Sunteți pe pagina 1din 22

Test grila 1

1.Ce este consilierul pentru dezvoltare personala?


a) consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane
sănătoase din punct de vedere psihic, care au nevoie să exploreze sau să depăşească
diverse stări sau situaţii cu care se confruntă în evoluţia personală şi profesională,
valorificând şi dezvoltând resursele şi potenţialul propriu;
b) consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane
cu anumite tulburari psihice, car au nevoie de sprijin la un anume moment al vietii lor;
c) consilierul pentru dezvoltare personală este un psihoterapeut.

2. Care sunt capacitatile necesare unui consilier pentru dezvoltare


personala?

a) consilierul pentru dezvoltare personală demonstrează spirit de observaţie şi rezistenţă


la efort intelectual prelungit;
b) consilierul pentru dezvoltare personală demonstrează foarte bune capacităţi de:
comunicare, ascultare activă, atenţie pentru detalii, focalizare pe probleme, analiză şi
sinteză, interacţionare şi adaptabilitate în condiţii de lucru cu categorii foarte diverse de
persoane, dovedeşte empatie, capacitate de câştigare a încrederii interlocutorilor şi de
asigurare a confortului psihic al acestora, spirit de observaţie şi rezistenţă la efort;
c) consilierul pentru dezvoltare personală demonstrează adaptabilitate în condiţii de
lucru cu categorii foarte diverse de persoane.

3.Care sunt atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei de


consilier pentru dezvoltare personală?

a) atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei sunt deplina


confidenţialitate si terminologie de specialitate;
b) atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei sunt: , spirit de observaţie
şi rezistenţă la efort intelectual prelungit;
c) atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei sunt: calmul, neutralitatea,
grija pentru client, răbdarea, onestitatea, obiectivitatea, seriozitatea, responsabilitatea,
perseverenţa, deschiderea, receptivitatea şi gândirea pozitivă.
4. Ce trebuie sa asigure consilierul pentru dezvoltare personala in relatia
cu clientul?

a) consilierul pentru dezvoltare personală asigură deplina confidenţialitate privind


problemele clienţilor, excepţie făcând situaţiile prevăzute prin lege;
b) consilierul pentru dezvoltare personală asigură confortului fizic şi emoţional al
persoanelor care solicită servicii de consiliere;
c) consilierul pentru dezvoltare personală asigură identificarea şi transferul de resurse.

5. Enumerați tipurile de metode şi tehnici de lucru ale consilierului pentru


dezvoltare personală

a) explorări mentale, proiecţii mentale, identificarea şi transferul de resurse, simulări,


interviuri structurate şi semistructurate si altele;
b) activităţi de psihoterapie;
c) terminologie de specialitate.

6. Care sunt tipurile de limbaj utilizae de client in procesul de consiliere?

a) verbal, nonverbal, paraverbal;


b) limbaj directive, senzorial;
c) limbaj nondirectiv.

7. Ce cunoştinţe trebuie sa posede un consilier pentru dezvoltare


personală?
a) terminologie de specialitate;
b) tehnici de comunicare;
c) tehnici de comunicare; noţiuni generale de consiliere; tehnici de armonizare a stărilor
emoţionale cu obiectivele sesiunilor de lucru; noţiuni de organizare a activităţii de
consiliere; terminologie de specialitate; noţiuni de ergonomie a spaţiilor.

8. Tipuri de situaţii problemă cu care consilierul se confrunta:

a) lipsa unui loc de muncă, eşecuri profesionale;


b) relaţii defectuoase în familie sau societate, blocaje emoţionale diverse;
c) toate situatiile enumerate mai sus.

9. Tipuri de soluţii potenţiale in consiliere:


a) înlăturarea blocajelor, stimularea resurselor personale, generarea de noi
comportamente, schimbarea atitudinilor.;
b) generarea unei situaţii optime în raport cu problema semnalată;
c) înlăturarea situaţiei problema.

10. Obiectivele principale in consiliere sunt:

a) atingerea potenţialului personal maxim în diverse context; ameliorarea relaţiilor în


cadrul familiei şi societăţii, explorarea resurselor proprii, inserţia/reinserţia pe piaţa
muncii;
b) intelegere si autocunoastere;
c) înlăturarea/ transformarea situaţiei problema;

11. Care sunt caracteristicile inteligentei emotionale sunt?

a) Increderea nelimitata in oameni;


b) Autocontrolul, autocunoastera, motivatia, empatia, abilitatile sociale;
c) Teama, frica, negarea emotiilor negative.

12.Printre metodele de reducerea a stresului se numara:

a) Respiratia, relaxarea musculara, exercitiile fizice, meditatia, gandirea pozitiva;


b) Interiorizarea emotiilor, exercitiile fizice;
c) Negarea emotiilor, relaxarea, alimentatia.

13. Ce reprezinta atitudinea de colaborare in consiliere?

a) este capacitatea consilierului de a colabora cu familia clientului;


b) este capacitatea de a sintetiza;
c) este capacitatea consilierului de a implica persoana sau grupul de persoane în
deciziile de dezvoltare personală.

14. Tipuri de deficiente personale intalnite in consiliere:


a) incapacitate de comunicare eficientă în public, timiditate, agresivitate, necorelări ale
reacţiilor personale cu stimulii externi, lipsa motivaţiei, lipsa curajului, neasumarea
răspunderii, neînţelegerea realităţii etc.;
b) reacţii exagerate, generate de stres, tendinţe de izolare;
c) diminuarea randamentului fizic şi emoţional, scaderea capacităţii de concentrare.

15. Ce este feedback-ul in comunicare?

a) feedback-ul este modul in care persoana intelege ceea ce tu exprimi prin mimica,
gesturi, privire, posturi corporale, miscare;
b) feedback-ul este mesajul pe care emitatorul il adreseaza receptorului cu scopul de a
convinge pe acesta sa faca sau sa nu faca ceva;
c) feedback-ul este raspunsul pe care receptorul il trimite transmitatorului ca urmare a

procesarii mesajului primit de la acesta din urma.

16. Ce este autocunoasterea?

a) este procesul de intelegere a starii afective a interlocutorului;


b) procesul de explorare si structurare a propriilor caracteristici in urma caruia rezultă
imaginea de sine a persoanei;
c) este procesul de a sintetiza informatiile.

17. Care sunt metodele de autocunoastere:

a) evaluarea psihologica si testarea profesionala;


b) introspectia, comparatia, teste, chestionare; mindmap, bilantul personal.
c) analiza, evaluare, selectie.
18. Care sunt etapele procesului de consiliere?

a) interventia, follow-up, analiza;


b) construirea relatiei client consilier, analiza nevoilor, stabilirea scopului si obiectivelor,
interventia, evaluarea.
c) testarea, analiza obiectivelor, identificarea blocajelor, finalizarea.
Test grila 2

1.Ce este sumarizare?

a) este capacitatea de a concentra într-o maniera organizată aspectele importante ale


discutiei cu clientul si urmărește stabilirea priorităţilor, a alternativelor de abordare;
b) este capacitatea de analiza;
c) este capacitatea de a recunoaste emotiile

2.Metode de verificare a validitatii soluţiei finale:

a) proiectarea mentală a persoanei consiliate în scenariul previzionat;


b) proiectarea mentală a persoanei consiliate în scenariul previzionat, simularea cadrului
agreat în medii reale sau construite;
c) adecvarea clientului la context.

3.Tipuri de tehnici de lucru in consiliere:

a) interogatoriul;
b) observatia; negocierea;
c) interviu structurat, interviu nestructurat, consemnarea de către client a unor categorii
de informaţii, metode de explorare în vederea conştientizării.

4.Principii generale de confort in consiliere:

a) dispunerea mobilierului şi a accesoriilor,condiţii de luminozitate, ventilaţie, cromatica;


b) dispunerea mobilierului şi a accesoriilor;
c) condiţii de interactiune interpersonal.
5.Tipuri de stări emoţionale intalnite in consiliere:

a) tristeţe, agitaţie, optimism, indiferenţă, relaxare, teamă, furie, inhibiţie;


b) relaxare;
c) inhibitie.

6.Condiţiile de colaborare in consiliere sunt:

a) obiectivele sesiunilor de consiliere, termenii colaborării;


b) incredere reciproca;
c) confidentialitate.

7.Aspectele relevante pentru desfăşurarea activităţii de consiliere sunt:

a)atitudinea clientului;
b)ergonomia spaţiilor;
c)periodicitatea întâlnirilor, durata sesiunilor, reguli de participare, aspecte financiare.

8.Spaţiul de interacţiune in consiliere este :

a) fizic;
b) emoţional;
c) fizic si emotional.

9.Particularităţile individuale ale persoanei consiliate:

a) vârsta, particularităţile fizice şi emoţionale, sexul, religia, poziţia socială şi/sau


profesională, rolurile asumate în societate şi familie, atitudinile şi dinamica acestora,
reacţiile la stimuli diverşi, valorile personale, convingerile, prejudecăţile, situaţia
materială si altele;
b) varsta; nationalitatea;
c) echilibrul emoţional, volumul şi dinamica verbală, atitudinea, reacţiile la stimuli diverşi.

10.Tipuri de deficiente personale intalnite in consiliere:


a)incapacitate de comunicare eficientă în public, timiditate, agresivitate, necorelări ale
reacţiilor personale cu stimulii externi, lipsa motivaţiei, lipsa curajului, neasumarea
răspunderii, neînţelegerea realităţii etc.;
b)reacţii exagerate, generate de stres, tendinţe de izolare etc.
c)diminuarea randamentului fizic şi emoţional, scaderea capacităţii de concentrare,

11. Care este scopul planului de dezvoltare personala


a) sa incurajeze comunicare in familie;
b) sa stabileaasca numarul sedintelor de consiliere si costul lor;
c) sa defineasca obiectivele si sa stabileasca pasii pentru realizarea lor.

12.Elementele comunicarii sunt:


a) Comunicarea activa, comunicarea pasiva, comunicarea relativa;
b) Comunicarea verbala, comunicarea nonverbala, comunicarea paraverbala;
c) Emitatorul, receptorul, audienta.

13. Pentru ca mesajul tau sa fie inteles, el trebuie sa fie:


a) Explicit, adaptat celui caruia te adresezi, clar, concis;
b) Echilibrat, masurat, calculat si explicat;
c) Specific, masurabil, abordabil, realist, incadrat in timp;

14. Care sunt etapele corecte ale ascultarii active:


a) Trei etape: ascult cu adevarat, ofer feedback, facilitez exprimarea;
b) Doua etape: sunt atent, dovedesc ca sunt atent;
c) Patru etape: privesc, ascult, gesticulez, incuviintez

15. Care sunt componentele inteligentei emotionale?


a) comunicarea, stima de sine, increderea in sine;
b) orientarea in spatiu, memoria, gandirea logica;
c) autocunoasterea, autocontrolul, constiinta de sine, relatiile interpersonale.
16. Care sunt abilitatile consilierului pentru dezvoltare personala:

a) ascultare activa, inteligenta emotionala, empatie, comunicare;


b) de scriere creativa, de negociere.
c) disimulare, observare, vanzare.

17. Metoda ascultarii active implica folosirea urmatoarelor elemente:


a) sa asculti, sa dovedesti ca asculti, sa ajuti sa se exprime;
b) sa asculti, sa recapitulezi, sa intrebi;
c) sa asculti cu adevarat, sa indepartezi barierele de comunicare;

18. Pentru obtinerea unei comunicari verbale de impact folosim:


a) gesturile, mimica, pozitiile corporale, atitudinea;
b) argumentele, comparatiile, metaforele, exemplele;
c) ritmul vorbirii, pauzele de vorbire, volumul vocii, tonalitatea;
Test grila 3

1.Enumerați tipurile de metode şi tehnici de lucru ale consilierului pentru


dezvoltare personală

a) explorări mentale, proiecţii mentale, identificarea şi transferul de resurse, simulări,


interviuri structurate şi semistructurate ;
b) activităţi de psihoterapie;
c) terminologie de specialitate.
2. Care sunt tipurile de limbaj utilizate de client in procesul de consiliere?

a) limbaj directiv;
b) verbal, nonverbal, paraverbal;
c) limbaj nondirectiv.

3.Tipuri de tehnici de lucru in consiliere:

a) interviul structurat
b) observatia
c) interviul structurat, interviul nestructurat, consemnarea de către client a unor categorii
de informaţii, metode de explorare în vederea conştientizării etc.;

4.Tipuri de atitudini intalnite in consiliere:

a) deschisă/închisă, flexibilă/inflexibilă, participativă/nonparticipativă etc.


b) deschisa
c) participativa

5.Spaţiul de interacţiune in consiliere este:

a) fizic si emotional;
b) emoţional;
c) fizic.

6.Condiţiile de colaborare in consiliere sunt:

a) obiectivele sesiunilor de consiliere, termenii colaborării;


b) incredere reciproca;
c) confidentialitate.

7.Ce cunoştinţe trebuie sa posede un consilier pentru dezvoltare


personală?
a) terminologie de specialitate
b) tehnici de comunicare
c) cerinţe privind asigurarea confortului fizic şi emoţional al persoanelor care solicită
servicii de consiliere; tehnici de comunicare; noţiuni generale de consiliere; tehnici de
armonizare a stărilor emoţionalecu obiectivele sesiunilor de lucru; noţiuni de organizare
a activităţii de consiliere, terminologie de specialitate; noţiuni de ergonomie a spaţiilor.

8.Ce trebuie sa asigure consilierul pentru dezvoltare personala in relatia cu


clientul?

a) consilierul pentru dezvoltare personală asigură confortului fizic şi emoţional al


persoanelor care solicită servicii de consiliere;
b) consilierul pentru dezvoltare personală asigură identificarea şi transferul de resurse
c) consilierul pentru dezvoltare personală asigură deplina confidenţialitate privind
problemele clienţilor, excepţie făcând situaţiile prevăzute prin lege.

9.Enumerați tipurile de metode şi tehnici de lucru ale consilierului pentru


dezvoltare personală

a) explorări mentale, proiecţii mentale, identificarea şi transferul de resurse, simulări,


interviuri structurate şi semistructurate.;
b) activităţi de psihoterapie;
c) erminologie de specialitate.

10.Tipuri de deficiente personale intalnite in consiliere:

a) incapacitate de comunicare eficientă în public, timiditate, agresivitate, necorelări ale


reacţiilor personale cu stimulii externi, lipsa motivaţiei, lipsa curajului, neasumarea
răspunderii, neînţelegerea realităţii etc.;
b) reacţii exagerate, generate de stres, tendinţe de izolare;
c) diminuarea randamentului fizic şi emoţional, scaderea capacităţii de concentrare.
11. Continutul paraverbal al comunicarii este reprezentat prin:
a) metafore, argumente, descrieri, exemple, concluzii, comparatii;
b) potrivirea gesturilor si mimicii cu ritmul vorbirii, mesajul clar si concis lipsit de echivoc,
respectarea regulilor de exprimare;
c) modul in care ne folosim vocea, viteza vorbirii, tonalitatea, volumul vorbirii, modulatia
vocii, pauzele, tonul;

12. Pentru a putea fi indeplinite, obiectivele trebuie sa fie:


a) serioase, matriceale, analizate, rezolvabile, totale;
b) scrise, masurate, analizate, respectate, temporizate (planificate in timp);
c) specifice, masurabile, abordabile, realiste, incadrate in timp;

13.In comunicare exista urmatoarele tipuri de comportament:

a) simulat, persuasiv, manipulativ;


b) pasiv, asertiv, agresiv;
c) agresiv, oscilant, asertiv.

14. Particularităţile individuale ale persoanei consiliate:

a) varsta, nationalitatea, atitudinea.


b) vârsta, particularităţile fizice şi emoţionale, sexul, religia, poziţia socială şi/sau
profesională, rolurile asumate în societate şi familie, atitudinile şi dinamica acestora,
reacţiile la stimuli diverşi, valorile personale, convingerile, prejudecăţile, situaţia
materială etc.;
c) echilibrul emoţional, volumul şi dinamica verbală, atitudinea, reacţiile la stimuli diverşi.

15. Care sunt capacitatile necesare unui consilier pentru dezvoltare


personala?

a) consilierul pentru dezvoltare personală demonstrează spirit de observaţie şi rezistenţă


la efort intelectual prelungit.
b) consilierul pentru dezvoltare personală demonstrează foarte bune capacităţi de:
comunicare, ascultare activă, atenţie pentru detalii, focalizare pe probleme, analiză şi
sinteză, interacţionare şi adaptabilitate în condiţii de lucru cu categorii foarte diverse de
persoane. De asemenea, el dovedeşte empatie, capacitate de câştigare a încrederii
interlocutorilor şi de asigurare a confortului psihic al acestora, spirit de observaţie şi
rezistenţă la efort intelectual prelungit.
c) consilierul pentru dezvoltare personală demonstrează adaptabilitate în condiţii de
lucru cu categorii foarte diverse de persoane.

16.Care sunt atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei de


consilier pentru dezvoltare personală?

a) atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei sunt deplina


confidenţialitate si terminologie de specialitate;
b) atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei sunt: , spirit de observaţie
şi rezistenţă la efort intelectual prelungit;
c) atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei sunt: calmul, neutralitatea,
grija pentru client, răbdarea, onestitatea, obiectivitatea, seriozitatea, responsabilitatea,
perseverenţa, deschiderea, receptivitatea şi gândirea pozitivă.

17.Care sunt etapele procesului de consiliere?

a) interventia, follow-up, analiza;


b) construirea relatiei client consilier, analiza nevoilor, stabilirea scopului si obiectivelor,
interventia, evaluarea;
c) testarea, analiza obiectivelor, identificarea blocajelor, finalizarea.

18.Obiectivele principale in consiliere sunt:

a) atingerea potenţialului personal maxim în diverse context, ameliorarea


relaţiilor în cadrul familiei şi societăţii, explorarea resurselor proprii,
inserţia/reinserţia pe piaţa muncii;
b) intelegere si autocunoastere;
c) inlăturarea/ transformarea situaţiei problema.
Test grila 4

1.Tipuri de tehnici de lucru in consiliere:

a) interviu structurat, interviu nestructurat, consemnarea de către client a unor categorii


de informaţii, metode de explorare în vederea conştientizării;
b) interviu structurat;
c) observatia, comparatia.

2.Particularităţile individuale ale persoanei consiliate:

a) varsta, nationalitatea.
b) vârsta, particularităţile fizice şi emoţionale, sexul, religia, poziţia socială şi/sau
profesională, rolurile asumate în societate şi familie, atitudinile şi dinamica acestora,
reacţiile la stimuli diverşi, valorile personale, convingerile, prejudecăţile, situaţia material;
c) echilibrul emoţional, volumul şi dinamica verbală, atitudinea, reacţiile la stimuli diverşi.

3.Tipuri de deficiente personale intalnite in consiliere:

a) reacţii exagerate, generate de stres, tendinţe de izolare;


b) diminuarea randamentului fizic şi emoţional, scaderea capacităţii de concentrare;
c) incapacitate de comunicare eficientă în public, timiditate, agresivitate, necorelări ale
reacţiilor personale cu stimulii externi, lipsa motivaţiei, lipsa curajului, neasumarea
răspunderii, neînţelegerea realităţii;

4.Condiţiile de colaborare in consiliere sunt:

a) obiectivele sesiunilor de consiliere, termenii colaborării;


b )incredere reciproca
c) confidentialitate, reciprocitatea.

5.Enumerați tipurile de metode şi tehnici de lucru ale consilierului pentru


dezvoltare personală

a) explorări mentale, proiecţii mentale, identificarea şi transferul de resurse,


simulări, interviuri structurate şi semistructurate;
b) activităţi de psihoterapie;
c) terminologie de specialitate.

6.Condiţiile de colaborare in consiliere sunt:

a) obiectivele sesiunilor de consiliere, termenii colaborării;


b) incredere reciproca;
c) confidentialitate.

7.Tipuri de stări emoţionale intalnite in consiliere:

a) relaxare;
b) inhibitie;
c) tristeţe, agitaţie, optimism, indiferenţă, relaxare, teamă, furie, inhibiţie;

8.Principii generale de confort in consiliere:

a) dispunerea mobilierului şi a accesoriilor;


b) condiţii de interactiune interpersonal;
c) dispunerea mobilierului şi a accesoriilor, condiţii de luminozitate, ventilaţie, cromatica.

9.Spaţiul de interacţiune in consiliere este:

a) fizic si emotional;
b) fizic;
c) emoţional.

10.Tipuri de atitudini intalnite in consiliere:

a) deschisă/închisă, flexibilă/inflexibilă, participativă/nonparticipativă ;


b) deschisa;
c) participative.

11. Ce cunoştinţe trebuie sa posede un consilier pentru dezvoltare


personală?
a) terminologie de specialitate;
b) tehnici de comunicare;
c) tehnici de comunicare; noţiuni generale de consiliere; tehnici de armonizare a stărilor
emoţionale cu obiectivele sesiunilor de lucru; noţiuni de organizare a activităţii de
consiliere; terminologie de specialitate; noţiuni de ergonomie a spaţiilor.

12.Care sunt metodele de autocunoastere:

a) evaluarea psihologica si testarea profesionala;


b) introspectia, comparatia, teste, chestionare; mindmap, bilantul personal.
c) analiza, evaluare, selectie.

13.Care sunt etapele procesului de consiliere?

a) interventia, follow-up, analiza;


b) construirea relatiei client consilier, analiza nevoilor, stabilirea scopului si obiectivelor,
interventia, evaluarea.
c) testarea, analiza obiectivelor, identificarea blocajelor, finalizarea.

14. Ce este consilierul pentru dezvoltare personala?

a) consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane


sănătoase din punct de vedere psihic, care au nevoie să exploreze sau să depăşească
diverse stări sau situaţii cu care se confruntă în evoluţia personală şi profesională,
valorificând şi dezvoltând resursele şi potenţialul propriu;
b) consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane
cu anumite tulburari psihice, car au nevoie de sprijin la un anume moment al vietii lor;
c) consilierul pentru dezvoltare personală este un psihoterapeut.

15. Care sunt capacitatile necesare unui consilier pentru dezvoltare


personala?

a) consilierul pentru dezvoltare personală demonstrează spirit de observaţie şi rezistenţă


la efort intelectual prelungit.
b) consilierul pentru dezvoltare personală demonstrează foarte bune capacităţi de:
comunicare, ascultare activă, atenţie pentru detalii, focalizare pe probleme, analiză şi
sinteză, interacţionare şi adaptabilitate în condiţii de lucru cu categorii foarte diverse de
persoane. De asemenea, el dovedeşte empatie, capacitate de câştigare a încrederii
interlocutorilor şi de asigurare a confortului psihic al acestora, spirit de observaţie şi
rezistenţă la efort intelectual prelungit.
c) consilierul pentru dezvoltare personală demonstrează adaptabilitate în condiţii de
lucru cu categorii foarte diverse de persoane.

16. Care sunt atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei


de consilier pentru dezvoltare personală?

a) atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei sunt deplina


confidenţialitate si terminologie de specialitate;
b) atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei sunt: , spirit de observaţie
şi rezistenţă la efort intelectual prelungit;
c) atitudinile principale necesare pentru practicarea ocupaţiei sunt: calmul, neutralitatea,
grija pentru client, răbdarea, onestitatea, obiectivitatea, seriozitatea, responsabilitatea,
perseverenţa, deschiderea, receptivitatea şi gândirea pozitivă..

17. Care sunt tipurile de limbaj utilizae de client in procesul de consiliere?

a) verbal, nonverbal, paraverbal;


b) limbaj directiv;
c) limbaj nondirectiv.

18. Ce trebuie sa asigure consilierul pentru dezvoltare personala in relatia


cu clientul?

a) consilierul pentru dezvoltare personală asigură deplina confidenţialitate privind


problemele clienţilor, excepţie făcând situaţiile prevăzute prin lege;
b) consilierul pentru dezvoltare personală asigură confortului fizic şi emoţional al
persoanelor care solicită servicii de consiliere;
c) consilierul pentru dezvoltare personală asigură identificarea şi transferul de resurse.
Test grila 5

1.Obiectivele principale in consiliere sunt:

a) atingerea potenţialului personal maxim în diverse context, ameliorarea


relaţiilor în cadrul familiei şi societăţii, explorarea resurselor proprii, inserţia pe
piaţa muncii
b) intelegere si autocunoastere
c) inlăturarea/ transformarea situaţiei problem.

2.Ce trebuie sa asigure consilierul pentru dezvoltare personala in relatia cu


clientul?

a) consilierul pentru dezvoltare personală asigură confortul fizic şi emoţional al


persoanelor care solicită servicii de consiliere;
b) consilierul pentru dezvoltare personală asigură deplina confidenţialitate privind
problemele clienţilor, excepţie făcând situaţiile prevăzute prin lege;
c) consilierul pentru dezvoltare personală asigură identificarea şi transferul de resurse.

3.Ce cunoştinţe trebuie sa posede un consilier pentru dezvoltare


personală?
a) terminologie de specialitate;
b) tehnici de comunicare;
c) cerinţe privind asigurarea confortului fizic şi emoţional al persoanelor care solicită
servicii de consiliere; noţiuni de ergonomie a spaţiilor; tehnici de comunicare; noţiuni
generale de consiliere; tehnici de armonizare a stărilor emoţionale cu obiectivele
sesiunilor de lucru; noţiuni de organizare a activităţii de consiliere; terminologie de
specialitate.

4.Care sunt tipurile de limbaj utilizate de client in procesul de consiliere?

a) verbal, nonverbal, paraverbal;


b) limbaj directiv;
c) limbaj nondirectiv.

5.Particularităţile individuale ale persoanei consiliate:


a) vârsta, particularităţile fizice şi emoţionale, sexul, religia, poziţia socială şi/sau
profesională, rolurile asumate în societate şi familie, atitudinile şi dinamica acestora,
reacţiile la stimuli diverşi, valorile personale, convingerile, prejudecăţile, situaţia
materială;
b) varsta;
c) echilibrul emoţional, volumul şi dinamica verbală, atitudinea, reacţiile la stimuli diverşi;

6.Tipuri de atitudini intalnite in consiliere:

a) deschisă/închisă, flexibilă/inflexibilă, participativă/nonparticipativă ;


b) deschisa;
c) participative.

7.Condiţiile de colaborare in consiliere sunt:

a) incredere reciproca;
b) confidentialitate si viziunea comuna:
c) obiectivele sesiunilor de consiliere, termenii colaborării;

8.Enumerați tipurile de metode şi tehnici de lucru ale consilierului pentru


dezvoltare personal:

a) activităţi de psihoterapie
b) terminologie de specialitate.
c) explorări mentale, proiecţii mentale, identificarea şi transferul de resurse, simulări,
interviuri structurate şi semistructurate etc.;

9.Spaţiul de interacţiune in consiliere este:

a) fizic si emotional;
b) fizic;
c) emoţional.

10.Tipuri de deficiente personale intalnite in consiliere:

a) incapacitate de comunicare eficientă în public, timiditate, agresivitate, necorelări ale


reacţiilor personale cu stimulii externi, lipsa motivaţiei, lipsa curajului, neasumarea
răspunderii, neînţelegerea realităţii etc.;
b) reacţii exagerate, generate de stres, tendinţe de izolare;
c) diminuarea randamentului fizic şi emoţional, scaderea capacităţii de concentrare.

11.Care este scopul planului de dezvoltare personala:


a) sa incurajeze comunicare in familie;
b) sa stabileaasca numarul sedintelor de consiliere si costul lor;
c) sa defineasca obiectivele si sa stabileasca pasii pentru realizarea lor.

12.Elementele comunicarii sunt:


a) comunicarea activa, comunicarea pasiva, comunicarea relativa;
b) comunicarea verbala, comunicarea nonverbala, comunicarea paraverbala;
c) emitatorul, receptorul, audienta.

13. Pentru ca mesajul tau sa fie inteles, el trebuie sa fie:


a) explicit, adaptat celui caruia te adresezi, clar, concis;
b) echilibrat, masurat, calculat si explicat;
c) specific, masurabil, abordabil, realist, incadrat in timp;

14. Care sunt etapele corecte ale ascultarii active :


a) trei etape: ascult cu adevarat, ofer feedback, facilitez exprimarea;
b) doua etape: sunt atent, dovedesc ca sunt atent;
c) patru etape: privesc, ascult, gesticulez, incuviintez

15. Care sunt componentele inteligentei emotionale?


a) comunicarea, stima de sine, increderea in sine;
b) orientarea in spatiu, memoria, gandirea logica;
c) autocunoasterea, autocontrolul, constiinta de sine, relatiile interpersonale.

16. Care sunt abilitatile consilierului pentru dezvoltare personala:

a) ascultare activa, inteligenta emotionala, empatie;


b) de scriere creativa, de negociere.
c) disimulare, observare, vanzare.

17. Ce este consilierul pentru dezvoltare personala?


a) consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane
sănătoase din punct de vedere psihic, care au nevoie să exploreze sau să depăşească
diverse stări sau situaţii cu care se confruntă în evoluţia personală şi profesională,
valorificând şi dezvoltând resursele şi potenţialul propriu;
b) consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane
cu anumite tulburari psihice, car au nevoie de sprijin la un anume moment al vietii lor;
c) consilierul pentru dezvoltare personală este un psihoterapeut.

18.Ce este sumarizare?

a) este capacitatea de a concentra într-o maniera organizată aspectele importante ale


discutiei cu clientul si urmărește stabilirea priorităţilor, a alternativelor de abordare;
b) este capacitatea de analiza;
c) este capacitatea de a recunoaste emotiile.
Grila1 Grila 2 Grila 3 Grila 4 Grila 5
1 a a a a a
2 b b b b b
3 c c c c c
4 a a a a a
5 a a a a a
6 a a a a a
7 c c c c c
8 c c c c c
9 a a a a a
10 a a a a a
11 b c c c c
12 a b c b b
13 c a b b a
14 a a b a a
15 c c b b c
16 b a c c a
17 b a b a a
18 b b a a a