Sunteți pe pagina 1din 2

Speta Cauza C-343/12

1.STAREA DE FAPT
Părţile litigiului:
EURONICS Express CVBA BELGIUM împotriva,
KAMERA EXPRES BV
KAMERA EXPRESS BELGIUM BVBA
Obiectul : o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul art.267 TFUE de rechtbank van
koophandel te Gent(Belgia), prin decizia din 27 iunie 2012, primită de Curte la 19.07.2012.
În fapt, KE SI KEB au oferit spre vanzare un aparat de fotografiat Panasonic Lumix DMC-T220
la pretul de 229 de euro care includea si o garantie de cinci ani si un aparat de fotografiat Canon
EOS5D Mark la pretul de 1695 de euro care include de asemenea o garantie de cinci ani.
EURONICS a considerat ca KE SI KEB vindeau aceste aparate fotografice in pierdere intrucat
pretul de cumparare oficial fara TVA pentru aceste produse era de 227,84 Euro si 634,78 Euro
2.Problemele legate de concurenta(felul, reglementarea legală,etc)
Cererea de decizie preliminară privește interpretarea Directivei 2005/29/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale
întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE
a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
(denumită în continuare „Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (JO L 149, p. 22,
Ediție specială , 15/vol. 14, p. 260).
Alte reglementări în domeniu: art.101 alin.1 primul paragraf şi alin.2 din Legea din 6 aprilie
2010 privind practicile pieţei şi protecţia consumatorilor.

Problemele legate de concurenţă, în prezenta speţă, privesc aplicarea Directivei sau a legii
belgiene, în condiţiile în care dispoziţiile legii belgiene sunt mai stricte decât cele ale Directivei.

3.Concluzia CURŢII
Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile
comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a
Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului
European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) trebuie interpretată în sensul că se opune
unei dispoziții naționale, precum cea în discuție în cauza principală, care prevede o interdicție generală de
a oferi spre vânzare sau de a vinde bunuri în pierdere, în măsura în care această dispoziție urmărește
obiective legate de protecția consumatorilor.
4.EXPUNEREA PUNCTULUI DE VEDERE
Ţinând seama de dispoziţiile menţionate în „Cadrul juridic”, apreciez că în speţa în cauză poate
fi reţinută existenţa a unor fapte de concurenţă sancţionabile.
Astfel, art.101 alin.1 primul paragraf din Legea din 6 aprilie 2010 privind practicile pieţei şi
protecţia consumatorilor, ce interzice oricărei întrepinderi să ofere spre vânzare sau să vândă
produse, se aplică prezentei speţe întrucât obiectivul urmărit de această dispoziţie este protecţia
consumatorilor, care primează.
Consider că decizia instanţei este un bun precedent creat în vederea protecţiei consumatorilor
împotriva concurenţei neloiale.

S-ar putea să vă placă și