Sunteți pe pagina 1din 28

Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

„Dacă muzica este hrana dragostei,


atunci pornește să cânți”.
William Shakespeare

DRAGI PARTICIPANȚI
AI FESTIVALULUI,
Cu deosebită plăcere salut demararea celei de-a VI-a ediții a
Festivalului Național de Interpretare Corală „Gavriil Musicescu”,
eveniment care a produs, de-a lungul timpului, impresii extraordi-
nare asupra participanților și publicului, deopotrivă.
Într-o epocă în care noua generație readuce în atenția me-
lomanilor o gamă variată de stiluri muzicale – de la popși rock
la muzică electronică și hip-hop – acest Festival de muzică corală vine să confirme faptul că mai
există tineri și copii, care ascultă și cântă muzică corală de diverse stiluri – de la Renaștere la cre-
ații corale moderne, implicit, neasemuitele piese corale ale compozitorilor autohtoni și din spațiul
românesc.
Festivalul Național de Interpretare Corală „Gavriil Musicescu” reprezintă un eveniment
cultural de anvergură prin intenția organizatorilor de a redescoperi și promova moștenirea corală
valoroasă a compozitorului Gavriil Musicescu, iscusit muzician și organizator de talent al uneia
dintre cele mai impunătoare formații corale din spațiul românesc — Corul Mitropolitan din Iași
(România).
Vă invităm să ne bucurăm împreună de cea de-a șasea ediție a festivalului, în care cele mai
performante colective corale de copii și de tineret din instituții de învățământ artistic din republică
își vor da concursul pe prestigioasa scenă a Sălii Mici a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunche-
vici” din Chișinău.
Cu mult drag, invităm dirijorii și conducătorii de cor la un master-class de excepție, susținut
de maestrul Valentin GRUESCU (compozitor și dirijor, profesor universitar, doctor în muzică,
Universitatea Națională de Muzică din București, România), la pupitrul dirijoral al Coralei „Vocile
primăverii” de la LT „Ion Creangă” din Chișinău, condus de Mădălina Ganea.
Succese mari tuturor participanților si o primăvară eternă în suflet!

Svetlana BIVOL,
Președintele Uniunii Muzicienilor din Moldova,
Maestru în Artă

2 19-20 aprilie 2019, Chișinău


Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

„Din gustul coral al unui popor


pornește adevăratul climat muzical al unei națiuni”.
Jean-Jaques Rapin

DRAGI PRIETENI
AI MUZICII CORALE,

Uniunea Muzicienilor din Moldova desfășoară, în această


primăvară, cea de-a VI-a ediție a Festivalului Naţional de
Interpretare Corală „Gavriil Musicescu”, în cadrul căreia vor
evolua 17 formații corale de copii și de tineret din instituții de
învățământ artistic din republică.
Ediția curentă a festivalului este dedicată comemorării celor
115 ani de la trecerea în neființă a compozitorului, muzicologului
și dirijorului Gavriil Musicescu, patronul spiritual al festivalului, personalitate remarcabilă, care a
înscris o pagină de aur în istoria artei corale naționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
La fiecare din edițiile precedente ale festivalului, Uniunea Muzicienilor a invitat personalităţi
consacrate ale artei corale în calitate de Preşedinţi ai Juriului de Onoare, care au susţinut şi master-
class-uri cu formaţii corale de excepție din cadrul instituţiilor de învăţământ artistic din republică,
oferind tinerilor dirijori oportunitatea de a-şi forma noi competenţe de lucru cu o formaţie corală,
de a învăţa din experiența și măiestria interpretativă a acestora. Pe parcursul celor cinci ediții,
am avut prilejul să admirăm lecțiile de măiestrie ale distinșilor dirijori: Vladimir Minin (prim-
dirijor al Corului de cameră din Moscova, Rusia), Alexandr Vacek (prim-dirijor al Capelei Corale
Academice „Oreya”, Filarmonica „Sveatoslav Richter”, Jitomir, Ucraina), Voicu Enăchescu
(prim-dirijor al Corului de Cameră „Preludiu”, Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”,
Bucureşti, România), Voicu Popescu (prim-dirijor al Corului de Copii Radio, Bucureşti, România)
și Evghenii Savciuc (prim-dirijor al Capelei Corale Academice „Dumka”, Kiev, Ucraina).
Invitatul de onoare din acest an este redutabilul muzician, maestrul Valentin GRUESCU,
compozitor, muzicolog și dirijor, doctor în muzică, profesor universitar la Universitatea Națională
de Muzică din București (România), care va susține un master-class cu una dintre cele mai
valoroase formații corale de copii din republică – Corala „Vocile primăverii” a Liceului Teoretic
„Ion Creangă” din Chișinău (conducător artistic și prim-dirijor – Mădălina Ganea).
În acest context, ne exprimăm toată recunoștința și gratitudinea profundă față de partenerii noștri,
care, și în ediția curentă, ne sunt alături, contribuind substanțial la realizarea acestui eveniment coral
de talie națională, la promovarea și perpetuarea valorilor culturale autohtone. Astfel, ținem să aducem
mulțumiri Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Direcției Cultură a
Primăriei municipiului Chișinău, Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului
Cultural Imaterial, Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, Direcției Generale Educație,
Tineret și Sport și nu, în ultimul rând, IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (partener media).
Sperăm ca cea de a VI-a ediţie a Festivalului Naţional de Interpretare Corală „Gavriil
Musicescu” să adune cât mai mulți împătimiți ai muzicii corale, care să vibreze „la unison” și să
trăiască clipe sublime de revelaţie artistică şi de profundă emanaţie spirituală.

Emilia MORARU,
Preşedinte al Secției Dirijorilor de Cor
a Uniunii Muzicienilor din Moldova,
Director artistic al Festivalului,
Maestru în Artă

19-20 aprilie 2019, Chișinău


3
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

„Neamul românesc de la natură


este înzestrat cu dragoste pentru cântec”.
Gavriil Musicescu

GAVRIIL MUSICESCU
(1847 – 1903)

Gavriil Musicescu, compozitor, profesor şi dirijor al Corului


Mitropolitan din Iaşi se situează printre reprezentanţii de seamă ai
muzicii româneşti din cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Născut la Ismail, Gavriil Musicescu şi-a făcut studiile la
Seminarul Teologic din Huşi (unde l-a avut ca mentor pe episcopul
Melchisedec Ştefănescu) şi la Conservatorul de Muzică din Iaşi.
În anii 1871-1872, şi-a completat cunoştinţele de contrapunct şi compoziţie la Conservatorul de
Muzică şi la Capella Imperială din Petersburg, avându-l ca profesor de contrapunct şi fugă pe
Iosif K. Hunke (1801-1883). În anul 1872, este numit ca profesor de armonie la Conservatorul din
Iaşi, iar în 1876, a devenit conducător al Corului Mitropolitan din Iaşi, „pe care l-a reorganizat, i-a
îmbogăţit şi diversificat repertoriul, transformându-l într-o prestigioasă corală cu destinaţie liturgică
şi concertistică” [1, p. 107]. Cu această formaţie a întreprins un şir de turnee artistice în diverse
centre culturale româneşti din Moldova, Banat şi Transilvania (1890), Basarabia (Chişinău – 1898)
şi Bucovina (Suceava – 1903) – evenimente unice în acei ani ai sfârşitului de secol XIX. În toamna
anului 1901, Gavriil Musicescu devine director al Conservatorului de Muzică din Iaşi, funcţie
deţinută până la 21 decembrie 1903, „când moartea a pus capăt vieţii sale pământeşti mult prea
agitate, dar bogate în fapte artistice de mare interes, ce-şi păstrează valabilitatea şi astăzi” [1, p.
108].
Prin tot ce a realizat, Gavriil Musicescu a aparţinut culturii muzicale româneşti din cea de a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, iar principalele sale domenii de activitate au fost:
 Activitatea didactică, ca profesor, organizator şi îndrumător al învăţămâtului muzical-
artistic de toate nivelele. A redactat un Curs practic de muzică vocală pentru usul gimnasiilor,
şcoalelor şi institutelor private, apărut în 1977, în a cărui Prefaţă, Musicescu expune situaţia
muzicii în cadrul învăţământului, propunând şi metode noi, practice, de propulsare a acesteia.
 Activitatea de compozitor, „în care s-a desăvârşit şi a reuşit să creeze lucrări miniaturale
de mare popularitate, mai cu seamă, în domeniul liturgic, lucrări ce-şi au audienţă în tot teritoriul
românesc ortodox şi astăzi” [1, p. 109].
În calitate de compozitor, Gavriil Musicescu a contribuit semnificativ la dezvoltarea genului
muzicii coral-religioase, înscriindu-se în două direcţii distincte: modelul rusesc, pe care l-a
experimentat la Ismail şi la Petersburg şi melosul psaltic al cântării tradiţionale ortodoxe, pe care
l-a cultivat la Huşi, în cadrul Seminarului Teologic, sub oblăduirea cărturarului şi muzicianului
Melchisedec Ştefănescu. Printre cele mai reprezentative creaţii ale sale de esenţă religioasă, amintim
Imnul Heruvic, Axionul la Adormirea Maicii Domnului, Axionul la Buna Vestire, rugăciunea Sub
Milostivirea Ta. De asemenea, Gavriil Musicescu a creat şi publicat şase Liturghii şi cinci concerte
corale, dintre care doar Concertul nr. 1 şi Concertul nr. 2 sunt creaţii originale, celelalte trei fiind
prelucrări corale.
În dezvoltarea muzicii religioase româneşti, Gavriil Musicescu deţine câteva priorităţi:
a) a realizat primele transcrieri în notaţie liniară a muzicii psaltice tradiţionale româneşti; am
putea spune, chiar, că aceste transcrieri se situează pe primul loc în întreg ortodoxismul răsăritean,
Musicescu acordând transcrierilor un rol didactic şi practic de strană;
b) a compus muzica primei Liturghii arhiereşti, unică în întreg repertoriul bisericesc (1870);
4 19-20 aprilie 2019, Chișinău
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

c) a pus la dispoziţia şcolarilor şi celor de la sate prima Liturghie în unison (1885) [1, p. 120].
Predilecţia sa pentru folclorul românesc a făcut-o cunoscută în 1889, cu prilejul apariţiei culegerii
12 Melodii naţionale, culese, armonizate şi aranjate pentru cor şi pian (premiată cu Medalia de Aur
la Expoziţia din Paris în 1889), în a cărei prefaţă menţiona: „De frumuseţea, bogăţia şi puterea
magică ce exercită cântecele poporului, nu m-am îndoit niciodată. Duioasele noastre melodii
naţionale descriu cu culori vii blândeţea şi bunătatea caracterului poporului român...”
Caracterul modal al cântecului popular, în viziunea lui Musicescu, este parte componentă a
structurii sale. Formele muzicale utilizate sunt simple, determinate de frazele melodice. În opinia
lui Octavian Lazăr Cosma, în aceste piese corale, compozitorul „se desprinde de rigorile armoniei
clasice, căutând înlănţuirile proprii melodiilor modale şi, mai ales, simplitatea austeră a acestora,
opinând pentru înlănţuiri sobre, lipsite de stridenţe, pentru o simplitate arhaică” [3, p. 337].
Din creaţia sa de esenţă patriotică, amintim ciclul de coruri, cunoscut sub denumirea de Cântece
patriotice (elogiu adus libertăţii), printre care: Oşteanul român şi Moartea vitează (de insiraţie
foclorică), Stejarul şi cornul şi Ca un glob de aur (cu caracter folcloric autentic), Hora de la Plevna
(cu un melos de provinienţă folclorică), Cântecul lui Ştefan Vodă (compus cu ocazia inaugurării
monumentului marelui domnitor al Moldovei la Iaşi, 5 iunie 1885) [4, p. 506-507].
În ceea ce priveşte activitatea sa dirijorală la pupitrul Corului Mitropolitan din Iaşi, critica
muzicală din acele vremuri aprecia, elogios, talentul şi potenţialul său creator, subliniind că este „un
artist desăvârşit”, un „dirijor neîntrecut”, care „prin capacitatea muzicală, prin focul sacru al artei,
domina puterile tuturor şi, ca prin farmec, cea mai mică nuanţare, exprimată prin gest, era executată
de cor după dorinţa maestrului”.
Una dintre marile realizări ale distinsului dirijor este faptul că, după o luptă purtată timp de
două decenii, domnia sa a reuşit să introducă, în 1895, partida de femei în cor. Cu reputata formaţie
mitropolitană ieşeană, Gavriil Musicescu a întreprins un şir de turnee artistice în diverse centre
culturale româneşti din Moldova, Banat şi Transilvania (1890), Basarabia (Chişinău – 1898) şi
Bucovina (Suceava – 1903) – evenimente unice în acei ani ai sfârşitului de secol XIX.
Numele lui Gavriil Musicescu va dăinui în istoria culturii muzicale româneşti ca un strălucit
dascăl, compozitor şi prelucrător al muzicii religioase şi populare. Lucrările sale figurează şi astăzi
în programele de concert şi în repertoriul multor formaţii corale din spaţiul românesc. Viaţa, creaţia
şi întreaga lui activitate artistică „sunt pilduitoare, cum pilduitoare va rămâne şi perseverenţa cu
care a luptat pentru binele artei muzicale româneşti” [1, p. 120].

Emilia Moraru,
conferenţiar universitar,
doctor în studiul artelor

Referinţe bibliografice:

1. MOISESCU, T. Gavriil Musicescu: 150 de ani de la naştere. În: Revista Muzica, nr. 2, 1997, pag. 107-120.
2. BREAZUL, G. Gavriil Musicescu. Schiţă monografică. Bucureşti: Editura Muzicală a Uniunii Compozi-
torilor din R. P. R., 1962.
3. COSMA, O. L. Hronicul muzicii româneşti. Vol. IV. Bucureşti: Editura Muzicală, 1976.
4. NAGACEVCHI, E. Evoluţia artei corale naţionale în secolul al XX-lea. În: Arta muzicală din Republica
Moldova: Istorie şi modernitate. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultu-
ral, Centrul Studiul Artelor. Chişinău: Grafema Libris SRL, 2009, p. 495-588.

19-20 aprilie 2019, Chișinău


5
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

PREȘEDINTELE JURIULUI DE ONOARE


Valentin GRUESCU,
Președintele Juriului de Onoare,
compozitor și dirijor, profesor universitar, doctor în muzică
Universitatea Națională de Muzică din București (România)

Născut în: Bucureşti, 04.08.1953.


Studii: Absolvent al Conservatorului de Muzică „Ciprian
Porumbescu” Bucureşti (actual, U.N.M.B.), Licenţă în Dirijat şi
Compoziţie (1976); Specializare post-universitară (1977).
Activitate profesională:
profesor universitar în U.N.M.B. (din 2017) [activitate în U.N.M.B.
din 1986, cu contribuţie directă la lansarea a peste 25 de promoţii de
tineri dirijori profesionişti de cor/orchestră din România, Norvegia,
Albania, Franța, Argentina, U.S.A., Canada, Anglia, Liban, Uruguay,
Republica Moldova, Irlanda, Japonia, Coreea de Sud]; doctor în muzică (2004); întemeietor și dirijor
al corului „Juventus Academica” (U.N.M.B. / 2006 – prezent); prim-dirijor al Corului Academic
al Filarmonicii „George Enescu”, Bucureşti (1990-1992); dirijor al Orchestrei, soliştilor și Corului
Teatrului de Operetă „Ion Dacian”, Bucureşti (1985-1995); dirijor al Coralei religioase „Te Deum
Laudamus”, Bucureşti (1992-1995); dirijor al Orchestrei de Cameră „Muzicienii din Bucureşti”
(1998-2004); dirijor al Coralei „Ioan Cristu Danielescu”, Ploieşti (1994 – prezent); dirijor al Coralei
Ortodoxe Române „Sfântul Apostol Andrei” a Preoților și Teologilor din București / C.O.R.S.A.A.
(1999 – prezent); întemeietor și dirijor al Corului „C.M.D.O.” (U.N.M.B./1986-2004); dirijor al
Coralei „Juventus Carmen”, Bucureşti (1978-1992).
Realizări marcante:
înregistrări / filmări / emisiuni radio și televizate, în calitate de dirijor, compozitor (din 1968 –
prezent); activitate artistică și competițională în România și în mediul internațional; turnee artistice
internaționale: Ucraina, Rusia (fosta URSS), Italia, Ungaria, Irak, Franţa, Republica Moldova, Elveţia,
Austria, Turcia, Olanda, Grecia, Germania, Muntenegru; participări la Reuniuni Internaţionale,
Festivaluri şi Congrese muzicale, schimb de experienţă cu compozitori din diferite țări; Reuniuni
Culturale italo-române (1985), Congresul Mondial al Tinerilor Muzicieni (1986); festivaluri
naţionale şi internaţionale ca dirijor cu formaţiile corale pe care le-a condus în decursul timpului,
inclusiv, participare în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu”; concerte de muzică
românească clasică, modernă și contemporană – în organizarea Artexim: ediția XIX (Ateneul Român,
septembrie 2009) și ediția XX (Amfiteatrul „Mihail Jora” al Societății Naționale de Radiodifuziune,
septembrie 2011) cu Corala „I. C. Danielescu”; master-class în Dirijat coral cu invitat prof. Sharon
A. Hansen (S.U.A., 2004), Marta Kierska-Witczak (Polonia – 2010), cursuri şi demonstraţii de
măiestrie dirijorală, realizate în U.N.M.B cu studenții clasei prof. Valentin Gruescu de Dirijat și
Cânt coral, cursuri de măiestrie dirijorală în mediul universitar internațional (Academia de Muzică
„Karol Lipinsky”, Wrocław, Polonia, 2011); publicaţii, carte:Compoziția coral-liturgică românească
(Editura Muzicală, 3 volume, 1000 pagini), pentru care i s-a acordat Premiul Academiei Române
(2019), Antologie corală în 30 de volume, Studiul universitar coral și dirijoral de performanță
(1998-2018); creaţie corală editată (zeci de lucrări, din 1974 – prezent); activitate în cadrul unor
proiecte culturale internaţionale: participant activ la proiectul „Sărbătoarea Europei la Berlin” –
„50 de ani de la Înfiinţarea Uniunii Europene prin semnarea Tratatului de la Roma”,Berlin, martie
2007; Proiectul „Nacht Der Schönheit” („Altes Museum”, „Neues Museum”, „Alte Nationalgalerie”,
„Pergamonmuseum” şi „Bode-Museum”); proiectul „Rumänische Kulturtage 2007” – Zilele Culturii
Româneşti La Berlin, 2007; membru în comisii profesionale, jurii naționale și internaționale.
6 19-20 aprilie 2019, Chișinău
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

MEMBRII JURIULUI DE ONOARE

Teodor ZGUREANU (24.05.1939), dirijor, compozitor, profesor univer-


sitar, Artist Emerit al Republicii Moldova (1974), Artist al Poporului din Repu-
blica Moldova (1983), Ordinul „Gloria Muncii” (1998), Membru de Onoare al
Academiei Amadeus (Franța).
Repere biografice: 1953-1957 – Școala Pedagogică din Călărași; 1959-
1964 – Conservatorul „Gavriil Musicescu” din Chișinău (clasa prof. univ. Lidia
Axionova); 1963-1967 – metodist superior la Casa Republicană a Creaţiei Po-
pulare; 1967-1976 – dirijor al Capelei Corale Academice „Doina” a Filarmoni-
cii Naţionale; 1976-1987 – prim-dirijor al Corului Radioteleviziunii Naționale
(actualmente, Capela Corală „Moldova”); 1987-2011 – șef catedră Dirijat coral
(actualmente, Pedagogie Muzicală) a Institutului de Arte (actualmente, Aca-
demia de Muzică, Teatru și Arte Plastice); 1988-2001 – fondator, conducător
artistic și prim-dirijor al Corului feminin de cameră „Renaissance”.

Ștefan ANDRONIC (22.12.1939), dirijor, fondator al Coralei „Vocile pri-


măverii” (1979), profesor de canto coral academic și solfegiu, Maestru în Artă
(1990), Ordinul „Gloria Muncii” (2000).
Repere biografice: Şcoala pedagogică din Cernăuţi; profesor de muzică şi
dirijor de cor la Şcoala medie nr. 10 din Cernăuţi; 1964-1970 – Conservatorul
„Gavriil Musicescu” din Chişinău (clasa prof. Rebeca Brodschi); 1968-1973 –
dirijor de cor la Şcoala medie din Călăraşi; 1975-1988 – profesor de muzică la
Şcoala de muzică nr. 3 din Chişinău; 1989-1991 – şef secţie educaţie estetică
la Ministerul Ştiinţei şi învăţământului; 1991-1993 – profesor la Colegiul de
Muzică „Ştefan Neaga”; 1991-2002 – lector superior, conferențiar universitar
la Institutul de Arte din Chişinău (catedra dirijat coral); 1995-1997 – inspector
responsabil de ciclul estetic la Departamentul Ştiinţă, Educaţie, Tineret şi Sport,
mun. Chişinău. Membru fondator și animator a două studiouri corale pentru copii
din Chişinău: studioul „Lia-Ciocîrlia” al Palatului creaţiei copiilor (1973-1975) şi
„Vocile primăverii” al Liceului „Ion Creangă” (din 1979).

Valentin BUDILEVSCHI (07.09.1941), dirijor, profesor de canto și diri-


jat coral, Maestru în Artă (1996), Artist al Poporului din Republica Moldova
(2012).
Repere biografice: Colegiul de muzică din Slobozia (Tiraspol); Conser-
vatorul de Stat din Chișinău; 1967-1971 – dirijor de cor, Școala-internat Căr-
pineni, Hîncești; 1968-1969 – metodist superior la Casa Republicană a Cre-
ației Populare; 1969-1973 – șef de studii și dirijorul corului secției muzicale,
profesor, dirijor al Corului unit al Școlii pedagogice din Călărași; 1973-1974
– inspector pentru instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate
la Ministerul Culturii al RSSM; 1974-1988 – director artistic și prim-dirijor al
Studioului muzical-coral „Lia Ciocîrlia”; 1976-1994 – profesor la catedrele Di-
rijat cor academic, Dirijat cor popular, Instrumente populare ale Institutului
de Stat al Artelor; 1973-1974 și 1992-2010 – profesor la catedra Dirijat coral a
Colegiului Republican de Muzică „Ștefan Neaga”; 1987-2018 – director artistic
și prim-dirijor al Capelei Corale „Moldova” (colectiv emerit) al IPNA Compania
„Teleradio-Moldova”.

19-20 aprilie 2019, Chișinău


7
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

PREȘEDINȚI AI JURIULUI DE ONOARE

VLADIMIR MININ ALEXANDER VACEK


(MOSCOVA, RUSIA) - 2008 (JITOMIR, UCRAINA) - 2011

EDIȚIILE
2008, 2011, 2013, 2015, 2017

VOICU ENĂCHESCU
(BUCUREȘTI, ROMÂNIA) - 2013

EVGHENII SAVCIUC VOICU POPESCU


(KIEV, UCRAINA) - 2017 (BUCUREȘTI, ROMÂNIA) - 2015

8 19-20 aprilie 2019, Chișinău


Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

FORMAȚII CORALE DE COPII

CORALA „VOCILE PRIMĂVERII”


A LICEULUI TEORETIC „ION CREANGĂ”
Chișinău, Republica Moldova
Conducător artistic și prim-dirijor – Mădălina GANEA
Maestru de concert – Ludmila TÎRȘU-BEJENARI

Corala „Vocile primăverii” a fost constituită în 1979 în şcoala generală


nr. 11 (actualmente, Liceul Teoretic „Ion Creangă”) de către dirijorul
Ştefan Andronic, Maestru în Artă, Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”.
Din cei 50 de ani de activitate pedagogică, 30 de ani maestrul i-a dăruit
acestei corale, pe care a transformat-o într-o şcoală de instruire muzicală,
naţională, artistică, estetică.
Idealul estetic al „Vocilor Primăverii” constă în a genera şi a perpetua frumosul, aducându-şi contribuţia
la propăşirea artei corale în Basarabia. În prezent, la realizarea acestui ideal contribuie Mădălina Ganea care
a preluat funcţia de dirijor artistic al coralei. Ea stă la pupitrul dirijoral al celor trei formaţii corale de diferite
vârste: Corul mic al claselor II-III (8-9 ani); Corul mediu al claselor IV-V (10-11 an); Corul mare al claselor
VI-IX (12-16 ani). Maestru de concert – Ludmila Tîrşu-Bejenari, pedagog înnăscut, care, de-a lungul timpului,
a contribuit esenţial la dezvoltarea şi formarea imaginii coralei „Vocile primăverii”.
Repertoriul coralei prezintă o valoare artistică aparte, de la neasemuitele colinde româneşti până la lucrări
de amploare: poeme, cantate, mise etc. Un loc aparte îl ocupă creaţiile muzicale instrumentale ale marilor
compozitori clasici, transpuse pentru cor de copii pe versuri de Grigore Vieru. Impresionat profund de prestaţia
remarcabilă a tinerilor corişti basarabeni, dirijorul român Jean Lupu afirma despre corala „Vocile primăverii”: o
valoare cu totul ieşită din comun, repertoriu deosebit de dificil, dar lucrat la filigran, lucrat la amănunt, încât
de piatră dacă ai fi, tot intri în vibraţie graţie acestor minunaţi copii şi acestui mare maestru”.
În cadrul concursurilor corale municipale, cele trei colective ale „Vocilor primăverii” s-au învrednicit de o
înaltă apreciere din partea juriului: Corul mic: Premiul Mare (2014); Premiul I (1997, 2004, 2006, 2008, 2010,
2012, 2013, 2015, 2016, 2017); Corul mediu: Premiul Mare (2006, 2008, 2013, 2014), Premiul I (2010, 2012,
2016, 2017); Corul mare: Premiul Mare (2004, 2006, 2015), Premiul I (2012, 2013, 2015, 2016, 2017).

19-20 aprilie 2019, Chișinău


9
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL DE COPII „SONOR”


AL LICEULUI TEORETIC CU PROFIL MUZICAL-CORAL
„NICOLAE GOGOL”

Chişinău, Republica Moldova


Conducător artistic – Oxana BURLACU
Maestru de concert – Bogdana RAVLIUC

Corul de copii „Sonor” a fost înfiinţat în 1982 în cadrul şco-


lii generale №37 din Chişinău. Corul este laureat al mai multor
concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale. „Sonor”-ul a
cunoscut o evoluţie considerabilă o dată cu venirea în fruntea co-
rului a dirijorului Andrei Dmitrovici. În mod deosebit, ţinem să
remarcăm participarea acestui colectiv la Concursul Internaţional
de Muzică Corală „Arezzo-93”, Italia. Corul „Sonor” a fost premi-
at cu Diploma de Onoare de către Seminarul Asociat al dirijorilor
de cor „Camerton”.
În decursul timpului, formaţia a promovat arta corală naţională
în mai multe oraşe ale lumii: Moscova, Sankt-Petersburg, Riga, Minsk, Suhumi. Arta tinerilor
cântăreţi a cucerit inimile amatorilor de cântec coral din Austria, Anglia, Spania, Suedia, Germania
şi Italia. Astfel, corul a participat în cadrul mai multor evenimente artistice: 2000 – Olimpiada
Corală, Austria (Medalia de Argint, Premiul II); 2003, 2005, 2007 – Festivalul Internaţional de
Muzică Corală pentru copii „Sărbătoarea corului”, Chişinău, R. Moldova.
Din 2008, formaţia corală este condusă de Oxana Burlacu. În 2013, corul de copii „Sonor”
a câştigat două medalii de aur la competiţia „Chorus Inside Christmas”, care a avut loc la
Budapesta. În 2014, „Sonor” a devenit Laureat al Concursului Internaţional „A ruginit frunza din
vii”, Chişinău, R. Moldova, unde a obţinut Medalia de argint. De asemenea, în 2011-2018 s-a
învrednicit de titlul de Laureat al Festivalului Naţional „Colinde, colinde”, Chişinău, R. Moldova;
2015 – Master-class susţinut de Andrea Angelini (Italia); 2015 – Festival-Concurs Naţional „Hora
primăverii” (Premiul I şi diplomă specială „Cel mai bun dirijor”); 2016, 2018 – Festivalul-Concurs
Internaţional de Muzică Corală „A ruginit frunza din vii” (Diplomă de Aur); 2017 – Concursul
municipal al colectivelor liceelor cu profil muzical-coral (Premiul I). În anul 2018, corul a participat
la Master-class-ul internațional, care a avut loc la Odessa (Ucraina).

10 19-20 aprilie 2019, Chișinău


Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL DE COPII „TRISON”


AL LICEULUI TEORETIC CU PROFIL MUZICAL-CORAL
„IULIA HAŞDEU”

Chişinău, Republica Moldova


Conducător artistic şi prim-dirijor – Sofia VOLCOV
Maestru de concert – Tatiana MOSCVITINA

Corul-model de copii „Trison” al Liceului Teoretic „Iulia


Hașdeu” din or. Chișinău și-a început activitatea în anul 1982, în
baza Studioului coral pentru copii al Companiei de Stat „Teleradio
Moldova”.
Din anul 1988, activează clasele cu profil muzical-coral, de la
clasa I-a până la clasa a IX-a, în care, în paralel cu disciplinele
școlare obligatorii, se studiază și disciplinele de profil: cântul
coral, solfegiul, istoria muzicii, instrumentul muzical. În perioada
1987-2008, conducătorul artistic şi dirijorul corului a fost Ştefan
Caranfil, Artist Emerit din R. Moldova. Din 2008 și până în prezent,
„Trison”-ul este condus de dirijorul Sofia Volcov-Caranfil.
Acest colectiv are o bogată biografie artistică și de creație, un amplu repertoriu de muzică
clasică, universală, muzică sacră, muzică populară și creații ale autorilor contemporani. Corul Mare
„Trison” participă la multiple activități culturale și artistice, festivaluri, concursuri municipale,
republicane și internaționale.
Astfel, în decursul activităţii sale, corul a participat în cadrul mai multor manifestări corale
naţionale şi internaţionale: Concursul municipal al claselor cu profil muzical-coral: 2013 – Premiul
I, 2014 – Premiul Mare, 2015 – 2017 – Premiul I, 2018 – Premiul Mare; 2013, 2015, 2017 –
Festivalul Naţional de Interpretare Corală „Gavriil Musicescu”, Chişinău, R. Moldova (Diplomă
de Excelenţă); 2014, 2016, 2018 – Concursul Internaţional de Muzică Corală „A ruginit frunza din
vii”, Chişinău, R. Moldova (Diplomă de aur); 2014 – Festivalul Internaţional de Muzică Corală,
Neerpelt, Belgia (Premiul II); 2015 – Concursul Internaţional de Muzică Corală, Cantonigros, Spania
(Premiul III); 2016 – Festivalul-Concurs Coral Internaţional pentru Tineret „Gavriil Musicescu”,
Iaşi, România (Premiul II); 2017 – Concursul Internaţional din Elveţia „Montreux Choral Festival
2017” (Diplomă de Excelență).

19-20 aprilie 2019, Chișinău


11
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL MARE AL STUDIOULUI


MUZICAL-CORAL „LIA-CIOCÎRLIA”
AL CENTRULUI REPUBLICAN PENTRU COPII ŞI TINERET

Chişinău, Republica Moldova


Conducător artistic şi prim-dirijor – Svetlana ISTRATE
Maestru de concert – Irina ŢABUR

Fondat în anul 1973, studioul muzical-coral „Lia-Ciocîrlia”


a devenit, în timp, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate
coruri de copii din ţară. Până la atingerea recunoașterii valorice
de astăzi a fost, însă, drum lung. Timp de 45 de ani, pasiunea,
munca și dedicația a peste 50 de profesori în frunte cu conducătorii
artistici Eugen Mamot (1973-1974, 1990-2006, fondator), Valentin
Budilevschi (1974-1988), Sofia Volcov (1988-1990) și Svetlana
Istrate (din 2006) au fost sursă de inspiraţie pentru mii de copii şi
tineri. Peste 1000 de concerte, peste 950 de creaţii corale, cântate de
peste 4500 de copii. Acesta este patrimoniul cultural al studioului,
construit cu sârguinţă și devotament.
Corala de copii „Lia-Ciocîrlia” este omniprezentă la manifestările muzical-corale din Republica
Moldova, dar și de peste hotarele ei: Ucraina, Federația Rusă, România, Letonia, Lituania, Estonia,
Belarus, Turcia, Franţa, Belgia, Bulgaria și alte state. În anul (1982) a lansat discul ,,Lia-Ciocîrlia”,
a realizat două filme muzicale „Cântă „Lia-Ciocîrlia” (1983) şi „Trilurile Ciocârliei” (1993).
În afară de meritele în domeniul artei corale, SMC „Lia-Ciocîrlia” se constituie şi ca un Centru
metodic valoros atât pentru specialiştii în domeniul muzical, cât şi pentru studenţii instituţiilor
muzicale din ţară. Aici, se organizează seminare republicane şi municipale de specialitate, în cadrul
cărora sunt prezentate forme şi metode noi de educaţie muzicală.
Pentru activitatea fructuoasă în domeniul familiarizării copiilor cu arta corală, laureat şi premiant al
numeroaselor concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, studioul muzical-coral „Lia-Ciocîrlia”
s-a învrednicit de titlul onorific „Colectiv artistic model” și de Premiul Republican al Tineretului.
Drept confirmare a calității, copiii „Liei-Ciocîrliei” au cântat alături de Anastasia Lazariuc,
Alexandru Lozanciuc, formaţiile „Altenosfera” și „Alex Calancea Band”, Valentina Naforniță,
Mihai Dogotari, Orchestra Simfonică a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Moldovan National
Youth Orchestra etc.

12 19-20 aprilie 2019, Chișinău


Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL MARE AL ŞCOLII DE ARTE


„ALEXEI STÂRCEA”

Chişinău, Republica Moldova


Conducător artistic şi prim-dirijor – Viola JULEA
Maestru de concert – Olesea GHERNAGEA

Corul mare al Şcolii de Arte „Alexei Stârcea” este un colectiv


de copii talentaţi, bine închegat şi echilibrat, cu tradiţii bogate şi cu
o paletă repertorială impresionantă. Formaţia deţine titlul de „cor-
model” şi participă la numeroase concursuri republicane, unde
obţine de fiecare dată Premiul I.
Pe parcursul anilor, formaţia corală a reuşit să cucerească
admiraţia publicului autohton prin tehnica interpretativă rafinată,
fiind considerată ca una dintre cele mai reprezentative formaţii de
gen din Republica Moldova. Printre realizările acestui minunat
colectiv, amintim participarea în 1998 şi 2001 la Concursul republican „Tinere talente” (Chişinău,
R. Moldova), unde s-a învrednicit de Premiul Mare şi participarea în cadrul prestigiosului Festival
Naţional de Interpretare Corală „Gavriil Musicescu”, ediţiile III – V (Chişinău, R. Moldova, 2013,
2015, 2017), unde a obţinut Diplomă de Excelenţă.
Corul mare al Şcolii de Arte „Alexei Stârcea” a fost condus din anul 1966 şi până în 2018 de
dirijorul Nina Tincu, Om Emerit din Republica Moldova, apreciată pentru contribuţie substanţială
la educarea artistică a tinerei generaţii şi la promovarea valorilor cultural-artistice. Din toamna
anului 2018, corala este condusă de doamna Viola Julea, lector universitar la catedra Dirijat coral a
Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

19-20 aprilie 2019, Chișinău


13
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL DE COPII „BELCANTO”


AL ȘCOLII DE ARTE „EUGEN COCA”

Soroca, Republica Moldova


Conducător artistic şi prim-dirijor – Ludmila SAMARIN
Maeștri de concert – Aliona COLȚOVA
Tudor TARUSOV

Corala „Belcanto” a fost fondată în anul 2012 de către dirijo-


rul Ludmila Samarin. Este alcătuită din elevii claselor a II-VII a
Școlii de Arte „Eugen Coca” din or. Soroca, astfel, componența
este modificată în fiecare an. Repertoriul coralei cuprinde creații
din patrimoniul național și universal, de diverse stiluri și epoci ale
compozitorilor clasici și contemporani autohtoni și de peste hotare.
Deși activează de puțin timp (2012 – 2019), formația a participat la
multiple evenimente muzicale naționale și internaționale:
2014 – 2016 – Festivalul-Concurs raional de muzică sacră
„Cu noi este Dumnezeu”, Soroca, R. Мoldova (Premiul II); 2014 – Festivalul Internaţional al
Ansamblurilor vocale şi instrumentale, ediţia I, Chișinău, R. Мoldova; 2016 – Festivalul Național
de muzică corală „A ruginit frunza din vii”, ediția IV (Laureat), Chișinău, R. Мoldova; 2017 –
Festivalul-Concurs raional de muzică sacră Cu noi este Dumnezeu”, Soroca, R. Мoldova (Premiul
Мare); 2017 – Сoncurs Național „Personalități creștine: virtuți și sfințenie”, ediția II, Chișinău, R.
Мoldova (Premiul I); 2018 – Festivalul-Concurs Național „Hora Primăverii”, ediția V-a (Premiul
III); 2015 – 2018 – Concursul intern „Interpretarea în ansamblu” ȘACS „Eugen Coca”, or. Soroca
(Premiul I, II, III); 2018 – Festival-Concurs Internațional de muzică corală „A ruginit frunza din
vii”, ediția XII-a (Diploma de Aur), Chișinău, R. Мoldova; 2018 – Festival-Concurs Coral „O, ce
veste minunată”, ediția IX-a (Premiul I), Botoșani, România; 2018 – Festivalul Naţional „Colinde,
colinde…”, ediţia IX-a, Chișinău, R. Мoldova.

14 19-20 aprilie 2019, Chișinău


Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL MIC „DOINIȚA”


AL LICEULUI TEORETIC
„NICOLAE IORGA”

Chişinău, Republica Moldova


Conducător artistic şi prim-dirijor – Ludmila STÎNGACI
Maestru de concert – Natalia BOȚA

Corul de copii de vârstă mică ,,Doinița” a fost fondat în anul


1989 în baza școlii nr. 61, actualmente, IPLT ,,Nicolae Iorga”.
Pe parcursul anilor, a fost diriguit de mai mulți dirijori, printre
care: Larisa Caraman, Tatiana Bostan, Viorica Grumeza și Angela
Prisăcaru. Din anul 2013 și până în prezent, formația este condusă
de către Ludmila Stîngaci, iar maestru de concert este Natalia Boța.
Corul mic ,,Doinița” cuprinde circa 70 copii din clasele II-III cu
profil muzical-coral. În timp, colectivul s-a afirmat prin interpretare
artistică, având un repertoriu variat, selectat și prezentat cu mult
gust. Este laureat al Concursurilor municipale a formațiilor corale din clasele cu profil muzical-
coral, în cadrul cărora, în repetate rânduri, s-a învrednicit de Premiul Mare.
A susținut concerte pe scene prestigioase din țară, printre care: Filarmonica Națională ,,Serghei
Lunchevici”, Palatul Național ,,Nicolae Sulac”, Sala cu Orgă, Palatul de Cultură al Feroviarilor etc.

19-20 aprilie 2019, Chișinău


15
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL MEDIU „TEODOR ZGUREANU”


AL LICEULUI TEORETIC
„BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU”

Chişinău, Republica Moldova


Conducător artistic şi prim-dirijor – Vasile OLARU
Maestru de concert – Marina FEDCO

Formația corală „Teodor Zgureanu” este formată din elevi


ai claselor muzical-corale (IV-V-a) de la Liceul Teoretic „B.
P. Hașdeu”. A fost fondată în anii `90 și condusă, în timp, de
dirijoarele Tatiana Bejenaru și Veronica Franțuzova. Din 2017,
corul este condus și îngrijit de dirijorul Vasile Olaru (absolvent al
AMTAP) împreună cu maestrul de concert Marina Fedco.
În decursul existenței sale, Corala a participat la mai multe
festivaluri și concursuri municipale și naționale: Concursul
municipal al colectivelor corale, organizat de Direcția Generală
Educație Tineret și Sport, Festival de colinde de iarnă, Festival de muzică sacră. În ultimii doi ani
de activitate, repertoriul formației corale s-a îmbogățit, fiind incluse un șir de lucrări semnate de
compozitori români și moldoveni, creații de muzică clasică, religioasă și de divertisment.
Printre cele mai importante premii obținute de formație menționăm: Premiul III la Festivalul-
Concurs de muzică sacră, ed. I-a, Botoșani (România), 2018; Premiul II la Concursul municipal al
colectivelor corale, organizat de Direcția Generală Educație Tineret și Sport, 2017, 2018.

16 19-20 aprilie 2019, Chișinău


Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL DE COPII
AL ȘCOLII DE MUZICĂ
„FILIP TODIRAŞCU”

Costeşti, Ialoveni, Republica Moldova


Conducător artistic şi prim-dirijor – Cristina MEREACRE
Maestru de concert – Cristian PUTREGAI

Corul de copii al Școlii de muzică „Filip Todiraşcu” activează


încă de la înfiinţarea şcolii (anul 1977), având, de-a lungul anilor,
mai mulți conducători artistici, precum: Ludmila Ţurcanu, Aurelia
Cegolea și Maria Bortă. În prezent, corul este ghidat de Cristina
Mereacre (absolventă AMTAP) împreună cu maestrul de concert
Cristian Putregai. Coriştii au vârste cuprinse între 9 şi 14 ani. În
repertoriul corului sunt incluse un şir de compoziţii, începând
cu epoca Renaşterii şi până la cea contemporană, inclusiv, piese
semnate de compozitori autohtoni și români.
În anul 2017, corul a participat la Concursul republican „Tinere talente”, organizat de Centrul
de Excelenţă în Educație Artistică „Ştefan Neaga”. Dintre cele 22 de formaţii corale participante,
colectivul nostru a fost unicul cor din spaţiul rural şi cel mai mic, apreciat pentru acurateţe sonoră,
uniformă deosebită, performanţă dirijorală, învrednicindu-se de Menţiune. Corala participă la toate
activităţile organizate în şcoală, localitate sau raion.

19-20 aprilie 2019, Chișinău


17
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL MIC „CAPRICCIO”


AL ȘCOLII DE ARTE
„MARIA CEBOTARI”

Cahul, Republica Moldova


Conducător artistic şi prim-dirijor – Svetlana MIHNEA
Maestru de concert – Maria PANOVA

Colectivul coral „Capriccio” al Școlii de Arte pentru copii


,,Maria Cebotari” din mun. Cahul este alcătuit din elevii claselor
mici (I-II-a). Membrii colectivului sunt copii plini de energie
creatoare, dispuși să-și demonstreze capacitățile muzicale și
interpretative în domeniul muzicii corale. Orice experiență pentru
noi contează, iar scopul primordial fiind promovarea artei corale.
Din septembrie 2018, acest colectiv este condus de doamna
Svetlana Mihnea (absolventă a AMTAP), având-o în calitate de
maestru de concert pe doamna Maria Panova. Corul mic de copii
„Capriccio” participă frecvent la activitățile din cadrul școlii,
astfel, în decembrie 2018, a evoluat în cadrul Spectacolului muzical de Anul Nou, iar în martie 2019
– la Festivalul Internațional „Mărțișor – 2019”, demonstrând un program muzical în premieră,
realizat la cel mai înalt nivel artistic.

18 19-20 aprilie 2019, Chișinău


Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

FORMAȚII CORALE DE TINERET


CORUL DE TINERET „CANTEMUS”
AL CENTRULUI DE ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ „CURCUBEUL”
Chişinău, Republica Moldova
Conducător artistic şi prim-dirijor – Denis CEAUSOV
Maeștri de concert – Aliona CEAUSOVA, Olga TURTUREANU

Corul de tineret „Cantemus” a fost înfiinţat în anul 2007 pe lângă CAE


„Curcubeul” şi LT ”G. Meniuc” (Chişinău, R. Moldova) de către dirijorul Denis
Ceausov (Maestru în Artă) și este format din copii şi adolescenţi cu vârsta medie între
12-24 ani. Repertoriul corului cuprinde creaţii începând cu perioada Renaşterii şi până
în zilele noastre.
Corul a participat la diverse concursuri şi festivaluri corale naţionale şi
internaţionale, unde s-a învrednicit de cele mai importante premii: 2009, 2012 –
Concursul Internaţional de Muzică Corală „Gh. Dimitrov”, Varna, Bulgaria (2009 –
Premiul II, Premiul special Pentru cea mai bună interpretare a creaţiei obligatorii;
2012 – Premiul II şi Premiul special Pentru cea mai bună prestaţie dirijorală); 2010 – Festivalul Internaţional de
Muzică Corală pentru tineret, Neerpelt, Belgia (Premiul II); 2011 – Festivalul-Concurs Internaţional de Muzică
Corală, Celje, Slovenia (Medalia de Aur, Premiul special Cel mai bun dirijor al festivalului, Premiul special pentru
cea mai bună interpretare a creaţiei compuse după 1990); 2011 – Concursul coral municipal, Chişinău (Premiul
Mare); 2011, 2015, 2017 – Festivalul Naţional de Interpretare Corală „G. Musicescu”, Chişinău (Diplomă de
Excelenţă); 2012 – Festivalul-concurs Internaţional de Muzică corală, Miedzyzdroje, Polonia (Premiul I, Diplomă
de Aur, categoria A), Premiul I (Diplomă de Aur, categoria Musica Sacra), Premiul special al comitetului
organizatoric al concursului, Grand Prix al Festivalului-concurs); 2013 – Concursul Internaţional de Muzică
Corală „Seghizzi”, Gorizia, Italia (Medalia de Aur, categoria Muzica populară, Medalia de Aur pentru cel mai
bun cor de tineret, Medalia de Aur pentru cel mai bun dirijor, Medalia de Argint şi Premiul „Andrea Giorgi”,
categoria Muzica Romantică, Medalia de Argint, categoria Muzica Contemporană); 2014 – Festivalul-concurs
Republican „Corala 2014”, CPT „Artico”, Chişinău (Premiul Mare); 2014 – Concursul Internaţional de Muzică
Corală, Cantonigros, Spania (două Premiii III); 2014 – Concursul Internaţional de Muzică Corală „A ruginit
frunza din vii”, Chişinău (Medalia de Aur); 2015 – Concursul Internaţional de Muzică Corală, Montreux, Elveţia
(Premiul II), Concursul Internaţional de Muzică Corală „G. Musicescu”, Iaşi, România (Premiul I, Grand Prix),
2016 – Concursul Internaţional Coral De Cantonigros, Spania (Premiul I, categoria Coruri pe voci egale, Premiul
III, categoria Muzică folclorică); 2017 – Concursul Internaţional de Muzică Corală „Seghizzi”, Gorizia, Italia
(Premiul I, categoria Muzica Romantică, Premiul I, categoria Muzică modernă, Grand Prix al Concursului); 2018
– Concursul Coral Internațional „Bela Bartok”, Debrecen, Ungaria (Premiul I, Premiul special Pentru performanță
dirijorală excelentă. În 2017, Federaţia Internaţională de Muzică Corală i-a acordat Corului de Cameră „Cantemus”
titlul de Ambasador Internaţional al Muzicii Corale.

19-20 aprilie 2019, Chișinău


19
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL FEMININ DE CAMERĂ „RENAISSANCE”


AL ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE

Chişinău, Republica Moldova


Conducator artistic si prim-dirijor – Oxana FILIP
Maestru de concert – AlinaPANĂ

Formaţia corală „Renaissance” (fondată în anul 1988 de către maestrul


Teodor Zgureanu), alcătuită din studentele catedrei Pedagogie Muzicală, este
bine cunoscută publicului autohton si celui din străinătate graţie performan-
ţelor artistice, a manierei de interpretare, a tehnicii vocale ireproşabile şi a
ţinutei artistice elegante. Din anul 2001 pâna in prezent, conducător artistic
este Oxana Filip, Maestru în Artă. Formaţia a înregistrat în Fonoteca de Aur
a Radio TV peste 300 de creaţii corale.
Forma de concurs internaţional s-a dovedit a fi cel mai riguros criteriu
de apreciere al nivelului interpretativ al formaţiei. Astfel, „Renaissnace”-ul
a participat în cadrul următoarelor evenimente artistice naţionale şi interna-
ţionale: 1991 – Festivalul Coral Naţional „Te Deum”, Chişinău, R. Moldova
(Premiul Mare); 1995 – Concursul Coral Internaţional „Gh. Dimitrov”, Var-
na, Bulgaria (Premiul II, Premii speciale „Cel mai bun dirijor”, „Cea mai bună interpretare a cântecului bulgar”,
„Simpatia publicului”); 1995 – Concursul Coral Internaţional, Chişinău, R. Moldova (Premiul I); 1996 – Concur-
sul Coral Internaţional „Bela Bartok”, Debrecen, Ungaria (Premiul III); 1997 – Concursul Coral Internaţional „Gh.
Dimitrov”, Varna, Bulgaria (Premiul I); 1998 – Concursul Coral Internaţional Mainhausen, Germania (Premiul
II, Premiul III); 2001 – Concursul Coral Internaţional „Gh. Dimitrov”, Varna, Bulgaria (Premiul III); 2003, 2008,
2011, 2013, 2015, 2017 – Festivalul Naţional de Interpretare Corală „Gavriil Musicescu”, Chişinău, R. Moldova
(Diplomă de Excelenţă); 2003 – Concursul Coral Internaţional „Gh. Dimitrov”, Varna, Bulgaria (Premiul I, Premii
speciale: „Cel mai bun dirijor din străinătate”, „Cea mai bună interpretare a cântecului bulgar”; 2003 – Con-
cursul Coral Internaţional, Chişinău, R. Moldova (Premiul II); 2005 – Concursul Coral Internaţional „Florilege
Vocal de Tours”, Franţa (Premiul I, Premiul II); 2007 – Festivalul Internaţional de Muzică Ortodoxă „Hajnowka”,
Polonia (Premiul I, Premiul TV); 2008 – Concursul Coral Internaţional Neuchatel, Elveţia (Premiul II); 2011 –
Concursul Coral Internaţional, Vilnius, Lituania (Grand Prix); 2016 – Festivalul Coral Internaţional „A ruginit
frunza din vii”, ediţia a IX-a (Golden Diploma); 2016 – Festivalul Coral National „Colinde, Colinde”, Chișinău,
R. Moldova (Diplomă de Excelență); 2018 – Festivalul Internațional de Muzică Ortodoxă „Святая Богородица
— Достойно есть”, ediţia a XV-a, Pomorie, Bulgaria (Diplomă de Excelență).

20 19-20 aprilie 2019, Chișinău


Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL DE BĂRBAŢI„GAVRIIL MUSICESCU”


AL ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE

Chişinău, Republica Moldova


Conducător artistic şi prim-dirijor – Emilia MORARU
Maestru de concert – Olga PEICEVA

Corul de bărbaţi „Gavriil Musicescu” a fost înfiinţat (de către Emilia


Moraru, doctor în studiul artelor, Maestru în Artă) în toamna anului 2003
din studenţi ai catedrei Pedagogie Muzicală a Academiei de Muzică, Teatru
şi Arte Plastice din Chişinău, R. Moldova. În decursul activităţii sale, corul
„Gavriil Musicescu” a participat în diverse concerte, susţinute în săli
prestigioase din Chişinău, în concerte de autor, în cadrul unor festivaluri
şi concursuri corale naţionale şi internaţionale. Repertoriul corului este
compus din piese corale de muzică clasică, universală, prelucrări de
muzică populară şi piese de muzică corală contemporană, imortalizate prin
înregistrări RadioTV.
Corul de bărbaţi „Gavriil Musicescu” este Laureat al mai multor
festivaluri şi concursuri internaţionale: 2005 – Concursul Internaţional de Muzică Corală „Gh. Dimitrov”,
Varna, Bulgaria (Premiul III); 2005 – Festivalul „Musica balcanică”, Bucureşti, România (Diplomă de
Excelenţă); 2006 – Festivalul Internaţional de Muzică Corală Bisericească Ortodoxă „Hajnowka”, Polonia
(Premiul III, categoria: Coruri profesioniste), 2006 – Festivalul Internaţional de Muzică Corală, Chişinău, R.
Moldova (Diplomă de Excelență); 2007 – Concursul Internaţional de Muzică Corală „Gh. Dimitrov”, Varna,
Bulgaria (Premiul II și Premiul special Pentru măiestrie dirijorală înaltă); 2009 – Concursul Internaţional
de Muzică Corală „Gh. Dimitrov”,Varna, Bulgaria (Premiul II și Premiul special Pentru cel mai bun dirijor
tânăr; 2010 – Festivalul Naţional „Colinde, colinde”, Chişinău, R. Moldova (Diplomă de Excelență); 2011 –
Concursul Internaţional de Muzică Corală „Florilege Vocal de Tours”, Tours, Franţa (Diplomă de participare);
2008, 2011, 2013, 2015, 2017 – Festivalul Naţional de Interpretare Corală „Gavriil Musicescu”, Chişinău,
R. Moldova (Diplomă de Excelență); 2013 – Festivalul Naţional de Interpretare Corală „A ruginit frunza
din vii”, Chişinău, R. Moldova (Diplomă de Excelență); 2014 – Concursul Internaţional de Muzică Corală
„Gh. Dimitrov”, Varna, Bulgaria (Premiul II); 2018 – Festivalul Internațional de Muzică Ortodoxă „Святая
Богородица — Достойно есть”, ediţia a XV-a, Pomorie, Bulgaria (Diplomă de Excelență).

19-20 aprilie 2019, Chișinău


21
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORALA „GLORIA”
A CENTRULUI DE EXCELENŢĂ
ÎN EDUCAŢIE ARTISTICĂ „ŞTEFAN NEAGA”

Chişinău, Republica Moldova


Conducător artistic şi prim-dirijor –
Oleg CONSTANTINOV
Dirijor – Valeria DIACONU
Maeştri de concert – Victoria LOZOVAN,
Olesea GHERNAGEA

Corala „Gloria” a Centrului de Excelenţă în


Educaţie Artistică „Ştefan Neaga” a fost înfiinţată în
anul 1945, simultan cu Colegiul de Muzică, având ca
dirijori mari personalităţi din Republica Moldova.
În decursul existenţei, formaţia corală a fost
condusă de mai mulţi dirijori: Sorin Cazacu şi Oleg
Constantinov (1994-2005), Valeria Diaconu (2005-2010), Tatiana Daniţă (2011-2014). În prezent, corala este
condusă de Valeria Diaconu şi Oleg Constantinov. Menirea de bază a acestui colectiv constă în propagarea
artei corale naţionale şi a promovării muzicii corale moderne. Colectivul coral este deţinătorul a mai multor
premii şi distincţii, obţinute în cadrul unor Concursuri naţionale şi internaţionale. Iată câteva dintre ele: 2000
– Festivalul de muzică corală, Vittoria, Spania, (laureaţi); 2001 – Festivalul Internaţional de muzică corală,
Cantonigros, Spania, cor mixt (Premiul I, cor feminin (Premiul I), Folclor (Premiul IV); 2002 – Concursul Coral
Internaţional, Cannes, Franţa (laureaţi); 2002 – Festivalul-Concurs Internaţional, Tolosa, Spania (laureaţi);
2003 – Festivalul Internaţional de muzică Ortodoxă, „Hajnowka”, Polonia (Premiul I); 2003 – Concursul
Internaţional de Interpretare corală „Gavriil Musicescu”, Chişinău, Moldova, cor mixt (Premiul III), cor feminin
(Premiul III); 2003 – Festivalul Internaţional de muzică corală, Cantonigros, Spania, cor mixt (Premiul IV), cor
feminin (Premiul III), Folclor (Premiul IV); 2004 – Festivalul-Concurs de coruri de tineret, Basel, Elveţia, cor
mixt (Premiul II); 2005 – Festivalul de Interpretare Corală, Chişinău, Moldova, cor mixt (Premiul II); 2006 –
Festivalul de Interpretare Corală, Chişinău, Moldova (Diplomă de onoare); 2007 – Concursul „Florilege Vocal
de Tours”, Franţa (laureaţi); 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 – Festivalul Naţional de Interpretare Corală „Gavriil
Musicescu”; 2010, 2014 – Festivalul Internaţional de Interpretare Corală „A ruginit frunza din vii”; 2015 –
Master-class susţinut de Andrea Angelini (Italia).

22 19-20 aprilie 2019, Chișinău


Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL MIXT „ARS NOVA”


AL COLEGIULUI DE MUZICĂ ȘI PEDAGOGIE

Bălți, Republica Moldova


Conducător artistic şi prim-dirijor – Ana CUȘCENCO
Maestru de concert – Anastasia FURTUNĂ

Corul mixt „Ars Nova” este corul de studiu al Colegiului de


Muzică și Pedagogie din mun. Bălți, condus, de-a lungul timpului,
de mai multor dirijori, printre care, Ștefan Haiduc, Om Emerit
din Republica Moldova. Din anul 2016, corala este condusă de
doamna Ana Cușcenco.
„Ars Nova” este o formație corală de tineri, alcătuită din
studenți ingenioși de la toate catedrele instituției, pasionați de
cântul coral, care participă cu drag la orice eveniment cultural,
organizat la nivel municipal, național sau intenațional.
Premii acordate: Diplomă de Grad I și Premiul special
„Simpatia publicului” la Concursul Național de Muzică Corală „Hora primăverii”, ediția a V-a,
Chișinău, R. Moldova (2018); Premiul I la Festivalul-Concurs Coral „O, ce veste minunată”,
ediția a IX-a, Botoșani, România (2018); Diplomă de Aur la Festival-Concurs Internațional de
Muzică Corală „A ruginit frunza din vii”, ediția a XI-a (2018); Mențiune la Festival-Concurs Coral
Internațional pentru tineret „Gavriil Musicescu”, ediția a VI-a, Iași, România (2018); Premiul I la
Festival-Concurs International de Muzică Corală „Sărbătoarea corului”, ediția I-a, USARB, Bălți
(2018); Diplomă de Grad I, categoria Muzică națională și Diplomă de Grad II, categoria Muzică
universală la Festival-Concurs Internațional de Artă „Musical Power”, or. Odessa, Ucraina (2017).

19-20 aprilie 2019, Chișinău


23
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

CORUL MIXT „ARIOSO”


AL COLEGIULUI DE ARTE
„NICOLAE BOTGROS”

Soroca, Republica Moldova


Conducător artistic şi prim-dirijor – Raisa BERBECI
Maestru de concert – Irina RUSNAC

Corul de studenți „Arioso” al Colegiului de Arte „Nicolae


Botgros” din orașul Soroca este un permanent laborator de instruire
şi creaţie, de formare a viitorilor conducători de cor, un colectiv cu
vădite performanţe interpretative, care are în repertoriul său lucrări
diverse ca gen, caracter şi epocă stilistică – de la Renaştere până la
muzica modernă.
Formația corală participă la diferite activităţi extracurriculare,
manifestări cultural-artistice, desfăşurate în cadrul colegiului (săr-
bători profesionale, serate de profil, sărbători de iarnă, adunări de
părinţi etc.), oraşului și raionului (Festivalul Naţional al Mărului,
simpozioane, concursuri de muzică corală etc.).
În 2011, 2013, 2015 şi 2017, „Arioso” a participat la Festivalul Naţional de Interpretare Corală
„Gavriil Musicescu”, derulat în Chişinău, R. Moldova (Diplomă de Excelenţă), fiind inclus în
programele concertelor de Gală ale Festivalului în Sala cu Orgă din Chișinău. În luna mai 2018,
corul a participat la Concursul Național de Muzică Corală „Hora Primăverii” (Chișinău), în cadrul
căruia au evoluat 20 de coruri din republică, „Arioso” plasându-se pe locul II. În octombrie 2018,
colectivul s-a învrednicit de Diploma de Argint, categoria B, la Festivalul-Concurs Internațional de
muzică corală „A ruginit frunza din vii” (Chișinău), iar în cadrul Festivalului-Concurs republican al
cântecului patriotic „Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare”, i s-a decernat Diplomă de gradul I.

24 19-20 aprilie 2019, Chișinău


Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

FORMAȚIILE CORALE PARTICIPANTE,


EDIȚIA A III-A, 2013
1. Corul mixt al Colegiului de Muzică şi Pedagogie (Bălţi), dirijor – Ştefan HAIDUCU
2. Corul mixt al Colegiului Pedagogic „Mihail Ciachir” (Comrat), dirijor – Polina ILIEVA
3. Corul de copii „Sonata” al Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” (Chișinău), dirijor – Victor CREANGĂ
4. Corul de copii al Şcolii de Arte „Alexei Stârcea” (Chișinău), dirijor – Nina TINCU
5. Corul mixt al Liceului Teoretic Regional „Ion Creangă” (Bălţi), dirijor – Marina CALIGA
6. Corul de băieţi „Andrieş”al Şcolii de Arte „Alexei Stârcea” (Chișinău), dirijor – Alexandra BOBU
7. Corul de cameră „Lira” al Universităţii de Stat din Moldova (Chișinău), dirijor – Svetlana VESELOVSCHI
8. Corul de copii „Trison” al Liceului Teoretic „Iulia Hajdeu” (Chișinău), dirijor – Sofia VOLCOV
9. Corul de bărbaţi „Gavriil Musicescu” al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Chișinău), dirijor
– Emilia MORARU
10. Corul mixt al Colegiului de Arte (Soroca), dirijor – Raisa BERBECI
11. Corul mixt „Gloria” al catedrei Dirijat Coral al Colegiul Republican de Muzică „Ştefan Neaga”
(Chișinău), dirijor – Tatiana DANIȚA
12. Corul feminin de cameră „Renaissance” al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Chișinău),
dirijor – Oxana FILIP
13. Corul de copii „Lacrymosa” al Liceului Teoretic cu Profil de Arte „Mihail Berezovschi” (Chișinău),
dirijor – Angela PRISĂCARU

FORMAȚIILE CORALE PARTICIPANTE,


EDIȚIA A IV-A, 2015
1. Corul de bărbați „Gavriil Musicescu” al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (Chișinău), dirijor –
Emilia MORARU
2. Corul mic „Vocile primăverii” al Liceului Teoretic „Ion Creangă” (Chișinău), dirijor – Mădălina GANEA
3. Corul mixt al Colegiului de Arte„Nicolae Botgros” (Soroca), dirijor – Raisa BERBECI
4. Corul de copii „Sonor” al Liceului Teoretic cu profil muzical-coral „Nicolae Gogol” (Chișinău), dirijor –
Oxana BURLACU
5. Corul mediu al Liceului-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” (Chișinău), dirijor –
Ludmila POLEACOV
6. Corul de tineret din Călărași, dirijor – Anatolie JIAN;
7. Corul de copii „Anima Voces” al Liceului Teoretic cu profil Arte „Nicolae Sulac” (Chișinău), dirijor – Liviu
ARGINT
8. Corul de tineret „Gaudeamus” al Universității de Stat „Alecu Russo” (Bălți), dirijor – Svetlana
POSTOLACHI
9. Corul mare al Școlii de Arte „Alexei Stârcea” (Chişinău), dirijor – Nina TINCU
10. Corul de tineret „Cantabile” al Academiei de Studii Economice (Chişinău), dirijor – Elena MARIAN
11. Corul de băieți „Academia Campanelli” al Centrului Educației Estetice „Lăstărel” (Chişinău), dirijor –
Elena GULPAC
12. Corul de cameră „Lira” al Universității de Stat din Moldova (Chişinău), dirijor – Svetlana VESELOVSCHI
13. Corul de copii „Trison” al Liceului Teoretic cu profil muzical-coral „Iulia Hașdeu” (Chişinău), dirijor –
Sofia VOLCOV
14. Corala „Gloria” a Colegiului Republican de Muzică „Ștefan Neaga” (Chişinău), dirijor – Valeria DIACONU
15. Corul de copii „Adoramus” al Liceului Teoretic cu profil Arte „Mihail Berezovschi” (Chişinău), dirijor –
Angela PRISĂCARU
16. Corul feminin de cameră „Renaissance” al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (Chişinău), dirijor
– Oxana FILIP
17. Corul mare „Vocile primăverii” al Liceului Teoretic „Ion Creangă” (Chişinău), dirijor – Mădălina GANEA
18. Corul de tineret „Cantemus” al Centrului de Activitate Extrașcolară „Curcubeul” (Chișinău), dirijor – Denis
CEAUSOV

19-20 aprilie 2019, Chișinău


25
Festivalul național de interpretarte corală GAVRIIL MUSICESCU - Ediția a VI-a

FORMAȚIILE CORALE PARTICIPANTE,


EDIȚIA A V-A, 2017
1. Corul mic al Liceului-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” (Chişinău), dirijor – Diana
DRĂGUŢĂ
2. Corul mediu „Doiniţa” al Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” (Chişinău), dirijor – Sergiu BELEVAC
3. Corul de copii „Armonia” al Şcolii de Arte „Petru și Ion Teodorovici” (Leova), dirijor – Svetlana
BOGARAD
4. Corul de băieţi ,,Academia Campanelli” al Centrului Educaţiei Estetice „Lăstărel” (Chişinău), dirijor –
Elena GULPAC
5. Corul mediu „Vocile primăverii” al Liceului Teoretic „Ion Creangă” (Chişinău), dirijor – Mădălina
GANEA
6. Corul mare al Studioului muzical-coral „Lia-Ciocîrlia” al Centrului Republican pentru Copii și Tineret
(Chişinău), dirijor – Svetlana ISTRATE
7. Corul mare al Şcolii de Arte „Alexei Stârcea” (Chişinău), dirijor – Nina TINCU
8. Corul de copii „Sonor” al Liceului Teoretic cu profil muzical-coral „Nicolae Gogol” (Chişinău), dirijor
– Oxana BURLACU
9. Corul de copii „Trison” al Liceului Teoretic cu profil muzical-coral „Iulia Haşdeu” (Chişinău), dirijor –
Sofia VOLCOV
10. Corul mare „Vocile primăverii” al Liceului Teoretic „Ion Creangă” (Chişinău),dirijor – Mădălina
GANEA
11. Corul de bărbați „Gavriil Musicescu” al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (Chișinău), dirijor
– Emilia MORARU
12. Corul feminin „Gloria” al Centrului de Excelenţă în Educaţie Artistică ,,Ştefan Neaga” (Chişinău),
dirijori – Ghenadie NICHITA, Irina CRISTEA
13. Corul mixt al Colegiului de Arte„Nicolae Botgros” (Soroca), dirijor – Raisa BERBECI
14. Corul feminin de cameră „Renaissance” al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (Chişinău),
dirijor – Oxana FILIP
15. Corala „Gloria” a Centrului de Excelenţă în Educaţie Artistică ,,Ştefan Neaga” (Chişinău), dirijori – Oleg
CONSTANTINOV, Valeria DIACONU
16. Corul de cameră „Lira” al Universității de Stat din Moldova (Chişinău), dirijor – Svetlana VESELOVSCHI
17. Corul de tineret „Cantemus” al Centrului de Activitate Extrașcolară „Curcubeul” (Chișinău), dirijor –
Denis CEAUSOV
18. Corul mixt al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (Chișinău), dirijor – Ilona STEPAN

26 19-20 aprilie 2019, Chișinău


COMITETUL ORGANIZATORIC
AL FESTIVALULUI

Svetlana BIVOL, Președintele Uniunii Muzicienilor din Moldova

Aurelian DĂNILĂ, vice-președinte al Uniunii Muzicienilor din Moldova

Mihai COCIERU, director executiv al Uniunii Muzicienilor din Moldova

Emilia MORARU, Președinte al Secției Dirijorilor de Cor a UMM,


Director artistic al Festivalului

Tamara MOGÎLDEA, specialist principal la Uniunea Muzicienilor din Moldova,


coordonator al proiectului

Oxana FILIP, membru al Comitetului Organizatoric al Festivalului

Denis CEAUSOV, membru al Comitetului Organizatoric al Festivalului

Tatiana DANIȚA, membru al Comitetului Organizatoric al Festivalului

REDACTOR ȘTIINȚIFIC:
Emilia MORARU

DESIGN:
Igor ROMAN

TIPAR:
COPITEC-PLUS SRL
Chișinău, Str. Mitropolit Varlaam, 64
Tel: 022 229 915
www.copitec.md
PROGRAMUL FESTIVALULUI
Sala Mică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”

19 aprilie, ora 12.00 Evoluarea formațiilor corale de tineret


din instituții de învățământ artistic din
Republica Moldova

19 aprilie, ora 14.00 Evoluarea formațiilor corale de copii


din instituții de învățământ artistic din
Republica Moldova

20 aprilie, ora 12.00 Master-class, susținut de


Valentin GRUESCU, compozitor și
dirijor, profesor universitar, doctor,
Universitatea Națională de Muzică din
București (România)