Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ (model)

ANUL ŞCOLAR .......................................................

Filiera:
Profil:
Specializare/calificare:
Disciplina: EDUCAȚIE VIZUALĂ
Anul şcolar:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a IX-a
Nr. ore/săptămână: 1/2
Profesor:

Unități de învățare Competențe specifice Conținuturi Săptămâna Nr. ore Observații


-Introducere Evidenţierea elementelor de limbaj plastic şi a - mijloace specifice S1-S2 1
-Imaginea plastică, relaţiilor dintre ele în scopul interpretării imaginilor
generalități artistice bi- şi tridimensionale – desen, pictură, foto,
sculptură şi arhitectură

Gramatica Imaginii: Evidenţierea elementelor de limbaj plastic şi a - morfologia și sintaxa bi - si S3-S6 2


relaţiilor dintre ele în scopul interpretării imaginilor tridimensionale S7-S10
Morfologia imaginii artistice bi- şi tridimensionale – desen, pictură, foto, - mijloace specifice de expresie 2
-Linia,forma sculptură şi arhitectură artistică (desenul, acorduri și
-Culoarea, textura contraste valorice, acorduri și
contraste cromatice)
Sintaxa imaginii - sugestiile materialului
- Compoziţia
Analiza modului în care sunt reprezentate timpul şi - structuri compoziționale artistice S11-S14 2
- Reprezentarea spaţiului spaţiul în imaginea bi- şi tridimensională clasice sau romantice, statice sau S15
- Analiza plastică Realizarea unor crochiuri care evidenţiază calităţile dinamice 1
artistice ale unor lucrări bi şi tridimensionale - compoziţie desen, lumină şi umbră,
culoare, material, tehnică şi factură;
dezvoltarea simţului de observaţie

Imaginea bidimensională Identificarea unor materiale şi tehnici, a funcţiei lor - materiale si tehnici S16-S17 4
Grafica expresive şi a relaţiei dintre imaginea lor bi- şi S18-S19
Pictura tridimensională şi ambient S20-S21
Fotografia S22-S23
Imaginea tridimensională 1.3 Identificarea unor materiale şi tehnici, a funcţiei - materiale și tehnici S24-S25 4
lor expresive şi a relaţiei dintre imaginea lor bi- şi - sculptura de interior și de exterior S26-S27
Sculptura tridimensională şi ambient - arhitectura integrată in mediul S28-S29
Arhitectura natural urban sau în peisajul atificial S30-S31
1.4 Analiza plastică, prin prisma unei interpretări
proprii şi a unor lucrări de artă bi- şi - analiza unor imagini bi si
tridimensionale din patrimoniul artistic local tridimensionale ( desen, pictură,
monument arhitectural sau statuar)
2.2 Realizarea unor schiţe ale unor lucrări bi- şi
tridimensionale imaginate -dezvoltarea fanteziei

Lucrări practice 2.1 Realizarea unor crochiuri care evidenţiază S32-S33 2


(Evaluare finala) calităţile artistice ale unor lucrări bi şi S34-S36
tridimensionale

În rubrica „Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului