Sunteți pe pagina 1din 2

Data ___________________________________________________

Numele/Prenumele elevului_________________________________

Probă de evaluare în clasa a V-a la modulul ’’Substantivul.Rezumatul’’ .

Dictare. 10 p

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ .

1.Scrie, pe liniile date, la ce caz sunt substantivele subliniate din exemplele următoare :

a) Ceasul mitropoliei bătu ora exactă. 1p

b) Ajunsese la un câmp numai de flori. 1p

c) Nopţile erau mai limpezi şi mai luminoase. 1p

2.Încercuieşte litera care stă în dreptul răspunsului corect:

Ideea textului este:

A.Prietenul bun la nevoie se cunoaşte.

B.Omul fără prieten e ca stinga stânga fără dreapta.

C.dacă vrei bine,nu face altuia rău. 1p

3.Redacteză ,în limta de 30-35 de cuvinte ,rezumatul textului dictat.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 5 p

4.Analizează substantivele subliniate în text,conform modelului propus.

’’nenorocire’’-substantiv comun,genul femenin,numărul singular,cazul nominativ,articulat cu


articolul hotărât ’’o’’,funţia sintatctică de subiect.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .6 p

5.Declină, în enunţuri proprii,substantivul rândunică.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 5p

6.Comentează în 5-6 enunţuri, afirmaţia ’’Prietenul la nevoie se cunoaşte’’.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ . 8 p

Pentru corectitudine : 5 p/ 4 p/ 3 p/ 2 p/ 0 p.

Barem de notare:

Nota: 10= 5=

9= 4=

8= 3=

7= 2=

6= 1=