Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT TINERET ŞI SPORT CĂLĂRAȘI

„APROBAT”
Decizia CA nr.___ din ___________2019
Şef DÎTS Călărași __________ E. Gonța

REGULAMENTUL
concursului raional de colinde, obiceiuri şi datini de Crăciun şi Anul Nou

Concursul raional de colinde, obiceiuri şi datini de Crăciun şi Anul Nou se organizează de


către DÎTS Călărași în baza Planului managerial de activitate a DÎTS Călărași..
Concursul va contribui la renaşterea, propagarea şi păstrarea obiceiurilor şi datinilor
calendaristice, a sărbătorilor de iarnă, va scoate din anonimat variante de colinde, urătură şi
drama populară.
Concursul presupune orientarea activităţii extrașcolare/cercurilor şi formaţiilor etnofolclorice
spre colectarea, studierea şi propagarea celor mai originale, autentice variante de colinde, urătură
şi dramă populară din zona de unde vine, cît şi interpretarea lor în manierea şi stilul
corespunzător.
Ordinea desfăşurării concursului.
1. Concursul se desfăşoară în două etape:
 locală - decembrie
 raională - ianuarie
2. Programul minispectacolului etnofolcloric poate include:
 Colinde magico – rituale, colinde cu elemente de urare, de felicitare, colinde de tip general,
colinde sociale (pentru gospodar, gospodină, tineri căsătoriţi, fată mare, vânător, pescar,
cioban). Colinde de creaţie poetică, fantastice, eroice, despre agricultură. Colinda se va
evidenţia prin bogăţia şi importanţa conţinutului.
 Ciclul folcloric al Anului Nou, care include: oraţii populare, dramatice, felurite formule –
urări, etc.
- Textul hăituri- ce poetizează munca plugarilor, simbolizează procesul de producere a pâinii,
se interpretează, respectând tonul fundamental specific genului.
- Semănatul – obicei agrar însoţit de urătură specifică – de roadă, sănătate, pace, belşug.
- Sorcova – formă de felicitare de Anul Nou.
 Teatrul folcloric:
- Jocuri cu măşti zoomorfe/ Capra, Calul, Vulpea, Cocostîrcul, Căluţul, Malanca.
- Piese populare propriu – zise, cu text poetic dezvoltat, cu subiecte bine cunoscute, ce
reflectă diferite aspecte ale vieţii sociale, de caracter istoric/voinicesc (Gura şi Novac,
ceata lui moş Novac) şi haiducesc (Bujor, Jianu, Codreanu).
3. Se vor respecta atributele, costumele, măştile fiecărui personaj al dramelor populare conform
tradiţiilor.
4. Criterii de apreciere:
Nivelul artistic, varietatea repertoriului, volumul şi conţinutul materialului cercetat,
originalitatea conţinutului, folosirea materialului local, arta interpretativă, cultura scenică,
costumul naţional, atributele, măştile.
5. Durata programului minispectacolului etnofolcloric:
Până la 20 minute, în formă de compoziţie creată şi regizată de profesor.
6. Finanţarea concursului:
Locul I – Diplomă de Merit, 500 lei;
Locul II – Diplomă de Merit, 400 lei;
Locul III - Diplomă de Merit, 300 lei;
4 menţiuni – Diplomă de Merit, a câte 200 lei;
Surprize de la Moș Crăciun – 1000 lei.
7. Locul, Data, Ora, Componenţa juriului şi premierea la nivel raional vor fi determinate prin
ordinul special al DÎTS Călărași.

Executat: Iulia LOZINSCHI, șef SAP Călărași

S-ar putea să vă placă și