Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

Modul Organizarea resurselor umane


Clasa:
Data susţinerii testului:
Numele şi prenumele elevului:

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se


acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Subiectul I. 40 p
I.1. Încercuiţi varianta de răspuns corectă: 10 x 3 p (30 p)
1 - a, 2 - c, 3 - a, 4 - d, 5 - b, 6 - a, 7 - c, 8 - d, 9 - b, 10 - c

I.2. (1) gradul de specificitate, (2) standardele de performanţă, (3) nivelul 3 - tehnician, (4)
inventarul resurselor umane, (5) Constituţie, (6) limitat, (7) cât mai eficient, (8) satisfăcător,
(9) condica de prezenţă, (10) interviului

Subiectul II. 20 p
II.1. Identificaţi etapele pentru selectarea personalului. 10 X 1 p (10 p)
II.2. Precizaţi cinci modalităţi de selectare a personalului 5 x 2 p (10 p)

Subiectul III. 30 p
Formulaţi 10 recomandări referitoare la ceea ce nu trebuie să se facă în timpul interviului. 10
x 3 p (30 p)