Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul II

Argumentează apartenența la simbolism a textului de mai jos.

Romanţa zilelor de ieri 

de Ion Minulescu

Taci,
Să nu-mi deştepţi tristeţea amintirilor culcate
În sicriurile-albastre ale zilelor de ieri!...
Taci,
Să nu-mi deştepţi în suflet tragediile jucate
În aplauzele mute ale-ntâielor dureri!
Treci tăcut ca beduinul ce cutreieră nisipul,
Treci tăcut ca cel ce-şi pune mâinile-n cruciş pe piept,
Şi să nu mă chemi pe nume -
Să-mi deştepţi din piatră chipul
Sfinxului,
Ce-ar vrea să-mi spună că e timpul să-l deştept...
Ocoleşte-mă cu groază, ca pe-un stârv de om ucis -
Nu de oameni,
Ci de mâna ne'ntrupatelor dorinţi -
Şi pe piatra-mi funerară nu citi poemul scris
De nebunul din cetatea plină numai de cumunţi!...
Ocoleşte-mă cu groază...
Dar opreşte-te deoparte,
Să mă poţi privi de-a-ntregul
Şi să-mi spui ce vezi...
Eu sunt
Stropul vinului ce scade prin paharele deşarte
Şi romanţa nesfârşită, căci arcuşele s-au frânt!

Subiectul III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile de construcție a


unui personaj dintr-o nuvelă studiată.

- Prezentarea statutului social, psihologic, moral, al personajului ales, ilustrate prin două
scene semnificative sau prin citate comentate.
- Prezentarea a două elemnte de structură a nuvelei, semnificative pentru realizarea
personajului ales (acțiune, conflict, relații temporale si saptiale, constructia
subiectului, modalităâi de caracterizare limbaj).