Sunteți pe pagina 1din 1

PROPUNĂTOR: PROF.

ALEXOAE CRISTINA MĂDĂLINA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL. CEL BUN“ BACĂU

NUME ELEV...............................................
DATA TESTULUI.....................................
NOTA ACORDATĂ..................................

TEST – MORFOLOGIE
Clasa a VII-a

1. Alcătuiește un enunț care să conțină o locuțiune substantivală.


2. Analizează cuvântul subliniat: Ei, cei harnici, vor termina primii curățenia.
3. Alcătuiește 5 enunțuri în care cuvântul o să aibă valori morfologice diferite, precizându-
le.
4. Articulează hotărât și nehotărât, singular și plural, substantivul tablou.
5. Analizează adjectivul din enunțul: Au fost alese cele mai frumoase fete pentru concurs.
6. Alcătuiește un enunț în care să ai un adjectiv scris cu 3 de i.
7. Alcătuiește un enunț în care să ai un numeral fracționar; subliniază-l.
8. Analizează numeralul din enunțul: Penarul era al celui de-al doilea copil.
9. Analizează adverbul din enunțul: Când au sosit, au fost chemați la masă.
10. Alcătuiește un enunț cu o locuțiune adverbială; subliniaz-o și înlocuiește-o cu un adverb
sinonim.
11. Analizează pronumele din propoziția: Îmi scriu temele.
12. Găsește pronumele din propoziția dată și transformă-l într-un adjectiv pronominal,
precizându-i funcția sintactică: Am cumpărat altele.
13. Alcătuiește un enunț în care să ai un verb cu funcție sintactică de subiect; precizează-i
modul.
14. Analizează verbul din enunțul: Poeziile au fost scrise cu atenție.
15. Precizează cazul substantivului însoțit de prepoziție în enunțul: Conform Ordonanței
Guvernului, elevii buni vor primi burse.
16. Alcătuiește un enunț în care să ai o locuțiune prepozițională; subliniaz-o.
17. Precizează ce părți de vorbire, în afară de conjuncții, au rol de legătură în frază.
18. Alcătuiește un enunț care să conțină o locuțiune conjuncțională; subliniaz-o.
19. Dă 2 exemple în care interjecția să îndeplinească 2 funcții sintactice diferite.

SUCCES!