Sunteți pe pagina 1din 5

Prezentarea cazului

Zzz

Definirea problemei
Cum definește tânăra problema? Cum definește directoarea problema?

Ce nevoi ale tinerei sunt implicate? Ce nevoi ale directoarei sunt implicate?'

Ce valori majore simte tânăra că sunt Ce valori majore simte directoarea că sunt
implicate aici? (ex: drepturi umane, convingeri implicate aici? (ex: drepturi umane, convingeri
ideologice sau culturale, norme morale etc.) ideologice sau culturale, norme morale etc.)

1
Ce temeri ale tinerei trebuie luate în Ce temeri ale directoarei trebuie luate în
considerare? considerare?

Cum o vede tânăra pe directoare? Cum o vede directoarea pe tânăra?

Se pot nota aici câteva lucruri care o ajută pe Cum să facă directoarea ca să extindă
tânără să o înțeleagă mai bine pe directoare? concepția tinerei despre funcția îndeplinită de
ea în școală?

Are ceva tânăra împotriva directoarei? Are ceva directoarea împotriva tinerei?

Dacă tânăra își revizuiește atitudinea, acest Dacă va discuta cu tânăra, acest fapt va folosi
fapt îi va fi de folos? ori va dăuna relației lor?

Dorește tânăra cu adevărat să emită idei și să Dorește directoarea cu adevărat să emită idei
discute eventuale soluții cu directoarea? și să discute eventuale soluții cu tânăra?

2
Citirea hărții

Teren comun (nevoi,


temeri, interese,
valori, comune)

Posibile simptome ale


amplificării
conflictului

Posibile tactici de
întreținere a
conflictului

Temeri speciale

Observații

Idei privind soluționarea conflictului


1. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________

3
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ierarhizarea soluțiilor
I. Foarte eficiente și imediat aplicabile: _____________________________________________
II. Relativ eficiente și de perspectivă mai îndelungată:
__________________________________
III. Indezirabile:
________________________________________________________________

4
Material adaptat după:
Stoica-Constantin, A. (2004). Conflictul interpersonal. Iași: Polirom, (pp. 238-244).