Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins

Capitolul I : Noţiuni Introductive privind protecţia patrimoniului


1. Istoricul incriminării
2. Aspecte de ordin criminologic

Capitolul II : Elementele constitutive ale infracţiunii


1. Definiţie
2. Obiectul juridic special
3. Obiectul material
4. Subiect activ
5. Subiect pasiv
6. Latura obiectivă
7. Latura subiectivă
8. Tentativa
9. Consumarea
10. Sancţiunea

Capitolul III : 1. Înşelăciunea în convenţii


2. Înşelăciunea prin cecuri
3. Forma agravată

Capitolul IV : 1. Asemănări şi deosebiri între înşelăciune şi alte


infracţiuni
2. Elemente de drept comparat