Sunteți pe pagina 1din 353

La Taifas

1
1. Retetă naturistă pentru îmbunătătirea VEDERII și a stării generale de sănătate
Această retetă ajută la întărirea vederii, dar poate fi consumată și ca măsură de prevenire a
bolilor de ochi sau a deteriorării vederii. Preparatul nu este doar un medicament pentru ochi,
ci este și o adevărată bombă de vitamine pentru sănătatea generală, după cum veti vedea la
finalul articolului.
Ingrediente
• 500 g de nuci zdrobite
• 300 g de miere
• 100 ml de suc de aloe
• 4 laă maâ i
Preparare
Retțeta este foarte simplaă . Amestecatți toate ingredientele îântr-un borcan de sticlaă mare, paâ naă caâ nd se
omogenizeazaă . Paă stratți acest preparat îân frigider.
Administrare
Se ia caâ te 1 linguraă din acest elixir, de 3 ori pe zi, cu 30 de minute îânainte de fiecare masaă .
Sucul de aloe vera se poate prepara acasaă , dintr-o plantaă de aloe de 2-3 ani, nu mai maturaă , sau se
poate procura de la magazinele naturiste. Dacaă avetți o astfel de plantaă de aloe îân casaă , folositți frunzele
din mijloc sț i de la bazaă , faă raă tțepusț e. Frunzele se spalaă bine sț i se toacaă maă runt (sau putetți folosi
masț ina de tocat carne). Sucul se extrage presaâ nd bucaă tțile de plantaă printr-o bucataă de tifon.
Unii specialisț ti recomandaă paă strarea frunzelor de aloe vera îân frigider 10-12 zile îânainte de utilizarea
lor. Astfel, substantțele vindecaă toare ale plantei vor deveni mult mai active. Dupaă ce se scot din
frigider, frunzele de aloe se spalaă din nou.
Alte efecte terapeutice
Acest preparat este un adevaă rat elixir. Contține Vitamina C, Vitaminele B1, B2 sț i B3, proteine, fier,
calciu, potasiu, sulf, silicon sț i mangan. Are proprietaă tți antibacteriene, antivirale sț i antifungice.
– Detoxificaă organismul
– Curaă tțaă saâ ngele sț i colonul
– ÎÎmbunaă taă tțesț te digestia sț i circulatția saâ ngelui
– Cresț te productția de celulele rosț ii de saâ nge
– Ridicaă nivelul de energie al corpului
– Mentține echilibrul acizilor din stomac
– Ajutaă la tratarea constipatției, diareei, sindromului colonului iritabil, colitei, candidei sț i indigestiei
acide
– Amelioreazaă durerile musculare sț i de artritaă
– Face pielea fermaă

2. Stimularea și detoxifierea LIMFEI – retete naturiste


Sistemul limfatic joacă un rol extrem de important în stimularea sănătătii prin eliminarea
deșeurilor dăunătoare și purificarea întregului organism. Sistemul limfatic transportă
toxinele din sânge, din celule, din colon și din rinichi, filtrând și eliminând astfel toate
toxinele, bacteriile și celulele moarte din corp.
Beneficiile curătării limfei
Curaă tțarea limfei este esentțialaă pentru restabilirea echilibrului organismului. Atunci caâ nd sistemul
limfatic nu functționeazaă corect, apar unele simptome, care indicaă necesitatea unei detoxifieri:
umflarea maâ inilor sț i picioarelor, sinuzitaă sț i alte probleme ORL, rezistentțaă scaă zutaă la boli sț i infectții,
imunitate proastaă , umflarea ganglionilor limfatici, maâ ncaă rimi, alergii, hipertensiune, transpiratție
excesivaă ,

2
Dacaă vaă simtțitți mereu bolnavi sau obositți, îânseamnaă caă sistemul limfatic nu mai functționeazaă cum
trebuie. Totți cei care suferaă de afectțiuni cronice sau recidivante ale sistemului respirator sț i urinar, sau
de boli de oase sț i musț chi sunt sfaă tuitți saă urmeze cel putțin o curaă de detoxifiere a limfei.
Curele de detoxifiere a sistemului limfatic aduc o sumedenie de beneficii saă naă taă tții, de la îântaă rirea
sistemului imunitar sț i circulator, paâ naă la scaă derea colesterolului, pierderea îân greutate sț i curaă tțarea
pielii.
Maâ ncatți alimente naturale care curaă tțaă sistemul limfatic: legume cu frunze verzi, ghimbir, alge marine,
fructe citrice, semintțe de in, suc de iarbaă de graâ u, ridiche sau usturoi. Unele alimente, folosite din
vechime ca vopsele naturale precum – fructele de paă dure, ciresț ele, sfecla rosț ie sț i turmericul ajutaă
inclusiv la stimularea limfei, datoritaă bogaă tției de antioxidantți. Folositți sț i plante medicinale cu efect
diuretic sț i detoxifiant: raă daă cinaă de paă paă die, raă daă cinaă de brusture, urzicaă , paă trunjel sț i smirnaă .
Cura cu citrice. Se amestecaă 4 pahare de suc de grepfrut cu 3 pahare de suc de portocale, 1 pahar de
suc de laă maâ ie sț i 2 litri de apaă plataă . Acest amestec se bea pe tot parcursul zilei. Cura de detoxifiere a
limfei cu citrice dureazaă 3 zile.
Ceai mixt. Se amestecaă îân cantitaă tți egale sunaă toare, muguri de mesteacaă n sț i musț etțel. Se ia o linguraă
de amestec sț i se pune la infuzat îân 2 caă ni de apaă clocotitaă circa 20 de minute. Jumaă tate din cantitatea
acestui ceai se bea dimineatța, sț i cealaltaă jumaă tate seara. Cura dureazaă 21 de zile.
Tinctură de pelin. Se ia caâ te 1 linguritțaă de tincturaă , cu putținaă apaă , seara îânainte de culcare. ÎÎn
urmaă toarele 2 zile se iau caâ te 2 linguritțe pe zi. ÎÎn urmaă toarele 3 zile se iau caâ te 3 linguritțe, sț i tot asț a,
paâ naă se ajunge la 7 linguritțe pe zi. Din acest moment, se mentține tratamentul cu 7 linguritțe pe zi, o
dataă pe saă ptaă maâ naă , pe o perioadaă de un an. Tinctura se gaă sesț te la magazinele naturiste, sau se poate
prepara acasaă din 4 linguri de plantaă macerat 10 zile îân 500 ml de alcool de 70 de grade.
Ceai de sânziene. Se pune 1 linguritțaă de flori de saâ nziene la infuzat îântr-un litru de apaă clocotitaă ,
circa 2-3 minute. Aceastaă cantitate de ceai se bea pe tot parcursul zilei, cu îânghitțituri mici. Ceaiul
strecurat se poate paă stra îântr-un termos. Cura cu ceai de saâ nziene se face astfel: o zi da, o zi nu, 2 zile
da, 2 zile nu, 3 zile da, 3 zile nu. Mentținaâ ndu-se aceastaă schemaă , cura se repetaă 1 dataă la 3 luni. Se
renuntțaă la consumul de alcool sț i carne, cel putțin pe durata detoxifierii. Este un tratament bun sț i
pentru pietre la rinichi, retentție urinaraă , cancer laringian sau cancer al limbii.
Tinctură de păpădie. Se iau caâ te 25 de picaă turi, de 3 ori pe zi, cu jumaă tate de oraă îânainte de masaă . O
curaă dureazaă o lunaă , iar dupaă o pauzaă de o saă ptaă maâ naă , se poate relua. Tinctura de paă paă die se poate
prepara sț i îân casaă , din 4-5 raă daă cini de paă paă die sț i caâ teva frunze, puse la macerat o saă ptaă maâ naă îân ½
litru de tțuicaă naturalaă .
Suc vegetal. Se storc o raă daă cinaă de paă trunjel cu tot cu frunzele verzi, 2 laă maâ i, 1 paraă bine coaptaă sț i 2
felii de raă daă cinaă de ghimbir. Sucul obtținut se soarbe îâncet, proaspaă t.

3. Curătarea și vindecarea ficatului prin alimentatie (retete)


Potrivit cercetătorilor, multitudinea functiilor pe care ficatul le îndeplinește în organism încă
nu au fost pe deplin descoperite. Se știe că atunci când ficatul este bolnav, starea de bine a
întregului organism este afectată. Coșurile și iritatiile pielii, precum și aparitia alergiilor, a
bolilor inflamatorii, a problemelor cu inima sau cu memoria se pot datora unui ficat care nu
reușește să filtreze toxinele și să curete sângele în mod adecvat.
Ficatul poate fi afectat îân primul raâ nd de o dietaă sț i de un stil de viatțaă necorespunzaă toare: consumul de
alimente care contțin substantțe nocive sau care sunt alterate, maâ ncatul seara taâ rziu, îânainte de culcare,
mese copioase sau bogate îân graă simi, alimente praă jite sau afumate, paâ ine foarte proaspaă taă , alcool,
tutun, lipsa de odihnaă , stres, maâ nie, furie, efort fizic prelungit,
Desț i este foarte sensibil sț i predispus la intoxicare, ficatuleste un organ care are sț anse mari de
regenerare sț i vindecare dacaă sț tim saă -i oferim ce are nevoie.
• Fructe sț i legume (crude, fierte, coapte), îân special strugurii, merele, bananele coapte bine, kiwi sț i
dovleacul

3
• Fructe uscate (stafide, prune, caise)
• Nuci, semintțe
• Zarzavaturi, plante medicinale amare
Bolnavii de ficat trebuie saă maă naâ nce carnea doar îâmpreunaă cu o salataă de fructe sau legume. Cel mai
indicat este pesț tele slab. Trebuie de asemenea renuntțat pe caâ t posibil la consumul de ciocolataă sț i
dulciuri sintetice.
Tonic din pelin. Se amestecaă îântr-un borcan 300 g de ceapaă tocataă cu 100 g de miere de albine, 2
linguri de pelin uscat sț i 700 ml de vin alb, sț i se lasaă 20 de zile la macerat, la frigider, agitaâ nd
recipientul zilnic. La finalul acestei perioade, preparatul se strecoaraă . Se consumaă caâ te 1 paă haă rel mic
(50 ml), de 3 ori pe zi, îânainte de masaă .
Moare de varză. Se bea caâ te 1 pahar de suc de varzaă murataă la fiecare 2 ore. Cura dureazaă 1-2
saă ptaă maâ ni.
Ceai de păpădie. Se pune 1 linguritțaă de raă daă cini de paă paă die uscataă la fiert cu 1 pahar de apaă circa 20
de minute. Se consumaă caâ te 50 ml, de 3 ori pe zi.
Ceai de mentă. Se preparaă dintr-o linguritțaă de plantaă sț i 300 ml de apaă . Înfuzia dureazaă un sfert de
oraă . Ceaiul se bea caâ t mai fierbinte.
Ceai de mesteacăn. Se pun 2 linguri de plantaă sț i ½ linguritțaă de bicarbonat de sodiu la infuzat cu 2
caă ni de apaă clocotitaă , timp de 1 oraă . Se poate folosi un termos. Se beau caâ te 100 ml, de 4 ori pe zi.
Salată de crudități. Se preparaă din sfeclaă rosț ie sț i varzaă rasaă , sț i putțin otțet sț i suc de laă maâ ie.
Sirop de sfeclă roșie. Se taie 5-6 sfecle sț i se pun la fiert cu 1 litru de apaă . Se lasaă la foc mic paâ naă caâ nd
lichidul se îângroasț aă ca un sirop. Se beau caâ te 150 ml, de 3 ori pe zi. Cura poate dura 1-2 luni, fiind
utilaă pentru cei cu pietre la ficat.
Miere de dovleac. Se scobesț te un dovleac sț i îânaă untru se toarnaă miere de albine. Se pune capacul sț i se
lipesț te cu scotch. Se lasaă 30 de zile la macerat, apoi se taie dovleacul sț i se daă prin masț ina de tocat sț i se
amestecaă apoi cu mierea dinaă untru. Se iau caâ te 4-5 linguri pe zi. preparatul se paă streazaă la frigider.
Rețetă cu hrean. Se amestecaă ½ kg de hrean ras cu 150 g de miere de albine sț i 1 litru de apaă . Se lasaă
la macerat 24 de ore, apoi se ia caâ te 1 linguraă , de 3 ori pe zi, îânaintea meselor principale.
Sucuri pentru ficat. Foarte bun este sucul de dovleac, sț i sucul de struguri, caâ te 1 pahar pe zi. Se
amestecaă ½ pahar de moare (suc de varzaă murataă ) cu ½ pahar de suc de rosț ii. La fel de bun este sucul
din morcovi, sfeclaă sț i mere, îân cantitaă tți egale, laă sat îân repaus 2-3 ore. Se bea caâ te ¼ pahar de suc de
castravetți, de 2-3 ori pe zi, cu putținaă miere. Acest leac ajutaă îândeosebi la curaă tțarea ficatului sț i pielii de
cosț uri sț i iritatții.
Supă de legume și verdețuri. Se folosesc morcovi, cartofi, sfeclaă , tțelinaă sț i varzaă rasaă , ceapaă sț i usturoi
tocate maă runt, sț i caâ te 1 linguritțaă de paă trunjel sț i maă rar tocat. Se fierbe totul 5 minute, apoi se lasaă la
infuzat cu capac îâncaă 20-30 de minute. La final se adaugaă putțin ulei de maă sline sț i eventual zeamaă de
laă maâ ie.
Cafea de cicoare. Bolnavii de ficat pot bea cafea de cicoare îân loc de cafeaua normalaă . Gaă sitți aici o
retțetaă .
Ceai mixt. Se pun 50 g de fulgi de ovaă z, 50 g de maă tase de porumb, 50 g de cicoare sț i 1 laă maâ ie tocataă
maă runt la fiert îân 500 ml de apaă , 5-10 minute. De bea cu miere, zilnic. Cura poate dura sț i un an de zile.
Seminte de armurariu. Se amestecaă 1 linguritțaă de pulbere de semintțe de armurariu cu 1/3 pahar de
apaă caldaă . Acest amestec se bea de 5 ori pe zi.

4. Osteoporoză – alimentatie și retete


Osteoporoza este o boală a sistemului scheletic caracterizată prin deteriorarea tesutului osos
și reducerea masei osoase. Poate să apară la orice vârstă, mai des la încheietura mâinii, la
spate și la șolduri.

4
Pe maă suraă ce îânaintaă m îân vaâ rstaă , procesul de pierdere a masei osoase se intensificaă . Osteoporoza
apare atunci caâ nd oasele se subtțiazaă foarte tare, devin fragile sț i existaă pericolul de a se rupe. O simplaă
alunecare pe gheatțaă sau îân casaă poate duce la fracturi grave de sț old, de bazin, de coloanaă sau de maâ naă .
Dieta joacaă un rol foarte important îân prevenirea osteoporozei sț i reducerea riscului de fracturi sț i
pierderea de masaă osoasaă . Persoanele care suferaă de osteoporozaă trebuie saă evite pe caâ t se poate
alimentele care duc la eliminarea calciului din corp: cafea, coca-cola sț i alte baă uturi carbogazoase,
alcoolul, carnea, alimentele saă rate sț i foarte dulci. Trebuie îâncurajat îân schimb consumul de produse
lactate, soia, pesț te, mere, ulei de maă sline, fructe sț i legume cu frunze verzi, semintțe de in, nuci,
migdale, alune, ceai verde sț i alimente care contțin calciu sț i Vitamina D3.
Supă de ceapă. Se spalaă 2 cepe cu tot cu coajaă , cu otțet de mere. Se curaă tțaă coaja sț i se pune deoparte.
Cepele se taie solzisț ori sț i se caă lesc cu putțin ulei, paâ naă se fac aurii. Apoi se toarnaă 1 litru de apaă sț i cojile
de ceapaă se fierb 15-20 de minute. Dupaă acest interval, se scot cojile de ceapaă sț i se folosesț te doar
lichidul. Aceastaă supaă se consumaă aproape zilnic, timp de 1 lunaă de zile.
Retetă de calciu natural. Se pun 5 litri de lapte la îâncaă lzit, apoi se adaugaă 300 g de smaâ ntaâ naă , 1 litru
de lapte baă tut sț i 1 linguraă de pulbere de coajaă de ou (maă cinataă prin raâ sț nitța de cafea). Caâ nd amestecul
atinge punctul de fierbere, se ia vasul de pe foc sț i se lasaă la raă cit. Vetți obtține un fel de braâ nzaă , care se
consumaă ca atare.
Suc anti-osteoporoză. Existaă foarte multe variante. Putetți amesteca pere cu varzaă sț i laă maâ ie, morcovi,
mere, pere, tțelinaă , ghimbir sț i turmeric, sau suc de portocale cu iaurt, bananaă sț i miere. Putetți bea un
astfel de suc zilnic, la micul-dejun.
Alimente bogate în calciu și Vitamina D3. Cele mai bune alimente la acest capitol sunt: lapte, iaurt
sau kefir, braâ nzaă sau tofu, somon, hering, ton, sardine, legume cu frunze verzi, ouaă , ulei de pesț te sț i
ficat. Conform Administratției pentru Medicamente sț i Alimente, doza zilnicaă recomandataă de calciu
este de 1,000 mg, iar de Vitamina D de 400 UÎ. ÎÎn acest sens, putetți maâ nca un bol mic de broccoli
amestecat cu braâ nzaă , o salataă de fructe cu iaurt, salataă de varzaă , fasole gaă titaă , budincaă de lapte,
baă uturi cu soia, suc de portocale sț i cereale.

5. Dureri/infectii ale urechii – picăturile magice


Acesta este unul din cele mai vechi și eficiente remedii naturiste pentru tratarea durerilor în
ureche sau a infectiilor urechii la domiciliu. Este un amestec de 2 ingrediente accesibile, pe
care le avem deja în casă, ambele având proprietăti antibacteriene și anti-inflamatorii.
Usturoiul are proprietaă tți antimicrobiene, antifungice sț i antibiotice exceptționale, prin care poate ajuta
ataâ t la tratarea, caâ t sț i la prevenirea infectțiilor.
Ingrediente
• ¼ ceasț caă de ulei de maă sline extra-virgin
• 4 caă tței de usturoi
Preparare
Punetți uleiul de maă sline la îâncaă lzit la foc mic. Adaă ugatți usturoiul zdrobit fin, sț i laă satți la infuzat 30 de
minute. Strecuratți uleiul de usturoi, sț i laă satți-l saă se raă coreascaă . Caâ nd a ajuns la temperatura corpului,
cu o pipetaă , punetți caâ teva picaă turi îân urechea afectataă . Asț teptatți caâ teva minute paâ naă caâ nd uleiul se
scurge îân ureche. Repetatți procedeul de caâ teva ori pe zi, paâ naă caâ nd durerea se amelioreazaă sau
dispare.
Putetți uleiul îântr-un recipient sț i paă stratți-l la frigider. Caâ nd vretți saă folositți uleiul, umpletți pipeta cu
ulei sț i laă satți-o îân bucaă taă rie la îâncaă lzit caâ teva minute, sau îâncaă lzitți îânainte uleiul îântr-o linguritțaă, la
flacaă ra aragazului sau a unei lumaâ naă ri.
Faă raă exagerare, îân caâ teva secunde de la paă trunderea uleiului îân ureche, durerile se calmeazaă aproape
instant. Ca maă suraă de precautție, picaă turile se pot folosi o dataă dimineatțaă, sț i de mai multe ori pe
parcursul zilei.
Utilizarea greșită a antibioticelor

5
Înfectțiile urechii sunt unul din cazurile cele mai frecvente ale prescrierii sț i administraă rii de
antibiotice, mai ales la copii. Ataâ t Academia Americanaă de Pediatrie sț i Academia Americanaă a
Medicilor de familie au emis un avertisment medicilor, saă nu mai prescrie antibiotice pentru infectții
ale urechii, cel putțin nu la debutul bolii, deoarece cele mai multe infectții sunt cauzate de virusuri, iar
antibioticele sunt inutile.
Înclusiv Centrele pentru Controlul sț i Prevenirea Bolilor sustțin caă : infectțiile urechii trec de obicei de la
sine faă raă tratament antibiotic. Administrarea de antibiotice atunci caâ nd nu este nevoie poate fi
daă unaă tor, sau poate cauza efecte secundare nedorite, precum diaree, maâ ncaă rimi, greatțaă, dureri de
stomac sau chiar alergii periculoase.
De fiecare dataă caâ nd luaă m un antibiotic, bacteriile care traă iesc îân mod normal îân corp (pe piele, îân
intestin, îân guraă sț i nas) riscaă saă devinaă rezistente la antibiotice.

6. Băutură delicioasă care curătă rinichii (retetă pentru micul-dejun)


Cei care beau putină apă, mănâncă alimente grase și sărate, și mai iau și foarte multe
medicamente într-o zi, trebuie să fie mai atenti la sănătatea rinichilor, deoarece un stil de
viață precum acesta poate duce la formarea de calculi, și la boli renale.
Partea cea mai atractivaă a acestor tipuri de baă uturi – care se numesc smoothie-uri – este caă ele pot
îânlocui micul-dejun. Sunt foarte hraă nitoare, energizante sț i plaă cute la gust. Putem fi siguri caă un astfel
de cocktail este mult mai saă naă tos decaâ t orice alt mic dejun am alege îântr-o zi.
Ingrediente
• 2 laă maâ i
• 1 kiwi
• 1 bananaă
• 1 legaă turaă de paă trunjel
• 30 g de nuci
• 1 canaă de apaă
Preparare: Se curaă tțaă fructele de coajaă . Se taie maă runt toate ingredientele, sț i se trec prin storcaă tor,
sau se mixeazaă îântr-un robot sau blender, îâmpreunaă cu apa. Dacaă vretți saă obtținetți o baă uturaă mai
cremoasaă sț i mai consistentaă , adaă ugatți sț i caâ teva semintțe de chia sau de in.
Acest suc este o sursaă naturalaă sț i concentrataă de vitamine, minerale, antioxidantți, enzime, clorofilaă sț i
uleiuri volatile. Paă trunjelul este renumit pentru proprietaă tțile sale diuretice sț i detoxifiante. Contține
foarte mult potasiu sț i Vitaminele A, B sț i C. Este bogat îân fier sț i clorofilaă , sț i este foarte eficient îân
procesul de eliminare a ureei, de curaă tțare a rinichilor, de dizolvare a pietrelor mici sț i de prevenirea
infectțiilor urinare sț i renale.
Conform unui studiu realizat pe 11 persoane la Universitatea Duke, 1 pahar de apaă cu laă maâ ie baă ut
dimineatța timp de mai multe luni scade riscul de formare a pietrelor la rinichi, sț i stimuleazaă
saă naă tatea renalaă .
Persoanele care eliminaă calciul prin urinaă au un risc mai mare de formare a pietrelor la rinichi, iar
lipsa de potasiu din dietaă cresț te acest risc. Bananele contțin foarte mult potasiu, sț i de aceea sunt
incluse îân aceastaă retțetaă . ÎÎn plus, ele contțin magneziu sț i foarte putțin calciu, fapt, care îâmpiedicaă
formarea de cristale sț i pietre.

7. Borș “terapeutic” de sfeclă și varză roșie


Aceasta este o retetă rusească de borș medicinal din sfeclă și varză roșie. Sigur că un borș
asemănător se prepară și la noi, și a ucrainieni și în alte tări învecinate. Este ideal pentru
perioada rece, când corpul nostru are nevoie să fie revitalizat cu substante nutritive naturale.
Sfecla și varza roșie sunt doi titani ai alimentației sănătoase, cu proprietăti medicinale
uimitoare.

6
Combinatția dintre sfeclaă sț i varzaă rosț ie este una foarte atractivaă , nu doar pentru ochi – datoritaă
nuantței de rosț u intens, ci sț i pentru gust sț i pentru saă naă tate.
Ingrediente
• 3-4 sfecle medii
• 1 canaă de varzaă rosț ie rasaă
• 1 ceapaă
• caâ teva fire de paă trunjel tocat
• 1 linguraă de zeamaă de laă maâ ie
• 1 canaă de borsț natural
• 1 linguraă de unt
• 1 linguraă de suc de rosț ii sau bulion
• 1 vaâ rf de cutțit de nucsț oaraă
• sare sț i piper dupaă gust
• smaâ ntaâ naă (optțional)
• apaă
Preparare
Se pune untul la topit la foc mic. Se adaugaă ceapa taă iataă solzisț ori sț i sfecla feliataă fin sau rasaă , sț i se lasaă
7-8 minute la îânaă busț it cu capac, paâ naă caâ nd devin moi. Se adaugaă apoi sarea sț i piperul sț i alte
condimente preparate. Se toarnaă apa (depinde caâ t de mult borsț doritți saă preparatți), sț i se lasaă la fiert
20 de minute. Se adaugaă apoi varza rasaă , sucul de rosț ii sț i nucsț oara sț i se mai lasaă caâ teva minute. Spre
final, se adaugaă borsț ul sț i paă trunjelul tocat la urmaă . Borsț ul de sfeclaă sț i varzaă se poate servi cu
smaâ ntaâ naă . Putetți adaă uga sț i putțin morcov ras sț i rosț ii la aceastaă ciorbaă , sau alte legume preferate.
Dacaă nu suntetți un fan al ciorbelor acre sau al borsț urilor, putetți gaă ti altfel sfecla sț i varza: rase îân
salate, consumate sub formaă de suc, marinate cu suc de laă maâ ie sau otțet, ulei de maă sline sț i alte plante,
sau adaă ugate îân alte maâ ncaă ruri.

8. AVOCADO, un fruct care luptă împotriva bolilor și corectează deficitele


nutritionale
Foarte multi nutritioniști consideră avocado unul din cele mai sănătoase fructe din lume,
datorită continutului foarte mare de grăsimi sănătoase și de multe alte substante nutritive de
care dieta noastră modernă duce lipsă. Acestea pot ajuta la prevenirea bolilor de inimă, a
cancerului, a bolilor de ochi, a afectiunilor degenerative și cerebrale.
Un singur avocado ne poate furniza 33% din doza zilnicaă recomandataă de Vitamina C, 53% de
Vitamina K, 28% de potasiu sț i cantitaă tți asemaă naă toare de Vitamine din complexul B, Vitamina E,
magneziu sț i mangan. ÎÎn plus, un avocado ne oferaă 50% din cantitatea de fibre necesare zilnic, mult
mai mult decaâ t alte fructe. Din acest motiv, avocado este considerat unul din cele mai bune fructe
pentru persoanele care suferaă de constipatție.
Contine antioxidanti care combatcancerul și deteriorarea vederii
Avocado contține un grup de fitochimicali numitți carotenoizi, precursorii unui antioxidant puternic,
numit Vitamina A. Beta-carotenul este unul din acesț ti carotenoizi care poate lupta îâmpotriva
cancerului. Un studiu publicat îân anul 2013 îân Comunicatții de Cercetare Biochimice sț i Biofizice a
araă tat caă beta-caroten poate inhiba cresț terea tumorilor asociate cu neuroblastom, un cancer agresiv
care îâi afecteazaă pe copii.
Altți doi caroteonizi din avocado – luteinaă sț i zeaxantinaă sunt gaă sitți îân concentratții mari îân macula
ochiului uman, sț i sunt renumitți pentru proprietaă tțile lor de stimulare a vederii sț i de prevenire a
degenerescentței maculare asociataă cu îânaintarea îân vaâ rstaă .
Bogat în grăsimi bune pentru inimă și diabetici
Avocado contține un mix de graă simi (mononesaturate, polinesaturate sț i saturate) care luptaă îâmpotriva
bolilor. Acidul oleic este o graă sime mononesaturataă din avocado, care poate preveni declansț area

7
bolilor grave. Un studiu publicat îân 2004 îân Jurnalul de Nutritție a araă tat caă acidul oleic este util pentru
reducerea riscului de boli cardiovasculare sț i pentru reversarea efectelor negative ale proteinelor
inflamatorii la persoanele obeze sau diabetice, sugeraâ nd astfel caă avoado ar putea ajuta la prevenirea
sț i tratarea diabetului de tip 2.
Avocado sprijină glandele endocrine
Acest fruct contține steroli (hormoni din plante) cu proprietaă tți antiestrogenice. Acest lucru îânseamnaă
caă acesț ti steroli blocheazaă receptorii estrogeni îân celule, reducaâ nd astfel ratele de absorbtție a
estrogenului. Avocado joacaă un rol important îân buna functționarea glandelor endocrine.
Fructul nr.1 pentru bebeluși
Unii medici nutritționisț ti au clasificat avocado pe locul 1 îân lista fructelor pentru copiii mici, datoritaă
densitaă tții sale nutritive, ataâ t de necesaraă pentru cresț terea sț i dezvoltarea unui bebelusț . Mai mult,
avocado protejeazaă mama sț i faă tul. Avocado oferaă un sfert din doza zilnicaă recomandataă de acid folic,
care ajutaă la formarea creierului sț i sistemului nervos la faă t.

9. Ceai antiviral – retetă din plante


Atunci când sistemul nostru imunitar este slăbit, devenim vulnerabili la răceli, gripă și alte
infectii virale. Virusurile sunt particule mici de acizi nucleici, care invadează celulele vii și
astfel se înmultesc.
Existaă foarte multe alternative naturale pentru antibiotice sț i alte medicamente antivirale sintetice.
Alimentele sț i plantele cu proprietaă tți antivirale pot ucide virusurile, scurta durata unei raă celi sț i îântaă ri
sistemul imunitar.
Ingrediente
• 1 pliculetț de echinacea
• 1 crengutțaă de rozmarin
• 2-3 picaă turi de ulei de oregano saă lbatic (sau 2 caă tței de usturoi zdrobit)
• 3 linguritțe de sirop de fructe de soc
• 2 linguri de miere
• 4 caă ni de apaă
Se pune apa la fiert, sț i caâ nd clocotesț te se adaugaă plantele. Se ia de pe foc, se lasaă 2-3 minute la infuzat,
apoi se strecoaraă . Dupaă ce s-a raă corit putțin, se adaugaă uleiul de oregano sau usturoiul, siropul de soc
sț i mierea. Acest ceai se bea pe tot parcursul zilei, paâ naă caâ nd simptomele de raă cealaă sau gripaă dispar.
Efecte
Fructele de soc au proprietaă tți antivirale remarcabile. ÎÎntr-un studiu clinic peste 90% din cei 15
pacientți tratatți cu extract de fructe de soc (60 ml pe zi pentru adultți sț i 30 ml pe zi pentru copii) au
prezentat o reducere semnificativaă a simptomelor de raă cealaă sț i gripaă dupaă 2 zile, sț i sț i-au revenit
complet dupaă 3 zile. ÎÎntr-un alt studiu independent, realizat îân Norvegia, extractul de soc a redus
durata unei raă celi cu 4 zile. Socul contține sț i foarte multți antioxidantți care protejeazaă celulele de
daunele radicalilor liberi. Actțiunea antiviralaă a boabelor de soc s-a dovedit eficientaă îân cazurile de
infectțiile cu virusul herpex simplex sț i alte virusuri rezistente la medicamente.
Echinacea sustține sistemul imunitar sț i are o actțiune directaă îâmpotriva virusurilor. Preparatele din
florile sț i frunzele plantei s-au dovedit îân unele studii clinice eficiente îân reducerea severitaă tții sț i
duratei simptomelor de raă cealaă , infectții respiratorii superioare sț i a bronsț itei virale.
Despre uleiul de oregano sălbatic, cercetaă torii spun caă poate ucide orice virus, bacterie sau
ciupercaă . Acesta este îânsaă mai greu de procurat, sț i mai scump. Dacaă nu avetți ulei de oregano,
folositți usturoi. ÎÎn studiile de laborator, usturoiul a demonstrat proprietaă tți antifungice sț i antivirale
foarte puternice.

10. Mâini reci tot timpul – cauze și remedii naturiste

8
Senzatia de răceală constantă a mâinilor este de multe ori însotită de furnicături, durere sau
amorteală. Pielea poate căpăta în unele cazuri o culoare violet-albăstruie. Cel mai adesea este
o problemă care tine de circulatia proastă a sângelui.
Sindromul maâ inilor sț i picioarelor reci poate avea foarte multe cauze, de la o tulburare a sistemului
circulator, paâ naă la o disfunctție tiroidianaă .
– Sindromul Raynaud
– Însuficientțaă circulatorie
– Boli vasculare periferice
– Aterosclerozaă
– Neuropatie perifericaă
– Hipotiroidism
– Hipotensiune arterialaă
– Lipsaă de fier, Vitamina D
– Hipopituitarism
– Degeraă turi
– Consumul exagerat de alcool, cafea, tutun sau zahaă r
– Diabet, obezitate
– Sendentarism
– Stres
– Tulburaă ri digestive
– Administrarea unor medicamente pentru tiroidaă
Ghimbir. Ceaiul de ghimbir este excelent pentru îâncaă lzirea corpului îân sezonul rece sț i pentru
cresț terea circulatției sangvine. Se poate consuma sț i ca un elixir, ghimbir ras amestecat cu miere de
albine. Acest tratament ajutaă inclusiv la prevenirea raă celilor sț i la îântaă rirea imunitaă tții. Baă ile cu ceai de
ghimbir îâncaă lzesc tot corpul sț i ajutaă la tratarea gripei sț i raă celilor.
Usturoi. Datoritaă efectului vasodilatator, usturoiul stimuleazaă circulatția saâ ngelui. Se pot consuma
zilnic caâ te 1-2 caă tței pe zi, sau se poate lua tincturaă de usturoi, caâ te 20-30 de picaă turi pe zi, diluate cu
putținaă apaă , cu jumaă tate de oraă îânainte de masaă . Tinctura de usturoi se poate prepara sț i îân casaă , dintr-
o caă paă tțaânaă de usturoi zdrobit, pus la macerat 5 zile îân 400 ml de alcool de 70 de grade.
Hrean. Acesta se rade pe raă zaă toarea mare sț i se amestecaă apoi cu faă inaă de porumb (maă lai) îân cantitate
dublaă . Se aplicaă pe maâ ini sț i pe picioare sub formaă de comprese. Pentru a fixa sț i mai bine compresele,
se pot purta pe parcursul noptții maă nusț i sț i sț osete groase. Acest procedeu se poate repeta mai multe
noptți.
Elixir din plante. Se pun 100 g de vaâ sc, 200 g de usturoi zdrobit sț i 200 ml de suc de ceapaă la macerat
îân 2 litri de vin alb sț i 200 g de miere de albine. Dupaă 2 saă ptaă maâ ni, se strecoaraă sț i se paă streazaă îân sticle.
Se consumaă caâ te 50 ml de preparat, de 2 ori pe zi (dimineatța sț i seara).
Cura cu oțet și mire. Se pun 1-2 linguri de otțet de mere sț i 1 linguritțaă de miere de albine îântr-un
pahar cu apaă caldaă sț i se bea doar dimineatța, sau de 3 ori pe zi. Aceastaă curaă se face 15 zile.
Ceai mixt. Se amestecaă urmaă toarele plante îân cantitaă tți egale: salvie, urzicaă , busuioc, isop, mentaă sț i
cimbru. Se ia o linguritțaă de amestec sț i se pune la infuzat îântr-o canaă de apaă clocotitaă 10 minute. se
beau caâ te 2 caă ni pe zi.
Suc de morcov și țelină. Se rade 1 kg de morcov sț i 1 kg de tțelinaă pe raă zaă toarea mare, sț i se pun îântr-
un borcan mare de sticlaă . Peste legumele rase se toarnaă 3 litri de apaă . se pune capacul sț i se lasaă 5 zile
la macerat. Dupaă acest interval, se strecoaraă sucul rezultat, sț i se paă streazaă îân sticle. Se beau caâ te 100
ml de suc, de 3 ori pe zi. Se fac cure de 10 zile, cu o pauzaă de 30 de zile îântre ele.
Ceai de păpădie. Se bea caâ te 1 canaă de ceai de raă daă cinaă sț i frunze de paă paă die, de 3 ori pe zi, îânainte de
masaă .
Ceai de anghinare. Se beau caâ te 3 caă ni de ceai pe zi, îântre mese.

9
Băi cu pelin. Se preparaă o infuzie de 15 minute din 2 linguritțe de pelin, 2 linguritțe de mentaă sț i 2 litri
de apaă . Se strecoaraă sț i se pune îântr-un lighean cu apaă clocotitaă . Se tțin maâ inile sț i picioarele îân aceastaă
solutție, 30 de minute. Aceste baă i se fac 5 zile consecutiv.

11. SALVIA îmbunătătește memoria și sistemul nervos (retetă)


Noi cercetări au demonstrat că salvia “ascute” gândirea, crește capacitatea de memorare și
sustine functia sistemului nervos, confirmând astfel ipotezele medicinei populare străvechi.
Se pun 2 linguri de frunze se salvie maă runtțite la infuzat îân 500 ml de apaă (2 caă ni). Se lasaă o oraă , apoi
se strecoaraă . Se bea caâ te 1 paă haă rel mic de 50 ml, de 3 ori pe zi, cu 20 de minute îânainte de mese.
Ultima dozaă se bea seara, cu jumaă tate de oraă îânainte de culcare.
Pentru persoanele care suferaă de tulburaă ri ale sistemului nervos se recomandaă vinul de salvie. Se pun
100 g de frunze de salvie la macerat îântr-un litru de vin, timp de 10 zile. Recipientul se lasaă la loc cald,
sau la soare, agitaâ ndu-se zilnic. Dupaă acest interval, se strecoaraă , sț i se consumaă caâ te 30 de ml, de 3 ori
pe zi, la 30 de minute dupaă masaă .
Studiu
Capacitatea salviei de a cresț te puterea de memorare este cunoscutaă din baă traâ ni. Astaă zi, cercetaă torii
sunt ataâ t de impresionatți de proprietaă tțile salviei, îâncaâ t sunt dispusț i saă investigheze dacaă planta ar
putea trata boli reale, precum boala Alzheimer.
Oamenii de sț tiintțaă britanici au administrat capsule cu ulei de salvie unui grup de persoane adulte, sț i
au descoperit caă cei care au luat capsule cu ulei de salvie s-au descurcat mult mai bine la testele de
memorie.
Salvia protejeazaă mesagerii chimici care transportaă informatția îân creier sț i care sunt esentțiali pentru
functția de memorare. Oamenii au luat salvie pentru a combate pierderea memoriei de secole, îân
special sub formaă de ceai sau tincturaă . ÎÎn anul 1597, medicul naturist John Gerard scria caă salvia este
o plantaă foarte bunaă pentru creier, deoarece îântaă resț te nervii, sț i daă viatțaă memoriei. 50 de ani mai
taâ rziu, un alt medic botanist englez – Nicholas Culpeper sustținea caă salvia vindecaă memoria,
îâncaă lzesț te sț i revitalizeazaă simtțurile. Cercetaă torii de la Centrul de Cercetaă ri ale Plantelor Medicinale de
la Universitatea din Northumbria au finalizat recent primele studiu clinice îân care au testat salvia îân
acest scop cu rezultate foarte bune.
Liderul echipei de cercetare Nicola Tildesley a spus caă acest studiu dovedesț te caâ t de valoroasaă este
medicina traditționalaă veche practicataă cu secole îân urmaă , sț i caă aceasta nu trebuie ignorataă . Aceastaă
cercetare are implicatții serioase pentru persoanele care suferaă de boala Alzheimer, sau pentru cei
care vor saă -tți îâmbunaă taă tțeascaă memoria.
Nu a fost semnalat nici un efect secundar la studiul clinic. Mai multe detalii despre aceastaă cercetare
pot fi gaă site îân Jurnalul de Farmacologie, Biochimie sț i Comportament.
Unii medici naturisț ti recomandaă sț i femeilor la menopauzaă saă bea cea de salvie, deoarece ajutaă la
reducerea bufeurilor sț i transpiratțiilor nocturne.

12. Cura de slăbire și curătarea corpului cu SOC (3 retete)


Socul este renumit pentru capacitatea lui de a ajuta la detoxifierea corpului și la tratarea
gripei și răcelii, la reducerea febrei și a durerilor reumatice. Ceaiul de soc este un diuretic
extraordinar, care pot fi util mai ales în lupta cu surplusul de kilograme.
Socul are un efect detoxifiant ataâ t de puternic deoarece cresț te secretția de toxine din glandele
limfatice. ÎÎn plus fatțaă de efectul laxativ, ceaiul de soc actționeazaă ca un sudorific sț i ca un diuretic
natural, contribuind inclusiv la mentținerea saă naă taă tții rinichilor. Poate fi folosit de cei bolnavi de
hidropizie (acumularea anormalaă de lichid îân corp), sț i îân cazuri de febraă sț i temperaturi ridicate. Prin
transpiratția intensaă indusaă de ceaiul de soc, se vor elimina sț i toxinele din corp.
Planta este un adjuvant excelent îân curele de slaă bire, tocmai datoritaă acestor proprietaă tți diuretice sț i
detoxifiante, sț i poate fi administrataă sub formaă de ceai, decoct sau tincturaă .

10
Ceai de flori soc. Se pun 500 ml de apaă la fiert. Dupaă primele clocote, se adaugaă 5 linguritțe de floare
de soc (uscataă sau proaspaă taă ), sț i se ia de pe foc. Se acoperaă sț i se lasaă 10 minute la infuzat. Se bea
fierbinte, faă raă zahaă r sau miere. ÎÎn curele de slaă bire, se beau caâ te 3 caă ni de ceai de soc pe zi, dupaă
masaă , cu îânghitțituri mici. O curaă dureazaă 1 lunaă , sț i dupaă o pauzaă de 2 luni, de poate relua.
Decoct de rădăcină de soc. Un remediu rapid pentru pierderea îân greutate este decoctul de soc. Se
pune la fiert 1 linguraă de raă daă cinaă de soc tocataă maă runt cu 1 canaă de apaă , timp de 20 de minute.
Cantitatea rezultataă se bea pe parcursul unei zile.
Tinctura de fructe de soc. Acest produs se poate procura de la magazinele naturiste. Este indicat sț i
pentru combaterea obezitaă tții. Se iau caâ te 3 linguritțe pe zi, diluate cu caâ te jumaă tate de pahar de apaă .
Cura poate dura 1-3 luni.
Pentru un efect mult mai rapid sț i puternic de scaă dere îân greutate, se poate urma o curaă îân care se
asociazaă ceaiul de flori de soc cu tincturaă de fructe de soc. Se ia caâ te 1 linguritțaă de tincturaă (diluataă cu
100 ml de apaă ), îânainte de fiecare canaă de ceai de soc consumat.

13. Dureri de articulatii – leacuri bătrânești


Durerile articulare pot fi cauzate de boli reumatice, dar și de infectii, afectiuni autoimune sau
hernie de disc. Ele pot să apară și în contextul unei gripe, hepatite, varicelă sau oreion. Femeile
aflate în perioada menopauzei resimt dureri articulare din cauza modificărilor hormonale.
Durerile de articulatii se accentuează la schimbarea vremii, mai ales la frig, după un efort sau
din cauza statului mult timp în picioare.
Una din cele mai ignorate cauze ale aparitției durerilor articulare este stresul. Atunci caâ nd suntem
stresatți, corpul elibereazaă îân exces cortizol, un hormon care provoacaă inflamatții îân diferite regiuni ale
corpului.
Pentru tratarea corespunzaă toare a durerilor, trebuie identificataă cauza lor. Dacaă nu este vorba despr o
boalaă reumaticaă , poate fi nevoie chiar de o interventție chirurgicalaă .
Administrarea excesivaă de medicamente anti-inflamatoare poate avea ca efect secundar dureri sț i
probleme gastrice. Dacaă vaă supaă raă durerile articulare, sau sunt ataâ t de chinuitoare îâncaâ t apar sț i
noaptea, putetți îâncerca unele remedii naturiste sț i retțete de casaă , foarte folositoare.
Uz extern
Rețetă cu ardei iute. Se toacaă prin masț inaă ardei iute, sț i se umple cu el o sticlaă de jumaă tate. Se umple
cu gaz lampant sț i se lasaă la macerat 6 ore. Se pun comprese pe locurile dureroase, pe parcursul noptții.
Durerile se vor intensifica la îânceput, dar apoi vor dispaă rea.
Baie cu pin și sare. Dacaă avetți de unde procura crengi de pin, facetți un ceai din crengi de pin taă iate
bucaă tți mici, fierte 5 minute îântr-o jumaă tate de oalaă de apaă fierbinte, sț i turnatți lichidul îân apa din cadaă .
Adaă ugatți sț i ½ g de sare grunjoasaă . Baia se face seara, îânainte de culcare, timp de 20 de minute. Caâ nd
iesț itți din apaă , îâmbraă catți-vaă direct îântr-un halat gros, faă raă saă sț tergetți corpul de apaă . Baă gatți-vaă îân pat
pentru a transpira. Se pot face caâ te 2 baă i saă ptaă maâ nal, de 5-6 ori.
Argilă. Se pune 1 kg de argilaă la dizolvat îân cada cu apaă fierbinte. Se fac îân total 12-15 baă i, de caâ te 15
minute. Putetți folosi argilaă sț i sub formaă de comprese. Pulberea de argilaă se amestecaă fie cu putținaă
apaă , fie cu ceai din ace de pin. Se aplicaă pe locurile dureroase.
Comprese cu aloe. Se amestecaă 100 g de suc de aloe vera cu 200 g de miere sț i 300 ml de tțuicaă . Se
îânmoaie o caâ rpaă îân acest amestec sț i se aplicaă pe locul afectat. Se acoperaă apoi cu o bucataă mare de
vataă sț i o folie, sț i se leagaă la final cu un fular.
Comprese cu ridiche. Se rade 1 ridiche neagraă pe raă zaă toare sț i se pune pe o caâ rpaă umezitaă îân ulei sau
unturaă . Se aplicaă pe locul dureros peste noapte.
Comprese cu miere și sare. Se amestecaă 1 pahar de sare grunjoasaă caldaă cu miere de albine, caâ t se
formeze o pastaă . Se aplicaă pe locurile dureroase.
Uz intern

11
Ceai de coada calului. Este unul din cele mai bune ceaiuri medicinale pentru durerile de oase sț i de
musț chi care apar dupaă o anumitaă vaâ rstaă . Ceaiul de coada-calului are sț i rol profilactic, dacaă se beau
caâ te 1-2 caă ni pe zi.
Suc de telină. Se iau caâ te 2 linguritțe, de 3 ori pe zi, cu jumaă tate de oraă îânainte de masaă .
Sirop medicinal. Se dau prin masț ina de tocat 200 g de aloe vera (de 3 ani), 4 raă daă cini de brusture sț i
1 laă maâ ie (faă raă saâ mburi). ÎÎn amestec se adaugaă sț i 400 g de miere sț i 400 g de vin rosț u. Se pune la fiert
30 de minute, pe baie de aburi. Dupaă ce se strecoaraă , se poate lua caâ te 1 linguraă îân fiecare zi.
Tratament cu varză. Se curaă tțaă 1 kg de varzaă de cotoare, sț i se scot saâ mburii de la 1 kg de mere.
Acestea se taie bucaă tți maă runte sț i se dau prin masț ina de tocat. Tocatți la fel sț i 1 canaă de frunze de
paă tlaginaă . La acest amestec se adaugaă 1 pahar cu miere sț i se omogenizeazaă . Preparatul se paă streazaă la
frigider. Se ia caâ te 1 linguraă , de 3 ori pe zi, cu jumaă tate de oraă îânainte de mese. Tratamentul dureazaă 2
luni, sț i se poate relua dupaă o pauzaă de 10 zile.
Tinctură de urzică. Aceasta se poate procura de la magazinele naturiste, sau se poate face îân casaă : se
umple o sticlaă de jumaă tate cu raă daă cini de urzicaă spaă late sț i tocate maă runt. Se umple sticla cu tțuicaă
naturalaă , sț i se lasaă 12 zile la macerat. Se ia caâ te 1 linguraă pe zi, seara, îânainte de culcare.

14. Ceai de hrean și ghimbir – retetă de FOC pentru răceală și infectii


Aceasta este o combinatie reușită de 2 plante decongestionante puternice. Hreanul face parte
din flora românească, iar ghimbirul din medicina naturistă orientală.
Ingrediente
• 10 g de hrean
• 5 g de ghimbir
• 200 ml de apaă
Preparare
Se pune raă daă cina de hrean sț i raă daă cinaă de ghimbir rase pe raă zaă toare îântr-o canaă , sț i peste ele se toarnaă
apa clocotitaă . Se pune capacul sț i se lasaă la infuzat cel putțin 20 de minute. Cantitatea de ceai rezultat se
îâmparte îân 3 doze egale. Se bea caâ te 1 dozaă , de 3 ori pe zi. Ceaiul se bea fierbinte, asț adar se va
reîâncaă lzi de fiecare dataă .
O altaă variantaă de preparare a unui elixir antimicrobian, antibiotic sț i antioxidant din aceste
ingrediente este cea de mai jos.
Se amestecaă 1 bucaă tțicaă de raă daă cinaă de ghimbir ras cu 1 bucaă tțicaă de raă daă cinaă de hrean ras sț i 2 caă ni de
miere de albine, îântr-un borcan. Recipientul se îânchide ermetic, sț i se lasaă caâ teva saă ptaă maâ ni la macerat.
Se consumaă caâ te 1 linguraă , pentru raă cealaă , tuse, dureri îân gaâ t, infectții. Sau se poate adaă uga caâ te 1
linguritțaă îân cana cu ceai.
Efecte
Hreanul este un antibiotic natural exceptțional, folosit de milenii îân medicina traditționalaă romaâ neascaă ,
sț i nu numai. Face parte din aceeasț i familie a cruciferelor cu varza, broccoli sț i musț tar, deci este o
plantaă anti-cancerigenaă . Studiile au araă tat caă hreanul este mai eficient decaâ t medicamentele îân
tratarea infectțiilor sț i curaă tțarea infectțiilor sinusurilor sț i a pasajelor respiratorii de excesul de mucus.
Consumul de hrean ras desfundaă nasul, cresț te circulatția saâ ngelui la nivelul fetței, sț i stimuleazaă
eliminarea excesului de mucus din pasajele respiratorii superioare.
Compusț ii descoperitți îân raă daă cina hreanului au fost studiate pentru o multțime de beneficii pentru
saă naă tate. Hreanul contține uleiuri volatile cu proprietaă tți antibacteriene sț i niveluri mari de Vitamina C,
calciu, potasiu, magneziu, fosfor sț i acid sulfat.
Un compus puternic din hrean ajutaă la ameliorarea simptomelor retentției de apaă îân corp, datoritaă
efectului de stimulare a circulatției saâ ngelui. Datoritaă efectului antibiotic blaâ nd, hreanul este un
remediu bun pentru infectții, inclusiv pentru cele urinare.
Aplicat extern, hreanul usț ureazaă durerile de artritaă sț i ajutaă la tratarea raă nilor infectate.

12
15. Cum scapi de zgomotele/tiuitul în ureche – o tehnică simplă, uimitoare
Tiuitul în urechi a devenit o problemă comună la foarte multe persoane. În termeni medicali
se numește tinitus sau acufene, însă cei suferinzi îl definesc uneori ca un vâjâit, zumzăit,
fluierat, zbârnâit, pocnete, păcănituri, ca un clic în urechi, sau ca un tiuit în cap.
Tinitus: cauze
Aceste simptome pot fi usț oare sau grave. Tinitusul se instaleazaă de regulaă brusc, iar cauzele pot fi
multiple:
– Expunerea la zgomot foarte puternic
– Înfectții ale urechii
– Acumulare de cearaă îân ureche
– Leziuni ale nervilor auditivi
– Otitaă medie acutaă
– Ostospongioza
– Pierderea auzului din cauza vaâ rstei
– Aparatele auditive
– Unele medicamente (aspirinaă , antibiotice, antiinflamatoare, antidepresive, sedative, chimioterapice)
– Boala lui Meniere
– Hipertensiune sau hipotensiune arterialaă , boli cardiovasculare
– Boli circulatorii
– Diabet zaharat
– Afectțiuni tiroidiene
– Anemie
– Alergii
– Tumori cerebrale
– Probleme ale gaâ tului sau maxilarului
– Traumatisme la nivelul capului
Acufenele nu provoacaă surditate. Pot fi îânsotțite sț i de alte simptome, precum: ametțealaă sau vertij,
febraă , cefalee, slaă biciune sau letargie, caă lduraă sau dureri la nivelul urechii. Consumul de alcool, tutun,
cafea sț i droguri pot îânraă utaă tți simptomele de tinitus. La fel se poate spune de factori precum oboseala,
stresul sau unele alimente excitante.
Dacaă tțiuitul îân urechi este îânsotțit de pierderea cunosț tintței, confuzie, greatțaă sț i vaă rsaă turi, vertij,
ametțealaă , amnezie sau hemoragie, sau dacaă apare îân urma unui traumatism la cap, trebuie mers de
urgentțaă la medic.
Tehnică simplă de atenuare a zgomotelor în ureche
Desț i tot mai multți oameni acuzaă aceste zgomote îân urechi saâ caâ ietoare, care le afecteazaă calitatea
vietții, somnul sț i activitaă tțile zilnice, medicii nu au descoperit îâncaă un tratament eficient.
Metoda pe care o vetți viziona îân videoclipul de mai jos apartține unui medic din America, pe nume Jan
Strydom, sț i este foarte simplaă , sț i oarecum ciudataă . A dat rezultate bune îân multe cazuri.
Punetți palmele pe urechi, cu degetele îândreptate spre spatele capului. Degetele mijlocii trebuie saă se
atingaă . Se ridicaă apoi degetele araă taă toare de la ambele maâ ini sț i se freacaă de cele mijlocii, pocnind usț or
capul. Aceste baă taă i, ca îântr-o tobaă , se repet de de putțin 50 de ori, caâ t mai rapid. Aceastaă tehnicaă se
poate aplica de mai multe ori pe zi.

16. BOMBĂ de sănătate – propolis, nucă, lămâie și miere


Combinatia de propolis, nucă, lămâie și miere este cu sigurantă una din cele mai vindecătoare.
Acest preparat poate fi lesne considerat o sursă naturală de sănătate și energie, datorită
multimii de substante nutritive și curative continute. Este un leac biostimulator și
imunostimulator recomandat atât adultilor, cât și copiilor, vârstnicilor, convalescentilor și
femeilor însărcinate.

13
Întărirea sănătătii: retetă
Acest tonic poate îânlocui cu succes antibioticele sau medicamentele pe care adesea le luaă m la cel mai
mic semn de raă cealaă , gripaă sau infectție. Nu toate problemele de saă naă tate se rezolvaă cu antibiotice.
Ingrediente
• 1 sticlutțaă de tincturaă de propolis de 30 ml
• 800 g de miere
• 1 laă maâ ie
• 2 caă ni de nucaă maă cinataă
Preparare
Se pune mierea îântr-un borcan mare. Se adaugaă sucul de la laă maâ ie proaspaă t stors sț i tinctura. La final
se adaugaă sț i nuca maă cinataă . Se amestecaă bine paâ naă caâ nd rezultaă un preparat omogen. Se îânchide cu
capac sț i se paă streazaă la frigider. Dacaă doritți saă facetți acest medicament sț i mai puternic, adaă ugatți sț i
caâ tțiva caă tței de usturoi, tocatți maă runt.
Se ia caâ te 1 linguraă dimineatța, sț i 1 seara. Copiii mai mari de 3 ani pot lua caâ te 1 linguritțaă, de 1-2 ori pe
zi.
Efecte
Despre propolis se sț tie caă este cel mai puternic antibiotic natural descoperit paâ naă îân prezent. Este un
medicament complex, care îântaă resț te organismul saă se apere de infectții, raă celi, cancer sț i multe alte
boli.
Nucile sunt un alt aliment-medicament al toamnei, usț or de paă strat pe toataă perioada anului îân
caă maraă . Contțin foarte multe proteine, acizi Omega-3 sț i Vitamina E, calciu, magneziu, zinc, potasiu,
seleniu sț i cupru, sț i multți altți compusț i cu proprietaă tți antioxidante, precum melatoninaă , polifenoli,
carotenoide sau acid elagic.
Lămâia aduce doza necesaraă de Vitamina C pentru îântaă rirea imunitaă tții sț i saă naă taă tții. Este un aliment
extrem de important pentru alcalinizarea, detoxifierea sț i protejarea corpului de infectții sț i inflamatții.
Mierea de albine este considerataă medicamentul vietții, datoritaă contținutului nutritiv extrem de
bogat. Este o sursaă îâmbelsț ugataă de vitamine, enzime sț i antioxidantți. Are proprietaă tți antimicrobiene,
antibacteriene, regenerative, laxative, tonic-cardiace, energizante sț i anti-inflamatoare. Mierea nu
trebuie saă ne lipseascaă din casaă , mai ales îân sezonul rece.

17. Tuse seacă, sâcâietoare – remedii naturiste


După cum spune și numele, tusea seacă este uscată, adică nu produce mucus, flegmă sau spută.
Este foarte iritantă și sâcâitoare, deoarece se manifestă la intervale scurte, inclusiv noaptea.
Apare de regulă ca simptom al unui început de răceală, sau după o infectie respiratorie.
Pentru tratarea tusei seci, fitoterapia recomandaă plante sț i remedii cu efect antispastic, calmant,
emolient sț i antibiotic. Tusea seacaă persistentaă , care dureazaă mai mult de o lunaă poate avea o altaă
cauzaă , care trebuie stabilitaă de medic.
Vin cu piper. Se pune 1 canaă (250 ml) de vin alb la fiert cu 60 g de boabe de piper negru. Se lasaă la
fiert 10-15 minute, apoi se strecoaraă . Se bea caâ te ½ ceasț caă , de 3 ori pe zi, caâ t mai fierbinte posibil.
Vinul se bea dupaă mesele principale ale zile. Dupaă 3 zile de tratament, simptomele se vor diminua
semnificativ, paâ naă caâ nd tusea iritativaă va dispaă rea.
Ceai și sirop de ceapă. Se pune la fiert 1 ceapaă mare (cu tot cu coajaă ) cu 2 caă ni (500 ml) de apaă . Se
lasaă 10-15 minute, paâ naă caâ nd lichidul scade la jumaă tate. Caâ nd s-a raă corit, se adaugaă 1 linguraă de
miere. Acest leac se bea pe tot parcursul zilei, cu îânghitțituri mici. La fel de bun este siropul de ceapaă sț i
miere. Se taie caâ teva felii de ceapaă maă runt sț i se pun la macerat îân miere. Se lasaă peste noapte, iar
dimineatța se strecoaraă . Adultții pot lua caâ te 1 linguraă la fiecare 2 ore, iar copiii caâ te 1 linguritțaă la 2 ore.
one tablespoon every two hours, and children can take one teaspoon every two hours.
Compresă cu ceapă. Se curaă tțaă o ceapaă mare, se rade pe raă zaă toarea mare, sț i se amestecaă apoi cu 1
linguraă de graă sime. Cu amestecul obtținut se unge gaâ tul sț i pieptul, seara, îânainte de culcare.

14
Ceai de pătlagină. Se pune 1 linguritțaă de plantaă la infuzat îântr-un pahar (200 ml) cu apaă clocotitaă . Se
beau caâ te 2 caă ni de ceai pe zi.
Ceai de lemn dulce. Se pun 2 linguri de lemn-dulce la infuzat cu 1 canaă de apaă clocotitaă , timp de 10-
15 minute. Se beau caâ te 2 caă ni pe zi.
Miere și piper. Se pune 1 linguritțaă de piper negru maă cinat sț i 1 linguraă de miere îântr-o canaă , care se
umple cu apaă fierbinte. Se amestecaă sț i se lasaă 10 minute la infuzat. Se beau caâ te 2 astfel de caă ni pe zi.
Sirop de ghimbir și mentă. Se pun 3 linguri de ghimbir ras sț i 1 linguraă de mentaă uscataă la fiert cu 4
caă ni de apaă , paâ naă caâ nd lichidul scade la jumaă tate. Se strecoaraă sț i se adaugaă 1 ceasț caă de miere. Se
amestecaă paâ naă caâ nd mierea s-a dizolvat. Se ia caâ te 1 linguraă la 1-2 ore. Acest sirop se poate paă stra la
frigider 3 saă ptaă maâ ni.
Ceai de cimbru. Se pun 2 linguri de cimbru uscat îântr-o canaă , sț i se toarnaă apaă clocotitaă . Dupaă 10-15
minute, se strecoaraă , sț i se adaugaă putțin suc de laă maâ ie sț i miere. Se beau caâ te 2-3 caă ni pe zi.
Inhalatie cu uleiuri esentiale. Se fierbe 1 litru de apaă , se toarnaă îântr-un vas larg sț i se lasaă la raă corit 1
minut. Se adaugaă 3 picaă turi de ulei esentțial de arbore de ceai sț i 1-2 picaă turi de ulei esentțial de
eucalipt. Se fac caâ te 2-3 astfel de inhalatții pe zi, de 15 minute

18. Retetă cu NUCI pentru curătarea vaselor de sânge


Nucile sunt unul din cele mai modeste și totodată puternice medicamente ale naturii, iar
pretul lor se apropie astăzi de valoarea lor nutritională și terapeutică. Deși 1 kg de miez de
nucă este foarte scump, merită să investim și să ne aprovizionăm cămara cu nuci, nu numai
pentru cozonacul de Paști și de Crăciun, ci și pentru retete curative.
Ataâ t miezul, caâ t sț i coaja (verde sau uscataă ), axul din interior sț i frunzele verzi pot fi folosite îân scop
terapeutic. Aceastaă retțetaă ajutaă nu numai la curaă tțarea arterelor, ci sț i la scaă derea colesterolului din
saâ nge, mentținerea saă naă taă tții sistemului cardiovascular, cresț terea imunitaă tții sț i îântinerirea
organismului.
Ingrediente
• 14 nuci
• 500 ml de tțuicaă
Se colecteazaă cojile uscate de la cele 14 nuci, sț i se toacaă maă runt. Se pun apoi îântr-un borcan, sț i peste
ele se toarnaă tțuica. Se îânchide ermetic sț i se lasaă la macerat 2 luni de zile. Dupaă aceastaă perioadaă , se ia
caâ te 1 linguraă de preparat, îân fiecare dimineatțaă, pe stomacul gol.
Indicații terapeutice
– Depuneri de saă ruri
– Trombozaă
– Chisturi
– Tumori
– Mastopatie fibromatoasaă
Cei care suferaă de aterosclerozaă , mai pot îâncerca un tratament natural cu ulei de nucaă . Se iau caâ te 3-4
linguritțe pe zi, cel putțin 6 luni de zile. Cura este de lungaă durataă , sț i ajutaă la curaă tțarea vaselor de saâ nge
de depuneri, la reducerea nivelului colesterolului, la cresț terea elasticitaă tții sț i rezistentței arterelor,
capilarelor sț i venelor.
Sț i miezul de nucaă este recomandat de Asociatția Americanaă a Înimii pentru mentținerea arterelor
saă naă toase. Nucile contțin acizi Omega-3 sț i Omega-6, precum sț i magneziu, care ajutaă la prevenirea
formaă rii de plaă ci arteriale sț i la mentținerea tensiunii arteriale stabile. Deoarece sunt bogate îân calorii,
consumatți doar miezul de la 4-5 nuci pe zi.
Pentru saă naă tatea sistemului cardiovascular, este important saă reducetți consumul de alimente praă jite,
foarte grase sau procesate. Însistatți mai mult pe fructe, legume sț i alimente bogate îân proteine bune
pentru inimaă . Riscul de boli cardiovasculare cresț te o dataă cu depunerea de plaă ci pe peretții arterelor.

15
19. SINUZITA – alternative la antibiotice (retete naturiste)
Infectia sinusurilor, numită sinuzită cronică, este o inflamatia a sinusurilor paranazale.
Simptomele sunt: nas înfundat, dureri de cap și de fată. Poate fi declanșată de unii factori
alergici, de o infectie respiratorie virală sau bacteriană, de o răceală, sau poate avea o cauză
autoimună. Atunci când simptomele durează mai mult de 1-2 luni, sinuzita este cronică.
Un studiu realizat la Universitatea din St. Louis, Washington a araă tat caă unele antibiotice sunt cu totul
ineficiente îân tratarea sinuzitei. Nu luatți antibiotice dupaă ureche, sț i nu folositți spray-urile nazale pe
termen lung. Vaă propunem caâ teva alternative naturale la antibioticele sintetice, pe care le putetți
îâncerca acasaă . De asemenea, trebuie faă cute unele modificaă ri importante îân dietaă . Trebuie evitat mai
ales consumul de lactate, de zahaă r sț i faă inaă , alimente procesate, rafinate, sț i tutun.
Suc condimentat
Congestia nazalaă (nasul îânfundat) cauzat de sinuzitaă poate fi ameliorat prin consumul de sucuri
proaspete din fructe sț i legume.
• ¼ linguritțaă de piper rosț u
• ¼ linguritțaă de pulbere de turmeric
• ½ canaă de suc de laă maâ ie
• 1 bucaă tțicaă de raă daă cinaă de ghimbir
Acest suc de bea de 2-3 ori pe zi, caâ teva zile la raâ nd, paâ naă caâ nd sinusurile se curaă tțaă de infectție. Piperul
rosț u ajutaă la eliminarea excesului de mucus, datoritaă unui ingredient fierbinte, numit capsaicinaă .
Ghimbirul contține uleiuri volatile cu proprietaă tți antibacteriene sț i anti-inflamatoare, prin care ucid
bacteriile care cauzeazaă infectția, sț i reduc inflamatția din membranele nazale. Sucul de laă maâ ie este
bogat îân Vitamina C, un antioxidant care stimuleazaă imunitatea sț i ajutaă corpul saă lupte îâmpotriva
infectțiilor. Turmericul are proprietaă tți antivirale, antibacteriene, antimicrobiene sț i mai ales anti-
inflamatorii.
Suc pentru sinusuri și îmbunătătirea vederii
Acest suc minunat este util sț i pentru îâmbunaă taă tțirea vederii. Pentru a avea efectele dorite, eliminatți
din dieta zilnicaă alimentele inflamatorii.
• 2 morcovi
• 2 portocale
• 1 maă r verde
• 1-2 cm. de raă daă cinaă de ghimbir
Inhalatie cu aburi
Înhalatțiile cu vapori fierbintți ajutaă la deblocarea sinusurilor sț i la curaă tțarea cavitaă tților nazale. Dacaă
sinuzita este cauzataă de o infectție bacterianaă , putetți folosi 5-10 picaă turi de ulei esentțial de eucalipt,
adaă ugate îântr-un litru de ceai fierbinte de cimbru, musț etțel, rozmarin, coada-sț oricelului sau busuioc.
La fel de bun este ghimbirul ras, adaă ugat îân apaă fierbinte sț i inhalat. Zdrobitți caâ tțiva caă tței de usturoi sț i
punetți-i îân apaă fierbinte, sț i inhalatți, de 4-5 ori pe zi. Betți sț i ceai fierbinte de usturoi.
Instilatii nazale cu usturoi
Usturoiul este un remediu dovedit pentru sinuzitaă sț i dureri de cap sinuzale. Ajutaă la desfundarea
nasului sț i a capului. Se pun caâ teva picaă turi de suc de usturoi îân fiecare naraă . Se lasaă capul pe spate 5
minute, pentru ca sucul saă actționeze adecvat. O altaă variantaă este saă amestecatți 1 caă tțel zdrobit cu 4
linguritțe de apaă . Se pun caâ te 10 picaă turi din acest preparat îân fiecare naraă , de 2 ori pe zi. La final, se
suflaă nasul. acest procedeu se face o dataă pe zi, sau de 2-3 ori pe zi, dacaă sinuzita este severaă .
Cremă de ghimbir
Se amestecaă 1 linguritțaă de pudraă de ghimbir cu putținaă apaă , caâ t saă rezulte o pastaă . Aceasta se îântinde
pe frunte, sț i eventual îân jurul nasului sț i pe pometți, sau pe zonele dureroase. Aceastaă pastaă poate
ustura foarte tare. Se îândepaă rteazaă cu apaă . Atentție la ochi.
Curățarea sinusurilor cu ser fiziologic

16
Pentru desfundarea nasului sț i curaă tțarea cavitaă tților nazale, se poate folosi ser fiziologic de la farmacie,
sau se preparaă îân casaă : se pune ½ linguritțaă de sare sț i 1 vaâ rf de cutțit de bicarbonat îântr-o canaă cu apaă
fierbinte. Se amestecaă , se pune îân caă usț ul palmei, sț i trage pe nas caâ te putțin din aceastaă solutție. Lichidul
se eliminaă pe guraă . Se poate folosi sț i o seringaă specialaă , procurataă de la farmacie.

20. Cel mai puternic leac pentru DURERILE de oase și mușchi


Acest suc sustine sănătatea organismului nostru în foarte multe feluri, datorită proprietătilor
anti-inflamatoare, antioxidante, anti-cancerigene și imunostimulatoare. Are o culoare
portocalie intensă, și un gust deosebit de bun, datorită fructelor citrice, morcovului și
ghimbirului, plante foarte aromate.
Ingrediente
• 1 linguritțaă de pulbere de turmeric
• 2 cm de raă daă cinaă de ghimbir (sau 1 linguritțaă de pulbere de ghimbir)
• 5 morcovi
• 2 laă maâ i
• 1 portocalaă
• ¼ linguritțaă de cayenne (sau piper rosț u)
• 1 linguritțaă de busuioc maă cinat
Preparare
Se pun morcovii, laă maâ ile, portocala sț i ghimbirul (pe raâ nd) îân storcaă tor, sț i se extrage sucul. La final, se
adaugaă piperul rosț u, turmericul sț i busuiocul. Betți acest suc o dataă , sau de douaă ori pe zi, îân functție de
caâ t de severaă este boala de care suferitți.
Efecte
Turmericul este unul din cele mai puternice plante anti-inflamatoare disponibile îân naturaă . Este un
medicament extrem de valoros pentru cei care suferaă de artritaă , reumatism, boli intestinale
inflamatorii, fibrozaă chisticaă sț i alte afectțiuni cauzate de inflamatții. Studiile au araă tat caă turmericul
inhibaă cresț terea celulelor canceroase sț i metastaza.
Ghimbirul este un alt anti-inflamator natural mult mai eficient decaâ t medicamentele sintetice. Ajutaă
la ameliorarea durerilor de reumatism, artritaă sț i boli de prostataă , sț i previne cancerului Stimuleazaă
sucurile digestive, absoarbe sț i asimileazaă substantțele nutritive aduse îân corp prin alimente. Sț i bolile
neurodegenerative pot fi ameliorate de abilitatea ghimbirului de a inhiba productția de oxid nitric sț i
citokinele pro-inflamatorii.
Cayenne sau piperul rosț u sunt bogate îân capsaicinaă , un inhibitor puternic al substantței P, o
neuropeptidaă asociataă cu procesul inflamator sț i dureros. Capsaicina este astaă zi studiataă ca un
tratament eficient pentru durerile asociate cu artrita, psoziaris sau neuropatie diabeticaă .
Busuiocul are compusț i asemaă naă tori cu cei descoperitți îân canabis sț i oregano. Acest lucru i-a
determinat pe unii medici saă sugereze faptul caă busuiocul este o alternativaă excelentaă la marijuana
medicinalaă , de vreme ce ajutaă la reducerea durerii, faă raă risc de drogare sau dependentțaă. Actțiunea
anti-inflamatorie a busuiocului provine de la un compus care combate inflamatția îân cazurile de
artritaă , umflaă turi sț i durere, îântr-un mod similar canabisului, dar faă raă efectele secundare ale acestuia.
Cercetaă torii au dovedit caă busuiocul functționeazaă la fel de bine ca sț i medicamentele anti-inflamatoare
clasice.

21. Cura cu hrean și miere pentru hipertensiune și angină pectorală


Alături de morcov, ridiche, rădăcina de pătrunjel și telina, hreanul poate fi considerat o plantă
medicinală de toamnă exceptională. Hreanul este foarte puternic, de aceea trebuie folosit în
doze mici, pentru a nu deveni iritant pentru mucoasa gastro-intestinală, pentru rinichi sau
sistemul nervos.

17
Medicina traditționalaă recomandaă hreanul îân afectțiunile aparatului respirator, îân anemii, parazitți,
circulatția deficitaraă a saâ ngelui, dureri reumatice sau afectțiuni cardiace: hipertensiune arterialaă ,
anginaă pectoralaă sau cardiopatie ischemicaă dureroasaă . Hreanul este foarte bun inclusiv îân cazurile de
anginaă pectoralaă dureroasaă .
Cura cu hrean și miere
Se amestecaă hrean ras sț i miere de albine îân cantitaă tți egale, paâ naă se obtține o pastaă . Se ia caâ te 1
linguritțaă dimineatța, cu 1 oraă îânainte de micul-dejun. Cura dureazaă 30 de zile. Dupaă o pauzaă de 2 luni,
se poate relua, de 4 ori pe an, 3 ani la raâ nd.
Angina pectoralaă este o boalaă de inimaă manifestataă prin dureri toracice care pot iradia spre gaâ t,
maxilar sau bratțe. Este de regulaă o consecintțaă a aterosclerozei sau a ateromatozei. Mai precis, arterele
coronare, care vascularizeazaă musț chiul cardiac se îângusteazaă sț i devin rigide. Astfel, din cauzaă caă
musț chiul inimii nu mai este irigat adecvat, suferaă de ischemie.
Angina pectoralaă poate evolua îân timp spre infarct miocardic, sau spre moarte subitaă , din cauza
obturaă rii unor portțiuni din artera coronaraă . Din acest motiv, bolnavii de anginaă pectoralaă trebuie saă
facaă examene clinice periodice, sț i saă urmeze un tratament cu medicamente alopate specifice. Trebuie
evitat frigul, efortul fizic sț i psihic, tutunul, alcoolul, sarea sț i condimentele.
Ataâ t cei hipertensivi, caâ t sț i cei care suferaă de anginaă pectoralaă pot îâncerca saă includaă îân dieta zilnicaă sț i
usturoi, una din cele mai utile legume, care poate calma spasmele vasculare sț i reduce tensiunea.
Acest remediu poate fi consumat sț i de cei care suferaă de sinuzitaă , indigestie, putrefactție intestinalaă ,
dureri reumatice sau artritice, tuse persistentaă , astm, viermi intestinali, imunitate scaă zutaă , nas
îânfundat sau ficat obosit, îâncaă rcat de toxine.
Contraindicatii
Hreanul este contraindicat persoanelor care suferaă de hemoroizi, hemoptizie,, dereglaă ri de ritm
cardiac sau staă ri congestive.

22. Dieta în ARTRITĂ


Bolile mușchilor și oaselor au o incidentă foarte mare astăzi, afectând persoane de toate
vârstele. Aproape 50% din persoanele vârstnice suferă de artrită, acuzând simptome de
dureri, umflături sau probleme de mișcare. Artrita afectează în special gâtul, zona lombară,
șoldurile și umerii.
Artrita îânseamnaă inflamarea unei articulatții, care poate fi cauzataă de o leziune, de o infectție
bacterianaă sau de o acumulare de cristale de acid uric. Din paă cate, cele mai multe forme de artritaă nu
au o cauzaă cunoscutaă de medici. Din acest motiv, este foarte greu de identificat un tratament care saă
vindece aceastaă boalaă .
Dieta afectează direct simptomele artritei
Artrita nu este o boalaă geneticaă , sau o boalaă imposibil de evitat sau de controlat. Dieta afecteazaă
foarte mult saă naă tatea oaselor sț i articulatțiilor. Cercetaă torii spun caă artrita reumatoidaă nu exista îânainte
de 1800 la populatțiile din zonele rurale din Africa sau Asia, dat fiind caă dieta acestora era bazataă doar
pe alimente vegetale. Aceste boli au îânceput saă se dezvolte pe maă suraă ce oamenii au îânceput saă
migreze caă tre tțaări mai dezvoltate, sț i saă se mute îân orasț e mari. Astfel, dietele vegetariene au fost
treptat îânlocuite cu carne, produse lactate sț i alimente intens procesate, care produc inflamatții îân corp.
Unele persoane au semnalat o îâmbunaă taă tțire a staă rii de saă naă tate sț i a simptomelor de artritaă sț i
reumatism dupaă ce au evitat/renuntțat la lactate, carne, fructe citrice, rosț ii sț i vinete.
Alimente sigure pentru artrită
Aceste alimente nu contribuie la dezvoltarea artritei sau a altor boli dureroase, ba unele au chiar
proprietaă tți anti-inflamatoare. Mai mult, acest regim reduce stresul asupra articulatțiilor, usț ureazaă
durerea sț i ajutaă la pierderea îân greutate.
• Orez brun
• Fructe uscate sau proaspete: ciresț e, pere, prune, struguri, stafide (faă raă fructe citrice, banane, rosț ii

18
sau piersici)
• Legume verzi, galbene sț i portocalii, crude sau preparate: anghinare, asparagus, brocooli, spanac
• Condimente îân cantitaă tți moderate: sare, sirop de artțar, esentțaă de vanilie
• Apaă simplaă
• Ceai verde
• Ghimbir, turmeric (aceste au proprietaă tți anti-inflamatoare dovedite sț tiintțific)
• Cartilaj de rechin
• Urzicaă (ajutaă la reducerea durerii)
• Semintțe de in
Putetți face un test. Consumatți aceste alimente timp de 4 saă ptaă maâ ni, sț i dacaă simptomele bolii s-au
îâmbunaă taă tțit, pasul urmaă tor este saă identificatți care alimente declansț eazaă durerile, reintroducaâ nd îân
dieta zilnicaă alimentele la care atți renuntțatți, caâ te unul la fiecare douaă zile. Cei mai multți oameni au
identificat cel putțin un aliment care produce inflamarea articulatțiilor sț i durere.
Persoanele care suferaă de artritaă pot îâncerca un medicament natural din ulei de semintțe de in sț i ulei
de coacaă ze negre sau ulei de luminitța noptții, de 2 ori pe zi.
Alimente inflamatoare (de evitat)
– Produsele lactate
– Carnea (orice fel)
– Cerealele: graâ ul, ovaă zul, secara, porumbul
– Ouaă le
– Fructele citrice
– Cartofii
– Rosț iile
– Ardeii
– Nucile
– Cafeaua
– Zahaă rul
Nu este recomandat saă introducetți carnea, produsele lactate sț i ouaă le îânapoi îân dietaă , deoarece acestea
pot declansț a inflamatția sț i tulburaă ri hormonale care contribuie la durerile articulare sț i la multe alte
probleme de saă naă tate.

23. Cum scapi de tusea rebelă – tratament naturist


Tot mai multe persoane se plâng astăzi de o tuse persistentă, care s-a prelungit din iarnă până
în primăvară, din cauză că nu a fost tratată adecvat. O astfel de acumularea de flegmă în
plămâni poate fi foarte greu de eliminat.
Acesta este un remediu foarte vechi pentru o tuse rebelaă , greu de tratat, paă strat de la populatția nativaă
din America de Nord. Dupaă ingerarea acestui ceai, tusea se îânraă utaă tțesț te. Nu trebuie saă vaă speriatți,
deoarece acesta este un semn caă flegma îâncepe saă se elimine. ÎÎn 24 de ore tusea ar trebui saă treacaă .
Dacaă avetți alergie la unul din ingredientele folosite la aceastaă retțetaă , nu betți acest ceai.
Ingrediente
• 1 laă maâ ie
• 1 linguraă de ghimbir ras
• 1 linguraă de otțet de mere
• 1 prizaă de anason stelat maă cinat
• 1 prizaă de cuisț oare maă cinate
• 2 caă tței de usturoi
Preparare
Laă maâ ia se spalaă de pesticide cu otțet de mere, apoi se rade sț i se stoarce zeama. Ataâ t sucul, caâ t sț i coaja
se pun îântr-un ibric la fiert cu 1 canaă sț i jumaă tate de apaă , ghimbirul sț i celelalte condimente. Se adaugaă

19
otțetul de mere, sț i la final de tot, usturoiul, tocat sau zdrobit. Se poate îândulci cu miere. Este bine ca
acest ceai saă se bea caâ t mai fierbinte.
Dacaă doritți o variantaă mai naturalaă a acestei retțete, putetți prepara un sirop crud dintr-o linguritțaă de
ghimbir ras, 1 linguritțaă de otțet de mere, 1 caă tțel de usturoi, 1 praf de piper rosț u, 2 linguri de miere de
albine sț i 2 linguri de suc de laă maâ ie. Se pun toate ingredientele îântr-un pahar, sț i se amestecaă energic.
Se iau caâ te 2-3 linguri, de mai multe ori pe zi. Acest sirop rezistaă caâ teva zile, dacaă este tținut la frigider.
Ghimbirul este un antihistaminic sț i antiinflamator natural, sț i totodataă un agent anti-tuse. Produce un
efect puternic de îâncaă lzire sț i stimulare a sistemului nervos, ajutaâ nd la eliminarea congestiei pectorale.
Usturoiul este renumit pentru proprietaă tțile sale antivirale, antibacteriene sț i antibiotice, sț i de
stimulate a sistemului imunitar.
Mierea este nu doar gustoasaă , ci sț i calmantaă pentru gaâ t. Contține enzime sț i nutrientți cu proprietaă tți
antivirale sț i antibacteriene, datorate propolisului folosit de albine pentru a proteja stupul de bacterii
sț i infectții. Studiile au araă tat caă mierea de albine este la fel de eficientaă sau chiar mai bunaă decaâ t
siropurile din comertț pentru tuse.
Oțetul de mere are o multțime de beneficii, iar îân acest caz oferaă proprietaă tți antivirale, antibacteriene
sț i antiseptice. Contține foarte multe minerale, vitamine, enzime sț i aminoacizi care stimuleazaă
imunitatea sț i vindecarea îân corp.

24. Alimente care prelungesc anii de viată


Micul-dejun reprezintă rezerva organismul de vitamine și substante nutritive pentru a trece
ziua cu bine. Conform unor studii, prima masă a zilei este mult mai importantă: ea afectează în
mod direct durata vietii. Din acest motiv, ingredientele pe care le folosim la prepararea micul-
dejun trebuie să fie atent selectionate.
Coacăzele previn cancerul și atacul de cord
Aceste fructe de paă dure mici sunt de multți ani incluse îân categoria alimentelor cu proprietaă tți
terapeutice puternice. Bogate îân antioxidantți sț i polifenoli, coacaă zele îâmbunaă taă tțesc functțiile motorii,
reduc riscul de cancer, diabet sț i boli de inimaă . Studiile au araă tat caă femeile care consumaă coacaă ze des
au un risc mai mic de atac de cord cu 32%.
Fulgii de ovăz șterg ridurile
Ovaă zul este considerat unul din cele mai eficiente alimente pentru reducerea colesterolului. Studiile
noi au dezvaă luit mult mai multe beneficii ale acestei cereale, inclusiv la nivele extern. Maă sț tile cu ovaă z
reduc ridurile sț i îâmbunaă taă tțesc aspectul pielii.
Ouăle protejează vederea
ÎÎn ciuda faptului caă ouaă le au o etichetaă negativaă din cauza colesterolului, nutritționisț tii spun caă aceste
alimente protejeazaă ochii sț i luptaă îâmpotriva pierderii vederii, datoritaă proteinellor contținute. Ouaă le
contțin de asemenea o multțime de vitamine din complexul B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 sț i B12). Totți
acesț ti compusț i mentțin pielea saă naă toasaă .
Ceaiul verde crește longevitatea
Traditția consumului de ceai verde este apreciataă astaă zi îân aproape toate culturile lumii. Ceaiul verde
este o sursaă realaă de saă naă tate, datoritaă bogaă tției de antioxidantți. Ceaiul verde ajutaă la detoxifierea
corpului, previne sț i vindecaă acneea, are proprietaă tți anti-inflamatoare, sț i reduce riscul de boli
cardiovasculare cu 40%.
Grepfrutul distruge infectiile
Acest fruct citric este un antioxidant puternic, bogat îân vitamine care ajutaă la distrugerea unei game
variate de microbi, inclusiv virusuri, bacterii sț i ciuperci. Grepfrutul ajutaă de asemenea la scaă derea
surplusului de greutate sț i la producerea de colesterol “bun”. Grepfrutul sț i alte fructe citrice pot reduce
eficientța medicamentelor.
Rodiile curătă arterele și întăresc oasele

20
Sucul de rodii este un leac extraordinar pentru curaă tțarea arterelor, cresț terea fertilitaă tții sț i mentținerea
saă naă taă tții. Studiile au araă tat caă 1 pahar de suc de rodii are un efect antioxidant mult mai puternice
decaâ t vinul rosț u sau ceaiul verde. rodiile sunt o sursaă excelentaă de Vitamina B5, potasiu, fenoli
naturali, flavonoide sț i fitochimicali care previn osteoporoza.
Nucile, mai bune decât carnea
Nucile sunt o sursaă foarte bunaă de proteine vegetale sț i graă simi saă naă toase, care protejeazaă îâmpotriva
bolilor de inimaă . Nucile ne oferaă aceleasț i substantțe nutritive ca sț i carnea, îânsaă faă raă graă simi
daă unaă toare care pot afecta arterele sț i inima. Nucile sunt foarte bogate îân Vitamina E, care s-a dovedit
beneficaă îân reducerea riscului de atac de cord la femei.
Peștele mentine sănătatea inimii
Conform Asociatției Americane a Înimii, pesț tele contține proteine sț i acizi Omega-3, care îâmbunaă taă tțesc
saă naă tatea inimii, previn plaă cile arteriale sț i scad tensiunea arterialaă . Saă rac îân graă simi saturate, pesț tele
poate fi considerat o alternativaă mult mai saă naă toasaă la alte tipuri de carne grasaă .
Măslinele și uleiul de măsline
La fel ca sț i pesț tele, uleiul de maă sline contține graă simi mononesaturate, fiind considerat un tip de
graă sime saă naă toasaă îân opozitție cu alte alimente grase sț i bogate îân calorii precum untul sau margarina.
Alimentele cu frunze verzi
Spanacul, salata verde, leurda, varza, broccoli sț i alte legume de acest tip sunt bogate îân vitamine sț i
minerale esentțiale pentru saă naă tatea generalaă sț i pentru cresț terea duratei de viatțaă. Acestea contțin
antioxidantți care scad colesterolul sț i combat bolile de inimaă sț i cancerul.
Alte alimente care cresc durata de viață:
• usturoiul
• ciocolata neagraă
• cimbrul
• busuiocul
• avocado
• fructele de paă dure
• iaurtul
• semintțele

25. Tonic medicinal din MERE – beneficii impresionante pentru sănătate


Merele sunt cu sigurantă cele mai “medicinale” fructe de pe pământ. Contin foarte multi
antioxidanti și fitonutrienti, care scad riscul de cancer, hipertensiune, diabet și boli de inimă.
Merele sunt bogate în aminoacizi, vitamine, minerale precum potasiu, fosfor, magneziu, fier,
calciu și fibre, extrem benefice pentru reglarea tractului digestiv.
Ingrediente
• 4-5 mere
• 1 laă maâ ie
• ¼ ceasț caă de frunze de mentaă
Se pun toate ingredientele îântr-un storcaă tor de fructe sau îântr-un blender. Sucul obtținut se bea
imediat, proaspaă t, deoarece se oxideazaă foarte rapid.
Efecte
Proprietaă tțile anti-cancer ale merelor crude, necuraă tțate de coajaă sunt impresionante. Numeroase
studii dezvaă luie faptul caă un consum regulat de mere, alaă turi de ceapaă sț i grepfrut poate ajuta la
prevenirea cancerului, îân special a cancerului pulmonar. Consumul de mere proaspete îâmbunaă taă tțesț te
de altfel functția plaă maâ nilor, mai ales la fumaă tori. Cancerul pulmonar nu este singurul tip de cancer pe
care merele îâl pot preveni sau combate. Cancerul de colon, cancerul de saâ n, cancerul de prostataă , de
vezicaă , de piele sț i leucemia sunt de asemenea pe listaă . Merele au o actțiune anti-tumoralaă naturalaă .
Reduc îân special incidentța tumorilor la nivelul tractului respirator.

21
Merele combat obezitatea sț i diabetul. Fibrele (pectina) afecteazaă greutatea corporalaă , prin efectul
laxativ.
Acizii malic sț i tartric contribuie la îâmbunaă taă tțirea digestiei, prin faptul caă îâmpiedicaă alimentele saă
fermenteze îân stomac. Merele îânsele sunt digerate complet foarte repede, îân aproximativ oraă sț i
jumaă tate.
Merele curaă tțaă corpul de toxine sț i de metale grele. Cea mai importantaă actțiune detoxifiantaă a merelor
este legataă de colesterol. Merele curaă tțaă sț i ajutaă la formarea saâ ngelui, scaă zaâ nd inclusiv riscul de boli
cardiovasculare. Persoanele care consumaă mere sț i ceapaă îân mod regulat au un risc mai mic de boli
cardiovasculare sț i cerebrale cu 35%. Merele relaxeazaă arterele, scad tensiunea arterialaă sț i
îâmbunaă taă tțesc functția de pompare a inimii.
– Anti-inflamator
– Anti-anemic
– Antiseptic
– Anti-candidaă
– Protector al capilarelor
– Hepatoprotector
– Fungicid
– Dezinfectant
– Stimulent cardiac
– Anti-acid, util pentru greatțaă sț i vomaă
– Anti-diareic, laxativ usț or
– Anti-flatulentțaă, reglator intestinal
– Diuretic sț i depurativ, adjuvant îân tratarea bolilor rinichilor
– Bronsț itaă , tuse cronicaă
– Anti-colesterol
– Anti-cancerigen
– Reduce tensiunea arterialaă la hipertensivi
– Sedativ, bun de consumat îânainte de culcare
– Scade febra
– ÎÎmbunaă taă tțesț te auzul datoritaă mineralelor
– Reduce efectele secundare ale rinitei alergice
– ÎÎi ajutaă pe fumaă tori saă renuntțe la tutun

26. Acest elixir simplu ne poate feri de CANCER


Expertii spun că nimeni nu ar trebui să se teamă că se va îmbolnăvi de cancer atâta timp cât
consumă acest elixir din 3 ingrediente, extrem de ușor de preparat acasă și de administrat.
Atunci când sunt amestecate, turmericul și piperul negru fac o pereche anti-cancer
remarcabilă. Câteva studii au descoperit că piperina (substanta activă din piper) face curcuma
(compusul activ din turmeric) de 1.000 de ori mai biodisponibil.
Aceastaă retțetaă vechi de 2.000 de ani provine din Estul Îndiei, iar rezultatele ei uimitoare au fost
confirmate de cercetaă rile medicinei moderne. Nutritționisț tii sustțin caă riscul de a dezvolta cancer este
aproape nul dacaă vom consuma aceste 3 ingrediente zilnic. Aceste ingrediente miraculoase sunt:
turmeric, ulei de maă sline sț i piper.
Ingrediente
• ¼ linguritțaă de turmeric
• ½ linguritțaă de ulei de maă sline
• 1 prizaă de piper negru maă cinat

22
Amestecatți toate aceste ingrediente sț i consumatți preparatul obtținut o dataă pe zi, cu 1 pahar de apaă . O
altaă variantaă , mult mai plaă cut de administrat este saă folositți acest mix la condimentarea salatelor.
Dacaă vretți saă folositți acest amestec la o maâ ncare preparataă termic, adaă ugatți-l la final.
Efecte
Cele mai multe beneficii ale acestui amestec provin din partea turmericului. Acest condiment cu o
culoare galben intensaă provine din Îndia, dar poate fi gaă sit sț i la noi, sub formaă de pulbere. Turmericul
este una din cele mai puternice plante medicinale, extrem de bogat îân antioxidantți. Este foarte bun
pentru oase sț i îâncheieturi, pentru detoxifierea ficatului sț i rinichilor.
o anti-cancer
o anti-inflamator
o anti-alergic
o antioxidant
o pro-imun
Proprietaă tțile sale antiinflamatorii sunt incredibil de puternice. Nu existaă nici un alt ingredient natural
care saă egaleze sau saă depaă sț eascaă aceastaă abilitate a turmericului de a reduce inflamatția.
Noi cercetaă ri legate de puterea terapeuticaă a turmericului sunt publicate îân fiecare an. Cele mai
recente pun accentul pe capacitatea acestei plante de a lupta îâmpotriva cancerului. Turmericul are
capacitatea de a induce moartea celulelor canceroase sț i de a preveni ciroza.
Alte studii au araă tat caă un amestec de turmeric sț i piper poate limita cresț terea celulelor stem îân cazul
cancerului de saâ n, lucru extrem de dificil pentru tratamentele conventționale. Turmericul s-a dovedit
de asemenea eficient îân prevenirea cancerului de colon, de prostataă sț i de creier. Partea cea mai bunaă
este caă acest elixir nu are efecte secundare sau toxice.
Singura problemaă cu turmericul este caă se absoarbe foarte greu. Din acest motiv este recomandat
piperul negru. Acestea este renumit pentru capacitatea sa naturalaă de a cresț te biodisponibilitatea
altor alimente sau plante. ÎÎn combinatție cu piper negru, turmericul este complet asimilat de corp.
La fel ca sț i turmericul, piperul negru are proprietaă tți anti-cancerigene, anti-inflamatoare, anti-durere,
anti-obezitate sț i anti-ulcer.
Mai multe despre beneficiile uimitoare ale turmericului puteti citi în aceste articole:
Turmericul – Elixirul de Aur
Pulberea de Turmeric – 10 Beneficii
Cum saă Folosesț ti Turmericul Pentru Tratarea Bolilor
Laptele de Turmeric – Retțetaă sț i Beneficii
Turmeric cu Miere sț i Lapte
Mascaă de Fatțaă cu Turmeric Pentru un Ten Taâ naă r
Turmeric + Ghimbir – O Bombaă de Saă naă tate
Turmeric – Tratament Posibil Pentru Cancerul Oral
Turmeric Pentru Albirea Dintților
Turmeric Pentru Ficat sț i Sistemul Digestiv

27. Cele mai bune ceaiuri medicinale indicate în cura de SLĂBIRE


Potrivit medicinei moderne, un om este supraponderal atunci când are un exces ponderal de
20-30% peste valoarea normală a mediei persoanelor de același sex și vârstă. Există 3 factori
principali care pot conduce la îngrășarea necontrolată și la obezitate: abuzul alimentar
(lăcomia), predispozitia genetică asociată cu unele dereglări glandulare, și sedentarismul.
Excesul de graă sime se depune îân mod special la nivelul trunchiului, pe sț olduri, pe abdomen, pe fese sț i
pe coapse. ÎÎn multe cazuri, supraponderalitatea este îânsotțitaă de diabet zaharat, aterosclerozaă ,
afectțiuni biliare, sau tulburaă ri endocrinologice sau neurologice. Femeile au un risc mai mare de
îângraă sț are dupaă menopauzaă .

23
Nu existaă nici o plantaă -minune care poate ajuta singuraă la scaă derea greutaă tții corporale. Formulele
fitoterapeutice cuprind mai multe plante, cu efecte laxative sau purgative, diuretice sț i detoxifiante.
Acestea pot ajuta la reducerea surplusului ponderal prin mai multe efecte:
– Accelerarea tranzitului intestinal
– Eliminarea excesului de apaă din tțesuturi
– Cresț terea diurezei sau transpiratției
– Echilibrarea functțiilor glandulare
Ceai de cicoare
Raă daă cina de cicoare are o actțiune anorexigenaă prin care ajutaă la tratarea obezitaă tții. Se poate
administra sub formaă de infuzie sau decoct (de 10 minute), dintr-o linguritțaă de raă daă cinaă maă runtțitaă la
1 canaă cu apaă . Acest ceai se bea zilnic, cel putțin 1 lunaă de zile.
Ceaiuri mixte pentru slăbit
• Paă paă die (40 g)
• Frunze de soc (15 g)
• Volburaă (15 g)
• Maă tase de porumb (10 g)
• Frunze de mesteacaă n (10 g)
Se preparaă un decoct de 5 minute dintr-o linguraă de amestec de plante sț i 1 canaă cu apaă . Nu se
îândulcesț te. Se bea 1 canaă dimineatța, sț i îâncaă 2 caă ni dupaă mesele principale. Cura se face o lunaă . Trebuie
de asemenea respectat un regim alimentar caâ t mai saă rac îân calorii.
• Frunze de senna (28 g)
• Volburaă (28 g)
• Fructe de anason (10 g)
• Fructe de fenicul (9 g)
• Coada-sț oricelului (9 g)
• Rizomi de pir (9 g)
Se pun 1-2 linguri de amestec de plante la infuzat îântr-o canaă cu apaă clocotitaă . se beau caâ te 1-3 caă ni pe
zi.
• Frunze de senna (40 g)
• Frunze de podbal (25 g)
• Flori de soc (10 g)
• Frunze de mentaă (10 g)
• Flori de nalbaă (10 g)
• Raă daă cinaă de lemn-dulce (5 g)
Se pun 15 g de amestec de plante la infuzat îântr-un litru de apaă clocotitaă . Se beau caâ te 1-2 caă ni pe zi.

28. Remedii naturiste pentru acumularea excesivă de mucus


Un lichid vâscos, produs de membranele mucoase, flegma sau mucusul este considerat “uleiul”
care face motorul corpului să functioneze. tesuturile care produc mucus acoperă gura, nasul,
sinusurile, gâtul, plămânii și tractul gastrointestinal. Acesta actionează ca o pătură
protectivă pentru aceste suprafete prevenind uscarea tesuturilor de dedesubt. Mucusul este ca
un gel, bogat în imunoglobuline, glicoproteine, lipide, anticorpi – care ajută corpul să
recunoască invadatorii periculoși, precum bacteriile și virusurile, enzime, care ucid bacteriile,
proteine, și multe alte celule și substante importante pentru sănătate.
Excesul de mucus: cauze
Mucusul ajutaă de asemenea la captarea substantțelor periculoase – precum bacteriile sau praful –
îânainte ca acestea saă ajungaă îân corp. Alergiile, rinita, sinuzita, astmul, polipii nazali, tuberculoza,
infectțiile cu streptococi, cancerul esofagian, afectțiuni ale creierului, deshidratarea, fumatul, sț i alte
afectțiuni ale aparatului respirator pot produce o secretție excesivaă de mucus, sț i acumularea de

24
flegmaă îân gaâ t, îân piept sau îân spatele nasului. ÎÎn functție de afectțiune, sț i de compozitția ei, flegma poate
avea o culoare galben îânchisaă , maro, verde sau transparentaă .
Ghimbir
Cel mai bun tratament pentru eliminarea flegmei este ghimbirul. Se pun caâ teva felii de raă daă cinaă de
ghimbir îân apaă clocotitaă , sț i dupaă caâ teva minute de infuzare, se adaugaă 1 linguritțaă de miere. Aceastaă
infuzie se bea de 4-5 ori pe zi.
ÎÎn cazul îân care flegma este groasaă sau densaă , putetți adaă uga mai mult ghimbir sț i miere, sț i putțin suc de
laă maâ ie, care ajutaă la eliminarea flegmei din spatele gaâ tului.
Busuioc
Busuiocul este un remedii natural eficient pentru flegmaă . Se preparaă o infuzie de 10 minute din
caâ teva frunzulitțe de busuioc, 1 vaâ rf de cutțit de piper maă cinat, 1 linguritțaă de ghimbir ras sț i 1 canaă de
apaă clocotitaă . Dupaă strecurare se poate îândulci cu miere. Se bea caâ te 1 sfert de canaă din acest ceai, de
2-3 ori pe zi, pentru rezultatele dorite.
Usturoi
Un antibiotic natural sț i expectorant puternic folosit de milenii, usturoiul se poate consuma crud, ca
atare, caâ te 1-2 caă tței pe zi, sau cu un pahar de lapte îân fiecare dimineatțaă, pentru a scaă pa de flegma din
gaâ t sau din spatele nasului. Proprietaă tțile de îâncaă lzire a usturoiului ajutaă la subtțierea mucusului gros
acumulat îân gaâ t sț i îân piept, sț i implicit la eliminarea lui. Se poate consuma caâ te 1 caă tțel sț i seara, îânainte
de culcare.
Lemn-dulce
Cel mai bun remediu pentru dureri îân gaâ t sț i flegmaă este infuzia de raă daă cinaă de lemn-dulce sț i zahaă r
tos. Din cauza tusei constant, gaâ tul devine iritat sț i dureros. Acest ceai nu doar ajutaă la eliminarea
flegmei, ci sț i la tratarea durerilor îân gaâ t asociate cu prezentța acesteia.
Eucalipt
Este important saă îântțelegem cauza formaă rii flegmei. Dacaă flegma din gaâ t este combinataă cu iritatția din
pasajele pulmonare, corpul secretaă sț i mai mult mucus, pentru a alina iritatția. Un remediu eficient la
domiciliu este inhalatția cu ulei esentțial de eucalipt. Se pun 4-5 picaă turi la 1 litru de apaă clocotitaă . Se
poate combina cu ulei esentțial de cimbru, mir, mentaă sau lemn de cedru.
Condimentele, maâ ncaă rurile fierbintți sț i picante ajutaă sț i ele la lichefierea flegmei sț i la eliminarea ei din
corp.

29. Sucul de MORCOV – atât de hrănitor încât poate înlocui micul-dejun


Deși specialiștii în nutritie sustin de atâta timp că micul-dejun este cea mai importantă masă a
zilei, cei mai multi dintre noi ignorăm această recomandare, și îl ignorăm. Criza de timp pe
care o invocă cei mai multi nu este o scuză pentru a sări peste masa de dimineată.
Pentru cei vesț nic graă bitți, aflatți mereu pe fugaă , smoothie-urile, sau sucurile din legume sț i fructe sunt
solutțiile salvatoare. Ele constituie micul-dejun perfect, datoritaă bogaă tției de substantțe nutritive, care
hraă nesc, îântaă resc sț i cresc energia corpului.
Suc de morcovi și ardei: retetă
Acest suc este nu numai un tonic sț i vitaminizant de exceptție pentru un organism slaă bit, obosit sau
bolnav, ci sț i un detoxifiant foarte bun. Combinatția de morcov, rosț ii sț i ardei este una extrem de
inteligentaă , mai ales îân ceea ce privesț te efectul protectiv îâmpotriva cancerului.
Ingrediente
• 1 canaă (250 ml) de suc de morcov
• 1 canaă de suc de rosț ii
• 2 ardei rosț ii faă raă semintțe, tocatți maă runt
• 1 linguraă de suc de laă maâ ie
• 1 vaâ rf de cutțit de piper negru maă cinat
Preparare

25
Sucurile de legume se preparaă cu ajutorul storcaă torului. Odataă preparate, acestea se pun îântr-un
blender, sț i se amestecaă paâ naă la omogenizare. Se adaugaă sucul de laă maâ ie, ardeii rosț ii sț i se asezoneazaă
cu piper negru maă cinat sț i se mai pulseazaă o dataă . Sucul se bea proaspaă t, o dataă pe zi. Dacaă nu ave tți
rosț ii, sau ardei, folositți tțelinaă , sfeclaă rosț ie, ridiche neagraă , banane, mere, sau orice alte legume sau
fructe avetți la dispozitție, îân functție de sezon.
Efecte
Este o idee excelentaă saă îâncepem ziua cu o astfel de baă uturaă nutritivaă sț i terapeuticaă . Ne oferaă foarte
multaă energie, pentru îântreaga zi. Majoritatea dintre noi avem ingredientele folosite la aceastaă retțetaă
îân bucaă taă rie. Acest suc contține urmaă toarele substantțe nutritive, exprimate îân % din doza zilnicaă
recomandataă :
- Vitamina A (520%)
– Vitamina C (225%)
– Vitamina B6 (38%)
– Vitamina B9 (61%)
– Potasiu (74%)
– Mangan ( 32%)
– Fier (21%)
– Calciu (18%)
– Magneziu (10%)
Trebuie mentționat caă frunzele de morcovi sț i tulpinile sunt foarte saă naă toase, sț i e paă cat saă le aruncaă m.
Acestea contțin clorofilaă – pigmentul verde din plante pe care studiile l-au dovedit un antidot
important al tumorilor. Clorofila detține de asemenea proprietaă tți purificatoare pentru saâ nge, nodulii
limfatici sț i glandele suprarenale.
Medicul antic grec Pedanius Dioscorides, care a studiat sț i a scris despre 600 de plante medicinale, a
spus caă grecii foloseau frunzele de morcov îâmpotriva tumorilor canceroase. ÎÎn plus, calciul din sucul
de morcov este mult mai benefic decaâ t calciul din lapte sau din suplimentele de la farmacie, deoarece
se absoarbe 100%.

30. 4 ceaiuri pentru curătarea completă a corpului (plămâni, ficat, rinichi, colon)
Organismul nostru este expus atât la toxinele din mediu, cât și din interior. Dacă nu sunt
eliminate la timp, ele pot cauza probleme serioase de sănătate. Utilizarea ceaiurilor din plante
este cel mai bun mod de curătare a corpului de toxinele dăunătoare, de grăsimile acumulate în
tesuturi, de excesul de minerale, de poluanti și de metale grele. Ceaiurile recomandate mai jos
ajută la curătarea fiecărui organ în parte, și totodată la aprovizionarea lor cu substante
nutritive benefice.
Ceai pentru curătarea plămânilor
Cele 3 plante folosite la acest ceai sunt excelente pentru saă naă tatea sistemului respirator sț i a
plaă maâ nilor.
• 1 linguraă de raă daă cinaă de lemn dulce
• 1 linguraă de flori de lumaâ naă ricaă
• 1 linguraă de mentaă
• 3 caă ni de apaă
Se pune apa la fiert, se adaugaă raă daă cina de lemn dulce sț i se lasaă 10 minute la foc mic. Se adaugaă apoi
lumaâ naă rica sț i menta, sț i se mai lasaă îâncaă 10 minute la fiert. Se strecoaraă , sț i se bea toataă cantitatea îântr-
o zi. Acest ceai mixt ajutaă de asemenea la tratarea congestiei respiratorii prin eliminarea excesului de
mucus din plaă maâ ni, la tratarea raă celii sț i bronsț itei, sț i calmarea pasajelor bronsț ice iritate.
Ceai pentru curățarea rinichilor

26
Rinichii au una din cele mai importante functții îân corp, sț i anume aceea de a pompa urina afaraă , sț i de a
elimina desț eurile metabolice din corp. Acest ceai curaă tțaă rinichii sț i hraă nesț te totodataă tractul urinar,
prevenind infectțiile urinare.
• 2 linguri de frunze uscate de paă paă die
• 1 linguraă de paă trunjel uscat
• 1 linguritțaă de trifoi rosț u
Se amestecaă îântr-un borcan de sticlaă de 1 litru toate plantele listate mai sus. Peste ele se toarnaă apoi
apaă clocotitaă , sț i se lasaă la infuzat 7-10 minute. Se beau cel putțin caâ te 2-3 caă ni de ceai pe zi. Dacaă vi se
pare prea amar, ceaiul se poate îândulci cu miere. Acest remediu este contraindicat pe perioada
sarcinii sau alaă ptaă rii.
Ceai pentru curătarea ficatului
Cea mai importantaă sarcinaă a ficatului este saă elimine toxinele sț i desț eurile din corp. Semintțele de
armurariu au un efect detoxifiant puternic asupra ficatului. Contțin foarte multți fitochimicali care
îâmbunaă taă tțesc secretția de bilaă din vezica biliaraă sț i din ficat.
• 1 linguraă de semintțe de armurariu
Semintțele de armurariu se macinaă prin raâ sț nitța de cafea. Peste pulberea obtținutaă se toarnaă 1 canaă de
apaă clocotitaă . Se lasaă 20 de minute la infuzat sț i se strecoaraă de semintțe. Se bea caâ te 1 canaă de 3 ori pe
zi, 2 îânainte de masaă , sț i una seara, îânainte de culcare.
Ceai pentru curătarea colonului
Colonul este partea sistemului digestiv care eliminaă toxinele prin scaun. Acest ceai îâmbunaă taă tțesț te
tranzitul intestinal sț i stimuleazaă digestia.
• 2 paă rtți de frunze de paă paă die
• 2 paă rtți de frunze de urzicaă
• 1 parte de sț tevie creatțaă (dragavei)
• 1 cm de raă daă cinaă de ghimbir
• 1 linguraă de raă daă cinaă de lemn dulce
Se toacaă maă runt toate plantele sț i ghimbirul, sț i se pun îântr-un ibric. Se toarnaă 1 litru de apaă clocotitaă
este ele sț i se lasaă la infuzat 20 de minute, cu capacul pus. Se strecoaraă sț i se beau caâ te 3-5 caă ni pe zi,
maxim 3 zile la raâ nd. Acest ceai poate fi amar, asț adar putetți folosi sț i miere.

31. Farmacia din casă pentru DURERI (vindecare fără pastile)


Rare sunt zilele în care putem spune că nu ne doare nimic, și că ne simtim în formă. Durerile
care apar în diferite zone ale corpului pot fi de o intensitate mai mică sau mai mare. Nu
întotdeauna este folositor să apelăm la calmante sintetice pentru a scăpa de o durere de cap
sau de spate, deoarece intoxicatia cu medicamente este deja o problemă îngrijorătoare astăzi.
Atunci caâ nd avem o durere obisț nuitaă , putem îâncerca saă o amelioraă m cu remedii naturiste. Aceste sunt
lipsite de efecte secundare, sț i îân plus sunt mult mai accesibile.
Dureri reumatice, articulare, musculare
Ghimbirul este prima recomandare pentru durere. Este bine saă avem aceastaă plantaă îân casaă , deoarece
este extrem de folositoare. Ghimbirul contține o substantțaă care combate procesele inflamatorii sț i
reduce durerea, numitaă 6-gingerol. Mai precis, ghimbirul îâmpiedicaă productția de hormoni care
declansț eazaă durerea. Se poate bea un ceai de ghimbir sț i putținaă laă maâ ie, sau se pot folosi chiar
comprese cu ghimbir ras, aplicate pe locul dureros. Turmericul este de asemenea foarte bun pentru
durerile articulare, dar sț i pentru durerile menstruale sț i durerile de cap. Contține ingrediente
antiinflamatoare naturale. Se poate bea un pahar cu apaă caldaă sț i 1 linguraă de pulbere de turmeric.
Dureri de spate
Cremele sau unguentele cu taă taă neasaă pot fi folosite pentru masarea locurilor dureroase, maxim 10
zile, exclus pe raă ni. De asemenea, se poate folosi ulei esentțial de eucalipt, ulei de musț tar, ulei de
usturoi sau ulei de camfor sub formaă de masaj. Compresele cu ghimbir ras sau ardei iute sunt de

27
asemenea foarte bune. Uleiurile cu proprietaă tți calmante se pot adaă uga (5 picaă turi) sț i îân cada cu apaă ,
pentru o baie relaxantaă .
Dureri de stomac
Ceaiul de ghimbir, musț etțel dau mentaă sunt remedii naturale eficiente pentru durerile de stomac,
datoritaă proprietaă tților lor antiinflamatoare sț i de neutralizare a acizilor din stomac. 1 linguritțaă de
chimen pe zi poate ajuta de asemenea la rezolvarea disconfortului stomacal cauzat de crampe,
indigestie acidaă sau gaze. Dacaă durerile de stomac sunt cauzate de ulcer, cel mai bun leac este sucul
de cartofi crud, caâ te 50-70 ml pe zi, dimineatța pe stomacul gol. Se preparaă din cartofii cu tot cu coajaă ,
bine spaă latți, cu otțet de mere.
Dureri menstruale
Sucul de sfeclaă rosț ie este foarte bun pentru crampele menstruale, la fel sț i ceaiul de musț etțel care
calmeazaă spasmele musculare, care se poate folosi sț i îân apa de baie (4 caă ni de ceai la o cadaă cu apaă ).
Ceaiul de coada-sț oricelului, ceaiul de busuioc, scortțisț oaraă sau chimen, ceaiul de ghimbir, ceaiul de
gaă lbenele, uleiul de caă tinaă , uleiul de pesț te sț i bananele ajutaă de asemenea la ameliorarea simptomelor
cauzate de sindromul premenstrual.
Dureri de cap
Existaă foarte multe remedii naturiste care functționeazaă îân cazul durerilor de cap. Se poate face un
masaj al taâ mplelor sț i fruntții cu caâ teva picaă turi de ulei esentțial de mentaă . Sau se poate aplica pe zonele
dureroase o pastaă din cuisț oare maă cinate sț i ulei esentțial de scortțisț oaraă . Un ceai care calmeazaă rapid
durerile de cap este ceaiul de scoartțaă de salcie – considerat aspirina naturalaă . Se beau caâ te 2-3 caă ni pe
zi. Maâ ncatți caâ teva paă traă tțele de ciocolataă neagraă , sț i inevitabil vaă vetți simtți mai bine.
Dureri de dinti
Durerea de maă sea sau de dintți poate fi ameliorataă cu ajutorul cuisț oarelor. Aceste condimente au un
efect analgezic uimitor de puternic, prin care amortțesc locul dureros. Pentru a scaă pa de durere, se pot
mesteca îân dintți caâ teva cuisț oare, un caă tțel de usturoi sau se poate aplica putținaă tincturaă de propolis.
Efectul este temporar, recomandat pentru situatțiile de urgentțaă. Trebuie mers la medic caâ t mai curaâ nd
posibil pentru a trata cauza.
Dureri de urechi
Uleiul de usturoi face minuni îân cazul durerilor de urechi sț i a infectțiilor urechii. Acesta se poate
prepara foarte usț or acasaă . Se curaă tțaă o caă paă tțaânaă de usturoi sț i se zdrobesț te. Se pune îântr-un bol, sț i se
adaugaă ¼ ceasț caă de ulei de maă sline. Se lasaă 3-5 zile la macerat la temperatura camerei, apoi se
strecoaraă sț i se paă streazaă la frigider. îânainte de folosire, se poate îâncaă lzi putțin îân linguritțaă. Se pun caâ te
2-3 picaă turi de ulei îân fiecare ureche, apoi se astupaă cu o bucataă de vataă . Se lasaă saă actționeze peste
noapte. Tratamentul se poate face 4-5 zile la raâ nd. Acest remediu este contraindicat îân cazul unui
timpan perforat. O altaă variantaă este saă îânfaă sț uratți o bucaă tțicaă micaă de usturoi îântr-o bucataă de vataă sț i
saă o introducetți îân ureche.

32. Sirop pentru tusea la copii și bătrâni


Combinatia dintre miere și lămâie este un leac traditional pentru tuse și congestie, foarte
simplu și totodată puternic, practicat din vechime. Sucul de lămâie ajută la eliminarea
excesului de flegmă sau mucus, iar mierea calmează și calmează gâtul iritat. Puteti adăuga de
asemenea putin ghimbir ras la acest leac.
Ingrediente
• 1 laă maâ ie mare
• 2 linguri de glicerinaă puraă
• 2 linguri de miere de albine
Preparare
Pentru prepararea acestui sirop, trebuie saă cumpaă ratți glicerinaă puraă de la farmacie. Laă maâ ia se pun
îântreagaă la fiert cu putținaă apaă , îântr-un vas acoperit, la foc mic, circa 10 minute. Dupaă ce s-a raă cit, se

28
taie îân jumaă tate, sț i se stoarce sucul îântr-un pahar. ÎÎn sucul obtținut se adaugaă glicerina sț i mierea de
albine. Se amestecaă bine sț i se administreazaă ca un sirop.
O variantaă mult mai simplaă sț i naturalaă este saă stoarcetți putținaă zeamaă de laă maâ ie îântr-o linguraă cu
miere, sț i saă consumatți acest amestec, de mai multe ori pe zi, ori de caâ te ori simtțitți caă se apropie o
raă cealaă , sau avetți tuse sț i dureri îân gaâ t.
Dacaă tuse este cauzataă de o congestie, adaă ugatți sț i putțin usturoi la acest sirop, pentru a ajuta la
eliminarea flegmei. Dacaă tusea este persistentaă , sț i nu dispare, adaă ugatți 1 linguraă de ghimbir ras la
retțetaă .
Administrare
Se iau caâ te 3-4 linguritțe de sirop pe zi. ÎÎnainte de administrare, preparatul se amestecaă bine. Are un
gust plaă cut, sț i este un remediu foarte bun pentru tuse. La copii sț i vaâ rstnici, acest sirop redaă sț i pofta de
maâ ncare.
Efecte
Mierea de albine are proprietaă tți antibacteriene, prin care ajutaă corpul saă elimine bacteria daă unaă toare
care cauzeazaă tuse. Mierea este plinaă de nutrientți esentțiali: calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu, zinc,
cupru, seleniu sț i cupru, care reparaă sț i stimuleazaă cresț terea tțesuturilor, sț i care actționeazaă ca un
antioxidant pentru îândepaă rtarea radicalilor liberi daă unaă tori din corp.
Sucul unei laă maâ i contține 1/3 din doza zilnicaă de Vitamina C recomandataă pentru un adult. Vitamina C
este una din cele mai importante vitamine pentru sistemul imunitar, sț i unul din cei mai puternici
antioxidantți. Laă maâ ia are de asemenea proprietaă tți antivirale sț i antibacteriene dovedite.
Glicerina este un ingredient util pentru aceastaă retțetaă , deoarece are proprietaă tți hidratante
exceptționale, benefice îân special pentru un gaâ t iritat.
Precautii și contraindicații
Acest sirop nu este indicat copiilor sub 18 luni. Cei care au alergie la miere sau suferaă iritatții îân gaâ t din
cauza laă maâ iei, pot bea o canaă cu apaă fierbinte cu 1 linguritțaă de otțet de mere.
Cei care suferaă de arsuri la stomac sau boli ale vezicii ar trebui saă consulte medicul îânainte de a lua
acest sirop. Dacaă tusea produce o flegmaă de culoare verde, galbenaă , sau cu saâ nge, sț i dacaă este îânsotțitaă
de febraă , dificultaă tți respiratorii, trebuie consultat medicul de urgentțaă.

33. Oboseala glandelor suprarenale, boala societătii moderne, de care suferim


fără să știm
Tot mai multi oameni ajung la medic din cauză că se simt epuizati, și fac numeroase
investigatii, fără a primi însă un diagnostic cert pentru starea lor. Oboseala glandelor
suprarenale pare să fie răspunsul, pentru care nu există încă diagnostic sau tratament.
Ce este oboseala suprarenală
Oboseala suprarenalaă se mai numesț te hipoadrenie, sț i este una din cele mai misterioase probleme de
saă naă tate ale societaă tții actuale. Stresul la locul de muncaă sț i suprasolicitarea îân viatța de zi cu zi este
principala cauzaă a acestei afectțiuni.
Suprarenalele mai sunt numite sț i glandele de stres. Ele fac parte din sistemul endocrin. Desț i sunt
foarte mici, ele controleazaă foarte multe functții. Oboseala suprarenalaă apare atunci caâ nd glandele
suprarenale sunt total epuizate, sț i nu mai controleazaă hormonii pe care îâi genereazaă (cum este
cortizolul glucocorticoid). Acest lucru este diferit de boala Addison sau insuficientța renalaă .
Simptome
Vetți fi surprinsț i saă observatți caă foarte multe probleme de saă naă tate pe care le acuzaă m majoritatea
dintre noi au ca sursaă slaă birea sț i epuizarea glandelor suprarenale (sistemul endocrin), acumularea de
toxine îân sistemul limfatic sț i proasta detoxifiere a rinichilor.
– Obosealaă accentuataă (chiar sț i dupaă un somn de 8-9 ore), lipsaă de putere sț i energie
– Stare generalaă de raă u
– Transpiratții sț i posibil lesț in, confundate cu staă rile cauzate de lipsa de calciu

29
– Atacuri de panicaă îân staă ri de suprasolicitare
– Palpitatții, senzatție de sufocare, respiratție dificilaă
– Tensiune arterialaă scaă zutaă
– Viziune pesimistaă asupra vietții
– Modificaă ri ale greutaă tții corporale
– Dureri nespecifice
– Dificultate de a dormi noaptea sț i de trezire dimineatțaă
– Poftaă de sare sț i zahaă r
– Greatțaă
– Confuzie
– Dificultaă tți de concentrare, atentție sț i memorare
– Vedere îân ceatțaă la distantțaă, tensiune intra-ocularaă , ochi greu
– Sinuzita, rinita alergicaă , exces de mucus
– Otite frecvente, tțiuit, ametțeli, raă u de misț care
– Probleme ale pielii: acnee, dermatite, eruptții, maă treatțaă, caă derea sț i îângraă sț area rapidaă paă rului
– Ulceratții sț i afte bucate, saâ ngeraă ri gingivale, abcese, carii dentare
– Maă rirea ganglionilor limfatici, amigdalitelor, polipilor
– Astm bronsț ic cu sț uierat
– Rosț u îân gaâ t, uscaă ciunea gaâ tului, dresul vocii, tuse uscataă
– Tiroida autoimunaă
– Dureri, îântțepaă turi la nivelul pieptului, saâ nilor sau inimii
– Chisturi, noduli, dureri ale saâ nilor
– Dureri abdominale, gaze, bolborosealaă , constipatție/diaree
– Tulburaă ri menstruale, probleme de fertilitate
– Dureri de cap pulsatile, migrene
– Circulatție perifericaă proastaă (maâ ini sț i picioare reci)
– Caâ rcei, spasme, dureri musculare
Odihna și dieta constituie cele mai bune solutții pentru remedierea acestor probleme. Somnul
suficient, evitarea stresului, relaxarea psihicaă , detoxifierea corpului sț i alimentatția saă naă toasaă sunt cele
mai bune mijloace de refacere a glandelor suprarenale.
Suplimentele cu Vitamina C ajutaă la stimularea productției de cortizol din corp.
La fel, Vitamina B5 hraă nesț te glandele suprarenale sț i îâmbunaă taă tțesț te nivelul de cortizol.
Magneziul ajutaă la relaxarea musț chilor sț i reducerea anxietaă tții, îâmbunaă taă tțirea somnului, prevenirea
crampelor, reglarea ritmului cardiac sț i mentținerea corpului hidratat.
Ceaiul de lemn-dulce, combinat cu scortțisț oaraă sț i ghimbir poate fi de asemenea de folos pentru
atenuarea simptomelor.
Cele mai prescrise plante pentru hipertensiune arterială
Adoptarea unei diete corespunzaă toare, mentținerea greutaă tții corporale sț i utilizarea alimentelor sț i
plantelor cu efect de scaă derea a tensiunii joacaă un rol important îân tratarea hipertensiunii arteriale.
Usturoiul. Acesta contține alicinaă , o substantțaă naturalaă care ajutaă la subtțierea saâ ngelui sț i la
mentținerea presiunii arteriale sub control. Din cauza hipertensiunii, riscul de atac de cord sț i accident
vascular cerebral este foarte mare. Persoanele cu tensiunea mare sunt sfaă tuite saă maă naâ nce cel pu tțin 1
caă tțel de usturoi pe zi. alternativ, pot lua suplimentele, cum sunt capsulele cu usturoi (600-1.200 mg
pe zi.
Vâscul. Este de departe cea mai bunaă plantaă pentru reglarea tensiunii. Are un efect bun ataâ t îân
hipertensiune, caâ t sț i îân hipotensiune arterialaă . Se pot caâ te 1-2 caă ni de ceai de vaâ sc pe zi, timp de 6
saă ptaă maâ ni. Ceaiul se preparaă astfel: se pune 1 linguritțaă de plantaă la îânmuiat îân apaă rece peste noapte,
iar dimineatța, amestecul se îâncaă lzesț te pe foc mic, sț i se strecoaraă (nu se fierbe). Acest tratament este
bun sț i pentru cei cu tensiunea micaă (hipotensiune).

30
Păducelul. Paă ducelul face parte din familia trandafirilor. Florile sț i frunzele sale au proprietaă tți
curative deosebite. paă ducelul este cardio-protector, antioxidant sț i diuretic. Sustține functția inimii,
reduce nivelurile de lipide plasmatice, sț i ajutaă la dilatarea vaselor coronariene, prin care promoveazaă
reducerea tensiunii arteriale. Paă ducelul reduce de asemenea rezistentța vascularaă perifericaă , sț i
stabilizeazaă functțiile cardiace. Se poate consuma sub formaă de ceai sau tincturaă . Pentru a stabili doza
potrivitaă , trebuie discutat cu medicul.
Talpa gâștii. Pe laâ ngaă faptul caă poate reduce tensiunea arterialaă , aceastaă plantaă regleazaă totodataă
ritmul cardiac sț i induce un efect calmant. Se poate administra sub formaă de ceai sau tincturaă .
Isopul. Datoritaă efectului de dilatare a arterelor, isopul ajutaă la scaă derea tensiunii arteriale. Se poate
consuma sub formaă de infuzie, caâ te 2 caă ni pe zi.
Teiul. Frunzele sț i florile de tei au proprietaă tți terapeutice recunoscute din vechime. Componentele
active din tei sunt mucilagiu – care are proprietaă tți antiinflamatorii, ulei volatil sț i flavonoide –
antioxidantți puternici. Efectul combinat al acestor componente s-a dovedit eficient îân scaă derea
nivelului tensiunii arteriale. Datoritaă efectului saă u calmant asupra nervilor sț i relaxant asupra
arterelor, teiul este mai degrabaă util îân cazurile de hipertensiune arterialaă cauzate de stresul excesiv
sț i de grijile zilnice, caâ nd faciliteazaă circulatția saâ ngelui. Persoanele hipertensive bea ceai de tei, sau
tincturaă de tei, îân dozele prescrise de medic.
Mătase de porumb. Este una din cele mai frecvent prescrise plante pentru pacientții hipertensivi. Are
proprietaă tți diuretice semnificative, prin care ajutaă la eliminarea plaă cii acumulate îân peretții arteriali,
prin urinare. Maă tasea de porumb ajutaă de asemenea la subtțierea saâ ngelui sț i la îâmbunaă taă tțirea
circulatției sangvine. Aceastaă plantaă se poate administra sub formaă de ceai, caâ te 1-2 caă ni pe zi.
Păpădia. Raă daă cina, tulpina, frunzele sț i florile acestei plante pot fi toate folosite îân scop medicinal.
Principala componentaă activaă din paă paă die este aesculina, care s-a dovedit extrem de eficientaă îân
relaxarea sț i dilatarea arterelor mici din corp, crescaâ nd astfel rezistentța vascularaă . Frunzele de
paă paă die îân mod special sunt bogate îân potasiu, un nutrient de care corpul are nevoie pentru a mentține
nivelul tensiunii arteriale arterialaă sub control. Acestea se pot consuma îân salate. Sau se poate bea
ceai de paă paă die, care este de asemenea foarte bun pentru ficat sț i bilaă .
Ghimbirul. Ghimbirul este cunoscut pentru abilitatea de a subtția saâ ngele sț i de curaă tța arterele. Se
poate adaă uga îân maâ ncaă ruri, sau se poate consuma sub formaă de ceai, din raă daă cinaă rasaă , infuzataă îân
apaă 15-20 de minute. Ghimbirul se gaă sesț te la magazinele naturiste sț i sub formaă de capsule sau
tablete.
Tărâtele de Psyllium. Acestea au proprietaă tți de curaă tțarea a arterelor foarte puternice, care pot ajuta
la eliminarea de plaă ci formate la nivelul peretților arteriale sț i implicit la îâmbunaă taă tțirea circulatției
saâ ngelui sț i mentținerea nivelurilor tensiunii arteriale la un nivel optim. Doza recomandataă de
nutritționisț ti pentru cei hipertensivi este de 5-10 g de taă raâ tțe psyllium pe zi.
Afinele. Renumite pentru capacitatea lor naturalaă de a mentține sub control glicemia, afinele ajutaă
inclusiv la prevenirea sț i tratarea hipertensiunii arteriale. Afinele îâmpiedicaă lezarea vaselor de saâ nge,
mentțin arterele flexibile, usț ureazaă circulatția sț i mentțin astfel tensiunea arterialaă la un nivel constat îân
momentul îân care persoana îân cauzaă este stresataă sau îângrijorataă .

34. Dureri în gât, amigdalită și angină – retetă medicinală rusească


Simplă, dar extrem de eficientă, această retetă face parte din medicina traditională rusească,
folosită cu succes pentru calmarea durerilor în gât, a amigdalitei și a anginei.
Ingrediente
• 1 sfeclaă rosț ie mare
• otțet de mere
Preparare

31
Spaă latți, decojitți sț i radetți fin sfecla rosț ie îântr-un bol. Adaă ugatți caâ te 1 linguraă de otțet de mere la fiecare
250 g de sfeclaă rosț ie rasaă . Amestecatți, sț i laă satți la macerat 15-20 de minute. ÎÎn tot acest timp, sfecla va
laă sa un suc rosț u, concentrat.
Stoarcetți sfecla printr-o bucataă de tifon îântr-un recipient de plastic, sț i paă stratți raă zaă tura de sfeclaă
deoparte (o putetți consuma ca atare, sau o putetți folosi la o salataă de legume sau ciorbaă ). Claă titți gaâ tul
sț i facetți gargaraă cu acest suc, la fiecare 2-3 ore. Putetți saă sț i îânghitțitți solutția. Rezultatele nu vor îântaâ rzia
saă aparaă .
Sfecla rosț ie sț i otțetul de mere ajutaă la tratarea durerilor cronice ale gaâ tului, a gaâ tului congestionat, sț i
inclusiv angina purulentaă . Pe laâ ngaă aceste efecte, combinatția dintre sfeclaă rosț ie sț i otțet este una
beneficaă îântregului organism.
Ataâ t sucul de sfeclaă , caâ t sț i otțetul de mere ajutaă la scaă derea tensiunii arteriale sț i a colesterolului. Un
studiu publicat îân anul 2008 îân Jurnalul de Hipertensiune a araă tat caă 1 pahar de suc de sfeclaă ro sț ie pe
zi scade tensiunea arterialaă cu 10 puncte. Acest lucru i-a surprins pe cercetaă tori, deoarece sucul de
sfeclaă rosț ie a fost mai eficient îân acest sens decaâ t medicamentele prescrise de obicei. Acest efect de
scaă dere a tensiunii a durat aproape 24 de ore.
Sucul de sfeclaă rosț ie relaxeazaă vasele de saâ nge, datoritaă unui compus numit oxid nitric. Acest compus
are de asemenea proprietaă tți antiinflamatoare, care îâmpiedicaă formarea cheagurilor de saâ nge.
Acest elixir este totodataă un remediu anti-cancer natural. Sfecla rosț ie are un compus numit
betacianinaă , care îâmbunaă taă tțesț te respiratția celularaă sț i stopeazaă sau îâncetinesț te cresț terea celulelor
canceroase. Combinat cu alte substantțe din legume precum broccoli, morcovi sau tțelinaă , acest
compus actționeazaă ca un cocktail anti-cancer.

35. Secretul sănătătii este ascuns în COAJA fructelor și legumelor


Chiar și înainte să fi apărut problema tratării legumelor și fructelor cu pesticide, obișnuiam să
aruncăm coaja, și să mâncăm doar interiorul. Putini dintre noi știu că, în realitate, cele mai
multe vitamine și substante nutritive se ascund în coaja alimentelor vegetale, și nu în fructul
propriu-zis. În acest articol vă răspundem la toate întrebările legate de pesticide și de modul
de consum al cojilor.
Decojirea fructelor sț i legumelor este o risipaă colosalaă de nutrientți. O informatție sț i mai importantaă pe
care studiile au pus-o îân valoare este faptul caă fructele sț i legumele au o anumitaă sinergie cu coaja care
le îâmbracaă , ceea ce îânseamnaă caă atunci caâ nd le separaă m, intensitatea actțiunii lor energetice se pierde.
Consț tientizarea pericolului consumului de fructe sț i legume stropite cu pesticide a creat sț i mai multaă
teamaă îân raâ ndul consumatorilor atunci caâ nd aud caă nu este bine saă arunce coaja, deoarece este chiar
mai saă naă toasaă decaâ t interiorul.
Sfatul cel mai important al specialisț tilor este saă nu cumpaă raă m niciodataă legume, fructe sț i verdetțuri
din supermarket. Chiar dacaă obisț nuitți saă cumpaă ratți fructe sț i legume din piatțaă, sau de la o sursaă de
îâncredere, totusț i nu putetți fi sigur caă produsele sunt bio, ecologice sau nestropite.
Metodă simplă de spălarea a legumelor și fructelor de pesticide
Pentru a scaă pa de aceastaă fricaă , putetți folosi o metodaă de spaă lare a lor cu ingrediente naturale care au
proprietaă tți antibacteriene sț i dezinfectante. Umpletți un bol cu apaă sț i adaă ugatți 1 linguraă de bicarbonat
de sodiu, 1 linguraă de sare mare sț i 1 linguraă de otțet de mere. Amestecatți sț i introducetți legumele sau
fructele, laă saâ ndu-le la îânmuiat 30 de minute. Claă titți-le la final cu apaă curataă , sț i maâ ncatți-le cu tot cu
coajaă . Acum putetți fi siguri caă toxinele au dispaă rut cu desaă vaâ rsț ire.
Iată ce contine coaja alimentelor vegetale
Coaja bananelor
Coaja bananelor este bogataă îân serotoninaă , o substantțaă esentțialaă pentru reglarea dispozitției sț i a staă rii
de bine. Consumul bananelor cu tot cu coajaă poate ajuta la ameliorarea staă rilor de depresie usț oaraă .
Partea interioaraă albaă a cojii de bananaă stimuleazaă saă naă tatea dintților sț i a oaselor, datoritaă
contținutului de calciu, potasiu sț i Vitamina D.

32
Coaja merelor
Coaja merelor contține de 6 ori mai multe vitamine, minerale sț i fibre decaâ t miezul. Pectina este o fibraă
care leagaă toxinele sț i ajutaă intestinele saă elimine alimentele digerate mai usț or. ÎÎn plus, coaja merelor
contține acid ursolic, care ajutaă la controlul nivelului de colesterol sț i de zahaă r din saâ nge, la îântaă rirea
musț chilor sț i la protejarea corpului îâmpotriva îâmbaă traâ nirii premature.
Cojile de nuci
Cojile de nucaă sunt un leac straă vechi pentru tuse, dureri îân gaâ t sț i tiroidaă . Acestea au efecte
hipoglicemiante, hipotensive, antialergice, antiinflamatoare, depurative, stimulente pentru tiroidaă ,
antifungice, bactericide, antiseptice, dezinfectate gastro-intestinale sț i renale, tonic-amare,
cicatrizante, emoliente sț i calmante. Se pot folosi sub formaă de ceai, pentru curaă tțarea saâ ngelui, pentru
tonifierea stomacului sț i îâmbunaă taă tțirea functției hepatice sț i gastrice. Sunt foarte bune sț i pentru
infectțiile cu streptococi, stafilococi, sifilis sau micoze.
Coaja fructelor citrice
Coaja de laă maâ ie, portocalaă sau mandarinaă se poate maâ nca rasaă , adaă ugataă îân deserturi. Este o sursaă
naturalaă de vitamina C. Avem un articol pe tema cum saă -tți prepari propria Vitamina C naturalaă acasaă ,
din coajaă de laă maâ ie sț i portocalaă .
Coaja de dovleac
Dovleacul are o coajaă foarte tare, sț i pe bunaă dreptate o îândepaă rtaă m. Cu toate acestea, statisticile au
araă tat caă romaâ nii sunt un popor care suferaă cel mai putțin din cauza bolilor de prostataă . Motivul este
consumul semintțelor de dovleac, bogate îân zinc, un mineral extrem de important pentru functția
prostatei. Semintțele de dovleac contțin betacaroten, care protejeazaă inima sț i corpul de cancer.
Coaja de ananas
Este adevaă rat caă coaja ananasului este prea tare pentru a fi consumataă . Cu toate acestea, cu caâ t mai
aproape de coajaă curaă tțaăm ananasul, cu ataâ t mai multți nutrientți vom salva. De asemenea, partea din
centrul ananasului care este tare sț i lipsitaă de dulceatțaă este foarte bogataă îân bromelainaă , o enzimaă care
ajutaă la digerarea alimentelor raă mase îân stomac sț i intestine. Bromelaina are totodataă proprietaă tți
anticancerigene. Ananasul cu tot cu coajaă poate fi stors sț i consumat ca suc.
Cojile de ceapă
Coaja cepei este o sursaă neasț teptataă de calciu, magneziu, potasiu, fier, cupru, seleniu sț i crom. Acestea
contțin de asemenea quercetinaă , o substantțaă care scade tensiunea arterialaă . Studiile au araă tat caă cojile
de ceapaă au proprietaă tți anti-tumorale. Putetți fierbe ceapa cu tot cu coajaă atunci caâ nd facetți o supaă , iar
îânainte de a o consuma, o putetți decoji. Mai multe detalii aici.
Coaja de cartofi, morcovi și castraveți
Coaja unui cartof contține doza zilnicaă necesaraă de fibre, potasiu, fier sț i Vitamina C. Medicii chinezi
vechi considerau aruncarea cojilor legumelor un lucru necugetat, dat fiind caă îân traditția lor, coaja
ajutaă la mentținerea echilibrului energiilor corpului. Mai multe detalii aici.
Cum putem consuma coaja
Coaja unor fructe sț i legume poate fi dificil de maâ ncat, sau greu de mestecat. Sau cel putțin nu suntem
noi obisț nuitți saă maâ ncaă m alimentele vegetale cu tot cu coajaă . De pildaă , îân Noua Zeelandaă , oamenii
maă naâ ncaă fructul kiwi cu tot cu coajaă , dupaă ce acesta s-a copt bine. ÎÎn alte zone ale lumii, bananele
sunt de asemenea consumate îâmpreunaă cu coaja lor, desț i nouaă ni se pare amaraă . Împortant de retținut
este caă aceste fructe trebuie laă sate saă se coacaă deplin. Atunci coaja nu va mai fi amaraă , ci dulceagaă .
Dacaă totusț i vi se pare nepotrivit saă maâ ncatți fructele sț i legumele cu tot cu coajaă , le putetți pune îântregi
îân blender sț i consuma sub formaă de suc.
36. ANTIBIOTIC natural – retetă la domiciliu
Natura s-a dovedit miraculoasă de prea multe ori în ceea ce privește vindecarea unor boli
ușoare sau grave, ca să mai ezităm în a cred în ea. Atunci când vine vorba despre proprietăți
antibiotice și antibacteriene, remediile naturiste sunt chiar la înăltime.

33
Foarte multe diete terapeutice sunt bazate pe sucuri de legume, fructe sț i plante aromate, deoarece
acestea sunt foarte concentrate îân substantțe saă naă toase.
Ingrediente
• 1 caă tțel de usturoi
• 1 maâ naă de cimbru
• 1 ardei iute
• ½ castravete
• 1 maă r
• 2 morcovi
Preparare
Se pun pur sț i simplu toate ingredientele îântr-un storcaă tor sau blender, sț i se mixeazaă paâ naă rezultaă un
lichid omogen. Acest suc se bea de 3 ori pe zi, cu 30-40 de minute îânainte de mese.
Este important ca sucurile naturale de legume sț i fructe saă se bea imediat dupaă ce au fost preparate, la
temperatura camerei, deoarece îân contact cu oxigenul se pot oxida, sț i astfel îâsți vor pierde din
proprietaă tțile vindecaă toare.
Efecte
Un studiu recent din 2012 realizat la Universitatea de stat din Washington a araă tat caă un compus din
usturoi este de 100 de ori mai eficient decaâ t antibioticele sintetice folosite îân tratamentul infectțiilor
intestinale cauzate de specia de bacterii Campylobacter.
Multe alte cercetaă ri sț tiintțifice sugereazaă caă usturoiul crud are proprietaă tți vindecaă toare incredibile:
antivirale, antiseptice sț i antioxidante. Un studiu publicat îân Jurnalul de Chimioterapie Antimicrobianaă
a araă tat caă substantțele active din usturoi paă trund straturile bacteriilor sț i le distrug îântr-o fractțiune de
secundaă , inclusiv pe cele rezistente la antibiotice. Usturoiul este de asemenea o sursaă minunataă de
seleniu, calciu sț i fosfor, Vitamina C, Vitamina B6 sț i mangan.
Cimbrul are calitaă tți antibacteriene dovedite, care pot combate diferite tipuri de bacterii sț i ciuperci,
inclusiv bacteria E.coli. Studiile de laborator au araă tat caă uleiul de cimbru este un antibiotic puternic
îâmpotriva diferitților tipuri de germeni.

37. Farmacia uimitoare a naturii – alimente care seamănă cu organele corpului


Natura nu încetează să-i uimească pe oamenii de știintă. În ultimii ani, unii cercetători s-au
axat pe studierea unor alimente a căror formă corespund cu anumite părti sau organe ale
corpului uman, atât la aspect, cât și în ceea ce privește efectul lor benefic asupra acestora. Am
ales 9 alimente care nu sunt numai similare cu anumite zone ale corpului nostru, ci sunt și
extrem de bogate în nutrienti care ajută aceste organe să functioneze mai bine.
Morcovii și ochii
Dacaă ne uitaă m la un morcov taă iat îân jumate vom vedea caă interiorul are aceeasț i formaă ca sț i irisul sț i
pupila ochiului uman. Nu degeaba am fost îânvaă tțatți de mici copii caă morcovul este un pentru ochi.
Morcovii sunt plini de vitamine sț i antioxidantți precum betacaroten, care reduce riscul de aparitție a
degenerescentței maculare – una din cauzele principale ale unei vederi proaste la adultți.
Nucile și creierul
Nucile aduc foarte mult îân texturaă cu creierul uman, ataâ t la exterior, caâ t sț i îân interior. Dacaă privim o
nucaă din fatțaă, vom vdea caă pare divizataă îân douaă , fiind asemaă naă toare cu emisfera staâ ngaă sț i dreaptaă a
creierului. Nu degeaba expertții numesc nucile o sursaă excelentaă de hranaă pentru creier. Conform
studiilor, nucile contțin o cantitate mare de acizi grasț i Omega-3, care îâmbunaă taă tțesc functția creierului.
Țelina și oasele
Tulpinile lungi de tțelinaă sunt aproape identice cu oasele umane sț i îân acelasț i timp contțin foarte multe
substantțe de care oasele noastre au nevoie, de pildaă silicon, care ajutaă la mentținerea elasticitaă tții sț i
rezistentței lor. O altaă coincidentțaă interesantaă este caă oasele contțin 23% sodiu, exact ca sț i tțelina.
Avocado și uterul

34
Forma ca de bulb a acestui fruct aduce foarte mult cu forma uterului femeii. Studiile au araă tat caă
femeile care maă naâ ncaă avocado îân mod regulat îâ sți pot îâmbunaă taă tți considerabil functția acestui organ.
Explicatția constaă îân nivelul ridicat de acid folic din avocado, care reduce riscul de displazie de col
uterin, care îânseamnaă o boalaă pre-canceroasaă .
Scoicile și testiculele
Conform studiilor sț tiintțifice, scoicile, care arataă exact ca testiculele umane sunt de fapt o sursaă bunaă
de hranaă pentru organele reproductive masculine. Studiile realizate de olandezi au araă tat caă acidul
folic sț i zincul din scoici pot îâmbunaă taă tți calitatea spermogramei.
Grepfrutul și sânii
Similaritaă tțile dintre fructele citrice precum grepfrutul sț i laă maâ ile sț i saâ nii femeilor sunt mai mult decaâ t
o coincidentțaă. Grepfrutul contține un nivel mare de limonoide, ingediente care scad riscul de cancer
mamar.
Roșiile și inima
Dacaă taă iem o rosț ie îân douaă , vom observa asemaă narea dintre forma acestei legume sț i cel mai
important organ al corpului uman: inima. Studiile au araă tat caă licopenul din rosț ii scade semnificativ
riscul de boli cardiovasculare. Mai mult, combinarea rosț iilor cu ulei de maă sline sț i putțin avocado
îâmbunaă taă tțesț te absorbtția licopenului de 10 ori mai mult.
Vinul roșu și sângele
Vinul rosț u este plin de antioxidantți sț i plifenoli, inclusiv resveratrol, cel mai puternic din totți, care îâl
face asemaă naă tor saâ ngelui. Atunci caâ nd bem vin rosț u, ingeraă m de fapt o cantitate mare de ingrediente
saă naă toase care luptaă îâmpotriva colesterolului, care cauzeazaă boli de inimaă . Vinul contține de asemenea
substantțe care filtreazaă saâ ngele, sț i care care scad riscul de atac de cord. Aceste beneficii se pot
dobaâ ndi dacaă vinul rosț u se consumaă îân cantitaă tți moderate.
Ghimbirul și stomacul
Oricine a avut o durere de stomac sț i a îâncercat un ceai de ghimbir a observat caă acest remediu
functționeazaă . Existaă o legaă turaă secretaă dintre ghimbir sț i stomac, nu numai îân ceea ce privesț te
aspectul. Gingerolul este ingredientul din ghimbir responsabil pentru gustul plantei, care are
capacitatea saă previnaă greatțaă sț i voma.

38. Cocktail anti-ulcer (retetă naturistă)


Fiecare ingrediente folosit la acest remediu are nu numai o aromă plăcută, ci și componente
cu o actiune analgezică și împotriva bolii ulceroase. Această retetă simplă valorează cât un
medicament anti-ulceros, și nu numai. Este un adevărat elixir pentru cei vor să-și întărească
nivelul de sănătate.
Ingrediente
• 1-2 banane
• 3-4 felii de ananas
• 1 cesț cutțaă de coacaă ze sau 2 frunze de varzaă
• 1 linguritțaă de raă daă cinaă de ghimbir ras
• 1 vaâ rf de cutțit de scortțisț oaraă
• 1 vaâ rf de cutțit de cuisț oare
• 1 linguritțaă de miere
Preparare
Bananele sț i ananasul curaă tțate se taie cubuletțe, sț i se pun îântr-un bol, îâmpreunaă cu ghimbirul, frunzele
de varzaă taă iate franjuri sau coacaă zele. Se presaraă aromatele sț i se îândulcesț te cu miere. Se pot folosi sț i
caâ teva frunzulitțe de mentaă la aceastaă salataă . Din aceste ingrediente se poate prepara sț i o baă uturaă
vindecaă toare extraordinare, folosind blenderul sau un storcaă tor centrifugal. Sucul trebuie consumat
îântre mese.
Efecte

35
Bananele sunt un remediu natural popular straă vechi pentru diverse afectțiuni gastrointestinale.
Acestea exercitaă un efect calmant asupra tubului digestiv. Studiile experimentale pe animale au
dovedit caă bananele ajutaă la tratarea ulcerului. Din aceeasț i categorie de alimente care luptaă îâmpotriva
ulcerului fac parte din varza crudaă , cartoful, leguminoasele, usturoiul sț i ceaiul verde.
Putține persoane sț tiu caâ t de multe substantțe (cel putțin 11 compusț i) cu actțiune anti-ulceroasaă se
ascund îântr-o bucaă tțicaă de ghimbir. Ghimbirul este un tratament anti-ulceros foarte bun, desț i putțin
recomandat sau cunoscut. Consumul de ghimbir cu miere poate fi un remediu foarte plaă cut îân acest
sens. Dincolo de proprietaă tțile antiinflamatoare sț i antibacteriene ale ghimbirului, mierea are sț i ea o
actțiune antibacterianaă .
Varza albaă crudaă contține un suc bogat îân 2 compusț i care ajutaă la vindecarea ulcerelor, numite
glutaminaă sț i S-metil-methioninaă . 250 ml de suc de varzaă crud pe zi poate ajuta la tratarea acestei boli
gastrointestinale îân caâ teva saă ptaă maâ ni.

39. Un CEAI care crește imunitatea și durata de viată – retetă tibetană


Acest ceai minunat contine câteva ingrediente cu proprietăti terapeutice puternice: ghimbir,
ardei roșu, anason, lămâie și miere. Retetă prezentată mai jos provine din medicina tibetană,
și a fost concepută pentru combaterea stresului, creșterea nivelului de sănătate și a duratei de
viată. Pe scurt, este considerat un elixir al longevitătii și imunitătii.
Ingrediente
• 5 g de ghimbir ras
• 1 vaâ rf de cutțit de piper rosț u sau caâ teva bucaă tțele de ardei rosț u uscat
• 1 praf de anason maă cinat
• 2 linguri de suc de laă maâ ie
• 2 linguri de miere de albine
• 2 litri de apaă
Preparare
Punetți apa la fiert timp de 5 minute, apoi laă satți-o saă se raă coreascaă . Adaă ugatți ghimbirul ras, sucul de
laă maâ ie, piperul rosț u, anasonul sț i mierea de albine. Acest ceai puternic aromat se bea cu sorbituri mici,
pe parcursul unei zile. Sau se poate urma un program mai precis: caâ te 1 canaă (250 ml) îânainte de
fiecare masaă . Aceastaă cantitate ajunge pentru mai multe persoane.
O altaă retțetaă de ceai condimentat creataă îân Îndia de practicienii medicinei ayurveda acum 5.000 de
ani contține ghimbir, anason sț i scortțisț oaraă . Este un leac miraculoas pentru scaă derea tensiunii nivelului
de zahaă r din saâ nge.
Efecte
Acest ceai este ideal de consumat mai ales iarna, caâ nd suntem deja raă citți, sau caâ nd simtțim primele
simptome ale unei gripe, îântrucaâ t are un efect de îâncaă lzire extrem de rapid sț i puternic. Datoritaă
combinatției dintre laă maâ ie, ghimbir sț i ardei rosț u, acest ceai stimuleazaă imunitatea sț i circulatția
saâ ngelui sț i limfei. Laă maâ ia contține cel putțin 200 de enzime care ajutaă la restaurarea ficatului, cel mai
mare organ detoxifiant al corpului. Ceaiul ajutaă asț adar sț i la eliminarea toxinelor sț i arderea bacteriilor
daă unaă toare.
Ghimbirul contține foarte multți compusț i activi (gingeroli) care ajutaă la remedierea multor probleme
de saă naă tate: greatțaă, raă u de misț care sau indigestie. Ghimbirul este de asemenea un antiinflamator
natural care protejeazaă celulele creierului sț i celulele nervoase sț i reduce efectele îâmbaă traâ nirii asupra
creierului. Mai mult, consumul regulat de ghimbir stimuleazaă imunitatea, circulatția, sț i detoxifierea
corpului prin transpiratție.
Anasonul are proprietaă tți antispastice, expectorante, diuretice sț i carminative. Ajutaă la eliminarea
gazelor intestinale, stimuleazaă lactatția femeilor care alaă pteazaă , calmeazaă tusea sț i durerile
abdominale. Uleiurile esentțiale din anason ajutaă la fluidizarea mucusului sț i graă besc vindecarea
infectțiilor bronsț ice. La nivelul sistemului digestiv, anasonul relaxeazaă musț chii tractului intestinal sț i

36
usț ureazaă indigestia. Unele studii sustțin caă anasonul este un remediu natural sigur pentru constipatție.
La bebelusț ii care suferaă de colici, se poate da o infuzie preparataă din 3 fructe de anason sț i 1 canaă de
apaă clocotitaă . Ceaiul de anason ajutaă de asemenea la eliminarea viermilor intestinali, la stimularea
functției pancreatice sț i la calmarea durerilor menstruale.
Contraindicații
Alimentele sț i baă uturile condimentate nu sunt indicate persoanele care suferaă de boli de inimaă ,
insomnie, atac de cord sau boli gastrointestinale (gastritaă , ulcer).

40. Sucul de VARZĂ – elixir pentru inimă, stomac și articulatii


Varza este una din cele mai spectaculoase redescoperiri ale momentului de către oamenii de
știintă. Această legumă banală este o sursă de hrană complexă, și un medicament care poate
depăși în eficientă antiinflamatoarele, calmantele și alte pilule sintetice prescrise de medici
pentru diferite boli.
O bombă de substante nutritive
Varza contține o pleiadaă de substantțe nutritive: Vitaminele A (87% din doza zilnicaă recomandataă ), C
(32%) , B1, B2, B3, B6, B9 (38%), K (67%) sț i U, clorofilaă , calciu (36%), fosfor, (23%), magneziu
(10%), fier, potasiu. Sucul de varzaă crudaă este cu sigurantțaă cea mai concentrataă formaă de
administrare a acestui aliment-medicament sț i cea mai eficientaă terapie.
Aceastaă legumaă miraculoasaă este un depozit de antioxidantți: tiocianatți, indol-3-carbinol, luteinaă ,
zeaxantinaă , sulforafan sț i izotiocianatți. Acesț ti compusț i puternici sunt renumitți pentru a efectul
protector îâmpotriva cancerului de saâ n, de colon sț i de prostataă . Acesț ti antioxidantți ajutaă de asemenea
la reducerea colesterolului “raă u” din saâ nge.
Sucul de varzaă se obtține folosind storcaă torul centrifugal. Se ia o varzaă saă naă toasaă , sț i se spalaă atent,
frunzaă cu frunzaă . Se taie portțiunile afectate, sț i se toacaă bucaă tți caâ t mai mici, pentru a fi procesate mai
usț or îân centrifugaă .Dacaă nu avetți un storcaă tor îân casaă , radetți 500 g de varzaă albaă , amestecatți cu sucul
de la 1 laă maâ ie sț i asezonatți cu putținaă sare. Laă satți la macerat 20 de minute, apoi stoarcetți, sau
strecuratți sucul.
Sucul rezultat se consumaă proaspaă t, imediat dupaă preparare, deoarece se oxideazaă foarte rapid. O
curaă cu suc de varzaă crudaă dureazaă 30 de zile. Se beau caâ te 300 ml de suc pe zi, sau 1 pahar.
Indicatii terapeutice
Sucul de varzaă crud are proprietaă tți detoxifiante, antibiotice, antiinflamatoare sț i anti-cancerigene. Este
unul din cele mai eficiente remedii testate pentru problemele digestive. Sucul de varzaă contține
glutaminaă , probiotice, compusț i care protejeazaă îâmpotriva ulcerului sț i infectțiilor intestinale. Varza
contține numerosț i compusț i sulfurici, care pot ucide diferite tipuri de virusuri daă unaă toare, bacterii sț i
altți patogeni din stomac sț i tractul intestinal.
– Regleazaă tensiunea arterialaă
– Regleazaă baă taă ile inimii
– Vindecaă arsurile la stomac, ulcerul, colita, constipatția sț i alte probleme digestive
– Previne sț i trateazaă anemia
– Trateazaă afectțiunile pielii: acnee, cosț uri, puncte negre, piele uscataă
– ÎÎmbunaă taă tțesț te sistemul respirator (bronsț itaă , astm)
– Previne infectțiile virale
– Combate cancerul
– Ajutaă la dezvoltarea oaselor
Comprese pentru durerile reumatice
Pentru alinarea durerilor cauzate de bolile reumatice sț i artritice, se aplicaă pe zonele dureroase o
bucataă de tifon îânmuiataă îân suc de varzaă proaspaă t preparat. Compresele se pot laă sa saă actționeze peste
noapte. Durerile se vor diminua pe parcursul a 1-2 zile.
41. Cum scapi de CÂRCEII dureroși – remedii naturiste verificate
37
Cauzele cârceilor poate fi diverse: de la circulatie periferică proastă, boala arterială periferică,
lipsa de calciu și magneziu, deshidratarea corpului, sindromul picioarelor neliniștite și
suprasolicitare fizică, până la insuficientă renală, ciroza ficatului, abuzul de alcool,
hipertiroidismul, diabetul, obezitatea sarcina, diareea, tulburări hormonale, medicamente
diuretice, anticonceptionale, medicamente antihipertensive, sarcina.
Murăturile fac minuni
Acesta este un leac din straă buni, practicat cu mare succes sț i astaă zi. Unii antrenori îâi sfaă tuiesc pe atletți
sț i pe jucaă torii de fotbal saă bea caâ te o dozaă de 50 ml de zeamaă de varzaă acraă sau de alte muraă turi
îânainte de un meci sau de o competitție, pentru a preveni caâ rceii sț i crampele musculare. Un alt
remediu simplu pentru caâ rcei este consumul unei frunze de varzaă murataă , sau a unui castravete
murat. Caâ rceii ar trebui saă disparaă îântr-un minut.
Tehnica “apăsarea buzei”
Acesta este un truc care functționeazaă uimitor pentru eliminarea caâ rceilor. Un medic pe nume Donald
Cooper a descoperit o tehnicaă uimitor de usț oaraă care poate stopa un caâ rcel sau un spasm muscular îân
peste 90% din cazuri. La primul semn al unui caâ rcel sau spasme musculare, prindetți buza superioaraă
cu degetele (îântre degetul mare sț i araă taă torul), sț i apaă satți straâ ns. Caâ rcelul se va diminua îân 20-30 de
secunde. Uneori poate dura mai mult, circa 2-3 minute.
Otet de mere
Acest leac face minuni îân cazul caâ rceilor. Se bea pur sț i simplu 1 pahar cu apaă caldaă îân care s-a pus 1
linguritțaă de otțet de mere. Caâ rceii sunt de multe ori cauzatți de lipsa de potasiu, iar otțetul de mere
contține din abundentțaă acest metal alcalin. O altaă variantaă este saă aplicatți putțin otțet de mere pe locul
dureros sț i saă masatți caâ teva secunde. Caâ rceii ar trebui saă treacaă imediat.
Suc de lămâie
Stoarcetți caâ teva laă maâ i, sț i paă stratți sucul obtținut îântr-un pahar sau îântr-un borcan, la frigider. Ungetți
taă lpile zilnic, dimineatța sț i seara cu caâ te 20 ml de suc de laă maâ ie.
ÎÎnainte de aplicarea tratamentului, spaă latți picioarele cu apaă caldaă (faă raă saă pun), sț i uscatți-le bine cu
prosopul. Punetți 20 ml de suc de laă maâ ie îântr-un bol larg. Luatți o caâ rpaă din bumbac (umezitaă îân
prealabil îân apaă ), îânmuiatți-o îân suc, sț i aplicatți pe taă lpi, de la degete paâ naă la caă lcaâ ie. Sucul de laă maâ ie
trebuie laă sat saă se usuce complet pe piele.
Dupaă ce s-a absorbit complet, se ung din nou taă lpile, paâ naă caâ nd se terminaă toataă cantiatea de suc de
laă maâ ie (20 ml). ÎÎn tot acest timp, nu se umblaă pe jos, nici nu se îâncaltțaă picioarele cu sț osete. Dupaă 15
minute, se pot pune sț osetele îân picioare. Acest tratament se poate face pe o durataă de 2 saă ptaă maâ ni,
pentru efecte bune.
Drojdie de bere
Drojdia de bere contține foarte mult vitamine B, sț i ajutaă la îâmbunaă taă tțirea circulatției saâ ngelui. Este
recomandataă de unii medici, desț i nu au fost realizate suficiente studii pentru a avea dovezi sț tiintțifice.
Se poate îâncerca o curaă cu caâ te 1 linguraă de drojdie de bere pe zi, amestecataă eventual cu putținaă
miere.
Masaj cu uleiuri esentiale
Amestecatți 1 picaă turi de ulei esentțial de lavandaă cu 1 picaă turaă de ulei esentțial de musț etțel sț i 1
linguritțaă de ulei de semintțe de struguri. Lavanda ajutaă la reducerea durerii, musț etțelul reduce
inflamatția sț i spasmele, iar saâ mburii de struguri stimuleazaă circulatția. Acest remediu nu este
recomandat femeilor îânsaă rcinate.
Ghimbir
Acesta este un alt remediu pentru caâ rcei care la unele persoane a functționat foarte rapid. Consumatți 1
feliutțaă de raă daă cinaă de ghimbir, sau betți o canaă de ceai de ghimbir cald îânainte de culcare.
Oțet de mere și calciu lactic
Punetți 1 linguraă de calciu lactic, 1 linguritțaă de miere sț i 1 linguritțaă de otțet de mere îântr-un pahar cu
apaă caldaă . Betți acest amestec cel putțin o dataă pe zi.

38
42. Dureri de stomac – remedii și retete naturiste
Durerile stomacului, uneori numite și dureri abdominale, au nevoie de un diagnostic ferm
pentru a căuta un remediu potrivit. De la indigestie și sindromul colonului iritabil până la
ulcer, gastrită sau reflux gastrointestinal, un stomac dureros poate avea cauze diferite.
Aceste retțete au dat roade îân cazul arsurilor sț i durerilor de stomac sț i gazelor intestinale cauzate de
ulcer gastric duodenal sau din cauza administraă rii excesive de medicamente.
Cura cu pătlagină și miere
• 2 linguritțe de pulbere de paă tlaginaă
• 2 linguritțe de miere
Paă tlagina uscataă se macinaă prin raâ sț nitța de cafea. Pulberea obtținutaă se amestecaă apoi cu mierea de
albine. Din acest amestec se ia caâ te 1 linguritțaă, de 3 ori pe zi, îânainte de mese.
Cura cu pelin
Ceaiul de pelin poate vindeca tot ce tține de stomac, bilaă sau fiere. Se bea caâ te 1 ceasț caă dimineatța, pe
stomacul gol. Cura dureazaă 10 zile, timp îân care durerile vor dispaă rea complet. Pentru cei care au
posibilitatea, clismele cu ceai de pelin sț i musț etțel sunt foarte eficiente, sț i reparaă problemele de
eliminare a scaunului.
Cura cu apă de orez
Apa de orez este chiar apa care raă maâ ne dupaă ce preparaă m orezul. Aceastaă solutție actționeazaă ca un
emolient, o substantțaă care reduce inflamatția prin formarea unei bariere calmante asupra mucoasei
stomacului.
Punetți ½ canaă de orez alb la fiert cu o cantitate dublaă de apaă . Gaă titți orezul la foc mic. Caâ nd îâncepe saă
se îânmoaie, luatți vasul de pe foc sț i laă satți-l la îânmuiat 3 minute cu capacul pus. Dupaă acest interval,
strecuratți apa sț i betți lichidul cald, adaă ugaâ nd 2 linguritțaă de miere dacaă simtțitți nevoia. Paă stratți boabele
de orez pentru a le folosi la gaă tit ulterior.
Comprese cu orez sau semințe de in
Orezul se poate folosi sț i extern pentru calmarea durerilor sț i crampelor la stomac. Umpletți un saă culetț
de paâ nzaă sau o sț osetaă curataă cu boabe de orez alb crud. Legatți materialul la capaă t sț i punetți-l îân
cuptorul cu microunde 1 minut. ÎÎn loc de orez putetți folosi la fel de bine semintțe de in (care se
îâncaă lzesc mai greu). Aplicatți compresa pe stomac, pe locul dureros. Este un leac bun sț i pentru
durerilor musculare. Putetți adaă ugatți sț i lavandaă uscataă sau flori de musț etțel.
Ceai de ghimbir
Ghimbirul contține compusț i naturali numitți gingeroli, care relaxeazaă musț chii fini ai tractului
intestinal, amelioraâ nd astfel crampele musculare sau durerile de stomac cauzate de colici. Raă daă cina
de ghimbir este de asemenea extrem de eficientaă pentru îândepaă rtarea staă rilor de greatțaă sț i vomaă care
pot îânsotți o durere de stomac.
Spaă latți, curaă tțatți sț i radetți pe raă zaă toare o bucaă tțicaă de raă daă cinaă de ghimbir de 1-2 cm. Punetți 1-2 caă ni de
apaă la fiert sț i adaă ugatți ghimbirul. Fierbetți 3 minute, sț i mai laă satți apoi 2 minute la infuzat. Luatți vasul
de pe foc sț i strecuratți. Adaă ugatți miere dupaă gust.
Apă cu lămâie, sare sau bicarbonat
Stoarcetți ½ laă maâ ie îântr-o canaă cu apaă caldaă sț i betți acest lichid pentru reducerea durerilor de stomac.
Formula de apaă cu sare functționeazaă nu numai pentru durerile îân gaâ t, ci sț i pentru un stomac deranjat.
Punetți 1 linguritțaă de sare mare îântr-un pahar cu apaă caldaă , amestecatți paâ naă se dizolvaă , sț i betți acest
lichid repede. Nu este recomandat dacaă avetți hipertensiune.
Amestecatți 1-2 linguritțe de bicarbonat de sodiu cu 1 canaă de apaă caldaă sț i betți acest amestec pentru
ameliorarea arsurilor la stomac sț i durerile cauzate de indigestie.

43. BRONȘITĂ – 7 retete naturiste străvechi


Sirop de ceapă și nuci

39
Este unul din cele mai bune remedii folosite din vechime pentru a scaă pa de tuse sț i bronsț itaă . Se spalaă 4
cepe sț i se pun la fiert cu tot cu coajaă (putțin craă pate) îântr-un litru de apaă . Se adaugaă sț i 13 nuci cu tot cu
coajaă (usț or sparte), sț i 1/2 kg de zahaă r. Se fierbe totul la foc mic paâ naă caâ nd lichidul scade la 500 ml. Se
pune capacul sț i se lasaă asț a la raă cit. Dupaă ce se strecoaraă , siropul obtținut se paă streazaă îântr-o sticlaă cu
capac. Se iau caâ te 3-4 linguri pe zi. Este un leac minunat pentru raă cealaă , bronsț itaă sț i tuse.
Sirop de aloe vera cu miere
• 1 frunzaă de aloe vera tocataă maă runt
• 300 g de miere
• ½ litru de apaă caldaă
Se amestecaă toate ingredientele sț i se pun pe foc îântr-un vas. Se fierb la foc mic 2 ore, paâ naă caâ nd
lichidul scade sț i preparatul se transformaă îântr-un sirop. Se ia caâ te 1 linguraă , de 3 ori pe zi, îânainte de
mese. Siropul se paă streazaă la frigider, iar tratamentul se poate face pe o perioadaă lungaă de timp.
Frunza de aloe vera trebuie saă provinaă de la o plantaă de cel putțin 3 ani.
Tinctură de usturoi
Se pun 50 de caă tței de usturoi curaă tțatți sț i taă iatți pe jumaă tate la macerat îân 500 ml de alcool (tțuicaă sau
vodcaă ), sț i se lasaă 3-4 saă ptaă maâ ni. Se iau caâ te 20-30 de picaă turi, de 2 ori pe zi. Este un tratament
antiseptic sț i imunostimulent, excelent pentru bronsț ite acute sau cronice, raă cealaă sț i hipertensiune.
Preparat din unt și ou
• 2 gaă lbenusț uri
• 1 bucaă tțicaă de unt (caâ t o nucaă )
• 2 linguri de miere
• 1 linguritțaă de faă inaă
Se combinaă toate ingredientele sț i se pun la fiert la foc mic, circa 30 de minute. Se ia caâ te o linguritțaă, de
4 ori pe zi, pe o perioadaă de 10 zile.
Sirop de ridiche și miere
Se curaă tțaă 1 ridiche neagraă de coajaă , apoi se mixeazaă îân blender. Pasta obtținutaă se pune îântr-un borcan,
sț i deasupra se toarnaă miere de albine, caâ t saă acopere ridichea. Se lasaă 15 zile la macerat. Se iau caâ te 3-
6 linguri pe zi.
Tinctură din muguri de pin
• 100 g de muguri de pin
• 500 ml de alcool de 40 de grade
Se pun mugurii de pin la macerat îân alcool îântr-un borcan sau sticlaă , timp de 7-12 zile, la loc
îântunecos. Dupaă aceastaă perioadaă , se strecoaraă . Se ia caâ te 1 linguraă de tincturaă , de 3 ori pe zi, îânainte
de masaă . Se poate îândulci cu miere. Acest tratament se tține 12 zile, iar dupaă o pauzaă de 10 zile se
poate relua.
De asemenea, persoanele care suferaă de bronsț itaă pot umple un saă culetț de paâ nzaă cu caâ teva vaâ rfuri de
crengutțe de pin. Saă culetțul se leagaă la guraă sț i se îâncaă lzesț te, apoi se aplicaă pe piept o oraă , apoi îâncaă o oraă
pe spate.
Ceai mixt
• podbal (20 g)
• musț etțel (20 g)
• sovaâ rf (10 g)
• 500 ml de apaă
Se combinaă toate plantele. Se ia 2 linguri de amestec sț i se pune îântr-un termos cu apa clocotitaă . Se
lasaă la infuzat vreme de 6 ore. Se strecoaraă sț i se bea caâ te ½ ceasț caă , de 4 ori pe zi, îânainte de mese.

44. Elixir pentru curătarea vaselor de sânge (retetă simplă)


Arterele se pot înfunda sau chiar bloca din cauza întăririi și îngroșării peretilor. Vina
principala este dieta bogată în grăsimi, zahăr alb rafinat și alimente bogate în colesterol. Când

40
arterele se blochează, circulatia sângelui este restrictionată și riscul de atac de cord este mult
mai mare.
Simptomele arterelor îânfundate sunt: obosealaă , disconfort acut îân partea dreaptaă sau centralaă a
pieptului, episoade frecvente de indigestie, arsuri la stomac, iritabilitatea generalaă , lipsaă de
entuziasm, mai ales pentru activitaă tțile fizice.
Acest remediu natural vechi este originar din medicina traditționalaă germanaă . Contține 3 ingrediente
super-saă naă toase, cu au un efect pozitiv asupra staă rii generale de saă naă tate, îân special asupra sistemului
cardiovascular sț i imunitar: usturoi, ghimbir sț i laă maâ ie.
Ingrediente
• 4 caă tței mari de usturoi
• 4 laă maâ i cu tot cu coajaă
• 1 bucaă tțicaă de raă daă cinaă de ghimbir de 3-4 cm
• 2 litri de apaă plataă
Preparare
Laă maâ ile se spalaă îântr-un bol cu o solutție din apaă , putțin otțet de mere sț i bicarbonat de sodiu. Acest
lucru ajutaă la îândepaă rtarea pesticidelor sț i a chimicalelor ascunse îân coajaă . Laă maâ ile astfel spaă late se
taie bucaă tți mici, sț i se pun îântr-un blender sau robot îâmpreunaă cu ghimbirul sț i usturoiul. Se pulseazaă
paâ naă caâ nd rezultaă o pastaă finaă , omogenaă .
Transferatți amestecul obtținut îântr-o oalaă , sț i turnatți apa deasupra. Amestecatți bine sț i punetți vasul pe
foc paâ naă caâ nd fierbe. Amestecatți ocazional. Dupaă ce apa fierbe, luatți vasul de pe foc sț i acoperitți-l cu
un capac. Laă satți-l saă stea asț a paâ naă se raă cesț te, apoi strecuratți sț i paă stratți lichidul rezultat îântr-un
borcan de sticlaă , la frigider.
Dacaă nu vretți saă fierbetți preparatul, dupaă ce atți pasat laă maâ ile sț i usturoiul îân blender, turnatți peste
acest amestec apaă fierbinte.
Administrare
Se beau caâ te 180 ml de elixir pe zi, cel putțin la 2 ore îânainte de masaă . tratamentul se face 3 saă ptaă maâ ni
la raâ nd. Dupaă o pauzaă de 1 saă ptaă maâ naă , se poate relua.
Efecte
Pe laâ ngaă faptul caă reduce acumularea de plaă ci la nivelul arterelor sț i la curaă tțarea lor, acest elixir
regleazaă nivelul lipidelor din saâ nge (scade colesterolul), ajutaă la tratarea raă celilor, infectțiilor sț i tuse
uscate, cresț te imunitatea sț i ajutaă la detoxifierea ficatului. ÎÎn plus, ajutaă la aplatizarea abdomenului, la
curaă tțarea corpului de toxine sț i la pierderea îân greutate.
Usturoiul îâmbunaă taă tțesț te circulatția saâ ngelui, curaă tțaă arterele sț i eliminaă desț eurile toxice. Laă maâ ia, otțetul
de mere, ghimbirul, morcovul, grepfrutul sț i portocalele sunt de asemenea ingrediente care îâi pot ajuta
pe cei cu arteroseclerozaă . Toate aceste ingrediente se pot consuma sub forma unui suc natural.
Trebuie renuntțat pe caâ t posibil la alimentele procesate sau rafinat. Consumul de sucuri de legume sț i
fructe, cereale, alimente vegetale sț i nuci pot ajuta la prevenirea blocajelor arterelor sț i venelor.

45. Cele mai bune remedii naturiste pentru COPII


Pentru foarte multe mămici de zi, abordările non-farmaceutice în ceea ce privește tratarea
bolilor copiilor sunt mai atractive ca niciodată. Statisticile arată că 40% din părinti sunt
interesati de remedii naturiste pentru copiii lor. Medicii pediatri recunosc că părintii își
doresc tratamente blânde, naturale, și totuși eficiente.
Alergii nazale → mere
Quercetin, un flavonoid gaă sit îân mere inhibaă eliberarea de histamine – compusț i alergici care
declansț eazaă productția excesivaă de mucus, straă nutul sț i laă crimare abundentaă . Profesorul clinic Michael
J. Welch de la Sț coala de Medicinaă San Diego de la Universitatea din California spune caă adaă ugarea de
alimente bogate îân quercetin îân dieta copilului poate îânsemna o reducere a severitaă tții sț i frecventței
simptomelor.

41
ÎÎntr-un studiu publicat îân Jurnalul de Alergie sț i Îmunologice Clinicaă , quercetin s-a dovedit mai eficient
decaâ t medicamentele antihistaminice conventționale. Desț i acest flavonoid se gaă sesț te ca supliment la
farmacii, cei mai multți medici recomandaă consumul de alimente care contțin quercetin: mere, afine,
zmeuraă , ceapaă , deoarece acestea contțin mult mai multți antioxidantți sț i substantțe nutritive decaâ t
medicamentele.
Tuse → miere de albine
Mierea calmeazaă membranele iritate ale gaâ tului, faă caâ nd îânghitțirea mai putțin dureroasaă . Mierea de
albine contține totodataă antioxidantți care combat bolile, sț i agentți antimicrobieni.
ÎÎntr-un studiu de la Universitatea de Stat din Pennsylvania, realizat pe 100 de copii mai mari de 2 ani,
1 linguraă de miere administrataă la 30 de minute îânainte de culcare, a calmat tusea mai eficient decaâ t
siropurile prescrise de obicei pentru tuse. Paă rintții au clasificat de asemenea mierea ca fiind mult mai
bunaă pentru reducerea episoadelor de tuse sț i severitaă tții lor decaâ t medicamentele. ÎÎn plus, mierea îâi
adoarme pe copiii mici.
Mierea de albine nu trebuie dataă la copiii mai mici de 1-2 ani, deoarece sistemul lor imunitar este
imatur, sț i nu poate combate bacteriile descoperite la unii copii.
Diaree → probioticele
Probioticele sunt bacterii saă naă toase regaă site îân iaurt, lapte baă tut, unele produse sț i baă uturi din soia, sț i
îân suplimente. Acestea ajutaă la stoparea diareei asociate cu consumul de antibiotice, prin îânlocuirea
bacteriilor bune ucise de medicamente. ÎÎn diareea infectțioasaă , bacteriile bune din probiotice ajutaă la
eliminarea sau la distrugerea bacteriilor rele care traă iesc îân sistemul digestiv sț i cauzeazaă infectția.
ÎÎn studile publicate îân Jurnalul de Gastroenteorologie Clinicaă , probioticele s-au dovedit extrem de
eficiente îân tratarea diareei cauzate de antibiotice sț i a diareei infectțioase la copii. Cele mai eficiente
specii de probiotice sunt Lactobacillus reuteri sau L. Reuteri. Uitatți-vaă dupaă acestea pe eticheta
iaurturilor sau a suplimentelor.
Stomac deranjat → ghimbir
Ghimbirul are proprietaă tți antispasmodice care ajutaă la calmarea contractțiilor musculare de la nivelul
stomacului, sț i a senzatției de greatțaă. Este un remediu foarte bun pentru stomacul deranjat la copii.
Pentru a evita raă ul de masț inaă sț i vaă rsaă turile, copiii pot bea ceai de ghimbir, sorbit îâncetisț or cu 30 de
minute îânainte de a porni la un drum cu masț ina. Se pune 1 linguritțaă de raă daă cinaă de ghimbir ras la
infuzat 5 minute îân 100 ml de apaă clocotitaă . Se poate îândulci cu miere.
Reflux → gumă de mestecat
Medicul Leo Heitlinger, presț edinte al Sectției de Gastroenteorologice, Hepatologice sț i Nutritție de la
Academia Americanaă de Pediatrie sustține caă mestecarea unei gume ajutaă la stimularea fluxului
salivei, care neutralizeazaă acidul stomacului, sț i îâi ajutaă pe copii saă îânghitaă mai des. Acest lucru ajutaă la
deplasarea alimentelor îân tractul digestiv, reducaâ nd riscul de reflux. Copiii supra-ponderali au un risc
mai mare de a suferi de reflux, decaâ t altți copii.
Un studiu realizat de britanici a araă tat caă mestecarea unei gume faă raă zahaă r dupaă o masaă , poate reduce
acidul îân esofag, sț i implicit refluxul. Doar copiii peste 4 ani au voie saă mestece gumaă . Guma faă raă zahaă r
este bunaă sț i pentru dintți. cresț terea productției de salivaă spalaă particulele de maâ ncare care raă maâ ne
îântre dintți, sț i reducere acidul care poate duce la formarea de placaă .
Nivel mare de zahăr în sânge → scorțișoară
Scortțisț oara are un compus activ care actționeazaă direct asupra celulelor care permit zahaă rului saă intre
îânaă untru sț i saă reducaă nivelul zahaă rului din saâ nge. Desț i aceastaă cercetare este relativ nouaă , oamenii de
sț tiintțaă studiazaă îân continuare modul îân care scortțisț oara ajutaă la scaă derea zahaă rului din saâ nge.
Cercetaă rile realizate pe adultți au araă tat caă scortțisț oara are acest efect hipoglicemiant caâ nd este
adaă ugataă îân alimente sau baă uturi. ÎÎntr-un studiu pe persoane cu diabet de tip 2, nivelurile de zahaă r
din saâ nge au scaă zut considerabil dupaă ce au consumat 1-2 linguritțe de scortțisț oaraă pe zi.
Colici → mușetel

42
Musț etțelul relaxeazaă spasmele intestinale, sț i induce o stare de calm mental. Unele cercetaă ri sustțin caă
substantțele chimice active din musț etțel au acelasț i efect asupra creierului ca sț i un sedativ blaâ nd, faă raă
efectele secundare ale acestuia. Aceastaă plantaă este renumitaă din vechime pentru tratarea colicilor la
copii, iar studiile sț tiintțifice vin astaă zi saă confirme. Îtalienii au descoperit caă la copiii cu colici alaă ptatți
la saâ n, perioada de plaâ ns a fost redusaă cu 85% la cei care au primit un ceai de musț etțel. Foarte rar, un
copil de 6 luni sau mai mare poate fi sensibil la ceaiul de musț etțel. Dacaă observatți caă apar iritatții, opritți
acest tratament.
Infectii în ureche → usturoi
Se îâncaă lzesc caâ teva linguritțe de ulei de maă sline la foc mic (faă raă saă fiarbaă ), sț i se adaugaă 1 bucaă tțicaă micaă
de usturoi zdrobit. Acest ulei se lasaă la raă cit, apoi se picuraă caâ teva picaă turi din el îân fiecare ureche.
Usturoiul este antimicrobian, sț i ajutaă la tratarea infectției urechii.
Arsuri solare → aloe vera
Compusț ii din aloe vera graă besc vindecarea prin faptul caă aduc vaselor de saâ nge care hraă nesc pielea
mai mult oxigen proaspaă t. Acest lucru ajutaă corpul copilului saă repare arsurile solare mai repede.

46. Cele mai periculoase remedii naturiste pentru copii


Pepenele amar pentru prevenirea sau tratarea diabetului 2. Aceastaă plantaă poate fi toxicaă pentru
copii.
Valeriana pentru somn sț i anxietate. Acest sedativ natural este prea puternic pentru cei mai multți
copii.
Lemnul-dulce pentru tuse sț i dureri îân gaâ t. Prea mult din aceastaă plantaă poate perturba ritmul inimii.
Menta pentru greatțaă. Dacaă cel mic are reflux, menta poate agrava problema.
Senna pentru constipatție. Aceastaă plantaă poate cauza diaree, deshidratare sț i probleme
cardiovasculare la coii.

47. Urciorul (orjelet) – remedii naturiste testate


Deși această afectiune este foarte veche și răspândită, nu foarte multe fitoterapeuti s-au
ocupat de identificarea unor plante care să ajute la vindecare ei. Există din fericire câteva
leacuri băbești testate cu succes, pe care vi le împărtășim în rândurile de mai jos.
Unele persoane nu au avut niciodataă urcior, îân timp ce altele suferaă de recidive ale acestor infectții.
Urciorul, sau orjeletul, este o infectție bacterianaă (produsaă de regulaă de stafilococi) care apare la nivel
pleoapei superioare sau inferioare, ca o umflaă turaă rosț ie dureroasaă , cu puroi. Umflaă tura cresț te îân
decursul a 7 zile, iar apoi îâncepe saă scadaă , pe maă suraă ce puroiul se scurge, sț i ochiul îâncepe saă se
vindece.
La fel ca sț i îân cazul cosț urilor, regula cea mai importantaă este saă nu stoarcem uricorul, nici saă ne
scaă rpinaă m, deoarece aceastaă traumatizare poate duce la raă spaâ ndirea infectției sau la o inflamare sț i
mai mare a pleoapei. Medicina naturistaă propune douaă tipuri de plante pentru tratarea urciorului:
plante cu proprietaă tți antibiotice, sț i plante cu proprietaă tți imunostimulatoare.
Comprese cu ceai de mușetel. Se îânmoaie o bucataă de paâ nzaă îân ceai cald de musț etțel, sț i se aplicaă pe
ulcior. Compresa se tține caâ teva minute, îâmbibaâ nd-o de mai multe ori îân ceai.
Aplicarea de căldură. Pentru colectarea mai rapidaă a puroiului sț i scurgerea lui, se recomandaă
aplicarea pe pleope de caă lduraă umedaă . ÎÎn acest scop, se îâncaă lzesț te coada unei lingure de lemn îân foc, sț i
saă aplicatți partea fierbinte pe urcior, de mai multe ori la raâ nd.
Compresele cu cartof fac minuni. Pentru a trata un urcior îân mod naturist, curaă tțatți un cartof crud,
radetți-l pe raă zaă toarea mare, sț i cu o bucataă de paâ nzaă , aplicatți-l pe urcior. Schimbatți de 2 ori pe zi
contținutul compresei. Are un efect aproape uimitor, de reducere a umflaă turii sț i de retragere a
urciorului îântr-o zi.

43
Comprese cu cimbru. O compresaă din paâ nzaă îânmuiataă îân ceai concentrat de cimbru aplicataă direct pe
urcior este un alt remediu eficient, testat. Cimbrul contține timol, un antiseptic puternic, sț i foarte
multți compusț i dezinfectantți.
Usturoi. Naturopatții recomandaă usturoiul pentru toate cazurile de infectții, datoritaă actțiunii sale
antibiotice puternice. Cei care au urcior, sunt sfaă tuitți saă consume 12 caă tței de usturoi zdrobitți.
Echinacea. Este cea mai bunaă plantaă care sporesț te imunitatea sț i ajutaă corpul saă lupte contra
infectțiilor. Se poate bea ceai de echinacea, sau se pot capsule cu echinacea (ci cu propolis sț i Vitamina
C).
Gentiana. La fel ca sț i echinacea, gentțiana are proprietaă tți antibiotice sț i imunostimulante. Aceastaă
plantaă contține berberinaă , un compus activ mult mai eficient îâmpotriva infectțiilor cu stafilococi care
provoacaă urciorul decaâ t medicamentele. Gentțiana se poate administra sub formaă de ceai, capsule sau
comprese.

48. Prevenirea gripei și răcelii la cei cu imunitatea scăzută – retete simple


Miere și lămâie. Mierea de albine sț i laă maâ ia sunt cele mai citate ingrediente îân tratamentul gripei sț i
raă celii, datoritaă abilitaă tții lor naturale de a elimina congestia, de a preveni deshidratarea corpului sț i de
a cresț te imunitatea. Laă maâ ia ajutaă totodataă la detoxifierea corpului de impuritaă tți, sț i la alcalinizarea lui.
Punetți o canaă de apaă la fiert sț i adaă ugatți sucul de la o jumaă tate de laă maâ ie. Caâ nd s-a raă corit, adaă ugatți 1
linguraă de miere.
Ceai de ghimbir. Ghimbirul este un adaos relativ nou la aceste retțete, datoritaă capacitaă tții lui de a
îâncaă lzi corpul, de a preveni frisoanele, de a stimula transpiratția sț i implicit eliminarea toxinelor, de a
stimula circulatți saâ ngelui de a o mentține la un nivel normal. Acesta contține totodataă substantțe
esentțiale, precum crom, magneziu sț i zinc. Punetți 2 linguri de ghimbir proaspaă t ras sau taă iat felii îântr-o
canaă cu apaă fierbinte pentru prevenirea sț i tratarea simptomelor de gripaă sț i raă cealaă , sț i mai ales a
durerilor de cap sț i de musț chi.
Turmeric. Nativ din sudul Îndiei, sț i frecvent utilizat îân bucaă taă ria asiaticaă , turmericul este un calmant
natural pentru durere, sț i un agent antibacterian exceptțional. Turmericul inhibaă enzima COX-2,
responsabilaă pentru aparitția inflamatțiilor sț i a durerii. Calitaă tțile sale antiseptice inhibaă cresț terea
microorganismelor sț i a infectțiilor. Punetți 1 vaâ rf de cutțit de pulbere de turmeric sț i unul de sare îântr-un
pahar cu apaă . Cu aceastaă solutție se face gargaraă , de mai multe ori pe zi, timp de 1 minut.
Lămâie cu piper. Pentru ameliorarea rapidaă a durerilor îân gaâ t, taă iatți o laă maâ ie îân douaă , sț i datți-o
printr-un amestec de piper sț i sare. Sugetți laă maâ ia pentru a stimula circulatția sț i a elimina mucusul.
Sarea raă spaâ ndesț te mucusul îân corp sț i ajutaă la usț urarea tusei umede.
Șofran. Considerat condimentul de aur pentru aroma lui exoticaă sț i multitudinea de beneficii, sț ofranul
provine din Îndia sț i este foarte pretțuit pentru capacitatea lui de a îâmbunaă taă tți circulatția îân organele
digestive, cu scopul de a elimina toxinele. Sț ofranul ajutaă de asemenea la mentținerea temperaturii
corpului sț i la prevenirea raă celilor. Se poate presaă ra putțin sț ofran îântr-un pahar cu lapte pentru
protejarea îâmpotriva raă celii sț i gripei de sezon. Dacaă nu avetți sț ofran, folositți pudraă de turmeric cu
lapte.
Cafea. Durerile de cap sunt de regulaă cele mai premature simptome ale unei gripe sau raă celi. Cafeina
din cafea reduce inflamarea vaselor de saâ nge sț i intensitatea durerilor de cap.

49. Cum să faci apă ALCALINĂ acasă – retetă din 3 ingrediente


Dacă ar fi să ne gândim la cele mai importante alimente și substante nutritive pentru
sănătatea noastră, trebuie să luăm în considerare un lucru de bază: corpul nostru con tine apă
în proportie de 80%, iar creierul nostru contine 70% apă. În lumina acestor date, apa ar
trebui să fie cu sigurantă principalul aliment pe care îl ingerăm zilnic.

44
Apa impuraă , nefiltrataă , este un amestec de cloruraă , antibiotice, hormoni sț i metale care paă trund direct
îân corp. Aceasta cauzeazaă slaă birea sistemului imunitar sț i o serie de alte probleme de saă naă tate care se
petrec din cauza acestei vulnerabilitaă tți.
Am auzit cu totții despre caâ t de important pentru saă naă tate este echilibrul dintre acid sț i alcalin. Atunci
caâ nd organismul nostru este prea acid, apar simptome precum energie scaă zutaă , obosealaă , probleme
digestive, cresț terea îân greutate sț i alte efecte secundare care pot fi evitate foarte usț or, prin consumul
de apaă puraă , cu un pH alcalin.
ÎÎn fiecare dimineatțaă, caâ nd ne trezim, suntem deja deshidratatți cu aproximativ 2 caă ni. Cei mai multți
dintre noi îânraă utaă tțesc situatția îâncepaâ nd ziua cu o cafea sau cu sucuri, care nu fac decaâ t saă secaă tuiascaă
sț i mai mult corpul de apaă . Pentru a remedia acest deficit, existaă un lucru simplu pe care-l putem face:
saă bem 2 caă ni de apaă filtrataă , alcalinizataă . Aceasta ajutaă la îâmbunaă taă tțirea nivelului de energie, la
cresț terea concentratției sț i la reducerea poftelor alimentare.
Sistemele alcalinizante de filtrare a apei pot fi scumpe pentru bugetul unei familii, de aceea solutția pe
care o propunem este mult mai accesibilaă sț i economicaă .
Ingrediente
• 1 carafaă de apaă filtrataă
• 1 laă maâ ie
• 1 linguritțaă de sare roz de Himalaya
Umpletți carafa cu apaă (de izvor sau filtrataă ), adaă ugatți laă maâ ia spaă lataă îân prealabil cu otțet de mere,
taă iataă îân felii, sț i sarea. Acoperitți vasul, sț i laă satți saă stea peste noapte (12 ore), la temperatura camerei.

50. Apă cu sare mare – o dietă MIRACULOASĂ, bogată în minerale


Astăzi, mai mult ca oricând găsim foarte multe sfaturi și leacuri miraculoase pentru
mentinerea sănătătii. Remediul propus aici este unul din cele mai simple și impresionante.
Consumul de apă cu sare nerafinată în fiecare dimineată aduce îmbunătătiri semnificative
sănătătii noastre.
Sarea folositaă la aceastaă retțetaă nu este sarea de masaă rafinataă , care contține doar sodiu sț i cloruraă . Este
vorba despre sarea mare, grunjoasaă , bogataă îân minerale, care îân combinatție cu apaă , se transformaă
îântr-o saramuraă densaă îân electrolitți esentțiali pentru saă naă tate: magneziu, potasiu, sulfat de calciu,
fosfor, bicarbonat sț i sodiu. Cele mai bune tipuri de sare e care le putem folosi pentru acest remediu
este sarea de mare sț i sarea roz de Himalaya.
Umpletți 1 borcan de sticlaă pe un sfert cu sare naturalaă , nerafinataă . Umpletți apoi borcanul cu apaă
filtrataă , laă saâ nd sus un gol de 2 cm. Acoperitți borcanul cu un capac de plastic sț i agitatți bine. Laă satți saă
stea 24 de ore la dizolvat.
Dacaă dupaă acest interval, toate cristalele de sare s-au dizolvat, mai adaă ugatți caâ teva cristale de sare.
Saramura este gata caâ nd sarea nu se mai dizolvaă . Acest lucru îânseamnaă caă apa a devenit complet
saturataă cu sare. Dacaă vaă mai raă maâ n cristale de sare nedizolvate pe fundul borcanului este un semn caă
saramura este finalizataă . Aceastaă saramuraă poate rezista foarte mult timp, datoritaă proprietaă tților
antibacteriene sț i antifungice ale saă rii.
Administrare
Se pune ½ linguritțaă de saramuraă îântr-un pahar (200 ml) cu apaă filtrataă . Dacaă are un gust saă rat
aproape de normal, este îân regulaă . Dacaă vi se pare prea saă rat, mai diluatți cu apaă filtrataă , paâ naă atinge
gustul corect. Aceastaă solutție se bea îân fiecare dimineatțaă, pe stomacul gol.
Apă cu sare: 5 motive să o bei zilnic
Caâ nd dizolvaă m o astfel de sare îân apaă , ionii pozitivi din sare îânconjoaraă ionii negativi din moleculele
de apaă sț i vice versa, creaâ nd o structuraă complet nouaă , cu o îâncaă rcaă turaă electricaă exceptționalaă , foarte

45
usț or absorbitaă de corp. Odataă ajunsaă îân corp, aceastaă îâncaă rcaă turaă electricaă ajutaă corpul saă trimitaă
semnale electrice de la o celulaă la alta, sț i saă ajute rinichii la mentținerea echilibrului fluid din corp.
Ajută la hidratarea corpului, fără să fie nevoie să bem apă în exces
Suntem deseori îâncurajatți saă bem cantitaă tți mari de apaă pentru a ne mentține hidratatți sț i pentru a
permite eliminarea toxinelor. Consumul excesiv de apaă nu este îânsaă tocmai saă naă tos. Acest lucru poate
duce la scaă derea metabolismului sț i la tulburarea echilibrului organismului.
Corpul nostru se bazeazaă pe o concentratție anume de minerale sț i electrolitți pentru a functția bine.
Caâ nd ingeraă m cantitaă tți mari de apaă , fluidul extracelular devine prea diluat, sț i cauzeazaă un raă spuns de
stres îân corp, activaâ nd astfel hormonii de stres (adrenalinaă ), care sunt utilizatți de obicei îân situatții
limitaă . Un nivel crescut al hormonilor de stres poate crea foarte multe probleme de saă naă tate.
Din acest motiv, unii nutritționisț ti ne spun saă nu bem niciodataă apaă caâ nd nu ne este sete, îân special
lichide precum ceai, sucuri carbogazoase, baă uturi dietetice sau apaă plataă .
Consumul de apaă cu un adaos de sare îân ea ajutaă corpul saă absoarbaă sț i saă asimileze fluidele pe care le
ingeraă m, sț i la mentținerea echilibrului de fluide sț i minerale.
Sarea naturală, nerafinată rezolvă lipsa de minerale
Medicul Linus Pauling, dublu laureat al premiului Nobel, spune caă aproape orice boalaă sau problemaă
de saă naă tate poate fi asociat cu o lipsaă de minerale. Mineralele reprezintaă baza unei alimentatții corecte
sț i a saă naă taă tții. ÎÎn lipsa lor, nimic nu functționeazaă cum trebuie. Deficitul de minerale îâmpiedicaă
metabolizarea sț i absorbirea vitaminelor sț i a celorlalte substantțe nutritive din alimente. Din cauza
dietelor bazate pe alimente procesate sț i a solurilor saă race îân nutrientți, tot mai multe persoane suferaă
de o lipsaă acutaă de minerale, faă raă saă sț tie acest lucru.
Apa cu sare nerafinataă este o sursaă uimitoare de minerale vitale de care corpul uman are nevoie.
Dupaă clorura de sodiu, principalul mineral din sarea mare este magneziul, de care to tți ducem lipsaă .
Alte minerale regaă site îân sarea nerafinataă sunt: bariu, bismut, bor, crom, cobalt, molibden, rubidiu,
seleniu, titan, vanadiu sț i zinc.
Apa cu sare îmbunătătește digestia
ÎÎncepaâ nd din cavitatea bucalaă , apa saă rataă activeazaă glandele salivare, eliberaâ nd amialza. ÎÎn stomac,
sarea stimuleazaă acidul clorhidric sț i o enzimaă care digeraă proteinele din alimente. Apa cu sare
stimuleazaă totodataă secretțiile tractului intestinal sț i ale ficatului, ajutaâ nd procesul de digestie.
Apa sărată calmează sistemul nervos și remediază tulburările de somn
Abundentța de minerale din sarea naturalaă are un efect calmant asupra îântregului sistem nervos.
Sarea reduce hormonii de stres precum cortizolul sț i adrenalina din corp, inducaâ nd o stare de linisț te
pentru un somn odihnitor îân timpul noptții. Atunci caâ nd nivelul adrenalinei cresț te, ne trezim îân toiul
noptții sț i nu mai putem dormi. Un praf de sare sț i zahaă r adaă ugat îântr-un pahar cu apaă poate calma
sistemul nervos. ÎÎn plus, acest remediu previne urinarea excesivaă îân timpul noptții, care poate de
asemenea perturba somnul de noapte.
Apa cu sare curătă și înfrumusetează pielea
Mineralele îâmbunaă taă tțesc aspectul pielii. Cromul, de pildaă , combate acneea sț i reduce infectțiile
cutanate. Zincul ajutaă la vindecarea tțesuturilor afectate sț i a raă nilor, faă raă saă raă maâ nem cu cicatrice
inestetice. Acest mineral stimuleazaă de asemenea sistemul imunitar. Îodul ajutaă la tratarea infectțiilor
pielii prin cresț terea consumul de oxigen sț i rata metabolicaă a pielii. Sulful mentține pielea curataă sț i
finaă . Scalpul uscat, maâ ncaă rimile, iritatțiile, eczemele sț i acneea sunt deseori cauzate de lipsa de sulf.

51. Hipoaciditate gastrică – simptome și tratamente naturiste


Hipoaciditatea gastrică se referă la o lipsă sau la o concentratie prea mică de suc gastric, care
cauzează reducerea activitătii digestive. Hipoaciditatea gastrică dă simptome digestive:
greată, vărsături, balonare (mai ales după masa de prânz), lipsă de apetit sau scăderea în
greutate.

46
Pentru stimularea secretției acide, cele mai bune plante sunt cele bogate îân substantțe amare, precum
pelinul, obligeana, schinelul, tținatua, sovaâ rful sau coada-sț oricelului.
Ceai de pelin. Se preparaă o infuzie dintr-o linguritțaă de plantaă sț i 1 canaă de apaă clocotitaă . Ceaiul se bea
îântre mese, neîândulcit.
Pulbere de obligeană. Se ia caâ te 1 vaâ rf de cutțit de pulbere de raă daă cinaă de obligeanaă , de 3 ori pe zi, cu
30 de minute îânainte de mese. Acest tratament nu este indicat persoanelor care suferaă de colon
iritabil sau de diaree.
Macerat de hrean. Se pun 15 linguri de hrean ras îântr-un litru de vin rosț u, sț i se lasaă 9 zile, apoi se
strecoaraă . Se iau caâ te 1-2 linguri de macerat, îânainte de masaă . Nu trebuie depaă sț itaă doza zilnicaă .
Amestec de pulberi. Se amestecaă îân cantitaă tți egale urmaă toarele ingrediente: 1 vaâ rf de cutțit de
pulbere de rozmarin (planta uscataă , maă cinataă prin raâ sț nitța de cafea), 1 vaâ rf de cutțit de pulbere de
ghimbir sț i 8 picaă turi de tincturaă de gentțianaă violet. Se ia caâ te 1 linguraă de amestec, de 4 ori pe zi.
Pulberea se tține mai îântaâ i sub limbaă 15 minute, apoi se îânghite cu o canaă de ceai (preferabil de
salcaâ m). Tratamentul se face 2 luni, sț i este bun sț i pentru digestie lentaă , colitaă , anaciditate sț i
dischinezie biliaraă .
Ceai de tinatură. Se pune 1 linguritțaă de plantaă la infuzat îântr-o canaă cu apaă clocotitaă . Se bea caâ te ¼
de canaă , cu 30 de minute îânainte de masaă .
Ceai de sovârf. Se preparaă din 3 linguri de plantaă sț i 1 canaă de apaă clocotitaă . Se iau caâ te 3-4 linguri, cu
jumaă tate de oraă îânainte de masaă .
Ceai de schinel. Se pune 1 linguritțaă de plantaă la infuzat îân 200 ml de apaă clocotitaă , caâ teva minute. Se
bea caâ te un sfert de pahar, de 3 ori pe zi, cu 30 de minute îânainte de mese. Cre sț te secretția gastricaă sț i
protejeazaă îân acelasț i timp ficatul.
Ceai mixt. Se amestecaă 30 g de flori de coada-sț oricelului cu 30 g de pelin, 20 g de tținaturaă sț i 20 g de
frunze salvie. Se ia 1 linguraă de amestec sț i se infuzeazaă 1-2 minute îântr-o canaă cu apaă clocotitaă . Se bea
caâ te ¼ de canaă , de 3 ori pe zi, cu 30 de minute îânainte de masaă . Copiii pot lua caâ te 2-3 linguri de ceai,
de 3 ori pe zi, cu 30 de minute îânainte de mese.
Mărar. Se consumaă caâ te 1 linguritțaă de maă rar tocat îânainte de masaă , pentru stimularea secretției de
sucuri gastrice sț i de bilaă . Nu trebuie depaă sț itaă aceastaă dozaă zilnicaă . Este un remediu bun sț i pentru
indigestie.
Ceai mixt. Se amestecaă 1 linguritțaă de musț etțel cu 1 linguritțaă paă tlaginaă , 1 linguritțaă de mentaă , 1
linguritțaă de sunaă toare sț i 1 linguritțaă de semintțe de maă rar. Se pun 2 linguri din acest amestec la infuzat
îântr-un pahar cu apaă clocotitaă 5-10 minute. Se bea caâ te ½ pahar, de 3 ori pe zi.
Cura cu miere de albine. Se iau caâ te 50 g de miere, de 3 ori pe zi, cu jumaă tate de oraă îânainte de masa.

52. Alimente pentru un FICAT curat și sănătos


Ficatul nostru are o misiune extrem de importantă și de grea. Pe lângă faptul că este
responsabil pentru construirea de proteine, producerea de hormoni și de bilă necesară pentru
digestie, ficatul joacă un rol major în detoxifiere, filtrarea sângelui, transformarea și
eliminarea substanțelor toxice (inclusiv medicamente) și metabolizarea glucozei, vitaminelor
și mineralelor.
Dieta noastraă modernaă , cu excesul de zahaă r, pesticide, conservantți, culori artificiale, hormoni de
cresț tere, antibiotice sț i alcool, supune ficatul la un proces de detoxifiere mult mai greu. Teoretic, dacaă
ficatul nostru ar fi perfect curat sț i functțional, nu am avea nici o boalaă . Acesta este îânsaă un obiectiv
imposibil de atins, dat fiind caă traă im îântr-o lume invadataă de toxine. Cu toate acestea, existaă anumite
alimente pe care le putem consuma pentru a ajuta ficatul saă se mentținaă curat sț i saă functționeze la un
nivel optim.
Primele schimbaă ri îân dietaă trebuie saă aibaă îân vedere reducerea consumului de alimente rafinate,
procesate, conservate sț i praă jite, deoarece acestea are contțin substantțe nocive care îâncarcaă sț i

47
îâmbolnaă vesc ficatul. Trebuie de asemenea saă evitaă m caâ t se poate abuzul de alcool sț i de medicamente,
sț i utilizarea de produse de îângrijire a casei sț i a corpului care contțin substantțe toxice.
Urmaă toarele alimente sț i plante ajutaă la curaă tțarea, vindecarea sț i îântaă rirea celulelor hepatice.
Mere. Aceste fructe proaspete sunt detoxifiante, sț i ajutaă la stimularea unui ficat lenesț . ÎÎn plus, merele
sunt pline de antioxidantți (regaă sitți mai ales îân coajaă ), sț i combat bolile cardiovasculare.
Sfecla roșie. Sucul de sfeclaă rosț ie proaspaă t stors este un purificator natural al ficatului sț i al vezicii
biliare. Acesta poate fi combinat cu morcov, ghimbir, laă maâ ie sau alte sucuri vegetale. Dacaă nu avetți
posibilitatea saă preparatți sucuri naturale îân casaă , îâncercatți saă consumatți sfeclaă rosț ie ca atare (rasaă , îân
salataă ), cel putțin de 2 ori pe saă ptaă maâ naă .
Brusture. Compusț ii amari din brusture ajutaă la stimularea digestiei, sț i la detoxifierea ficatului.
Brusturele a fost folosit de medicii naturisț ti din cele mai vechi timpuri ca un purificator al saâ ngelui.
Telina. Aceastaă plantaă aromataă cresț te fluxul biliar sț i ajutaă la scaă derea tensiunii arteriale.
Morcovii. Sunt foarte saă naă tosț i pentru ficat, deoarece ajutaă la stimularea functției celulei hepatice sț i la
refacerea ei.
Păpădia. Renumitaă din vechime ca o plantaă care poate vindeca un ficat bolnav, raă daă cina are
proprietaă tți amare prin care stimuleazaă digestia sț i ficatul, sț i activeazaă fluxul bilei, fiind un detoxifiant
sț i un tonic excelent pentru ficat. Aceastaă plantaă se poate consuma sub formaă de salataă sau ceai.
Legume verzi. Legumele verzi cresc fluxul de bilaă îân ficat. Sunt un tonic fabulos pentru saâ nge, sț i
ajutaă corpul saă devinaă mai alcalin, aducaâ ndu-l îântr-o stare naturalaă de saă naă tate.
Lămâia. Considerataă un super-aliment, laă maâ ia ar trebui inclusaă îân dieta noastraă zilnicaă , datoritaă
efectului benefic pe care îâl are asupra ficatului sț i saâ ngelui. Un pahar de apaă îân care am stors caâ teva
picaă turi de suc de laă maâ ie pe zi reprezintaă unul din cele mai simple sț i eficiente moduri de a stimula
activitatea bilei, de a curaă tța corpului de toxine sț i de a alcaliniza organismul.
Ulei de măsline. Se recomandaă cel putți 1 linguraă pe zi. Un amestec foarte puternic pentru curaă tțarea
ficatului este 1 linguraă de suc de laă maâ ie cu 1 linguraă de ulei de maă sline, consumat diminea tța, pe
stomacul gol.
Turmeric. Util pentru tratarea problemelor hepato-biliare, turmericul vindecaă leziune ficatului sț i
cresț te productția de bilaă . Aceste condiment oriental are proprietaă tți antioxidante sț i antiinflamatoare
puternice.
Usturoi. 1 singur caă tțel de usturoi are puterea de a scaă pa ficatul de toxine, datoritaă compusț ilor
sulfurosț i contținutți, care activeazaă enzimele responsabile cu detoxifierea ficatului. Usturoiul contține
de asemenea alicinaă sț i seleniu, care actționeazaă ca nisț te bariere îâmpotriva toxinelor.
Anghinare. Consumul acestei plante poate stimula productția de bilaă îân ficat, fapt care ajutaă la
îâmbunaă taă tțirea saă naă taă tții sț i functției celulelor hepatice.
Ouă. Ficatul are capacitatea de a produce colesterol. ÎÎnsaă atunci caâ nd maâ ncaă m alimente care contțin
colesterol – cum sunt ouaă le, ficatul va produce mai putțin colesterol. Conform nutritționisț tilor, ouaă le au
un colesterol “bun”, de care ficatul nostru are nevoie.
Un mod rapid, usț or sț i gustos de a include aceste alimente îân dietaă este saă preparaă m o salataă cu multe
legume verzi, tțelinaă , morcov, sfeclaă sț i mere rase pe raă zaă toare, ou taă iate felii, usturoi, ceapaă , asezonataă
cu ulei de maă sline sț i suc de laă maâ ie.

53. CURĂTAREA corpului de toxine cu o retetă la îndemâna oricui


Aceasta este o retetă foarte simplă și deopotrivă foarte eficientă pentru curătarea corpului de
toxinele acumulate din mediu, din alimente sau medicamente. Corpul reactionează imediat
după consumul acestui suc simplu, prin atacarea toxinelor și distrugerea lor. Combinatia
dintre ghimbir, lămâie și mere este foarte puternică. Rezultatul va fi purificarea corpului și
încărcare cu energie.
Ingrediente

48
• 4 mere
• 1 laă maâ ie
• 1 bucaă tțicaă de 2-3 cm de raă daă cinaă de ghimbir
• 1 pahar cu apaă
Preparare
Toate ingredientele trebuie saă fie proaspete. Laă maâ ia, cu tot cu coajaă sț i saâ mburi se pune îân storcaă torul
de fructe, sau îântr-un robot (blender). Se adaugaă ghimbirul. Se scot semintțele merelor, se taie îân
sferturi sț i se adaugaă sț i ele îân aparat. Se mixeazaă paâ naă se obtține un amestec omogen. Laă maâ ia sț i
merele se spalaă cu otțet, pentru a elimina pesticidele.
Aceastaă baă uturaă senzatționalaă se bea dimineatța, pe stomacul gol, îânainte de micul-dejun. Specialisț tii îân
nutritție spun caă acest suc se poate servi sț i la amiazaă , sau îân pauza de cafea, pentru refacerea nivelului
de energie.
Efecte
Acest suc detoxifiant este bogat îân vitaminele A, B sț i C, sț i hraă nesț te corpul dimineatța cu foarte multți
nutrientți. Merele sț i laă maâ ia au compusț i anticancerigeni, regaă site ataâ t îân fructul propriu-zis, caâ t sț i îân
coajaă sț i îân semintțe.
Sucul sustține saă naă tatea ficatului, bilei sț i sistemului digestiv. Ajutaă la curaă tțarea ficatului, la eliminarea
mucusului din corp, la îâmbunaă taă tțirea digestiei sț i la vindecarea problemelor digestie (greatțaă, stomac
deranjat, indigestie, flatulentțaă). Este foarte binefaă caă tor pentru starea generalaă de saă naă tate:
– Cresț te imunitatea
– ÎÎmbunaă taă tțesț te nivelul de energie
– Scade colesterolul
– Ajutaă la dizolvarea calculilor
– Scade riscul de atac de cord
– Combate gripa sț i raă ceala
– ÎÎmbunaă taă tțesț te circulatția saâ ngelui
– Amelioreazaă simptomele de artritaă reumatoidaă
Sucurile din legume sț i fructe sunt cele mai hraă nitoare sț i alcalinizante surse de hranaă pe care le putem
consuma. Sucul reprezintaă cea mai bunaă formaă de administrare a fructelor sț i legumelor crude,
deoarece sunt foarte concentrare sț i naturale.

54. Dificultăţi respiratorii – tratament naturist cu USTUROI


Numite în termeni medicali dispnee, dificultătile respiratorii sunt proces anormale, care au
întotdeauna o cauză care trebuie stabilită cu exactitate de medic. Unele persoane definesc
dificultătile respiratorii ca o respiratie scurtă, sau ca o senzatie de lipsă de aer, care apare la
efort sau în repaus.
Dificultăti respiratorii: cauze
Dificultatea respiratorie poate saă fie usț oaraă , tratabilaă . Poate saă fie temporaraă , sț i saă disparaă de la sine,
sau poate fi bruscaă sț i severaă , cum este cea cauzataă de apneea de somn sau de o crizaă de astm. ÎÎn bolile
pulmonare, dificultaă tțile respiratorii pot fi cronice, sț i saă dureze foarte mult timp. Criza astmaticaă sț i
insuficientța cardiacaă sunt situatții îân care dificultaă tțile respiratorii pot pune viatța îân pericol.
Dificultaă tțile de respiratție pot fi cauzate de obstructții ale caă ilor respiratorii, de boli pulmonare, de
infectții, de inflamatții, de o reactție alergicaă severaă , de tumori sau traumatisme.
Reteta 1
Ingrediente
• 400 g de usturoi
• 24 de laă maâ i
Preparare

49
Usturoiul se curaă tțaă de coajaă sț i se zdrobesț te. Laă maâ ile se storc, iar sucul obtținut se amestecaă apoi cu
usturoiul zdrobit îântr-un bol. Acesta se acoperaă cu o bucataă de tifon sau paâ nzaă , sț i se lasaă la macerat 24
de zile, la loc caă lduros.
Se ia caâ te 1 linguritțaă de preparat seara, îânainte de culcare, diluat cu 150 ml de apaă . Acest tratament se
face 10-14 zile.
Reteta 2
Ingrediente
• 10 caă tței de usturoi
• 10 laă maâ ie
• 1 kg de miere de albine
Preparare
ÎÎntr-un bol, se amestecaă usturoiul curaă tțat sț i zdrobit cu sucul stors de la cele 10 laă maâ i sț i mierea de
albine. Dupaă ce s-a omogenizat bine, preparatul se transferaă îântr-un borcan, care se îânchide ermetic.
Se lasaă o saă ptaă maâ naă la macerat îântr-un loc unde nu paă trunde lumina soarelui.
Se iau caâ te 4 linguritțe de preparat, o dataă pe zi, dizolvate cu 1 pahar de apaă caldaă . Se bea cu îânghitțituri
mici. Acest tratament dureazaă 2 luni de zile.

55. 1 sfert din populatia lumii are lipsă de acest MINERAL


Deficitul de minerale esentiale precum zincul, magneziul sau calciul este una din cauzele
pentru care aproape un sfert din populatia lumii nu reușește să-și optimizeze functia
sistemului imunitar. Conform cercetărilor, un aport necesar de zinc poate reduce severitatea și
durata unei răceli sau boli infectioase.
Rolul zincului în organism
Zincul este esentțial pentru îântaă rirea imunitaă tții, dezvoltarea musț chilor, cresț terea fertilitaă tții,
îâmbunaă taă tțirea nivelului de energie a corpului, mentținerea saă naă taă tții paă rului sț i pielii. Zincul
îâmbunaă taă tțesț te saă naă tatea inimii, ajutaă la scaă derea colesterolului sț i a inflamatțiilor. Actționeazaă ca un
detoxifiant al metalelor grele, ajutaă la tratarea diareei, la stimularea memoriei, la vindecarea bolilor sț i
prevenirea cancerului. Pofta de alimente dulci sau saă rate poate fi semnul unei afectaă ri a gustului
datorate deficitului de zinc.
Simptomele lipsei de zinc
Persoanele care au lipsaă de zinc pot recunoasț te acest deficit dupaă urmaă toarele semne:
– subtțierea sț i caă derea paă rului
– unghii fragile, care se rup usț or
– raă celi dese
– anemie, obosealaă , slaă biciune
– vedere slabaă pe timpul noptții
– reducerea gustului
– dermatite (mai ales îân jurul nasului)
Lipsa de zinc – motive de îngrijoare
Expertții spun caă peste 2 miliarde de oameni din îântreaga lume suferaă de lipsaă de zinc. De sț i
cercetaă torii au identificat deficitul de zinc ca una din cauzele principale ale bolilor care apar odataă cu
vaâ rsta, foarte multți copii, tineri sț i adultți suferaă de o lipsaă alarmantaă de minerale. ÎÎntrucaâ t lipsa de zinc
este mai acutaă la vaâ rstnici, acesț tia pot lua suplimente sau chiar capsule cu multivitamine (la
recomandarea medicului).
Acest deficit se datoreazaă faptului caă medicii nu sț tiu aproape nimic despre rolul zincului îân corp, de
mecanismele de controlare a absorbtției sale sț i mai ales de testare a nivelului lui îân corp. Cu toate
acestea, studiile au araă tat caă zincul este esentțial pentru protejarea îâmpotriva stresului oxidativ sț i
pentru repararea celulelor ADN.

50
Studiile realizate la Universitatea de Stat din Oregon le daă cercetaă torilor motive serioase de
îângrijorare cu privire la implicatțiile pe care deficitul de zinc le are asupra bolilor infectțioase, asupra
sistemului imunitar, asupra deterioraă rii ADN-ului sț i asupra aparitției cancerului.
Tot mai multți adultți sț i copii lipsesc de la serviciu sț i de la sț coalaă din cauza unei simple raă celi, care se
vindecaă foarte greu. Statisticile arataă caă 40% din zilele libere luate anual au ca sț i cauzaă o gripaă sau o
raă cealaă rebelaă .
Studii
Îpoteza caă zincul poate fi eficient îân tratarea sț i prevenirea unei raă celi a fost lansataă îân anul 1984, îân
cadrul unui studiu care a araă tat caă acest mineral poate scurta durata unei raă celi.
Un alt studiu realizat mai taâ rziu a demonstrat caă zincul, administrat sub formaă de pastile, sirop sau
tablete la o zi de la aparitția unei raă celi reduce semnificativ severitatea sț i durata bolii. Dupaă o
saă ptaă maâ naă , majoritatea persoanelor care au luat zinc nu mai aveau nici un simptom. Copiii care au
luat sirop de zinc sau pastile cu zinc timp de 5 luni sau mai mult (pentru îântaă rirea imunitaă tții) au raă cit
de foarte putține ori. Zincul reduce de asemenea necesitatea utilizaă rii de antibiotice la copii. Un alt
studiu a araă tat caă un nivel mic de zinc îân saâ nge poate cresț te riscul de aparitție a penumoniei.
Surse naturale de zinc
Zincul se gaă sesț te îân mod natural îân proteinele din carne, sț i îân doze mult mai mari îân fructele de mare,
precum stridiile. Se poate gaă si sț i îân unele plante sț i semintțe:
o semintțe de dovleac
o cacao sau ciocolata neagraă
o usturoi
o semintțele de pepene
o semintțe de susan
o semintțe de chia
o germeni de graâ u
o mazaă re, fasole
o fructe proaspete sț i uscate (avocado, fructe d epaă dure, curmale, caise)
o spirulinaă
o polen
o nuci sț i alune
Doza zilnică recomandată de zinc
Doza recomandataă de zinc este de 8 mg pe zi pentru femei sț i 11 mg pentru baă rbatți. Prea mult zinc
poate avea efecte secundare precum reducerea nivelului de cupru din corp sț i afectarea raă spunsului
imun. O dozaă care depaă sț esț te 50 mg pe zi este considerataă excesivaă . Nu trebuie luate doze mari de zinc
pe o perioadaă mai mare de 4 zile

56. O PLANTĂ care nu trebuie să ne lipsească din casă în timpul iernii


Călugărita Hildergard von Bingen spunea că cei care beau o cană de ceai de cimbru în loc de
cafeaua de dimineată vor simti negreșit efectul calmant pentru stomac și gât, și o stare de bine
în tot corpul.
Cimbrul – o plantă vindecătoare complexă
Cimbrul este una din acele plante miraculoase care poate trata foarte multe boli, de aceea este bine saă
o avem îân farmacia din casaă , fie uscataă , proaspaă taă sau sub formaă de ceai, ulei sau tincturaă . Studiile
sț tiintțifice au araă tat caă cimbrul este foarte eficient îân lupta îâmpotriva infectțiilor, durerilor sț i a bolilor
cronice. Acesta are puterea de a fortifica sistemul imunitar pentru a lupta îâmpotriva virusurilor sț i
pentru a ne proteja de bolile care apar îân anotimpul friguros. Se poate administra sub formaă de ceai,
tincturaă sau alte preparate medicinale.
→ Proprietăti

51
Cimbrul este foarte puternic îân uciderea bacteriilor sț i virusurilor. Trebuie luataă la primele semne ale
unei raă celi sau boli infectțioase. Este o sursaă bogataă de vitamine sț i minerale esentțiale: A, complexul B,
C, E sț i K, calciu, fier, seleniu, potasiu sț i mangan. Contține de asemenea un compus numit carvacrol, un
tranchilizant natural cu efect tonic asupra sistemului nervos.
Are proprietaă tți antiseptice, antivirale, antibacteriene, diaforetice, expectorante sț i carminative, prin
care sustține saă naă tatea îântregului organism. Dintre toate plantele, cimbrul are printre cele mai mari
cantitaă tți de antioxidantți sț i bioflavonoide: luteinaă , zeaxantinaă sț i naringeninaă , care au efect puternice
de eliminare a radicalilor liberi sț i a bolilor cronice.
În ce boli putem folosi cimbrul
Cimbrul este esentțial pentru stimularea memoriei, prevenirea depresiei, melancoliei sț i oboselii,
usț urarea durerilor de cap sț i a tensiunilor musculare, calmarea durerilor îân gaâ t sț i a tusei, reducerea
febrei sț i tratarea raă celilor sț i infectțiilor.
Este o plantaă purificatoare excelentaă pentru tractul digestiv. Poate distruge viermii intestinali sț i
poate ajuta la digerarea alimentelor foarte grase.
Uleiul de cimbru a fost folosit extern ca un antiseptic sț i antimicrobian, din cele mai vechi timpuri,
fiind benefic sustținerii sistemului imunitar sț i recuperaă rii celor convalescenți sau slaă bitți de boalaă .
Acesta poate ajuta de asemenea la stoparea căderii părului prin îâmbunaă taă tțirea circulatției saâ ngelui la
nivelul scalpului sț i prin hraă nirea raă daă cinii paă rului.
Cimbrul ajutaă la vindecarea ulciorului sț i a ochilor îânrosț itți. Curaă tțaă zgaâ rieturile sț i rănile, datoritaă
proprietaă tților dezinfectante sț i antiseptice. Este foarte util pentru femeile cu crampe menstruale sț i
alte simptome ale sindromului premenstrual.
Este un remediu renumit pentru bolile de stomac, gripă, congestia pulmonaraă sț i tuse, caz îân care se
asociazaă foarte bine cu paă tlaginaă îân cantitaă tți egale. Cimbrul poate fi folosit sț i pentru entorse,
reumatism, atrofie musculară, scleroză multiplă și paralizie.
Ceaiul de cimbru este recomandat sț i pentru tratarea alcoolismului, caâ te 1 linguraă la fiecare 15
minute. La alcoolici, ceaiul de cimbru cauzeazaă greatțaă, vomaă sț i diaree, cresț te urinarea, transpiratția sț i
apetitul. Sț i cei care suferaă de epilepsie pot bea caâ tea 2 caă ni de ceai de cimbru, 2-3 saă ptaă maâ ni. Cura se
poate relua dupaă o pauzaă de 10 de zile.
Ceaiul de cimbru se preparaă din caâ teva crengutțe verzi sau uscate sț i 1 canaă de apaă . Se lasaă la infuzat 10
minute, apoi se bea cu laă maâ ie sț i miere.
57. Strugurii roșii și vinul
Strugurii: proprietăti
Din punct de vedere nutritțional, strugurii negri cesț tia au o importantțaă remarcabilaă . Acesț tia contțin
apaă îân proportție de 72%, apoi potasiu, calciu, fosfor, fier, Vitaminele A, C, K, vitamine din complexul B
sț i taninuri (regaă site îân mod deosebit îân coajaă ).
Cei care includ strugurii îân dieta zilnicaă sau saă ptaă maâ nalaă pot fi feritți de obezitate, alergii, boli de
inimaă , cancer sț i multe alte boli cronice.
Strugurii contțin foarte mult resveratrol, un compus fitochimical polifenolic (antioxidant) cu o putere
foarte mare de prevenire a diferitelor forme de cancer, a bolii Alzheimer, a bolilor degenerative
nervoase, a bolilor coronariene sț i a infectțiilor virale sț i fungice. Riscul de atac de cord este
semnificativ redus de acest antioxidant, datoritaă capacitaă tții lui de a modifica mecanismele moleculare
ale vaselor de saâ nge.
Strugurii rosț ii sț i negru contțin cantitaă tți mari de altți antioxidantți important cu proprietaă tți
antiinflamatorii, antialergice, antimicrobiene sț i anticancerigene, numitți antociani.
Beneficii pentru sănătate
Strugurii sunt îân primul raâ nd un aliment alcalinizant sț i antioxidant. Au un efect pozitiv asupra
metabolismului, fiind indicatți îân obezitate sț i lipsaă de vitamine, dar sț i sistemului digestiv, datoritaă
proprietaă tților lor tonic-aperitive sț i stomahice. Sunt utili îân atonie gastrointestinalaă sau dispepsie.

52
Au totodataă un rol important îân tratarea hepatitei, afectțiunilor renale, bolilor de piele, artritei,
reumatismului sț i gutei, datoritaă proprietaă tților coleretice, colagoge, diuretice sț i depurative.
ÎÎn ceea ce privesț te inima sț i aparatul cardiovascular, strugurii au o actțiune hipotensoare. Mai mult,
acesț tia ajutaă la scaă derea colesterolului sț i la prevenirea aterosclerozei.
Mustul proaspaă t ajutaă la îântretținerea tenului sț i a paă rului (are efect de camuflare a paă rului gri sau
albit).

58. Ceai calmant pentru tuse și răceală din salvie, cimbru și lămâie
Tuse, febră, congestie nazală și celelalte simptome ale unei viroze sau răceli se pot trata
eficient cu acest ceai mixt. Contine un amestec din cele mai puternice plante cu proprietăti
antibacteriene, antiseptice și energizante, care ne pot pune rapid pe picioare.
Ceai pentru tuse: retetă
Ingrediente
• ½ linguritțaă de salvie uscataă
• ½ linguritțaă de cimbru uscat
• ¼ linguritțaă de coajaă de laă maâ ie
• 1 ½ canaă de apaă clocotitaă
• sucul de la ½ laă maâ ie
• miere, dupaă gust
Preparare
Se amestecaă apa fierbinte cu plantele sț i coaja de laă maâ ie, sț i se lasaă la infuzat cu capac 5-15 minute. Se
strecoaraă sț i se adaugaă la final sucul de laă maâ ie sț i mierea de albine. Se bea caâ t mai cald. Pentru a
elimina pesticidele din coaja de laă maâ ie, spaă latți laă maâ ia cu otțet de mere sț i/sau putțin bicarbonat de
sodiu.
Efecte
Foarte multe plante aromate pe care le folosim ca sț i condimente pentru maâ ncaă ruri pot ajuta la
tratarea sț i prevenirea unei gripe sau raă celi, datoritaă proprietaă tților antibacteriene, antiseptice,
decongestionante sț i imunostimulatoare.
Aceastaă retțetaă face parte din medicina popularaă , fiind folositaă din vechime pentru tratarea durerilor
îân gaâ t, tusei, rinoreei (curgerea nasului) sț i maâ ncaă rimi ale ochilor.
Salvia este cunoscutaă ca o plantaă diaforeticaă , care stimuleazaă transpiratția sț i circulatția fluidelor din
corp, ajutaâ nd astfel la eliminarea toxinelor. Proprietaă tțile expectorante ale salviei ajutaă la tratarea
raă celilor, gripei sț i a afectțiunilor bronhice.
Cimbrul este o plantaă bunaă de avut îân casaă , mai ales îân sezonul raă celilor. Este renumit ca un
expectorant puternic, care face tusea mai productivaă , adicaă ajutaă la eliminarea excesului de mucus din
nas, piept sț i plaă maâ ni. Thymol este compusul activ din cimbru care are proprietaă tți antimicrobiene,
antifungice, antioxidante sț i antitusive. Ceaiul de cimbru este considerat un remediu foarte eficient
pentru tusea asociataă cu bronsț ita sau infectțiile tractului respirator superior. Pe laâ ngaă ceaiul de
cimbru, se pot face sț i inhalatții cu planta uscataă , sau cu ulei esentțial de cimbru (4 picaă turi la 1 litru de
apaă fierbinte).
Adaosul de miere sț i laă maâ ie cresț te sț i mai mult eficientța plantelor, ajutaâ nd la decongestionarea
aparatului respirator sț i la îântaă rirea sistemului imunitar.
Contraindicatii
Diabeticii sț i cei care iau medicamente anticonvulsivante sț i sedative nu trebuie saă consume preparate
din salvie, deoarece pot exista interactțiuni nedorite. ÎÎn ceea ce privesț te cimbrul, persoanele care
suferaă de boli de inimaă , ulcer peptic sau alte boli gastrointestinale. Cei alergici la rozmarin, isop sau
tțelinaă pot fi alergici sț i la cimbru. Doze prea mari de cimbru pot produce arsuri la stomac, tulburaă ri
digestive, dureri de cap sau ametțealaă . La unele persoane, acestea pot îâncetini ritmul inimii sț i pot
accelera respiratția.

53
ÎÎntrucaâ t nu existaă suficiente studii privind sigurantța utilizaă rii salviei sț i cimbrului pe perioada sarcinii
sț i alaă ptaă rii, se recomandaă evitarea lor îân aceste situatții.,

59. Oxigenarea, curătarea și energizarea celulelor corpului


Oboseala cronică, uneori nejustificată, a devenit un sindrom frecvent în societatea actuală.
Solutia cea mai bună este odihna, însă nu toată lumea are timp să doarmă și să se relaxeze pe
săturate, de aceea vă propunem un elixir simplu de preparat acasă, care crește rapid nivelul
de energie în corp.
Pe laâ ngaă faptul caă vaă ajutaă saă fitți îân formaă pentru tot parcursul zilei, aceastaă baă uturaă este naturalaă sț i
nu contține nici un aditiv artificial care ar putea afecta starea de saă naă tate. Dimpotrivaă , este o sursaă
bogataă de substantțe nutritive care curaă tțaă, hidrateazaă , oxigeneazaă corpul sț i îâmbunaă taă tțesț te starea
generalaă de saă naă tate: obosealaă , constipatție, tulburaă ri ale tensiunii arteriale, anxietate, lipsaă de
claritate mentalaă , stres.
Ingrediente
• 1 pahar de apaă de izvor
• zeama de la ½ laă maâ ie
• 2 linguri de miere
Prepararea acestui elixir dureazaă 2-3 minute. Pentru ca mierea saă se dizolve, iar digestia saă fie la cote
maxime, se recomandaă ca apa saă fie caă ldutțaă. Stoarcetți zeama de laă maâ ie îân apaă , sț i la final adaă ugatți
mierea de albine. Amestecatți bine paâ naă caâ nd aceasta din urmaă se dizolvaă complet. Putetți adaă uga sț i 1
vaâ rf de cutțit de sare de mare sau de cayenne, sau 1 linguraă de otțet. Betți caâ te un astfel de suc natural îân
fiecare dimineatțaă, pe stomacul gol, sau dupaă masaă – pentru cei care au probleme cu stomacul.
Efecte
Apa curataă sț i zeama de laă maâ ie proaspaă t stoarsaă este una din cele mai testate sț i recomandate baă uturi
energizante naturale din lume. Tot mai multe persoane se bazeazaă pe cafea sț i ale energizante
artificiale pentru a se trezi dimineatța, sț i pentru a rezista pe parcursul zilei. Aceste tipuri de
stimulente produc o energie daă unaă toare, sub forma tulburaă rilor nivelului de zahaă r din saâ nge sț i a
stresului oxidativ. Apa cu laă maâ ie produce o energie curataă , saă naă toasaă , prin hidratarea sț i oxigenarea
corpului sț i a mintții.
Dupaă somnul de noapte, tțesuturile corpului sunt deshidratate, sț i au nevoie de un lichid curat sț i pur
precum apa pentru a elimina toxinele sț i a îâmbunaă taă tți productția de energie îân celule. Cafeaua este un
diuretic care curaă tțaă corpul de rezervele de apaă sț i de minerale sț i electrolitți esentțiali, precum sodiu,
potasiu, calciu sț i magneziu.
Ne simtțim energizatți de cafea datoritaă efectului pe care cafeina îâl produce asupra glandelor
suprarenale. Acest lucru este numit o energie murdaraă , deoarece pentru a activa formarea de energie,
cafeaua produce foarte multe daune îân corp. Energia curataă produce energie celularaă faă raă a implica o
cantitate ataâ t de mare de stres oxidativ.
Sucul proaspaă t de laă maâ ie oxigeneazaă corpul sț i maximizeazaă functția enzimelor naturale ale ficatului,
care asistaă acest organ îân procesul de eliminare a toxinelor sț i de lichefiere a ductului biliar
congestionat.
Acidul citric al laă maâ iei joacaă de asemenea un rol important îân prevenirea formaă rii depozitelor de
calciu anormale la nivelul arterelor, care duc la aparitția bolilor cardiovasculare.
Laă maâ ia contține unul din cei mai puternici stimulentți ai sistemului imunitar: Vitamina C. Contține de
asemenea cantitaă tți importante de potasiu, calciu sț i magneziu, bioflavonoide, antioxidantți sț i
fitonutrientți.
Alte beneficii ale consumului de apă și lămâie:
– Amelioreazaă simptomele de indigestie (arsuri la stomac, balonare, gaze)
– Cresț te imunitatea
– Are efecte anti-inflamatoare

54
– Ajutaă la tratarea simptomelor de gripaă , raă cealaă , astm sț i alte afectțiuni respiratorii
– Ajutaă la reglarea pH-ului saâ ngelui sț i implicit la prevenirea bolilor
– Curaă tțaă pielea, ajutaă la tratarea acneei, cosț urilor, petelor de baă traâ netțe sau a cicatricilor (sucul de
laă maâ ie se aplicaă direct)
– Previne stresul, depresia sț i anxietatea
– Cresț te sț ansele de vindecare a unei boli
– ÎÎmprospaă teazaă respiratția
– Amelioreazaă gingivita
– Hidrateazaă sistemul limfatic
– Ajutaă la pierderea îân greutate

60. BĂI care ajută la curătarea corpului de toxine și relaxare (retete)


Băile detoxifiante sunt o metodă foarte eficientă și plăcută de a ne curăta organismul și pielea
de toxine, de a relaxa mintea și mușchii, și de a stimula buna functionare a sistemelor din corp.
Baie detoxifiantă cu sare de mare
Baă ile cu sare de mare sunt probabil cele mai vechi din istorie, fiind folosite îân special pentru relaxare.
Astaă zi îânsaă , aceste baă i sunt renumite pentru proprietaă tțile lor detoxifiante puternice. Sarea de mare
este un ingredient fascinant care ajutaă la eliminarea toxinelor din corp, sț i la îâmbunaă taă tțirea aspectului
sț i saă naă taă tții pielii. Se pune 1 kg de sare de mare la o cadaă cu apaă fierbinte. Baă ile cu sare de mare
efectuate dimineatța pot îânlocui cafeaua, deoarece au un efect minunat de cresț tere a nivelului de
energie.
Baie cu uleiuri esentiale
Baă ile cu uleiuri esentțiale sunt excelente pentru piele, probleme circulatorii, afectțiuni respiratorii,
stres, tensiune nervoasaă , insomnie, dureri musculare sau menstruale. ÎÎn acest caz, se poate alege din
mai multe tipuri de uleiuri esentțiale, îân functție de efectul dorit:
• Obosealaă , stres, depresie, stres, dureri de cap (mentaă )
• Dureri, spasme musculare (ghimbir, busuioc, maghiran)
• Înflamatții
• Agitatție, insomnie (lavandaă , musț etțel, busuioc, taă maâ ie, ienupaă r, trandafir, salvie)
• Lipsaă de energie (chiparos, geranium, eucalipt, laă maâ ie, pin, rozmarin, cimbru)
Cel mai bun sț i sigur mod de a folosi uleiuri esentțiale pentru baie este saă le amestecaă m cu sare.
Adaă ugatți 5-10 picaă turi îân borcanul cu saă ruri de baie sț i amestecatți bine. Sau adaă ugatți caâ teva picaă turi
îântr-un pahar cu lapte sau ulei vegetal. Faă raă sare sau un emulsificator, uleiurile esentțiale vor pluti pe
apaă sț i vor paă trunde direct îân piele, cauzaâ nd dermotoxicitate îân combinatție cu apa fierbinte. La copiii
cu vaâ rsta de 6-12 luni, folositți doar 1-3 picaă turi de ulei esentțial, iar la copiii de 1-5 ani, caâ te 3-4
picaă turi.
Baie cu apă oxigenată
Utilizarea peroxidului de hidrogen la baie ne aduce o sumedenie de beneficii. Pentru îânceput, ajutaă la
detoxifierea corpului. Are proprietaă tți antivirale sț i previne infectții, fiind o baie excelentaă dupaă o
caă laă torie cu trenul, autobuzul sau avionul sț i intrarea îân contact cu multaă lume. Se pun 2 litri de
peroxid de hidrogen de 3% îân cada cu apaă caldaă . Baia cu apaă oxigenataă se face 30 de minute.
Baie cu ghimbir
Raă daă cina de ghimbir poate fi folositaă sț i la baie, fie rasaă pe raă zaă toare, fie sub formaă de ulei sau pudraă .
Ghimbirul stimuleazaă transpiratția sț i ajutaă astfel la eliminarea toxinelor. O baie cu ghimbir este ca o
saunaă . Cresț te energia sț i previne simptomele unei raă celi.
Baie cu bicarbonat de sodiu
Se spune caă baă ile cu bicarbonat ajutaă la detensionarea organismului sț i la alungarea corpului, stresul
fiind o toxinaă foarte periculoasaă pentru saă naă tate. Se pun 4 caă ni de bicarbonat de sodiu îân cada cu apaă

55
fierbinte. Baia dureazaă 30-40 de minute. Este benefivaă pentru glande inflamate, dureri îân gaâ t sț i dureri
ale gingiilor.
Baie cu sare amară (Epsom)
Saă rurile Epsom nu trebuie saă ne lipseascaă din casaă . Caâ nd le folosim la baie, ele curaă tțaă corpul de toxine
sț i relaxeazaă , sț i îâmbunaă taă tțesc functțiile nervoase. Se pune 2 caă ni de sare Espom la dizolvat îân cada cu
apaă caldaă . Se staă îân apaă 20-30 de minute. Sarea amaraă este sulfat de magneziu, un element pe care îâl
extragem foarte greu din alimente. ÎÎmbaă ierea îân apaă cu sare amaraă este idealaă pentru a cresț te nivelul
acestui mineral îân corp, fiind rapid absorbit prin piele.
Studiile au araă tat caă baă ile cu sare epsom sunt benefice pentru sistemul circulator, pentru scaă derea
tensiunii arteriale, reducerea durerilor musculare, sț i pentru detoxifierea persoanelor care au suferit o
interventție chirurgicalaă . Aceste baă i se pot face de 2-3 ori pe saă ptaă maâ naă .
Baie cu otet de mere
Aceastaă baie este detoxifiantaă pentru tot corpul. Ajutaă la ameliorarea durerilor sț i la revigorarea unui
organism extenuat. Este recomandataă celor care suferaă de gripaă sau raă cealaă , candidaă , miros corporal
puternic sau afectțiuni ale pielii. Baă ile cu otțet de mere scot afaraă excesul de acid uric din corp, ajutaâ nd
astfel la tratarea durerilor de artritaă , gutaă , bursitaă sau tendinitaă . Se pun 2 caă ni de otțet de mere îân cada
cu apaă fierbinte. Se poate sta îân apaă paâ naă la 40 de minute.
Baie mixtă
O baie detoxifiantaă eficientaă se poate face cu 1 canaă de saă ruri Epsom, 1 canaă de bicarbonat de sodiu, 2
linguri de ghimbir ras sț i caâ teva picaă turi de ulei esentțial preferat.
Contraindicatii
Baă ile detoxifiante nu sunt indicate pe perioada sarcinii sau alaă ptaă rii.

61. Ceaiul de OVĂZ – foarte bun pentru inimă, siluetă și imunitate


Fulgii de ovăz sunt astăzi asociati cu un mic-dejun sănătos și energizant. Un ceai de ovăz la
prima oră a diminetii reprezintă un mod excelent de a câștiga mai multă fortă și
vitalitate pentru o zi de muncă extenuantă. Fulgii de ovăz se pot folosi și altfel la micul-dejun,
adăugati în iaurt, în bolul cu lapte și alte cereale, fierti și amestecati cu miere, banane, mere
sau semințe de chia, sau incorporati într-o retetă de fursecuri rapide.
Ceai de ovăz: retetă
Desț i ceaiurile din cereale nu sunt foarte populare la noi, ceaiul de ovaă z este un deliciu extrem de usț or
de preparat sț i foarte saă naă tos. Poate deveni un tabiet inspirat pentru zilele îân care vaă simtțitți complet
lipsit de vigoare.
Ingrediente
• 2 linguri de fulgi de ovaă z
• 1 vaâ rf de cutțit de scortțisț oaraă
• 1 canaă de apaă
• 1 linguraă de miere
• caâ teva picaă turi de esentțaă de vanilie (optțional)
Preparare
Punetți fulgii de ovaă z sț i scortțisț oara îântr-o canaă , sț i turnatți deasupra apa clocotitaă . Acoperitți cu un capac
sț i laă satți 15 minute la infuzat. Strecuratți fulgii de ovaă z. Caâ nd s-a mai raă corit, adaă ugatți sț i mierea de
albine. Se pot bea 1-2 ceaiuri de ovaă z pe zi, dimineatța sț i la amiazaă , pe perioade nedeterminate.
Efecte terapeutice
Fulgii de ovaă z sunt îân mod deosebit benefici persoanelor predispuse la boli de inimaă , hipertensivilor,
diabeticilor, persoanelor cu risc de îângraă sț are, precum sț i femeilor aflate la menopauzaă . Ceaiul de ovaă z
este o delicatesaă cu foarte multe beneficii pentru saă naă tate. Ovaă zul este o sursaă minunataă de substantțe
nutritive care ne pot ajuta saă scaă paă m de obosealaă , de slaă biciune sț i de toate simptomele unui sistem
imunitar afectat.

56
Fulgii de ovaă z contțin foarte multe fibre, proteine, magneziu, calciu, potasiu, fier, fosfor, sodiu, zinc,
cupru, crom, mangan, seleniu, iod sț i multe ale minerale importante. ÎÎn aceastaă canaă cu ceai regaă sim
de asemenea aproape toate vitaminele din complexul B, precum sț i Vitaminele D, E, K sț i PP. Ovaă zul
este o sursaă fabuloasaă de antioxidantți, aminoacizi sț i acizi grasț i.
– Scade colesterolul sț i previne ateroscleroza
– Reduce nivelului tensiunii arteriale
– Reduce riscul de boli cardiovasculare
– Previne insuficientța cardiacaă
– Regleazaă digestia, previne constipatția
– Ajutaă la pierderea îân greutate
– ÎÎntaă resț te raă spunsul imunitar la infectții
– Ajutaă la reglarea nivelului de zahaă r din saâ nge
– Scade riscul de diabet zaharat de tip 2
– Protejeazaă îâmpotriva cancerului
Asemenea altor cereale, ovaă zul contține sute de fitochimicale, care pot reduce riscul de a aparitție a
bolilor cronice sț i a cancerului. Lignani din ovaă z au fost asociatți cu scaă derea riscului de cancer de saâ n,
de stomac, de prostataă , endometrial sau ovarian. Cercetaă rile internatționale au araă tat caă femeile care
consumaă multe fibre au un nivel mai mic de estrogen, sț i un risc mai mic de cancer de saâ n.
Fibrele solubile sț i insolubile din ovaă z sunt de asemenea necesare pentru mentținerea unui tranzit
intestinal regulat. Acestea îânmoaie scaunul sț i graă besc eliminarea lor, prevenind astfel constipatția.
Fulgii de ovaă z contține carbohidratți, care furnizeazaă calorii pentru energie. ÎÎn studiile sț tiintțifice s-a
demonstrat caă ovaă zul are un efect favorabil asupra metabolismului. Datoritaă echilibrului dintre acizii
grasț i esentțiali fulgii de ovaă z au fost asociatți cu longevitatea sț i o stare generalaă bunaă de saă naă tate. Un
studiu realizat de finlandezi a araă tat caă ovaă zul poate reduce riscul de astm la copii.

62. Hrișcă și Miere – Retetă Pentru Hipertensiune, Colesterol, Slăbit


Hrișca este unul din super-alimentele momentului, recomandate în special persoanelor
hipertensive sau care au veșnic probleme cu colesterolul. Hrișca nu trebuie să lipsească
din dietele celor care suferă de afectiuni cardiovasculare, diabet sau obezitate.
Consumul de hrișcă sustine totodată pierderea în greutate și tratarea edemelor.
Hrisț ca este o plantaă extrem de hraă nitoare. Contține vitamine din complexul B, Vitamina A, proteine,
aminoacizi esentțiali, calciu, magneziu, fosfor, mangan, cupru, flavonoizi, antioxidantți, sț i foarte putține
calorii. Dieta cu hrisț caă joacaă un rol important îân protejarea sistemului cardiovascular sț i sistemului
nervos.
ÎNGREDÎENTE
• 3 linguri de hrisț caă
• 3 linguri de scortțisț oaraă
• 1 pahar de miere de albine (sau 5 linguri de zahaă r brun)
Se amestecaă toate ingredientele. Se iau caâ te 2-3 linguritțe de preparat, amestecate cu ½ pahar de
lapte, dupaă masaă , îân fiecare zi. Tratamentul se poate face pe termen lung, timp îân care se va verifica
nivelul tensiunii arteriale/colesterolului.
Hrisț ca se poate consuma ca atare, îânmuiataă , fiartaă , sau ca faă inaă (maă cinataă ). Cei mai muli preferaă
hrisț ca îânmuiataă . Boabele de hrisț caă se pun la îânmuiat îân apaă caldaă de seara paâ naă dimineatța, apoi se
scurg. Se pot consuma sț i cu iaurt sau la micul-dejun, îâmpreunaă cu alte cereale sț i lapte. Boabele de
hrisț caă se pot combina foarte bine sț i cu stafidele, smochinele, curmalele sau alte tipuri de semintțe.
> Hrișca protejează sistemul cardiovascular și nervos

57
Datoritaă contținutului mare de magneziu, hrisț ca scade riscul de diabet sț i boli de inimaă . Studiile au
demonstrat caă un consum regulat de hrisț caă ajutaă la scaă derea tensiunii arteriale sț i a nivelului
colesterolului, eliminaă graă simea sț i previne ateroscleroza.
> Hrișca ajută la slăbit
Dieta cu hrisț caă sț i miere este esentțialaă pentru controlul greutaă tții la persoanele supraponderale, sau
care suferaă de diabet sau boli de inimaă . Multțumea fibrelor pe care hrisț ca le contține induc rapid
senzatția de satțietate, taie pofta de maâ ncare sț i previne supra-alimentarea.
> Hrișcă și iaurt pentru diabet
Se amestecaă 1 linguraă de hrisț caă sț i 3 linguri de iaurt îântr-un borcan, sț i se lasaă peste noapte la
temperatura camerei. Dimineatța se consumaă preparatul pe stomacul gol. Tratamentul se face 1-3
saă ptaă maâ ni, zi de zi, paâ naă la vindecare.
> Hrișca – Alte beneficii
- Are efecte tonice sț i antitumorale
– Protejeazaă ficatul
– Asiguraă necesarul de proteine
– Mentține inima saă naă toasaă
– ÎÎmbunaă taă tțesț te circulatția saâ ngelui
– Ajutaă la tratarea bolilor de ficat
– Tț ine sub control nivelul de zahaă r din saâ nge
– Previne cancerul de saâ n
Hrisț ca se poate folosi la prepararea claă titelor, praă jiturilor, sau îân amestec cu alte tipuri de faă inaă pentru
diferite produse de patiserie. Unii folosesc hrisț caă îân loc de orez. Se poate adaă uga sț i la supe sau
tocaă nitțe. Hrisț ca se gaă sesț te la magazinele naturiste, sau la magazinele de specialitate.

63. Fulgi de Ovăz cu Miere și Seminte de In – Pentru Colesterol, Constipatie și


Slăbire
Vrei să mănânci ceva sănătos și sătios la micul-dejun? Alege fulgii de ovăz. Aceștia sunt extrem
de benefici pentru inimă și digestie. În câteva minute poti transforma aceste cereale
într-un preparat cremos, sătios și extrem sănătos, urmând reteta de mai jos, care
contine de asemenea seminte de in, miere și un pic de lapte sau apă.
Este un mic-dejun extrem de saă naă tos pentru inimaă . Ovaă zul este renumit pentru proprietaă tțile
cardiovasculare remarcabile sț i pentru ajutorul oferit îân dietele de slaă bire.
ÎNGREDÎENTE
• 2 caă ni de fulgi de ovaă z
• 1-2 linguritțe de semintțe de in maă cinate
• 1 linguraă de miere de albine
• putținaă apaă
• 1 vaâ rf de cutțit de sare
• ½ canaă de lapte (optțional)
PREPARARE
Fulgii de ovaă z se fierb cu putținaă apaă sț i sare pe baie de aburi, paâ naă caâ nd se îânmoaie sț i se fac ca o pastaă .
La final, se adaugaă semintțele de in maă cinate, mierea sț i laptele (optțional). Aceastaă pastaă de ovaă z, faă raă
semintțe de in se poate introduce sț i îân meniul bebelusț ilor de peste 6 luni.
Fulgii de ovăz – Continut nutritional
Ovaă zul este o sursaă fabuloasaă de seleniu, fier, magneziu, zinc, Vitamina B1, Vitamina E, fibre, proteine
sț i antioxidantți. Fulgii de ovaă z sunt recomandatți îân special persoanelor care au probleme cu
colesterolul sau constipatția. Consumatți zilnic, fulgii de ovaă z îâmbunaă taă tțesc digestia (previn infectțiile
intestinale cu bacterii) sț i saă naă tatea inimii, sț i ajutaă la pierderea îân greutate, reducaâ nd totodataă riscul
de aparitție al cancerului. Ovaă zul inclus îân dieta zilnicaă alungaă oboseala sț i scade apetitul exagerat.

58
64. Tărâte de Ovăz Beneficii – Slăbit, Colesterol, Diabet, Constipatie
Persoanele care sunt preocupate de problema colesterolului sau a greutătii, precum și cele
care suferă de diabet, afectiuni cardiovasculare sau digestive, ar trebui să ia în
considerare adăugarea tărâtelor de ovăz în dieta lor zilnică. Tărâtele de ovăz sunt un
super-aliment, bogat în fibre și o multitudine de alte substante nutritive importante
pentru sănătatea noastră.

Tărâte de ovăz – Continut nutritional


O canaă de taă raâ tțe de ovaă z furnizeazaă 31% din doza necesaraă de seleniu (un mineral esentțial pentru
imunitate), 23% din doza zilnicaă recomandataă de fibre, 14% din necesarul de proteine, 8% din
procentul de carbohidratți, precum sț i Vitamina E, vitamine din complexul B, fier sț i fosfor. Nu contțin
calorii, colesterol sau sodiu.
Tărâte de ovăz - Beneficii
Taă raâ tțele de ovaă z detoxificaă organismul, îâl fortificaă , scad nivelul de colesterol, trigliceride sț i zahaă r din
saâ nge, ajutaă la mentținerea greutaă tții optime sț i la prevenirea bolilor cardiovasculare.
1. Scaă derea colesterolului
Un beneficiu major al taă raâ tțelor de ovaă z este capacitatea de a reduce nivelul colesterolului. Studiile au
araă tat caă beta-glucanul, principala fibraă solubilaă din taă raâ tțele de graâ u a ajutat la scaă derea
colesterolului total sț i a celui raă u. Taă raâ tțele de ovaă z ajutaă de asemenea la reducerea cantitaă tții de
colesterol absorbit din alimentele pe care le consumaă m. Acest lucru contribuie la prevenirea
acumulaă rii de plaă ci bacteriene îân artere.
2. Prevenirea bolilor cardiovasculare
Un al doilea avantaj al taă raâ tțelor de ovaă z este prevenirea bolilor de inimaă . ÎÎntr-un studiu efectuat pe
persoane cu un risc crescut de boli coronariene, cercetaă torii au constatat caă acest produs, prin
reducerea nivelului total de colesterol sț i de colesterol cu densitate scaă zutaă , poate combate
ateroscleroza, hipertensiune arterialaă , atacul de cord sț i accidentul vascular cerebral.
3. Adjuvant îân diabet
Taă raâ tțele de ovaă z au capacitatea de a produce o îâmbunaă taă tțire pe termen lung a nivelului de zahaă r din
saâ nge dupaă p masaă . Acestea îâncetinesc digestia de glucide sț i reduc rata absorbtției zahaă rului îân saâ nge.
Taă raâ tțele de ovaă z pot inclusiv cresț te sensibilitatea la insulinaă , fapt care îâi ajutaă foarte mult pe diabetici.
4. Taă raâ tțe de ovaă z pentru slaă bit
Cura de slaă bire cu taă raâ tțe de ovaă z este foarte eficientaă , sț i multaă lume o confirmaă . Fibrele din taă raâ tța de
ovaă z stimuleazaă pierderea îân greutate prin inducerea senzatției de satțietate. Fibrele îântaâ rzie absorbtția
sț i digestia alimentelor, amaâ naâ nd astfel senzatția de foame. Taă raâ tțele de ovaă z ne îâmpiedicaă saă consumaă m
mult calorii sț i produse care îângrasț aă. Unul din cele mai populare meniuri pentru slaă bi este bazat pe
taă raâ tțe de graâ u sț i iaurt la micul dejun.
5. Constipatție
Devenim constipatți atunci caâ nd din dieta noastraă zilnicaă lipsesc fibrele sau atunci caâ nd nu consumaă m
suficiente lichide. Fibrele din taă raâ tțe de ovaă z stimuleazaă tranzitul intestinal sț i mentțin scaunul moale.
Acest lucru este important pentru persoanele afectate de constipatții frecvente. ÎÎntr-un studiu efectuat
de canadieni, s-a demonstrat caă adaă ugarea de taă raâ tțe de ovaă z îân dieta de zi cu zi a adus subiectților o
îâmbunaă taă tțire a consistentței sț i frecventței misț caă rilor intestinale.
Cum se pot consuma tărâtele de ovăz - Retete
Taă raâ tțele de ovaă z se gaă sesc la toate magazinele naturiste. Pot fi preparate ca o cerealaă , amestecaâ nd 1
parte de taă raâ tțe de ovaă z sț i 2 paă rtți de apaă fierbinte sau lapte. Sau le potți adaă uga îân iaurt, braâ nzaă de vaci
sau smoothie-uri.

59
Taă raâ tțele de ovaă z se pot include sț i îân omletaă , îân salate, îân produse de patiserie sau panificatție. Se pot
face biscuitți, claă tite sau briosț e cu taă raâ tțe de ovaă z. Se pot folosi îân loc de pesmet la chiftelutțe sau
burgeri, sau se pot amesteca îân supe sț i tocaă nitțe.

65. Cura cu Orz Verde Pentru Diverse Boli – Germeni, Suc și Pulbere
Orzul verde este unul din elixirurile care poate readuce primăvara în trupurile noastre, în cel
mai deplin sens posibil. Plantele verzi, bogate în clorofilă, curătă și regenerează
sângele, refac mucoasa gastrică, alcalinizează și revitalizează toate sistemele corpului.
Astăzi, orzul verde, alături de iarba de grâu și lucerna verde, este considerat mai mult
decât o cereală traditională, și anume un adevărat medicament autohton.
Mai mult decaâ t toate preparatele din orz, sucul este un puternic detoxifiant, regenerator sț i echilibrant
asupra celor mai mari sț i importante sisteme sț i organe ale corpului. O curaă cu suc de orz verde
dureazaă 2-3 saă ptaă maâ ni, timp îân care se bea caâ te un sfert de pahar, cu jumaă tate de oraă îânainte de masaă .
> Îndicatții terapeutice
- Redaă tonusul psihic, combate depresia
– Are un efect pozitiv asupra emotțiilor
– Echilibreazaă sistemul endocrin, nervos sț i hormonal
– Previne alergiile verii
– Combate bolile de inimaă
– Ajutaă la tratarea tulburaă rilor digestive
– Ajutaă la drenarea ficatului sț i bilei
– Curaă tțaă tubul digestiv, reface flora gastro-intestinalaă
– Trateazaă sț i previne infectțiile respiratorii
– Remediazaă problemele pielii
Tratamente cu orz verde
• Cancer
Se bea caâ te un paă haă rel mic (50 ml), de 2 ori pe zi, dimineatța sț i seara, cu jumaă tate de oraă îânainte de
masaă . Sucul se dilueazaă cu putținaă apaă . Ajutaă la prevenirea formaă rii tumorilor sț i la regresia celor deja
instalate îân corp. Are efecte dovedite îân cancerul de piele, cancer de saâ n, cancer ovarian, cancer la
saâ nge (leucemie) sț i cancer pancreatic. Rezultate bune au fost obtținute prin efectuarea de clisme cu
suc de orz verde, o dataă la 3 zile.
La fel de eficientaă este cura cu germeni de orz verde, caâ te 2 linguri pe zi. Tot îân cazul cancerului, se
mai poate îâncerca un tratament cu macerat de 2 ore din orz verde, preparat dintr-o linguritțaă de
pulbere de orz verde sț i 100 ml de apaă rece. Se strecoaraă sț i se bea cu jumaă tate de oraă îânainte de masaă .
• Anemie, lipsă de vitamine și minerale
Se consumaă caâ te 2-3 linguri de germeni de orz pe zi. La copii anemici se poate da caâ te o linguritțaă, de
2-3 ori pe zi. Un tratament mai plaă cut la gust este cel pe bazaă de germeni de orz tocat cu miere sau
fructe.
• Afectiuni respiratorii și cardiovasculare
O curaă sau mai multe de o lunaă de zile cu caâ te 2 linguri de germeni de graâ u pe zi poate ajuta la
tratarea bronsț itelor cronice sau tuberculozei, diabetului, cardiopatiei ischemice, artritei, flebitei,
nevralgiilor sau insomniilor. Este un tratament bun sț i pentru persoanele care au suferit un infarct.
• Boli de ficat
Se bea caâ te un pahar de suc de orz verde pe zi, sau chiar 2, dacaă este vorba despre hepatite acute sau
cronice. Tratamentul dureazaă 7 zile. Sucul de orz verde regenereazaă celula hepaticaă , ajutaă la drenarea
ficatului, stimuleazaă sistemul imunitar sț i distruge virusț ii hepatici.
• Afectiuni digestive (ulcer, gastrită, colită, pancreatită)
Se bea caâ te un sfert de pahar de suc de orz verde diluataă cu apaă , de 3-4 ori pe zi. Sau se poate urma un
tratament cu caâ te 2 linguri de orz îâncoltțit pe zi.

60
• Hemoroizi, varice, circulatie periferică proastă
Se bea caâ te un pahar de suc de orz verde pe zi, îân cure de caâ te o saă ptaă maâ naă .
• Infertilitate, sterilitate, impotentă
Se bea caâ te un pahar de suc de orz verde cu o linguritțaă de miere de albine, îân cure de caâ te 30 de zile.
Are efecte benefice asupra sistemului hormonal la femei sț i baă rbatți, sț i stimuleazaă circulatția saâ ngelui
din zona genitalaă . Femeile care suferaă de infertilitate pot îâncerca caâ teva cure de caâ te 3 luni cu caâ te 1-3
linguri de germeni de orz pe zi.
• Schizofrenie
Se poate obtține o ameliorare a simptomelor acestei boli prin consumul a 1-2 pahare de suc de orz
verde pe zi, timp de 2-4 saă ptaă maâ ni. Dupaă o pauzaă de 10 zile, tratamentul se poate relua.
• Acnee, eczeme, pistrui, curățarea tenului
Dupaă o curaă de 1-2 saă ptaă maâ ni cu caâ te un pahar de suc de orz verde pe zi, se poate observa o
îâmbunaă taă tțire a pielii. Tenul devine curat sț i luminos. Efectul se datoreazaă detoxifierii corpului sț i
reglaă rii hormonilor. Pentru estomparea pistruilor, se pun comprese cu suc de orz verde pe fatțaă, seara.
• Întărirea părului și unghiilor
Se recomandaă caâ te 1-2 linguri de germeni de orz pe zi, pentru îântaă rirea firului de paă r sț i a unghiilor.

66. Ce este Quinoa – Super-Alimentul Viitorului


Quinoa este o cereală care datează de acum 3000-4000 de ani, de când popoarele incașe au
descoperit că această sământă este bună pentru consumul uman. Quinoa a fost denumită
“era de aur a incașilor“, sau, mai nou “super-cereala viitorului“, datorită continutului
nutritiv fabulos și a beneficiilor pe care le aduce sănătătii.
Quinoa – Proprietăti impresionante
Toataă lumea vorbesț te despre Quinoa. Are un gust minunat de nucaă , este extrem de bogataă îân proteine
– mult mai bunaă decaâ t soia, sț i face parte dintr-o altaă tendintțaă majoraă de azi: dietele faă raă gluten.
Organizatția pentru Alimentatție sț i Agriculturaă a Natțiunilor Unite a propus ca anul 2013 saă fie
recunoscut îân mod oficial drept “Anul Înternatțional al Quinoa”. Guvernul din Bolivia a nominalizat
Quinoa ca un aliment cu o valoare nutritivaă extraordinaraă , o biodiversitate impresionantaă sț i cu un rol
esentțial îân asigurarea saă naă taă tții la nivel mondial.
> O sursaă fabuloasaă de proteine sț i antioxidantți
Cercetaă torii au descoperit 2 tipuri de antioxidantți sț i 2 flavonoide regaă site îân cantitaă tți foarte mari îân
Quinoa – quercetin sț i kaempferol. Concentratția acestor douaă flavonoide este mai mare îân Quinoa
decaâ t îân afine sau merisț oarele de munte.
Studii recente au oferit de asemenea o listaă extinsaă cu fitonutrientții anti-inflamatori din Quinoa. ÎÎn
comparatție cu alte cereale precum graâ ul sau orzul verde, Quinoa este mult mai bogataă îân graă simi
saă naă toase, importante pentru inimaă . Quinoa oferaă de asemenea cantitaă tți semnificative de acizi grasț i
Omega-3.
Lucrul cel mai uimitor este caă acest aliment nu îâ sți pierde proprietaă tțile atunci caâ nd este supus la
procese de fierbere sau gaă tire, acest lucru datoraâ ndu-se mai ales gamei diverse de antioxidantți
contținutți.
Quinoa – Beneficii uimitoare pentru sănătate
1. Quinoa este un aliment perfect pentru vegetarieni sț i pentru cei care nu consumaă carne, îântrucaâ t are
un contținut fascinant de proteine de origine vegetalaă . Mai mult decaâ t ataâ t, Quinoa este o proteinaă
completaă , sț i contține toate cele 9 tipuri de aminoacizi esentțiali.
2. Saponinele din Quinoa sunt utile pentru vindecarea leziunilor cutanate, fiind un aliment cu
proprietaă tți antiseptice semnificative.
3. Quinoa este un aliment alcalinizant, care cresț te nivelul de alcalinitate a corpului, la fel de mult ca
orezul sț i cerealele îâncoltțite.

61
4. Nu contține gluten. Din moment ce aceastaă cerealaă nu face parte din familia graâ ului, este un aliment
lipsit de gluten. Milioane de oameni au descoperit caă se simt mai bine sț i au mai mult spor îân
îâncercarea de a slaă bi atunci caâ nd dieta lor contține alimente saă race îân gluten.
5. Quinoa este un carbohidrat complex cu un indice glicemic scaă zut. Acest lucru este din nou un
sprijin important pentru managementul greutaă tții corporale. Quinoa are putține calorii sț i oferaă un tip
de energie densaă pentru organism.
6. Quinoa contține aproape de 2 ori mai multe fibre decaâ t alte cereale, cu rol îân gestionarea
problemelor digestive, mai ales constipatția. Consumul de Quinoa ajutaă de asemenea la prevenirea
bolilor de inimaă prin reducerea hipertensiunii arteriale sț i a diabetului zaharat. Fibrele contribuie la
scaă derea colesterolului sț i a glucozei din saâ nge, reduc riscul de a dezvolta hemoroizi sț i ajutaă la
pierderea îân greutate.
7. Quinoa este o sursaă vegetalaă de fier, un oligoelement care ajutaă la mentținerea celulelor de saâ nge
rosț ii saă naă toase – acestea fiind baza unei hemoglobine functționabile. Fierul transportaă oxigenul de la o
celulaă la alta sț i furnizeazaă oxigen pentru musț chi sț i procesul de contractție a lor. Fierul îâmbunaă taă tțesț te
de asemenea functția creierului, ajutaă la sinteza neurotransmitțaătorilor, la reglarea temperaturii
corpului sț i sprijinaă activitatea enzimelor sț i a metabolismului energetic.
8. Quinoa contține lizinaă , o substantțaă esentțialaă pentru cresț terea sț i repararea tțesuturilor.
9. Quinoa este bogataă îân magneziu, un mineral care ajutaă la relaxarea vaselor de saâ nge sț i la calmarea
migrenelor. Este de asemenea implicat îân mentținerea unui nivel optim al zahaă rului din saâ nge sț i
reducerea diabetului zaharat de tip 2. Alte beneficii ale magneziului includ transmiterea impulsurilor
nervoase, detoxifierea corpului, producerea de energie, sau formarea oaselor sț i a dintților.
10. Quinoa are un contținut mare de Vitamina B2, care îâmbunaă taă tțesț te metabolismul energetic îân
interiorul creierului, fiind renumitaă pentru capacitatea de a produce nivelul de energie adecvat
pentru celula muscularaă . Vitamina B2 ajutaă la reducerea frecventței migrenelor.
11. Quinoa contține mangan, un antioxidant care ajutaă la prevenirea deterioraă rii mitocondriilor îân
timpul productției de energie, precum sț i la protejarea celulelor rosț ii din saâ nge sț i a altor celule de
efectele daă unaă toare ale radicalilor liberi.
– Retete
Quinoa se gaă tesț te cel mai simplu ca un orez, prin fierbere. Se folosesț te exact ca la orez, o parte de
Quinoa sț i 2 paă rtți de apaă . Se fierbe un sfert de oraă , paâ naă caâ nd boabele se umflaă . Dupaă fierbere, se lasaă
un sfert de oraă îân repaus. Apoi se poate servi ca orice orez, cu ulei de maă sline, sau se poate adaă uga la
salate sau sandwhiciuri. Quinoa se poate caă li usț or îân ulei de maă sline, pentru un gust mai intens.

67. Germeni de Grâu – Beneficii Sistemul Nervos, Endocrin și Genital la Femei


O doză zilnică de germeni de grâu sau ulei de germeni de grâu este modul ideal de a ne
îmbogăti dieta și organismul cu o concentratie strașnică de substante nutritive
puternice. Germenii de grâu contin o proteină de înaltă clasă și foarte mult ulei. Mai
important decât aceștia, sunt însă fosfatii, care joacă un rol esential în mentinerea
sistemului nervos sănătos. Dar mai important decât orice, este cantitatea mare de
Vitamina E din germenii de grâu.
Vitamina E - importantaă pentru glandele endocrine sț i metabolism
Vitamina E este numitaă sț i vitamina fertilitaă tții, deoarece ajutaă la buna dezvoltare sț i functționare a
organelor de reproducere. Ovarele sț i testiculele au îânsaă un rol mult mai important prin secretțiile lor
îân saâ nge, sț i sunt parte din categoria de organe numite glande endocrine. Putțini sț tiu caă Vitamina E are
o influentțaă majoraă îân ceea ce privesț te functționarea corectaă a acestor glande sț i a metabolismului.
100 g de germeni de graâ u contțin 30 mg de Vitamina E puraă . Consumul de germeni de graâ u ajutaă
femeile saă conceapaă mai repede sț i saă previnaă nasț terile premature sau avortul spontan. Foarte bine se
pot extrage beneficiile acestor cereale pentru femeile gravide din capsulele cu ulei de germeni de
graâ u.

62
Băi de șezut cu germeni de grâu - pentru insuficientțaă ovarianaă
Însuficientța boalaă este de multe ori o cauzaă mai putțin cunoscutaă a cresț terii necontrolate îân greutate sț i
a obezitaă tții la femei. Foarte bune roade dau îân acest caz baă ile de sț ezut cu germeni de graâ u sț i alte
plante medicinale pentru femei. Germenii de graâ u ajutaă la stimularea ovarelor, cresț terea ratei
metabolice sț i eliminarea graă similor nocive.
Germeni de grâu - pentru buna dezvoltare a copiilor sț i rezistentța adultților
Adultții care resimt o stare permanentaă de obosealaă , lipsaă de vigoare sț i surmenaj sau stres
neurastenic, au nevoie de un aport de Vitamina E naturalaă . Aceasta se poate lua din capsulele de ulei
de germeni de graâ u, sau din alte surse alimentare, cum este salata verde, soia sau maă crisț ul. Înclusiv
impotentța se poate trata cu ajutorul acestui ulei miraculos.
Germenii de graâ u ajutaă sț i copiii saă se dezvolte sț i saă creascaă corect, avaâ nd o influentțaă beneficaă asupra
celor mai importante glande ale copiilor. Gustul delicios al germenilor de graâ u face acest produs usț or
de acceptat de cei mici. Germenii de graâ u pot fi presaă ratți îân supe sau musli, sau pe chifle duci servite
cu miere de albine la micul dejun.
Familiile care locuiesc îân zone acaparate de dezvoltarea modernaă socialaă ar trebui saă includaă mai
multe cereale integrale sț i produse naturale îân dieta zilnicaă . Germenii de graâ u sunt o hranaă
concentrataă recomandataă de nutritționisț ti pentru un consum regulat.
Continut nutritional complet
Pe laâ ngaă vitamina E, germenii de graâ u contțin sț i acizi grasț i esentțiali care combat inflamatțiile sț i
protejeazaă sistemul imunitar sț i cardiovascular. Lecitina din acest ulei este esentțialaă pentru saă naă tatea
creierului, ficatului sț i inimii. Octacosanolul este un tip de alcool care cresț te rezistentța sț i performantța
îân timpul activitaă tților fizice sau sportive. Gama completaă de vitamine B din germenii de graâ u
contribuie la stimularea digestiei, functției intestinale sț i absorbtției de substantțe nutritive îân corp.

68. Hrișca – Beneficii Pentru Pentru Inimă, Oase, Diabet, Menopauză


Deși numele ar putea sugera o similaritate cu grâul, hrișca (Fagopyrum esculentum) este de
fapt o sământă de fructe, strâns legată mai degrabă de rubarbă, măcriș și troscot. Hrișca
are o formă triunghiulară unică, o culoare roz-maro, și aceeași dimensiune ca și bobul
de grâu. Pentru a deveni comestibile, carena lor exterioară trebuie să fie îndepărtată cu
ajutorul unor metode speciale de frezare.
Hrișca – Proprietăti și Beneficii
La fel ca sț i graâ ul, hrisț ca poate fi un substituent adecvat pentru faă ina din graâ u, mai ales pentru cei care
au intolerantțaă la gluten sau alergici la graâ u. Din florile acestei plante, albinele produc un tip de miere
puternic aromat sț i îânchis la culoare. Hrisț ca se poate gaă si sub formaă de fulgi sau bobe praă jite, folosite
pe scaraă largaă la maâ ncaă rurile traditționale europene. ÎÎn Statele Unite, hrisț ca este frecvent utilizataă îân
terci sț i la claă tite. Boabele îântregi, nepraă jite, sunt cunoscute sub formaă de boabe de hrisț caă sau hrisț caă
decojitaă .
Hrisca este un centru puternic de substantțe nutritive. Dat fiind faptul caă nu contține gluten, hrisț ca
poate fi folositaă ca alternativaă naturalaă pentru graâ u, secaraă , orz sau ovaă z.
Are un contținut ridicat de fibre sț i proteine , precum sț i cantitaă tți semnificative de fier sț i magneziu. Mai
mult, îân hrisț caă se regaă sesc cei 8 aminoacizi esentțiali, precum sț i fitonutrientți care luptaă îâmpotriva
bolilor.
1. Ajută la pierderea în greutate
Cerealele integrale pot fi de mare ajutor îân curele de slaă bire. Hrisț ca are mult mai putține calorii decaâ t
graâ ul sț i orzul. Nu contține graă simi saturate sț i nici colesterol, ci este îân schimb bogataă îân proteine sț i
fibre. Aceastaă combinatție ajutaă la suprimarea apetitului, buna digerare a alimentelor sț i cresț terea
rezistentței masei musculare.

63
2. Un aliment ideal pentru diabetici
Fiind saă racaă îân calorii sț i graă simi, hrisț ca este un aliment minunat pentru persoanele cu diabet zaharat.
Hrisț caă este ambalataă cu o substantțaă chimicaă ce îântaă resț te peretții capilarelor sț i reduce hemoragiile,
diminuaâ nd astfel riscul de accident vascular cerebral sau atac de cord la persoanele cu diabet su
hipertensiune arterialaă .
Hrisț ca îâmbunaă taă tțesț te integritatea micro-vascularaă sț i circulatția la diabetici, prevenind astfel
deteriorarea nervilor sț i a celulelor musculare, sț i deteriorarea functției renale.
3. Reduce tensiunea arterială
Hrisț ca este o sursa bunaă de magneziu, care este esentțial îân îâmbunaă taă tțirea tensiunii arteriale, prin
relaxarea vaselor de saâ nge. Consumul de hrisț caă ajutaă la reducerea tensiunii arteriale natural, faă raă saă
fie nevoie de substantțe chimice daă unaă toare.
4. Îmbunătătește sănătatea cardiovasculară
Bogaă tția vitaminelor B contținute, face hrisț ca saă fie extrem de beneficaă pentru inimaă . Aceste vitamine
reduc concentratția de colesterol din saâ nge. Niacina provoacaă o cresț tere a lipoproteinelor cu densitate
mare(HDL), care sporesc sț i mai mult rezistentța vaselor de saâ nge sț i eliminarea colesterolului. Îar
mineralele precum fierul, magneziul, fosforul, cuprul sț i manganul ajutaă la reducerea tensiunii
arteriale sț i mai buna oxigenare a saâ ngelui
Hrisț ca este o sursaă importantaă de proteine de îânaltaă calitate, care combat formare de plaă ci sț i
cresț terea trigliceridelor. De aceea este un aliment benefic pentru persoanele care au functția inimii
slabaă .
5. Protectie împotriva cancerului de sân
Studiile au araă tat caă o dietaă bogataă îân fibre din cereale integrale cum este hrisț ca, poate reduce riscul
de cancer de saâ n. De fapt, consumul de astfel de fibre reduce riscul de a dezvolta cancer de saâ n la
femeile aflate îân perioada de pre-menopauzaă .
Proprietaă tțile antioxidante pe care hrisț ca le detține sunt adesea exploatate ca un antidot pentru
radicalii liberi. Antioxidantții de tipul lignanilor joacaă un rol important îân receptția estrogenului, sț i de
aceea hrisț ca este un aliment vital pentru femeile la menopauzaă , caâ nd riscul de a dezvolta cancer din
cauze hormonale este mai mare.
6. Previne aparitia calculilor biliari
Fibrele insolubile din hrisț caă îâmpiedicaă formarea de calculi biliari, prin faptul caă viteza lor stimuleazaă
misț carea alimentelor îân intestine, maă rind astfel sensibilitatea la insulinaă sț i scaă zaâ nd secretția acizilor
biliari sț i a zahaă rului din saâ nge.
7. Întărește structura osoasă
Manganul prezent îân hrisț caă asiguraă structura osoasaă saă naă toasaă prin procesul de formarea de enzime
esentțiale pentru construirea oaselor, actționaâ nd ca o co-enzimaă pentru progresia metabolicaă din corp.
De asemenea, hrisț ca este implicataă activ îân formarea de tțesut conjunctiv, îân absorbtția calciului sț i
metabolismului zahaă rului sț i graă similor.
Magneziul din hrisț caă este de asemenea benefic pentru oase sț i saă naă tatea dentaraă . Acesta faciliteazaă
absorbtția calciului de caă tre organism sț i previne aparitția osteoporozei.
8. Alte beneficii
Datoritaă multțimii de minerale sț i flavonoide, hrisț ca este eficientaă îân cresț terea hemoglobinei sț i tratarea
gripei sț i raă celii, a depresiei sț i a tulburaă rilor hepatice.

69. Năutul – O Proteină Vegetală

64
Năutul (Cicer arietinum L.) este o cereală antică, originară din Orientului Mijlociu, având o
tradiţie de aproape 8.000 de ani. Face parte din aceeaşi familie cu lintea, soia, mazărea
şi fasolea. De la scăderea colesterolului şi a zahărului din sânge, până la inhibarea
apetitului, pierderea în greutate şi sănătatea cardiovasculară, năutul este o cereală
multi-binefăcătoare.
Conţinut nutriţional năut
Naă utul, sa fasolea garbanzo, este cultivataă peste tot îân lume. Este o bunaă sursaă de carbohidraţi şi
proteine, iar calitatea proteinei pe care o conţine este foarte bunaă . Naă utul are cantitaă ţi semnificative
de toţi aminoacizii esenţiali, cu exceptția aminoacizilor care conţin sulf. Conţine de asemenea fibre
alimentare, zaharuri simple şi lipide îân cantitaă ţi mici. Cea mai mare bogaă ţie nutritvaă a naă utului este
conţinutul formidabil de acizi graşi nesaturaţi – acid linoleic şi oleic. Seminţele de naă ut conţin şi
minerale şi vitamine, precum calciul, magneziul sau potasiu, niacina, tiamina, Vitamina A şi acid folic.
ÎÎn combinaţie cu alte cereale şi leguminoase, naă utul promite efecte terapeutice minunate asupra
unora din cele mai populare boli: cardiovasculare, digestive, diabet sau unele forme de cancer.
Acest tip de fasole are un gust delicios de nucaă , şi o texturaă untoasaă . Nutriţioniştii spun caă este unul
din cele mai versatile alimente, fiind incorporat îân bucaă taă ria Orientului Mijlociu şi Îndiei. Naă utul nu
este numai de culoare bej, ci se poate gaă si şi îân nuanţe de verde, roşu, maro sau negru, îântocmai ca
lintea.
> Fibrele şi pierderea în greutate
Ca li celelalte tipuri de fasole, naă utul este o sursaă fabuloasaă de proteine şi fibre alimentare solubile şi
insolubile. Fibrele solubile formeazaă o substanţaă gelatinoasaă îân tractul digestiv stimuleazaă evacuarea
bilei. Studiile au araă tat caă fibrele insolubile facilizeataă scaunul, previn constipaţia şi pot chiar trata
unele tulburaă ri digestive.
Pentru controlul foamei şi al greutaă ţii, se poate consuma o jumaă tate de ceaşcaă de naă ut pe zi.
> Năutul proteine pentru vegetarieni
Naă utul conţine proteine de cea mai îânaltaă calitate. ÎÎn combinaţie cu graâ u, naă utul poate oferi o
cantitate de proteine comparabilaă cu cea oferitaă de carne sau de produsele lactate, faă raă un aport
nedorit de calorii şi graă simi saturate.
> Creşte nivelul de energie
Manganul din naă ut este un moneral esenţial cu roluri multiple asupra pa numeroase sisteme din corp.
Este implicat îân stimularea unor enzime importante îân producerea de energie şi îân apaă rarea
antioxidantaă îâmpotriva bolilor. O singuraă ceaşcaă de naă ut boabe ne poate furniza 84,5% din valoarea
recomandataă pe zi pentru acest mineral.
Conţinutul mare de fier este un alt motiv pentru care naă utul poate stimula creşterea energiei
corpului. Acest lucru este deosebit de important pentru femeile îân perioada de menstruaţie, pentru
femeile îânsaă rcinate şi pentru cele care alaă pteazaă şi au copii îân creştere.
Fierul este o componentaă integrantaă a hemoglobinei, care transportaă oxigenul de la plaă maâ ni la toate
celulele corpului, şi este parte a sistemelor enzimatice-cheie pentru producerea de energie şi
stimularea metabolismului.
> Scade glicemia şi stabilizează nivelul zahărului în sânge
Fibrele solubile din naă u sunt responsabile pentru efectul de reglare a nivelului de zahaă r din saâ nge.
Persoanele rezistente la insulinaă , cele care au hipoglicemia sau diabet, sunt sfaă tuite saă consume mai
multe fibre pentru arderea graă similor şi transformarea lor îâm energie. Naă utul are au indice glicemic
foarte mic, ceea ce îânseamnaă caă carbohidraţii sunt digeraţi şi defalcaţi îântr-un proces lent şi sigur.
Acest lucru este extrem de util pentru pierderea îân greutate, îântrucaâ t controleazaă şi apetitul.
> Năutul tine inima sănătoasă
Consumul regulat de naă ut poate reduce colesterolul raă u şi colesterolul total. Aceastaă cerealaă conţine
cantitaă ţi semnificative de acid folic şi magneziu. Acidul folic reduce nivelul de aminoacizi, şi îântîâreşte
vasele de saâ nge. Studiile au descoperit caă naă ut poate reduce inclusiv riscul de atac de cord. Pentru

65
scaă derea colesterolului şi prevenirea bolilor de inimaă , se poate consuma un sfert de ceaşcaă de naă ut pe
zi.
> Beneficii pentru femei
Naă utul conţine fitochimicale numit saponine, care pot actționa ca antioxidanţi îân prevenirea
cancerului de saâ n şi osteoporozei, precum şi îân diminuarea bufeurilor de la menopauzaă .
> Beneficii pentru copii
Naă utul este considerat unul dintre primele 10 alimente cele mai saă naă toase pentru bebeluşi, fiind
recomandat a fi introdus îân alimentaţia bebeluşului, îâncaă de la 10 luni. Are gust de alune şi o texturaă
cremoasaă , fiind îân general acceptat uşor de caă tre bebeluşi.
Totodataă , naă utul este unul dintre alimentele care pot cauza probleme digestive, acesta fiind motivul
principal pentru care anumitți pediatri îâl recomandaă copiilor de peste un an, sau un an jumate. ÎÎn
general, nu cauzeazaă alergii, dar pot saă aparaă probleme digestive datoritaă conţinutului mare de
proteine.
Cum se prepară/consumă năutul?
Naă utul este un ingredient extrem de versatil. Se poate adaă uga la salate, supe şi tocane sau fripturi.
Este deseori folosit ca substituent pentru ouaă îân cazul produselor de patiserie, sau pentru popcorn.
ÎÎnainte de a gaă ti naă utul este bine saă se cureţe de impuritaă ţi şi saă se spele sub un jet de apaă rece.
Naă utul uscat necesitaă un timp mai mare de fierbere (1-2 ore). De aceea este bine ca naă utul uscat saă fie
pus la îânmuiat cu 12-24 de ore îânainte de gaă tire, pentru a elimina şi substanţele care pot provoca
gaze. ÎÎn acest caz, timpul de fierbere se va reduce paâ naă la 30 de minute.
Se poate fierbe şi la abur sau îân apaă , şi cel mai adesea se gaă teşe sub formaă de humus (naă ut fiert şi
pisat), consumat cu laă maâ ie, usturoi şi ulei de maă sline. Se poate prepara şi sub formaă de supaă creme.
Cum alegem năutul?
Naă utul este comercializat sub formaă uscataă (la vrac sau preambalat), sau la conservaă . Seminţele
trebuie saă fie îântregi şi lipsite de umezealaă . Naă utul uscat se depoziteazaă îântr-un recipient îânchis, îântr-
un loc uscat, raă coros şi ferit de luminaă . Poate fi paă strat paâ naă la 12 luni.

70. Porumbul – Boabe Dulci de Sănătate: Proprietăţi şi Beneficii


Porumbul dulce (Zea mays), denumit regional şi cucuruz sau păpuşoi, este unul dintre cele
mai populare cereale din lume şi reprezintă un ingredient de bază pentru multe ţări,
inclusiv în Statele Unite și în tările africane.
Porumb – proprietăţi şi beneficii
Porumbul oferaă nu numai caloriile necesare pentru un metabolism saă naă tos zi cu zi, dar este şi o sursaă
importantaă de vitamine A, B, E sț i multiple minerale. Contținutul mare de fibre ne asiguraă caă porumbul
joacaă un rol important îân prevenirea bolilor de naturaă digestivaă , cum este constipatția, hemoroizii sau
cancerul colorectal. Antioxidantții prezentți îân porumb sunt agentți anti-cancerigeni puternici, de
asemenea cu rol îân prevenirea bolii Alzheimer.
Porumbul este un produs delicios pentru orice masaă , bogat in fitochimicale cu rol protectiv îâmpotriva
unui numaă r mare de boli cronice. ÎÎntre beneficiile de saă naă tate pe care ni le aduce consumul de
porumb dulce enumeraă m: controlul diabetului zaharat, prevenirea bolilor de inimaă , reducerea
tensiunii arteriale sț i prevenirea riscului de defecte ale tubului neural la nasț tere.
> O sursă consistentă de vitamine
Vitamina A. Porumbul galben este o sursaă naturalaă de beta-caroten, care formeazaă vitamina A îân
organism, cu rol îân sprijinirea vederii şi menţinerea saă naă taă ţii pielii.
Vitamina B1 şi B3. Porumbul este bogat îân vitamina B. Conţine îân special tiamina si niacinaă . Tiamina
este esentialaă pentru funcţia cognitivaă şi un sistem nervos puternic. Deficitul de niacinaă duce la
pelagra, o boalaă care se manifestaă prin diaree, dementțaă sț i dermatitaă , îântaâ lnitaă frecvent la persoanele
subnutrite.

66
Vitamina B5. Porumbul este de asemenea o bunaă sursaă de acid pantotenic – o vitaminaă esentțialaă
pentru metabolismul carbohidratților, proteinelor sț i lipidelor din organism.
Acid folic. Porumbul oferaă un procent semnificativ din cerintța zilnicaă de acid folic. Deficitul de acid
folic la femeile gravide poate duce la nasț terea de copii subponderali sau cu defecte de tub neural la
nou-naă scuţi.
Vitamina E. ÎÎn boabele de porumb se gaă sesc cantitaă ţi mari de vitamina E, un antioxidant natural
puternic, esentțial pentru cresț tere sț i protectție îâmpotriva bolilor şi maladiilor de tot felul.
> Asigură minerale necesare – pentru oase şi inimă
Porumbul contține fosfor din abundenţaă , precum şi magneziu, mangan, zinc, fier, cupru şi urme de
minerale – cum este seleniul, o substanţaă greu de gaă sit îân dietele obişnuite. Fosforul este esential
pentru o cresț tere normalaă , pentru saă naă tatea oaselor şi functionarea optimaă a rinichilor. Magneziul
este necesar pentru mentținerea unui ritm cardiac normal sț i pentru cresț terea rezistentței osoase.
> Luptă împotriva cancerului
Conform unor studii efectuate la Universitatea Cornell din Îthaca, New York, porumbul conţine
antioxidanţi care luptaă îâmpotriva cancerului cauzat de radicalii liberi. Spre deosebire de multe alte
produse alimentare gaă tite, porumbul dulce gaă tit (îân special fiert sau copt) cresț te cantitatea de
antioxidanţi utilizabili de corpul nostru.
ÎÎn graă untele de porumb s-a descoperit şi un compus fenolic numit acid ferulic, un agent anti-
cancerigen care se dovedeşte a fi eficace îân lupta îâmpotriva tumorilor care duc la cancer de saâ n şi
cancerul hepatic. Antocianii gaă siţi îân porumbul mov acţioneazaă de asemenea ca nişte eliminatori ai
celulor cancerigene cauzate de radicalii liberi.
• Previne anemia
Vitamina B12 si acidul folic prezenţi îân porumb au puterea de apreveni anemia cauzata de o
deficienţaă de aceste vitamine.
• Scade colesterolul LDL şi protejează inima
Conform cercetaă torilor, uleiul de porumb are un efect anti-aterogen asupra nivelului de colesterol şi
reduce riscul de diverse boli cardiovasculare. Studiile nutriţionale biochimice arataă caă uleiul de coji
de porumb scade colesterolul plasmatic raă u prin reducerea absorbtției acestuia îân organism.
• Diabet zaharat si hipertensiune arterială
Consumul de boabe de porumb ajutaă la gestionarea diabetului non-insulino-dependent şi a diabetului
zaharat, şi este eficient îâmpotriva hipertensiunii arteriale datoritaă fitochimicalor fenolice prezente la
nivelul acestei cereale.
•Previne hemoroizii şi cancer colorectal
O ceaşcaă de boabe de porumb conţine 18,4% din cantitatea de fibre recomandataă zilnic. Fibrele de
calitate din porumb ajutaă la atenuarea problemelor digestive, de tipul constipaţiei sau hemoroizilor,
precum sț i la reducerea riscului de cancer de colon.
> Beneficii cosmetice
Amidonul din porumb este utilizat îân fabricarea a multe produse cosmetice. Acesta poate fi de
asemenea aplicat local pentru a calma eruptții cutanate sț i iritatții ale pielii. Produsele cosmetice pe
bazaă de porumb pot fi folosite îân locul produsele de îângrijire convenţionale, care au componente
petroliere cancerigene.
Cum se consumă porumbul?
Te invitaă m la o porţie zdravaă naă de porumb fiert, sau de maă maă ligaă , pentru a beneficia de toate aceste
calitaă ţi minunate! Boabele de porumb se pot folosi la o mulţime de maâ ncaă ruri: cu mazaă re, pizza,
salate, etc. Existaă astaă zi îân magazine şi paâ ine de porumb.

71. Orz Verde – Bobul Miracolelor: Beneficii Pentru Intestin, Colon, Inimă şi
Diabet

67
Orzul este un bob de cereală extrem de versatil, cu o aromă bogată şi delicioasă de nucă, de
consistenţă păstoasă, ca urmare a continutului de gluten. Seamănă cu bobul de grâu la
aspect, dar este putin mai deschis la culoare. Maltoza este un zahăr din orz folosit ca
îndulcitor pentru siropuri, sau ca ingredient pentru bere și alte băuturi alcoolice.
ÎÎn multe studii s-a dovedit caă orzul şi consumul de cereale integrale îân general oferaă o protecţie mare
îâmpotriva bolilor de inimaă : aterosclerozaă , accident vascular cerebral ischemic, diabet, obezitate sau
moarte prematuraă . Un nou publicat îân Jurnalul American de Nutriţie Clinicaă explicaă motivele care stau
la baza acestor constataă ri şi recomandaă cel puţin 3 porţii de cereale integrale zilnic.
Conţinutul nutriţional al bobului de orz este spectaculos. Conţine fibre, seleniu, fosfor, cupru sț i
mangan. Lignani din orz şi seleniul combat cancerul de colon şi boli de inimaă , cuprul previne şi
trateazaă artrita, iar fosforul şi calciul contribuie la formarea matricei minerale a oaselor.
1. Orzul verde reglează activitatea intestinului şi colonului
Orzul verde oferaă saă naă taă ţii intestinale un implus benefic. ÎÎn plus fatțaă de reducerea timpului de tranzit
a materiilor fecale, consumul de orz scade riscul de cancer de colon sț i de hemoroizi. Fibrele solubile
conţinute sunt o sursaă de hranaă minunataă pentru bacteriile “prietenoase” din intestinul gros. Acestea
produc un acid gras numit acid butiric, care servesț te drept combustibil primar pentru celulele
intestinului gros sț i care ajutaă la mentținerea unui colon saă naă tos. Aceste bacterii utile creeazaă altți doi
acizi grasț i – acid propionic sț i acetic, utilizaţi de corp ca energie pentru celulele ficatului sț i musț chilor.
Un studiu efectuat pe femei care au consumat orz zi de zi timp de 16 ani a araă tat de asemenea caă
acestea au avut caâ ştigat mai multaă protecţie îâmpotriva calculilor biliari cu 13% mai mic.
2. Orz verde scade colesterolul şi riscul bolilor de inimă
Acidul propionic din fibrele orzului este partțial responsabil pentru reducerea nivelului de colesterol
din saâ nge. Aceste fibre conţin de asemenea beta glucan, care ajutaă la scaderea colesterolului prin
stimularea acizilor biliari sț i eliminarea acestora din organism prin fecale. Fibrele solubile au marele
avantaj caă pot reduce cantitatea de colesterol fabricat de ficat. Acest lucru este foarte benefic pentru
persoanele cu boli de inimaă .
Un studiu publicat recent confirmaă faptul caă consumul de alimente bogate in fibre, cum este orzul,
ajutaă la prevenirea bolilor de inima. Aproape 10.000 de adulţi americani au participat la acest studiu
şi au fost monotorizaţi timp de 19 ani. Cei care au consumat 21 g de fibre pe zi au prezentat cu 12%
mai putține riscuri de a dezvolta boli coronariene şi cardiovasculare. Fibrele din orz pot îâmpiedicaă de
asemenea creşterea nivelul de zahaă r din saâ nge la persoanele cu diabet zaharat.
3. Protectie suplimentară împotriva aterosclerozei
ÎÎn plus fatțaă de fibrele solubile, orzul este o sursaă fantasticaă de vitamina B, care oferaă protejeazaă
îâmpotriva factorilor de risc cardiovascular. Niacina ajutaă la reducerea colesterolului total si a
lipoproteinelor – mult mai periculoase decaâ t colesterolul, pentru caă poate duce la formarea de
cheaguri de saâ nge. O ceascaă de orz verde furnizeazaă 14,2% din cantitatea de Vitamina B necesaraă
zilnic.
4. Beneficii cardiovasculare pentru femei la menopauză
O porţie de orz, de cel putțin 6 ori pe saă ptaă maâ naă este o idee bunaă pentru femeile aflate in perioada de
menopauzaă şi postmenopauzaă , care cu nivel ridicat de colesterol, hipertensiune arteriala sau alte
semne ale bolilor cardiovasculare. Studiile spun caă orzul poate îâncetini progresia aterosclerozei.
Orientarile dietetice ale specialiştilor recomandaă cel putin 3 porţii de cereale integrale pe zi: orz,
hrişcaă , porumb, mei, quinoa, orez brun, secaraă sau graâ u integral.
5. Orzul verde combate insuficienţa cardiacă
Însuficienţa cardiacaă este principala cauzaă de spitalizare îân raâ ndul persoanelor îân vaâ rstaă . ÎÎntrucaâ t
studiile au araă tat caă consumul de cereale integrale şi fibre dietetice reduce riscul de hipertensiune
arterialaă şi atac de cord, cercetatorii de la Harvard au decis saă analizeze şi efectele consumului de
cereale şi asupra riscului de insuficienţaă cardiacaă . Au descoperit caă cei care au maâ ncat un castron de
cereale integrale (nu rafinate) îân fiecare dimineaţaă , au prezentat un risc de 29% mai mic de
insuficienţaă cardiacaă .
68
6. Orzul verde reduce substanţial riscul de diabet zaharat tip 2
Orzul verde şi cerealele integrale sunt o sursaă mai bunaă de magneziu şi calciu decaâ t orice alte
alimente sau suplimente. Acestea acţioneazaă asupra enzimelor din organism implicate îân utilizarea
glucozei şi a secreţiei de insulinaă .
Riscul de obezitate şi diabet zaharat tip 2 este cu 31% mai mic la persoanele supraponderale care
consumaă frecvent cereale integrale. Orzul are un control saă naă tos asupra zahaă rului din sange şi are un
raă spuns mai bun la insulinaă decaâ t ovaă zul. Consumul zilnic de alimente lactate degresate este de
asemenea util îân reducerea riscului de diabet zaharat de tip 2 cu 13%.

72. 10 supe-alimente pentru DETOXIFIEREA corpului


Chiar dacă mâncăm sănătos și bem cea mai pură apă, nu putem fi în totalitate feriți de
expunerea la toxine. Poluarea atmosferică, poluarea apei și a solului, poluarea prin
administrarea excesivă de medicamente sunt factori care intoxică organismul zilnic, pe
nesimțite.
Simptome care indică necesitatea unei detoxifieri
Un nivel mai de toxine din corp poate cauza o serie de simptome resimtțite destul de acut:
– obosealaă cronicaă
– slaă biciune extrem de mare
– inflamatții
– probleme cu sinusurile (congestie nazalaă )
– tulburaă ri digestive (gaze sț i balonare)
– probleme ale pielii (acnee, maâ ncaă rimi, eczeme, psoriazis, piele excesiv de uscataă )
Detoxifierea nu este un proces complex. ÎÎnseamnaă curaă tțarea corpului din interior spre exterior,
hraă nirea organismului cu substantțe nutritive, sț i odihnaă . Se poate realiza foarte simplu, prin
adaă ugarea de alimente cu proprietaă tți diuretice sau detoxifiante la dieta zilnicaă . Existaă o serie de
super-alimente care pot ajuta ficatul saă elimine toxinele daă unaă toare sț i saă mentținaă corpul curat sț i
saă naă tos.
LĂMÂIA
Laă maâ ia este considerataă un agent detoxifiant natural foarte puternic. Este plinaă de vitamine sț i
antioxidantți, regaă sitți mai ales îân coaja pe care noi de regulaă o aruncaă m, sau o folosim îân deserturi
(rasaă ). Cantitatea mare de Vitamina C din laă maâ ie este necesaraă pentru producerea unui compus
numit glutation, care ajutaă ficatul saă elimine toxinele din corp. ÎÎn plus, desț i este acidicaă îân naturaă ,
laă maâ ia exercitaă un efect alcalin îân organism, prin care ajutaă la reglarea pH-ului corpului. Totodataă ,
laă maâ ia actționeazaă ca un energizant natural care alungaă staă rile de obosealaă , cauzate de acumularea de
toxine îân corp. Sucul de laă maâ ie ajutaă de asemenea sistemul digestiv saă elimine desț eurile.
Stoarcetți sucul de la o jumaă tate de laă maâ ie îântr-un pahar cu apaă caldaă , sț i betți acest preparat simplu îân
fiecare dimineatțaă, pe stomacul gol.
SFECLA ROȘIE
Este cu adevaă rat unul din cele mai puternice alimente care ajutaă la detoxifierea corpului. Contține
betainaă sț i pectinaă , douaă substantțe chimice care protejeazaă ficatul sț i sistemul digestiv, sț i care ajutaă la
curaă tțarea corpului de toxine. Sfecla rosț ie regleazaă totodataă pH-ul acid-alcalin al saâ ngelui, un alt factor
important pentru o detoxifiere saă naă toasaă . Aceastaă legumaă rosț ie este o sursaă pretțioasaă de fier,
magneziu, zinc sț i calciu, toate esentțiale pentru eliminarea toxinelor. ÎÎn plus, cantitatea mare de fibre
din sfecla rosț ie îâmbunaă taă tțesț te digestia.
Este recomandat saă maâ ncatți caâ t mai multaă sfeclaă rosț ie (coaptaă sau fiartaă ), îân salate, sau crudaă , sub
formaă de suc. O curaă de detoxifiere cu suc de sfeclaă poate fi cel mai bun lucru pe care-l putetți face
pentru detoxifierea, vindecarea sț i mentținerea organismului saă naă tos. Aceasta poate dura caâ teva zile,
sau saă ptaă maâ ni. Atentție, sfecla rosț ie nu este indicataă persoanelor predispuse la pietre la rinichi,
deoarece aceata contține foarte multți oxalatți.

69
CEAIUL VERDE
Este un adjuvant minunat pentru orice program de detoxifiere, datoritaă contținutului antioxidant
suprem. Din totți compusț ii antioxidantți gaă sitți îân ceaiul verde, cei mai puternici sunt catechine. Acesț tia
ajutaă corpul saă elimine radicalii liberi sț i îâmbunaă taă tțesc functționarea ficatului, esentțialaă pentru
detoxifiere. Consumul de ceai verde mentține organele corpului saă naă toase, mentține corpul hidratat sț i
curat de toxine.
Betți caâ te 2-3 caă ni de ceai verde pe zi, cald sau rece, timp de o saă ptaă maâ naă . Evitatți îân acest interval
consumul de cafea, sucuri artificiale sau baă uturi alcoolice.
AVOCADO
Bogat îân antioxidantți, acest fruct gras ajutaă ficatul la eliminarea substantțelor chimice sintetice, sț i la
blocarea a 30 de carcinogeni diferitți, datoritaă nutrientului numit glutation. Cercetaă torii de la
Universitatea din Michigan au descoperit caă persoanele cu un nivel mare de glutation sunt mai
saă naă toase, sț i sunt mai putțin predispuse la a suferi de artritaă . Avocado contține fibre care sustține
procesul de detoxifiere, sț i Vitamina K – extrem de importantaă pentru protejarea ficatului de daunele
radicalilor liberi.
Avocado se poate consuma îân salate, sau îân smoothie-uri (baă uturi cremoase din fructe sț i legume
pasate la blender).
VARZA
Varza este un alt aliment detoxifiant sț i anticancerigen foarte accesibil publicului larg. Efectul
detoxifiant al verzei se datoreazaă compusț ilor de sulf numitți glucozinolatți. Acesț tia ajutaă la dizolvarea
sț i eliminarea substantțelor chimice daă unaă toare, intrate îân corp prin alimentele stropite cu pesticide sț i
medicamente. ÎÎn plus fatțaă de curaă tțarea ficatului datoritaă bogaă tției de Vitamina C, varza furnizeazaă sț i
suficiente fibre pentru reglarea tranzitului intestinal sț i implicit eliminarea desț eurilor nocive.
Betți suc de varzaă , sau maâ ncatți mai des salataă de varzaă crudaă .
USTUROIUL
Usturoiul a fost folosit ca un aliment detoxifiant îâncaă din antichitate. Compusț ii sulfurosț i din usturoi
ajutaă la combaterea bacteriilor daă unaă toare sț i a ciupercilor din intestine. Usturoiul detoxificaă
organismul prin cresț terea productției de glutation, care ajutaă la filtrarea toxinelor din corp. ÎÎn plus,
usturoiul cresț te imunitatea datoritaă contținutului mare de Vitamina C, sț i sustține functția ficatului.
Pentru a elibera compusț ii sulfurosț i sț i a beneficia de efectul terapeutic al usturoiului, acesta trebuie
zdrobit, sau mestecat. Se pot consuma 2-3 caă tței de usturoi crud pe zi, pentru detoxifiere sț i îântaă rirea
saă naă taă tții.
CONOPIDA
Conopida este o sursaă bogataă de fitochimicali numitți glucozinolatți care ajutaă la curaă tțarea
organismului prin reglarea enzimelor detoxifiante ale corpului. Conopida contține de asemenea
Vitamina C sț i Vitamina K.
Conopida poate fi consumataă crudaă (îân salate), sau fiartaă la aburi.
GHIMBIRUL
Ghimbirul este de asemenea considerat unul din cele mai bune alimente detoxifiante. Compusț ii
numitți gingeroli accelereazaă misț carea alimentelor îân intestine sț i implicit eliminarea desț eurilor sț i
toxinelor din colon, ficat sț i alte organe. Ghimbirul este benefic pentru ficat, îân special pentru cei care
suferaă de ficat gras din cauza consumului excesiv de alcool.
Cel mai bun mod de administrare este ceaiul de ghimbir (2 linguritțe de ghimbir ras la o canaă cu apaă ,
infuzate 10 minute). Sucul de ghimbir sau ghimbirul cu miere sunt tratament la fel de bune.
SEMINTELE DE IN
Acestea contțin fibre solubile sț i insolubile, care cresc volumul intestinelor sț i regleazaă digestia, ajutaâ nd
astfel la eliminarea toxinelor, colesterolului sț i desț eurilor procesate de ficat. Mai mult, semintțele de in
contțin Omega-3, acizi esentțiali pentru functțiile detoxifiante ale corpului, sț i necesari mentținerii unui
sistem imunitar puternic.

70
Amestecatți 1 linguritțaă de semintțe de in maă cinate cu 1 pahar de apaă caldaă sau iaurt, sț i consumatți acest
preparat dimineatța, pe stomacul gol. Semintțele de in se pot de asemenea presaă ra pe cereale, salate
sau alte maâ ncaă ruri.
MERELE
Merele contțin pectinaă , fibre solubile care previn formarea de plaă ci la nivelul vaselor de saâ nge.
celuloza, fibrele insolubile din mere, îâmbunaă taă tțesc considerabil digestia.
Pentru detoxifiere, putetți îâncerca un post de 1-2 zile, timp îân care se pot consuma doar mere, apaă sț i
ceaiuri medicinale. ÎÎn acest 2 zile pot apaă rea reactțiile adverse ale organismului, care sunt normale, sț i
care atestaă faptul caă acesta se curaă tțaă de toxine:
– Obosealaă
– Dureri musculare
– Dureri de cap
– Balonare, gaze, constipatție
Aceste simptome dispar de la sine îân 2 zile.
ÎÎn plus fatțaă de aceste alimente detoxifiante, trebuie evitat stresul sț i consumul de alimente procesate,
baă uturi carbogazoase, dulciuri, alimente rafinate, produse lactate sț i proteine animale (carne). Betți
multe lichide pentru a mentține corpul hidratat

73. Curătarea ficatului și vezicii biliare


Ficatul este un organ impresionant, cu peste 500 de functii. Afectarea lui poate crea o
multitudine de probleme de sănătate, de la tulburări digestive la iritabilitate emotională.
Curătarea ficatului este importantă pentru regenerarea și întinerirea celulelor hepatice
afectate de poluare, obiceiurile alimentare proaste sau de anumite boli.
Îngrediente necesare:
• 4 linguri de sare amaraă (Espom, sulfat de magneziu)
• 150 ml de ulei de maă sline extra-virgin
• 2-3 citrice sau 200 ml de suc de grepfrut rosț u
→ Administrare
Alegetți o zi de weekend pentru a efectua aceastaă detoxifiere, de pildaă vineri sau saâ mbaă taă , pentru a vaă
putea odihni îân ziua urmaă toare.
Cu o zi îânainte de detoxifiere nu trebuie saă maâ ncatți nimic gras: unt, smaâ ntaâ naă , lapte, braâ nzaă sau alte
lactate grase, ulei, carne etc.Cele mai bune alimente pentru aceastaă zi sunt: sucurile de legume sau
fructe, paâ ine integralaă , miere, cartofi coptți, salataă de legume (faă raă ulei) sau legume coapte.
Ziua I
Nu maâ ncatți sț i nu betți nimic paâ naă la ora 14.00. Preparatți sarea amaraă astfel: amestecatți 4 linguri de
sare amaraă cu 600 ml de apaă îântr-un borcan de sticlaă . Punetți capacul sț i agitatți bine paâ naă se dizolvaă
cristalele de sare. ÎÎmpaă rtțitți acest lichid îân 4 doze egale.
ora 17:00 – Betți primul pahar sau dozaă de sare amaraă . Dupaă ingerare, putetți lua caâ teva îânghitțituri de
apaă . La acest moment, punetți uleiul de maă sline sț i grepfrutul la temperatura camerei.
ora 20:00 – Betți al doilea pahar de sare amaraă cu apaă .
ora 21:45 – Amestecatți uleiul de maă sli