Sunteți pe pagina 1din 16

Date de identificare Goodwill Consulting GWC srl

Sediu central : CLUJ-NAPOCA


Adresa: Str. Napoca, Nr. 16, 400009
Telefon: 0264 484 776, 0364 100 732
Fax: 0364 100 733
Email: office@gwconsulting.ro

Sediu: CRAIOVA Sediu: BUCUREȘTI


Adresa: Calea București, Nr.22, Bl. Adresa: Sector 1, Piața Amzei, Nr. 15, sc.
M18A, Sc.1, Et.4, Ap. 14, 200529 A, et.2, ap.8, interfon 208
Telefon: 0351 422 242 Telefon: 0314 113 994
Email: office@gwconsulting.ro Email: office@gwconsulting.ro

Sediu: MIERCUREA CIUC Sediu: IAȘI


Adresa: Str. Petőfi Sándor, Nr. 8, 530210 Adresa: Bulevardul Poitiers, Nr. 16,
Email: office@gwconsulting.ro 700671
Email: office@gwconsulting.ro

Consultantul Dvs. de specialitate:

Nume, prenume: Nunu Ștefania

Tel: 0757118302

E-mail: nunu.stefania@gwconsulting.ro

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
Partea I. Informații referitoare la solicitant

Date de identificare a companiei

Denumire firmă
Formă juridică
Cod unic de înregistrare (CUI)
Număr de înregistrare

Reprezentantul legal al firmei (administratorul care va reprezenta proiectul)

Nume, Prenume, funcţia


Numărul de telefon
Numărul de fax
Email

Persoana de contact din partea firmei

Nume, Prenume, funcția


Numărul de telefon
Numărul de fax
Email

Banca (datele instituției bancare în care solicitați rambursare banilor de la Finanțator)

Completați tabelul de mai jos

Denumirea băncii

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
Sediul băncii (adresa exactă: localitate,
strada, nr, etc)
Codul IBAN
Cont (dacă există)
Codul SWIFT

! SAU anexați un document bancar din care să reiasă informațiile


solicitate în tabelul de mai sus.

Istoricul firmei, descrierea activităţii curente (de completat secțiunile de mai jos):
Vă rugăm să includeţi în descriere următoarele informaţii:
 Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, strategie, direcții viitoare de dezvoltare, care
ar fi obiectivele pe termen lung (până la 5 ani):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 Istoricul firmei (mentionați principalele etape de dezvoltare a societății, enumerați
principalele investiții realizate din fonduri proprii, etc). Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia
produselor/ serviciilor.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 Experiența în gestionarea de proiecte (investiții) cu finanțare publică, dacă este cazul
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 Descrierea resurselor umane implicate în activitatea de administrare și producție /
prestări servicii a societății (enumerați și descrieți principalele atribuții pentru fiecare
departament din cadrul firmei):
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

! Vă rugăm să atașați o organigramă a societății din care să reiasă


numărul de personal din fiecare departament a societății.

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
Partea II. INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE NECESARE PENTRU
ELABORAREA PROIECTULUI

II.1 Informații referitoare la proiect

1. Enumerați cele mai importante produse, servicii realizate de către firma Dvs. in
prezent, conform tabelului de mai jos:

Tipul Detalierea Preț unitar Cantitatea vândută / Pondere în


veniturilor Produselor/Serviciilor/ (RON) prestată / an - 2018 Cifra de
(2018) Lucrări (buc/tona/l/contract) afaceri 2018
(ESTIMATIV)
Producție Produsul X/
Sa includeti categorii de
produse, sau produsele
principale – nu trebuie
enumerate toate
produsele

Produsul Y/
Sa includeti categorii de
produse, sau produsele
principale – nu trebuie
enumerate toate
produsele

Servicii Detaliati tipul de serviciu X%


prestat
Detaliati tipul de serviciu
prestat
Lucrări Y%

Marfă Z%

Total cifra de afaceri 100%


ESTIMATIV

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
Informații despre cheltuielile înregistrate în anul 2018:

Denumire cheltuială Costuri (2018) UM/ Pret unitar TOTAL


Consum/ Lei (2018) (inserați
Cantitate valorile
(2018) totale din
CPP 2018)
Cheltuieli cu Materia prima X (ESTIMATIV)
materiile prime si cu
materiale Materia prima Y
consumabile Materia prima Z
Materia prima ….
Materia prima ….
Materiale consumabile X
Materiale consumabile Z
Materiale consumabile
….
Materiale consumabile
….
Subtotal
Alte cheltuieli cu Energie electrică
materiale (inclusiv
Gaz
cheltuieli cu
prestații externe) Apă
…….(altele)
Subtotal
Alte cheltuieli de Telecomunicații
exploatare

Servicii de protectia
muncii

Servicii de medicina
muncii
Servicii prestate de
colaboratori
Servicii de salubritate

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
Servicii de paza și
protectie
Chirie
Intretinere echipamente
…….(altele)
Total

2. În funcție de categoria de investiție inițială (identificată și discutată cu consultantul


dvs. de specialitate), vă rugăm să ne furnizați următoarele informații:

 Dacă investiția constă în crearea unei noi unități de producție/ prestarea serviciului:
descrieți activitatea pentru care se dorește crearea unei noi unități de
producție/prestare servicii, funcționalități ale acestei noi unități
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Descrieți spațiul de producție/prestare servicii în care urmează să fie instalate bunurile


care fac obiectul investiției (echipamentele, utilajele, etc.) Menționați, printre altele
suprafața, utilitățile, facilitățile disponibile, conform tabelului de mai jos:

Adresa exactă:
Suprafaţa:
Regim juridic (specificaţi dacă
aveţi drept de proprietate
sau de folosinţă + numărul şi
data documentului):
Utilităţi (apă, canalizare, gaz,
electricitate), facilităţi:
Descrierea spațiului (inclusiv
modul in care se realizează
accesul la imobil/spațiu):

Dotările, echipamentele
deținute în momentul de față

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
4. Informații despre serviciul ce face obiectul investiției propuse prin proiect:
 Descrieți serviciile ce fac obiectul investiției:

Denumirea Mărime, formă Culoare, design Capacitate


produsului/produselor ce
fac obiectul investiței

Serviciul x

Sa includeti categorii de
produse, sau produsele
principale – nu trebuie
enumerate toate
produsele

Serviciul y

Serviciul z

5. Oferiți o scurtă justificare a realizării investiției

Care sunt avantajele realizării investiției, ce avantaje va oferi firmei realizarea acestei investiții?

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

6. Planul de creare a locurilor de muncă

Nr. Denumire post Nr. posturi Salariu brut propus Persoană


create defavorizată*
(marcați cu X și
numiți categoria
din lista de mai
jos)
1
2
3
*Persoana defavorizată este una din următoarele categorii:

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
(a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;
(b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;
(c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea
Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de
învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat;
(d) are vârsta de peste 50 de ani;
(e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;
(f) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării
posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a
dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul
membru respectiv și aparține sexului subreprezentat;
(g) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte
competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori
șansele de a obține un loc de muncă stabil;
(h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre
categoriile (b)-(g) menționate
(i) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale
(j) prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în
interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu
de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători.

7. Echipa de implementare a proiectului

Nume, prenume şi vârsta Funcţia în societate

....., manager de proiect

......responsabil achiziții....

.......responsabil financiar....

...............................

Vă rugăm să atașați câte un CV a membrilor echipei de management.

Model CV.doc

Opțional se pot atașa fișe de post și diplomele/certificatele deținute.

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
8. Descrierea fluxului de prestare servicii

A. În cazul prestărilor de servicii:

 Descrieți serviciul ce face obiectul investiției:

o Ce reprezintă, ce nevoi satisface?


.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
o Care sunt materialele și echipamentele necesare prestării serviciului?
…………………………………………………………………………………………………………………………...........................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
o Care sunt etapele în procesul de prestare a serviciului?
…………………………………………………………………………………………………………………………...........................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...........................
..............................................................................................................................................
o Care sunt beneficiile aduse de proiect asupra procesului de prestări servicii?
................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

II.2 Fundamentarea bugetului

1. Prezentarea tehnică a utilajelor / echipamentelor ce fac obiectul investiţiei:

Se prezintă utilajele/echipamentele/software/mobilier propuse spre achiziţionare, cu


specificaţii tehnice. Prezentarea utilajelor/echipamentelor se face pe baza ofertelor de preţ
primite.

Menţiune: Vă rugăm să discutaţi eligibilitatea cheltuielilor cu consultantul de specialitate,


luând în considerare inclusiv criteriile de evaluare (punctaj)

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
EXEMPLU:

Denumire utilaj/echipament 1 Nr. de bucăți


Caracteristici tehnice si funcționale
(min. 5, max. 10):

Copiaţi şi completaţi acest tabel pentru fiecare utilaj /echipament/software/mobilier ce se


va include în proiect.

Specificaţiile introduse trebuie să fie cât mai generale, şi în concordanţă cu oferta de preţ
obţinută. Specificaţiile tehnice din tabelul de mai sus vor fi transcrise în caietul de sarcini pe
baza cărora se vor realiza achiziţiile în perioada de implementare.

! Vă rugăm să solicitaţi şi să anexaţi 2 oferte de preţ / print screen de pe


un site pentru fiecare bun/ serviciu.

Dacă se prezintă oferte de preț, acestea trebuie să conțină următoarele:


- date de identificare ale ofertantului;
- denumirea activului;
-pretul de achizitie pentru bunuri / servicii
- descrierea caracteristicilor tehnice;
- prețul unitar
- data întocmirii ofertei;

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
! În cazul echipamentelor adaptate pentru persoane cu dizabilități, oferta să conțină
descrierea acestei caracteristici.
În ofertele de preţ se va menționa defalcat:
 costul transportului (nu este eligibil)
 cheltuieli cu instalare pentru utilaj (nu este eligibil) Sau aceste costuri vor fi
integrate în costul echipamentelor/utilajelor cu specificarea că transportul,
montajul și instalarea acestora se oferă cu titlu gratuit.
În cazul în care solicitați oferte de preț într-o limbă străină, acestea trebuie să fie însoțite de o
traducere în limba română certificată de către un traducător autorizat.

2. Ce metode ați ales pentru :

 Utilizarea surselor de energie regenerabilă ( exemplu: instalarea de panouri


fotovoltaice, panouri solare)
 Eficientizarea iluminatului în spațiile de producție?

3. Date tehnice necesare pentru proiecte cu construcții

Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării se solicită în mod
obligatoriu dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie.
În plus, imobilul (teren și/sau clădiri)
o nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real
invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
o nu este afectat de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, cu excepția
dreptului de superficie (uzufruct, uz, abitatia)
o Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu
privire la situaţia juridică a imobilului, având ca obiect contestarea dreptului
invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de
eligibilitate aferent.Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în
materie sau dreptului comun

2018.10.29_Date
tehnice constructii POR 2.2..docx

ATENȚIE – Dacă doriți să bugetăm serviciile de proiectare, asistență tehnică, dirigenție de


șantier, echipamente care necesită montaj (ex. ascensoare, panouri, etc.) trebuie să solicitați
două oferte de preț.

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
Atașați un extras de carte funciară actual, din care să rezulte intabularea, precum și încheierea.
Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menționa inclusiv nr. cadastral și
suprafața terenului pe care se realizează investiția. În cazul în care pe terenul respectiv există
mai multe construcții se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin
proiect.

Partea III. INFORMAȚII DESPRE PIAȚA PE CARE ACTIVAȚI ȘI


STRATEGIA DE MARKETING
1. Menționați clienții actuali și potențiali, precum și localizarea acestora

 Prezentați categoriile principale de clienți, dacă sunt persoane fizice sau juridice
preponderent, și dacă există o orientare spre anumiți clienți, sau o categorie aparte

1.1. Client existent

Pondere în Cifra Tipul Produselor


Nume client existent de afaceri -2018 vândute/ Termen de
Nr.
Domeniul de activitate (%) serviciilor plată
ESTIMATIV prestate
Producție

Comerț

Echipamente IT
– in special
calculatoare
Ex. – persoane fizice 30% Consumabile –
Plata pe loc
toner
imprimanta,
periferice IT

Servicii

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
1.2. Clienți potențiali:

Tipul
Produselor Cantitatea
Nume client potențial
Nr. vândute/ estimată vândută / Prețul/buc.
Domeniul de activitate
serviciilor an
prestate
Producție

Servicii

Lucrări

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
2. Cheltuielile estimate în urma realizării proiectului (strict doar cheltuielile legate de
activitatea vizată de proiect)

Denumire cheltuială Costuri (dupa UM/ Pret unitar


implementarea proiectului) Consum/ Lei (anual)
Cantitate
(anual)

Cheltuieli cu materiile Materii prime:


prime si cu materiale ....
consumabile .....

Materiale consumabile
….
….
Subtotal
Alte cheltuieli cu Energie electrică
materiale (inclusiv
Gaz
cheltuieli cu prestații
externe) Apă
…….
Subtotal
Alte cheltuieli de Telecomunicații
exploatare

Servicii de protecta muncii


Servicii de medicina muncii
Servicii prestate de
colaboratori
Servicii de salubritate
Servicii de paza și protectie

Chirie
Intretinere echipamente

……..
Total

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
 Informaţii referitoare la piaţa produselor / serviciilor:

Oferiţi garanţii pentru produsele /


serviciile voastre?

Modul de prezentare a produselor / Ce ambalaje folosiţi (dacă este cazul)?


serviciilor:
Canale de distribuţie: unde vindeţi
produsele voastre? (internet,
magazine, prin intermediari, reţea
de vânzări, agenţi etc.)
Politica de preţ: oferiţi reduceri /
promoţii pentru clienţi? Cum
stabiliţi de regulă preţurile pe piaţă?
Marketing: unde promovaţi
produsele / seviciile firmei?
(internet, mică publicitate, etc.)
Descrieți, avantajele si abilitățile
firmei pe planul intern ( avantaj
tehnologic, avantaje financiare,
avantaje de marketing, participare
la târguri, expoziții naționale și
internaționale, etc) care ar ajuta la
valorificarea firmei pe plan
internațional
descrieți strategii agreate de
societate pentru pătrundere pe
piața externă (export indirect,
acordarea unei licențe, export
direct, investiție directă și producție
în străinatate, etc)

Vă mulțumim pentru colaborare!

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro