Sunteți pe pagina 1din 1

TEST - DOINA POPULARĂ

I. Citeşte cu atenţie textul de mai jos:


Nu ştiu, luna-i luminoasă
Ori e puica mea frumoasă;
Nu ştiu, luna-n ceruri trece
Ori puica la apă rece;
Nu ştiu, luna s-a ivit
Ori puicuţa mi-a zâmbit;
Nu ştiu, luna s-a ascuns
Ori puica nu-mi dă răspuns. (*** Nu ştiu)
Cerinţe:
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.
1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: luminoasă, s-a ivit, trece.
2. Explică rolul virgulei în secvența Nu ştiu, luna-i luminoasă.
3. Selectează un epitet si o personificare din fragmentul dat.
4. Transcrie un vers care conține o imagine vizuală si un vers care conține o imagine dinamică.
5.Transcrie din textul dat cuvinte sau structuri care indică prezenţa eului liric.
6. Indică substantivele care se repetă în textul doinei; precizează, în funcţie de acestea, tema poeziei.
7. Transcrie două versuri care sunt construite pe baza paralelismului sintactic.
8. Explică, într-un text de cinci rânduri, care este rolul repetiţiei şi al paralelismului sintactic în textul doinei.
9. Precizează la ce timp sunt verbele utilizate în poezie şi explică rolul acestuia.
10. Stabileşte măsura versurilor şi tipul de rimă prezentă în text.

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la specie a


doinei populare Nu știu.
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale doinei populare;
– să prezinți detaliat două trăsături ale doinei populare, valorificând textul dat;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.