Sunteți pe pagina 1din 4

Cum să pregăteşti şi să predici un mesaj

biblic eficient? (18 paşi)


Acest articol este dedicat preoţilor, studenţilor seminarelor teologice şi tuturor creştinilor care
înţeleg responsabilitatea de a predica Cuvântul lui Dumnezeu şi a duce Evanghelia până la
marginile pământului. În continuare voi prezenta 18 paşi simpli, care te vor ajuta să pregăteşti
un mesaj biblic, să prezinţi clar mesajul şi apoi să faci o evaluare a lui.

1. Începe cu rugăciune. Cere lui Dumnezeu să te conducă în tot procesul de pregătire,


prezentare şi evaluare a mesajului, aşa ca predica să împlinească nevoi specifice ale oamenilor
şi să contribuie la lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl în Numele Meu, vă va da. Până
acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie
deplină. (Evanghelia după Ioan 16:23-24)

2. Identifică nevoia destinatarilor. Este foarte important ca orice mesaj biblic predicat să
împlinească anumite nevoi ale oamenilor. Dacă nu răspunde acestei cerinţe, nu se merită
efortul pentru pregătirea şi predicarea lui. Nu predica niciodată un mesaj doar pentru faptul că
ai găsit un verset în Biblie din care îţi pare că ai reuşi să faci un mesaj interesant. Nu predica
pentru ca să te admiri ca şi predicator, ci pentru a împlini nevoi specifice ale oamenilor.
Oamenii vor asculta, vor aprecia şi vor aplica Cuvântul lui Dumnezeu predicat de tine, atunci
când acest Cuvânt aduce schimbare şi binecuvântare în viaţa lor. De aceea, trebuie să
identifici problemele pe care le au oamenii şi de care se confruntă acasă, în familii, în credinţa
lor, în convingeri, în relaţia cu Dumnezeu, etc. Caută totdeauna să identifici problemele
oamenilor cărora le slujeşti cu predicarea Cuvântului lui Dumnezeu şi predică potrivit cu
nevoile lor. Vei cunoaşte problemele şi nevoile doar atunci când petreci timp cu oamenii, cânt
te interesezi de ei, de starea lor, de familiile lor, de nevoile, lipsurile, etc. Comunică mult cu
oamenii, ca să înţelegi bine nevoile lor spirituale şi apoi studiază mult Sfintele Scripturi,
pentru ca să dai soluţiile Cuvântului lui Dumnezeu la probleme.

3. Alege textul biblic care va cuprinde cel mai bine problemele ascultătorilor sau o problemă
specifică. De obicei, de fiecare dată o problemă este legată de altele şi un predicator
experimentat va alege o carte din Biblie care abordează cel mai bine acele probleme . Astfel,
predicând timp mai îndelungat, tot mesajul cărţii respective va cuprinde cele mai multe
probleme şi va da un răspuns temeinic ascultătorilor şi soluţii care îi vor ajuta să depăşească
starea lucrurilor.

4. Stabileşte scopul predicii. Determină clar ce vrei să realizezi prin predicarea mesajului
respectiv. Ce vrei să se schimbe în gândirea sau comportamentul ascultătorilor? Nu poţi
realiza nimic sau vei reuşi foarte puţin când nu ai un scop clar. Pentru a -ţi clarifica singur
scopul pe care îl urmăreşti şi ca să nu deviezi şi să rămâi la acest scop, scrie-l pe o foaie de
hârtie şi întoarce-te la el pe parcurs, după ce vei predica şi apoi la evaluarea mesajului.
5. Studiază textul biblic, aplicând metoda studiului inductiv. Nu începe să vezi ce spun
comentariile altor autori despre cartea pe care vrei să o studiezi, pentru că eşti în pericol să-ţi
formeze cineva o părere preconcepută şi apoi să nu poţi vedea clar şi în întregime adevărul
din Sfintele Scripturi. Studiază mai întâi textul biblic, făcând o bună şi profundă observare,
interpretare şi aplicare. Asociaţia “Învăţătură din Cuvânt - Precept Ministries pentru
Moldova” vă pune la dispoziţie un mare şi variat număr de cursuri de studiu biblic inductiv
asupra multor cărţi şi subiecte din Biblie, iar cartea “Cum să studiezi Biblia? “te conduce pas
cu pas în aplicarea metodei inductive asupra oricărui pasaj şi carte din Biblie.

6. Alcătuieşte planul schematic al textului de bază care va fi predicat. Dacă nu ştii cum se
face un plan schematic, caută în cartea “Cum să studiem Biblia?” de Kay Arthur şi vei găsi un
capitol întreg dedicat acestui subiect. Alcătuirea planului schematic te va ajuta să vezi felul
cum autorul biblic îşi desfăşoară şi expune subiectul şi astfel vei găsi structura proprie a
pasajului biblic, care este cea mai bună şi nu va trebui să inventezi o altă structură. Aplicarea
structurii proprii a textului biblic în predicare te va ajuta enorm de mult să fii clar în
expunerea adevărului biblic pe care intenţionezi să-l prezinţi şi oamenii vor înţelege uşor şi
clar. Iată un exemplu de plan schematic.

7. Stabileşte tema predicii. Aceasta te va ajuta ca şi predicator să rămâi la subiect, să predici


în limitele subiectului, dar şi pe ascultători să dorească şi să te asculte de la început până la
urmă. De asemenea, este important să stabileşti o temă clară, înţeleasă de toţi şi care să
motiveze pe oameni ca să vină să o asculte. Imediat după ce stabileşti tema mesajului,
plasează anunţul oriunde este posibil, aşa ca oamenii să afle şi să vină să asculte mesajul.
Blogul personal este o unealtă foarte eficientă în acest sens. Tema nu trebuie să fie una lungă
sau neclară, nici să conţină cuvinte care sunt mai puţin cunoscute de cei ce urmează să o
asculte. Tema trebuie să fie formulată într-aşa un fel ca să-i motiveze pe oameni la ascultarea
şi aplicarea predicii.

8. Punctele principale sunt cele care vor explica tema, de aceea, imediat după ce ai
determinat subiectul predicii, stabileşte punctele principale. Dacă ai făcut un plan schematic
bun al textului pe care urmează să-l predici, deja vei avea stabilite punctele principale ale
mesaului. Important este ca fiecare punct principal să explice un aspect al subiectului şi
fiecare punct principal precedent să pună o bună temelie pentru înţelegerea punctului
principal următor.

9. Punctele secundare sunt cele care explică punctul principal. Se aplică acelaşi principiu ca
şi la punctele principale şi dacă ai făcut un plan schematic bun al textului biblic, vei avea bine
structurate şi punctele secundare, tot aşa cum vezi în planul schematic din exemplu.

10. Ilustraţiile joacă un rol important la explicarea punctelor principale şi ale întregii predici.
O problemă majoră a multor predicatori este, însă, că devin mai mult preocupaţi de căutarea
ilustraţiilor decât de studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Interesant este că, de cele mai multe
ori, pasajul biblic pe care intenţionăm să-l predicăm ne oferă ilustraţiile necesare. De aceea,
caută mai întâi să identifici ilustraţiile din textul biblic care explică adevărul transmis de
Dumnezeu în acel pasaj. Nu căuta ilustraţii prin care să-i impresionezi pe oameni cu erudiţia
sau inteligenţa ta, ci ilustraţii care explică cel mai bine şi clar adevărul Biblic. Domnul Isus,
totdeauna a folosit ilustraţii simple, cunoscute şi văzute de toţi oamenii. Astfel, când stătea pe
munte şi le vestea oamenilor vestita Predică de pe Munte, a folosit exemplul crinilor şi a
păsărilor care erau chiar în jurul Lui şi a zis:

De aceea vă spun: “Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, sau ce veţi
bea; nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult
decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu
seamănă, nici nu seceră, şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le
hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? (Evanghelia după Matei 6:25-26)
11. Introducerea sau motivarea la predică o poţi pregăti acum, din moment ce ai pregătit
corpul de bază al predicii. Este foarte important să faci o bună introducere şi astfel să-i
motivezi pe oameni la ascultarea predicii până la urmă. De felul cum vei face introducerea
ţine cum te vor asculta oamenii. Introducerea este publicitatea pe care o faci predicii la
început. Cel mai mult îi va motiva pe oameni să afle despre beneficiile ascultării acestui mesaj
pentru ei. Deci, anunţă aceste beneficii. Îi mai ajută şi motivează pe oameni să te asculte când
le anuţi clar de la început care este structura mesajului tău, scopul şi durata.

12. Concluzia meajului este important să fie făcută, pentru că aceasta va sumariza adevărul
central al predicii şi îi va ajuta pe oameni să reţină şi să aplice. Concluzia este foarte necesară.
Altfel, te poţi trezi că oamenii au înţeles altceva decât ai intenţionat, sau chiar contrarul. De
aceea, în concluzie, mai recapitulează şi mai spune odată clar adevărul biblic pe care l-ai
explicat, exemplificat şi ilustrat în predică.

13. Aplicarea este partea predicii care nu trebuie nesocotită în nici un caz pentru că astfel
predica devine inutilă sau puţin folositoare ascultătorilor. După ce au ascultat şi înţeles un
anumit adevăr biblic, ascultătorii au nevoie să fie ajutaţi să-l aplice la situaţiile lor specifice, la
contextul lor, etc. Pregăteşte şi pune întrebări clare de aplicare. Pune suficiente întrebări şi
oferă suficient timp din predică pentru a-i ajuta pe oameni să înţeleagă şi apoi să aplice
adevărul biblic învăţat.

14. Încheierea este ultima frază sau propoziţie a mesajului pe care o va spune predicatorul.
Aceasta frază trebuie să fie una care motivează, care cheamă la acţiune sau care îl va lăsa pe
om să se cerceteze. Gândeşte bine această frază. Iată care este ultima frază din Apocalipsa,
ultima carte a Bibliei:

Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: “Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isus! Harul
Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin. (Apocalipsa 22:20-21)

15. Scrie predica pe hârtie, cuvânt cu cuvânt. Acesta este un exerciţiu care nu le place
multora, dar toţi marii predicatori au obişnuit să facă aceasta. Mulţi din ei, după ce scriau
mesajul nu-l citeau de pe foaie în faţa ascultătorilor. Procesul scrierii îţi organizează foarte
mult gândirea, îţi verifică vocabularul şi ţi-l pregăteşte pentru timpul când vei predica mesajul
în faţa ascultătorilor. Scrisul te organizează foarte mult în gândire. Tehnologiile de azi oferă
posibilităţi excepţionale pentru fiecare predicator să-şi publice mesajul scris pe Internet, aşa
cum obişnuiesc să fac şi eu pe acest portal. Astfel, mesajele plasate pe Internet devin
accesibile tuturor oamenilor care au acces la internet, din lumea întreagă, în orice timp. De
eforturile tale în pregătirea acestui mesaj vor profita nu doar oamenii din biserică şi doar o
singură dată, ci mulţi oameni din lumea întreagă. La momentul scrierii acestui articol, portalul
www.moldovacrestina.net are în medie 436 vizite/zi conform unui sondaj, iar 50% din
vizitatori nu obişnuiesc să meargă la nici o biserică. Plasând mesajele pe Internet, îi ajutăm pe
aceşti oameni să cunoască şi să trăiască potrivit cu voia lui Dumnezeu.

16. Pregăteşte prezentarea Power Point. Când apar tehnologii noi, oamenii de afaceri le
aplică imediat pentru a avea mai mult profit. Îmi pare rău când văd uneori că preoţii şi
poporul lui Dumnezeu întârzie în folosirea acestor tehnologii. Când am aflat despre programul
Power Point am înţeles că oferă avantaje mari în predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Pe
măsura ce îl studiam, aveam impresia că cei care l-au elaborat, parcă s-ar fi gândit în primul
rând să-l facă pentru predicatori. Trist este că sunt atât de puţini predicatori care folosesc
eficient această unealtă puternică, chiar având proiector LCD sau DLP în biserică. Am vizitat
odată o biserică mare unde aveau tocmai 3 ecrane mari cu proiectoare plasate în sala
principală, dar unde predicatorii nu foloseau Power Point. Mă bucur însă pentru mulţii
predicatori şi preoţi care am avut bucuria să-i învăţ cum să folosească aceste tehnologii şi care
le-au cumpărat şi le folosesc foarte bine şi eficient în prezent. La Şcoala de Computere
ScripTehInfo puteţi oricând veni şi studia cum să folosiţi programul Power Point. Totodată
veţi face şi un studiu interesant asupra cărţii Romani, pentru că cursul l-am conceput să fie în
acelaşi timp şi un studiu asupra Epistolei lui Pavel către Romani.

17. Predică mesajul. Din moment ce ai pregătit mesajul şi tot ce este nevoie pentru
prezentarea lui eficientă, acum urmează să fie predicat. Fii hotărât şi pasionat în predicarea
Cuvântului lui Dumnezeu. Fii simplu, fii tu. Nu trebuie să copiezi pe nimeni şi nu trebuie să te
porţi aşa cum tu nu eşti. Fii clar şi simplu în vorbire.

18. Evaluarea mesajului este important să o faci pentru că aşa vei învăţa să predici mai bine,
vei corecta greşelile sau lucrurile care ţi-au scăpat din vedere.

Fii un bun predicator şi predică Cuvântul lui Dumnezeu.