Sunteți pe pagina 1din 9

FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICA IN

AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

DEZVOLTARE RURALA
COMUNA VALCELELE

Sef lucrari dr.: Studenti:

Daniel Stefan Dragulin Cojocaru Stefan

Ivan I. Claudia Vasilica

2019-2020
Introducere

Valcelele (în trecut, Crucea) este o comună în județul Călărași, Muntenia,


România, formată din satele Floroaica și Vâlcelele (reședința).
Situată în partea de nord-est a judeţului Călăraşi, la o distanţă de 29 km nord-
vest de Municipiul Călăraşi, la 35 km faţă de fluviul Dunărea şi la 90 km faţă de
Bucureşti, comuna este strabătută de şoseaua judeţeană de la nord-vest spre sud,
care traversează ambele sate, se îndreaptă spre comuna Cuza-Vodă şi face legatura
cu şoseaua naţională Bucureşti-Constanţa.
Cele două sate ale comunei se află la 3 km unul de celălalt, fiind despărţite de
pădurea Floroaica. La nord (7 km faţă de satul Valcelele şi 10 km faţă de satul
Floroaica) se află comuna Dragoş Vodă şi linia ferată Bucureşti-Constanţa care, la
Ciulniţa, se ramifică spre Călăraşi. Localitatea ocupa o suprafata de 1,627 kmp.-
vatra satului si 4560 ha teren arabil. Are o populatie de 2081 locuitori, de
nationalitate romana, din care 1384 in satul Valcelele si 697 in satul Floroaica.

Repere istorice
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, ci doar satul Crucea-
Giurca în cadrul comunei Mihai Viteazu din plasa Borcea a județului Ialomița.
Anuarul Socec din 1925 consemnează însă înființarea comunei Crucea, cu satele
Crucea-Giurcă și Ciocănești-Mihai Vodă, având în total 2366 de locuitori; comuna
făcea parte din plasa Lehliu a aceluiași județ. În 1931, numele satului Crucea-
Giurcă a fost schimbat în Crucea și cel al satului Ciocănești-Mihai Vodă în
Floroaica. În 1950, comuna a fost transferată raionului Călărași din regiunea
Ialomița și apoi (după 1952) din regiunea București. În 1964, atât comuna cât și
satul ei de reședință au primit numele de Valcelele. Comuna a revenit la județul
Ialomița, reînființat, în 1968. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus
la transferarea comunei la județul Călărași.
Principalele programe de dezvoltare rurala implementate in
perioada 2014-2020:

I: Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene


1. Protecţia mediului;
2. Protejarea capacităţii planetei de a susţine viaţa în toată diversitatea sa, respectul
faţă de resursele naturale ale planetei şi asigurarea protecţiei şi îmbunătăţirii
calităţii mediului;
3. Prevenirea şi reducerea poluării mediului şi promovarea producţiei şi
consumului durabile pentru a rupe legătura dintre creşterea economică şi
degradarea mediului;
4. Echitate şi coeziune socială;
5. Promovarea unei societăţi democratice, deschise incluziunii sociale, coezive,
sănătoase, sigure şi drepte, respectând drepturile omului şi diversitatea culturală,
care creează oportunităţi egale şi combate discriminarea în toate formele sale;
6. Prosperitate economică;
7. Promovarea unei economii prospere, inovative, bazate pe cunoaştere,
competitive şi ecoeficiente, care să susţină un standard ridicat de viaţă şi calitatea
ocupării forţei de muncă în toate regiunile Uniunii Europene;
8. Respectarea responsabilităţilor international;
9. Încurajarea şi apărarea stabilităţii instituţiilor democratice în lume, bazate pe
pace,securitate şi libertate. Promovarea activă a dezvoltării durabile în toată lumea
şi asigurarea corelării între politicile interne şi externe ale UE şi dezvoltarea
durabilă globală.

II: Planul National de Dezvoltare Rurala

1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe


cunoaştere;
2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;
3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi
întărirea capacităţii administrative;
5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;
6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţări.
III: Planul de Dezvoltare al regiunii SUD-Muntenia

1. Cresterea nivelului de competitivitate si atractivitate al regiunii;


2. Cresterea capacitatii inovatoare si competitivitatii mediului de afaceri al
regiunii;
3. Dezvoltarea economica sociala si culturala, durabila si echilibrata a
comunitatilor rurale;
4. Cresterii stabilitatii sociale si eficientizarea potentialului fortei de munca a
regiunii.

IV: Planul Regional de Actiune pentru ocuparea Fortei de Munca

1. Prioritatea 1: Cresterea investitiilor in capitalul uman;


2. Prioritatea 2: Promovarea ocuparii depline prin sustinerea unei piete a
muncii moderne, dinamice si inclusive;
3. Prioritatea 3: Cresterea sanselor de ocupare pentru grupurile vulnerabile si
expuse riscului de excluziune sociala;

V: Programul National de Dezvoltare Locala I

1. Infiintare canalizare sat Valcelele si sat Floroaica, comuna Valcelele, judetul


Calarasi;

VI: Programul National de Dezvoltare Locala II

1. Consolidare si reabilitare gradinita com. Valcelele, judetul Calarasi

VII: Program national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea


de spatii verzi

VIII: Programul National de Dezvoltare Locala III

1. Consolidare si reabilitare Scoala com. Valcelele, judetul Calarasi;


2. Modernizare drumuri locale in com. Valcelele, judetul Calarasi.
Chestionar
1. Cat de multumit(a) sunteti in general de felul in care traiti?

foarte multumit
destul de multumit
nu prea multumit
deloc multumit

2. Ce parere aveti despre migratia tinerilor?

pleaca din tara


raman in comuna
pleaca la oras
pleaca in alta comuna
3. Credeti ca ultimul dvs. copil ar trebui sa-si faca un rost in aceasta
comuna, in alta comuna sau in strainatate?

in aceasta comuna
in alta comuna
la oras
in strainatate

4. Cum aflati dvs despre programele si activitatile Primariei?

primar/viceprimar
functionari publici
preot
alte surse
5. Ce credeti ca trebuie schimbat in comuna?

drumuri
alimentare cu utilitati
creare locuri de munca
investitii noi

Strategia de dezvoltare rurala a comunei Valcelele 2020-2025

Strategia de dezvoltare rurala a comunei se adreseaza in special comunitatii, care


si-a aratat interesul pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem , asa
cum reiese din consultarea prin chestionar al locuitorilor comunei.

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Valcelele constau in :


 dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei;
 protectia mediului;
 intarirea coeziunii si reducerea saraciei;
 regenerarea rurala.

Redactarea strategiei porneste de la urmatoarele premise:


-imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei comunei ( locuinte si locuri de
munca la standarde europene);
-ridicarea standardului calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor
si al imaginii in general.
 oferirea de oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile
comunei, fie sub forma investitiilor directe in prioiecte isolate, fie sub forma
parteneriatelor sau consultarilor permanente intre parteneri;
 adaptarea la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna. De aceea, procesul de
planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ.
Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de
dezvoltare a comunei Valcelele, conceptual strategic trebuie formulat astfel incat
transpunerea sa fie intr-un plan strategic sa asigure un pachet de actiuni ce vor
duce la cresterea economica, cresterea bazei de impozitare , crearea de locuri de
munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii.

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala:


-Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura si
zootehnie;
-Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din UE
pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate;
-Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna;
-Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la
infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie);
-Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si
cresterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunitati investitionale.
Bibliografie

- Wikipedia.com
- Consiliul Local al Comunei Valcelele, ‘La rascruce de veacuri, La rascruce
de drumuri’, editura Pamantul-2010
- Strategia de dezvoltare rurala a U.E.- google.com