Sunteți pe pagina 1din 3

BELLE ARTE NARCIS SRL

CUI 40937574
FISA POSTULUI – MASINIT LA MASINI PENTRU TERASAMENTE

Nr. Capitole Supcapitole Specificatii


Crt
1. Informatii 1.1.Denumirea CONSTRUCTII
privind postul Compartimentului
1.2.Denumirea postului MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE
1.3. Pozitia in COR 834201
1.4.Numele si
prenumele salariatului
2. Obiectivul 2.1.Scopul postului -Conducatorul de masini si utilaje pentru terasamnete, care conduce, intretine si supravegheaza instalatii,
principal al agregate si utilajedestinate executarii lucrarilor de terasamente, conform cartii tehnice a acestora.
postului
3. Integrarea 3.1.Se subordoneaza -Administratorului
postului in
structura
organizatorica
4. Sarcini si 4.1.Sarcinile de munca - cunoaste principiul de functionare a utilajului si partile componente;
activitati si activitatile - executa lucrarile care i-au fost comandate, in timpul programat si la parametri de calitate ceruti;
desfasurate de - executa intretinerea zilnica a utilajului;
ocupantul postului - participa la reviziile si reparatiile care se executa in atelier;
- respecta procedurile interne legate de utilizarea utilejului si a echipamentelor cu care este dotat;
- daca nu are numar de circulatie, se deplaseaza pe drumurile publice numai insotit de un mijloc de
transport, sau autotractat;
- foloseste utilajul doar in interesul firmei;
- sesizeaza seful sectiei, sau al punctului de lucru, cand apar consumuri exagerate de combustibil, sau
lubrifianti, sau daca lucrarile pe care trebuie sa le execute, pun in pericol integritatea utilajului, a
mecanicului, sau a celorlalti salariati de la punctul de lucru;
- participa la instructajele profesionale la care este trimis si isi insuseste notiunile predate;
- cunoaste si respecta prevederile Regulamentului Intern, Contractului Colectiv de Munca aplicabil,
Contractului Individual de Munca , normele de protectia muncii si protectia mediului si normele
privind situatiile de urgenta;
- respecta procedurile de lucru stabilite prin SMI, pentru care a fost instruit si prevederile legale
privind standardele de asigurare a calitatii produselor si mediului.

4.2. Reponsabilitatile - raspunde de conducerea utilajului in vederea executarii lucrarilor pentru care acesta a fost construit, in condit

ANGAJAT ADMINISTRATOR
BELLE ARTE NARCIS SRL
CUI 40937574
titularului fata de de siguranta si prortectie;
oameni, materiale, - raspunde de integritatea utilajului si a dotarilor sale, pe perioada programului de lucru;
resurse financiare si - raspunde de mentinerea in stare de functionare a utilajului si echipamentelor cu care acesta este
echipamente
dotat;.
- sa execute si alte sarcini si atributii trase de directorul societatii sau de persoana careia I se subordoneaza
- executa intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, precum orice alte sarcini de serviciu incredintate potrivit
competentelor
- utilizeaza echipamentele de protectie din dotare
- utilizeaza corect echipamentele tehnice
- raspunde de deteriorarea materialelor in timpul lucrarilor daca aceasta s-a produs din culpa sa directa
- raspunde de calitatea lucrarii executate
- respecta atributiile stabilite in fisa postului, care sunt obligatorii pentru titularul postului
- respecta procedurile si instructiunile de lucru, precum si prescriptiile de calitate stabilite
- isi insuseste si respecta normele de securitate si sanatate in munca precum si masurile de aplicare a
acestora
4.3. Restrictii - nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele
autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale;
- sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de
lucru;
- este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul
serviciului;
- trebuie sa lase echipamentul curat, iar celelalte mijloace pe care le-a folosit, in buna stare.
4.4.Obiectivele derivate, - Sa execute operatiile de lucru in succesiunea logica a fazelor de lucru in functie de lucrarea prestata
realizabile prin sarcinile - sa indeplineasca sarcinile ca-I revin din implementarea sistemului calitatii
si activitatile specifice - sa respecte in permanenta prevederile RI si Notele Interne
- sa asigure cerintele de calitate impuse in executarea lucrarilor
- sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora
4.5.Dimensiunile folosite - lipsa accidentelor la locul de munca
la evaluarea - incadrarea in planul de executare a lucrarilor de constructii
performantelor - interesul salariatului pentru a limita costurile lucrarii de executie
- capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale
- capacitatea de a se integra in echipa din care face parte
- cunostintele de care dispune pentru exercitarea atributiilor postului
- punctualiatea
5. Specificatii 5.1. Cerinte 5.1.1. Pregatirea necesara titularului postului
privind educationale si - studii medii si de specialitate
titularul experienta - documente care sa ateste calificarea pe postul detinut

ANGAJAT ADMINISTRATOR
BELLE ARTE NARCIS SRL
CUI 40937574
postului 5.1.2. Experienta necesara titularului postului
- minim un an experienta pe un post similar
5.2. Cunostintele, 5.2.1. Cunostinte in:
deprinderile, - indentificarea instrumentelor, sculelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor necesare lucrarilor de executat
aptitudinile si alte - intretinerea instrumentelor, sculelor, uneltelor, masinilor, utilejelor si instalatiilor specific lucrarilor de
particularitati trerasamente
individuale - interpretarea planurilor si detaliilor de executie
- realizarea planurilor simple de lucrari de specialitate
5.2.2. Abilitati/deprinderi in:
- indemanare
- capacitate de a lucre in echipa
- seriozitate, punctualitate, responsabilitate, loialitate
- spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie
- capacitate de comunicare
5.2.3.Aptitudini:
- capacitatea titularului postului de a fi instruibil
- capacitatea de a lua deciziile corecte pentru a finaliza sarcinile din prezenta fisa a postului
- disponibilitatea de a invata si de a-si dezvolta calitatile necesare postului
6. Conditiile 6.1. Mijloacele si incarcator frontal, buldoexcavator
material de materialele cu care
munca lucreaza
7. Conditiile de 7.1. Programul de lucru - conform contractului individual de munca
munca
7.2. Caracteristicile - munca activa
muncii
7.3. Particularitatile - expunere la frig, umezeala, praf, curenti de aer, zgomot
mediului fizic al muncii - activitatea se desfasoara at ape sol cat si la inaltime
- pulberi pneumoconiogene in mediul de munca
8. Salariul - conform contractului individual de munca

ANGAJAT ADMINISTRATOR