Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru - Familia lexicală.

Derivarea

1. Scrie câte patru termeni din familia lexicală a cuvintelor:


copil:
floare:
poveste:
pământ:

2. Formează, prin derivare cu prefix, cuvinte cu înţeles diferit:


atent ..........................
lega ............................
activ…………………
gândi ………………..

3. Scrie un cuvânt de bază şi adaugă-i un sufix, dintre cele de mai jos, astfel încât să formeze
un alt cuvânt, ca în exemplul dat:

cizmă + ar = cizmar
…………….….. + iu = ……………………...
…………….….. + ătură = ………………………
…………….….. + eţe = ………………………
…………….….. + ime =………………………
……………..….. + uţă = ………………………

4. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte derivate:


răsbate/ răzbate
înopta/ înnopta
înpături/împături
deszăpezi/dezăpezi

5. Grupează cuvintele aparținând aceleiași familii lexicale și precizează cuvântul de bază de


la care s-au format:
înfrunzit, pietroi, omenește, pietricică, frunzuliță, omenesc, pietriș, omuleț, înfrunzit,
împietrit, omenire, frunziș.