Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”

STR. SPIRU HARET, NR. 3-5


ORADEA, COD 410066
TEL/FAX: 00 40 259/417420; 00 40 259/417668; 00 40 359/439101
E-MAIL: egojdu@gmail.com
www.lego.rdsor.ro

Istoria Religiilor
Elemente de Istoria Religiilor

PROPUNĂTOR: PROF. GELU DANIEL SEREA


CLASA : a XII -a F, G
NR.ORE : 1/ săptămână
AN ȘCOLAR: 2019-2020

1. ARGUMENT

Necesitatea unui asemenea curs opţional porneşte de la prezenţa în programa de religie pentru
clasele a IX a, a X a și a XI-a, a temelor care fac referire la aspecte ale istoriei religiilor din
preistorie până în epoca contemporană. Având în vedere complexitatea acestor probleme,
considerăm că este necesară extinderea studiului printr-un curs opţional, care tratează în mod
aprofundat religiile Orientul din Antichitate și până în prezent acesta permiţând îmbogățirea
cunoștințelor elevilor şi formarea de noi competenţe.
Conţinuturile cursului opţional respectă particularităţile de vârstă ale elevilor şi completează
informaţiile şi deprinderile elevilor din anii anteriori.

2. COMPETENŢE GENERALE

2.1 Utilizarea informaţiilor provenite din surse istorico-religioase, primare şi secundare;


2.2 Dezvoltarea vocabularului istoric și religios, în cadrul comunicării scrise şi orale;
COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”
STR. SPIRU HARET, NR. 3-5
ORADEA, COD 410066
TEL/FAX: 00 40 259/417420; 00 40 259/417668; 00 40 359/439101
E-MAIL: egojdu@gmail.com
www.lego.rdsor.ro

2.3 Rezolvarea de probleme prin procedee specifice Istoriei Religiilor.

3. COMPETENŢE SPECIFICE

3.1 Definirea termenilor noi;


3.2 Înţelegerea legăturii dintre istorie şi religie în diferite etape istorice, în arealul oriental;
3.3 Analizarea rolului religiei în istoria umanităţii;
3.4 Descoperirea de asemănări între religiile din spaţiul universal şi cele din spaţiul oriental;
3.5 Identificarea acelor aspecte ale religiilor specifice oricărei perioade istorice în spaţiul oriental;
3.6 Înţelegerea noţiunilor de Istoria Religiilor prin diferite metode;
3.7 Utilizarea noţiunilor în eseuri structurate pe anumite teme, folosind bibliografia recomandată;
3.8. Descoperirea de informaţii referitoare la aspectele ale religiilor prin studiu individual sau în
echipă.

4. LISTĂ DE CONŢINUTURI

1. Introducere în studiul disciplinei – definire, metodele ştiinţei, importanţa studierii


istoriei religiilor.

2. Izvoarele istorice:
a. Izvoare interne;
b. Izvoare externe.

3. Religiile Chinei:
a. Repere istorico-geografice;
b. Doctrina, cultul și morala.
COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”
STR. SPIRU HARET, NR. 3-5
ORADEA, COD 410066
TEL/FAX: 00 40 259/417420; 00 40 259/417668; 00 40 359/439101
E-MAIL: egojdu@gmail.com
www.lego.rdsor.ro

4. Credințele din spatial indic :


a. Mitologia indiană;
b. Curente religioase cu caracter vedic.

5. Marile reforme religioase:


a. Buddha, Mahavira, Gobin Singh;
b. Lamaismul sau buddhismul tibetan;
c. Zen;
d. Impactul mentalităților indiene asupra societății occidentale.

6. Religiile Chinei:
a. Animismul chinezesc;
b. Taoismul.

7. Concluzii.

5. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Nadia Anghelescu, Religia în Orientul Antic, Bucureşti, 1993


2. Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade, Dicţionar al religiilor, Bucureşti, 1993
3. Jean Delumeau, Religiile lumii, Bucureşti, 1996
4. Mircea Eliade, Tratat de istoria religiilor, Bucureşti, 1992
5. Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Bucureşti, 1989
6. Julien Ries, Sacrul în istoria religioasă a a omenirii, Iaşi, 2000
7. Laurence Castello, Spiritualitatea orientală, Bucureşti, 1997
8. C.I. Culian, Lumea culturii primitive, Bucureşti , 1981
9. Ovidiu Drîmba, Istoria culturii şi a civilizaţiei , Bucureşti, 2002
10.W. Durant, Civilizaţii istorisite, Bucureşti , 2001-2002
COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”
STR. SPIRU HARET, NR. 3-5
ORADEA, COD 410066
TEL/FAX: 00 40 259/417420; 00 40 259/417668; 00 40 359/439101
E-MAIL: egojdu@gmail.com
www.lego.rdsor.ro

6. MODALITĂŢI DE EVALUARE

- Alcătuirea de eseuri folosind bibliografia recomandată;


- Întocmirea de portofolii tematice în funcţie de materia studiată;
- Teste de evaluare;
- Evaluări orale.

7. VALORI ŞI ATITUDINI

- Înţelegerea rolului Istoriei Religiei, dar şi a artei religioase,


- Afirmarea nestingherită a personalităţii elevului,
- Stimularea interesului pentru lectură şi cercetarea surselor istorice și religioase,
- Formarea şi încurajarea deprinderilor studiu individual.
-

8. SUGESTII METODOLOGICE

- Utilizarea bibliografiei, a dicţionarelor istorice şi care au ca temă religia, simbolurile,


manifestările spirituale;
- Vizitarea muzeelor de artă şi istorie;
- Folosirea metodelor activ – participative;
- Integrarea noilor tehnologii în procesul de predare – învăţare.
COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU”
STR. SPIRU HARET, NR. 3-5
ORADEA, COD 410066
TEL/FAX: 00 40 259/417420; 00 40 259/417668; 00 40 359/439101
E-MAIL: egojdu@gmail.com
www.lego.rdsor.ro