Sunteți pe pagina 1din 12

PROCEDURĂ PRIVIND

ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL
INSTITUTUL DE BOLI
PERSONALULUI, CURATENIA SI Ediția 1,
CARDIOVASCULARE DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI revizia 0
“Prof. Dr. George I.M. Georgescu “
IASI
UNUI CAZ - COVID 19

COD:P.O 3.6.1. Pag.: 1/12


Exemplar nr:1/1

PROCEDURĂ PRIVIND ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL


PERSONALULUI,CURATENIA SI DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI UNUI
CAZ - COVID 19

Document controlat BMC

1
PROCEDURĂ PRIVIND
ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL
INSTITUTUL DE BOLI
PERSONALULUI, CURATENIA SI Ediția 1,
CARDIOVASCULARE DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI revizia 0
“Prof. Dr. George I.M. Georgescu “
IASI
UNUI CAZ - COVID 19

COD:P.O 3.6.1. Pag.: 2/12


Exemplar nr:1/1

CUPRINS

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea


ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei protocolului

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor protocolului

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,


revizia din cadrul ediţiei protocolului

4. Scop

5. Domeniu de aplicare

6. Documente de referință

7. Definiții și abrevieri

8. Descrierea protocolului

9. Responsabili și responsabilități

10. Indicatori de monitorizare

11. Anexe, înregistrări

2
PROCEDURĂ PRIVIND
ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL
INSTITUTUL DE BOLI
PERSONALULUI, CURATENIA SI Ediția 1,
CARDIOVASCULARE DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI revizia 0
“Prof. Dr. George I.M. Georgescu “
IASI
UNUI CAZ - COVID 19

COD:P.O 3.6.1. Pag.: 3/12


Exemplar nr:1/1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea ediţiei sau, după


caz, a reviziei în cadrul ediţiei .
Elaborat Verificat Verificat BMC Avizat Aprobat

Nume și Dr.Dumbrava Dr. Cristea Gațu Maria Cazaciuc Prof.Dr.Tinică


prenume Mariana Carmen Ovidiu Grigore

Funcția Medic Director Medical Economist BMC Consilier Manager


Epidemiolog Juridic

Data

Semnătura

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor.

Ediția/revizia Componenta revizuită Descrierea modificării Data de la care se aplică


prevederile ediției/reviziei
Ediția 1 - -

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul
ediţiei.
Scopul Compartiment Funcția Numele și Data Semnătura
difuzării prenumele primirii
1 2 3 4 5 6
Ap. BMC CMC Dr.Ardeleanu Iuliana
Ap. Manager Prof.Dr.Tinică Grigore
Ap. Director medical Dr.Cristea Carmen
Ap. Chirurgie Sef comp Dr.Ciucu Alexandru
cardiovasculară
Ap. Cardiologie Sef comp Dr.Stătescu Cristian
Ap. USTACC Sef comp Dr.Balasanian Mircea
Ap. ATI Sef comp Dr.Dăscălescu Daniel
Ap. CPU-S Sef comp. Dr. Brânză Bogdan
Ap. Laborator analize Sef comp Biolog Pavel Dana
medicale
Ap. Laborator explorări Sef comp Dr.Sascau Radu
neinvazive
Ap. Laborator radiologie Sef comp Dr.Dabija Anca
Ap. Laborator anatomie Sef comp Dr.Butcovan Doina
patologică
Ap. Laborator explorări Sef comp Dr.Burlacu Alexandru
invazive
*Sefii de compartimente au obligatia de a instrui personalul din subordine
3
PROCEDURĂ PRIVIND
ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL
INSTITUTUL DE BOLI
PERSONALULUI, CURATENIA SI Ediția 1,
CARDIOVASCULARE DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI revizia 0
“Prof. Dr. George I.M. Georgescu “
IASI
UNUI CAZ - COVID 19

COD:P.O 3.6.1. Pag.: 4/12


Exemplar nr:1/1

4. SCOPUL PROCEDURII

Protejarea personalului si modul de lucru in cazul aparitiei unui caz de Cov-19.

5.DOMENIUL DE APLICARE

Toate compartimentele și departamentele din cadrul IBCV, Iași.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

In conformitate cu Recomandarile Ordin MS nr. 533 din 31.03.2020

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI .

- PPE - echipament de protectie


- PGA - *Proceduri care genereaza aerosoli

8.DESCRIEREA PROCEDURII

Tipul de PPE utilizat atunci când se oferă îngrijiri pacienţilor cu COVID-19 va varia în
funcţie de situaţie, personalul sanitar şi activitatea desfăşurată.

–Personalul medical implicat în îngrijirea directă a pacienţilor trebuie să utilizeze


următoarele;

PPE: halate, mănuşi, mască şi protecţie oculară (ochelari de protecţie sau scut facial).

– În mod specific, pentru procedurile generatoare de aerosoli pentru pacienţii cu COVID-19


(de exemplu, intubare, ventilaţie non-invazivă, traheostomie, resuscitare cardiopulmonară,
ventilaţie manuală înainte de intubare, bronhoscopie, gastroscopie şi recoltarea testelor PCR
COVID) personalul medical trebuie să utilizeze protecţie, mănuşi, halate, măşti FFP2 şi FFP3;
de asemenea, se vor utiliza şorţuri impermeabile, în cazul în care combinezoanele/halatele nu sunt
impermeabile.

4
PROCEDURĂ PRIVIND
ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL
INSTITUTUL DE BOLI
PERSONALULUI, CURATENIA SI Ediția 1,
CARDIOVASCULARE DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI revizia 0
“Prof. Dr. George I.M. Georgescu “
IASI
UNUI CAZ - COVID 19

COD:P.O 3.6.1. Pag.: 5/12


Exemplar nr:1/1

Recomandări de folosire a echipamentului individual de protecţie (PPE) care trebuie


utilizat în contextul COVID19, în funcţie de secţie, personal şi tipul de activitate

Echipament de protectie personal in conformitate cu nota interna numarul 1352 din 28.03.2020 si
recomandarile Ordin MS nr. 533 din 31.03.2020

Salon de spital

A. Personal medical
A1. In contact direct cu pacienti cu COVID19:
- spalarea mainilor si dezinfectie
- masca simpla
- capelina
- prima pereche de manusi (interioare)
- halat impermeabil / combinezon
- botosi
- dezinfectia mainilor
- a doua pereche de manusi (exterioare )
- protectia ochilor (ochelari sau ecran de protectie faciala /viziera)
La efectuarea manevrelor la pacienti COVID19 pozitivi aflati in acelasi salon, se va proceda la
dezinfectia manusilor exterioare, intre pacienti.

A2. Proceduri generatoare de aerosoli efectuate la pacienti cu COVID19:


- spalarea si dezinfectia mainilor
- capelina
- masca N95 / FFP2 / FFP3
- prima pereche de manusi (interioare)
- combinezon si halat impermeabil
- protectie incaltaminte
- protectia ochilor cu ochelari/viziera
- a doua pereche de manusi (exterioare)

B. Personal de curatenie/ personal de ingrijire care va intra in salonul de izolare a


pacientului cu COVID19:
- spalarea si dezinfectia mainilor
- capelina

5
PROCEDURĂ PRIVIND
ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL
INSTITUTUL DE BOLI
PERSONALULUI, CURATENIA SI Ediția 1,
CARDIOVASCULARE DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI revizia 0
“Prof. Dr. George I.M. Georgescu “
IASI
UNUI CAZ - COVID 19

COD:P.O 3.6.1. Pag.: 6/12


Exemplar nr:1/1

-masca simpla sau FFP2/FFP3 (daca exista risc de stropire cu materie organica sau
chimica)
- prima pereche de manusi (interioara)
- halat impermeabil / combinezon
- protectia ochilor ( ochelari/viziera)
- ghete / papuci de spital inchisi in fata peste care se aplica protectie
- spalarea si dezinfectia mainilor
- a doua pereche de manusi (exterioare – menajere)
Alte zone (coridoare, sala de tratament etc.)
Tot personalul care este implicat in orice activitate care nu presupune contact cu pacientul
COVID19:

Importanta este intarirea practicarii spalarii si dezinfectiei mainilor complet si corect !

- echipament obisnuit de spital – masca simpla, costum si papuci de spital


- manusile de unica folosinta se utilizeaza la ingrijirea pacientului/la manipularea produselor
biologice

Triaj
Personal medical
Screening preliminar ce nu necesita contact direct cu pacientul:

- mentinerea distantei de cel putin un metru intre pacient si personal


- echipament obisnuit de spital – masca simpla, costum si papuci de spital
Importanta este intarirea practicarii spalarii si dezinfectiei mainilor complet si correct, dupa fiecare
pacient !

CPU-s
Personal medical
- spalarea mainilor si dezinfectie
- masca
- capelina
- prima pereche de manusi (interioare)
- halat impermeabil / combinezon
- botosi
- dezinfectia mainilor
- a doua pereche de manusi (exterioare )
- protectia ochilor (ochelari sau ecran de protectie faciala /viziera).

6
PROCEDURĂ PRIVIND
ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL
INSTITUTUL DE BOLI
PERSONALULUI, CURATENIA SI Ediția 1,
CARDIOVASCULARE DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI revizia 0
“Prof. Dr. George I.M. Georgescu “
IASI
UNUI CAZ - COVID 19

COD:P.O 3.6.1. Pag.: 7/12


Exemplar nr:1/1

Laborator
Personal din laborator
Manipularea probelor biologice:
- spalarea si dezinfectia mainilor
- capelina
- masca simpla
- prima pereche de manusi (interioare)
- halat impermeabil
- a doua pereche manusi (exterioare)
- protectia ochilor - ochelari/ viziera

Zona administrativa
Tot personalul, inclusiv personal medical
Activitati administrative care nu necesita contact cu pacient COVID19:
- masca
- spalarea si dezinfectia mainilor si a suprafetelor

Ambulatoriu de specialitate
Personal medical
Examinare fizica a pacientului:
- spalarea si dezinfectia mainilor
- capelina
- masca simpla
- prima pereche de manusi (interioare)
- halat de unica folosinta
- a doua pereche manusi (exterioare)
- protectia ochilor - ochelari/ viziera

Persoana de curatenie
Intre consultatii si dupa examinarea pacientilor:
- capelina
- masca simpla
- halat de unica folosinta
- manusi
- protectie oculara (daca exista risc de stropire cu materie organica sau chimica)
- ghete/papuci de spital inchisi in fata
7
PROCEDURĂ PRIVIND
ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL
INSTITUTUL DE BOLI
PERSONALULUI, CURATENIA SI Ediția 1,
CARDIOVASCULARE DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI revizia 0
“Prof. Dr. George I.M. Georgescu “
IASI
UNUI CAZ - COVID 19

COD:P.O 3.6.1. Pag.: 8/12


Exemplar nr:1/1

PPE se elimină in sac galben pentru deşeuri infecţioase ce se va inscriptiona COVID 19 !!!
Se dezbracă echipamentul prin întoarcere pe dos (mănuşi, şort, halat, combinezon) !
Ochelarii se imerseaza în cuva cu solutie decontaminanta !
Urmatoarele intervenţii pot minimiza necesitatea PPE protejând in acelasi timp
personalul medical impotriva expunerii:

• Restrictionarea personalului medical să intre in camerele pacientilor COVID19, dacă nu


este implicat în ingrijirea directă;
• Luaţi in considerare gruparea activităţilor, astfel incât să minimizaţi numărul de
persoane care intră in spaţiul de izolare precum şi numărul de intrări.

Curatenia si dezinfectia
Curatenia si dezinfectia terminala in saloane/rezerve izolare caz COVID19*:

- Se instituie dezinfectia aerului prin expunerea la UV timp de o ora (1-2 lampi UV


functie de dimensiunea spatiului); se poate repeta operatiunea pana la 3 ori;
- Se indeparteaza toate deseurile ca fiind tip infectios (sac galben dublu statificat) cu
sigilarea sacului si inscriptionare COVID19; sacul va fi pulverizat cu solutie
dezinfectanta pe baza de clor 1000 mg/l;
- Lenjeria de tip hotelier se colecteaza cat mai adunat, fara a face trierea si se pune in
sac de panza care se sigileaza apoi in sac de plastic si la final se pune in sac galben
(risc infectios) care se sigileaza si se inscriptioneaza COVID19; sacul va fi pulverizat
cu solutie clorigena 1000 mg/l;
- Deversarile* de sange/fluide vor fi gestionate conform protocolului de mai jos;
- Se face dezinfectia suprafetelor prin pulverizare/stergere cu solutie dezinfectanta pe
baza de clor in concentratie – 1000 mg/L; se sterg mai intai zonele curate (care nu sunt
atinse frecvent), apoi cele care se considera contaminate prin atingere frecventa.
- Se sterge pavimentul cu solutie dezinfectanta pe baza de clor - 1000 mg/l.
- Se lasa sa actioneze 30 minute si apoi se clateste;
- Se face dezinfectia terminala prin nebulizare cu aparatul si dezinfectantul de nivel
inalt aflat in utilizare.
Inainte de deversare in sistemul de canalizare, materiile fecale si deseurile trebuie dezinfectate prin
tratarea acestora cu dezinfectante pe baza de clor (pentru tratamentul initial, clorul activ trebuie sa
fie in concentratii mai mari de 40 mg/l). Timpul de dezinfectie este de minim 1,5 ore.
Concentratia totala a clorului rezidual trebuie sa fie 10 mg/L.
Transportul deseurilor spre spatiul de depozitare temporara se va face la o anumita ora fixa.
Traseul de transport a deseurilor spre locul de depozitare temporara si liftul va fi prelucrat conform
protocolului cu o decontaminare prealabila cu solutie clorigena.

8
PROCEDURĂ PRIVIND
ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL
INSTITUTUL DE BOLI
PERSONALULUI, CURATENIA SI Ediția 1,
CARDIOVASCULARE DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI revizia 0
“Prof. Dr. George I.M. Georgescu “
IASI
UNUI CAZ - COVID 19

COD:P.O 3.6.1. Pag.: 9/12


Exemplar nr:1/1

Curatenia si dezinfectia curenta in saloane/rezerve izolare caz COVID19


- Se indeparteaza toate deseurile ca fiind tip infectios (sac galben dublu statificat) cu
sigilarea sacului si inscriptionare COVID19; sacul va fi pulverizat cu solutie clorigena
1000mg/l;
- Lenjeria de tip hotelier se colecteaza cat mai adunat, fara a face trierea si se pune in
sac de panza care se sigileaza apoi in sac de plastic si la final se pune in sac galben
(risc infectios) care se sigileaza si se inscriptioneaza COVID19; sacul va fi pulverizat
cu solutie clorigena 1000 mg/l;
- Deversarile* de sange/fluide vor fi gestionate conform protocolului de mai jos;
- Suprafetele si pavimentul vor fi dezinfectante cu dezinfectant pe baza de clor 1000
mg/l prin pulverizare/stergere si cu mopul – timp contact minim 30 minute, urmat de
clatire;
- Se continua curatarea si dezinfectia cu detergentul - dezinfectant aflat in utilizare.
- Prelucrarea salonului se realizeaza de cel putin trei ori pe zi; se repeta procedura
oricand exista contaminare.
Inainte de deversare in sistemul de canalizare, materiile fecale si deseurile trebuie dezinfectate prin
tratarea acestora cu dezinfectante pe baza de clor (pentru tratamentul initial, clorul activ trebuie sa
fie in concentratii mai mari de 40 mg/l). Timpul de dezinfectie este de minim 1,5 ore.
Concentratia totala a clorului rezidual trebuie sa fie 10 mg/L.
Transportul deseurilor spre spatiul de depozitare temporara se va face la o anumita ora fixa.
Traseul de transport a deseurilor spre locul de depozitare temporara si liftul va fi prelucrat conform
protocolului cu o decontaminare prealabila cu cu solutie clorigena.
Curatenia si dezinfectia curenta in restul spatiilor nonCOVID19 se va face conform
protocoalelor protocoalelor de curatenie si dezinfectie aferente spatiilor (saloane/rezerve, holuri,
grupuri sanitare, etc).
*Protocol de inlaturare a deversarilor de sange/fluide de la pacienti cu COVID19
• Daca deversarile sunt mici (<10 ml sange/fluide):
Optiunea 1: Deversarile trebuie acoperite cu servetele/lavete de unica folosinta impregnate cu cu
clor (continut 5000 mg/l clor) si indepartate cu grija, apoi suprafata trebuie stearsa de doua ori cu
servetele/lavete impregnate cu clor (continut 500 mg/l clor).

Optiunea 2: Indepartati cu grija deversarile cu materiale absorbante de unica folosinta precum


tifon, servetele, etc. care au fost imbibate in soluitie dezinfectanta clorigena
(5000 mg/l).
• Daca deversarile sunt mari (>10 ml) de sange/fluide:

In primul rand se indica printr-un semn prezenta unei deversari.


Se realizeaza proceduri de inlaturare conform Optiunii 1 sau 2 descrise mai jos:
Optiunea 1:Absorbiti fluidele varsate timp de 30 minute cu un prosopabsorbant curat (care
contine acid peroxiacetic ce poate absorbi pana la un litru de lichid per prosop) si apoi curatati
zona contaminata dupa indepartarea contaminantului.

9
PROCEDURĂ PRIVIND
ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL
INSTITUTUL DE BOLI
PERSONALULUI, CURATENIA SI Ediția 1,
CARDIOVASCULARE DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI revizia 0
“Prof. Dr. George I.M. Georgescu “
IASI
UNUI CAZ - COVID 19

COD:P.O 3.6.1. Pag.: 10/12


Exemplar nr:1/1
Optiunea 2:Acoperiti complet deversareacu pudra dezinfectanta sau cu inalbitor pudra, care

contine ingrediente hidro-absorbante sau acoperiti zona in intregine cu materiale hidro-absorbante


de unica folosinta, apoi turnati o cantitate suficienta de dezinfectant pe baza de clor 10.000 mg/l
peste materialul hidro-absorbant (sau acoperiti cu un prosop uscat care va fi apoi supus unei
dezinfectii de nivel inalt).Lasati sa actioneze cel putin 30 minute inainte de a inlatura cu grija
deversarea.
Inainte de deversare in sistemul de canalizare, materiile fecale si deseurile trebuie dezinfectate
prin tratarea acestora cu dezinfectante pe baza de clor (pentru tratamentul initial, clorul activ
trebuie sa fie in concentratii mai mari de 40 mg/l). Timpul de dezinfectie este de minim 1,5 ore.
Materiile fecale, secretiile, voma, etc. de la pacienti vor fi colectate in recipiente speciale si
apoi dezinfectante timp de doua ore cu dezinfectant pe baza de clor 20.000 mg/l, la un raport de
materie / dezinfectant de 1:2.
Dupa indepartarea deversarilor, dezinfectati suprafetele, obiectele contaminate.
Recipientele in care se afla materialul contaminat vor fi imersate in dezinfectant pe baza de clor
5000 mg/l timp de 30 minute si apoi curatat.
Deseurile colectate vor fi indepartate ca si deseuri risc infectios (sac galben).
Efectele de unica folosinta vor fi colectate si indepartate ca si deseu risc infectios (sac galben).
Protocol pentru colectare efecte/materiale infectioase provenite de la pacienti
suspecti/confirmati.
Materiale infectioase, pijamale, lenjerie de pat, pilote, perne, perdele pat, lavete reutilizabile
folosite la prelucrarea salonului.
Se colecteaza separat, cat mai adunat, intr-un sac de panza sigilat cu snur apoi intr-un sac galben
(deseu infectios),cu sigilarea sacului si inscriptionare COVID19; sacul va fi pulverizat cu solutie
dezinfectanta pe baza de clor 1000mg/l;
Se trimite sacul la spalatorie cu decontaminarea traseului pana la predare.
Materialele infectioase vor fi prelucrate la nivelul spalatoriei intr-o masina de spalat cu bariera
biologica, special pentru acestea, utilizand dezinfectant pe baza de clor la 900 C, timp de cel putin
30 minute.
Proceduri chirurgicale la pacientii suspecti/confirmati COVID19
Cerinte pentru Sali de operatie si echipamente de protectie a personalului
- Sala de operatie cu presiune negativa
- Sisteme de verificare a temperaturii, umiditatii si presiunii aerului din sala de operatie.
Se pregatesc dispozitivele medicale si instrumentarul; pe cat posibil folositi instrumente de unica
folosinta.
Tot personalul medical si auxiliar din sala de operatii, (chirurgi, anestezisti, asistente sala de
operatii, infirmiere) trebuie sa se imbrace in zona tampon, , inainte de intrarea in sala de operatie in
echipament de protectie: boneta dubla, masca de protectie (N95) / masca de purificare a aerului,
ochelari/viziera, halat chirurgical impermeabil, sort, protectie incaltaminte, manusi.
Chirurgii si asistentii din sala de operatie trebuie sa poarte echipament steril si manusi sterile, de
unica folosinta.
Pe perioada interventiei zona tampon si sala de operatii vor fi inchise bine, iar operatia poate avea
loc doar daca, sala este cu presiune negativa.
10
PROCEDURĂ PRIVIND
ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL
INSTITUTUL DE BOLI
PERSONALULUI, CURATENIA SI Ediția 1,
CARDIOVASCULARE DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI revizia 0
“Prof. Dr. George I.M. Georgescu “
IASI
UNUI CAZ - COVID 19

COD:P.O 3.6.1. Pag.: 11/12


Exemplar nr:1/1

Personalul irelevant nu va putea intra in sala de operatie.


Dezinfectia terminala sala interventie
- Se instituie dezinfectia aerului prin expunerea la UV timp de o ora;
- Se indeparteaza toate deseurile ca fiind tip infectios (sac galben dublu statificat) cu sigilarea
sacului si inscriptionare COVID19; sacul va fi pulverizat cu solutie dezinfectanta pe baza de
clor 1000 mg/l;
- Suprafetele obiectelor (instrumente dispozitive inclusiv masa dispozitivelor, masa de operatie,
etc):
- Deversari* (pete) vizibile precum sangele sau lichidele corporale vor fi indepartate
complet inainte de dezinfectie;
- Toate suprafetele vor fi sterse cu dezinfectant pe baza de clor 1000 mg/l care va fi lasat sa
actioneze 30 minute, urmat de clatire.
- Paviment si pereti:
- Deversari* (pete) vizibile precum sangele sau lichidele corporale vor fi indepartate
complet inainte de dezinfectie;
- Toate suprafetele vor fi sterse cu dezinfectant pe baza de clor 1000 mg/l care va fi lasat sa
actioneze 30 minute, urmat de clatire.
- Se face dezinfectia terminala prin nebulizare cu aparatul si dezinfectantul de nivel inalt
aflat in utilizare.
Transportul deseurilor spre spatiul de depozitare temporara se va face la o anumita ora fixa.
Traseul de transport a deseurilor spre locul de depozitare temporara si liftul va fi prelucrat
conform protocolului cu o decontaminare prealabila cu cu solutie clorigena.
*Daca deversarile sunt mici (<10 ml sange/fluide):
Optiunea 1: Deversarile trebuie acoperite cu sevetele /lavete de unica folosinta impregnate cu cu
clor (continut 5000 mg/l clor) si indepartate cu grija, apoi suprafata trebuie sterse de doua ori cu
servetele/lavete impregnate cu clor (continut 500 mg/l clor).
Optiunea 2: Indepartati cu grija deversarile cu materiale absorbante de unica folosinta precum
tifon, servetele, etc. care au fost imbibate in soluitie dezinfectanta clorigena
(5000 mg/l).
*Daca deversarile sunt mari (>10 ml) de sange/fluide:
In primul rand se indica printr-un semn prezenta unei deversari.
Se realizeaza proceduri de inlaturare conform Optiunii 1 sau 2 descrise mai jos:
Optiunea 1: Absorbiti fluidele varsate timp de 30 minute cu un prosopabsorbant curat (care
contine acid peroxiacetic ce poate absorbi pana la un litru de lichid per prosop) si apoi curatati
zona contaminata dupa indepartarea poluantilor.
Optiunea 2: Acoperiti complet deversarea cu pudra dezinfectanta sau cu inalbitor pudra,care
contine ingrediente hidro-absorbante sau acoperiti zona in intregine cu materiale hidro-absorbante
de unica folosinta, apoi turnati o cantitate suficienta de dezinfectant pe baza de clor 10.000mg/L
peste materialul hidro-absorbant (sau acoperiti cu un prosop uscat care va fi apoi supus unei
dezinfectii de nivel inalt).Lasati sa actioneze cel putin 30 minute inainte de a inlatura cu grija
deversarea.
Dispozitivele medicale reutilizabile vor fi dezinfectate dupa cum urmeaza:
11
PROCEDURĂ PRIVIND
ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE AL
INSTITUTUL DE BOLI
PERSONALULUI, CURATENIA SI Ediția 1,
CARDIOVASCULARE DEZINFECTIA IN CAZUL APARITIEI revizia 0
“Prof. Dr. George I.M. Georgescu “
IASI
UNUI CAZ - COVID 19

COD:P.O 3.6.1. Pag.: 12/12


Exemplar nr:1/1

Endoscopul si bronhofibroscopul
Se imerseaza endoscopul si valvele reutilizabile in acid peracetic 0,2316 (asigurati concentratia
corecta inainte de utilizare).
Conectati linia de perfuzie la fiecare canal al endoscopului, injectati 0,2396 lichid de acid
peroxiacetic 0,23 % in linie cu o seringa de 50 ml pana la umplerea completa – 5 minute
Detasati linia de perfuzie si spalati fiecare cavitate si fiecare valva a endoscopului cu o perie
speciala de unica folosinta.
Asezati valvele intr-un oscilator cu ultrasunete cu enzime pentru a le curata.
Conectati linia de perfuzie a fiecarui canal cu endoscopul. Injectati 0,23 % acid peroxiacetic in
linie cu seringi de 50 ml si spalati sub jet continuu timp de 5 minute. Injectati aer pentru uscare
timp de un minut. Injectati apa curata in linie cu o seringa de 50 ml si spalati sub jet continuu timp
de 3 minute. Injectati aer pentru a o usca timp de un minut.Supuneti endoscopul la un test de
scurgeri. Se curata si dezinfecteaza nivel inalt dupa care se sterilizeaza la etilenoxid.
Pretratarea altor dispozitive medicale reutilizabile
Daca nu exista contaminare vizibila, se imerseaza dispozitivul in dezinfectant pe baza de clor 1000
mg/L, timp de cel putin 30 minute.
Daca exista contaminare vizibila, se imerseaza dispozitivul in dezinfectant pe baza de clor 5000
mg/l timp de cel putin 30 minute.
Se curata si se dezinfecteaza nivel inalt, dupa care se sterilizeaza la etilenoxid.
9. RESPONSABILI SI RESPONSABILITATI
Nr. Compartiment/responsabil Acțiunea/operațiunea
crt.
1. BMC V
2. Președinte CM Av
3. Manager A
4. Compartimente medicale și nonmedicale Ap
5. Compartiment Arhivă Ah
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
Indicatori de structura. Personal
• nr. infirmiere implicate
• nr. echipamente folosite

• nr. de instruiri realizate la nivelul unității


• nr. de revizii
Indicatori de rezultat
• nr. de abateri
• nr. de reclamații
• nr. personal medical
• nr. total personal evaluat
11. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI

12

S-ar putea să vă placă și