Sunteți pe pagina 1din 3

2.4.

Radioreceptorul Mioriţa T 2 S-818 T

Radioreceptorul Mioriţa T 2 S-618 T este un Montajul este realizat pe module cu cablaj


receptor staţionar, de tip superheterodinl, echi- imprimat şi care la rindul lor sînt montate pe un
pat cu şapte tranzistoare şi o diodă cu contact şasiu comun. .
Schema Ac principiu a receptorulw este pre-
punctiform. zentată îq.- fig. 2.4.2. · .
Aparatul permite recepţionarea emisiuniloc din Datele;' constructive ale transformatorului defa-
gamele de unde lungi şi unde medii El este zoc sînt trecute în tabelul 2.4.1.
prevăzut cu antenă de ferită dar i se poate conecta Receptorul este montat într-o casetă care are
şi o antenă exterioară următoarele dimensiuni: 350 x 240 x 170 mm.

Caracteristici şi date tehnice de minimum 13 dB.


Atenuarea semnalelor de frewenţă intermediară :
UL: 26 dB; UM: 18 dB
Atenuarea semnalele1 de frewenţă imagine :
UL: 30 dB; UM: 20 dB.
Gamele de unde: UL: 1070-2070 m (280- Fidelitatea: semnalele cuprinse în banda de
145 kHz); UM:' 187--..:;70 m (1600-525 kHz). frecvenţi 100-2 500 Hz sînt redate cu o neuni-
Sensibilitatea pentru o putere la ieşire de formitate de maximmn 6 dB.
50 mW: UL: 3 mV/m (pentru antenl de ferită) Puterea nominală "la ieşire pentru distorsiuni
şi 250 µV (pentJ;Q antenl exterioară); UM: de maximum 10%: 250 mW.
2,5 mV/m (pentru anteni de ferită) şi 150 µV Frewenţa intermediară: 450 kHz.
(pentru antenl exterioară). Alimentarea: 9 V· (şase baterii de cite 1,5 V
Raportul semnal/ zgomot: la frecvenţa de 1 MHz fiecare)'.
este de 16 dB pentru o putere de ieşire standard Consumul: tlră semnal: 15 mA; pentru o
de 50 mW. putere la ieşire de 50 mW: 50 mA.
Selectivitatea: la frecvenţa de 1 MHz pentru Di.fuzorul: permanent dinamic, eliptic, ru
un dezacon:l de ± 9 kHz corespunde o atenuare impedanţa 4 O şi o putere de 1 VA.

Tabelul 2.4,J

Datele comtruetive ale ~urililor


tranaformatorului def.z&o
Notaţiaconform Numlnll de Diametrul Tipul
achemei apire conductorului conductorului
mm

L„ 1000 0,15 Cu Em
L,. 500 0,15 Cu Em
L,1 500 0,15 Cu Em

Fig. 2.4.1. Detaliu de montare a sforii acari.


L
T"'·.10,of"
T;-EFT.JfltJ 72-ffTJ07 lj-E/7J(J6'

L2

L__ ____ --- ----------

T1,-n=r.Js1 T,rErTJ.fl

Fig. 2.4.2. Schema electric:A de principiu a radioreceptorului Mioriţa T 2 S-618 T.


Vedere lf{fo

Fig. 2.4.3. Ansamblul placi AF +FI.

~~I
CJ I
i I
:I. ___O_JI

Fig. 2.4.4. Ansamblul bloc radiofrecvenţl (comutator game).