Sunteți pe pagina 1din 5

Seminar 5

Fișă de lucru - Integrala definită


Def. Fie f : I  o funcţie continuă, a, b  I şi F o primitivă oarecare a funcţiei f. Numărul
b

 f  x  dx  F  x   F  b   F  a  se numeşte integrala definită a funcţiei f pe intervalul  a, b .


b

a
a
a a b
Obs.  f  x  dx  0 şi  f  x  dx    f  x  dx
a b a

Proprietăţi ale integralei definite


T1. Fie f,g două funcţii continue pe I, a, b  I şi  ,   . Atunci
b b b

  f  x    g  x  dx   f  x  dx    g  x  dx
a a a

T2. Dacă f este o funcţie continuă pe I atunci pentru oricare trei puncte a, b, c  I avem:
b c b

 f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx
a a c
b
T3. Fie f o funcţie continuă pe I, iar a, b  I şi a  b . Dacă f  0 pe  a, b , atunci  f  x  dx  0 .
a

Corolar . Fie f,g două funcţii continue pe I, a, b  I , a  b . Dacă f  g pe  a, b , atunci


b b

 f  x  dx   g  x  dx .
a a

T4. Fie f o funcţie continuă pe I, iar a, b  I şi a  b . Dacă m şi M sunt două numere reale astfel încât
b
m  f  x   M , x   a, b , atunci m  b  a    f  x  dx  M  b  a  .
a

T5. Dacă f :  a, b  o funcţie continuă, atunci există    a, b astfel încât


b

 f  x  dx  f  b  a  .
a

Aplicaţii ale integralei definite. Aria unei suprafeţe plane


T1. Fie f :  a, b  o funcţie continuă pozitivă şi fie  f   x; y   2
a  x  b,0  y  f  x 
numită subgraficul lui f. Atunci mulţimea  f are arie şi
b
aria   f    f  x  dx .
a

Corolar. Fie f , g :  a, b  două funcţii continue astfel încât f  x   g  x  , x   a, b şi


 f , g   x; y   2
a  x  b, f  x   y  g  x  suprafaţa plană , numită intergrafic, cuprinsă între
cele două funcţii şi dreptele de ecuaţii x  a şi x  b . Atunci,  f , g are arie şi
b
aria   f , g     g  x   f  x   dx
a

1
Volumul corpului de rotaţie
T. Fie f :  a, b  o funcţie continuă pozitivă şi C f   x; y; z   3
x   a, b  , y 2  z 2  f  x 
numit corpul de rotaţie în jurul axei Ox determinat de funcţia f. Atunci mulţimea C f are volum şi
b
vol  C f     f 2  x  dx .
a
Exerciţii rezolvate:

2
 1
2 4

   
2
1. Calculaţi: a) x 2  5 x  4 dx ; b) 7 x 4  3cos x  4 dx ; c)   x   dx ; d)   x  4  e dx ;
x

1
1 0
x 0

3 3
cos x x
e) 
0
5  sin x
dx ; f)   x  1 x  3 dx
2
Rezolvări:
2 2
2 2 2
x3 x2
2
 23 13   22 12 
1    1 1     5     4  2  1
2

x 2
5 x  4 dx  x dx  5 xdx2
 4 dx   5  4 x 
a) 1
3 1 2 1 1
 3 3  2 2
8 1  4 1 14  45  24 7
2) 3)
7 3 7 15 6) 7
     5    4   5  4    4  
3 3  2 2 3 2 3 2 6 6 6
    
 
x5
 
2 2 2 2 2
7 x 4  3cos x  4 dx   7 x 4 dx  3 cos xdx  4  dx  7
2 2
 3sin x  4 x
0 0 0 0
5 0
0 0

b)    5 
    
2  0     7  7 5
  3  sin  sin 0   4   0    5  3  2 
5
7    2  3
 5 5  2 0  2  5 2 160
   1 
 
4
1
1 4
 1   2 2
4 4 1 4 4 3 2
1 x
1    1  1 x 1        ln 4
4
   3
2
x dx xdx dx x dx ln x ln 4 ln1 x
x 1 1
1  0  1
c) 2 1

 
4


2 3
3
x  ln 4 
1
2
3
43  13  ln 4 
2
3
 
64  1  ln 4 
2
3
14
 7  ln 4   ln 4
3
2

  x  4  e dx calculăm   x  4 e dx prin metoda integrării prin părţi


x x
d)
0

 f  x g  x  dx  f  x  g  x    f   x  g  x  dx
f  x  x  4  f  x  1
g   x   e x  g  x    g   x  dx   e x dx  e x

  x  4 e dx   x  4 e   e dx   x  4 e  e x  C  e x  x  5  C
x x x x
deci
2

  x  4 e dx  e  x  5 0  e  2  5  e  0  5  3e  5
x x 2 2 0 2

0 1

3
cos x cos x
e)  5  sin x dx calculăm  5  sin x dx
0
prin metoda schimbării de variabilă

2
u  x   5  sin x  t
dt 1 cos x
u  x    cos x I1       dt   ln t  C rezultă  5  sin x dx   ln 5  sin x  C
t t
u  x  dx   cos xdx  dt
 

  
    
3
cos x 3
0 5  sin x dx   ln 5  sin x
3

   ln 5  sin     ln 5  sin 0    ln 5  2  ln 5
  
0
3
 0

 3 
 2 
3
x x
f)   x  1 x  3 dx
2
calculăm   x  1 x  3 dx folosind metoda coeficienţilor nedeterminaţi
x  3) x  Ax  3 A  Bx  B
x A x 1) B
    x  1 x  3 obţinem: x  x  A  B    3 A  B 
 x  1 x  3 x  1 x  3
1 0

 1
 1  A
A  B 1 A   4 deci
  4 
3 A  B  0  B  1  A  B  3
4 A1  4
1 3
x 1 1 3 1 1 3
  x  1 x  3 dx   x 4 1 dx   x 4 3 dx  4  x  1 dx  4  x  3 dx  4 ln x  1  4 ln x  3  C
3
1  1  1 
3
x 3 3 3
2  x  1 x  3 dx   4 ln x  1  4 ln x  3    4 ln 3  1  4 ln 3  3    4 ln 2  1  4 ln 2  3 
2

1 3  1 3  1 3 3
  ln 2  ln 6    ln1  ln 5   ln 2  ln 6  ln 5
4 4  4 0 4  4 4 4
Exerciţii propuse:
1
 1
2


2. Calculaţi, utilizând şi fişele anterioare: a)  5 x3  6 cos x  2 dx ; b)   5 x  3  dx ; 
1
0
x 

x2
2 2 1 e 2
dx
  2 x  1 sin xdx ; d)   6 x  7  ln xdx ; e)  2  x dx ; f)  x
2
c) ; g) dx ;
0 1 0 1
x  5  ln x  1
2
 2x  5
x 1
1 2 3
1
h) x
0
x 2  9dx ; i)  x  x  5 dx ; j)   x  2 x  5 dx
1 2
Exerciţiu rezolvat:
1  e , x   1;1

2 x

3. Calculaţi :  f  x dx , unde f  x   


1  x  e, x  1; 2

Rezolvare: folosim proprietatea dată prin T2, a integralei definite:
Ştim că f este continuă pe  1;1 1; 2 ca funcţie elementară (1)

3

lim f  x   lim 1  e x  1  e
x 1 x 1

x 1 x 1

lim f  x   lim  x  e   1  e  lim f  x   lim f  x   f 1  f este continuă în 1 (2)


x 1 x 1 x 1 x 1
x 1 x 1 x 1 x 1

f 1  1  e
Din (1) şi (2) rezultă că f este continuă pe  1; 2 deci se poate aplica proprietatea T2; avem
2
2 1 2 1 2
 x2 
 f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx   1  e  dx    x  e  dx   x  e 
1
x x
   ex 
1 1 1 1 1
1
 2 1
 2 2   12 
    1 1 1 1
  1  e1  1  e1     e  2     e 1   1  e  1   2  2e   e  4  2e  
 2  2  e 2 e 2

Exerciţii propuse:
sin x, x   1;0

1


4. Calculaţi : f  x dx , unde f  x   
1  x, x   0;1

e  e , x   2; 1

0 x

5. Calculaţi :  f  x dx , unde f  x   


2  x  2, x   1;0

 x  2, x   1;0 

1
6. Calculaţi :  f  x dx , unde f  x    x ;
1 e  1, x   0;1

1  x3 , x   1;0
7. Calculaţi :  f  x dx , unde f  x   
1  x  x , x   0;1
 x  5, x   3; 1

2
8. Calculaţi :  f  x dx , unde f  x    2
3 3x  1, x   1;0

Exerciţiu rezolvat:
1


9. Fără a calcula integrala, să se demonstreze că 0   ln 1  x 2 dx  ln 2 
0

Rezolvare: avem funcţia f : 0;1  , f  x   ln 1  x 2  , trebuie să determinăm m şi M reale pentru


care m  f  x   M , x  0;1

 1  x2  
 
1 2x 2x
f  x  ; f  x  0   0  2x  0  x  0
1 x 2
1 x 2
1  x2
x 0 1
f  x 0 + + + + + +
f  x
0 ln2
m M
m  ln 1  0   ln1  0; M  ln 1  12   ln 2
2

m  f  x   M , x  0;1  0  f  x   ln 2, x  0;1
b 1
Aplicăm T4 şi avem m  b  a    f  x  dx  M  b  a  adică 0 1  0    f  x  dx   ln 2 1  0 
a 0

4
1

 
 0   ln 1  x 2 dx  ln 2
0

Exerciţii propuse:
x 3
7
1
10. Fără a calcula integrala, să se demonstreze că  dx  1 .
3 4 x5
1
11. Fără a calcula integrala, să se demonstreze că 1   e x dx  e .
2

0
2
1 1 1
12. Fără a calcula integrala, să se demonstreze că   dx  .
3 1 x 1 2
Exerciţiu rezolvat:
1
13. Se consideră funcţia f :  0;    , f  x   x  . a) Să se calculeze aria suprafeţei plane
x
cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x  1 şi x  2 ; b) Să se calculeze
volumul corpului obţinut prin rotaţia , în jurul axei Ox, a graficului funcţiei g : 1; 2 
definită prin g  x   f  x  , x  1;2 .
b
Rezolvare: a) aria   f    f  x  dx adică
a
2

2
1  x2   22   12 
aria   f     x   dx    ln x     ln 2     ln 1   2  ln 2   ln1   ln 2
1 3
1
x  2 1  2  2  2 0 2
b
b) vol  Cg     g 2  x  dx , unde g  x   f  x  , x  1;2 ,
a
2

2
1
2 2
 2 1 1 
2 2
 1 
vol  Cg     g  x  dx     x   dx     x  2  x      dx     x 2  2  2  dx
2
 x  x  
1
1
x 1 1
x 
2 2
 x3 x 1   x3 1   23 1   13 1  8 1 1 
    2x       2 x        2  2      2 1        4    2  1 
 3 1  1  3 x 1  3 2  3 1  3 2 3 
 2) 7 3)1 6)  14  3  18 29
    3   
 3 2  6 6