Sunteți pe pagina 1din 21

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

Denumirea modulului: EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI VIAȚĂ ACTIVĂ (SPORT)

Tipul: C.D.Ş. / OPȚIONAL

Aria curriculară: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT / ŞTIINŢE

Clasele: a IX-a şi a X-a

Durata: 2 SEMESTRE

Număr de ore pe săptămână: 1

Autor: JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA

Instituția de învățământ:

CUPRINS

I. Notă de prezentare
II. Bibliografie
III. Unităţi de conţinut
IV. Concepte şi competenţe dezvoltate
V. Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
VI. Planificare calendaristică

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
NOTĂ DE PREZENTARE

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept "o stare de bine fizică,
mentală şi socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii". Din perspectivă publică, sănătatea
constituie, datorită imenselor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, unul dintre
obiectivele cele mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga lume. In acest
sens, în 1977, statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (inclusiv România), au decis în
mod unanim că "ţelul social principal al guvernelor şi OMS în decadele viitoare, să fie realizarea
unei stări de sănătate a întregii populaţii a Globului, care să permită tuturor oamenilor să ducă o
viaţă productivă din punct de vedere economic şi social".

Curriculumul pentru această disciplină corespunde cerinţelor de strategie şi de


finalitate formulate în Legea Educaţiei şi în Programul Naţional „Educaţia pentru sănătate
în şcoala românească” şi este adresat în mod deosebit cadrelor didactice care doresc să îşi
asume roluri de formatori şi facilitatori ai dezvoltării armonioase a adolescentului, a stării lui
de bine şi a unei calităţi superioare a vieţii. Acesta constituie un instrument util în realizarea
la clasă a activităţilor de educaţie pentru sănătate. In acelaşi timp programul se adresează
elevilor, părinţilor acestora şi întregii comunităţi.

Educație pentru sănătate și viață activă (Sport și sănătate) este un program destinat
elevilor din ciclul inferior al liceului, claselor a IX-a şi a X-a. Conţinuturile şi activităţile acestui
program sunt menite să-i determine pe elevi să adopte un stil de viaţă sănătos, care să contribuie
la îmbunătățirea rezistenței cardiovasculare, să facă alegerile potrivite pentru ei privind alegerea
unui sport, înţelegând importanța implementării unui program regulat de exerciții fizice.

Educație pentru sănătate și viață activă (Sport și sănătate) are un conţinut bogat de
activităţi practice, dezbateri şi discuţii libere. Printre altele, programul are şi o componentă de
alfabetizare media, prin care elevii învață să recunoască sursele înşelătoare de informare şi
promovare şi să le aleagă pe cele mai echilibrate.

Programul poate fi urmat și sub alte forme de implementare, pentru o durată mai

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
scurtă (un semestru), rămânând la alegerea profesorului dacă și cum urmează activitățile
suplimentare, în afara celor de bază.

BIBLIOGRAFIE

Materialele (set complet pentru o clasă) sunt puse la dispoziţie de către Junior
Achievement România:

 Ghidul profesorului
 Manualul elevului

UNITĂŢI DE CONŢINUT

Materia Teme

 Sistemul cardiovascular
 Sănătatea sistemului cardiovascular
 Sistemul respirator

Sport și sănătate  Sănătatea sistemului respirator


 Importanța activităților fizice
 Stabilirea obiectivelor pentru o viață sănătoasă
 Siguranța efectuării exercițiilor fizice

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
CONCEPTE ŞI COMPETENŢE DEZVOLTATE

Concepte dezvoltate Competenţe dezvoltate

 Atriu
 Ventricul
 Pacemaker
 Hipertensiune
 Plasmă  Identificarea factorilor care influenţează
dezvoltarea fizică şi psihică a individului
 Globule roșii, globule albe,
trombocite  Utilizarea noţiunilor de anatomie, genetică,
 Lipoprotenie legislaţie pentru explicarea unor aspecte ale
 Aritmie bioeticii

 Ateroscleorză  Investigarea influenţei factorilor ambientali

 Alveole asupra sănătăţii individuale şi colective


 Construirea de strategii pentru susţinerea unui
 Diafragma
stil de viaţă sănătos
 Astm
 Bronșită
 Endorfine
 Exerciții aerobe, anaerobe,
izometrice, izotonice, izokinetice
 Formula FITT

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Competenţe generale

1. Utilizarea unor noţiuni, concepte, legi şi principii specifice educaţiei pentru sănătate.

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


 Să descrie funcțiile principale ale
sistemului cardiovascular;  Activitate de pregătire: Ce înseamnă un stil de
 Urmărește drumul sângelui către/de la viață sănătos?;
inimă;  Discuții dirijate: „Funcțiile sistemului
 Identifică trei tipuri de vase de sânge și cardiovascular”;
patru componente ale sângelui;  Activitate interactivă: „Conexiune cu viața ta”;
 Identificarea a doi factori care contribuie  Discuții dirijate: „Măsurarea presiunii sângelui”;
la apariția bolilor cardiovasculare;  Chestionar rapid: “Care din următoarele
 Descrierea comportamentelor care pot afirmații este falsa?”
reduce riscul de boli cardiovasculare;  Discuții dirijate: „Boli cardiovasculare”;
 Enumerarea funcțiilor sistemului  Activitate interactivă: „Îmbunătățirea stării
respirator; sistemului cardio-respirator”;
 Descrierea modului în care aerul trece  Discuții dirijate: Sistemul respirator;
prin sistemul respirator. Cum respiri.;  Discuții dirijate: “Sănătatea sistemului
 Identificarea modurilor de a păstra respirator”
sănătatea sistemului respirator.

2. Investigarea şi rezolvarea unor probleme vizând sănătatea


 Activitate de pregătire: Cum s-au schimbat în
timp activitățile fizice?;
 Discuții dirijate: „Beneficiile exercițiilor fizice”;
 Discuții dirijate: “Componentele unei forme
fizice bune”;
 Activitate interactivă: „Evaluarea forței
 Explicarea beneficiilor fizice, psihice și musculare și a rezistenței”;
sociale oferite de activitățile fizice;  Activitate interactivă: “Alcătuirea unui program
 Definirea celor cinci componente ale de activități fizice/sport”
condiției fizice;  Activitate interactivă: “Formula FITT”
 Descrierea a cinci tipuri de activități  Discuție dirijată: “Activitate fizică în condiții de
fizice; siguranță”
 Dezvoltarea unui plan pentru realizarea  Discuție dirijată: “
unei condiții fizice bune pe tot parcursul  Chestionar rapid: “Care din următoarele
vieții; afirmații este falsa?”
 Descrierea celor trei faze ale exercițiilor.  Discuții dirijate: „Boli cardiovasculare”;
 Activitate interactivă: „Îmbunătățirea stării
sistemului cardio-respirator”;
 Discuții dirijate: Sistemul respirator;
 Discuții dirijate: “Sănătatea sistemului
respirator”

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
Liceul: ....................................................... Obiectul: Educație pentru sănătate și
viață activă (Sport și sănătate)
Profesor: ................................................... Clasa: ....................................................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Tema/ Nr.


Obiective Conţinuturi şi Activităţi Subiectul lecţiei
Crt. Secţiuni ore
 Prezentare succintă a programului Educație pentru
sănătate și viață activă (Sport și sănătate);
 Pre-testare;
Elevii descoperă că
Elevii vor putea:  Exercițiu de pregătire: Setarea așteptărilor elevilor; sistemul
 Discuţie colectivă: „Funcțiile sistemului cardiovascular”; cardiovascular este
 Să descrie funcțiile principale ale  Activităţi interactive: Exercițiu de pregătire; compus din inimă,
sistemului cardiovascular; vase de sânge și
Sistemul  Să urmărească drumul sângelui  Discuţie colectivă: “Inima”; sânge. Funcțiile
7
1 cardiovascular către/de la inimă;  Activităţi interactive: Interpretarea diagramelor; sistemului sunt
 Să identifice trei tipuri de vase de  Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă transportul
sânge și patru componente ale (exp.: medicul şcolii). substanțelor nutritive,
sângelui eliminarea
 Activităţi interactive: Conexiune cu viața ta; reziduurilor și
 Discuţie colectivă: “Măsurarea presiunii sângelui?”; combaterea bolilor.
 Activităţi interactive: Răspunde în scris;
 Discuţie colectivă: “Sângele”;

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
 Exercițiu de pregătire: Chestionar rapid; Elevii descoperă că
 Discuție colectivă: Bolile cardiovasculare; hipertensiunea și nivelul
 Activităţi interactive: Conexiune cu viața ta; ridicat al colesterolului în
Elevii vor putea:
 Activităţi interactive: Caută pe internet; sânge sunt doi factori
 Să identifice doi factori care  Discuție colectivă: “Fă sport”; care măresc riscul
Sănătatea
contribuie la apariția bolilor  Discuție colectivă: “Alimentația”; apariției infarctului
2 sistemului
cardiovasculare;  Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (exp.: 4 miocardic. Exercițiile
cardiovascular medicul şcolii). fizice regulate,
 Să descrie comportamentele care
obiceiurile alimentare
pot reduce riscul de boli
 Exercițiu de pregătire: Monitorizarea consumului de grăsimi sănătoase și evitarea
cardiovasculare;
saturate; fumatului îi vor ajuta să
 Activităţi interactive: Îmbunătățirea stării sistemului cardio- își mențină sănătatea
respirator; cardiovasculară.

 Exercițiu de pregătire: Răspunde în scris;


 Discuție colectivă: Sistemul respirator; Elevii descoperă că
Elevii vor putea: sistemul respirator
aduce oxigen în corp și
 Să enumere funcțiile sistemului  Discuție colectivă: Păstrarea sănătății; elimină dioxidul de
respirator;  Activităţi interactive: Conexiune cu viața ta; carbon. Menținerea
Sistemul
3  Să descrie modului în care aerul  Discuție colectivă: Comportamente sănătoase 7 sănătății sistmeului
respirator
trece prin sistemul respirator. Cum respirator include
respiri.; evitarea fumatului și a
 Recapitulare: Sistemul cardiovascular; Sănătatea sistemului
 Să identifice modurile de a păstra aerului poluat, dar și
cardiovascular; Sistemul respirator și sănătatea acestuia.
sănătatea sistemului respirator. tratarea astmului, daca
acesta este prezent.
 Test recapitulativ

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
 Exercițiu de pregătire: “Cum s-au schimbat în timp activitățile
Elevii vor putea: fizice?”
 Exercițiu de pregătire: Răspunde în scris;
Elevii descoperă
 Să explice beneficiile fizice,  Discuție colectivă: Beneficiile exercițiilor fizice;
beneficiile fizice,
psihice și sociale oferite de  Activităţi interactive: Conexiune cu viața ta;
Importanța psihologice și sociale
activitățile fizice;
4 activităților 4 aduse de exercițiile fizice.
 Să definească cele cinci  Discuție colectivă: Componentele unei forme fizice bune;
fizice Elevii învață cum pot
componente ale condiției  Activităţi interactive: Piramida activităților fizice; dezvolta obiceiuri
fizice;
sănătoase.
 Să descrie cinci tipuri de  Discuție colectivă: Tipuri de activități fizice;
activități fizice;  Activităţi interactive: “Evaluarea forței musculare și a rezistenței”,
“Exersarea aptitudinilor pentru sport”

 Exercițiu de pregătire: “Răspunde în scris”;


Elevii vor putea:  Discuție colectivă: “Alcătuirea unui program de activități Elevii elaborează un plan
fizice/sport”; care vizează o bună
Stabilirea
 Să dezvolte un plan pentru  Activităţi interactive: Conexiune cu viața ta; condiție fizică de-a lungul
obiectivelor
5 realizarea unei condiții fizice 4 vieții și care include
pentru o viață  Activităţi interactive: “Creează-ți programul de activități fizice”
bune pe tot parcursul vieții; obiective, plan de acțiune
sănătoasă
 Să descrie cele trei faze ale și monitorizarea
exercițiilor.  Discuție colectivă: “Formula FITT și întărirea mușchilor” progresului.
 Activităţi interactive: “Conexiune cu viața ta”

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
 Exercițiu de pregătire: “Răspunde în scris”; Elevii descoperă că
Elevii vor putea:
 Discuție colectivă: “Activitatea fizică în condiții de siguranță”; majoritatea
 Activităţi interactive: “Conexiune cu viața ta” accidentărilor pot fi
 Să explice care sunt cele 5 idei
Siguranța evitate dacă oamenii
de care trebuie să țină seama
efectuării primesc îngrijiri medicale
6 atunci când realizează un plan 4
activităților  Recapitulare: Importanța activităților fizice, Stabilirea obiectivelor de calitate, folosesc
de activități fizice;
fizice pentru o viață sănătoasă, Siguranța efectuării activităților fizice; echipament de protecție
 Să definească deshidratarea;
adecvat și acordă atenție
 Să descrie cum pot preveni
mediului în care fac
accidentările.
 Test recapitulativ mișcare și vremii.

 Recapitulare finală a termenilor şi activităţilor;


Recapitulare
 Concluziile elevilor şi ale profesorului privind implementarea
7 finală şi 2
programului;
evaluare
 Post – testare.

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

Denumirea modulului: EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI VIAȚĂ ACTIVĂ (ALIMENTAȚIE


SĂNĂTOASĂ)

Tipul: C.D.Ş. / OPȚIONAL

Aria curriculară: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT / ŞTIINŢE

Clasele: a XI-a şi a XII-a

Durata: 2 SEMESTRE

Număr de ore pe săptămână: 1

Autor: JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA

Instituția de învățământ:

CUPRINS

I. Notă de prezentare
II. Bibliografie
III. Unităţi de conţinut
IV. Concepte şi competenţe dezvoltate
V. Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
VI. Planificare calendaristică

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
NOTĂ DE PREZENTARE

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept "o stare de bine fizică,
mentală şi socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii". Din perspectivă publică, sănătatea
constituie, datorită imenselor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, unul dintre
obiectivele cele mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga lume. In acest
sens, în 1977, statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (inclusiv România), au decis în
mod unanim că "ţelul social principal al guvernelor şi OMS în decadele viitoare, să fie realizarea
unei stări de sănătate a întregii populaţii a Globului, care să permită tuturor oamenilor să ducă o
viaţă productivă din punct de vedere economic şi social".

Curricumumul pentru această disciplină corespunde cerinţelor de strategie şi de


finalitate formulate în Legea Educaţiei şi în Programul Naţional „Educaţia pentru sănătate
în şcoala românească” şi este adresat în mod deosebit cadrelor didactice care doresc să îşi
asume roluri de formatori şi facilitatori ai dezvoltării armonioase adolescentului, a stării lui
de bine şi a unei calităţi superioare a vieţii. Acesta constituie un instrument util în realizarea
la clasă a activităţilor de educaţie pentru sănătate. In acelaşi timp programul se adresează
elevilor, părinţilor acestora şi întregii comunităţi.

Educație pentru sănătate și viață activă (Alimentație sănătoasă) este un program


destinat elevilor din ciclul inferior al liceului, claselor a XI-a şi a XII-a. Conţinuturile şi activităţile
acestui program sunt menite să-i determine pe elevi să adopte un stil de viaţă sănătos, să facă
alegerile potrivite privind alimentaţia, înţelegând valoarea nutritivă şi energetică a alimentelor,
precum şi a nevoilor organismului.

Educație pentru sănătate și viață activă (Alimentație sănătoasă) are un conţinut bogat
de activităţi practice, dezbateri şi discuţii libere. Printre altele, programul are şi o componentă
de alfabetizare media, prin care elevii învață să recunoască sursele înşelătoare de informare şi
promovare şi să le aleagă pe cele mai echilibrate.

Programul poate fi urmat și sub alte forme de implementare, pentru o durată mai

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
scurtă (un semestru), rămânând la alegerea profesorului dacă și cum urmează activitățile
suplimentare, în afara celor de bază.

BIBLIOGRAFIE

Materialele (set complet pentru o clasă) sunt puse la dispoziţie de către Junior
Achievement România:

 Ghidul profesorului
 Manualul elevului

UNITĂŢI DE CONŢINUT

Materia Teme

 Carbohidrați, grăsimi și proteine vitamine,

Alimentație sănătoasă minerale și apă


 Ghidul pentru o alimentație sănătoasă

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
CONCEPTE ŞI COMPETENŢE DEZVOLTATE
Concepte dezvoltate Competenţe dezvoltate
- Descrierea rolului carbohidraţilor,
- Nutrient
proteinelor, grăsimilor, apei, mineralelor şi
- Metabolism
vitaminelor în funcţionrea normală a
- Calorie
- Carbohidraţi organismului;

- Fibre - Planificarea şi adoptarea unei alimentaţii

- Grăsimi personalizate echilibrate, sănătoase;

- Grăsimi nesaturate - Alegerea conştientă şi informată a

- Grăsimi saturate alimentelor, prin evaluarea informaţiilor de pe

- Colesterol etichetele produselor sau din alte surse.

- Proteine
- Aminoacizi
- Vitamine
- Antioxidanţi
- Minerale
- Anemie
- Homeostazie
- Electroliţi
- Deshidratare
- Mâncare bogată în nutrienţi
- Foame
- Apetit
- Rata metabolismului bazal
- Cantitatea zilnică recomandată
- Consumul de energie
- Indicele de masă corporală
- Obezitate
- Supraponderalitate
- Subponderalitate
- Dietă

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Competenţe generale

1. Utilizarea unor noţiuni, concepte, legi şi principii specifice educaţiei pentru sănătate.

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


Activităţi interactive: „Ce activitate
necesită mai multă energie?” şi „Ce prânz
alegem?”;
 Activitate interactivă: „Surse de proteine”;
 Să numească trei categorii de  Activitate în echipe: realizarea unei
nutrienţi care asigură corpului energia proteine;
necesară;  Activităţi interactive: „Carbohidraţii
 Să explice cum îşi obţine corpul furnizează energie corpului”, „Realizarea unui
energia din mâncare; afiş cu carbohidraţi”.
 Să descrie rolul jucat în organism de  Discuţie dirijată: „Elementele nutritive
carbohidraţi, grăsimi şi proteine; furnizate de alimente”;
 Să identifice cele două categorii  Activitate în echipă: „Funcţiile
principale de vitamine; vitaminelor”;
 Să enumere şapte minerale de  Discuţie liberă pornind de la întrebarea
care corpul are nevoie în cantităţi
semnificative; „Cum ştiu dacă am nevoie de suplimente de
 Să explice de ce apa este atât de vitamine sau minerale?”
importantă pentru organism.
 Discuţii libere: Despre minerale şi
importanţa calciului; sodiul şi potasiul;
 Activitate interactivă: Despre vitaminele
liposolubile.

2. Investigarea şi rezolvarea unor probleme vizând sănătatea

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
 Activităţi în echipă: „Analiza etichetelor
produselor alimentare” şi „Lista alternativelor
la dulciuri”.
 Să implementeze un plan pentru  Activitate interactivă: Renunţarea la un
înlocuirea obiceiurilor nedorite cu unele obicei nesănătos.
sănătoase.  Activitate în echipe: compararea valorii
 Să analizeze şi să evalueze nutritive a două produse de acelaşi fel;
informaţiile de pe etichetele alimentelor;  Analiza dietelor promovate prin diverse
 Să calculeze indicele de masă canale media;
corporală;  Activitate practică: Citirea etichetelor
 Să identifice problemele de sănătate produselor – de ce producătorii adaugă
asociate cu obezitatea şi vitamine?;
supraponderalitatea;  Analizarea diagramei Piramida Mea;
 Să analizeze cum diabeticii,  Activitate interactivă: clasificarea
vegetarienii, atleţii sau oamenii cu diverse alimentelor dintr-un meniu de prânz;
sensibilităţi îşi satisfac nevoile nutriţionale.  Activitate în echipe: „Dezvoltarea unui
meniu vegetarian pentru o zi”;
 Activitate în echipe: identificarea surselor
de alergie la alimente prin citirea etichetelor.

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
Liceul: ....................................................... Obiectul: Educație pentru sănătate și
viață activă (Alimentație sănătoasă)
Profesor: ................................................... Clasa: ....................................................
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Nr. Tema/ Nr.
Obiective Conţinuturi şi Activităţi Subiectul lecţiei
Crt. Secţiuni ore
Carbohidrați, Elevii vor putea:  Prezentare succintă a programului Educație pentru sănătate Elevii decoperă că
1 grăsimi și și viață activă (Alimentație sănătoasă. Sport.); 10 proteinele, grăsimile şi
proteine  Să numească trei categorii de  Pre-testare; carbohidraţii asigură
nutrienţi care asigură corpului energie corpului ş ică
 Discuţie dirijată: „Elementele nutritive furnizate de
energia necesară; aceasta este eliberată
alimente”;
 Să explice cum îşi obţine prin reacţiile chimice
 Activităţi interactive: „Ce activitate necesită mai multă
corpul energia din mâncare; care au loc în celule.
energie?” şi „Ce prânz alegem?”;
 Să descrie rolul jucat în
 Temă: Realizarea unui eseu despre importanţa alimentelor.
organism de carbohidraţi,
grăsimi şi proteine;  Verificarea temei;
 Să implementeze un plan  Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă
pentru înlocuirea obiceiurilor (exp.: medicul şcolii).
nedorite cu unele noi,
sănătoase.  Activităţi interactive: „Carbohidraţii furnizează energie
corpului”, „Realizarea unui afiş cu carbohidraţi”.
 Discuţie liberă pornind de la întrebarea: „Ar trebui să
evit consumul de carbohidraţi?”
 Activităţi în echipă: „Analiza etichetelor produselor
alimentare” şi „Lista alternativelor la dulciuri”.
 Temă: realizarea, în echipe, a unei ştiri pentru ziarul
şcolii, despre beneficiile dietei bogate în fibre.
 Verificarea temei;
 Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă
(exp.: medicul şcolii).

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
 Discuţie liberă pe tema consumului de grăsimi;
 Analiza şi interpretarea graficelor: „Conţinutul de grăsimi al
alimentelor”;
 Aplicație: „Mate şi sănătate”;
 Activitate interactivă: Cât de sănătoasă e mâncarea din
reclame?”
 Temă: Completarea unui jurnal alimentar cu alimentele
consumate cu conţinut ridicat din cele trei tipuri de grăsimi.
 Verificarea temei;
 Activitate interactivă: „Surse de proteine”;
 Activitate în echipe: realizarea unei proteine;
 Temă: Cercetare privind consumul de alimente şi băuturi de
la automatele din şcoală.
 Verificarea temei.
 Harta conceptuală a termenilor.
 Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă
(ex: medicul şcolii).
 Activitate interactivă: Renunţarea la un obicei nesănătos.
 Recomandare: invitaţi psihopedagogul şcolii la clasă.
Vitamine, Elevii vor putea:  Verificarea temei. Elevii descoperă că
2 minerale  Să identifice cele două  Discuţie liberă pornind de la întrebarea: „Cine beneficiază 7 vitaminele, mineralele şi
și apă categorii principale de vitamine; de pe urma credinţei oamenilor potrivit căreia suplimentele apa sunt nutrienţii care
 Să enumere şapte alimentare fac parte dintr-o dietă sănătoasă?”; nu aduc energie
minerale de care corpul are  Activitate în echipă: „Funcţiile vitaminelor”; organismului.
nevoie în cantităţi  Temă: construirea unui discurs persuasiv prin care să
semnificative; convingă un marinar să ia vitamine.

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
 Să explice de ce apa este atât  Verificarea temei; Vitaminele sunt
de importantă pentru  Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (ex: substanţe organice care
organism. medicul şcolii); ne sunt necesare în
 Activitate practică: Citirea etichetelor produselor – de ce cantităţi mici. Mineralele
producătorii adaugă vitamine?; sunt substanţe
 Activităţi interactive: Despre vitaminele liposolubile şi „Cum anorganice şi ne sunt
devin vegetarian?”; necesare, de asemenea,
 Temă: realizarea unei variante ilustrate a tabelului cu în cantităţi mici. Apa este
vitaminele hidrosolubile şi alimentele care le conţin. esenţială tuturor
proceselor fiziologice,
 Verificarea temei;
inclusiv în producerea de
 Discuţie liberă pornind de la întrebarea „Cum ştiu dacă am
energie.
nevoie de suplimente de vitamine sau minerale?”
 Discuţii libere: Despre minerale şi importanţa calciului; sodiul
şi potasiul;
 Activitate în echipe: realizarea unui afiş despre un mineral;
 Temă: scrierea unui e-mail adresat unei fete, prin care să fie
convinsă să adauge alimente bogate în calciu în dieta ei.
 Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (ex.:
medicul şcolii).
 Verificarea temei.
 Aplicaţii: Mate şi sănătate; utilizarea tabelului cu informaţii
despre minerale;
 Activităţi în echipe: cartonaşe cu minerale;
 Teme: compunerea, în echipă, a unui cântec sau a unei poezii
despre un mineral şi analiza unei reclame pentru vitamine şi/sau
minerale.

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
 Verificarea temei;
 Despre electroliţi;
 Demonstraţie: câtă apă conţin alimentele;
 Discuţie liberă pornind de la întrebarea „Poţi muri dacă bei
prea multă apă?”;
 Temă: ţineţi evidenţa cosnumului vostru zilnic de apă (din
alimente sau ca atare).
 Verificarea temei;
 Activitate interactivă: „Eu întreb, colegul răspunde”;
 Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (exp.:
medicul şcolii).
Recomandări Elevii vor putea:  Activităţi în echipe: realizarea unei broşuri cuprinzând patru Ghidul oferă informaţii
3 pentru o  Să explice cum se planifică o recomandări privind alimentaţia sănătoasă; crearea unui scenariu de 14 despre: cum să faci alegeri
alimentație dietă sănătoasă; joc de rol; inteligente privind
sănătoasă  Să prezinte pe scurt  Demonstraţie: profesorul bucătar; alimentaţia, cum să
echilibrezi alimentaţia cu
recomandările din planul  Temă: realizarea unui spot radio pentru promovarea unei recomandări
activitatea fizică şi cum să
Piramida Mea. privind alimentaţia sănătoasă.
consumi alimente cât mai
 Să prezinte trei motive pentru
 hrănitoare. Planul Piramida
care mâncăm; Verificarea temei;
Mea este folositor în
 Să analizeze şi să evalueze  Analizarea diagramei Piramida Mea;
planificarea unei alimentaţii
informaţiile de pe etichetele  Activitate interactivă: clasificarea alimentelor dintr-un meniu de prânz; echilibrate, bazată pe
alimentelor;  Activitate în perechi: gruparea alimentelor; vârstă, sex şi nivelul de
 Să explice cum ereditatea, activitate.
nivelul de activitate fizică şi alte  Discuţie liberă pe tema personalizării planului de alimentaţie;
caracteristici fizice influenţează  Activitate în echipe: realizarea unui afiş despre utilizarea corectă a
greutatea; planului Piramida Mea.
 Să calculeze indicele de masă
corporală;  Activitate interactivă: realizarea hărţi conceptuale a termenilor noi;
 Să identifice problemele  Evaluare între colegi prin cartonaşe cu termeni;
 Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (ex: medicul
şcolii, un atlet, un kinetoterapeut etc.).

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
de sănătate asociate cu  Metabolism şi rată metabolică;
obezitatea şi  Aplicaţie: calcularea ratei metabolismului bazal;
supraponderalitatea;  Aplicaţie: citirea etichetei şi alegerea alimentelor;
 Să prezinte succint strategiile  Discuţie liberă: despre alimentele „light”;
de pierdere în greutate;  Activitate în echipe: compararea a valorii nutritive a două
 Să analizeze cum diabeticii, produse de acelaşi fel;
vegetarienii, atleţii sau  Evaluarea unui produs alimentar prin citirea etichetei:
oamenii cu diverse ingrediente, porţii, valoare energetică, valoare nutritivă etc.
sensibilităţi îşi satisfac nevoile  Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (ex: un
nutriţionale. antreprenor local din industria alimentară).
 Discuţie liberă pornind de la întrebarea: „Pot face ceva pentru a
arăta ca starurile TV, deşi am o greutate normală?”
 Aplicaţii: calcularea indicelui de masă corporală; interpretarea
graficelor;
 Discuţie liberă: factorii care influenţează greutatea;
 Diferenţa dintre obezitate şi supraponderalitate;
 Activitate în echipe: „De ce se consumă azi mai multe calorii?”;
 Temă: măsurarea distanţelor parcurse cu ajutorul unui
pedometru şi realizarea unui plan de creştere a numărului de
kilometri pe săptămână.
 Verificarea temei;
 Discuţie liberă: „Care sunt factorii subponderalităţii?” şi
greutatea ideală în diferite culturi şi epoci.
 Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (ex.: un
nutriţionist).
 Analiza dietelor promovate prin diverse canale media;
 Realizarea unui afiş pentru promovarea unei activităţi fizice;
 Temă: documentare pentru dezbatere şi completarea într-un
jurnal alimentar timp de o săptămână.
 Dezbatere: „Obezitatea: o problemă a individului sau a

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org
societăţii?”;
 Temă: scrierea unui e-mail cu sfaturi pentru pierderea în
greutate, adresat unui prieten cu probleme de greutate.
 Verificarea temei;
 Activitate în echipe: „Dezvoltarea unui meniu vegetarian
pentru o zi”;
 Discuţie liberă pe tema „Vreau să devin vegetarian, dar nu
ştiu de unde să încep”;
 Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (ex: un
nutriţionist).
 Despre alergia şi intoleranţa la diverse alimente;
 Activitate în echipe: identificarea surselor de alergie la
alimente prin citirea etichetelor;
 Realizarea hărţii conceptuale a termenilor.

Recapitulare  Recapitulare finală a termenilor şi activităţilor;


4 finală şi  Concluziile elevilor şi ale profesorului privind implementarea 2
evaluare programului;
 Post – testare.

Junior Achievement România, Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România


Tel +4021-312 3194, Fax +4021-315 6043, E-mail: office@jaromania.org, Web: www.jaromania.org