Sunteți pe pagina 1din 1

Sistemul educației timpurii în Republica Moldova

Educație timpurie
Educație antepreșcolară Învățământ preșcolar
(0 – 3 ani) (3- 6, 7 ani)

Organul central de specialitate Organul local de specialitate în Instituții de ET:


Ministerul Educației, Culturii și domeniul învățământului (OLSDÎ) - Creșe Parteneriate
Cercetării: (implementează, coordonează, - Grădinițr socio-educaționale
monitorizează, la nivel local, - Centre comunitare
- Coordonează, monitorizează, politici educaționale de stat) - Complexe educaționale
evaluează politica de stat prin - Instituții rezidențiale -Familia
implicarea Agenției Naționale de -Universități și Colegii cu profil - Instituții sanatoriale -Primăria
Asigurare a Calității în Educație pedagogic(realizează formarea - Instituții speciale (prestează -Școala
și Cercetare. inițială a cadrelor didactice și servicii educaționale – de joc și -Centrul medical
- Cooperează cu alte ministere manageriale) acticități curriculare și extra- -Biserica
privind respectarea drepturile -Instituții de cercetare curriculare pentru copii, -Fundații și ONG-uri locale și
copilului, de ex., Ministerul -Centre de formare continuă – educație parentală și consiliere internaționale
Sănătății, Muncii și Protecției universități, academii, pentru părințiși conexe de
Sociale în aplicarea actelor -Biblioteca
instituții/organizații, OMG-uri îngrijire , de asistență medicală,
legislative și în procesul de (realizează formarea profesională -Casa/Centrul de cultură
alimentație, somn,
instituționalizare a copiilor etc. continuă etc.) supraveghere)
-Agenți economici etc.

Resurse umane
Manageri, metodiști, educatori, cadre didactice de sprijin, mentori, personal de profil (femei și bărbați): medic, psiholog,
psihopedagog, logoped, conducător muzical, ajutor de educator, alt personal administrativ-gospodăresc.