Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA nr.

12

PIAŢA FINANCIARĂ

12.1 Finanţarea investiţiilor


12.2 Piaţa titlurilor financiare
12.3 Bursa
1. Investiţia este procesul :
a) de plasare a banilor pentru achiziţionarea de bunuri de capital ;
b) de plasare a banilor pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii ;
c) de plasare a banilor pentru achiziţionarea de bunuri economice ;

2. Investiţia poate fi :


a) absolută şi relativă ;
b) totală şi parţială ;
c) directă şi indirectă ;

3. Investiţia directă apare atunci când :


a) altă persoană utilizează banii posesorului în afacerea sa ;
b) posesorul banilor cumpără bunuri de capital şi demarează o afacere ;
c) o persoană se asociază cu o alta pentru a-şi demara o afacere ;

4. Piaţa financiară se mai numeşte şi :


a) piaţa tranzacţională ;
b) piaţa de capital ;
c) piaţa remuneraţiei monetare ;

5. Principalele forme de titluri financiare sunt :


a) CEC-rile de valoare ;
b) acţiunile ;
c) obligaţiunile ;
6. Acţiunile sunt titluri de valoare cu venit :
a) fix ;
b) variabil ;
c) aleatoriu ;

7. Venitul adus de o acţiune se numeşte :


a) copon ;
b) profit ;
c) dividend ;

8. Valoarea de emisiune a acţiunii reprezintă :


a) raportul dintre capitalul societăţii pe acţiuni şi numărul de acţiuni ;
b) suma dintre capitalul societăţii pe acţiuni şi numărul de acţiuni ;
c) diferenţa dintre capitalul societăţii pe acţiuni şi numărul de acţiuni ;

9. Cursul acţiunii este :


a) raportul dintre dividend şi rata dobânzii ;
b) suma dintre dividend şi rata dobânzii ;
c) diferenţa dintre dividend şi rata dobânzii ;

10. Mărimea dividendelor depinde de :


a) mărimea părţii din profitul total care se împarte acţionarilor ;
b) mărimea profitului realizat ;
c) numărul de acţiuni emise ;

11. Titlurile financiare pot fi :


a) nominative ;
b) la purtător ;
c) nominale ;
12. Obligaţiunile sunt titluri de valoare cu :
a) venit fix ;
b) venit variabil ;
c) venit aleatoriu ;

13. Emitentul obligaţiunii este de obicei :


a) banca ;
b) statul ;
c) bursa ;

14. Venitul adus de o obligaţiune se numeşte :


a) copon ;
b) profit ;
c) dividend ;

15. Preţul obligaţiunii reprezintă :


a) raportul dintre cupon şi rata dobânzii ;
b) suma dintre cupon şi rata dobânzii ;
c) diferenţa dintre cupon şi rata dobânzii ;

16. Tranzacţionarea acţiunilor şi obligaţiunilor se realizează pe :


a) piaţa financiară primară şi secundară ;
b) piaţa financiară internă şi externă ;
c) piaţa financiară locală şi centrală ;

17. Piaţa financiră constituie :


a) piaţa pe care se tranzacţionează titluri emise anterior ;
b) piaţa emisiunilor noi ;
c) piaţa pe care se tranzacţionează bunuri economice ;
18. Pe piaţa financiară primară, tranzacţiile sunt intermediate de :
a) bursă ;
b) stat ;
c) banci ;

19. Piaţa financiară secundară reprezintă :


a) piaţa pe care se tranzacţionează titluri emise anterior ;
b) piaţa emisiunilor noi ;
c) piaţa pe care se tranzacţioneaza bunuri economice ;

20. Pieţele financiare secundare pot fi :


a) bursa şi piaţa titlurilor cotate ;
b) bursa şi pieţele financiare extrabursiere ;
c) bursa şi piaţa titlurilor necotate ;

21. Pieţele financiare extrabursiere cuprind :


a) bursele ;
b) pieţele titlurilor financiare cotate ;
c) pieţele titlurilor financiare necotate ;

22. Bursa :
a) este cea mai importantă şi cea mai bine reglementată piaţă financiară ;
b) este barometrul care indică starea economiei ;
c) este instituţia centrală a pieţei financiare ;

23. Pentru ca acţiunile lor sa fie admise spre cotare la Bursă, companiile solicitante
trebuie :
a) să facă dovada unei situaţii financiare solide ;
b) să facă dovada că deţine un număr mare de clienţi ;
c) să încheie parteneriate cu alte firme ;
24. Funcţiile Bursei sunt :
a) atragerea investitorilor ;
b) oferirea unui preţ pe piaţă foarte bine evaluat ;
c) facilitarea mobilităţii capitalului ;

25. Preţul la care se vând titlurile la Bursă se numeşte :


a) cupon ;
b) dividend ;
c) cotaţie ;

26. Când Economia este prosperă :


a) cursurile cresc ;
b) cursurile scad ;
c) cursurile rămân constante ;

27. Când activitatea economică intra în declin, întâlnim următoarea situaţie :


a) cursurile cresc ;
b) cursurile scad ;
c) cursurile rămân constante ;

28. Tranzacţiile financiare sunt :


a) la termen ;
b) la vedere ;
c) la purtător ;

29. Tranzacţiile la vedere reprezintă :


a) schimbul efectiv al titlului financiar are loc într-un moment viitor ;
b) schimbul efectiv al titlului financiar se realizează în prezenţa altor subiecţi ;
c) schimbul efectiv al titlului financiar se realizează pe loc ;
30. Tranzacţiile bursiere :
a) au caracter continuu şi nelimitat ;
b) sunt speculative ;
c) au caracter limitat ;

31. Forma de pariu privind evoluţia cursului unui titlu financiar poartă numele de :
a) speculaţie ;
b) tranzacţie ;
c) cotaţie ;

32. Speculaţia este :


a) la creştere ;
b) la scădere ;
c) la termen ;
d) la vedere ;

33. Cele mai cunoscute Burse de valori funcţionează în :


a) SUA ;
b) Anglia ;
c) Franţa şi Germenia ;
d) Japonia ;
TEMA 12 : PIAŢA FINANCIARĂ
1 a 7 c 13 b 19 a 25 c 31 a
2 c 8 a 14 a 20 b 26 a 32 ab
3 b 9 a 15 c 21 bc 27 b 33 abcd
4 b 10 abc 16 a 22 abc 28 ab
5 bc 11 ab 17 b 23 a 29 c
6 b 12 a 18 c 24 abc 30 b