Sunteți pe pagina 1din 2

Prin oxidarea catalitica a metanolului cu aer, pe langa aldehida formica se formeaza si acid formic, CO2 si H,

conform reactiilor:

CH3OH + 1/2 O2 → CH2=O+ H2O;


CH2=O+ 1/2 O2→HCOOH;
CH3OH→ CH2=O+H2;
CH3OH+3/2 O2→ CO2+ 2 H2O.

Considerand ca in reactorul de oxidare se introduce un amestec format din 100 moli de metanol si 150 moli
aer(20% O2 si 80% N2), ca HCOOH si CO2 se formeaza intr-un rap molar de 3:1, iar Cu este 60% si Ct este
80% se cere:

a) nr de moli metanol ramas neoxidat (R: 20),


b) nr de moli de HCOOH, CO2 si H2O (R: 15, 5, 40)
c) compozitia in procente molare a amestecului obtinut in urma desfasurarii procesului

(R: 19.67%CH2O; 6.56%CH3OH; 4.92%HCOOH; 1.64%CO2; 13.12%H2O; 39.34%N2; 14.75%H2).

Cu=Numarul de moli transformati in aldehida formica∙100/numarul de moli introdusi


Ct=numarul de moli transformati (in orice produs)∙100/numarul de moli introdusi

Numarul de moli transformati in aldehida formica=60 ∙100/100=60 moli de metanol transformati in


formaldehida
Numarul de moli transformati=80 ∙100/100=80 moli de metanol transformati
Rezulta ca in alte substante (HCOOH si CO2) s-au transformat 80-60=20 moli

a) Numarul de moli de alcool ramas netransformat = 100 – 80 = 20 moli

Din ecuatiile reactiilor chimice se observa ca dintr-un mol de alcool se formeaza 1 mol de HCOOH
(reactiile 1 si 2) si dintr-un mol de alcool se formeaza un mol de CO2 (reactia 4)
Rezulta ca din cei 20 moli transformati in alte substante se obtin 20 de moli de HCOOH si CO2. Stiind
ca raportul dintre molii de HCOOH si CO2 este 3:1 inseamna ca 15 moli sunt HCOOH si 5 moli CO2
Apa se formeaza alaturi de CO2 , si la obtinerea celor 60 de moli de aldehida (Se observa ca dintr-un
mol de alcool se obtine 1 mol de aldehida, deci din cei 60 moli de alcool transformati in aldehida se vor obtine
60 moli de aldehida).
La 1 mol CO2 se formeaza 2 moli de apa. Deci numarul de moli de apa din reactia in care se formeaza
CO2 este 5∙2=10 moli
Din ecuatiile reactiilor 1 si 3 se observa ca la formarea a doi moli de aldehida se formeaza 1 mol H2O,
deci la formarea celor 60 moli de aldehida se formeaza 30 moli de apa
Numarul total de moli de apa=10+30=40 moli de apa.

b) Numarul de moli de HCOOH, CO2 si H2O

n HCOOH = 15 moli HCOOH


nCO2 = 5 moli CO2
n H2O = 40 moli H2O

Se determina numarul de moli din fiecare component in amestecul final


In amestecul final vor fi prezenti urmatorii compusi:
60 moli CH2O
5 moli HCOOH
5 moli CO2
40 moli H2O
20 moli CH3-OH netransformat
H2
N2 din aer

Se calculeazoli de a cati moli de azot si cati moli de oxigen sunt in 150 moli aer
100 moli aer……80 moli N2……80 moli O2
150 moli aer…….x.........................y
x=120 moli N2
y = 30 moli O2

Se determina numarul de moli de H2


Pentru determinarea hidrogenului, se face bilantul atomilor de H adica se egaleaza numarul de atomi de H care
se gaseste in reactanti cu numarul de atomi de H care se gaseste in produsi

Reactant numar atomi H Produs de ractie Numar atomi de H


100 moli CH3OH 4∙100=400 atomi H 60 moli CH2O 2∙60=120
150 moli aer - 15 moli HCOOH 2∙15=30
40 moli H2O 2∙40=80
5 moli CO2 -
120 moli N2 -
20 moli CH3-OH netransformat 4∙20=80
x moli H2 2x

400 = 120+30+80+80+2x
2x=90
x=45 moli H2

Numarul de moli total din amestecul final=60+15+40+5+120+20+45=305 moli produsi


305 moli...60 moli CH2O...15 moli HCOOH....5 moli CO2...40 moli H2O....20 moli CH3OH...45 moli H2
p% CH2O = 100∙60/305=19,67%
p% HCOOH = 100∙15/305=4,91%
p% H2O = 100∙40/305=13,11%
p% CO2 = 100∙5/305=1,63
p% N2 = 100∙120/305=39,34%
p% CH3OH = 100∙20/305=6,55%
p% H2 = 100∙45/305=14,75%