Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Dați câte două exemple pentru următoarele noțiuni:


a. adverbe de loc:
b. adverbe de timp:
c. adverbe de mod:
d. adverbe relative:
e. adverbe interogative:
f. adverbe predicative:
g. prepoziții de acuzativ:
h. prepoziții de genitiv:
i. prepoziții de dativ:
j. onomatopee:
k. interjecții de adresare:
l. conjuncții coordonatoare:
m. conjuncții subordonatoare:
2. Grupați următoarele cuvinte/grupuri de cuvinte în adverbe/locuțiuni adverbiale,
prepoziții/locuțiuni prepoziționale, conjuncții/locuțiuni conjuncționale,
interjecții/locuțiuni interjecționale:
bineînțeles, în fața, deoarece, din cauza, măcar că, hei !, jos, că, ca, după, dar,
haide, frățește, pentru, păcatele mele!, cu toate că, pe de rost, în afară de, deși,
deci, și, miau!, of!, târâș, pe neașteptate, în sus, în susul, de jur împrejur, de jur
împrejurul, dacă, iată, Doamne ferește!, cu siguranță, asemenea, contra, vrrr!

Adverbe/ Prepoziții/locuțiuni Conjuncții/locuțiuni Interjecții/locuțiuni


locuțiuni adverbiale prepoziționale conjuncționale interjecționale

3. Precizați valorile morfologice ale cuvintelor subliniate:


a. Am un caiet frumos.
b. Elevul scrie frumos.
c. Primăvara este un anotimp al renașterii.
d. Mergem la pădure primăvară să culegem toporași.
e. Vorbeşte limpede.
f. Cântă fals.
g. El are un nume fals.
h. Ceaiul este fierbinte.
i. Te rog fierbinte să-mi aduci un ceai.
j. Mierea este dulce.
k. Copilul se uită dulce la mama lui.
l. Are un tablou de valoare.
m. De vei veni, mă voi bucura.
n. Colegul de l-ai întâlnit, e olimpic la fizică.
o. Și-a murdărit uniforma.
p. Am cumpărat portocale și lămâi.
q. Am apreciat-o pe Alina pentru bunătatea ei.
r. Mi-am cumpărat o înghețată în drum spre casă.
s. Am primit o brățară și trei lănțișoare pentru păpușa fetiței mele.
t. O, ce greu a fost să lucrez la fermă !

4. Precizați funcția sintactică a cuvintelor subliniate:


a. Probabil că toți se vor descurca la test.
b. Este vai de el !
c. Am plecat acolo imediat.
d. Clasa de jos e mai cuminte.
e. Am plecat din pricina certurilor.
f. Banca din fața profesorului e ruptă.
g. Noi am auzit ura în clasa vecină.
h. Ne-am plimbat de jur împrejurul blocului.
i. Ne-am sculat devreme.
j. Vorbea emoționat despre familia lui.
k. Am ajuns înaintea Ioanei.
l. Reușita datorită efortului, ne-a bucurat pe toți.
m. A fost certată de tatăl ei.
n. Se teme de câini de când era mică.
o. Uite că a ieșit soarele !
p. S-a gândit bine la toate consecințele.
q. Înainta târâș pe sub crengile de salcâm.
r. Regulamentul contra violenței în școală a fost votat de toți.