Sunteți pe pagina 1din 1

ATLASUL LUMII

Sierra Leone

Capitala ~i cel mai mare


ora~
Freetown, 470.000
limba oficiala
englez;l
Produse importate
alimente, titei, bunurj
fabricate
Produse exportate
diamante, aur, bauxit;l,
cacao, cafea
Moneda oficiala
leone (1 leone -100 centi)
Produsul intern brut
900.000.000 dolari SUA
Forma de stat
republjc;l

~ CARACTERISTlCI
!A..I GEOGRAFICE
Cdmpia joas;l de coasti! este
intrerupti! de o peninsul;l sran-
coas;l care se inal~ la 888 m.
Mla~tinile de mangrove ~i pi!-
durile se intind de-a lungul
coastei. campia se intinde la
100 krn spre interior, ~I se inal~
intr-un pod~ de 450 m. Spre
est muntii dep;l$esc 1.800 m.
Temperaturile sunt ridicate tot
anul, precipitatiile cad Intre apri-
lie ~j noiembrie. Temperatura
medie la Freetown este de 27°C
in ianuarie ~i 26°c in julie, cu
precipitatii de 340 cm. Umidita-
tea este mare in sezonul ploios
~j clima poate 11 nepl;lcuti!,
acest litoral flind numit de
vechii colon~ti europeni
COASTA DE FilDE~ Interiorul este savanJ!; sudiul "Mormantul albuluj".
Suprafa~a mai umed este lmpadurit.
322.463 kIll' ~ ECONOMIA
Popula~ia ~ ECONOMIA ~ 65% din populatie
13720.000 locuitori ~ 59"/0 din fo!1a de munca lucreaz;l in agricultuti!, se cultiv;l
Densitatea popula~iei lucreaza 1n agriculturn. se cultiva 25% din suprafa~ ~j 31% sunt
LIBERIA inalte. in sezonul ploiDS urnidi- 42,8 locuitorVkm' II % din suprafata. 9"/0 sunt pa- pi!$uni. Se practic;l agricultura
Suprafa~a tatea este ridicat:l, rar sub 8(j'/o. Capitala $uni. Agriculturn aduce 8()O/0din de subzisten~, cultivdndu-se
111369 km' Monrovia are temperatura medie Yamoussoukro, 120.000 locuitori veniturile din exporturi. Coasta orez, igname, mej ~i manioc;
Popula~ia de 26°C in ianuarie ~i 25°C in Cel mai mare ora~ de Filde$ este un important fur- dar ~i serninte de palmier, ghim-
2.830000 locuitori julie, 500 cm de precipitatii, in Abidjan, 3.500000 locuitori niwr de cafea. boabe de cacao bir, cafea ~i cacao. In nordul
Den5itatea popula~iei principal intre mai ~i octombrie. limba oficial~ (primul 1n lume) $i ulei din mai secetos se cresc vile, oj ~j
24 iocuitori/km' Peste o treime din suprafa~ franceza sambure de palmier. Se cultiva capre. Pescuitul este o surs;l de
Capitala ~i cel mai mare ora~ este imp~durit:l.. dar def~rea Produse importate banane, ananas, dar $i igname, hrarul in plus in aprapierea ciu-
Monrovia, 425000 locuitori se desf~~oara rapid. piese de rna~ini, rnaterii prime, manioc, orez $i porumb. Exista rilor ~j de-a lungul coastei, iar
Limba oficiala combustlbili, autovehicule oi, capre $i vite, 1n spc;cial 1n p:idurile aduc venituri din nuci
engleza ~ ECONOMIA Produse exportate nordul mai secetos, unde se ~i din cherestea. 29"/0 din supra-
Produ5e importate ~ 7()0/odin populalia cafea, cacao, cherestea, ulej de cultiva mei $i arnhide. Produse fata t;lrij este ~j acum 1rnp;lduri-
orez, combustibili, produse lucreazil in agricultura, de~i se palmier forestiere sunt tecul mabonul $i ti!. Mineralele aduc cea maj ma-
chimjce, piese de ma~ini cultiv~ numai 4% din suprafat~ Moneda oficial~ abanosul. Minerniele includ re parte din veniturile exteme.
Produ5e exportate ~i alte 2% sunt p~~uni. Pentru franc (1 frdnc = 100 centimes) petrolul din terenuri petroliere Se extrag aur ~j diamante, dar
minereuri de fier, cauciuc, cafea, hrarul se cultiv~ orez ~i manioc, Produsul intern brut marine, diarnantele din Valea existi! ~i bauxiti!, rutil ~i cram.
cacao, cherestea dar sunt necesare importuri de 6.997.000.000 dolari SUA raului Bou $i minereurile de fier Minereurile de l1er au fast foarte
Moneda oficiala alimente. Pentru comert se cul- Forma de stat de la Bangolo. Industria este le- importante In trecut, dat in
dolar liberian (1 dolar = loo tiv~ cauciuc, cacao ~i cafeaua. gata de prelucrarea alimentelor. prezent nu sunt exploatate.
republica
cenlO Peste jurrultate din cauciuc este produsele textile $i fabricarea Industria este legati! de rninerit
ProdU5UI intern brut produs~ de Compania Firestone W CARACTERISTlCI chetestelei. 24% din energia ~i agricultum. La Freetown
990.000.000 dolari SUA care are plantatii cu peste ~ GEOGRAFICE electrica se obtine din termo- existi! mlcj industrii de prelucra-
Forma de stat 40.000 de angajati. Se cresc vite, Regiunea joasa de coasta este centrale, 760/0din centrnle hidro- re. La sate sunt cdteva industrij
republica oi, capre ~i porci, jar pescuitul presl1rata cu lagune ~i intlnderi electrice. Abidjan este prindpalul me~te~ug;lre~ti. Freetown este
este o surs~ util~ de hran~. de nisip. In interior, un podi~ centru industrial $i port. Drumu- principalul port; prin Bonthe se
~ CARACTERISTlCI Cauciucul este al doilea produs de aproximatlv 300 m se inal~ rile rndiaza spre tari1e adiacente. face exportul de bauxiti! ~i rutil.
~ GEOGRAFICE exportat, dar mineralele (fierul, l.a 1.000 m spre nord-vest. Clima Exista 1.156 km de cale fernta, Raurile sunt vitale pentru trans-
Uberia a fost fondata In 1847 aurul ~i diamantele) aduc mai este mai umeda in sud, cu pre- $i legaturi cu Burkina Fasso. portul de marf;l ~i de pasageri
de sclavi americani elibera!i. De- mult:l mon~ strain~. cipitatil anuale de 150-200 cm in Sierra Leone. Construc!ia unei
presiunea de coasta este ornata Dezvoltarea industriei este legat:l in anotimpurile ploioase, intre SIERRA LEONE retele de alj ferate a fast
cu lagune ~i mla~tini, interiorul de rninerale ~i de agricultura. mai ~i octombrie, respectlv oc- Suprafa~a arn3.nati! in 1974. Sierra Leone
este In rnare palte podi~, atin- Exist:l fabrici de mobil~ ~i de tombrie ~i noiembrie. Interiorul 71.740 km are acum doar 84 krn de cale
gand 1nal!imea rnaxima 1n vf. dlrarnizi la Monrovia, principalul are un singur sezon ploios, cu Popula~ia ferati! de la vechiui teren rninier
Nimba (1.768 m), la grnnita cu port. S-au construit 490 km de ploi de 100 cm. Temperaturile 4460.000 locuitori parul la coasti!. Existi! 7.395 krn
Guineea. Clima este ecuatoriala, cale ferat:l pentru transportul medii la Abidjan sunt de 27°C Densitatea popula~iei de drumuri, din care aproxi-
cu ploi mari ~i temperaturi rninereurilor de fier. (in ianuarie) ~i 24°C (in julie). 64,3 locuitori/km mativ jurni!tate sunt pavate.

AFRICA DE VEST