Sunteți pe pagina 1din 3

Nume………………………… Data………..

TEST DE EVALUARE
Elemente de geografie a orizontului local şi apropiat

1. Rǎspunde la urmǎtoarele întrebǎri:


a) Cum se numeşte localitatea în care trǎieşti?
……………………………………………………………………………………………………………
b) Cum se numeşte şcoala unde înveţi?
……………………………………………………………………………………………………………
c) Ce râu curge prin apropierea localitǎţii voastre?
……………………………………………………………………………………………………………
2. Priveşte planul de mai jos şi legenda alăturată, apoi completează spaţiile libere cu punctele
cardinale corespunzătoare:

Uşa clasei este dispusă în partea de……....... Dulapurile se află în partea de …….a clasei. Tabla este
aşezată în partea de ………….. . La sud sunt cele trei …………………. . Cuierul şi masa cu două scaune se
află în partea de ………… a clasei .

3. Completează enunţurile lacunare cu noţiunile învăţate:

 Linia unde ni se pare că cerul atinge pământul se numeşte …...................................... .


 Soarele răsare la ............. şi apune la ................. .
 Desenul prin care se reprezentată micșorat si convențional o porţiune din suprafața pământului
se numește ………….
 Pe hartă se observă mai multe semne şi culori, numite ………………………………….
4. Fixează pe figura de mai jos, punctele cardinale şi intercardinale:
5. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunţurilor:
a) Soarele răsare le vest şi apune la est. ____
b) Harta este reprezentarea mult micşorată a unor suprafeţe foarte mari. ____
c) Nordul (N) se mai numeşte şi miazăzi. ____
d) Busola este un instrument cu ajutorul căruia ne putem orienta.____
e) Pe hartă apele sunt reprezentate cu verde. ____
f) Semnele convenţionale sunt folosite pentru a reprezenta diferite elemente pe o hartă sau pe un plan. ____
g) Instituţiile principale dintr-o localitate sunt: primăria, şcoala, grădiniţa, spitalul, poliţia, biserica. ____

6. Completeazǎ fiecare enunţ selectând rǎspunsul corect dintre cuvintele aflate în parantezǎ:
a) Într-o şcoalǎ existǎ mai multe ………………………………… ( cartiere, sǎli de clasǎ).
b) Semnele convenţionale folosite la desenarea unui plan se noteazǎ în ……………………. .
(titlu, legendǎ)
c) În orizontul apropiat putem stabili ………………. unui obiect dacǎ îl raportǎm la poziţia altui obiect.
(direcţia, poziţia)
d) Localitǎţile urbane sunt reprezentate de ………………… (oraşe, sate)
e) Instrumentul folosit la mǎsurarea distanţelor este …………………………. (ruleta, cântarul)

7. Citeşte textul de mai jos, apoi transcrie-l, înlocuind cuvintele subliniate cu semnele convenţionale
corespunzătoare:

Localitatea în care trăiește Adriana este străbătută de numit Mureș. În drumul său
spre școală, ea traversează zilnic un construit peste Mureș. Școala este situată în
mijlocul localității, pe cea mai frumoasă din localitate. Aici se află cele mai
importante : Primăria, spitalul, biserica. Pe la marginea localității trece o

, dincolo de care se află o .

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 Dacă ai terminat răspunde la următoarea ghicitoare!
„Pe-o bucată de hârtie
Munte, deal, podiş, câmpie,
O ţară sau lumea toată
De priveşti, ea ni le-arată.” ( -------------------------)

SUCCES!
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina:Geografie
Unitatea de învăţare: Orizontul apropiat şi local

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITE FOARTE BINE BINE SUFICIENT


M
1. -raspunde la toate -raspunde la două întrebări -raspunde la întrebare(a sau
întrebările(a,b,c) ( a,b sau a,c sau b,c) b sau c)

2. -completează spaţiile - -completează spaţiile libere -completează spaţiile libere


libere cu punctele cu punctele cardinale cu punctele cardinale
cardinale corespunzătoare corespunzătoare (3-4) corespunzătoare (1-2)
(5)

3. - completează enunţurile - completează trei-patru - completează 1-2 enunţuri


lacunare cu termenii enunţuri lacunare cu termenii lacunare cu termenii
corespunzători corespunzători corespunzători

4. - fixează corect pe schema - fixează corect pe schema dată - fixează pe schema dată cel
dată punctele cardinale/ punctele cardinale/ puţin punctele cardinale
intercardinale intercardinale cu mici ezitări punctele sau intercardinale
5. - stabileşte corect valoarea - stabileşte corect valoarea de - stabileşte corect valoarea
de adevăr a enunţurilor adevăr la 6-7 enunţuri dintre de adevăr la 4-5 enunţuri
date cele 8 enunţuri date dintre cele 8 enunţuri date
6. - completează enunţurile - completează patru enunţuri - completează 2- 3 enunţuri
lacunare cu termenii lacunare cu termenii lacunare cu termenii
corespunzători corespunzători corespunzători
7. - înlocuieşte cu semne - înlocuieşte cu semne - înlocuieşte cu semne
convenţionale convenţionale corespunzătoare convenţionale
corespunzătoare cuvintele 3-4 cuvinte subliniate corespunzătoare 2 cuvinte
subliniate subliniate