Sunteți pe pagina 1din 11

LOCUL DE MUNCǍ Nr.

ARHIVAR

1
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Activitatea constǎ în inregistrarea si tinerea evidentei tuturor documentelor create la nivelul


institutiei

SARCINA DE MUNCǍ

- Inregistreaza si tine evidenta tuturor documentelor create la nivelul institutiei


- Actualizeaza permanent nomenclatorul arhivistical institutiei si controleaza aceasta
activitate si la nivelul centrelor
- Verifica si preia de la compartimente, pe baza de inventaredosarele constituite
- Convoaca comisia de selectionare a documentelor in vederea analizariidosarelor pe
termene de pastrareexpirate
- Asigura predarea integralaa arhivei selectionatela unitatile de recuperare
- Cerceteaza documentele din deposit in vederea eliberarii copiilor si certificatelorsolicitate
- Pune la dispozitie pe baza de semnatura si tine evidenta documentelor imprumutate
compartimentelor creatoare (serviciilor)
- Verifica la restituire integritatea documentelor imprumutate
- Organizeaza depozitul de arhiva conform prevederilor Legii Arhivelor nationale
- Mentine ordinea si curatenia in depozitul de arhiva
- Propune masuri corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei

MEDIUL DE MUNCǍ

Activitatea se desfăşoară incadrul institutiei cat si in arhiva, unde iluminatul este natural
sau artificial în funcţie de perioada din zi.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


 Factori de risc mecanic:
- Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ

2
- Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase;
- Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase etc.
- Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a
obiectelor).
 Factori de risc electric
- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte,
cabluri dezizolate, lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi
autorizare, aparatură necarcasată etc).
B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ
 Factori de risc fizic
- Radiatii de la videoterminale;.
- Curenţi de aer.
Factori de risc biologic
- Expunere la mucegaiuri, ciuperci, protozoare,

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Solicitare fizică
- Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în
zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

 Acţiuni greşite

- Cǎdere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare


- Cădere de pe trepte, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau
dezechilibrare.

 Omisiuni

- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie.

 Comportamentul socio - profesional

- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări


tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
comunicare).
- Lipsa de satisfacţie în muncă.

3
- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate.

4
UNITATEA: NU

DU
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCǍ: EC
ARHIVAR

CO
COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC CI
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MA
MUNCǍ IDENTIFICAŢI PR
BI

0 1 2
1. Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ;
D

MIJLOACE DE 2. Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase; IT


PRODUCŢIE RISC
MECANIC 3. Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase etc; IT

4.Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a IT


obiectelor); 1
5. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte, cabluri
RISC dezizolate, lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi
D
ELECTRIC autorizare, aparatură necarcasată etc);

6. Radiatii de la videoterminale; IT
1
7. Calamitǎţi naturale (trăsnet, seisme, inundaţie, vânt, grindină, viscol,
RISC
alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, etc); D
MEDIUL DE FIZIC
MUNCǍ
8. Curenţi de aer; IT

FACTORI DE 9.Expunere la mucegaiuri, ciuperci, protozoare IT


RISC
BIOLOGIC
10. Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în
SUPRASOLI- zona lombară şi cervicală ; IT
SARCINA DE CITARE
1
MUNCǍ FIZICǍ
ACŢIUNI 11. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare; IT
EXECUTANT GREŞITE
12. Cădere de pe trepte, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau IT
dezechilibrare;

5
13. Nerespectarea regulilor de igiena; IT
OMISIUNI
1
14. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi,
stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de
D
comunicare);
COMPORTA-
MENT SOCIO
15 Lipsa de satisfacţie în muncă; IT
PROFESIO-
NAL
16. Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la
IT
serviciu obosit sau în stare de ebrietate;
1

ARHIVAR

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

16

 riRi 1(4  4)  12(3  3)  2(2  2)  1(1 1) 129


Nrg  i 1
   2,86
16
1 4  12  3  2  2  1 1 45
 ri
i 1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )


Locul de muncǎ nr.
ARHIVAR
Nivel de risc global : 2,86

6
7
LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1 - Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ


F2 - Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase;
F3 - Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase etc.
F4 - Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a obiectelor).
F5 - Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte, cabluri dezizolate, lucrul în
instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare, aparatură necarcasată etc).
F6 – Radiatii de la videoterminale;
F7 - Calamitǎţi naturale (trăsnet, seisme, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări, surpări,
prăbuşiri de teren sau copaci, etc);
F8 – Curenti de aer;
F9 - Expunere la mucegaiuri, ciuperci, protozoare
F10 - Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară şi
cervicală
F11 - Cǎdere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare
F12 - Cădere de pe trepte, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare.
F13 – Nerespectarea regulilor de igiena;.
F14 - Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate,
agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare).
F15 - Lipsa de satisfacţie în muncă.
F16 - Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la
serviciu obosit sau în stare de ebrietate.

8
4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

Nr.crt. FACTOR DE RISC NIVEL DE MǍSURI PROPUSE


RISC
Nominalizarea mǎsurii
0 1 2 3
F10 - Lucrul în poziţie şezând cu - Dotarea locului de muncă cu scaune concepute corespunzător
suprasolicitarea coloanei vertebrale în caracteristicilor antropometrice şi funcţionale ale organismului uman, precum
1. zona lombară şi cervicală şi a 4 şi activităţii care se desfăşoară, corelându-se înălţimea scaunului cu cea a
membrelor superioare. planului de lucru.
- Organizarea lucrului cu alternarea activităţilor.

9
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluǎrii efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei are valoarea 2.86, încadrându-se în categoria riscurilor mici
( situate sub limita de acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un numǎr de 18 de factori de risc, dintre care: 16 factori de risc au
niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ, iar un singur factor de risc depǎşeşte aceastǎ
limitǎ( fig.nr.2) situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri
de eliminare sau diminuare a efectelor lor. Acesta este:

F9 - Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în


zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare.

Pentru diminuarea sau eliminarea efectului acestui factor de risc sunt necesare mǎsurile
prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor proprii mijloacelor de producţie cu o pondere de 31,25%, executantul cu
31,25%; mediul de muncǎ cu o pondere de 29,16 %, iar sarcina de muncă are o pondere de
8,33 %.

10
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr2 )
Locul de muncǎ nr.
ARHIVAR
Nivel de risc global: 2,86

11

S-ar putea să vă placă și