anunţurile de specialitate.
Pentru terenurile rurale amplasamentele s-au Împărţit pe terenuri:
- În jurul Bucureştiului (cu exemple explicative);
- în localită~ apropiate, cu interese turistice sau economice speciale (cu exemple explicative);
- pe şosele de penetraţie În Bucureşti.
Valorile sunt sortate pe poziţia În comună (în centrul absolut, în zona mediană şi la periferie sau la
exteriorul imediat) şi cu subîrnpărţirea:
a) - terenuri cu faţade mai mari, cu dotări (electricitate, apă curentă şi/sau canalizare), accese uşoare pe
drumuri pavate sau asfaltate, o eventuală a doua intrare, În timp ce tipul b nu are aceste condiţii favorabile;
b) - pentru zona b s-au dat scăderi de 20 - 30 %, În funcţie de amplasamentul terenului în contextul
localităţii.

La fiecare tip s-a indicat preţul mediu/mp În valută şi În lei după media anunţurilor În publicaţiile de
specialitate, În special la suprafeţele uzuale rezultate din terenurile atribuite iniţial conf. Legii 18/1991.
Pentru terenurile din Bucureşti nu s-au putut desigur da exemple nominale şi străzi, dar se poate găsi În
viitor o explicitare a zonelor respective cu nominalizarea lor, ele urmărind În linii mari distribuţia din decizia PMB
79/1992 şi 191/1993.
Foarte schematic, În cazul de faţă În Bucureşti zona 00 şi O este cea ultracentrală şi comercială, cea din
zona 1 - 2 este cea centrală, iar zona 3 - 4 a - cea mărginaşă şi b- periferie absolută.
Terenurile sunt Împărţite după tipul:
a) - În apropiere sau pe o arteră principală sau importantă, faţadă şi formă satisfăcătoare;
b) - o situare după dotări şi poziţie mai îndepărtată.
Suprafeţele pentru care s-au antecalculat informativ preţurile sunt: 10 mp (cotă indiviză medie la blocuri)
150, 200, 250, 300 mp, suprafeţele uzuale de loturi În Bucureşti.
Preţul care este dat In lei şi valută!mp, este o medie absolută strict informativă şi reprezintă preţul pentru
poziţii şi dotări comparabile În zonă din publicaţiile de anunţuri, foarte variabile atât ca preţlmp cât şi ca total
(variaţie valutară).
Aceste valori urmează a fi adăugate la preţul construcţiei propriu-zise pentru a obţine imediat un preţ
informativ total de COS! al imobilului respective.
Mai trebuie menţionat că pe terenurile nepregătite (instalapi, apă, canal, iluminat, etc) se ajunge la preţul
iniţial al terenului, Între 18 - 250 Euro/mp, excepţie făcând preţurile terenurilor din zonele ultracentrale, centrale
sau asimilate, din Bucureşti, unde lipsa utilităplor influenţează foarte puţin preţul terenurilor.
Fişa Nr. 69 a

TERENURI RURALE

Poziţie În
Zona Preţ mediu P ţi' Suprafeţe În mp - pret În lei
comună Euro/mp re el/mp --;2;i:5;n-;:~-=-7t~~~~-~-~~~~=---
In jurul Bucureştiului: O mp 500 mp 800 mp 1000 mp

Afumaţi, Brăneşti, central a 150 657,00 164250,00 328500,00 525600,00 657000,00


Butimanu, Bolintin, b 100 438,00 109500,00 219000,00 350400,00 438000,00
Baloteşti, Cernica, median a
48 210,24 52560,00 105120,00 168192,00 210240,00
Domneşti, Pipera, b
18 78,84 19710,00 39420,00 63072,00
78840,00
Popeşti Leordeni, periferică a
_, 12
52,56 13140,00 26280,00 42048,00 5256000
Saftlca, Roşu, Ştefăneşti etc, sau exterior b 39 4 9 .
,2 9855,00 19710,00 31536,00 39420,00
Pentru zona b. s-au dat scăderi de 30%, pentru am plasamentul terenului În contextul localităţii.
Există terenu:-i În anumite puncte speciale (moteluri, staţii benzină etc,) unde pretul/mp merge până la
spor 150%. '

Fişa Nr. 69 b

Suprafeţe
Poziţie În Pret mediu În mp - preţ
Zona Preţ lei/mp
comună Eu'ro/mp În lei
250 mp 500mp 800mp 10~
In zonă de interes turistic
sau special economic:
minim În a 250 1095,00 273750,00 547500,00 876000,00 1095000,00
Snagov,
centrul locului
Mogoşoaia,
turistic b 147 643,86 160965,00 321930,00 515088,00 643860,00
Ciolpani, a 70 306,60 76650,00 153300,00 245280,00 306600,00
zonă mediană
Căldăruşani, b 50 219,00 54750,00 109500,00 175200,00 219000,00
Pasărea. Tîncăbeşti. periferică sau a 23 100,74 25185,00 50370,00 80592,00 100740,00
Andronache etc, exterioară b 12 52,56 13140,00 26280,00 42048,00 52560,00
În zona noilor cartiere
exterioare de vile
(Săftica, Mogoşoaia, Iancu 120 525,60 135500,00 271200,00 433920,00 542400,00
Niculaie, Voluntari etc,)
Pentru zona b. Ia toate structurile s-au dat scăderi de cea. 20%, În funcţie de amplasamentul terenului În contextul
localită~i.
Există poziţii punctuale speciale (magazin universal, biserică etc,), unde preţurile/mp cresc până la 150% În plus sau
pozi~i situate În zone de interes mai redus cu preţurile sub preţurile medii.
.....
co
0'1

Fişa Nr. 70

Terenuri pe şosele de acces În Bucureşti - preţuri medii

Zona Pret mediu Suprafeţe În mp - preţ În lei


Poziţie În comună E'
uro/ mp Pret, lei/mp 250 mp 500 mp 800mp 1000 mp
Pentru ~osele de penetraţie În Bucureşti:
Buc, - Ccnstanţa, a)- În centrul a) 50 219,00 54750,00 109500,00 175200,00 219000,00
Buc. - Alexandria comunei
Buc. - Piteşti traversate sau
Suc. - Alexandria, aproape de
Suc. - Piteşti. Bucureşti
Buc. - Domneşti etc, b)-până la 15- b) 17 74,46 18615,00 37230,00 59568,00 74460,00
20Km aproape de
Bucureşti
c)- Îndepărtat de e) 5 21,90 5475,00 10950,00 17520,00 21900,00
Bucureşti
ee ş.osele În zQna noilor I.!.nităti 100 438,00 109500,00 219000,00 350400,00 438000,00
comerciale (ex. Carrefour Militari)

Poziţie În Preţ PreţEurol Sjj2rafele In mj2 - j2rel În lei


Zona lei/mp
comună mediu me 250 me SOOme 800 mj2 1000 mE
In zone climaterice, staţiuni turistice, a 350 1533,00 383250,00 766500,00 1226400,00 1533000,00
balneare, fa munte - În centru
b 150 657,00 164250,00 328500,00 525600,00 657000,00
a) de importanţă specială de tip
Sinaia, Predeal etc, a 100 438,00 109500,00 219000,00 350400,00 438000,00
b) de importanţă relativ mai mică de - median
b 50 219,00 54750,00 109500,00 175200,00 219000,00
tip Breaza, Zamora etc,
a 40 175,20 43800,00 87600,00 140160,00 175200,00
-Ia margine
b 20 87,60 21900,00 43800,00 70080,00 87600,00
a 450 1971,00 492750,00 985500,00 1576800,00 1971000,00
- În centru
În zone climaterice, staţiuni turistice b 300 1314,00 328500,00 657000,00 1051200,00 1314000,00
baineare,~
a 250 1095,00 273750,00 547500,00 876000,00 1095000,00
a) de importanţă specială de tip
- median
Eforie, Mamaia b 100 438,00 109500,00 219000,00 350400,00 438000,00
b) de importanţă relativ mai mică de
tip 2 Mai. Costineşti etc, a 40 175,20 43800,00 87600,00 140160,00 175200,00
-Ia margine
b 20 87,60 21900,00 43800,00 70080,00 87600,00
Notă: Preţurile sunt medii; există zone speciale cu preţuri de până la 3-4 ori mai mari, În zone ultracentrale sau de
interes special sau zone sub preţurile medii În cazul unor terenuri situate În zone de interes redus.
ţ: o o o o o o o o o o o o o o Fişa nr. 72
o o o o o o o o o o o o o o
...: o. ci ci ci ci ci ci ci ci ci â â â ci ci Exemplu de calcul nr. 1
Z E o o o o o o o o IlO t\I.,...
t\I o t\I CO ro
o ot\I CO t\I CO IlO "<t o CO 1'- 10 C\I ~

«1 o CO IlO t\I O> IlO 1'- 10 '"<t t\l1'- 10 t\I <LI


o 10 o ,...O> o 10 C\I
Ih
Li:
C') '"<t
O>
C')
O>
V
t\I
1'-
~
IlO
.,...
~
ro
?: 10
CO ~ C') C') ~

Evaluarea rapidă a lucrărilor de finisare la un bloc neterminat P + 10


m
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o 8 8 i
o.
E
ci
o
â
o
o
o
o
o gg
o
o
ci o ci ci o ci ci E
o 10 10 10 o o o
·Cii o o 10 10 1010 o 10 o CO IlO C\I CO IlO O> ni
-lI) 10 o C') 10 COl'- 1'- IlO 10 V 1'- C') .,...
C') O> lI) CO IlO "<t t\I &l
~
Se consideră că se scoate la licita~e terminarea unei scări de bloc
j:: (~ C\I
IlO
C\I
IlO
o
C\I CO lI)
~ 1'- CO ~ V t\I t\I .,... "O
V
Ch> C') t\I .,... a cărei structură este tenninată (vezi fişa 5) la sfârşitul anului 2011.
w
o o fii
1iî
a:: a o o o o 0 0 o o o o o oo o o E Se cere costul lucrărilor ce au rămas de executat În cazul În care
:> o o o o o o o o o o o
o. ci o ci o o â â o â â ci â blocul ce urmează a fi terminat are P + 10 etaje, fără magazine la parter, al
~E
O ci â (ij
o o o o 0 0 o o C\I IlO o IlO v C\I
::l o o v ro "<t t\I CO o v 10 v v o o Il) E cărui cost total pe metru pătrat suprafaţă utilă este la data elaborării de
ca eo ro '"<t ro IlO C') lI) C') IlO o CO
Il) C') Ci M 1'-
o 1{) 1'-
C').,... §
3325,96/759,35 euro (cu ajustări)- fişa nr. 5. (vezi notă, jos)
.,.... 1'- 1.0 Il) v C') t\I C\I ....
t\I CO C') ro~ C\I
(- t\I
Z Q) CO CO ~

t\I r- C\I
(
(-
1iî Se scad:
tii o
o
o
o
o o 00 o o o o
o o o o o o o o 8 8
oo o
o "'-
I

Lucrările executate până la data licitaţiei:


"E le. o.E
CI)
:::>
(fJ
oo
o
oo oo 0 o0 o" â o ci ci o
o 0 0 O>
o
.,.... 10 g roo ~"
,El
~
Excavaţii, umpluturi şi compactări;
'\: o C')
ro ; .... C') O>C\I 1{)
O>v
C').,....
IlO
ro
C\I
1{)
1'- r-
10
ro t\I
t\I ....
co m
C\I ~< o.
::J
1{)
.,... r::. V O>
1{) 100> C\I co ....
1'- 1{)
.,... O> 1{) HidroizolaVi şi lucrări aferente;
:2
O> C\I
.,... .,... ro I O v C') C') C\I
Q)
Betoane simple şi armate În structură;
u
o o o 00 o o o
.! o 8 o o 8 8 8 8 8 o o o o o o Izolaţii şi protec~e terasă;
o. al ci ci â o o ci o <Ci o N <Ci ta
~
v" ..j'
~ E~o C\I coro
'"<t C\I Ot\l t\I 1'-1'- o 1{) 1'- > Branşamente la utilită~.
:; 0
-ro-
Q) o
.... -
~.o M
C\I
C')
IlO
O>
1.0
L()
"<t COC\l O>
~
01.0 .,...1'-
C')C\I
IlO o
01.0
t\I
Il)

~ .,...
~
~
Il) L() 1'- ro
C') .,.... a Valoarea acestora pe mp suprafaţă utilă de apartament este de
a>
...o
E ,-

~ 1200,93 lei reprezentand 36,10% din costul total.


o o o o o o o o
o
8 oo oo o o o o o c.o v o v t\I co "E
00
:E ci N ..j' N tO eri' o N N 1'-" ci LCÎ r-:
Q)
,," Având În vedere valorile pentru suprafeţele utile la apartamentele
~
o. <LIt\I O> L() ro o L() L() 1'- IlO
:g ~"E
a:
Q) .....
"(1)
v

.,...
t\I O> v
C')
M ro 1{) O> o co
co C') .,....1'- .,.... o
C')C\I C\I .,.... r- .,....
co C') ,-
:; sociale. Conform Legii locuinţei şi considerând că pe un palier al scării de
E o o o o o o o o o oC') L() o o o o o "5 bloc sunt 2 apartamente cu 2 camere (122 mpAu) şi 2 apartamente cu 3
·C o o oC') o 0 0 L() o o ro v t\I
o
1iî-~
:::> .....
e o.
oC') O> .,.... 0>1'- co v C\I t\I,-
" ~
camere (154 mpAu) rezultă suprafaţa utilă a Întregii scări de bloc,
~ n: E~ E a> respectiv:
~ all!ZOd al .o al .o m.o m .o m i.o m .o al .o [ij
11 x (122+ 154) "" 3036 mpAu
~
o: Q)- Q)'ro
mm o. Valoarea totală a imobilului este:
:>
z
Q)
C> .gmm1ij- Q)
C>
:::>0.
u=
Q) Q)
0.C> Q)
m
m
ta 3036 x 3325,96 = 10097614,56 lei (2305391,45 euro)
. . . o..,cu Ci.
Q)-
w ~
Ci.
E §
.... aI
.-
:gCi. :::>
'e- .... E uQ)
'ro B
a::
w
o
o
o
o
·iiliilR
2 o
(fI.-
al
20. <Cu
m 0.0
a:
(fi
o.
:.:J
Q)
c
Valoarea lucrărilor executate este:
1- o
N 3036 x 1200,93 = 3646023,48 lei (832425,45 euro)
m o
c C\I
, v
, ~
o o Rezultărestul lucrărilor de executat:
N â .... C')
(J)

§
~.th> 10097614,56 - 3646023,48 "" 6451591,08 lei (142966,00 euro)
.u;. ni
~~~ .-
'!Il
[ij Q)Ol
o Pe un palier, restul de executat este:
ai·uz th> .... Oi:: r& Z
u .... Q) )(O C
)co Q) <Il 6451591,08 :11 = 586508,281ei (1333906,00 euro).
~~u
-om g ~ [ij.~ t_~
Q)0l Această valoare se poate diminua cu lucrările care eventual nu se
::Juc
•. _ o
N"E'E-E 0... ....
lC\l
.... th> N
.Q)roQ)
C\I o o. m C':iE realizează În cadrul contractului respectiv (ex. placaje cu parchet şi gresie,
198
199
Fişa nr. 73
articole sanitare, etc.), lucrări care la fel ca mai sus pot fi scăzute din preţul
total (mp suprafaţă utilă). (vezi exemplul de calcul 6 fişa 77).
Exemplu de calcul nr. 2
Evaluarea rapidă a valorii lucrărilor rămase neefectuate la o vilă
simplă de tip "Locuinţe ieftine"

Se cere evaluarea numai a lucrărilor executate la vile uzuale tip


locuinţe ieftine.
Construcţia a început În anul 2011, la începutul anului 2012
aflându-se la roşu, fără finisaje. În acest caz se iau costurile pentru partea
executată din fişa nr. 25 cu ajustări vezi notă exemplu de calcul 1- şi se
determină cu destul de mare exactitate costul lucrărilor realizate până În
prezent.
Caracteristici:
- Suprafaţă utilă luată În calcul - 180 mp.
- Fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, planşee din beton
armat, terasă (fişa nr. 25).
Valoarea totală a construc~ei este de 846088,20 lei (193170,82
euro) respectiv 4700,49 lei pe mp suprafaţă utilă.
Valoarea totală a lucrărilor executate la roşu (terasamente, betoane,
zidării, izolaţii, racorduri la utilită~) este de 456553,00 lei (104235,84 euro)
respectiv 2536,35 lei (579,08 euro) pe mp suprafaţă utilă, reprezentând
53,96 % din valoarea totală a construcţiei.
Valoarea totală a lucrărilor executate se poate obţine fie prin
cumularea valorilor pe mp suprafaţă utilă din fişă corectate cu valorile
lucrărilor diverse şi neprevăzute şi a cotelor aferente proiectării, fie prin
aplicarea la valoarea totală pe mp suprafaţă utilă a coeficientului rezultat
din Însumarea ponderilor respectivelor lucrări.
846088,20 x 0,5396 = 456553,00 lei (104235,84 euro)
Rezultă că valoarea lucrărilor ce au rămas a fi executate (finisaje,
instala~i, etc) este:
846088,20 - 456553,00 = 389535,201ei (88934,98 euro)

200 201

,
Fişa nr. 75
Fişa nr. 74

Exemplu de calcul nr. 4


Exemplu de calcul nr. 3
Calculul rapid al valorii unei vile de lux, inclusiv lotul de teren, ce urmează
Evaluarea rapidă a instalaţiilor ce urmează a fi date În subantrepriză la o a fi edificată într-un cartier satelit nou
vilă simplă de tip "Locuinţe ieftine"
o antrepriză puternică, construieşte pe un teren de 12000 mp
într-o zonă turistică în apropiere de Bucureşti, un număr de 20 vile de lux
La o clădire tip vilă - "locuinţe ieftine" de 180 mp Au, antreprenorul cu două tipuri de suprafaţă utilă:
- Tip A - 400 mp
doreşte să dea în subantrepriză unei societăţi executarea instalaţiilor.
- Tip B - 300 mp
Pentru a stabili o valoare estimativă a acestei lucrări (înainte de Lucrarea are caracter privat, este despărţită de restul terenurilor
prezentarea devizelor de execuţie), se va porni de la valoarea construirii din zonă, astfel că drumurile interioare sunt posesie indiviză şi fac parte din
imobilului respectiv. loturile vilelor respective.
Caracteristici: Nu sunt prinse în calcul dotările urban - edilitare ce se vor executa
- Suprafaţă utilă luată În calcul - 180 mp Au. în funcţie de organele locale.
- Fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, planşee din beton Pentru valoarea informativă a unei vile de lux de 400 mp se va
armat, terasă, dotări cu instalaţii, Încălzire cu centrală termică. utiliza informativ fişa nr. 33, vezi nota de la exemplu de calcul 1, cu
- Lucrările de executat sunt cele din fişa nr. 25 vezi nota de la 1€ = 4,38 Iei.
exemplu calcul 1 privind instalaţiile cu o pondere de 16,99 % din Caracteristici :
valoare/mp Au, 4700,49 lei (1073,17 euro) a tipului respectiv de imobil. - Suprafaţă utilă luată în calcul - 400 mp.
- Suprafaţă construită - 662 mp.
Valoarea totală a imobilului În acest caz este:
_ Demisol, parter, etaj, fundaţie de beton, zidărie de cărămidă cu
4700,49 x 180 = 846088,20 lei (193170,82euro)
sâmburi de beton, planşee de beton, şarpantă de lemn, învelitoare din
Valoarea instala~ilor ce urmează a fi date În subantrepriză se
ţiglă, încălzire cu gaze, centrală termică proprie.
poate obţine fie prin adiţionarea fiecărei componente în preţul/mp Ad, fie _ Dotări sanitare, instalaţii electrice, apă - canal, cu un total de 4
prin aplicarea coeficientului stabilit (16,99%), direct la valoarea totală a băi, 2 bucătării, un grup sanitar şi un wc suplimentar.
imobilului. Conform fişei nr. 33, (vezi nota generală) costul poziţiei cu centrala
846088,20 x 0,1699 = 143712,81 lei (32811,14 euro) termică proprie = 1466,62 euro sau 6423,78Iei/mpAu.
- Desigur, În acelaşi mod, luăm ca bază ponderea instalaţiei Costul total al locuinţei
respective x valoarea întregului imobil se poate stabili costul de piaţă, 6423,78 x 400 '" 2571512,00 lei
numai a instalaţiilor sanitare (obiecte şi armături). Pentru un teren de 500 mp/unitate, intravilan la periferie, se aplică
informativ fişa nr. 69b la 23 euro/mp x 500 mp =11500 euro
La locul turistic A o valoare de 543750,00 lei (120298 €)
500 mp x 4,38 lei x 23 euro = 50370 lei
Valoarea totală rotunjită a vilei de lux este de:
2571512,00 + 50370,00 = 2621882,00 lei (598603,20 euro)
Dacă este situată în locul turistic, valoarea devine:
2571512,00 + 565000,00= 3136512,00 lei (716098,63euro)
203
202
Fişa nr. 76 Fişa nr. 77
Exemplu de calcul nr. 5 Exemplu de calcul nr. 6
Evaluarea unei construcţii demolate în cadrul unei pricini judiciare, la Studiu de caz ipotetic prin
valoarea actuală
Modificarea prin introducerea sau schimbarea unui material nou, sau
scoaterea unei poziţii din elementele constitutive ale unei fişe de
Justiţiabilii şi apărătorii lor au o largă utilizare posibilă a prezentului construcţie din îndreptar
îndrumar. Astfel justi~abilul ar dori să ştie costurile exacte şi reale ale unei
lucrări pe care au contractat-o la un preţ ferm şi convenit dar pe care
Desigur că nici un imobil nu este construit absolut În felul în care
constructorul nu l-a respectat, cât este costul unor anumite lucrări pe care se Înfăţişează fişele din "îndreptar" având elemente în plus, În minus sau
constructorul nu le-a executat sau nu le-a executat corect.
modificate.
Îndrumarul poate fi utilizat pentru moşteniri, partaje, etc., de În mod obişnuit, evaluatorul Încadrează imobilul studiat În tipurile
exemplu În valoarea unor noi dotări sau îmbunătăţiri pe elemente sau existente În "îndreptar", considerând că numărul mare de tipuri ilustrate
extinderi.
(64) îi permit, cu o precizie suficientă să facă o evaluare foarte aproape de
Exemplu pentru un caz uzual (vezi exemplu calcul 1): un vecin a valoarea reală de execuţie, În lipsa unor documentaţii (devize) exhaustive,
ocupat o porţiune de teren care nu-i aparţine şi a demolat o dependinţă din
acesta fiind de altminteri şi scopul acestei lucrări.
panouri vechi, aruncând-o, ca să-şi construiască pe locul respectiv un Pentru cazul în care evaluatorul are totuşi, În mod specific, dorinţa
garaj, neavând autorizaţie.
de a introduce În fişa clădirii pe care o preconizează, un alt material (în
Valoarea prejudiciului, adică costul integral al refacerii dependinţei noi exemplul de mai jos mozaic veneţian În loc de pardoseală de beton sau
se ia din fişa nr. 58, la care valoarea de edificare din nou este de 73,50 €
parchet de stejar În loc de parchet de fag sau alt material nou) sau se
sau 321 ,95 lei /mp Ad.
renunţă complet la un element existent În fişe (În exemplul de mai jos, la
Suprafaţa demolată fiind (din declara~i, din urmele existente pe
pardoseala de gresie) se dă În continuare o metodologie simplificată
teren, din planuri, din fotografii, etc.), de cca. 6,00 mp, costul refacerii este:
pentru aceste operaţii.
6,00 x 321 ,95Iei/mpAu '" 1931 ,701ei
Se men~onează că, În cazul că se utilizează, ca material nou de
Dacă Instanţa cere valoarea reală în momentul demolării (având înlocuire unul existent În fişa respectivă, dacă preţul per element se ia din
vechime şi uzură) şi nu valoarea de înlocuire actuală, urmează a se aplica
altă fişă existentă În Îndreptar, nu trebuie nici o altă operaţie auxiliară.
în final coeficienţii de uzură din Decretul 61/1990, În funţie de vechimea
Dacă preţul de piaţă al noului element se ia dintr-un "Buletin
reală.
Tehnic de preţuri În mica construcţie" sau din alte cataloage, reclame, etc,
la preţul/element specific se aplică În prealabil o recapitula~e completă
(conf. ord.MF1014/06.06.2001, MLPAT 874/12.06.2001, şi TVA); pentru
gradul de precizie minimă necesară acest coeficient mediu informativ de
Înmulţireeste de "2,18".

204
205
Fişa Nr.78
Tabel cu metodologia simplificată de modificare, Înlocuire sau scoatere de pe fişa imobilului În
cauză, a unor elemente constitutive (vezi fişa 28)

I~r. Denumirea lucrării


(include toate
U.M.
5 .!!! ca.
element
suplimentar
Cost per Cost final
UMal per
Cost
iniţial al
O'o,ooţa I
per
.2 O> ro 'CE

["
etapele pt. a. calitativ noului mp/Ad al elem. mp/Ad (±)
o--
~~
O> Ql:;:'
-O> adăugat(+) material elem, de Înlocuit
realizarea ei) Cii '§ ;;;
_rJ)
c o lei
O> u
-:J E~ -E (.J- - element scos utilizat c-tie sau total
~~ ca. ~'C o t1l
total sau aici
(.).3 BE (.)« a::§ calitativ (-)
reSpectiv
nou
scos din
lucrare
Excavatii mc
2 Umpluturi şi mc
compactări
3 Hidroizola~i şi mp
lucrări aferente
4 Beton simplu mc
5 Zidării mc
6 Scări şi pod este mi

19 Pardoseli mozaic mp 255,00 0,041 10,46 - Beton mozaicat 110,00 4,51 10,66 -5,95
veneţian În loc de mozaic
venetian

21 Pardoseli din gresie mp 195,60 0,091 17,80 Nu se pune - - -17,80 -17,80


glazurată gresie
22 Pardoseli din mp 203,00 0,334 67,80 Parchet fag În loc 129,30 43,19 -67,80 -24,61
parchet de stejar
............................ ..............................................
, ... "total se scade/adaugă la mpAd - 48,36
IValoare finală!mp Ad. cu materiale noi, Îmbunătătite sau scăzute valoric 3967,08 - 48,36 x 1,02 x 1,12 = 3911,83 lei