Sunteți pe pagina 1din 48

Motto: "Artele... p trund...

n masa claselor i produc astfel o con tiin unitar public , care pe nesim ite se preface ntr-o solidaritate etic ". Mihai Eminescu

Cuprins

Formarea con tiin ei istorice Apari ia primelor cronici Umanismul n literatura universal n literatura romn Dimitrie Cantemir Cronicarii moldoveni Grigore Ureche Miron Costin Ion Neculce  Portretul lui tefan cel Mare Cronicarii munteni Constantin Cantacuzino Radu Greceanu Radu Popescu  coala Ardelean Bibliografie

Formarea con tiin ei istorice


Formarea con tiin ei istorice a poporului romn se realizeaz treptat, ncepnd cu preocup rile umani tilor din secolele al XV-lea al XVII-lea, care consemneaz n documentele ce ni s-au p strat, scrise mai nti n limba slavon , modul n care romnii din diferitele provincii se nscriu n cursul istoriei: situarea lor n timp i n spa iu, evenimentele istorice, limba, cultura, obiceiurile.

Apari ia primelor cronici


Preocup rile privitoare la felul cum romnii se nscriu n cursul istoriei ncep s se dezvolte odat cu secolul al XVI-lea. Acest interes se manifest datorit contactelor, pe care cei preocupa i de formarea lor intelectual , ncep s le aib cu alte culturi i civiliza ii. Temele fundamentale abordate de cronicari i de ceilal i autori preocupa i de con tiin a istoric a romnilor sunt: originile, limba, continuitatea evenimentelor i institu ia domniei. Primul romn care scrie despre originea romnilor i unitatea limbii i a poporului romn este Nicolaus Olahus. Informa iile apar n lucrarea sa Hungaria (1536) scris n limba latin .

Umanismul
UMANISMUL este o mi care cultural ap rut n sec. XIV-XVI care a pus n centrul preocup rilor sale omul, considerndu-se necesar educa ia trupului i a min ii sale. Umanismul care caracterizeaz epoca Rena terii a ap rut dintr-o necesitate fireasc , pentru a nl tura efectele negative ale Inchizi iei, sau ale dogmatismului religios n general. Umanismul pune omul n centrul preocup rilor sale considernd c via a acestuia e cea mai important din Univers.

Reprezentan i ai umanismului
n mod tradi ional, istoricii situeaz nceputurile umanismului modern n Italia secolului al XIV-lea, fiind legat de numele lui Francesco Petrarca i al lui Giovanni Boccaccio. Dup invadarea Imperiului Bizantin de c tre turci, un mare num r de nv a i greci se refugiaz n peninsula italic , aducnd cu ei manuscrise n limba lor de origine. Litera ii italieni, ca Guarino din Verona, Francesco Filello sau Giovanni Aurispa, nva limba greac veche i traduc n italian operele clasice grece ti. Poezia latin a epocei romane este redescoperit gra ie lui Lorenzo Valla, iar Coluccio Salutati i Gian Francesco Poggio traduc n limba italian operele scriitorilor romani.

Umanismul romnesc
UMANISMUL ROMNESC se dezvolt mai mult din perspectiv cultural . Cei mai de seam umani ti apar in Moldovei feudale. Mi carea umanist romn pune accentul pe afirmarea identit ii na ionale. Urmnd coli nalte n Polonia i n Constantinopol, boierii Moldovei au intrat n contact cu ideile umanismului european pe care le-au aplicat apoi n ar . Cea mai de seam manifestare a umanismului romnesc o reprezint preocuparea pentru afirmarea identit ii na ionale n lucr rile de istoriografie.

Dimitrie Cantemir
A fost primul romn ales membru al Academiei din Berlin n 1714. n opera lui Cantemir, influen at de umanismul Rena terii i de gndirea naintat din Rusia, s-au oglindit cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea socialistoric a Moldovei de la sfr itul secolului al XVII-lea i nceputul secolului al XVIII-lea. Istoria ieroglific , scris la Constantinopol n romn (1703-1705) este considerat prima ncercare de roman politic-social. Cantemir satirizeaz lupta pentru domnie dintre partidele boiere ti din rile Romne. Aceast lupt alegoric se reflect printr-o disput filosofic ntre dou principii, simbolizate de Inorog i Corb. Lucrarea cuprinde cuget ri, proverbe i versuri care reflect influen a poeziei populare.

Scopul cronicilor
De i con ineau argumente referitoare la unitatea romnilor de pretudindeni, scopul cronicilor nu era att impulsionarea spre realizarea fizic a acestei unit i, ct:

...s nu se nece anii cei ...s trecu i [moldovenii s i cunoasc trecutul istoric, nu] asemeni fiarelor i dobitoacelor f r minte minte. cronicarul relateaz faptele reale, nu basnele i basnele pove tile punnd bazele tile, realismului istoric (Grigore Ureche)
Moned din Republica Moldova, edi ie limitat , aniversnd 415 ani de la na terea lui Grigore Ureche

Cronicarii moldoveni
CRONICARII MOLDOVENI sunt boieri lumina i, c rturari preocupa i de consemnarea istoriei poporului, fiind con tien i de rolul s u educativ. Temele fundamentale abordate de cronicari i care au contribuit la formarea con tiin ei noastre fundamentale sunt: originea latin , comun a tuturor romnilor, latinitatea limbii romne, fenomenul continuit ii poporului romn n acest spa iu geografic, consemnarea evenimentelor istorice trecute sau contemporane(istoriografia), institu ia domniei(chipuri i tipuri de domnitori, rolul lor n politica intern i extern ). Cronicarii moldoveni, Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, scriu Letopise ul rii Moldovei, continund scrierea de unde a p r sit-o predecesorul. Concep ia cronicarilor asupra rolului istoriei este umanist . Motivul pentru care consemneaz evenimentele este cunoa terea istoriei.

Grigore Ureche
Cronicarul este fiu de mare boier, de la care mo tene te nclina ii spre cultur i politic . Din 1611 urmeaz cursurile unei coli din Polonia i apoi, ntors n ar , ocup , treptat, diferite func ii: logof t, mare sp tar, mare vornic al rii-de-Jos. Este autorul "Letopise ului rii Moldovei", cea mai veche cronic n limba romn , redactat ntre anii 1642-1647 i tratnd istoria Moldovei ntre 1359-1594. n cronica lui Ureche sunt cuprinse tr s turile caracteristice, de nceput, ale umanismului romnesc. "Letopise ul" urm re te istoria unei ri: succesiunea domnilor, destinele, gloria i vicisitudinile prin care a trecut un popor, ncep tura i adaosul, mai apoi i sc derea".

Istoria, nu numai un basm


Miron Costin, cronicarul continuator al operei lui Ureche, define te istoria nu numai ca o relatare a faptelor trecute, o povestire epic , dar un instrument spre folosul omului, din care acesta s nve e.
Statuia lui Miron Costin din Ia i

Miron Costin
A tr it i a nv at pn la 20 de ani n Polonia. Cunoa te antichitatea greco-latin , este unul dintre primii reprezentan i ai umanismului romnesc, prin respectul fa de om, dragostea de patrie i de limb , interesul constant pentru originea poporului romn, ncercarea de a crea opere literare. A nceput prin a scrie versuri, domeniu aproape inexistent la noi. Poemul filozofic "Viata lumii", o medita ie asupra trecerii necontenite a timpului, i demonstreaz voca ia de scriitor. Miron Costin continu "Letopise ul rii Moldovei" nceput de Ureche, descriind istoria romnilor ntre 1594-1661, i avnd n efigie personalitatea lui Vasile Lupu. Inten ia cronicarului nefiind pe deplin satisf cut , el i-o realizeaz spre sfr itul vie ii, n "De neamul moldovenilor, din ce ar au ie it str mo ii lor ,lucrare, ns , neterminat .

Deci fra ilor cetitorilor cu ct v ve i ndemna a citi pre acest letopise u mai mult cu att ve i ti a v feri de primejdii i ve i fi mai nv a i a dare r spunsuri la sfaturi, la domn i la noroade de cinste (Miron Costin)

Ion Neculce
Cronica lui Neculce, "Letopise ul rii Moldovei de la Dabija-Voda pn la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat" (evenimentele dintre anii 1661-1743), precedat de cele 42 de legende, intitulate "O sam de cuvinte", se ntemeiaz pe fapte tr ite, de aceea are un caracter memorialistic.

Ion Neculce

La realizarea letopise elor, cronicarii i-au cules informa ii din izvoare scrise, romne ti sau str ine, dar pentru personaje istorice mai apropiate, au folosit i tirile provenite din tradi ia popular sau din propria amintire. Dintre ei, cel mai preocupat de tradi iile populare a fost Neculce care scrie i O sam de cuvinte" despre voievozi, boieri sau rani, "ce sntu audzite din om n om, de oameni vechi i b trni, i n letopise u nu sntu scrise". Voca ia de povestitor a lui Neculce se relev n legende, unde stilul are savoarea limbii populare. Cronicarul se manifest mai pu in ca un istoric interesat de autenticitatea izvoarelor i mai mult ca un artist care scrie el nsu i povestea, prelucrnd i transfigurnd fondul legendar popular. Erudit, cunosc tor de limbi str ine i con tient de rolul culturii n evolu ia statelor, Neculce a trecut n eternitate l snd posterit ii o oper valoroas att din perspectiv istoric , documentar , ct i din punct de vedere literar.

Patriotismul
Definitorie pentru opera cronicarilor nu este numai aceast dimensiune moralist , ci i perspectiva asupra patriotismului i etnogenezei poporului romn. Cronicarii sus in descenden a poporului romn din cel roman (latin) prin diverse argumente.

Unitatea poporului romn


Apare, de asemenea, ideea unit ii poporului romn, mai trziu reluat de numeroase curente literare, inclusiv cel pa optist, considerat de mul i critici punctul zero al literaturii romne de mare valoare.

rumnii, c i se afl l cuitori de la Tara Ungureasc i la Ardeal i la Maramure , de la un loc sunt cu moldovenii si to i de la Rm se trag (Grigore Ureche)

Dreptatea suprem
Ion Neculce creaz o oper istoric de sintez , astfel c , n scrierile sale se pot g si tr s turi literarartistice, morale, etc.
portretul lui Ion Neculce

Ce, fra ilor moldoveni, rogu-v s lua i roguaminte, s v nv a i i s v p zi i. Orict ar fi n cinste la vrun domn, bine este s -i sluje ti cu dreptate, c de la Dumnedz u ai plat . Dar cu domnul niciodat s pribege ti, m car cum ar hi, i nu numai n ar strein , ce nici n Tarigrad cu dnsul s nu mergi, fiind tu moldovan. (Ion Neculce)

ara i conducerea ei
A nu se n elege, de aici c , pentru Neculce, ara nu era la fel de important ca i chem rile morale. Dimpotriv , ara este caracterizat ca ntreg, ca tot unitar.
Oh! oh! oh! s rac ar a Moldovei, ce n rocire de st pni c-ace tia ai avut! Ce sor i de via -au c dzut! Cum au mai r mas om tr itor n tine, de mare mirare este, cu attea spurcaciuni de obiceiuri ce se trag pn ast dzi n tine, Moldov !

De i importan i din punct de vedere istoric, nu trebuie negat influen a literar pe care cronicarii au avut-o. n primul rnd, renun area la limba slavon i adoptarea limbii romne a fost crucial pentru dezvoltarea literaturii vechi, demersurile lor involuntare fiind de baz pentru intelectualitatea romneasc din prima jum tate a secolului al XVII-lea.

Facsimil al primei pagini din Letopise ul rii Moldovei. De i scris cu litere chirilice, manuscrisul este n limba romn .

ntre istorie i literatur


Fiind vorba despre manifest rile con tiin ei istorice n literatura romn , se poate ridica ntrebarea dac opera cronicarilor are i valen e artistico-literare. Adev rul este c , de i valoro i pentru istorie, cronicarii au reprezentat i prima genera ie de scriitori, de autori de literatur .

Anecdotica i stilul oral


Legendele lui Neculce au un con inut anecdotic, cu n elesuri morale i expresii populare. George C linescu: Cnd cite ti cronica lui Neculce, un nume i n v le te numaidect n minte: Creang .[] proverbialitatea, filozofia b trneasc , minunarea, v iet tura i n fine acel lucru nvederat, dar inanalizabil, ce se cheam darul de a povesti

Portretul lui cel Mare

tefan

Fost-au acestu tefan Vod om nu mare de statu, mnios i de grabu v rs toriu de snge nevinovat; de multe ori la ospe e omorea f r jude u. Amintrilea era om ntreg la fire, nelene ul, i lucrul sau l tiia al acoperi i unde nu gndiiai, acolo l aflai. La lucruri de r zboaie me ter, unde era nevoie nsu i se v r ia, c v zndu-l ai s i, s nu s nd r pteze i pentru aceia raru r zboi de nu biruia. i unde-l biruia altii, nu pierdea n dejdea, c tiindu-s c zut jos, s r dica deasupra biruitorilor. Mai apoi, dup moartea lui i feciorul s u, Bogdan Voda, urma l luas , de lucruri viteje ti, cum s tmpl din pom bun road bun iese. Grigore Ureche

Portretul lui cel Mare

tefan

a c zut calul lui tefan Vod n r zboi. Iar un Purice aprodul i-a dat calul lui. i nu putea n grab nc leca tefan Vod , fiind om mic. i a zis Purice aprodul: <<Doamne, eu m voi face o movili , i vino de te suie pe mine i ncalec >> [] <<S race Purice, de oi sc pa eu i tu, atunci i-i schimba numele din Purice, n Movil >> Ion Neculce

Tehnica portretelor (2)


Dimitrie Cantemir, care n tinere e se ar tase ner bd tor, mnios, zlobiv la be ie, nct i ie ise numele de om r u, c p tnd domnia, tiu s - i piarz numele cel r u c ci doar mai la vrst venise, au doar chivernisise viea a lui unde nu era pace, c a a se ar ta de bun i de blnd, c tuturora le era u ile deschise, i nem re , de vorova cu to i copiii, nct ncepuser to i a se lipi de el i a-l l uda uda.[] Era om nv at. Numai la giudec i nu pr put lua sama bine, poate fi tr ind mult la arigrad n str in tate. L comie nu av mare, lucrurile lui pofti s fie l udate. (Ion Neculce, portret al lui Dimitrie Cantemir)

Figuri de stil i moduri de expunere


Cronicarii aduc n limba romn i n literatur toate modurile de expunere, a adar, pe lng nara iune i descriere, dialogul i monologul. Odat cu descrierea, n literatur au p truns i figurile de stil, utilizate n mod frecvent de Neculce, lund din vorbirea popular compara ia, cea mai simpl figur de stil. intrat-au t tarii n ar ca lupii ntr-o turm de oi intratntr(Ion Neculce)

Figuri de stil populare


Tot la Neculce se ntlnesc cteva epitete populare, majoritatea con innd adjectivul bogat, precum: f c bogat stric ciune, ori s-au f cut mare i frumoas nunt . Metaforele sunt rare, la fel ca n vorbirea popular : Duca s tulbur tare i- i aprinse poaleli de toate p r ile, etc.

Marii scriitori romni i cronicile


Scriitorii postmedievali au utilizat operele cronicarilor ca modele i surse de inspira ie. Un exemplu elocvent este nuvela lui Costache Negruzzi din 1840, Alexandru L pu neanul, al c rei punct de pornire este chiar n cronica lui Ureche, n scena n care L pu neanul, cnd i se spune c boierii nu l vor domn, el r spunde: De nu m vor, eu i voiu pre ei, i de nu m iubescu, eu vor, ei, iubescu, i iubescu pre dn ii i tot voiu merge, ori cu voie, ori f r voie,

Mo tenirea cronicarilor
Normele avant la lettre pe care cronicarii le impun mai mult sau mai pu in voluntar stabilesc un set de reguli plastice privind figurile de stil, descrierile (mai ales portretele) i relat rile epice, apropiindu-se, prin limbaj i viziune, de roman.

Bolintineanu, Alecsandri, Sadoveanu, Creang . Scriitori care au folosit cronicile drept surs de inspira ie

Cronicari munteni

Cronicarii munteni
Dac din punct de vedere strict istoric, documentar, se poate ntr-adev r conferi un merit mai mare cronicarilor moldoveni, din punct de vedere literar cronicarii munteni nu sunt cu nimic mai prejos, de i altfel dect fra ii lor. Moldovenii sunt ndeosebi buni naratori i portreti ti, muntenii au verv , polemic i imagina ie plastic n pamflet. Moldovenii au am r ciune, umor, ironie sau duio ie, muntenii cultiv v iet tura, sarcasmul, invectiva, impreca ia. Moldovenii sunt cump ni i, sf to i, simpli n formele oralit ii populare, muntenii sunt dimpotriv precipita i, ntortochea i, folosind n locul vorbirii r ne ti, domoale, moldovene, limbajul trgove ului i chiar al mahalagiului bucure tean. Moldovenii, prin Miron Costin i Dimitrie Cantemir se ridic , prin educa ie, pn la concep ia umanist , dar i muntenii prin Radu Greceanu i Constantin Cantacuzino fac figur de nv a i umani ti, ultimul, ntocmai ca Dimitrie Cantemir, marcnd trecerea de la cronic la istorie.

Stolnicul Constantin Cantacuzino


Stolnicul Constantin Cantacuzino a fost un diplomat, istoric i geograf din ara Romneasc (n. cca. 1650 - m. 1716). El a fost fiul postelnicului Cantacuzino, grec de origine, i al Elenei, fiica lui Radu erban. Stolnicul Cantacuzino a fost un reprezentat de seam al umanismului n spa iul cultural romn. Prin erudi ia lui vast , prin ntrebuin area critic a izvoarelor, prin claritatea planului, prin fraza lui nc rcat i me te ugit ntoars , dar plin de miez, stolnicul Constantin Cantacuzino se ridic deasupra contemporanilor s i i se apropie de Dimitrie Cantemir. Este, se poate spune, un istoric n sensul modern al cuvntului. Este superior celorlal i mai ales prin voin a, devenit fapt , de a ar ta, cu argumente scoase din tiin a istoric a vremii, originea neamului s u, cu scopul nobil de a-l ridica din anonimat, de a-i sus ine drepturile inalienabile.

Radu Greceanu
Cronica lui Radu Greceanu, cunoscut i sub titlul de Via a lui Constantin Brncoveanu, este un lung panegiric care expune domnia nepotului de sor al Cantacuzinilor, de la moartea lui erban-vod pn n preajma sfr itului, pu in nainte de venirea capigi-ba ei cu ordinul de arestare i ducere la arigrad, unde avea s fie t iat de c tre turci mpreun cu cei patru fii ai s i. Scriitorul arat a fi fost nu numai supus unui ordin domnesc- ca vechii Macarie, Eftimie i Azarie, ci cu totul ndatorat moralmente, robit de admira ie, legat de mini n fa a patronului i idolului s u. Brncoveanu este tot timpul numai prean l atul, prealuminatul, preasl vitul, st pnul i obl duitorul, preacre tinul, iar el, scriitorul, este ve nic prea smeritul, prea plecatul, sluga. Semn tura, cu toate c suntem con tien i de conven ionalismul formulelor deepoc , pare de o umilitate definitiv : A m rii-tale mic i preaplecat slug Radul logof t Greceanul.

Radu Popescu

Cronica B lenilor Scris , se pare, de Radu Popescu, nf i eaz mult mai verosimil tic lo iile Cantacuzinilor dect Letopise ul Cantacuzinesc pe cele ale B lenilor (cele dou familii boiere ti vr jma e). Tonul scrierii este al unui om de lume, colit n str in tate, care gust arta spectacolului, descriind pentru prima dat n literatura noastr un spectacol de acroba ie i scamatorie prezentat n drumul Cotr cenilor. El introduce i elementul senza ional n cronic , relatnd actele de canibalism din timpul unei secete sau descoperirea unui pui de iepuroaic bicefal, interpretat ca semn de r scruce n via a rii.

coala Ardelean
Cel dinti nucleu iluminist din cultura romn l-a constituit coala Ardelean , mi carea intelectualit ii din Transilvania de la sf. sec. al XVIII-lea i nceputul sec. al XIX-lea. Programul politic al colii Ardelene este prezentat n memoriul din 1791 intitulat Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae, trimis mp ratului Leopold al II-lea, n care se cerea recunoa terea romnilor din Transilvania ca na iune egal n drepturi cu celelalte. coala Ardelean este n primul rnd, o mi care de eliberare na ional i social care a g sit n patrimoniul de gndire al iluminismului european principii, argumente, idei ce slujeau n zuin ele poporului romn n acel moment istoric. Din punct de vedere cultural, coala Ardelean a avut un rol important n stimularea studiului istoriei i a limbii romne, a dezvolt rii tiin elor naturii i nv mntului. Ac iunea politic i cultural este ndrumat de operele istorice i filologice ale lui Samuil Micu, Gheorghe incai, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu.

Limba latin

i limba roman

Unul dintre cele mai puternice argumente n demonstrarea continuit ii latine pe teritoriul rilor Romne este asem narea ntre limbile celor dou popoare. n prim faz , istoricii se refer la fondul lexical (la vocabular), ns apoi se vorbe te i despre sintax (construc ia frazei).

Studiul limbii
n cazul limbii romne vorbim despre aproximativ 70% din cuvinte provenite din latin , restul fiind de provenien slav (termeni arhaici, biserice ti), greac (ex buzunar, folos, proasp t), maghiar (ex ora , a cheltui) i turc (cafea, cutie, papuc).

Lati rma ii i ter e azate e etim ane latine Slave German Maghiar Tur e ti Traco-dace de ubstrat Alte/origine incert

Structura limbii romne moderne (lexic)

de la Rm [Roma] ne tragemDe la rmleni, ce le zicem latini; pine, ei zic panis; carne, ei zic caro; gain , ei zic galina; muiere, mulier; femeie, femina; p rinte, pater; al nostru, noster i altele multe din limba latineasc , i de am socoti pre amaruntul, toate cuvintele le-am n elege.
[Grigore Ureche, despre limba moldoveneasc ]

Argumentele istorice
Dup cum s-a demonstrat, limba, religia, obiceiurile, gastronomia, moda i cel mai important istoria au dus la o autodefinire a romnilor ca popor de sine st t tor i la o mai mare apropiere ntre ei i Europa. Formarea con tiin ei istorice a nsemnat a adar identificare pe mai multe nivele cu latinitatea veche i chiar cu noul, prosperul, Occident.

Motto
ineti minte cuvintele lui tefan, care v-a fost baci pn la adnci b trne i c Moldova n-a fost a str mo ilor mei, n-a fost a mea, i nu e a voastr , ci a urma ilor vo trii i a urma ilor urma ilor vo trii, n veacul vecilor.

Oric rui romn care a nv at s citeasc , cel mai greu i este s nu... scrie! I.L.Caragiale

Bibliografie
Istoria Literaturii Romne Vechi, Nicolae Cartojan, Bucure ti, 1980; Istoria literaturii romne de la origini i pn n prezent, George C linescu Istoria critic a literaturii romne, Nicolae Manolescu Analize literare pentru bacalaureat i admiterea n facultate, Ed. Junior, Bucure ti, 1994; Istoria literaturii romne de la origini pn n prezent, Bucure ti, Ed. Minerva, 1982; Chitimia, I. C., Probleme de baz ale literaturii romne vechi, Bucure ti, Ed. Academiei R. S. R., 1972 Istoria didactic a literaturii romne, Cr ciun, Gh. , Ed. Magister/ Aula, Bucure ti, 1997; O sama de cuvinte, Neculce Ion, Ed. Ion Creang , Bucure ti, 1990; Dic ionar analitic de opere literare romne ti ,Pop, Ion i colab., Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca, 1999 Letopise ul rii Moldovei, Ureche, Grigore, Ed. Minerva, Bucure ti, 1987; Velciu, Dumitru, Ion Neculce, Bucure ti. Cartea cronicilor Elvira Sorohan, Iasi, Ed. Junimea, 1986, pp. 259-260) Istoria literaturii romne de la origini pn n prezentde G.Calinescu, Ed. Minerva 1984, p.17) Dic ionarul Enciclopedic Romn, ed. Politica, Bucure ti, 1962-1966

Componen a grupei
La acest proiect au participat elevii clasei a XI-a A, Colegiul Na ional Mircea cel B trn,Rm.Valcea:  Petrea Monica  Popescu Anca  Voiculescu C t lin  Be tea Vl du

 profesor coordonator ,Oprea Geanina