Sunteți pe pagina 1din 2

1.4.

Radioreceptorul Pionier S-503 A


Radioreceptorul Pionier S-503 A este un recep- Alimentarea receptorului se face de la reţeaua
tor reflex: care utilizeaiă acelaşi tub atît ca ampli- de curent alternativ avînd wi autotransformator
ficator de frecvenţi intermediară cit şi ca ampli- de reţea ale cărei date constructive ale înfăşură­
ficator de audiofrecvenţă El cuprinde trei tuburi rilor sînt trecute în tabelul 1.4.1.
electronice de fabricaţie sovietică şi este destinat în tabelul 1.4.2 sînt trecute datele construc-
recepţionării emisiunilor din gamele de unde tive ale transformatorului de ieşire.
lungi şi unde medii. Montajul este realizat ru cablaj convenţional
Schema de principiu a receptorului este pre- şi este foarte economic.
zentată în fig. 1.4.1. Dimensiunile casetei: 300 x 220 x 170 mm.

Caracteristici şi date tehnice Selectivitatea: la frecvenţa de 1 MHz pentru


un dezacord de ± 10 kHz, corespunde o atenuare
de minimum 20 dB.
Atenuarea semnalelor de frecvenţă imagine: mai
Gamele de undă: UL: 731,7-2000 m (410- mare de 20 dB.
150 kHz); UM: 187,5-575 m (1600-520 kHz). Fidelitatea: semnBlele cuprinse în banda de
Sensibilitatea pentru o putere la ieşire de frecvenţe 100-4000 Hz sînt redate cu o neunifor-
50 mW: UL: 150 p.Vf UM: 150 JN. mitate de maximum 6 dB.

GATOC
Nr
llltfl
li
G68C
83
O,llfll 13
GT/'G·C
(GA?)
t;w, lJ

-----L..-3 "I 1780pf ------+--..

s:/Jy
4
4/pf
CIG
llOpf
/!DV r
Fig. 1.4.1. Schema electrici de principiu a radioreceptorului Pionier S-503 A