Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE CANTEMIR”

PROF.LODIN CRISTINA

CLASA I
Nr. ACTIVITATEA MODALITĂȚI DE OBIECTIVE DATA LOCUL EVALUARE
crt. DESFĂȘURARE

1. ,,Râdem, glumim  Prezentări Power- septembrie


şi cu fructe ne Point despre  stimularea şi promovarea Sala desene
hrănim ” alimentaţia unei alimentaţii sănătoase de
sănătoasă a pentru o viaţă sănătoasă; clasă
copilului şi
influenţa ei
asupra învăţării;

2. ,,Ziua
internaţională a  Activitate artistic-  cultivarea şi dezvoltarea Sala fotografii
muzicii’’ plastică dragostei pentru muzică octombrie de expoziţie
clasă de desene

octombrie
,,Halloween’’  Carnaval  să decoreze bostanii
specific halloween-ului şi
să se costumeze specific

3. ,,Ziua românilor  Activitate  cultivarea şi dezvoltarea noiembrie Sala expoziţie


de pretutindeni” integrată patriotismului de de desene,
şi a respectului faţă de decembrie clasă fotografii
înaintaşi ;
 explicarea însemnătatea
zilei de 1 Decembrie
 realizarea de steguleţe şi
alte compoziţii pentru
decorarea clasei
4.
 Activitate literar-  păstrarea datinilor şi
,,Iată vin artistică prilejuită obiceiurilor strămoşeşti ; decembrie sala de desene,
colindătorii...’’ de apropierea  intonarea unor cântece clasă colaje,
sărbătorilor de specifice sărbătorilor podoabe
iarnă (colinde de specifice acestui pentru
Crăciun) anotimp; pom
 interpretarea unor roluri
SCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE CANTEMIR”
PROF.LODIN CRISTINA
5.
 Concurs-  cunoaşterea unor aspecte
,,Ziua culturii ,,Cei mai buni din viaţa şi opera lui șezătoare
naţionale-Mihai recitatori” Mihai Eminescu; ianuarie Sala literară
Eminescu” -prezentare PP despre  recitarea unor poezii din CDI fotografii
viaţa şi activitatea lui lirica eminesciană;
Mihai Eminescu

,,Gânduri pentru  Expoziţie de  dezvoltarea dragostei faţă martie Sala fotografii


6. fiinţa cea mai mărţişoare şi de fiinţa iubită , mama; de lucrări ale
scumpă-Mama” felicitări  pregătirea şi clasă elevilor
 program artistic desfăşurarea unei
expoziţii
 manifestarea dragostei martie
pentru natură şi pentru
fiinţele care le-au dat
viaţă şi/ sau i-au crescut;

,,Ziua poliţiei  discuţii despre  conştientizarea


române activitatea pericolelor străzii în
poliţistului cazul jocului în spaţii
publice;

 formarea şi dezvoltarea
simţului civic;

 redarea printr-un desen


schematic a drumului
parcurs de ei până la
şcoală
7.
 explicarea importanţei
,,Sunt prietenul pădurii în viaţa martie- Parcur Fotogra-fii
pădurii”  Drumeţie oamenilor; aprilie i impresii
15 martie – 15  enumerarea regulilor de le din
aprilie ,,Luna protejare a pădurii; localit
pădurii”  organizarea unor jocuri a
şi concursuri pe teme te
ecologice.
8.  explicarea importanţei
,,Suntem copiii zilei de 9 mai, a aderării Fotogra-fii
Europei’’  Prezentare Power României la U.E. şi data impresii
Point la care a avut loc acest mai Sala
,,Ziua eveniment; CDI
inernaţională a  enumerarea celor 6 ţări
familiei’’ europene care au pus
bazele U.E.;
 confecţionarea steagul
SCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE CANTEMIR”
PROF.LODIN CRISTINA
U.E.
mai
 Activitate  prezentarea orală a Sala
practică activităţilor distractive de
desfăşurate cu familia clasă

 realizarea unui colaj cu


membrii familiei
9. ,,Ziua  discuţii despre această zi
internaţională a  Activitate  realizarea de desene
copilului’’ artistico-plastică  concursuri iunie Sala
de
clasă
şi
curtea
şcolii
10.
,,Serbarea  Serbare  să intoneze, în grup şi Sala Fotografii
Abecedarului ” individual, diferite de impresii
cântece; clasă
 să recite expresiv poezii; iunie

Mult succes, o minte ageră şi dorinţa de a avea numai note bune!

S-ar putea să vă placă și