Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ

privind securitatea şi sănătatea în muncă

întocmită azi ________

Subsemnata POPESCU SILVANA-OANA, în calitate de serviciu extern


SSM (PF Popescu Cantemir-Tiberiu) pentru firma FIBROPLAST PREMIUM SRL,
am procedat la instruirea unui număr de ___ persoane de la Penitenciarul Buzias,
conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
pentru munca în unitate.
În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:
1. Legislaţia de securitate şi sănătate în muncă (Legea 319/2006 )
2. HG 955/2010 si HG 767/2016– Normele de aplicare a legii 319/2006.
3. Consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de SSM
4. Prezentarea posibilelor riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specific unitatii
5. Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
6. HOTARAREA nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru locul de muncă.
7. Ordinul 712/2005 privind Instruirea personalului pentru situaţii de urgenţă.

Prezenta fişă de instructaj se va păstra la conducătorul locului de muncă,


________________

Verificat,
TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi


consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi
ne obligăm să le respectăm întocmai.

Nr. Nume şi prenume Act Identitate Semnătura


Crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

POPESCU SILVANA OANA


Serviciu extern SSM – PF Popescu Cantemir-Tiberiu
____________________