Sunteți pe pagina 1din 4

1. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”, art.

21;

2. ”Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”, document (2007/C303/02),


publicat în ”Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, 14 decembrie 2007, ediția română,
pag. 7;

3. ”Carta Socială Europeană Revizuită”, art. 8, 16, 17 ;

4. ”Convenția asupra drepturilor politice ale femeii” art. 1, art. 3;

5. ”Declarația privind eliminarea discriminării față de femei”, art. 1;

6. ”Une Europe pour les femmes. Les femmes pour l`Europe”, O.P.C.E., Luxemburg, pag.
8;

7. Amr, Khaled, ”Pe urmele lui Muhammed”, editura Golden, Constanţa, 2008, pag. 12;

8. Amram, David, W., ”The Jewish law of divorce accordind to Bible and Talmud”,
Edward Stern edition, Philadelphia, pag. 125-126;

9. Armstrong, Karen, ”The Gospel According to Woman”, Elm Tree Books, London, pag.
18;

10. Astell, Mary, ”A serious proposal to ladies”, 1694, articol citat în lucrarea ”Neprețuitele
femei”, Miroiu, Mihaela, editura Polirom, Iași, 2006, pag. 17;

11. Badawi, Leila, ”Islam”, Printer Publishers edition, London, 1994, pag. 102;

12. Banciu, Angela, ”Cultură și Civilizație Europeană”, editura Lumina Lex, București,
2003, pag. 135;

13. Bolintineanu Al., Năstase, A., ”Drept internațional contemporan”, editura I.R.S.I, Regia
Autonomă ”Monitorul Oficial”, București, 1995, pag. 95;

14. Botez, Calypso, ”Problema feminismului – o stigmatizare a elementelor ei”, articol citat
de Popescu, Liliana, în lucrarea ”Condiția femeii în secolul XIX-începutul secolului
XX”, București, 2006, pag. 4;
15. Cloșcă, Ionel, Suceavă, Ioan, ”Tratat de drepturile omului”, editura Europa Nova,
București, 1995, pag. 168;

16. Constituția României revizuită în octombrie 2003, art. 16 (3), 41(4) ;

17. Coran 2:228; 4:1; 4:11; 4:7; 7:189; 30:21; 31:14; 33:35;

18. Dănișor, Dan, Claudiu, ”Drept constituțional și instituții politice. Teoria generală”,
volumul I, editura Sitech, Craiova, 2006, pag. 664;

19. Decizia Curții Constituționale nr. 25/1999;

20. Declarația Universală a drepturilor Omului, art. 1;

21. Drâmba, Ovidiu, ” Istoria Culturii și Civilizației”, volumul IV, editura Saeculum I.O și
Vestala, București, 1998, pag. 432;

22. Duțu, Petre; Drăgan, Claudiu, ”Statul națiune în contextul integrării europene”, articol
publicat în revista ”impact strategic”, nr. 2 (19), 2006, pag. 38-42;

23. Elsayyed, Sabiq ; Fiqh al Sunnah, ”Darul Fatah lile`lam ”, volumu II, Cairo, 1994, pag.
218-229;

24. Hulubei, Valeriu, ”Natura femeii”, articol publicat în revista ”Dochia”, nr. 5, 1987, pag.
66-67;

25. Jean, Victor, Louis, ”Ombres et lumières du Traité Simplifié”, articol apublicat în revista
”L`avenir de L`Europe-une perspective juridique”, Congresul Academiei de drept
european, Trier, 27-29 septembrie, 2007;

26. La Rousse, ”Dicţionar de Civilizaţie Musulmană”, editura Univers Enciclopedic,


Bucureşti 1997, pag.156;

27. Lang, Jeffery, ”Struggling to Surrender”, Amana Publications, Beltsville, MD, 1994,
pag. 167;

28. Legea nr.202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.150 din 1 martie 2007, art.7;
29. Manolescu, Radu, ”Istoria medievală universală”, editura Didactică și Pedagogică,
București, 1980, pag. 102;

30. Marius, Remus, Gherghina, ”Cadrul juridic de protecție a drepturilor omului în România
în raport cu principiul egalității de șanse”, Pitești, 2008, pag. 146;

31. Moarcaș, Claudia, Ana, ”Comunicarea și comportamentul în negocierea contractelor”,


editura Artprint, București, 2005, pag. 64;

32. Popescu, Andrei; Diaconu, Ion, ” Organizații europene și euroatlantice”, editura


Universul Juridic, București, 2009, pag. 207;

33. Raportul interimar privind legislația națională a asistenței sociale și legislația Uniunii
Europene, Birks Sinclair and Associates Ltd., martie, 1998;

34. Rădulescu, Heliade, “Curier de Ambe Sexe”, 1837, nr. 2, pag. 43–48;

35. Roosevelt, Eleanor, ”What ten million women want”, articol apărut în ”The Home
Magazine”, nr. 5, 1932;

36. Sauron, Jean-Luc, ”Comprendre le Traité de Lisbonne”, editura Gualino, Paris, 2008,
pag. 23-24;

37. Scorțeanu, Paul, ”Starea economică a femeii”, articol publicat în ”Femeia Română”, nr.
220, 1881;

38. Sherif, Abdel, Aziym, ”Femeia în Islam”, editura Taiba, Bucureşti, 2008, pag. 3;

39. Sherif, Abdel, Aziym,”Femeia în Islam”, editura Taiba, Bucureşti, 2008, pag. 27;

40. Stan, Alexandru, Rus, Remus, ”Istoria religiilor”, Institutul Biblic și de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991, pag. 287;

41. Strătilescu, Eleonora, ”Feminism”, articol publicat în ”Unirea Femeilor Române”, nr.
11, 1912;

42. Tănăsescu, Elena, Simina, ”Principiul egalității în dreptul românesc”, editura All Beck,
București, 1999, pag. 50;
43. Tomescu, Mădălina, ”Protecția și promovarea drepturilor femeilor la nivel
internațional”, București, 2007, pag. 1;

44. V. Cristian, ”Istoria Artei”, editura Corint, București, 2002, pag. 137;

45. Vasilescu, Emilian, ”Istoria religiilor”, editura Didactică și Pedagogică, București, 1991,
pag. 160;

46. Wolf, Christian, ”Jus gentium methodo scientifica petractatum”, Oxford, London, 1934;
47. Yusuf Al-Qaradawy, ”Statutul femeilor în Islam”, editura Taiba, Bucureşti, 2008, pag.
26, 37-39, 55;

48. Zlătescu, Moroianu, Irina, ”Drepturile femeii. Egalitate și parteneriat”, IRDO, București,
1997, pag. 10;

49. Zlătescu, Moroianu, Irina, ”Drepturile omului. Idealuri, realități, perspective”, colecția
Legis Virtus, editura André, București, 1993, pag. 43-45;

50. Zlătescu, Moroianu, Irina, ”Drepturile omului-un sistem în evoluție”, IRDO, București,
2008, pag. 172;

51. Zlătescu, Moroianu, Irina, ”Protecția juridică a drepturilor omului”, IRDO,


Universitatea Spiru Haret, București, 1996, pag. 115;

52. Zlătescu, Moroianu, Irina; Stoica, Ion, ”Carta socială europeană”, IRDO, București,
1999, pag. 77, 78.