Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de caz 2

Formarea conștiinței istorice

Planul proiectului

1.Contextul istoric (sec. al XVII-lea)

2.Delimitări conceptuale (istoriografie, cronică,umanism)

3.Biografiile cronicarilor moldoveni şi munteni.

4.Scrieri ce au influenţat formarea conştiinţei istorice


D.Cantemir “Istoria Ieroglifică”
  “Descrierea Moldovei”
 
Ion Neculce “Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabijna-Vodă
până la a II-a domnie a lui Constantin Mavrocordat”
  “O samă de cuvinte” – Legenda a IIIa
Miron Costin “Letopiseţul Ţării Moldovei”
  “De neamul moldovenilor”
 
Grigore Ureche “Letopiseţul Ţării Moldovei”- Portretul lui Ştefan
cel Mare
Radu Greceanu “Viaţa lui Constantin Brâncoveanu”
5.Scopul cronicilor – demonstratie critica.
6.Patriotismul-Între istorie şi literatură
7.Influenta cronicarilor in literatura romana
10.Lingvistica, civilizaţia şi cultura ca argumente naţional-istorice
» L i m b a l a t i n ă şi limba romană
 » S t u d i u l l i m b i i »Structura limbii romane moderne

11.CONCLUZIE
Bibliografie

Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, editţie Mircea Scarlat, Editura Minerva
1978, p. 7-8, 11-12 („Pentru limba noastră moldovenească“), p. 42 („Ştefan“), p. 126
(„De domniia lui Dispot vodă ereticul“)

 Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron vodă încoace, de unde este
părăsit de Ureche – vornicul: „Prédoslovie adecă voroava cătră cititoriul“; „Stihuri
de descălecatul ţărîi“; „Capul I“; „Capul alŭ doilea“

( Ion Neculce, O samă de cuvinte, în Letopiseţul Ţării Moldovei, precedat de O


samă de cuvinte, ed. Iorgu Iordan, 1968, p. 34-56.

 Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, Editura Litera, Chişinău, 1998, vol. I şi vol.II

 Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române vechi, 1980, vol. I, cap. V, „Cultura
slavă în ţările noastre. Suflet românesc în limba slavă“

 Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Editura Humanitas, 1997, cap.
„Continuitatea“, p. 171-195

 Dicţionarul General al Literaturii Române (coord. Eugen Simion), 2004-2009,


pentru autorii: Gheorghe Şincai, Petru Maior şi pentru Şcoala Ardeleană.

Nicolae Manolescu :„Istoria critică a literaturii române”.


George Călinescu: „Istoria literaturii române”.
Mircea Scarlat: „Introducere în operă lui Miron Costin”.
Elvira. Sorohan: „Cartea Cronicarilor”.
Ovidiu Drîmba: „Istoria Literaturii universale”.