Sunteți pe pagina 1din 23

Fişă de lucru la limba şi literatura română

Numele, prenumele: __________________________________________

Transcrie textul de mai jos:

Tatiana şi Andrei se joacă cu jucăriile. Oleg vrea să se alăture şi el copiilor.


Împreună se joacă de o plăcere. Tatiana are un urs mare. Andrei are două maşinuţe,
iar Oleg are o armată mare de soldăţei. Jocul copiilor l-a minunat şi pe Vlad. E
bine să fii copil şi să ai multe jucării.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Fişă de lucru la limba şi literatura română

Numele, prenumele elevului: __________________________________________

Subiectul Adverbul.

Alcătuieşte un text în baza imaginii. În textul redactat vei utiliza adverbe de


loc(unde?), de timp(cînd?), de mod(cum?) Subliniaţi adverbele.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Notă: Adverbul stă lîngă un verb(de cele mai multe ori). Copilul cîntă frumos.
Afară ninge lin. Aseară a plouat. Adverbul se subliniază cu o linie punctată.
Fişă de creativitate la limba şi literatura română

Albina

Numele, prenumele: _____________________________________;

1. Ce semnifică cuvîntul albină?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Alcătuiţi propoziţii în care cuvîntul albină să fie pe rînd:


a. Comparaţie: ___________________________________________________

__________________________________________________________________;

b. Personificare: _________________________________________________

__________________________________________________________________;

c. Hiperbolă: ____________________________________________________

__________________________________________________________________;

d. Litotă: _______________________________________________________

__________________________________________________________________;

3. Propune însuşiri pentru cuvîntul


albină._________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________
Fişă de lucru independentă

Numele, prenumele: ______________________________________________; clasa: _____-a;

1. Alcătuieşte un dialog imaginar între arici şi veveriţă. Dialogul va avea subiectul


Pregătirea pentru iarna grea. Respectaţi semnele de punctuaţie caracteristice dialogului.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

2. Alcătuieşte un text – descriere în baza imaginii de mai sus (pe care cu siguranţă ai
colorat-o). Subliniază toate adjectivele corespunzător (cu o linie văluroasă).

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Fişă de creativitate la limba şi literatura română

Numele, prenumele: ________________________________________________

Alcătuiţi o mică istorioară imaginară la tema „O călătorie în jurul Pămîntului”.

Atenţie! În textul redactat veţi apela la terminologia geografică. Încercuiţi toate


tipurile de pronume învăţate (forme accentuate şi neaccentuate, de politeţe, relativ-
interogative, etc.).

„_________________________________________________________________”

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Nota pentru desen Nota pentru text Nota pentru Nota pentru Nota generală
caligrafie şi respectarea
punctuaţie cerinţelor
Fişă de lucru la limba şi literatura română

Numele, prenumele ________________________________________

1. Completaţi enunţurile.

Cîinele- prietenul meu

Eu am un cîine. El se numeşte _________________________. Cîine meu este


foarte _________________________ şi __________________________. Cîinele
este un animal _______________________________. El păzeşte casa
___________________________.

Cîinele meu are coada ____________________, urechile


__________________________, blana de culoare _______________________,
ochii _____________________________. În genere, el este
foarte________________. Eu îmi iubesc mult cîinele _______________.

2. Propune întrebări:

Cine_____________________________________________________________?

Unde_____________________________________________________________?

Ce_______________________________________________________________?

Cum_____________________________________________________________?
Fişă de lucru la limba şi literatura română

Numele, prenumele ________________________________________

1. Alcătuieşte cuvinte – însuşiri (ce fel de?) despre cîine:

C-________________________________________________________________;

D- _______________________________________________________________;

R-________________________________________________________________;

A-________________________________________________________________;

N-
__________________________________________________________________;

O-
__________________________________________________________________.

2. Desparte în silabe:

Cuşcă-__________________________
colibă________________________
Cîine___________________________
oase-_________________________
Coadă_________________________
blană - ________________________

Căţeluş_________________________
lătrare - ________________________
Fişă de lucru creativ la limba şi literatura română

Numele, prenumele: ______________________________________, clasa: ____

Alcătuieşte cuvinte cu literele:

C- _______________________________________________________________;

E- _______________________________________________________________;

R-________________________________________________________________;

Scrie totul ce observi în imagine:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Alcătuieşte propoziţii cu cuvintele: soare, curcubeu, nori.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Fişă de lucru la limba şi literatura română

Numele, prenumele: __________________________________________

Alcătuieşte propoziţii cu cuvintele: sobă, foc, fum, zăpadă, iarnă, frig, sărbători.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Alcătuieşte întrebări în baza imaginii colorate de mai sus?

Cine_____________________________________________________________?

Ce_______________________________________________________________?

Cum______________________________________________________________?

Cînd______________________________________________________________?
Fişă de lucru la limba şi literatura română

Numele, prenumele: __________________________________________

1. Alcătuieşte întrebări în baza imaginii colorate de mai sus?

Cine_____________________________________________________________?

Ce_______________________________________________________________?

Cum______________________________________________________________?

Cînd______________________________________________________________?

2. Alcătuieşte cuvinte cu literele propuse(în baza imaginii de mai sus):

V I
N E
I A
R N
A L
Z O

Fişă de lucru la limba şi literatura română


Numele, prenumele: __________________________________________

1. Alcătuieşte o mică comunicare în baza imaginilor de mai sus. Foloseşte


îndemnul.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________

2. Propune cîteva sfaturi pentru toată lumea, în prag de sosirea iernii.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Fişă de creativitate la limba şi literatura română


Numele, prenumele: ___________________________________________

Alcătuieşte o întîmplare haioasă în baza desenului de mai sus (pe care l-ai colorat)

Titlul: ______________________________________________________

Introducerea:
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
Cuprins:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
Încheiere:
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
Subliniaţi verbele cu o linie, adjectivele cu o linie văluroasă, pronumele încercuiţi-
le, substantivele cu două liniuţe. Succes!

Fişă de creativitate la limba şi literatura română

Numele, prenumele elevului _________________________________________

Alcătuiţi o poezie de două- trei catrene în baza imaginii de mai sus. Poezia va avea
titlul „În toiul iernii”

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________

Notă: Poezia va fi acceptată doar dacă tipul de rimă va fi împerecheată!!!

Fişă de creativitate la limba şi literatura română

Numele, prenumele elevului: ___________________________________

Alcătuiţi un text la tema Hai la săniuş!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Subliniaţi toate predicatele (cu o linie); încercuiţi toate substantivele

Fişă de creativitate la limba şi literatura română

Numele, prenumele:_______________________________________________

Alcătuiţi o poezie din două catrene( cu rima la dorinţă) la tema „Dulcea mea
copilărie”

„______________________________________________________”

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________

Fişă de creativitate la limba şi literatura română

Numele, prenumele: _______________________________________________

Alcătuiţi un text, folosind verbele la imperativ (care exprimă un ordin, un îndemn,


o poruncă, o rugăminte). Textul dat va reprezenta un dialog între un taximetrist şi
un pasager ce se grăbeşte la aeroport. Subliniaţi verbele la imperativ.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Fişă de creativitate la limba şi literatura română

Numele, prenumele______________________________________; clasa: ______

Tema: Scrierea corectă a ortogramelor.

Alcătuiţi un text la tema Mama – darul pe care mi l-a dat Dumnezeu. În textul pe
care-l vei redacta, vei ţine cont să utilizezi ortogramele: la/ l-a; săi/ să-i; va; ia/ i-a;
ne-am/ neam; s-au/ sau; cel/ ce-l; sar/ s-ar, şi atele la dorinţa voastră. Subliniaţi
fiecare ortogramă.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Fişă de lucru la limba şi literatura română

Numele, prenumele ________________________________________

Alcătuiţi o comunicare la tema Dacă aş fi poet...

Fiecare dintre noi îşi are viaţa proprie imaginară. Fiecare dintre noi îşi are o
dorinţă tainică. Dar, nu e om care să nu fi scris vre-o poezie în astă viaţă, să nu
aşezat în pagină cele mai enigmatice momente ale imaginaţiei noastre ce zboară
departe de realitate.
Dacă aş fi şi eu un poet, aş
_______________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________

Pentru fiecare dintre noi poezia are o semnificaţie aparte, ea reflectă viaţa.

Fişă de lucru creativ

La limba şi literatura română

Numele, prenumele: ______________________________________, clasa: ____


Alcătuiţi o mică povestioară în baza imaginii de mai sus (pe care cu siguranţă ai
colorat - o). În text veţi folosi verbe la timpul trecut, formele pentru imperfect (de
exemplu: mergea, strălucea, răsărea, etc.) şi perfect compus (de exemplu: a
răsărit, a strălucit, a înflorit, etc.). Subliniaţi toate verbele.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________

Fişă de creativitate la limba şi literatura română

Numele, prenumele______________________________________; clasa: ______

Tema: Scrierea corectă a ortogramelor.


Alcătuiţi un text la tema Tata – omul care m-a învăţat să cred în mine. În textul pe
care-l vei redacta, vei ţine cont să utilizezi ortogramele: la/ l-a; săi/ să-i; va; ia/ i-a;
ne-am/ neam; s-au/ sau; cel/ ce-l; sar/ s-ar, şi atele la dorinţa voastră. Subliniaţi
fiecare ortogramă.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Fişă de lucru la limba şi literatura română

Numele, prenumele elevului___________________________________

O plimbare toamna.

Alcătuiţi un mic text cu cuvintele: băiat, fată, pădure, frunze, cîine, frig,
plouă, soarele, distracţie, legume, fructe, a hămăi.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și