Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

ECONOMIE EUROPEANĂ

Moneda Euro

Profesor coordonator: Student: Andrei Mihai


Conf. Diaconescu Mirela Anul: 2
Grupa: 1757

BUCURESTI 2011
Cuprins:

Capitolul 1 – Despre moneda Euro Pagina 2

Capitoul 2 – Descrierea monedei Pagina 4

Capitolul 3 – Descrierea bacnotelor Pagina 6

Capitolul 4 – Simbolul oficial al monedei Euro Pagina 7

Capitolul 5 – Rate de schimb Pagina 8

Capitolul 6 – Euro in lume Pagina 9

Capitolul 7 – Concluzii Pagina 10

Bibliografie Pagina 12

2|Page
1. DESPRE MONEDA EURO

Euro este moneda unică adoptată de 17 state membre ale Uniunii Europene care, împreună,
formează zona euro. Introducerea monedei euro în 1999 a reprezentat un pas important pentru
integrarea europeană. A fost, de altfel, şi unul dintre succesele sale majore: aproximativ 330
milioane de cetăţeni europeni folosesc moneda unică şi se bucură de avantaje care se vor extinde pe
măsură ce şi alte ţări vor adopta moneda euro.

In momentul lansării, la 1 ianuarie 1999, euro a devenit noua monedă oficială a 11 state
membre, înlocuind, în două etape, vechile monede naţionale – precum marca germană şi francul
francez. La început, euro a fost introdus ca monedă virtuală pentru efectuarea de operaţiuni de plată
care nu implicau bancnote şi monede, precum şi în scopuri contabile, în timp ce vechile monede,
considerate subunităţi ale euro, continuau să fie folosite pentru efectuarea de plăţi în numerar.
Ulterior, la 1 ianuarie 2002, euro a fost introdus sub formă de bancnote şi monede.

CE ŢĂRI AU ADOPTAT EURO ŞI CÂND

BELGIA, GERMANIA, IRLANDA, SPANIA, FRANŢA, ITALIA, LUXEMBURG,


1999
ŢĂRILE DE JOS, AUSTRIA, PORTUGALIA ŞI FINLANDA
2001 GRECIA
2002 INTRODUCEREA BANCNOTELOR ŞI MONEDELOR EURO
2007 SLOVENIA
2008 CIPRU, MALTA
2009 Slovacia
2011 Estonia

2. DESCRIEREA MONEDEI

Pentru monede există opt denominaţii diferite:

3|Page
Descrierea monedelor euro

Denominaţie Diametru Grosime Masă Compoziţie Margine


Oţel cu un înveliş de
1 cent | 0,01 € 16,25 mm 1,67 mm 2,30 g Netedă
cupru
Oţel cu un înveliş de
2 cenţi | 0,02 € 18,75 mm 1,67 mm 3,06 g Netedă cu o canelură
cupru
Oţel cu un înveliş de
5 cenţi | 0,05 € 21,25 mm 1,67 mm 3,92 g Netedă
cupru
10 cenţi | 0,10 € 19,75 mm 1,93 mm 4,10 g Aliaj de cupru (aur nordic) Cu crestături fine
20 cenţi | 0,20 € 22,25 mm 2,14 mm 5,74 g Aliaj de cupru (aur nordic) Netedă (cu şapte spaţii)
50 cenţi | 0,50 € 24,25 mm 2,38 mm 7,80 g Aliaj de cupru (aur nordic) Cu crestături fine
Interior: aliaj de cupru- Şase segmente alternante,
1 euro | 1,00 € 23,25 mm 2,33 mm 7,50 g nichel trei
Exterior: nichel-bronz netede, trei zimţate
Interior: nichel-bronz
2 euro | 2,00 € 25,75 mm 2,20 mm 8,50 g Exterior: aliaj de cupru- Zimţată, inscripţionată
nichel

Feţele comune

Toate monedele au pe faţa comună valoarea monedei, printr-un desen realizat de


designerul belgian Luc Luycx. Desenul mone-delor de 1, 2 şi 5 cenţi ilustrează poziţionarea Europei
pe glob în raport cu Africa şi Asia.
Monedele de 10, 20 şi 50 cenţi, precum şi cele de 1 şi 2 euro prezintă fie Uniunea
Europeană înainte de extinderea sa de la 1 mai 2004, fie, începând cu data de 1 ianuarie 2007, o
hartă a Europei.
Toate monedele conţin 12 stele în designul lor

Desenele de pe monedele euro - faţa comună

4|Page
0,10 € 0,20 € 0,50 €

Fiecare ţară participantă la Euro are propriul său design pe faţa naţională a monedei, care
variază de la prezentarea efigiei monar-hului pe toate monedele (ex. Belgia) până la un desen diferit
pentru fiecare monedă (ex. Italia). Totuşi, cele 12 stele sunt prezente într-un fel sau altul şi pe
această faţă.
Deşi nu sunt state membre ale UE, Monaco, San Marino
şi Vatican au de asemenea monede euro ce conţin o faţă naţio-nală, dar acestea nu sunt destinate
circulaţiei, ci mai degrabă co-lecţionarilor de monede. Existenţa unor monede cu efigia unui lider
religios (Vatican) a cauzat unele controverse în anumite ţări precum Franţa.
Fiecare stat are dreptul să emită anual şi câte o serie de mo-nede cu caracter comemorativ.
Monedele au valoarea nominală de 2 euro şi au putere de circulaţie.
Se mai poate emite anual şi câte o monedă comemorativă suplimentară, dacă este emisă de
toate statele, cu ocazia unui eveniment internaţional.
În afara monedelor de circulaţie, au fost emise, pentru sco-puri numismatice, monede cu
valoarea nominală de 1/4 euro, 5 euro, 8 euro, 10 euro, 12 euro, 20 de euro, 25 de euro, 50 de euro,
100 de euro şi 200 de euro, în special din metale nobile.

3. DESCRIEREA BACNOTELOR

5|Page
10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Toate bancnotele sunt realizate după o machetă comună pentru toată zona euro.

Data finală de valabilitate a monedelor naţionale variază de la un stat la altul. Prima monedă
care a dispărut a fost Deutsche Mark (marca germană), la 31 decembrie 2001, ultimele monede
dispă-rând la 28 februarie 2002, data la care toate monedele ar fi trebuit să-şi înceteze valoarea

6|Page
legală în statele respective.
Totuşi băncile centrale ale statelor din zona euro vor continua să accepte bancnotele şi
monedele vechilor devize pentru a fi schimbate în euro (de exemplu în Franţa pentru bancnote,
până în 2012).

4 . SIMBOLUL OFICIAL AL EURO-ULUI

Simbolul monedei europene, €, provine de la iniţiala conti-nentului european, iar cele 2 bare
paralele reprezintă stabilitatea şi siguranţa.
În afara monedelor din circulaţie, au mai fost emise pentru scopuri numismatice monede cu
valoarea nominală de 1/4 euro, 5 euro, 8 euro, 10 euro, 12 euro, 20 euro, 25 euro, 50 euro, 100 euro
şi 200 euro.
De asemenea, fiecare stat are dreptul să emită anual o monedă de 2 euro, cu scop
comemorativ, dar cu putere circulatorie obişnuită.

Se mai poate emite anual şi câte o monedă comemorativă suplimentară, dacă este emisă de
toate statele, cu ocazia unui eveniment internaţional.

5. RATE DE SCHIMB

Valoarea unui euro în vechile monede a fost fixată irevocabil la următoarele rate:

• 13,5544 şilingiaustrieci (ATS -Austria)

• 40,3399 franci belgieni (BEF - Belgia)


7|Page
• 1,95583 mărci germane(DEM -Germania)

• 166,386 pesete spaniole (ESP - Spania, Andorra)

• 5,94573 mărci finlandeze finlandeze (FIM - Finlanda)

• 6,55957 franci francezi (FRF - Franţa, Andorra, Monaco)

• 0,787564 lire irlandeze (IEP - Irlanda)

• 1936,27 lire italiene (ITL - Italia, San Marino, Vatican)

• 40,3399 franci luxemburghezi (LUF - Luxemburg)

• 2,20371 guldeni olandezi (NLG - Olanda)

• 200,482 escudo portughezi (PTE - Portugalia

• 340,750 drahme greceşti (GRD - Grecia

• 239,640 tolari sloveni (SIT - Slovenia

• 0,585274 lire cipriote (CYP - Cipru)

• 0,429300 lire malteze (MTL - Malta

• 30,1260 coroane slovace (SKK - Slovacia)

• 15,6466 coroane estoniene (EEK-Estonia)

6. EURO IN LUME

Pe lîngă faptul că serveşte drept monedă a zonei euro, moneda unică europeană are o
prezenţă internaţională puternică.
Monedele sunt mijloacele prin care bogăţia este stocată, protejată şi schimbată între ţări,
organizaţii şi indivizi.
O monedă mondială, cum este euro, îndeplineşte această funcţie la scară mondială.
De la introducerea sa în 1999, moneda euro s-a afirmat în mod ferm ca o monedă

8|Page
internaţională majoră, a doua după dolarul american.
În interiorul zonei euro, moneda unică, euro, reprezintă mijlocul prin care guvernele,
întreprinderile şi persoanele fizice efectuează şi încasează plăţi pentru bunuri şi servicii.
Ea este folosită, de asemenea, pentru a stoca şi crea bogăţie pentru viitor sub forma
economiilor şi a investiţiilor.
Dimensiunile, stabilitatea şi puterea economiei zonei euro – a doua ca mărime pe plan
mondial după Statele Unite – contribuie la creşterea atractivităţii monedei unice şi în afara
frontierelor zonei euro.
Sectoarele publice şi private din ţări terţe primesc şi folosesc moneda euro în scopuri
diverse, inclusiv ca monedă de schimb şi de rezervă.
Din acest motiv, în prezent, euro este a doua monedă internaţională ca importanţă după
dolarul american.
Utilizarea extinsă a monedei euro în sistemul monetar şi financiar internaţional
demonstrează importanţa acesteia pe scena mondială:
Moneda euro este din ce în ce mai utilizată în cazul emisiunii de titluri de datorie publică şi
titluri de datorie pentru întreprinderi. La sfârşitul anului 2006, euro reprezenta aproximativ o treime
din volumul total de datorii de pe piaţa internaţională, iar dolarul american 44%.

Băncile mondiale acordă împrumuturi semnificative denominate în euro în toată lumea.

• Euro ocupă locul al doilea printre cele mai comercializate monede pe pieţele de schimb
valutar, fiind utilizată în aproximativ 40% din tranzacţiile zilnice.

• Euro este folosit din ce în ce mai mult pentru facturare şi plată în comerţul internaţional, nu
numai între zona euro şi ţări terţe ci chiar, la o scară mai mică, între ţări terţe.

• Alături de dolarul american, euro este utilizat foarte mult ca o importantă monedă de rezervă
pentru urgenţele monetare. La sfârşitul anului 2006, mai mult de un sfert din rezervele de
valută externă existente la nivel mondial erau în euro, faţă de 18% în 1999. Ţările în curs de
dezvoltare se numără printre cele care şi-au mărit cel mai mult rezervele în euro, de la 18%
în 1999 la aproximativ 30% în 2006.

• Mai multe ţări îşi gestionează monedele naţionale prin corelarea acestora cu moneda euro
luată ca monedă de referinţă.

Statutul monedei euro ca monedă mondială, la care se adaugă mărimea şi puterea economică
a zonei euro, determină din ce în ce mai mult organizaţiile economice internaţionale, precum FMI şi
G8, să considere economia zonei euro o entitate de sine stătătoare.
Acest lucru asigură Uniunii Europene o poziţie mai puternică la nivel mondial.
Pentru a beneficia de pe urma acestei poziţii puternice şi pentru a contribui efectiv la
stabilitatea financiară internaţională, zona euro se exprimă din ce în ce mai des ca o singură voce în
cadrul unor importante forumuri economice.
Acesta este rezultatul strânsei coordonări dintre statele membre ale zonei euro, precum şi al

9|Page
colaborării dintre Banca Cen-trală Europeană şi Comisia Europeană în timpul reuniunilor interna-
ţionale pe teme economice.

O serie de ţări şi regiuni din afara Uniunii Europene sunt încă şi mai strâns legate de moneda
euro.
Datorită stabilităţii sistemului monetar pe care se sprijină, euro a devenit o monedă
„ancoră” extrem de atractivă pentru aces-te ţări, în special pentru cele care au încheiat acorduri
instituţionale speciale cu UE, cum sunt acordurile comerciale preferenţiale.
Prin raportarea monedelor naţionale la euro, aceste state aduc o mai mare siguranţă şi
stabilitate economiilor naţionale.
Moneda euro este folosită pe scară largă şi în ţările şi regiunile aflate în vecinătatea zonei
euro, ca de exemplu în sud-estul Europei, în timp ce alte state – Monaco, San Marino şi Vatican –
folosesc moneda euro ca monedă oficială în baza unor acorduri monetare specifice încheiate cu UE,
putând emite propriile monede euro în anumite limite cantitative.

7.CONCLUZI - DE CE EURO?

Când a fost creată UE , în 1957, statele membre s-au concentrat asupra construirii unei „pieţe
comune” pentru schimburile comerciale. Cu timpul a devenit evident că era necesară o cooperare
economică şi monetară mai strânsă pentru ca piaţa internă să se dezvolte în continuare şi pentru ca
întreaga eco-nomie europeană să funcţioneze mai bine, generând mai multe locuri de muncă şi o
mai mare prosperitate pentru europeni.
In 1991, statele membre au aprobat Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la
Maastricht) hotărând astfel că Europa va avea o monedă puternică şi stabilă în secolul al XXI-lea.
Beneficiile monedei euro sunt diverse şi sunt resimţite la niveluri diferite, începând cu
persoane fizice şi întreprin-deri şi ajungând până la economii întregi.

Printre acestea se numără:


Ofertă mai variată şi preţuri stabile pentru consumatori şi cetăţeni
1.Securitate mai mare şi mai multe oportunităţi pentru întreprinderi şi pieţe
2.Stabilitate şi creştere economică

• Pieţe financiare mai integrate


• O prezenţă mai puternică a UE în economia globală
• Prezenţa unui semn tangibil al identităţii europene

Înaintea monedei euro, nevoia de a realiza operaţiuni de schimbvalutar atrăgea costuri


suplimentare, implica riscuri, iar tranzacţiile transfrontaliere erau lipsite de transparenţă.
10 | P a g e
Odată cu introducerea monedei unice, afacerile au devenit mai rentabile şi mai puţin
riscante în zona euro.

În acelaşi timp, posibilitatea de a compara uşor preţurile încurajează comerţul transfrontalier


şi investiţiile de orice tip, de la consumatorii individuali aflaţi în căutarea celui mai ieftin produs,
până la întreprinderile care achiziţionează servicii de cea mai bună calitate şi la marii investitori
instituţionali care pot investi mai eficient în zona euro, unde nu există o fluctuaţie a ratelor de
schimb.
În cadrul zonei euro, există în prezent o singură mare piaţă integrată care utilizează aceeaşi
monedă.
Moneda unică şi zona euro înseamnă şi noi oportunităţi în cadrul economiei mondiale.
Moneda unică transformă zona euro într-o zonă de afaceri atractivă pentru ţările terţe, promovând,
astfel, comerţul şi investiţiile.
Prudenţa în gestionarea sa economică, face din euro o monedă de rezervă atractivă pentru
ţările terţe şi asigură zonei euro o poziţie mai puternică în cadrul economiei mondiale.

De asemenea, dimensiunea şi gestionarea prudentă conferă stabilitate economică zonei euro,


care rezistă, astfel, mai bine la aşa-zisele „şocuri” economice externe, adică la schimbările
economice bruşte care pot apărea în afara zonei euro şi afecta economiile naţionale, precum
creşterea preţului petrolului sau apariţia unor turbulenţe pe pieţele valutare internaţionale.
Datorită dimensiunii şi forţei sale, zona euro poate absorbi mai bine asemenea şocuri externe
fără pierderea de locuri de muncă şi fără diminuarea creşterii economice.

Moneda euro nu poate garanta, singură, stabilitatea şi creşterea economică . Acestea se


realizează, în primul rând, prin buna gestionare a economiei zonei euro conform prevederilor
tratatului şi ale Pactului de stabilitate şi creştere (PSC), un element vital pentru Uniunea economică
şi monetară (UEM).
În al doilea rând, ca instrument fundamental pentru potenţa-rea beneficiilor pieţei unice, ale
politicii comerciale şi ale cooperării politice, moneda euro face parte integrantă din structurile
economi-ce, sociale şi politice ale Uniunii Europene de astăzi.

11 | P a g e
Bibliografie:
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_ro.htm
http://www.eu4journalists.eu/index.php/dossiers/romanian/C23
http://ro.wikipedia.org/wiki/Euro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Monede_euro
http://uniuneaeuropeana.ilive.ro/seuro.html

12 | P a g e