Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

Încercuiţi răspunsul corect:

1. Hemoragiile arteriale pot fi recunoscute după:

a) culoarea sângelui şi presiunea de scurgere a acestuia;

b) cantitatea de sânge pierdut;

c) starea generală a pacientului.

2. Compresiunea ca metodă de hemostază provizorie se face:

a) prin compresiune la distanţă manuală sau digitală;

b) direct pe plagă prin pansament compresiv;

c)cu garoul pe traiectul vasului;

d) prin ligatura vasului.

3. In efectuarea hemostazei provizorii cu garoul, pentru eficienţa sa se respectă următoarele principii:

a) garoul se aşază pe traiectul vasului, pe un rulou de faşă;

b) garoul se aşază pe traiectul vasului, pe un rulou de faşă, se menţine maximum 2 h, desfăcându-se lent
din 20 în 20 min, pentru 1-2 min;

c) garoul se menţine 6 h, desfăcându-se din 2 în 2 h.

4. Hemostaza provizorie prin compresiune se realizează prin:

a) compresiune manuală sau digitală;

b) pansament compresiv;

c) aplicarea antipirinei pe plagă.