Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

Numele elevului: ____________________________ Data : ___________


Punctajul maxim: 50 puncte
Punctajul acumulat:_______ Calificativ _____________

Citeşte textul şi realizează sarcinile:


Povestea omului de zăpadă

Într-o iarnă friguroasă cu mult omăt, un copil a avut ideea să aşeze trei
bulgări mai mari unul peste celălalt ca să ridice un fel de turnuleţ în grădina din
spatele casei.
În joacă, i-a pus apoi bulgărelui mai mic ochi din bucăţi de cărbune şi nas
dintr-un morcov. Pe cap, o căciulă de lână roasă de vreme şi în braţe, în chip de
mână, un rest dintr-o mătură veche. Aşa a apărut primul om de nea… Pe înserat,
copilul a intrat în casă lăsând omuleţul singur în grădina îngheţată.
Zâna Iarna ca o regină a zăpezilor, care colinda lumea în sania ei trasă de
cerbi albi, a zărit arătarea din grădină şi, în glumă, s-a gândit să îi dea viaţă.
Când s-a aşternut liniştea, din pădurea din apropiere au început să sosească
musafirii nopţii.
Două căprioare înfometate s-au apucat să scormonească omătul, căutând
frunze de varză sau ştiuleţi uitaţi prin grădină de gospodari. Hrana era greu de
găsit. Omul cel alb le-a zărit şi s-a gândit să le ofere nasul său cel roşu ca para
focului:
– Eu nu am nevoie de el, iar pentru voi poate fi o cină gustoasă…”
Căprioarele au primit bucuroase darul.
În aceeaşi vreme, câteva păsărele s-au aşezat pe capul omului de nea. Ar fi avut
nevoie de câteva fire de lână ca să-şi mai căptuşească cuiburile reci.
– Cu mare drag! le-a răspuns omul de zăpadă şi s-a grăbit să împartă toată
lâna cu păsările cerului.
Cât a fost noaptea de lungă, el a făcut cadouri celor din jur: firele de paie din
mătură le-a dat unor iepuraşi, iar cărbunii unor pitici ai pădurii.
Spre dimineaţă, Zâna Iarnă, s-a gândit să-i ofere pentru bunătatea lui, un dar
special: dragostea tuturor copiilor.
De atunci, omul de zăpadă este un simbol nelipsit al iernii. Când zăpada
acoperă în strat pufos pământul, toţi copiii se grăbesc să ridice oameni de zăpadă,
pe străzi, în grădini sau în curţile caselor.

1. Formulează pe baza textului 3 întrebări cu începutul dat.


De ce _____________________________________________________________
__________________________________________________________________? L012
Când _____________________________________________________________
__________________________________________________________________? L012
Unde _____________________________________________________________
__________________________________________________________________? L012

2. Scrie pe liniile de mai jos cuvântul cu care începe cuprinsul şi cuvântul cu


care începe încheierea textului.
1. __________________________ 2. _________________________________ L012
3. Încercuieşte litera ce stă în dreptul variantei corecte. Textul citit este:
A. poveste
B. legendă L01
C. povestire

4. Selectează din text 2 comparaţii.


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ L012

5. Transcrie din text câte un cuvânt.


- un substantiv masculin, singular: ______________________________
- un numeral: ____________________________________ L01
- un adjectiv feminin, plural: _______________________________ L01
- un pronume: _____________________________________ L01
- un verb pers. II, viitor: _________________________ L01
L01
6. a)Potriviți din text cuvinte cu acelaşi sens pentru cuvintele date.
oaspeți-______________ hoinărea- L01234
_____________
să răscolească - ______________ deosebit - ____________

b)Selectează din text cuvinte cu înţeles opus pentru:


dezghețate - _________________ împreună - _________________ L01234
calde - _________________ să coboare - _________________

7. Alcătuieşte un enunţ cu alt sens decât cel din text al cuvântului nea.
L012
___________________________________________________________________

8. Alcătuieşte enunţuri cu ortogramele va, v-a, nai, n-ai, săi, să-i:


___________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________ L012
__________________________________________________________________ L012

9. Formează 2 cuvinte înrudite cu cuvântul om. L012


__________________________________________________________________.

10. Descrie în 5 enunţuri un om de zăpadă, folosind cel puțin o comparație, un


epitet și o personificare.
___________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________ L012
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________