Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul I

Citește următorul text:

”În viața unui marinar există o zi- nu știu dacă am mai spus-o- mai importantă decât toate
celelalte: ziua în care, după ce și-a încheiat contractul și a primit documentele din mâna
captain-ului său, coboară pe scara vaporului și se suie în mașina ce-l va duce la eroport. Este
ziua așteptată de mult, însemnată clar în calendarul de la capul patului, o zi în care și-a
proiectat o mulâime de dorințe, la care s-a gândit în fel și chip, de la aproximarea portului în
care avea să se întâmple fericitul eveniment, până chiar și la profilul ei meterologic. Acum,
după mai bine de două decenii de umblat pe mările lumii, mi s-au adunat în fața ochilor o
sumedenie de astfel de zile: unele neutre și previzibile, amestecate cu altele colorate cu tot
felul de întâmplări.

Îl văd, de exemplu, pe John Smith, ofițerul irlandez în Mauricius cu destinația Dublin, dar pe
care l-am întâlnit acolo și la întoarcerea navei de la Durban, în drumul ei spre Hong-Kong, și
la următoarele escale întinse de-a lungul următoarelor două luni, când i se apropia deja
sorocul îmbarcării. A apărut la navă în chipul cel mai firesc, luându-și funcția în primire
protejat de un surâs misterios, mulțumindu-se să rostescă, atunci când unul dintre noi- din cei
vechi, vreau să spun- l-a întrebat ce făcuse în cele două luni de vacanță, doar două cuvinte:
scuba diving! „

(Radu Niciporuc, Jurnal de babord)

Scrie de foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe:

- Extrage din text două mărci ale subiectivității.


- Identifică un cuvânt care se repetă.
- Extrage din text două cuvinte din aria semantică a navigației.
- Prezintă, într-un enunț, mesajul textului.
- Comentează, în circa 50 de cuvinte, semnificațiile titlului, cu refrire la fragment.

Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să-ti exprimi opinia, pornind de la


fragmentul de mai sus, despre relația dintre călătoriile lungi și întoarcerile acasă.

-Vei avea în vedere:

Precizarea temei/ problematicii puse în discuție.

Formularea opiniei pe care o ai în legătură cu tema/problematica.

Enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei;

Formularea unei concluzii pertinente.

Utilizarea corectă a conectorulor de argumentare.

Respectarea numărului de cuvinte.