Sunteți pe pagina 1din 3

Structura patrimoniului de activ

Terenuri și amenajări de terenuri

Construcțiile
Imobilizări corporale
Instalații tehnice și mașini

Mobilier și aparatură de birotică, echipamente

Cheltuieli de constituire

Cheltuieli de dezvoltare
1.Active
imobilizate Imobilizări necorporale Concesiuni, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

Fond Comercial

Alte imobilizări necorporale

Titluri de participare și interese de participare


Imobilizări financiare
Creanțe imobilizate
Materii prime

Materiale consumabile

Materiale de natura obiectelor de inventar

Producție în curs de execuție

Stocuri Produse: semifabricate, produse finite, produse reziduale

Stocuri aflate la terți

Animale

Mărfuri

Ambalaje
2. Active
circulante
Creanțe comerciale: clienți și efecte de primit

Creanțe în cadrul grupului

Creanțe Creanțe din interes de participare

Alte creanțe

Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat

Acțiuni
Investiții financiare pe
termen scurt
Obligațiuni
Conturi la bănci

Casa în lei
Disponibilități bănești
Acreditive

Avansuri de trezorerie

3. Active de
regularizare

Repartizarea
profitului

Contul de profit și
4. Conturi
pierderi
speciale de activ

Rezultatul
raportat