Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

TITLUL PROIECTULUI

Nume şi prenumele studentului:


Specializarea
Grupa

1. Introducere
Menţionarea surselor de informare folosite: date statistice (menţionarea sursei sau
surselor de informare: organizaţia internaţională X, Ministerul Economiei din ţara X),
articole, carti
Exemple de surse de informare unde puteti găsi date statistice:
(2020) Coal Information, International Energy Agency, Statistics Report, Paris
The Steel Market, U. N. New York.
*** (2020), BP Statistical Review of World Energy, London.
*** (1965-2019), BP Statistical Review of World Energy – all data, London.

Times New Roman, 12, 1,5 spaţiere

2. Descrierea studiului de caz


Succint: aşezare, economie (o jumătate de pagină)

3. Metodologie
Descrierea modului de aplicare a metodelor folosite : ex. metoda comparativă, metoda
statistică, metoda cartografică

4. Rezultate
3 aspecte de analizat:
-distribuţia spaţială a resursei în tara selectată ca studiu de caz
se pot utiliza in proiect harti cu localizarea bazinelor carbonifere, a resurselor de apă
preluate de pe internet, dar se va mentiona sursa (ex. Organizaţia internaţionala)

-o scurtă descriere a resursei respective în ţara X


-de exemplu, daca se aleg carbunii in tara X se vor evidenţia urmatoarele aspecte:
tipul sau tipurile de cărbune exploatat(e) (superior: huila, antracit sau inferior: lignit,
carbune, brun, turba), rezervele de cărbuni (dacă gasiti date), modalitatea de
exploatare a carbunilor: in subteran sau în cariera (la suprafaţă), producţia de cărbune:
cantitatea exploatată în ultimii 5 ani. Eventual, dacă gasiti informatii: un scurt istoric
al exploatării carbunilor în ţara X
-daca se alege ca tema resursele de apa, trebuie evidentiate tipurile de resurse de
apă: de suprafaţă, de adâncime, termale (daca exista), alte date geografic : nr si lungimea
cursurilor de apa, a lacurilor, etc.

-modalitatea de valorificare a resursei naturale: ex. cărbuni: pondere export, ce


pondere a productiei se utilizează în economia ţării respective (siderurgie, termoficare,
etc.);
-resurse de apă: modul de utilizare în agricultură (predominant sub forma irigatiilor,
pentru ce tipuri de culturi se utilizează irigatiile, ce sistem/sisteme de irigatii sunt
folosite in tara selectata ca si studiu de caz), industrie, turism (dacă este cazul:
valorificarea turistică a apelor termale).
-pentru fondul funciar care include totalitatea tipurilor de utilizare a terenurilor
(agricole, industriale, turistice) este mai greu sa gasiti date la nivel de tara.
Este necesară menţionarea surselor de informare în cadrul proiectului sub forma
citărilor: numele autorului sau autorilor, an sau numele organizaţiei de la care ati
preluat datele: (Popescu, 2009; Popescu, Grigorescu, 2010; dacă sunt mai mult de 3
autori se va trece: Popescu et al., 2009; International Energy Agency, 2019).

5. Concluzii
Importanţa resursei selectate în economia ţării respective

Bibliografie
Model de scriere a titlurilor bibliografice

Articol:
Urbančíková, N. (2018). European capitals of culture: what are their individualities?.
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, vol. 13, nr. 4, pp. 43-55.

Carte:

Hudman L., Jackson R., 2003, Geography of travel and tourism, Thomson Delmar
Learning, Austrialia, 530 p.

Raport al unei organizatii / institutii

(2009) European Communities, European Capitals of Culture: the road to success.


From 1985 to 2010, Luxembourg, Office for Official Publications of the European
Communities.

(2019) Coal Information, International Energy Agency, Statistics Report – July 2020,
Paris, disponibil la: https://www.iea.org/reports/coal-information-overview.
(2020) Coal 2020 Analysis and forecast to 2025, Statistics Report – December 2020,
Paris, disponibil la: https://www.iea.org/reports/coal-2020
(2019), BP Statistical Review of World Energy – all data, London.