Sunteți pe pagina 1din 17

Organizarea activităților de formare mediate de platforma online

formare.educred.ro
în cadrul programului de formare continuă a cadrelor didactice
,,CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți.
Formare nivel 2 – învățământ primar’’

Buget de timp alocat pentru activități mediate de platforma online, în contextul întregului program:

Nr. ore program de formare 120 ore


Nr. ore formare total 116 ore
• Nr. ore formare faţă-în-faţă 56 h
• Nr. ore formare online 60 h
Nr. ore evaluare finală 4h

Nr. ore teorie 20h 16,6%


(10 h faţă-în-faţă + 10 h online)
Nr. ore aplicații practice 88h 73,4%
(42 h faţă-în-faţă + 46 h online)
Nr. ore evaluare 12h 10%
(4h faţă-în-faţă + 4 h online + 4h finală)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
1. Bugetul de timp alocat modulului 1, pe conținuturi tematice, pe tipuri de activități și pe forme de organizare a programului

Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
MODUL 1. Un nou Curriculum 12h 2h 9h 1h
național pentru învățământul
primar şi gimnazial –
conceptualizări necesare
Tema 1.1. Competențele cheie – 2h 1h 1h -
repere de adecvare a sistemelor de
educație și formare europene la
societatea cunoașterii
Suport de curs 1.1. Competențele cheie – repere de adecvare a sistemelor de educație și formare 60 min
europene la societatea cunoașterii

Discuții, idei, întrebări 1.1. Competențele cheie [forum pentru suport teoretic - opțional]

Activitate 1.1. Exemplu interesant (60 min) 60 min


În cadrul aplicațiilor, ați gândit un demers didactic care să vizeze o metodologie centrată pe
competențe cheie.
Alegeți una dintre opțiunile la care v-ați gândit și dezvoltați un exemplu atât de interesant încât să vă
bucure să-l împărtășiți cu formatorul și colegii! Folosiți sugestiile din suportul de curs, Tema 1.1.
De asemenea, acest exemplu trebuie să fie aplicabil la clasă. Elaborați-l astfel încât să poată fi aplicat în
cadrul unei activități cu elevii dvs.
Tema 1.2. Noul Curriculum național 5h 1h 4h -
- o perspectivă asupra
documentelor curriculare
Suport de curs 1.2. Noul Curriculum național - o perspectivă asupra documentelor curriculare 60 min

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
Discuții, idei, întrebări 1.2. Documentele curriculare [forum pentru suport teoretic - opțional]

1.2.1. Noile planuri-cadru de Activitate 1.2.1. Oferta de opționale (60 min) 60 min
învățământ pentru primar şi La toate clasele de învăţământ primar, curriculumul la decizia școlii este prevăzut în planul-cadru cu 0-1
gimnaziu în relație cu profilul de ore/ săpt. Să presupunem că sunteţi implicat/ă, în ani şcolari succesivi, în propunerea ofertei de
formare al absolventului discipline opţionale, astfel: în primul an şcolar, la clasa a IV-a, iar în următorul an şcolar, la clasa
pregătitoare. Presupunem că pentru fiecare clasă, oferta include câte două discipline opționale, care
vor fi supuse alegerii realizate de elevi şi de părinţii acestora.
a. Cum procedați pentru a propune, pentru cele două clase, oferta de discipline opționale?
Argumentați răspunsul dumneavoastră.
1.2.2. Noile programe școlare Activitate 1.2.2. Profilul de formare, prezentat părinților (180 min) 180
pentru primar şi gimnaziu în relație Pornind de la profilul de formare prezentat în suportul de curs, Tema 1.2, realizați un suport informativ min
cu profilul de formare al pentru o prezentare pe care sa o folosiți la prima întâlnire cu părinții elevilor care au intrat în clasa
absolventului pregătitoare.
Prezentați în activitățile online sincron (webinar) ideile dumneavoastră prin care ajutați părinții să
Temă care ar putea fi discutată și înțeleagă competențele pe care copiii lor le vor dezvolta până la finalul clasei a IV-a.
într-un webinar Oferiți feedback prezentărilor colegilor înscrise în acest spațiu.

Tema 1.3. Proiectarea demersului 5h - 4h 1h


didactic, demers esențial pentru
experiențe de învățare
semnificativă
Suport de curs 1.3. Proiectarea demersului didactic, demers esențial pentru experiențe de învățare
semnificativă
1.3.1. Proiectarea demersului Activitate 1.3.1. Proiectarea demersului didactic (120 min) 120
didactic – repere de realizare min

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
Pornind de la argumentele formulate în suportul de curs, identificați avantajele proiectării demersului
didactic pe baza unităţii de învăţare. Indicați, sintetic, pașii pe care îi urmați în proiectare. (max. 1,5 – 2
pagini)
1.3.2. Proiectarea unei programe de Activitate 1.3.2. Proiectarea unei programe de opțional (120 min) 120
opțional min
La alegere:

• Elaborați un set coerent de competențe generale, competențe specifice și activități de învățare


asociate care ar putea sta la baza unei propunere de programă de opțional pentru
învățământul primar, în acord cu modelului curent de proiectare.
SAU

• Comparați modelul de proiectare al unei programe școlare pentru o disciplină opțională cu


actualul model de proiectare utilizat în învățământul primar, evidențiind aspectele
convergente și divergente cu acesta.

Evaluare M1 online: Test (3*20 min) 60 min

2. Bugetul de timp alocat modulului 2, pe conținuturi tematice, pe tipuri de activități și pe forme de organizare a programului

Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
MODUL 2. Aplicarea noului 32h 5h 25h 2h
Curriculum naţional pentru

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
învăţământul primar/
gimnazial. Disciplinele de
studiu din perspectiva
didacticii specialităţii
Suporturi de curs și resurse Suport de curs: „Comunicare în limba română”, „Limba și literatura română” 5h
nucleu Programe școlară pentru „Comunicare în limba română” - clasa pregătitoare, clasa I-a și clasa a II-a (distrib.
Programa școlară pentru „Limba și literatura română” - clasele a III-a și a IV-a pe
Suport de curs: „Matematica si explorarea mediului”, „Matematică” temele
Programa școlară „Matematica si explorarea mediului” - clasa pregătitoare, I si II 2.1. –
Programa școlară „Matematică” - clasele a III-a și a IV-a Suport de curs: „Muzică și mișcare” 2.6.)
Suport de curs: „Științele naturii”
Programa școlară „Științele naturii”
Suport de curs: „Joc și mișcare”
Programe școlare „Muzică și mișcare” - clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a
Programe școlare „Joc și mișcare” - clasa a III-a, clasa a IV-a
Suport de curs: „Arte vizuale și abilități practice”
Programa școlară „Arte vizuale și abilități practice”
Suport de curs: „Educație civică”
Programa școlară „Educație civică”
Suport de curs: ”Istorie”
Programa școlară „Istorie”
Suport de curs: „Geografie”
Programa școlară „Geografie”
Tema 2.1. Profilul de formare al 1h 1h -- --
absolventului din perspectiva
disciplinei de studiu
Activitate 2.1. Contribuția disciplinelor la profilul de formare [forum pentru suport teoretic - opțional] 60 min

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
Pentru o disciplină, la alegere, propuneți două activități de învățare care să ilustreze modul în care aceasta
disciplină contribuie la profilul de formare al absolventului de învățământ primar.
Tema 2.2. O lectură conștientă 5h 1h 2,5h 1,5h
și sistematică a noii programe
școlare
Activitate 2.2.a. O lectură conștientă a programei (180 min) 60 min 90 min 90 min
Temă care ar putea fi inclusă
într-o discuție de webinar Identificați o competență specifică din programele disciplinelor de primar pe care o găsiți mai greu de
dezvoltat la elevii dvs. Prezentați aici în mod sintetic (în maxim o pagină) care sunt provocările principale cu
care va confruntați. Faceți apel la experiența de la clasă.
În cadrul unei activități online sincron (activitate de webinar), împărtășiți din experiența de la clasă,
evidențiind activitățile de învățare propuse și impactul asupra achizițiilor elevilor.

Activitate 2.2.b. Accentele demersului didactic – experiențe la clasă (60 min) 60 min
Realizați o trecere în revistă a accentelor demersului didactic la o disciplină pe care o predați. Sunt
competențe ale programei pe care nu le-ați vizat în mod sistematic? Vi s-a întâmplat să puneți accent pe
conținuturi? Împărtășiți experiențele didactice și frământările dvs. din perspectiva aplicării la clasă a
programei respective.

Tema 2.3. Proiectarea 8h 1h 6,5h 0,5h


didactică, dincolo de formalism
Activitate 2.3.a. Proiectul unității de învățare (300 min) 60 min 270 min 30 min

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
În urma discuțiilor de la Activitățile 2.2 și 2.3.a, realizați proiectul de unitate de învățare (UI) pentru
următoarea UI de la o disciplină la alegere. Asigurați-vă că este structurată conform recomandărilor de mai
jos. Atenție la vizarea competențelor specifice și la punerea în contexte stimulative, adecvate elevilor.

Oferiți feedback colegilor, pe platformă, și adresați-le întrebări. Nu vă sfiiți să vă împărtășiți frământările și să


oferiți sfaturi colegilor! Revizuiți proiectul în funcție de feedbackul formatorului și după ce veți fi parcurs Tema
2.4.

- evitați un demers formal de proiectare – respectiv completarea rubricilor de dragul umplerii unui tabel
cerut de director/ inspector;
- când proiectați, aveți mereu în față grupul de copii – tot ceea ce scrieți în proiect să se raporteze la
activităţile pe care anticipaţi că le vor parcurge;
- fiecărei competenţe specifice îi corespunde o activitate de învăţare sau mai multe; DAR o activitate de
învăţare este propusă pentru o competenţă specifică şi numai una;
- realizaţi o corelaţie reală stânga – dreapta: competenţă – activitate – resursa/ resursele adecvate
fiecărei activităţi;
- completaţi rubrica Resurse cu acele elemente care vă sunt necesare (pentru a le lua cu dvs atunci când
mergeți la oră!) – nu treceţi cu copy-paste sintagme de genul: manual/ fişe de lucru/ imagini etc.;
- similar, pentru rubrica de evaluare – completaţi modalitatea de evaluare doar pentru ceea ce estimaţi
că veţi evalua în mod real (de ex. dacă o activitate reprezintă tema pentru acasă sau o temă de lucru în
clasă și va fi evaluată, atunci marcați această menţiune în ultima rubrică a tabelului;
- la final, arătaţi pe scurt ceea ce intenţionaţi să utilizați pentru a măsura achiziţiile elevilor.

Activitate 2.3.b. Practici stereotipe și clișee didactice (120 min) 120 min

Oferiți exemple de practici stereotipe care vizează predarea-învățarea-evaluarea la două discipline de


primar (la alegere). Cum credeți că s-a ajuns la aceste practici? Cum poate fi ele schimbate/ depășite?

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare

Tema 2.4. Abordări 6h 1h 5h --


metodologice – în și dincolo de
programa școlară

Activitate 2.4.a. Aplicare contextualizată (120 min) 120 min


Identificați o competență specifică, la alegere, inclusă într-o programă școlară a unei discipline, pentru anul
de studiu la care predați, și analizați exemplele de activități de învățare prin care se structurează
competența respectivă, din perspectiva nivelului achizițiilor elevilor cu care lucrați. (Luați în considerare
specificul dezvoltării elevilor cu care lucrați și nivelul lor de achiziții ale învățării.)
Propuneți un alt exemplu de activitate de învățare, astfel încât să realizați o aplicare contextualizată a
programei școlare.
Descrieți activitatea, în maxim 1,5 pagini, argumentând alegerea metodei (sau metodelor) și incluzând:
clasa, disciplina, competența specifică vizată, modalitățile prin care situațiile de învățare prevăzute acoperă
posibilitățile, expectanțele și nevoile diverse ale elevilor.
RED Activitate 2.4.b. Resursă educațională deschisă (180 min) 180 min
Păstrând ideea unei abordări metodologice în spiritul programelor școlare în vigoare, prezentați în detaliu o
activitate de învățare, la o disciplină la alegere, indicând:
• denumirea si contextul activității de învățare
• competența specifică vizată (în principal),
• descrierea activității de învățare: metoda/ metodele alese, pași de desfășurare a activității,
modalități de facilitare a implicării elevilor (individual, grup), resurse utilizate, modalități de
evaluare
• instrumentele utilizate pentru a susține activitatea (ex.: suport vizual, text, film sau aplicație
resursă, fișă de lucru/ de evaluare etc.) - opțional, încărcați și instrumentul utilizat (sau puneți
linkul la acesta, dacă este cazul).
• extinderi/ deschideri spre alte discipline.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare

Înscrieți activitatea în formularul dedicat, respectând sugestiile de la fiecare secțiune.


(Notă: Produsul activității de formare 2.4.b. ar putea fi inclus în baza de date cu resurse educaționale
deschise dezvoltată în proiectul CRED.)
Tema 2.5. Evaluarea nivelului 6h 0,5h 5,5h --
de performanţă al
competenţelor specifice

Activitate 2.5.a. Un exemplu de evaluare a învățării la matematică (150 min) 150 min
Este deosebit de utilă o descriere detaliată a nivelului minim (obligatoriu) al achizițiilor matematice
dobândite de elevi. Necesitatea asigurării unui nivel minim al competențelor dobândite prin învățare se
impune din mai multe motive, printre care: lipsa standardizării unui nivel minim introduce arbitrariul în
evaluarea generală a rezultatelor învățării; lipsa controlului la acest nivel face ca elevii să rămână practic în
afara deprinderii fundamentelor disciplinare, iar această consecință devine vizibilă cu ocazia evaluărilor
naționale și internaționale.
Pentru MEM, CS2.2 (Evidențierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane și
corpurilor geometrice identificate în diferite contexte ) se propune următorul exemplu de detaliere a
nivelului minimal de realizare a competenței.
Nivel minimal de realizare
• Elevul sortează și clasifică forme plane utilizând diferite criterii.
Itemi de evaluare (exemple)
Se pun la dispoziția copiilor diferite obiecte având forme plane sau spațiale ușor de recunoscut și se cere:
1. Formați o grupă cu obiecte care se pot rostogoli.
2. Formați o grupă cu obiecte care au un contur format numai din linii drepte/ curbe etc.
3. Alegeți obiecte care au fețe în formă de pătrat etc.
Nivel minimal de realizare

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
• Recunoaște figurile geometrice plane (triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc, linie curbă, dreaptă, segment,
semidreaptă, linie frântă, unghi) și le descrie pe baza elementelor lor (vârfuri, laturi), având la dispoziție
modele ale figurilor.
• Recunoaște forme spațiale (cub, sferă, paralelipiped, piramidă, cilindru, con) și le descrie pe baza
elementelor lor (fețe, muchii, vârfuri, laturi, unghiuri), având la dispoziție modele ale corpurilor.
Itemi de evaluare (exemple)
1. Numește obiecte din sală, care au formă de triunghi, pătrat etc.
2. Din mulțimea de figuri geometrice următoare,
a) colorează: cu roșu dreptunghiurile, cu verde cercurile, cu albastru pătratele etc.
b) încercuiește: cu o linie roșie cuburile, cu o linie albastră cilindrii, cu o linie verde conurile etc.

etc.

3. Se prezintă pe catedră o trusă de corpuri geometrice. Se solicită copilului să aleagă piramida și să descrie
elementele sale. Se procedează similar pentru alte corpuri.

Pentru o competență specifică, la alegere, din programele de matematică, realizați o detaliere a nivelului
minimal însoțită de exemple de itemi de evaluare. Ce concluzii puteți formula, pe baza acestei experiențe?

10

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
Activitate 2.5.b. Un exemplu de probă de evaluare a învățării la matematică (180 min) 180 min
A. Pentru următoarea probă de evaluare, asociați fiecărui item de evaluare o competență specifică din
programă.
B. Aplicați itemii la clasă. În cazul în care aceștia nu sunt aplicabili clasei la care predați, creați o probă
de evaluare similară, cu 8 itemi.
C. Analizați răspunsurile la fiecare item în parte și alcătuiți o statistică referitoare la nivelul de atingere
a competențelor programei.

1. Numește fracția reprezentată prin hașuri în fiecare desen:

2. Dintre fracțiile următoare, alege perechi de fracții egale:

3. Ordonează descrescător fracțiile reprezentate prin hașură.

4. Scrie în ordine crescătoare:

11

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare

5. Reprezintă prin desen și calculează:

6. a) Câte doimi conține un întreg? Dar patru întregi?


b) Câte pătrimi conține un întreg? Dar trei întregi?

7. Suma dintre sfertul unui număr și jumătatea numărului este 270. Află dublul numărului.

8. Într-un depozit erau 8 tone de cărbuni.


a) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână un sfert din întreaga cantitate?
b) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână trei optimi din întreaga cantitate?

Timp de lucru: 45 de minute

Tema 2.6. Dincolo de trunchiul 4h 0,5h 3,5h --


comun: programa de opţional

12

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
Activitate 2.6. Un exemplu de programă de opțional (120 min) 30 min 120 min

Pornind de la Activitatea 1.3.2, schițați o programă de opțional care să cuprindă o succintă notă de
prezentare, competențele generale și specifice urmărite, un număr minim de activități de învățare pentru
fiecare competență specifică, în vederea înțelegerii modului în care se urmărește formarea/ exersarea/
dezvoltarea acestora. De asemenea, indicați conținuturile vizate și câteva repere pe baza cărora s-ar putea
dezvolta secțiunea Sugestii metodologice. Verificați produsul obținut pe baza criteriilor de evaluare a unei
programe de opțional prezentate mai jos:

Competențele generale

- reprezintă categorii de operare definitorii pentru disciplina/ problematica/ tematica abordată?


- sunt reflectate în fiecare set de competențe specifice, în progresie de la un an de studiu la altul?

Competențele specifice sunt:

- măsurabile, specifice (nu sunt formulate la modul general și reflectă rezultate ale învățării care
pot fi puse în evidență)
- în număr corespunzător?
- corelate cu tema opţionalului?
- adecvate nivelului elevului?
- **abstrase din competenţe generale (dacă acestea sunt formulate)?
- unice (sau se repetă sub diferite forme)?
- altele, decât în programa de trunchi comun?

Activităţile de învăţare:

13

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
- Conduc la dezvoltarea competenţelor propuse?
- Pot fi organizate efectiv?
- Presupun activitatea nemijlocită a elevului?

Conţinuturile sunt:

- o resursă cuprinzătoare pentru structurarea competenţelor specifice?


- adecvate intereselor, nevoilor elevului? (ancorate în/ provenind din cultura actuală?)

Evaluare M2. Aplicarea la clasă. Jurnal reflexiv (270 min) 90 min 120 min

Temă care ar putea fi inclusă În lumina concluziilor dvs. de până acum, începeți aplicarea la clasă a unității de învățare proiectate la
într-o discuție de webinar Activitatea 2.3.a. Aplicați 2 ore din UI; documentați aplicarea cu dovezi din derularea la clasă (teme ale
elevilor, produse realizate etc). Scrieți max. 1 pagină de jurnal reflexiv referitor la modul în care a decurs
fiecare oră. Încercați să răspundeți la următoarele întrebări: ce am intenționat? ce am obținut? ce reacții au
avut elevii (pozitive, negative)? ce feedback am oferit elevilor? ce aș fi putut face mai bine? ce îmi propun
pentru data următoare?
Înscrieți în acest spațiu pagina de jurnal (fără imagini).

Discutarea rezultatelor de evaluare/ feedback formator in activitățile online sincron (webinar).

14

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
3. Bugetul de timp alocat modulului 3, pe conținuturi tematice, pe tipuri de activități și pe forme de organizare a programului

Tema Conținut tematic/ activitate/ sarcină de lucru/ sarcină de evaluare Total Teorie Practică Evaluare
MODUL 3. Aspecte transversale 16h 3h 12h 1h
în abordarea şi implementarea
curriculumului naţional (o
singură temă/cursant, la alegere)
3.a. Consiliere şi dezvoltare Suport de curs 3.a. Consiliere şi dezvoltare personală. Rolul cadrului didactic în construirea și dezvoltarea 120 min
personală. Rolul cadrului didactic unor medii de învățare incluzive
în construirea și dezvoltarea unor
medii de învățare incluzive Situații problemă, dileme. Discuții și dezbateri 3.1. Consiliere și DP. Medii de învățare incluzive
3.b. Resurse Educaționale Suport de curs 3.b. Resurse educaționale deschise (RED)
Deschise RED şi platforme online
pentru învățare
Activitate 3.1. Dezbatere online (240 min) 240 min
Temă care ar putea fi inclusă și Reflectați și documentați-vă asupra următoarelor teme de dezbatere:
într-o dezbatere în webinar • Ce rol are disciplina DP în formarea viitorului adult? Viziunea, misiunea disciplinei.
• Care considerați că sunt metodele/ tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline? Descrieți
experiențe din practica personală.
• Cum pot fi infuzate aceste abordări didactice și la celelalte discipline din învățământul primar?
De exemplu, cum se poate face dezvoltare personală la o oră de matematică? (nu doar invers)

Citiți și intervențiile altor colegi, oferindu-le un scurt feedback (pentru cel puțin trei dintre aceștia).
Continuați acest dialog și în cadrul activităților online sincron (webinar), cu sprijinul formatorului.

Activitate 3.2. Dizabilitate – implicații asupra învățării (120 min) 120 min

15

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Elaborați un text (aprox. 1 pag.) în care să oferiți informații succinte despre specificul unei dizabilități și să
descrieți implicațiile asupra învățării. (Vă rugăm să aveți în vedere aspecte precum: dimensiunea
cognitivă, aspecte socio-emoționale, nevoi de sprijin.)

Activitate 3.3. Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități (300 min) 60 min 240 min
Temă care ar putea fi inclusă și Documentați-vă online cu privire la specificul dizabilităților cognitive, emoționale, motrice, deficitului de
într-o discuție de webinar atenție, hiperactivității, dificultăților de învățare, comportamentale, relaționare etc. Studiați următoarele
documente relevante pentru integrarea copiilor cu CES în școala de masă:
- Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu
tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-
134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
-Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea
încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES,
precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES.
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-
metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-
grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1

Elaborați un plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea integrării în
școala de masă a copiilor cu CES. Aveți în vedere desfășurarea unor activități cu părinții, elevii, cadrele
didactice, comunitatea etc.

Elevi
Idei de activități:
Strategii de învățare:
Resurse:
Evaluare:

Părinți

16

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
(Exemplu: Am în clasă un copil cu CES. Cum îi voi vorbi părintelui despre problemele/ așteptările mele?
Provocarea: Care sunt modalitățile prin care pot colabora eficient cu părintele unui copil cu CES?)
Idei de activități:
Strategii de învățare
Resurse
Evaluare

Cadre didactice
(Exemplu de punct de plecare: Am în clasă un copil cu CES. Cum voi vorbi colegilor despre acesta?
Provocarea: Care sunt modalitățile prin care îmi pot ajuta colegii să îl cunoască și putem colabora pentru
a-l sprijini să-și atingă potențialul?)
Idei de activități:
Strategii de învățare (comune cu alți colegi):
Resurse:
Evaluare:

Evaluare M3: Schiță de proiect (180 min) 120 min 60 min


Realizați o schiță de proiect (2 pagini) pentru o activitate de o oră la Dezvoltare personală/ o disciplină de
primar care să dezvolte încrederea elevilor în propriile capacități de învățare, utilizând o resursă
educațională online, la alegere (spot video, prezentare PPT, soft educațional, secvență din filme, aplicații
etc.). Prezentați:
• Competența/ competențele specifice vizate
• Modalitățile de valorificare ale resursei alese la clasă, în activitățile de învățare propuse
• Modalități de implicare a elevilor în propria învățare
• Cum poate fi valorificată această resursă în activitatea de evaluare (autoevaluare/ inter-
evaluare)
• Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc
Precizați și linkul către resursa educațională online utilizată.

17

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020