Sunteți pe pagina 1din 1

Florin Bonciu Investitiile straine directe si noua ordine economica mondiala

autor:Ila Citila , 14.05.2010

Începutul secolului XXI a fost caracterizat în plan economic de o adâncire accelerata


a procesului de globalizare, fluxurile mondiale de investitii straine directe fi
ind una dintre principalele forme de manifestare a acestui proces. Prin intermed
iul investitiilor straine directe globalizarea a devenit o componenta cotidiana
a vietii fiecaruia dintre noi, fie prin produsele sau serviciile achizitionate,
fie prin locul de munca sau modul de comunicare sau de petrecere a timpului libe
r.
În perioada 1987 1997 fluxurile mondiale de investitii straine directe au cunoscut
o dublare la fiecare 5 ani. În acelasi timp, dupa 1999, vânzarile globale ale filia
lelor societatilor transnationale au fost permanent de peste doua ori mai mari d
ecât exporturile mondiale, facând ca investitiile straine directe sa fie mai importa
nte decât comertul din punctul de vedere al furnizarii de bunuri si servicii catre
pietele straine.
Primul deceniu al noului secol a fost caracterizat de evolutii sinuoase ale flux
urilor mondiale de investitii straine directe. De la un nivel maxim atins în anul
2000, s a trecut în perioada 2001 2004 la reduceri ale volumului fluxurilor mondia
le de investitii straine directe, pentru ca în 2007 sa se depaseasca nivelul din a
nul 2000. Criza economica mondiala manifestata în anii 2008 si 2009 a stopat tempo
rar acest trend, dar pe termen mediu el va fi cu siguranta reluat. Depasirea cri
zei va aduce cu sine si o modificare a ordinii economice mondiale, dar acest fap
t nu va putea sa influenteze decât în sens pozitiv rolul jucat de investitiile strai
ne directe în circuitul economic mondial.
Importanta si efectele investitiilor straine directe au atras, în mod justificat,
atentia tuturor statelor si a determinat o acerba competitie pentru atragerea ca
pitalurilor mobile. O miza economica atât de mare nu putea fi lasata doar la latit
udinea fortelor pietei sau a nivelului de decizie microeconomic, specific fiecar
ui investitor în parte.
La nivelul economiei mondiale investitiile straine directe se orienteaza în propor
tie majora catre tarile dezvoltate, dar interesul pentru acest tip de investitii
este deosebit si în cazul tarilor în dezvoltare care au nevoie nu doar de intrari d
e capital strain, ci si de experienta manageriala moderna, de know how si acces
la piete de desfacere.
Pe de alta parte, între globalizare si investitiile straine directe se manifesta t
ot mai mult o relatie biunivoca, investitiile straine directe fiind în acelasi tim
p una dintre cauzele/factorii ce stimuleaza adâncirea globalizarii, dar si un efec
t/forma de manifestare în plan economic a globalizarii. Totodata, de multe ori inv
estitiile straine directe au jucat un rol important în transformarea unor tari în de
zvoltare în tari dezvoltate si, prin aceasta, în conturarea unei noi ordini economic
e mondiale, caracterizate de alte raporturi de forte si de participarea unor mai
vechi sau mai noi actori economici mondiali.
În acest context, lucrarea de fata îsi propune sa prezinte într o forma practica si si
stematica implicatiile economice si politice ale investitiilor straine directe,
criteriile pe baza carora marile corporatii transnationale iau decizia de a inve
sti, precum si tipologia politicilor si instrumentelor de atragere a investitiil
or straine directe.
Lucrarea analizeaza stimulentele care pot fi acordate investitorilor straini, pr
ecum si institutiile specifice de implementare a politicilor de atragere a inves
titiilor straine, cu functiile si atributiile acestora.
Informatiile si materialele prezentate se bazeaza în cea mai mare parte pe experie
nta practica de peste 12 ani în domeniul atragerii investitiilor straine directe,
precum si pe mentinerea unei strânse legaturi cu practicienii actuali din domeniu,
investitori, consultanti sau functionari publici. Le multumesc tuturor pentru c
omentariile, informatiile sau sfaturile pe care mi le au dat.