Sunteți pe pagina 1din 4

1.

COORDONATELE PROGRAMULUI DE FORMARE

Denumirea programului de formare:


“Curs de introducere in limbajul SQL”
Acest training este solicitat si sustinut intern in cadrul companiei Infotech Solutions
in vederea dobandirii cunostintelor de baza in limbajul SQL (Structured Query
Language) pentru interactiunea cu bazele de date relationale.

Tipul programului de formare:


Programul de formare se incadreaza in categoria educatiei non-formale. Trainerul va
facilita invatarea limbajului SQL prin exemple teoretice, precum si prin exercitii
practice, folosind o platforma online la care se vor conecta cursantii.

Numar de cursanti:
Numarul de cursanti va fi intre 10 persoane (minim) si 20 de persoane (maxim).
Inscrierea la curs se va face prin raspuns la invitatia trimisa pe email in cadrul
companiei.

Perioada
Trainingul se desfasoara pe o perioada de 3 saptamani, cu o frecventa de 2 cursuri pe
saptamana. Durata unui curs este de 2h, cu o pauza de 10 minute. Traningul va avea
loc in perioada 7 - 25 Septembrie 2020.

Locatia
Trainingul se va desfasura online, folosindu-se platforma Zoom.us. Inaintea fiecarei
sesiuni de curs se va trimite linkul de acces fiecarui cursant.

Formatori
Programul va fi sustinut de Andreea Manea, dezvoltator software cu peste 10 ani de
experienta in bazele de date relationale, certificat OCS (Oracle Certified Specialist).
2. DESCRIEREA PROGRAMULUI DE FORMARE

Obiectivele de training
Principalele obiective ale programului sunt ca participantii sa dobandeasca
cunostintele necesare in lucrul cu bazele de date relationale si interactiunea prin
limbajul SQL, si anume:
 Sa extraga date din tabele prin interogari (SELECT).
 Sa grupeze datele dupa diverse criterii si sa aplice functii de grup.
 Sa filtreze si sa ordoneze datele.
 Sa insereze, sa modifice si sa stearga datele din tabele (INSERT, UPDATE,
DELETE)
 Sa creeze obiecte noi in baza de date.

Grupul tinta
Grupul tinta este format din angajati Infotech Solutions, atat din zona tehnica
(dezvoltatori, testeri), cat si din zona de business (analisti), a caror activitate implica
lucrul cu bazele de date.

Competente dobandite in urma trainingului


Ca urmare a programului de formare participantii vor avea competente in:
 Gestiunea bazelor de date relationale prin dobandirea conceptelor teoretice
necesare.
 Utilizarea limbajului SQL pentru operarea cu bazele de date.
 Modelarea datelor.
 Construirea de rapoarte si dashboarduri.
 Analiza si abordarea structurata a problemelor.

Metode, tehnici si procedee de formare


In timpul programului de formare se vor aplica urmatoarele tehnici si metode:
Identificarea asteptarilor participantilor – inainte de desfasurarea activitatii
formatorul va afla de la participanti ce asteptari au si care este nivelul tehnic curent
al fiecaruia.
Anuntarea obiectivelor si agenda – formatorul va face prezentarea generala a
cursului si a structurii lui.
Prelegerea – la inceputul fiecarei sesiuni de curs se vor puncta notiunile care se vor
urmari in sesiunea respectiva.
Demonstratia – se va exemplifica rezolvarea diferitelor scenarii de lucru, prin acces
direct la o baza de date de training.
Brainstormingul – toti participantii vor fi implicati pentru a rezolvarea unei
probleme. Se analizeaza in grup solutiile identificate.

Rezultate estimate
Participantii vor fi activi pe durata sesiunilor, acestea fiind bazate pe multe exercitii,
pe langa partea teoretica.
In urma cursului participantii vor dobandi cunostintele necesare astfel incat se vor
putea conecta la o baza de date si isi vor putea extrage datele dorite, le vor putea
corela, vor putea sa manipuleze datele din tabele si isi vor putea crea tabele noi.

Resurse necesare:
Pentru sustinerea trainingului este necesar un calculator conectat la Internet pe care
va rula aplicatia Zoom si un server de baze de date cu structuri de date de test care se
va folosi pentru demostratii, accesibil online. Fiecare cursant va avea nevoie de
propriul calculator cu conexiune la Internet.

Organizarea programului de curs:


Structura primei sesiuni de curs (2h):
09:00 – 09:50 - Prima parte
 Prezentarea formatorului si a participantilor.
 Asteptari din partea participantilor.
 Reguli de lucru in modul online.
 Prezentarea unor scenarii de lucru din care sa reiasa utilitatea cunoasterii
limbajului SQL.
09:50 – 10:00 - Pauza
10:00 – 11:00 – Partea a doua
 Prezentarea conceptelor de baza de SQL.
 Conectarea cursantilor la baza de date online.
 Exercitii simple pentru acomodarea cu structurile de date de test.
3. EVALUAREA PROGRAMULUI DE FORMARE

Pentru evaluarea programului de formare, la finalul cursului participantii vor


completa un formular de feedback asupra desfasurarii cursului, a prestatiei
trainerului, putand face recomandari pentru sesiunile urmatoare.
Pentru evaluarea nivelului de asimilare a informatiilor de catre cursanti, in ultima
sesiune de curs se va da un test online, de tip grila.
Trainerul va crea un grup de Whatsapp unde se vor distribui participantilor suportul
de curs si alte materiale de interes. De asemenea, trainerul si participantii vor putea
comunica in continuare pe grup, impartasind experiente concrete legate de
cunostintele dobandite la curs si solicitand solutii pentru problemele intampinate.