Sunteți pe pagina 1din 2

Șoferii din R.

Moldova pot să achite doar 25% din amenzile pe care le


primesc, dacă reușesc să încheie acorduri de colaborare cu agenții
constatatori. Codul Contravențional a fost completat înncă în decembrie 2018
cu un nou capitol: „Proceduri simplificate de constatare și examinare a
contravenției”, despre care nu prea știu șoferii.

Această procedură presupune achitarea a jumătate din minimul amenzii, în cazul


examinării contravenției în baza constatărilor personale ale agentului constatator
și jumătate din maximul sancţiunii în cazul încheierii unui acord de colaborare,
scrie autoexpert.md.
Așadar, în cazul în care sunteți deacord cu fapta săvârșită, cereți agenților
Inspectoratului Național de Patrulare să fie întocmit actul de colaborare pentru
procedura simplificată! După care achitați amenda în timp de 72 de ore și profitați
de „reducerea” de 75% din suma integrală a amenzii!

Legea prevede posibilitatea încheierii unui acord de colaborare între agentul


constatator, după caz, procuror și contravenient, care își recunoaște vina, integral,
în schimbul unei pedepse reduse. Acordul poate fi încheiat în orice moment al
procesului contravenţional pînă la soluţionarea în fond a cauzei:

Examinarea faptei contravenționale în baza constatărilor personale


ale agentului constatator
(1) În cazul depistării unei fapte ce constituie contravenție, agentul constatator nu
încheie proces-verbal cu privire la contravenţie dacă sînt întrunite cumulativ
următoarele condiţii:
a) contravenția poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului
constatator și nu necesită acumulare de probe;
b) persoana acceptă constatările agentului constatator, ca fiind suficiente pentru
demonstrarea vinovăţiei, şi recunoaşte săvîrşirea contravenţiei;
c) examinarea contravenției și aplicarea sancțiunii țin de competența agentului
constatator;
d) contravenția nu este pasibilă de sancțiunea confiscării bunurilor în conformitate
cu art. 4397.
(2) În cazul săvârșirii contravenției de către un minor, procedura simplificată poate
fi aplicată doar în condițiile asistării acestuia de către reprezentantul său legal.
(3) În cazul tragerii la răspundere contravențională în condițiile alin. (1), agentul
constatator va emite o decizie prin care va aplica o sancțiune egală cu o doime din
minimumul sancțiunii sub formă de amendă prevăzută în partea specială a cărţii a
doua.