Sunteți pe pagina 1din 4

 

Probleme de examen – solicitări axiale (întindere/compresiune) 

Ø40
4P P

Ø60
Ø1,2a
140kN 20kN 60kN
Øa
2a

30kN K 110kN

0,7m 0,5m 0,5m 0,4m 0,3m


0.3m 0,4m 0,5 m 0,2m
0,2m
 
  4
Date: σa = 100 MPa; E = 21⋅10  MPa;  
Date: σa = 100 MPa; E = 21⋅104 MPa;  
Cerute: 1.Diagrama N; 2. Forța capabilă 
Cerute: 1. Diagrama N; 2. Dimensionare; 3. De‐
(maximă); 3. Deplasarea punctului de aplicație a 
plasarea secțiunii K. 
forței 4P. 

1
Ød
Ø30 Ø40
0,9m

25°

Ød2
120kN
bara
K rigida
15°

0,6m 0,4m

   
4 4
Date: σa = 100 MPa; E = 21⋅10  MPa;   Date: σa = 100 MPa; E = 21⋅10  MPa; L = 1m; 
Cerute: 1. Forțele axiale; 2. Verificare; 3.  Cerute: 1. Forțele axiale; 2. Dimensionare. 
Deplasarea punctului de aplicație a forței. 

Ø60 30kN
Ø40
Ø60
1m

60 30° 30° 60

0,3m 0,4m 0,7m


87kN 87kN
   
Date: σa = 100 MPa; E = 21⋅10  MPa;   4
Bara se încalzeşte uniform cu Δt = 30°C 
Cerute: 1. Forțele axiale; 2. Verificare; 3.  Date: σa = 100 MPa; E = 21⋅104 MPa;                    
Deplasarea articulației în care sunt aplicate  α = 12⋅10‐6°C‐1; 
forțele.  Cerute: 1. Diagrama N; 2. Diagrama σ; 3. 
Verificare;  
Ø60
45° bara

0,45m
3a
rigida
P

40
85kN

50
bara
rigida
3a 1,5a 1,5a
0,4m 0,3m
 
 
Date: σa = 100 MPa; E = 21⋅104 MPa; a = 0,3m; 
Date: σa = 100 MPa; E = 21⋅104 MPa;  
Cerute: 1. Forțele axiale; 2. Forța capabilă 
Cerute: 1. Forța axială; 2. Verificare; 3. 
(maximă); 3. Deplasarea punctului de aplicație a 
Deplasarea punctului de aplicație a forței. 
forței. 

0,15m
Ød
30°
Ød

bara bara
0,5m

rigida rigida

0,3m
d
67kN P

0,3m 0,3m
   
4 4
Date: σa = 100 MPa; E = 21⋅10  MPa;   Date: σa = 100 MPa; E = 21⋅10  MPa;  
Cerute: 1. Forța axială; 2. Dimensionare; 3.  Cerute: 1. Forțele axiale; 2. Dimensionare; 3. 
Deplasarea punctului de aplicație a forței.  Deplasarea punctului de aplicație a forței. 

Ø60
40
0,6m
0,5m

Ø50
P 2P
bara  
0,2m 0,4m 0,3m 0,3m rigida

 
4
Date: σa = 100 MPa; E = 21⋅10  MPa;  
Cerute: 1. Forțele axiale; 2. Forța capabilă 
(maximă); 3. Deplasarea punctului de aplicație a 
forței 2P. 
 

 
 

Probleme de examen – răsucire 

3M M
7kNm 6kNm 5kNm 4kNm 1kNm

Ø40
Ø60
Ø1,2a

Ø1,4a
Ø2a
Øa

0,7m 1m 0,4m
0,2m 0,3m 0.3m 0,4m 0,5 m 0,2m
 
 
Date: τa = 80 MPa; G = 8⋅10  MPa;  
4
Date: τa = 80 MPa; G = 8⋅104 MPa;  
Cerute: 1. Diagrama Mt; Momentul capabil 
Cerute: 1. Diagrama Mt; 2. Dimensionare; 3. Ro‐
(maxim); 3. Rotirea secțiunii de trecere de la 
tirea secțiunii K. 
diametrul mare la diametrul mic. 

P2 P3
P1

1 2 n
P
bara
K rigida 0,3m 0,4m 0,4m 0,4m
0,6m 0,4m
 
 
Date: τa = 80 MPa; G = 8⋅10  MPa; P1 = 30kW; 
4
Date: τa = 400 MPa; G = 8,5⋅104 MPa; R1 = 60 
P3 = 100kW; n = 300 rot/min; 
mm; d1 = 10 mm; n1 = 10 spire; R2 = 40 mm; d2 = 
8 mm; n2 = 8 spire;   Cerute: 1. Puterea P2; 2. Momentele de 
răsucire la roți; 3. Diagrama Mt; 4. Dimen‐
Cerute: 1. Forțele din arcuri; Forța capabilă 
sionarea arborelui (secțiune circulară inelară cu 
(maximă); 3. Deplasarea punctului K. 
d = 0,7D); 5. Rotirea relativă între roțile 1 şi 3. 

1 2

bara P
rigida P bara
rigida

1,1a a 0,8a
0,4m 0,3m  
  Date: τa = 400 MPa; G = 8,5⋅10  MPa; R1 = 60 
4

Date: τa = 400 MPa; G = 8,5⋅104 MPa; R = 50  mm; d1 = 10 mm; n1 = 10 spire; R2 = 40 mm; d2 = 
mm; n = 10 spire; P = 0,3kN;  8 mm; n2 = 8 spire; P = 0,2kN; 
Cerute: 1. Forța din arc; 2. Dimensionarea  Cerute: 1. Forțele din arcuri; 2. Verificarea 
arcului (d = ?); 3. Deplasarea punctului de  arcurilor; 3. Deplasarea punctului de aplicație a 
aplicație a forței P.  forței P. 

1 2 3
2
bara

0,6m
rigida
2P
P
bara
rigida 1,2a a 0,8a
0,35m    
Date: τa = 400 MPa; G = 8,5⋅104 MPa; R1 = 50  Date: τa = 400 MPa; G = 8,5⋅104 MPa; R1 = R3 =  
mm; d1 = 9 mm; n1 = 8 spire; R2 = 40 mm; d2 = 8  50 mm; d1 = d3 = 10 mm; n1 = n3 = 8 spire; R2 = 
mm; n2 = 8 spire;  40 mm; d2 = 8 mm; n2 = 8 spire; 
Cerute: 1. Forțele din arcuri; 2. Forța capabilă;  Cerute: 1. Forțele din arcuri; 2. Forța capabilă; 
3. Deplasarea punctului de aplicație a forței P.  3. Deplasarea punctului de aplicație a forței P. 

rigid
rigid
 
P   Date: τa = 400 MPa; G = 8,5⋅104 MPa; R1 = 40 
Date: τa = 400 MPa; G = 8,5⋅104 MPa; d = 10  mm; d1 = 9 mm; n1 = 8 spire; R2 = 50 mm; d2 = 
mm; n = 10 spire; P = 0,3kN;  10 mm; n2 = 8 spire; 
Cerute: 1. Forța din arc; 2. Dimensionarea  Cerute: 1. Forțele din arcuri; 2. Forța capabilă 
arcului (R = ?); 3. Săgeata arcului.  (maximă); 3. Deplasarea punctului de aplicație a 
forței P. 

bara
0,6m

rigida

 
0,35m
 
Date: τa = 400 MPa; G = 8,5⋅10  MPa; R = 50 
4

mm; n = 10 spire; P = 0,3kN; 
Cerute: 1. Forța din arc; 2. Dimensionarea 
arcului (d = ?); 3. Deplasarea punctului de 
aplicație a forței P.