Sunteți pe pagina 1din 30

les 23.040.

10

~
SR EN 10255+A1
/
/
/

STANDARD ROMÂN Martie 2010

Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare


Conditii tehnice de livrare
,

Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading.


Technical delivery conditions

Tubes en acier non allie soudables et filetables. Conditions


techniques de Iivraison

I
APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 30 septembrie 2007
Standardul european EN 10255:2004+A 1:2007 are statutul unui
standard român

CORESPONDENŢĂ Acest standard este identic cu standardul european


EN 10255:2004+A1:2007

This standard is identical with the European Standard


EN 10255:2004+A 1 :2007

La presente norme est identique a la Norme Europeenne


EN 10255:2004+A1:2007

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO)


. Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010
362, Bucureşti
Director General: Tel.: +4021 3163296, Fax: +4021 316 0870
Direcţia De Standardizare: Tel. +40213101730, +40213104308, +4021312 47 44 , Fax: +40213155870
Direcţia Publicaţii - Servo VânzărilAbonamente: Tel. +4021 316 77 25, Fax + 4021317 2514, +402131294 88
Serviciul Redacţie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74
© ASRO Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentului standard În orice publicaţii şi prin orice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ASRO
Ref.: SR EN 10255+A1:200? Ediţia 1
SR EN 1 0255+A 1 :2007

Preambul national,

Acest standard reprezintă versiunea romana a textului standardului european


EN 10255:2004+A 1:2007. Standardul a fost tradus de AS R O, are acelaş i statut ca ş i versiunile oficiale
şi a fost publicat cu permisiunea CEN.

Acest standard înlocuieşte S R EN 10255:2005.

Standardul european EN 10255:2004+A 1:2007 a fost adoptat la data de 30.09.2007 prin publicarea
unei note de confirmare a adoptării. Nota de confirmare a adoptării este înlocuită de acest standard.

Corespondenţa dintre standardele europene la care se face referire ş i standardele române este
prezentată În anexa naţională.

2
SR EN 1 0255+A 1 :2007

STANDARD EUROPEAN EN 1 0255:2004+A 1

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Aprilie 2007

IGS 23.040.10 Înlocuieşte EN 10255:2004

Versiunea română

Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare

Non-Alloy steel tubes suitable Tubes en acier non a Ilie Rohre aus unlegiertem Stahl mit
for welding and threading - soudables et filetables - Eignung zum SchweiBen und
Technical delivery conditions Conditions tech niques de Gewindeschneiden - Technische
livraiso n Lieferbedingungen

Acest standard european a fost adoptat de CEN la 27 mai 2004 şi include Amendamentul 1 aprobat
de CEN la 5 Martie 2007.
; ...",

Membrii CEN sunt obligaţi să respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipulează condiţiile
În care acestui standard european i se atribuie statutul de standard naţional, fără nici o modificare.
Listele actualizate şi referinţele bibliografice referitoare la aceste standarde naţionale pot fi obţinute pe
bază de cerere către Centrul de Management CEN sau orice membru CEN.

Acest standard european există În trei versiuni oficiale (engleză, fra nceză, germană). O versiune În
oricare altă limbă, realizată prin traducere sub responsabilitatea unui membru CEN, În limba sa
naţională şi notificată Centrului de Management CEN, are acelaşi statut ca şi versiunile oficiale.

Membrii CEN sunt organisme naţionale de standardizare din: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România,
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN D E STANDARDIZARE
European Committee for Standardization
Comite Europeen de Normalisation
Europăisches Komitee fOr Normu ng

Centru l de Ma nagement: rue de Stassart 36, B -1050 Bruxel les

© 2007 GEN Toate drepturile de exploatare sub orice formă şi În orice Ref. EN 10255:2004+A 1 :2007 RO
mod sunt rezervate membrilor naţionali ai GEN

3
SR EN 1 0255+A 1 :2007

Cuprins
Pagina

Preambul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . .... . .. . . . . . . . . . . .. . . . ... . .... . ....... .. .. .... . .......... 6


1 Domeniu de aplicare . . . . .... . . . . . . . . . .... . . . . . .... . . . ... . .... . ... ... . .. . . . . . . . .. . . . .... . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . ........ . . .
. .. ....... . . . .. 7
2 Referinţe normative . . . . . . . . . ....... . . . . . . .... . . . ... ... . . . . . . .. . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . ...... . .. . . . .. .......... . . .... ..... . . 7
3 Termeni şi definiţii... . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . ...... . . . . . .. . ... . . .... . .. .. . . ... . ... . .... . ... . . . ..... . . . . .... . . . .
. .. . . . . .... . . . ..... . .. . ... .. . .8
4 Clasificare şi notare . ... . . . . ....... . . . . ... . . ... . ...... .. . . .... . .. . .... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .... . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . ... ... . . .... . . . . 8
5 Informaţii 15) obţinute de la ®)cumpărător ... . . . . . . . . . .... . . ... . .. . . . .. . . . .. . ... . . . . ... . . . . .
. . .. . . . . . . ...... . . . .... . . .. . .. . 8
5. 1 Informaţii obligatorii . . . . . . .
. .. . . . . . .... . . . .. . .. . .. . . . . . . . 8 . . .. . . ... . . . ..... . . ... . . . . . . ...... . ... ... . . ... ............ ... . . . ... . ... ... .... . .

5 .2 Opţiuni . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .... . . . . . .. . . .. 8
:
.... . . . ... . ... . ..... . ... . . ... . . . . . . . . . ..... . .. .. . .... . ... . ... . . . . . . .. . .. . . . . . ... . . ..... . ... ..

5.3 Exemple de comandă . . . .. . .. . .... " .... ....... . .. . .. ... . . .. .. . .. .. . . 9


..... . . .... .. . . . . . .. . . . . . ..... . . . .. ....... . . ........ . ... . . . . . . . . . .

5.3. 1 După diametrul exterior şi grosime . . . . . .. . . . . . . . . . . . .9 ... .. . ... .... .. ... . .. . .... . . ... . .......... ...... . .. . . . .... .. . . ... . . . . . .. . ..

5.3.2 După dimensiunea filetului şi serii . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .9 ....... . .. . ... .. . . . . .... ... . .. ....... . .. . .. .. . ...... . . .. ... . . . ... . . . ... . . ..

6 Procedeu de fabricaţie. . . ;. ........... ... . .... . .. ... .. . . . .. ..... .. . ..... ...... .... . ... .. . .. . . . . .... . . .. .. . . . . . . . ... . .. . . . ..... . ..9
. . ... .

6.1 Procedeu de elaborare a oţelului .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 9 . ...... ... . .... .. . . .. . . .. . .. . .. . . . ....... . .. . . ... . . .. . . . . .

6 .2 Procedeu de fabricaţie a ţevilor. . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . 9 ... . . ..... ... .. . . . ... ..... ... . ... . ... .......... .. . ... . . .... . . . . . . . . . . . . .. .

7 Condiţii de livrare . . . . .. . . . ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


. ... . .. . . .... . . ... .. . ... . ... . . . ... .. ... .. ... ...... . ..... ... .. ..... . . . .. . . ..

7. 1 Generalităţi . .
. . . . . ..... . .. . .. .. ...
. ........ . . . .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . 10 .. . . ........ . . . . ... .. ........... . . ... . ............... . . . . .. . .. . ... .. . .

7 .2 Alte finisări şi protecţia capetelor ţevii . . . .. .. . .. ... . . . . . . . . . . . . 10 . .. . .... . .. . . ........ ....... . . . . .. ......... . .... . . . . . ..... . . . .

7. 3 Aptitudine pentru acoperire termică de zinc . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 10 ... . .. . . . . . . .. .... .. . . . ...... . ...... . .. . ... . . . . . . .. . ..

7.4 Condiţii pentru acoperire termică de zinc . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .... .. . . .......... . .. . ..... . . ... . .............. . . . ... . . . . . .. .

8 Condiţii . . . . . . .......... . . . .
. ...... . . . . .
. . ... . . . . ... . . ... . . . 11
.... . ...... . . . . ... . . . . . ....... . ... .. . . . .... . . . . ..... . ... . .... . ... . ..... . . . . ... .. . ..

8. 1 Generalităţi . . . . ... . . ..... .. .. . .


. . .. . . . ...... . . . . .... . . . . 11
. ........ ... . . ... . . . . ... . . . .... . . ........ . . . .... . . . . ..... . ... . .. . . .. .. . . . . .. .. .. ...

8.2 Compoziţie chimică şi caracteristici mecanice . . . . .. . . . . . 11 ... . . . .... . . ... . ... . .. . ..... . ...... ........ . .. . . . .. . . . . . . .. .. ..

8.3 Aspect. . . . . ... . . .. . .


.... . ......... . . . . . . . ... . . . .. .... . . .. 1 1
. .. . .. . . ... ... . ... . ... .. . . . . .. . . ... . . . . . .. . . . . . . . ..... . . . .... .. ... . . . .... . . .. ....... .

8.4 Dimensiuni, mase şi toleranţe . . . . 11 . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . ... . .. . . .. ... . . ....... . . . .... .. ...

8.5 � Etanşeitatea la scurgere . ..


. ... . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . .. . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . ..... . . . . ...... . . ... . .... . . ... . .....

8.6 Substanţe periculoase .. . . .. ... . . . . .


. . . . . . . . . 13
. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .... . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. .. . . .. . ... . .. . . ....

8.7 Reacţia la foc . . . . . . ..... . . . . .. . .. . .. . 13


.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . .. . . . ..... . ... . ... . .... ....... . . . .. .

9 Inspecţie .. . ... . .
... .... . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 14 .. . . . . . .... . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . .... . . .. . .... . . .. . . . . . .. .. .... . . . . ..... . . .. .... ...

9.1 Tip de inspecţie .


. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . ..
.. . . . . 14
. . . ... .... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..... ..... . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . ... . . ............ . . ....

9.2 Documente de inspecţie . . . . . . ... . . . . . . .. 14 . . . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ... . ..... . ................. .

9. 3 Încercare la tracţiune . .... . . ..... ... .... . . . 14 . .. ... . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .... .. . ... . . ... . . . ........ . . . .. . . .

9.4 Î ncercare la îndoire . . . . . . . ..


. . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . .. . . 14 . . . .. . . . . . ... . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . ...... . . .. . . .. ..... . ..... . . . ..

9.5 Încercare la aplatizare . . . . . .


... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ... . . . . . . ... . . . . . . . . .... . .. . . .... . . . . .. . ..... . ....

9.6 Încercare la etanşeitate . . .


. .. . .. . . . . . . . . . . .. 15 . . . . . . . ... . . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . . . . . . .. .. ... ... . . .... . . . .. . . .. .... . . . .. . .

9.7 Verificare dimensională . . . .


. . . . . . . ...... . 15
.. . . .. . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . .. . . . . . . .. . ..... . . . . . . . .. . .. .. . ..... . ..... . ..

9.8 Examinare vizuală . . .. . . ... . . .. . . . . . .


. . ... . . . . . . . . . 15
. . . . . . . . . . . . . .... . . ... . .. . . . . . . . . .... . . .. . ... . . . ... . .. .. . . . . . . .. . . . ... . . . .. . .. . .. . ..

10 Marcare ..
. . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . ... . . . . ... . 15
. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ... . .. . . . . ...... ... . . . . ..

11 Acoperire temporară de protecţie . . . . . . 16 ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... . . .. . . . ... . .. . . . . ... . . . . . . . ...... .. . . . . ... . . ...... ............

12 15) Evaluarea conformităţii . . . . . . . ..... . . 16 . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. ... .... . ... ... . . .

12. 1 Generalităţi . .. . ...... . .... . . . . . . .


. . . . . . . . . . .... . . . 16 . .. . . . . . . . . .... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .... ........ . ...... . . .

12.2 Încercare de tip iniţială ( IT I) .. . . . .. . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . ............ .

12.2. 1 Generalităţi .... . . . . . . .. . . ... . .


. .. . . . . . . . . . . .. . . ... 16 . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . ... . ... . . .. . .. .. ..... . . ... . . . ...

12.2.2 Caracteristici . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . ... ... . . . . . . ... .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .... . .. . . . . . . 17 .

12.2. 3 Familii de produse . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . ..... .. .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ... . . . . ... .... . . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . . . . ... 17
12.2.4 Utilizarea datelor din arhivă . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . ... . . . . .. 17
12.2.5 Prevederea "considerat că satisface" şi utilizarea datelor de referinţă tabelate .. . . . ... . . .. . . ... . . . . . . 17
12.2.6 Prelevare . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... . . . . . .. . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . .. . . . . . . . .. . . . .... . . . . . . .. . . . . . . . 17
4
SR EN 1 02SS+A 1 :2007

12.3 Controlul producţiei În uzină (CFP) ...........................................................................................17


12.3.1 Generalităţi . . ....... ..... .... .. ...........
. . . . . ... ....... . .......... ...... ... .............. ................ ..... ....... ... . .17
. . . .. . . . .. . . . . .

12.3.2 Echipament................................................................................................................................18
12.3.3 Materii prime şi componente .....................................................................................................18
12.3.4 Încercările şi evaluarea produselor ......... : .................................................................................18
12.3.5 Inspecţia ....................................................................................................................................18
12.3.6 Produse neconforme .................................................................................................................18
Anexa A (informativă) Corelaţie între diametrul exterior specificat, dimensiunea filetului şi diametrul
nominal19
Anexa B (normativă) Tipuri de ţevi cu grbsimi de perete diferite, serie medie şi grea.... ... . ..... . . .. .. ..20
. .. . .

8.1 Generalităţi .. , ..............................................................................................................................20


8.2 Condiţii .... ............ . .....
.
. .... . .... ......................................................................................................
' .20 <.:

8.3 Marcare ........ ....... .. .............. . ..... . ...


. .... ... .
.. ... . .
... ... . ..... ... .... . ......... . ..
. . . ......... ... ........ . . . .. ................ 20
Anexa ZA (informativă) � Articole din acest standard european care corespund prevederilor
dispoziţiilor Directivei CE"Produse pentru construcţii" pentru aplicaţiile acoperite prin
mandatul M/131 22
........................................................................................................ ...............................

ZA.1 Domeniu de aplicare şi caracteristici relevante . .. ........ . ..... . .......... . .................................. . ........ .22
ZA.2 Procedură pentru atestarea conformităţii ţevilor ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .
.. ......... . . 23 "
ZA.3 Marcaj CE şi etichetare .... . ....... ... ..... . . .. . . ..
. .. . .. ... . . . . . .
.. ....... . .......... . . . . ............ .. ....... . .... . ............... 25

5
SR EN 1 0255+A 1 :2007

Preambul

Acest document (EN 10255:2004+A1 :2007) a fost elaborat de Comitetul Tehnic ECISS/TC 29, "Ţevi
de oţel şi racorduri pentru ţevi de oţel", al cărui secretariat este deţinut de UNI.

Acest document trebuie să primească statutul de standard naţional, fie prin publicarea unui text
identic, fie prin ratificare până cel târziu În octombrie 2007, şi standardele naţionale În contradicţie
trebuie anulate până cel târziu În octombrie 2007.

Acest document include amendamentul 1, aprobat de CEN la 05.03.2007.

Acest document Înlocuieşte EN 10255:2004.

Începutul şi sfârşitul textului introdus sau modificat de amendament este indicat În text prin
simbolurile l5) ®1

Acest document a fost elaborat sub mandatul acordat CEN de către Comisia Europeană şi Asociaţia
Europeană a Liberului Schimb, şi susţine cerinţele esenţiale ale Directivei UE 89/106/EEC.

Pentru relaţia cu Directiva(le) UE, a se vedea anexa informativă ZA, care face parte integrantă din
acest document.

Acest standard european a fost obtinut. cu modificări, din ISO 65 "Carbon steel tube suitable for
screwing in accordance with ISO 7/1".

În conformitate cu Regulamentul Intern CEN/CENELEC organismele naţionale de standardizare ale


următoarelor ţări sunt obligate să aplice acest standard european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România,
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria.

6
SR EN 1 0255+A 1 :2007

1 Domeniu de aplicare

Acest standard stabileşte condiţi ile pentru ţevi rotunde de oţel nealiat adecvate pentru sudare şi
fileta re şi furnizează u n n u măr de opţiun i referitoare la fin isarea capetelor ţevilor şi la acoperiri le lor.
Acest document se apl ică ţevilor cu diametrul exterior specificat cu pri ns Între 10,2 m m şi 165,1 mm
(dimensiunea fi letu l u i cuprinsă Între 1/8 şi 6), grupate În două seri i, medie şi g rea, şi trei tipuri de
grosi m i specificate.

NOTĂ Ţevile fabricate conform acestui document pot fi utilizate pentru transportul fluidelor, cât şi pentru alte
-

aplicaţii.

2 Referinte normative
,

Următoarele documente de referi nţă sunt i n dispensabile pentru aplicarea acestui document. Pentru
referinţele d atate se aplică doar ediţia citată. Pentru referinţele nedatate se apl ică ultima ediţie a
doc u mentu l u i de referi nţă (incluzând oricare eventual a mendament) ..
'-___ ;

Cerinţele a cestui sta ndard prevalează atunci când diferă de cele fig u rând În standardele şi
documentele enumerate mai jos:

E N 10002-1, Metallic materials: Tensile testing- Part 1: Method of test at ambient temperatureN1)

E N 10020, Definition and classification of grades of steel

E N 10021, � General technical delivery for steel products ®1

E N 10027-1, Designation systems forsteel-15) Part 1: Steel names ®1

E N 10027-2, Designation systems for steels- Part 2: Numerical system

E N 10204, MelalJic products- Types of inspection documents

.15) text anulat ®l

E N 10240, Internal and/or external protective coatings for steel tubes - Specification for hot dip
galvanized coatings applied in automatic plants

E N 10241, Steel threaded pipe fittings

E N 10242, Threaded pipe fittings in malleable cast iron

E N 10246-1, Non destructive testing of steel tubes - Part 1: Automatic electromagnetic testing of
seamless and welded (except submerged arc welded) ferromagnetic steel tubes for verification of
hzdraulic leak-tightness

EN 10226-1, Pipe threads vvhere pressure-tightjoints are made on the threads - Part 1: Taper external
threads and paral/el internal threads - Dimensions, tolerances and designation

15) EN 10226-2 ®l, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads - Part 2: Taper
external threads and taper internal threads- Dimensions, tolerances and designation

EN 10266:2003, Steel tubes, fittings and structural hol/ow sections - Symbols and definitions of terms
for use in product standards

E N ISO 1461, Hot dip galvanized coatings an fabricated iron and steel artic/es - Specificatians and
test methods (ISO 1461:1999)

N1)
NorĂ NAŢIONAL Ă - A n u lat şi înlocuit cu EN ISO 6892-1 :2009.
7
SR EN 10255+A1:2007

EN ISO 2566-1, Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low alloy steels (ISO
2566-1:1984)

� EN ISO 8491, Metallic materials - Tube (in full section) - 8end test (lSO 8491: 1998)

EN I S O 8492, Metallic materials - Tube - Flattening test (ISO 8492:1998)

EN I S O 9001, Qua/ity management systems - Requirements (ISO 9001:2000) ®J

3 Termeni şi definitii ,

Pentru scopul acestui standard, se aplică termenii şi defi niţiile prezentate În EN 10020:2000,
EN 10021: 1993 şi EN 10266:2003 precum şi u rmătoa rele definiţii:

3.1
Serii şi tipuri
Den u mire folosită În legătu ră cu diametrul, pentru a defini grosimea şi masa pe u n itate de lungime a
ţevii

3.2
Ţeavă neprotejată
Ţeavă a cărei s u prafaţă este În stare brut de fabricaţie, fără acoperire ulterioară

4 Clasificare şi notare
Oţelul specificat În acest d ocument este clasificat ca oţel de calitate nealiat conform EN 10020.

Simbolizarea alfanumerică S195T este atribuită conform EN 10027-1.

Simbolizarea n u merică 1.0026 este atri buită conform EN 10027-2.

5 Informaţii � obţinute de la �cumpărător


5.1 Informaţii obligatorii

Următoarele informaţii trebuie � obţinute de · Ia ®J cumpărător În momentul cererii de ofertă şi al


comenzii:

a) Cantitate (masă sau lungime totală sau număr de ţevi);

b) Procedeu de fa b ricaţie a ţevilor, fără sudare sau prin sudare (S ori W);

c) Denumire "ţeavă";

d) Indicativ standard (EN 10255);

e) Diametrul exterior s pecificat (D) În milimetri sau dimensiunea filetului (R) (a se vedea ta belul 2
sau anexa B);

f) Grosi m e d e perete (T) În milimetri sau serie (M sau H) (a se vedea tabelul 2) sa u tip (L sau Li
sau L 2) (a se vedea anexa B).

5.2 Opţiuni

În acest standard sunt specificate u n n umăr de opţi u n i, prezentate mai jos. În cazul În care, În
momentul cereri i d e ofertă şi al comenzii, cumpărătorul nu ind ică nici una din aceste opţiuni, ţevile
trebui e livrate conform specificaţiei teh n ice de bază (a se vedea 5.1).
8
S R EN 1 02SS+A 1 :2007

1) Capete fi letate ( a se vedea 7.2);

2) Ţevi cu racord filetat (a se vedea 7. 2);

3) Ti p de racord care trebuie specificat (a se vedea 7.2);

4) Capete În ch ise pen tru a preveni i ntrarea de materii străi ne (a se vedea 7. 2);

5) Fil et vopsi t sau protecţia fil etului ( a se vedea 7.2);

6) Adecvat p en tru acoperi re termică de zinc, conform EN ISO 1 46 1 , sau EN 1 0240,


clasă de cal ita te a a coperirii a lta decât A1 (a se vedea 7.3);
7) Adecvat pen tru a coperire termi că de zinc, conform EN 1 0240, clasa de cal i tate a
acoperirii A. 1 (a se vedea 7. 3);

8) Acoperire termică de zi nc, conform EN ISO 1 46 1 (a se vedea 7.4) ;

9) Acoperire term ică de zinc, conform EN 1 0240, cu specificarea clasei de cal i tate a
a coperiri i (a se vedea 7. 4);
1 0) Lungime de l ivrare (a se vedea 8.4. 1 0); .... r.

11) Document de inspecţie tip 2.2 (a se vedea 9.2);

1 2) Acoperire de protecţie temporară (a se vedea a rticolul 1 1 ),

5.3 Exemple de comandă

5 .3.1 D u pă diametr u l exterior şi grosime

EXEMP LU - Pentru a comanda 6000 m ţeavă fără sudură, conform EN 1 0255, cu diametrul exterior
de 26, 9 mm şi g rosime de perete de 2, 6 mm, cu acoperire termică de zinc conform EN 1 0240 -
calitatea a coperirii A. 1 , fi letate.
v:

6000 m - ţevi S - 26,9 x 2,6 - EN 1 0255 - Opţi u n i 1 şi 9: A . 1 .

5 .3.2 D u pă dimensiu n ea fi letu l u i şi serii

EXEMPLU: P en tru a comanda 80 tone de ţeavă sudată conform EN 10255, cu fil et dimen siune 2,
serie medie, l un gime de fabricaţie de 6,4 m , cu capac sau dop fixat l a capete.

8 0 t - ţevi W - 2 - M - EN 1 0255 - Opţi u n i 4 şi 1 0: 6,4 m.

6 Procedeu de fabricatie ,

6.1 Procedeu de elaborare a otelului ,

Procedeul de elaborare a oţelului este la al egerea producătorul ui. Oţelul trebuie să fie complet calmat.

6.2 Procedeu de fabricatie a tevilor


, ,

Ţevi l e trebu i e fabri cate pri ntr-un procedeu fără sudare (S) sau prin sudare l ongitudi n al ă ( W), aşa cum
se specifi că (a se vedea 5. 1 b).

Ţevil e formate la rece de tip L trebui e tratate term i c ( a se vedea 8. 2). Alte seri i şi tipuri de ţevi pot fi
. tratate termic l a alegerea producătorul ui.

9
SR EN 1 0255+A 1 :2007

Ţevile nu trebuie să includă sudurile utilizate pentru îmbinarea lungimilor de bandă, Înainte de
formarea ţevilor.

7 Conditii de livrare
,

7.1 Generalităti,

Doar dacă nu se specifică altfel (a se vedea de la 7.2 până la 7.4) ţevile se livrează neprotejate cu
capete netede. Capetele ţevii trebuie tăiate perpendicular faţă de axa ţevii şi trebuie să fie lipsite de
bavuri excesive.

7.2 Alte finisări şi protecţia capetelor ţevii

Alte tipuri de finisări ale capetelor pot fi obţinute selectând din Ut mătoareie opţiuni:

Opţiunea 1: Capetele ţevilor se livrează· cu filet exterior conic conform EN 10226-1 sau
EN 10226-2.

Opţiunea 2: Fiecare ţeavă se livrează echipată cu un racord filetat. Racordul filetat trebuie să fie
conform EN 10241 sau EN 10242 şi în afară de cazul când opţiunea 3 este cerută,
alegerea standardului şi a racordului rămâne la opţiunea producătorului. Cumpărătorul
trebuie informat despre standardul şi tipul de racord livrat.

Opţiunea 3: Cumpărătorul specifică standardul şi tipul de racord care se livrează, conform


opţiunii 2.

-
NorĂ Cumpărătorul care solicită ţevi filetate şi livrate cu un racord trebuie să specifice fie opţiunile 1 şi 2 fie
opţiunile 1 şi 3.

o protecţie pentru prevenirea intrării de materii străine, a distrugerilor sau a oxidării filetului poate fi
obţinută alegând una din opţiunile următoare:

Opţiunea 4: Un capac sau un dop, fixate la fiecare din capete, pentru a preveni intrarea de materii
străine.: tipul de protecţie este la alegerea producătorului.

Opţiunea 5: Ţeava se livrează cu filetul vopsit sau cu o protecţie a filetului. Tipul protecţiei este la
alegerea producătorului.

7.3 Aptitudine pentru acoperire termică de zinc

Opţiunea 6: Ţevile trebuie să fie apte pentru acoperire termică de zinc conform EN ISO 1461 sau
conform EN 10240 calitate a acoperirii A.2, A.3, 8.1, 8.2 sau 8.3.

Opţiunea 7: Ţevile trebuie să fie apte pentru acoperire termică de zinc conform EN 10240 calitatea
acoperirii A. 1 (a se vedea 8.4.9) .

. 7.4 Condiţii pentru acoperire termică de zinc

Opţiunea 8: Ţevile se livrează cu acoperire termică de zinc conform EN ISO 1461.

Opţiunea 9: Ţevile se livrează cu acoperire termică conform EN 10240; calitatea acoperirii se


specifică de cumpărător la momentul cererii de ofertă şi al comenzii.

10
SR EN 1 0255+A1 :2007

8 Conditii ,

8.1 Generalităti ,

Ţevile trebuie inspectate În conformitate cu a rtico l u l 9 şi trebuie să corespu ndă con d iţiilor din acest
document.
În completa rea condiţiilor d i n acest document se a p l ică condiţiile generale de livrare specificate În
E N 10021.

8.2 Compoziţie chimică şi caracteristici mecanice

8.2.1 Compoziţia chimică şi ca racteristicile mecanice trebuie să corespundă condiţiilor din ta bel ul 1.

Tabelul 1 - Compoziţie chimică ( pe oţel lichid) şi caracteristici mecanice

Caracteristici mecanice
Compoziţie chimică
Marcă de oţel limită de Alungire
% Rezistenţă
curgere
la tracţiune
superioară

C Mn P S ReHmin. Rm Amin.
Simbolizare Simbolizare
alfanumerică numerică
max max max max (MPa) (MPa) %

S 195T 1.0026 0,20 1,40 0,035 0,030 195 320 . . . 520 20

NOTĂ - Oţelul specificat n Î acest document este sudabil, totuşi când ţevile produse conform acestui document
sunt sudate ulterior, se ţine seama de faptul că comportamentul oţelului n Î timpul şi după sudare depinde nu
numai de marcade oţel, cât şide condiţiile de pregătire şi de execuţie a sud urii.

8.2.2 Ţevile trebuie să fie apte pentru îndoire la rece şi fi letare.

NOTĂ - Când ţevile produse conform acestui document sunt n


Î doite, se recomandăutilizarea corectă a unui utilaj
potrivit.

8.3 Aspect

8.3.1 Ţevi le trebuie să fie l i psite d e defecte pe suprafaţa exterioară şi i nterioa ră care pot fi detectate
prin examinare vizuală.

8.3.2 Fi nisarea suprafeţei i nterioare şi exterioa re a ţevilor este caracteristică procedeu l u i de


fabricaţie, şi unde este aplicabil, tratamentu l u i termic uti l izat. Fin isarea şi sta rea suprafeţei trebuie să
fie astfel încât orice im perfecţiune a s u p rafeţei sau semne necesitând reparaţii să poată fi identificate.

8.3.3 E ste p e rmisă remedierea i m perfecţiu nilor de suprafaţă, n umai prin polizare sa u prelucrare
meca n ică, cu condiţia ca după remed iere g rosimea ţevii in zona remed iată sa nu fie mai mică decât
g rosimea peretelu i m i n imă s pecificată. Toate zonele remediate trebuie netezite la contu rul ţevii.

8.3.4 I m perfecţiunile de suprafaţă ca re conduc la g rosimi sub grosimea peretelui min i mă specificată
trebuie considerate defecte şi ţevile care conţi n aceste defecte trebuie considerate neconforme cu
acest sta ndard.

8.4 Dimensiuni, mase şi toleranţe

8.4.1 Dia metru l exterior s pecificat (O), g rosi mea peretelui (T) şi masa pe un itatea d e l u ngime pentru
ţevi de serie medie şi g rea s u nt prezentate în ta bel ul 2.

11
S R EN 1 0255+A 1 :2007

Ta be l u l 2 - Dime n s i u n i, toleranţe la diametru şi masa pe u n itate d e lungime

Diametru
Dimensiune Diametrul
exterior H M
fileta exterior
specificata
Serie grea Serie medie
Grosime Masă pe unitate de Masă pe unitate de
Grosime
D R max. min. de lungime a ţevii lungime a ţevii
de perete
perete neprotejate neprotejate
Capăt Capăt
T Filetat T Filetat
neted neted
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg/m) (kg/m) (mm) (kg/m) (kg/m)
1 0,2 1 /8 1 0,6 9,8 2,6 0,487 0,490 2,0 0,404 0,407
1 3,5 1 /4 1 4,0 1 3,2 2,9 0,765 0,769 2,3 0,64 1 0,645
1 7,2 3/8 1 7,5 1 6,7 2,9 1 ,02 1 ,03 2,3 0,839 0,845
2 1 ,3 1 /2 2 1 ,8 2 1 ,0 3,2 1 ,44 1 ,45 2,6 1,2 1 1 ,22
26,9 3/4 27,3 26,5 3,2 1 ,87 1 ,88 2,6 1,56 1 ,57
33,7 1 34,2 33,3 4,0 2,93 2,95 3,2 2,4 1 2,43
42,4 1 1 /4 42,9 42,0 4,0 3,79 3,82 3,2 3,10 3,13
48,3 1 1 /2 48,8 47,9 4,0 4,37 4,41 3,2 3,56 3,60
60,3 2 60,8 59,7 4,5 6,1 9 6,26 3,6 5,03 5,10
76,1 2 1 /2 76,6 75,3 4,5 7,93 8,05 3,6 6;42 6,54
88,9 3 89,5 88,0 5,0 1 0,3 1 0,5 4,0 8,36 8,53
1 1 4,3 4 1 1 5,0 1 1 3, 1 5,4 1 4,5 1 4,8 4,5 1 2,2 1 2,5
1 39,7 5 1 40,8 138,5 5,4 1 7,9 1 8,4 5,0 1 6,6 1 7,1
1 65, 1 6 1 66,5 1 63,9 5,4 2 1 ,3 2 1 ,9 5,0 1 9,8 20,4

a Pentru relaţia între diametrul exterior specificat (D), dimensiunea filetului (R) şi diametrul nominal (DN), a se
vedea anexa A .
T= grosimea peretelui specificată.

8.4.2 Diametrul exterior specificat (O), grosimea peretelui (D şi masa pe unitatea de lungime pentru
ţevi de tip L, Li şi L2 sunt prezentate În tabelele B. 1, B. 2 şi respectiv B. 3.

8.4.3 Toleranţa la ovalitate este inclusă În toleranţa la diametru.

8.4.4 Pentru ţevile sudate, toleranţa la grosime este:

-± 10% pentru seriile M şi H şi tip L;

- - 8% cu toleranţa În plus limitată de toleranţa la masă, pentru tipurile L 1 şi L2.

8.4.5 Toleranţa la masă a ţevilor sudate este:

-± 7,5% la legături de 10 tone şi mai mari, pentru seriile M şi H şi tipul L;

- + 10% - 8% la ţevi individuale, pentru tipurile L 1 şi L2.

8.4.6 Toleranţa la grosime de perete pentru ţevile fără sudură este ± 12,5%. Toleranţa maximă nu
se aplică dacă masa unei legături nu depăşeşte cu mai mult de + 7, 5% masa teoretică, calculată din
masa nominală pe unitatea de lungime (a se vedea tabelele 2, B1, B2 sau B3 , după caz).

12
SR EN 1 0255+A 1 :2007

8.4.7 Sudura exterioară a ţevilor sudate electric trebuie polizată până la obţinerea unei suprafeţe
aproximativ plană.

8.4.8 Înălţimea sudurii interioare a ţevilor sudate nu trebuie să depăşească 60% din grosimea
peretelui specificată (T).

8.4.9 Atunci când se specifică că ţevile sudate sunt apte pentru acoperire termică de zinc conform
EN 10240 calitatea acoperirii A.i (opţiunea 7) sau pentru acoperire termică de zinc conform EN 10240
�alitatea A.i (opţiunea 9), sudura la interior nu trebuie să prezinte colţuri ascuţite sau porozităţi.
Inălţimea sudurii interioare nu trebuie să depăşească 0,3 mm + 0,05 T şi profilul sudurii la interior
trebuie aliniat la conturul ţevii.

8.4.10 Doar dacă nu se specifică opţiunea 10, ţevile se livrează În lungimi de fabricaţie pentru fiecare
articol comandat, de 6 m sau 6,4 m, la alegerea producătorului.

Opţiunea 10: Ţevile se livrează În lungimi de fabricaţie de 6 m sau 6,4 m sau conform altor lungimi
prezentate În tabelul 3, aşa cum se specifică de către cumpărător În momentul cererii
de ofertă şi al comenzii.

Tabe l u l 3 - Tip l u ngime şi tolera n ţă

Lungime (L) Toleranţă


Tip lungime
(m) Sudate Fără sudură
+150
De fabricaţie 6 sau 6,4 -50 mm ±500 mm

4:sL:S16 Maximum 10% din ţevile livrate pot fi de lungime mai


Aproximativă cu un interval de 2 m pe mică decât lungimea minimă comandată, dar nu mai
articol comandat puţin de 75% din lungimea minimă a intervalului

+10
L:S6 o mm

+15
Fixă 6<L:s12 o mm

+prin acord
L> 12
O

8.4.11 Pentru ţevile cu un diametru exterior specificat egal sau mai mare de 33,7 mm, abaterea la
rectilinitate pe toată lungimea L a ţevii, unde L este lungimea de livrare a producătorului, nu trebuie să
depăşească 0,002L.

NOTĂ - Nu este posibil să se precizeze o condiţie de rectilinitate pentru acest produs cu D mai mic de 33,7 mm
datorită Încovoierii În timpul prelucrării şi manipulării ulterioare; totuşi el trebuie să fie destul de drept.

8.5 (5) Etanşeitatea la scurgere

Toate ţevile trebuie etanşate la scurgere. Etanşeitatea la scurgere trebuie demonstrată prin Încercare
hidrostatică sau prin Încercare electromagnetică conform 9.6.

8.6 Substanţe periculoase

Ţevile, produse conform acestui standard european, nu trebuie să elimine nicio substanţă periculoasă
În exces faţă de limitele maxim admise specificate În standardele europene relevante pentru material
sau permise În reglementările naţionale ale statelor membre destinatare.

8.7 Reacţia la foc

Conform Deciziei Comisiei 96/303/CEE din 4 octombrie 1996 amendată prin Decizia Consiliului din 28
septembrie 2000, materialul este de clasă Ai şi prin urmare nu necesită Încercarea la foc. (g

13
S R E N 1 0255+A 1 :2007

9 Inspecţie
9.1 Tip de inspecţie

Conformitatea condiţiilor din comandă trebuie verificate prin inspecţie şi încercări nespecifice conform
E N 1 0021 .

9.2 Documente de inspecţie

Doar dacă nu se specifică opţiunea 1 1 , ţevile se livrează cu un document de inspecţie tip 2.1 , conform
EN 1 0204.

Opţiunea 11: Ţevile trebuie livrate cu un document de inspecţie tip 2.2, conform EN 10204.

9.3 încercare la tractiune


,

Încercarea la tracţiune trebuie efectuată pe ţevi neprotejate conform E N 1 0002- 1 şi trebuie


determinate următoarele caracteristici :-

- rezistenţa la tracţiune (Rm),

- limita de curgere superioară (ReH) sau,

- dacă nu există un fenomen de curgere, se determină fie limita de curgere convenţională la


0, 2 % (Rp 0,2) , fie limita de alungire (extensie) totală (convenţională) la 0,5% (Rt 0,5),

- alungirea procentuală după rupere (A) cu o lungime între repere Lo = 5, 65 Fa,


- dacă se foloseşte o epruvetă de încercare neproporţională, valoarea alungirii procentuale
obţinută trebuie convertită în valoarea alungirii corespunzătoare pentru lungimea între repere
Lo = 5,65 Fa folosind tabelele de transformare din E N (SO 2565- 1 .
În caz de litigiu, trebuie utilizate Rt 0,5ca limită de curgere convenţională şi lungimea între repere
1'0 = 5,65 Fa pentru alungire.

9.4 Încercare la Îndoire

Încercarea la îndoire se execută pe ţevi neprotejate cu diametrul exterior specificat (O) între 1 7,2 mm
şi 60,3 mm inclusiv şi conform 15) E N I SO 849 1 (5), până la un unghi de 90°.

Canelura dispozitivului de îndoire are o lăţime care se potriveşte exact cu diametrul ţevii şi o adâncime
nu mai mică de 0,50. Raza la baza canelurii trebuie să corespundă valorilor din tabelul 4.

Ţevile sudate trebuie îndoite cu sudura poziţionată la exteriorul curburii.

Ţevile nu trebuie să prezinte fisuri vizibile fără dispozitiv de mărire.

Tabe l ul 4 - Diametr u l exterior specificat (D) şi raza de îndoire coresp u nzătoare

Dimensiuni În mm
o 1 7,2 2 1 ,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3
Raza de
50 65 85 1 00 1 50 1 70 220
Îndoire

14
SR EN 1 0255+A 1 :2001

9.5 Încercare la aplatizare

încercarea la aplatizare se aplică ţevilor neprotejate cu diametrul exterior specificat (O) mai mare de
60,3 mm şi se realizează conform (5) EN ISO 8492 <&).

Ţevile sudate trebuie aplatizate cu sudura amplasată alternativ la 0°, sau la 90° (ora 12 sau ora 3) faţă
de direcţia de aplatizare.

Tronsonul de ţeavă trebuie aplatizat într-o presă până când distanţa dintre plăci, măsurată sub
sarcină, atinge 75 % din diametrul exterior iniţial al ţevii. Ţeava nu trebuie să prezinte fisuri sau
defecte vizibile fără dispozitiv de mărire.

Nicio fisură sau defect vizibil fără dispozitiv de mărire nu trebuie să se producă În metal În locuri altele
decât sudura, până când distanţa' dintre plăci, măsurată sub sarcină, atinge 60 % din diametrul
exterior iniţial.

o fisurare uşoară a marginilor nu trebuie considerată cauză de respingere.

9.6 Încercare la etanşeitate

Fiecare ţeavă trebuie supusă unei Încercări la etanşeitate ( Înainte de filetare, dacă este cazul).

La alegerea producătorului, Încercarea poate fi sau o Încercare hidrostatică la minimum 50 bar timp
de cel puţin 5 s, (5) fără scurgeri evidente <&), sau o Încercare electromagnetică conform
EN 10246-1.
,-" �.

9.7 Verificare dimensională

(5) Dimensiunile ţevii trebuie verificate, pentru a se asigura conformitatea cu 8.4, cu echipamente
calibrate pentru a oferi o acurateţe care asigură conformitatea cu cerinţele acestui standard
european <&).

9.8 Examinare vizuală

Ţevile trebuie examinate vizual pentru a se asigura conformitatea cu 8.3.

10 Marcare

10.1 Ţevile trebuie marcate prin metode corespunzătoare şi durabile, cu cel puţin:

- marca producătorului;
- simbolul pentru serie (H sau M) (a se vedea tabelul 2) sau tip (L, L 1 şi L2) (a se vedea anexa B);
- simbolul S (fără sudare) sau W (prin sudare), pentru a indica procedeul de fabricaţie a ţevii;

Marcarea se aplică cel puţin o dată, ia distanţa de cel mult 1 m de unul din capetele fiecărei ţevi.

La alegerea producătorului, se poate Înlocui marcarea pentru tip sau serie cu un cod color, după cum
urmează:

- Serie grea: roşu

- Serie medie: albastru

- Tipuri: a se vedea anexa B.

Benzile codului trebuie să fie cu lăţime de aproximativ 50 mm.

10.2 Fiecare legătură trebuie să aibă ataşată o etichetă care să conţină minimum următoarele
informaţii:

15
SR EN 1 0255+A 1 :2007

- numele sau marca producătorului;

- n u mărul acestui standard: EN 10255;

- simbolul S (fără sudare) sau W(pri n sudare), pentru a ind ica p rocedeul de fabricaţie a ţevii;

- O (d ia metrul exterior specificat) sau R (dimensiunea filetu l u i );

- seria, tipul sau g rosi mea s pecificată a peretelui.

11 Acoperire temporară de protecţie


Dacă nu se specifică opţiunea 12, ţevile se l ivrează neacoperite.

Opţiunea 1 2: Ţevile trebuie livrate cu o acoperire temporară de protecţie.

12 � Evaluarea conformitătii ,

1 2.1 Generalităti ,

Conformitatea ţevilor cu acest sta n d a rd european trebuie demonstrată prin:

- Încercare de tip iniţială (ITI);

- controlul producţiei în uzi n ă (CFP).

1 2.2 Încercare de tip iniţială (ITI>

1 2.2.1 Generalităţi

ITI este u n set com plet d e Încercări sau alte proceduri descrise În specificatiile tehnice, d eterm inând
performanţa eşantioanelor reprezentative de produs din ţevile d i n oţel. Încerca rea de tip iniţială trebuie
realizată pentru a arăta conformitatea cu acest document la prima utilizare a acestuia, pentru ţevi din
oţel pentru sudare sau fi letare puse pe piaţă şi:

- la începutul prod u cţiei u nei ţevi de oţel, nouă sau modificată;

- la începutu l unei metode de prod ucţie, nouă sau modificată.

Încercarea trebuie realizată pe cel mai mare şi mai g ros prod us şi pe cel mai mic şi mai subtire prod us
real izat de fiecare proces. Încercările trebuie real izate conform cu 9. 3, 9.6 şi 9.7 d i n a ce ;t standard
european.

În cazul încercă rii de tip pe ţevi de oţel, pentru care a fost d eja rea l izată Încerca rea de tip iniţială
conform cu acest sta nda rd e u ropean, Încercarea de tip se poate red uce:

- dacă a fost stabilit că caracteristicile de performanţă comparate cu ţevile d e oţel deja


Încercate nu au fost afectate sau;

- dacă datele din arhivă s u nt disponibile (a se vedea 12.2.4).

Rezultate le încercărilor de tip trebuie înregistrate şi păstrate pentru cel puţin 5 a n i.

16
SR EN 1 0255+A 1 :200?

12.2.2 Caracteristici

Toate ca racteristicile d i n articolul 8, pentru care prod ucătoru l a afirmat o valoare, trebuie supuse la ITI
prin Încercă ri şi/sau calcule şi/sau valori clasificate conform cu paragrafele relevante ale artico l u l u i 8,
cu excepţia 'Elimina rea s ubstanţelor periculoase'. Aceasta poate fi eva luată ind i rect prin controla rea
conţi n utul u i de substanţe de interes, cu condiţia ca prod ucătorul să poată demonstra conţin utul sau
l i psa d e s ubstanţă(e) identificate şi că procesu l de fabricare nu d uce l a creşterea nivel u l u i
oricărei(oricăror) s ubstanţe sta bilite.

12.2.3 Familii de produse

Pentru Încercare (incl usiv Încercarea CFP), ţevile de oţel se pot grupa În familii, u nde se consideră că
rezultatel e Încercări i unei caracteristici pentru oricare produs s u nt com u n e pentru toate ţevile d in acea
fam ilie.

12.2.4 Utilizarea datelor din arhivă

Se iau În considera re Încercări le efectuate a nterior asupra a ce l u i aşi tip de ţevi de oţel, conform
cerinţelor acestui docu ment (aceleaşi caracteristici, metodă de Încercare, metodă de preleva re a
probelor, sistem d e atestare a conformităţii etc.).

12.2.5 Prevederea "considerat c ă satisface" ş i utilizarea datelor d e referinţă tabelate

Î n cazurile În care con formitatea cu acest document se bazează pe prevederea "considerat că


satisface" sau pe date tabelate, Încercăril e de tip trebuie să se limiteze la verificarea posibilităţii ca
ţeava de oţel să îndepl inească cerinţele, pentru a folosi acele valori, clase sau nivele, cu excepţia
cazul u i În care sunt cerute valori, clase sau n ivele mai bune.

12.2.6 Prelevare

ITI trebuie rea l izată pe epruvete d in ţevi de oţel conform tabe l u l u i 5. Frecvenţa încercării sau
determinării trebu i e să fie conform a rtico l u l u i 9, 12.2.1 şi 12.3.1.

Tabelul 5 - Caracteristici şi criterii de conformitate pentru Încercările de tip iniţial


ale ţevilor şi racordurilor

Caracteristică Paragraf cu cerinţe Metoda de Criteriu de conformitate


Încercare/determinare

limită de curgere 8.2.1 şi tabelul 1 9.3 Valoare limită

Toleranţe la dimensiuni 8.4 9.7 Conform

Etanşeitate: lichid 8.5 9.6 Conform

12.3 Controlul producţiei În uzină (CFP)

12.3.1 Generalităţ i

Pro d ucătorul stabi l eşte docu mentaţia şi menţi ne u n sistem CFP pentru a se asig u ra că produsele
plasate pe piaţă s u nt conform caracteristicilor de performanţă specificate. Sistemu l CFP trebuie să
conţină proceduri, inspecţi i periodi ce şi încercă ri şi/sa u determinări, iar rezultatele trebu ie util izate
pentru a controla materia primă şi alte materiale sau componente i ntrate, echipamentul, procesul de
producţie şi produsul.

Un s i stem CFP Î n conform itate c u ceri nţele E N I S O 9001 şi adaptat pentru a răspunde cerinţelor
acestui standard e u ropean trebu i e considerat că satisface ceri nţele de mai sus.

Rez u ltatele inspectării, încercări lor sau determinărilor care necesită o acţi une trebuie înregistrate, la
fel ca orice altă acţi u n e efectuată. Acţi u n i l e întreprinse când valori l e sau criteri ile de control nu sunt
17
SR EN 1 02SS+A 1 :2007

respectate trebuie înreg istrate şi păstrate pe o perioadă de timp specificată în proced u rile C FP ale
prod ucătoru lui.

1 2.3.2 Echipament

Încercare - Toate ech i pamentele de câ ntă ri re, măsurare şi încercare trebuie cal ibrate şi i nspectate
reg ulat, conform procedu rilor documentate, frecvenţelor şi criteriilor docu mentate.

Fabricare - Toate ech ipamentele utilizate În procesul de fa bricare trebu ie inspectate reg u l at şi
întreţi nute pentru a se asig u ra că util izarea, uzura sa u defectarea acestora nu împie dică procesu l de
fabricaţie. Inspecţii le şi întreţinerea trebuie rea l izate şi înreg istrate conform proced u ri lor scrise ale
prod ucătorul u i şi Înreg istrările trebui e păstrate pe o perioada de timp specificată în proced urile CFP
ale p roducătorul u i.

1 2.3.3 Materii prime şi componente

S pecificaţiile tuturor materii lor prime şi componentelor intrate trebui e documentate ca şi schema de
i n spectare pentru a se asigura conformitatea lor.

1 2.3.4 Î ncercările şi evaluarea produselor

Prod ucătorul trebuie să stabi lească procedu rile pentru a demonstra că val ori le indicate ale tuturor
caracteristicilor de performanţă declarate s u n t menţi nute de-a l u n g u l perioadei de prod ucţiei şi
rezu ltatele sunt în reg istrate ca parte a sistem u l u i de control al prod ucţie. Aceste Înregistră ri trebuie
păstrate pe o perioadă de ti mp speci ficată în proced u rile CFP ale produ cătorului şi trebu i e s ă conţină
cel puţin u rmătoarele elemente:

i dentificarea prod u su l u i s u pus încercării;

datele prelevă rii;

metodele de Încercare util izate;

rezu ltatele încercării şi ins peG�iei;

datele încercărilor;

identificarea a utorităţii responsabile în cad ru l fabricii.

1 2.3.5 Inspecţia

Inspecţia ţevilor de oţel trebuie realizată conform cu a rticol u l 9, 12.2.1 şi 12.3.1.

1 2.3.6 Produse neconforme

Prod ucătorul trebu ie să a i bă proceduri scrise care să specifice cum trebu ie tratate p rodusele
neconforme. Toate aceste evenimente trebuie În reg istrate pe măsu ră ce apar şi aceste î n registrări
trebu i e păstrate pe o perioadă de timp specificată În proced u ri l e scrise ale producătorul ui . ®I

18
SR EN 1 0255+A 1 :2007

Anexa A
(i nformativă)

Corelatie
, Între diametrul exterior specificat, dimensiunea filetului
şi diametrul nominal

Tabelu l A.1 furnizează informaţi i d espre relaţia di ntre d i ametrul exterior specificat (O) sau
dimensiunea filetul u i (R) ş i dia metrul nomina l (ON).

Tabelul A.1 - Diametrul exterior specificat, dimensiunea filetului şi diametrul nominal


corespunzător

Diametrul exterior specificat Dimensiunea filetului Diametrul nominal


D R DN
"

mm

1 0,2 Ys 6

1 3,5 Y.. 8

1 7,2 % 10

21 ,3 % 15

26,9 % 20

33,7 1 25

42,4 1 Y.. 32

48,3 1 Y> 40

60,3 2 50

76,1 2Y> 65

88,9 3 80

11 4,3 4 1 00

139,7 5 1 25

1 65,1 6 1 50

19
S R EN 1 0255+A 1 :2007

A n exa B
(normativă)
Ti p u ri de ţev i c u g ros i m i d e perete d iferite , s e r i e med i e şi g rea

B.1 G e n e ra l ităti ,

Această anexă indică dimensiunile tipurilor de ţevi care au grosirni de perete diferite de cele incluse în
tabelul 2.

8.2 C o n d iti i
,

Ţevile trebuie să corespundă condiţiilor specificate În articoiele 5, 6, 7, 8, 9, 1 0 şi 1 1 , cu excepţia celor


referitoare la dimensiuni, mase şi toleranţe la diametru, care trebuie să fie conform tabelelor 8. 1 ,. 8.2
sau 8. 3, după caz.

Ţevile formate la rece de tip L incluse în tabelul 8. 1 trebuie tratate termic. �-' ,

8.3 M a rc a re

Ţevile de tip L trebuie marcate L, iar atunci când codul color înlocuieşte marcarea, culoarea este
verde.

Ţevile de tip L. 1 trebuie marcate L 1 , iar atunci când codul color înlocuieşte marcarea, culoarea este
aibă.

Ţevile de tip L.2 trebuie marcate L2, iar atunci când codul color înlocuieşte marcarea, culoarea este
maro.
Tabel ul 8 . 1 - Dimen s i u n i , tolera n ţă la diametru şi masă l i n i ară pentru ţevi tip L

Diametrul Diametrul exterior Masa liniară a ţevii neprotejate


Dimensiune Grosime
exterior
fileta de perete Capăt
specificata
R max. min. T Capăt neted
O filetat şi cu racord

(mm) -
(mm) (mm) (mm) (kg/m) (kg/m)
1 3,5 % 1 3,9 1 3,2 2 ,0 0,567 0,571
1 7, 2 % 1 7,4 1 6,7 2,0 0,750 0 ,756
2 1 ,3 Y:. 2 1 ,7 2 1 ,0 2,3 1 ,08 1 ,09
26,9 % 27, 1 26,4 2,3 1 ,40 1 ,4 1
33,7 1 34,0 33,2 2,9 2,20 2,22
42,4 1 % 42,7 4 1 ,9 2,9 2 ,82 2 , 85
48,3 1 Y:. 48,6 47,8 2,9 3,25 3,29
60, 3 2 60,7 59,6 3,2 4,51 4,58
76, 1 2 Y:. 76,0 75 ,2 3,2 5,75 5 , 87
88,9 3 88,7 87,9 3,2 6 ,76 6,93
1 0 1 ,6 3 Y:. 1 01 ,2 1 00,3 3,6 8 ,70 8,88
1 1 4,3 4 1 1 3,9 1 1 3,0 3,6 9,83 10,1
1 39,7 5 1 40,8 1 38,5 4,5 1 5 ,0 1 5,5
1 65 , 1 6 1 66,5 1 63,9 4,5 1 7 ,8 1 8 ,4
a Pentru relaţia dintre dia metrul exterior specificat (O) , mărimea filetului (R) şi diametru l nominal (ON) , a se vedea
anexa A .
I == grosime de perete specificată.

20
SR EN 1 0255+A 1 :2007

Ta be l u l 8.2 - D i m e ns i u n i , to l e ra nţă la d i a m etru şi masă l i n i a ră pentru ţevi tip L 1

D iametrul D i ametrul exterior M a s a l i n i a ră a ţevii neprotejate


Dimensiune Gros i m e
exterior
fi leta de perete
specificata Ca păt
R max. min. T Ca păt n eted
D fil etat şi cu racord

(mm) -
( m m) (mm) (mm) ( kg/m ) ( kg/m)

1 3, 5 % 1 3,9 1 3, 2 2,0 0 , 570 0 , 574

1 7, 2 % 1 7 ,4 1 6,7 2,0 0 , 742 0 , 748

21 ,3 Y2 21 ,7 21 ,0 2,3 1 ,0 8 1 ,09

26,9 % 27 , 1 26,4 2,3 1 ,39 1 ,40

33,7 1 34 , 0 33 ,2 2,9 2 ,2 0 2 , 22

42,4 1 % 42 , 7 41 ,9 2,9 2 , 82 2,85

48,3 1 Y2 48 , 6 47,8 2,9 3 , 24 3,28

60,3 2 60,7 59,6 3,2 4 ,49 4,56

76, 1 2 Y2 76 , 3 75,2 3,2 5 , 73 5,85

88,9 3 89,4 87,9 3,6 7 , 55 7 , 72

1 1 4,3 4 1 1 4,9 1 1 3,0 4,0 1 0 ,8 1 1 ,1

a Pentru relaţia d intre dia metru l exteri o r specificat (D) , mărimea filetu l u i (R) şi d i a m etrul nominal (DN) , a se vedea
anexa A .
T = g rosim e de perete specificată.

Ta be l u l 8.3 - D i m e n si u n i , to lera n ţă la d i a m etru ş i masă l i n i a ră pentru ţevi tip L2

D i a metrul D i am etru l exterior M a sa l i niară a ţev i i neacoperite


Dimensiune G rosime
exterior
fi l eta de perete
specificata Capăt
R max. min. T Ca păt neted
D filetat şi cu racord

(mm) -
(mm) (mm) (mm) ( kg/ m) (kg/m)

1 3, 5 % 1 3,6 1 3, 2 1 ,8 0,51 5 0 ,5 1 9

1 7, 2 % 1 7, 1 1 6, 7 1 ,8 0 ,670 0, 676

21 ,3 Y2 2 1 ,4 21 ,0 2,0 0 , 94 7 0, 956

26,9 % 26,9 26,4 2,0 1 , 38 1 ,39

33,7 1 ' 33 , 8 33 ,2 2,6 1 , 98 2 , 00

42,4 î % 42 ,5 4 1 ,9 2,6 2 , 54 2 , 57

48,3 1 Y2 48,4 47,8 2,9 3,23 3 , 27

60,3 2 60,2 59 , 6 2,9 4,08 4, 1 5

76 , 1 2 Y2 76 , 0 75,2 3,2 5,71 5,83

88,9 3 88,7 87,9 3,2 6 , 72 6,89

1 1 4,3 4 1 1 3,9 1 1 3,0 3,6 9 , 75 1 0,0

a Pe ntru relaţia d i ntre dia metrul exterior s pecifi cat (D), mărimea fi letul u i (R) ş i d i a m etru l n o m i n a l ( D N ) , a se vedea
Anexa A.
T == g ros i m e de perete specificată .

21
SR EN 1 0255+A 1 : 2007

Anexa ZA
(i nformativă)
� Articole din acest standard european care corespund prevederi lor
dispozitiilor Directivei CE" Produse pentru constructi i "
pentru aplicaţiile acoperite prin mandatul M/1 31 '

ZA. 1 Domeniu de aplicare şi caracteristici relevante


Acest standard european a fost elaborat sub un mandat M/131 "Ţevi, rezervoare şi accesori i care nu
sunt În contact, cu apa potabi Iă", acordat CEN de Com isia Europeană şi Asociaţia Europeană de Liber
Schimb .

Articolele acestui standard european prezentate În această anexă satisfac condiţ i ile mandatului
acordat În cadrul D irectivei UE " P roduse pentru construcţii" (89/1 06/CEE) .

Conformitatea cu aceste articole conferă prezumţia capacităţi i de utiliza re a produselor de construcţii


cuprinse În această anexă pentru utilizările prevăzute, indicate În acest standard; treb uie să se facă la
informaţiile care însoţesc marcajul CE.

ATENŢIONARE Alte cerinţe ş i alte Directive UE, care nu afectează capacitatea pentru utilizarea
-

prevăzută se pot aplica produselor pentru construcţi i care se Încadrează În domeniul de aplicare al
acestui standard .

NOTA 1 - În plus, la oricare dintre capitolele specifice referitoare la substanţele periculoase cuprinse În acest
standard, pot exista alte condiţii aplicabile produselor care se încadrează în domeniul său de aplicare (de
exemplu , transpunerea reglementărilor europene, reglementărilor naţionale şi dispoziţiilor administrative) . Pentru
a îndeplini dispoziţiile directivei produselor pentru construcţii, este necesar ca aceste condiţii să fie în aceeaşi
măsură respectate acolo unde şi atunci când ele se aplică.

NOTA 2 O bază de date informativă privind dispoziţiile europene şi naţionale care se referă la substanţe
-

periculoase poate fi consultată pe site-u l EUROPA din domeniul Construcţii (accesibil la adresa
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en. htm).

Această anexă stabileşte condiţiile pentru marcajul CE al ţevilor din oţel nealiat pentru sudare şi
filetare, destinate utilizărilor indicate În tabelul ZA. 1 şi indică paragrafele corespunzătoare aplicabile.

Această anexă are acelaşi domeniu de aplicare ca şi articolul 1 din acest standard ş i este definit de
tabelul ZA. 1.

Ta be l u l ZA.1 - Articole rel eva nte

Produse pentru construcţii: Ţevi de oţel nealiat pentru sudare şi filetare


Utilizări prevăzute: Distribuţia lichidelor apoase, a gazelor şi a combustibililor

Paragrafe din acest


Cerinţe/caracteristici conform Nivel şi/sau clasa
standard european Note
mandat mandatată
corespunzător cerinţei

Reacţie la foc 8.7 Clasă A1 -

limită de curgere 8 . 2 şi Tabelul 1 limită (Mpa)

Toleranţe la dimensiuni 8.4.3 ... 8.4.6 conform/respins

Etanşeitate: Gaze şi lichide 8.5 conform/respins

Substanţe periculoase 8.6 ppm (conţinut declarat)

Durabilitate a 7.4 IJ m

a Durabilitatea depinde d e metoda d e protecţie şi/sau d e tipul ş i grosimea acoperirii.

22
S R EN 1 0255+A 1 : 2007

Cerinta referitoare la o caracteristică dată nu se aplică În acele state membre unde nu există
regle � entări referitoare la acea caracteristică pentru utilizarea prevăzută a produsului. Î n acest caz,
producătorii care introduc produsele lor pe piaţa acestor state membre nu sunt obligaţi să stabilească
sau să declare performanţele acestor produse cu privire la această caracteristică şi opţiunea
Performanţă nedeterminată" (NPD) poate fi utilizată În informaţia care Însoţeşte marcajul CE (a se
"
vedea ZA. 3). Totuşi, opţiunea N PD nu se utilizează dacă caracteristica face obiectul unui nivel limită.

ZA.2 Procedură pentru atestarea conformităţii ţevilor

ZA . 2 . 1 S istem d e atesta re a conform ităţi i

Sistemele de atestare a conformităţii ţevilor de oţel nealiat indicate În tabelul ZA. 1 , conform cu Decizia
Comisiei ( 1 999/472/EC), aşa cum este prezentat În Anexa I I I a mandatului pentru " Ţevi, rezervoare şi
accesorii care nu sunt În contact, cu apa potabiIă", se indică În tabelul ZA.2. 1 şi tabelul ZA.2.2, pentru
utilizarea(rile) prevăzută(e) şi nivelul (le) şi clasa(le) relevante.

Ta be l u l ZA.2 . 1 - S istem d e atestare a confo rmităţ i i

Nivel(e) sau Sistemul(ele) de atestare


Produs Utilizare prevăzută
clasa(e) a conformităţii
În instalaţiile de transport/distribuţie/depozitare
a gazului/combustibilului destinate alimentării
sistemelor de incălzirelrăcire, începând de la -
3
rezervorul exterior de stocare sau de la ultima
Ţevi de oţel unitate de reducere a presiunii sistemului(elor)
nealiat boileruluilincălzitorului/răcitorului clădirii(lor)
În instalaţiile de transport/distribuţie/depozitare
a apei care nu este destinată consumului -
4
uman
Sistem 3: A se vedea Directiva 89/ 1 06/EEC (CPD) Anexa 1 I 1 .2.(ii) , a doua posibilitate.
Sistem 4: A se vedea Directiva 89/ 1 06/EEC (CPD) Anexa 1 I / .2 . (ii), a treia posibilitate.

Atestatul de conformitate a ţevilor de oţel nealiat, indicat În tabelul ZA. 1 , trebuie să fie conform cu
procedurile de evaluare a conformităţii indicate În tabelele ZA.2.2 şi ZA. 2. 3, ce rezultă din aplicarea
articolelor acestui standard european.

Tabe l u l ZA. 2 . 2 - Atri b u i rea sarc i n i lo r d e eva l u a re a conform ităţi i pentru


ţev i l e de oţel n e a l i a t rel eva nte pentru sistem u l 3

Sarcini Conţinutul sarcinii Articolele de la


Evaluarea conformităţii
care se aplică

Sarcini aflate În Controlul producţie În Parametrii referitori la toate 1 2.3


responsabilitatea uzină (CFP) caracteristicile din tabelul ZA. 1
producătorului relevante pentru utilizare

Încercarea de tip iniţială limită de curgere 1 2.2


(ITI) realizată de un
Toleranţe dimensionale
laborator de Încercări
notificat Etanşeitate: Gaze şi lichide

Încercarea de tip iniţială Clasa de declaraţie A 1


(ITI) realizată de
Durabilitate
producător

23
SR E N 1 0255+A 1 :2007

Tabe l u l ZA.2.3 - Atri b u i rea s a rc i n i l o r d e eva l u a re a conform ităţii p entru


ţev i l e de oţel nea l iat rel eva n te pentru s i ste m u l 4

Sarcini Conţinutul sarcinii Articole l e de la


Evaluarea conformităţii
ca re se a plică

Sarcini aflate În Controlul producţie În Para metrii referitori la toate 1 2.3


responsabilitatea uzină (CFP) caracteristicile din tabel u l ZA. 1
producătorul u i relevante pentru utilizare

incercarea de tip iniţială Para metrii referitori la toate 1 2. 2


(ITI) realizată de caracteristicile din tabelul ZA. 1
producător releva nte pentru utilizare

ZA.2.2 Dec l a raţie d e confo rm itate

(În cazul produselor relevante pentru sistemul 3): Atunci cân d conformitatea cu cond iţi i le prezentei
anexe este rea l izată, prod ucătorul sau reprezentantu l său autorizat, stabilit În interioru l E EA, trebuie
să pregătească şi să reţină o declaraţie de conform itate (decla raţie de conformitate CE), care dă
d reptul producătorul u i sau reprezentantu l u i său autorizat să apl ice marcajul C E . Această declaraţie
trebuie să cuprindă:

- n umele şi adresa producătorul u i , sau a reprezenta ntul u i său a utorizat stabilit În i nteriorul E EA, şi
locul producţiei;

N OTA 1 - Producătorul poate fi de asemenea persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa E EA, dacă Îşi
asumă responsabilitatea pentru marcajul C E .
- descrierea produsului (tip, identificare, utilizare etc.) şi o copie a informaţiilor c e însoţesc marcajul C E ;
N OTA 2 - i n situaţia î n care o parte d i n informaţiile necesare pentru declaraţie sunt deja p rezentate Î n informaţiile
pentru marcajul C E , acestea n u se vor repeta .
- prevederile potrivit cărora produsul este conform (de exemplu a n exa ZA a acestui standard european) şi
referirea la rapoartel e ITI şi înregistrările controlului producţiei În uzină (dacă este cazul);
- condiţiile particul a re aplicabile utilizării produsul u i (de exemplu prevederile pentru utilizarea în a n u m ite condiţii) ;
- n u mele şi adresa laboratorului notificat;
- n umele şi fu ncţia persoanei abilitate să semneze declaraţia de conformitate În n umele producătorului sau a
reprezenta ntu lui său autorizat.

(În cazul produselor relevante pentru sistemul 4): Atunci cân d conformitatea cu această a nexă este
realizată, producătorul sau reprezentantul său autorizat, sta bilit În i nteriorul E EA, trebuie să
pregătească şi să reţină o declaraţie de conformitate (declaraţie de conformitate CE), care dă d reptul
producătoru lui sau reprezentantu l u i său autorizat să aplice marcaj u l C E . Această declaraţie trebuie să
cu prindă:

- n umele şi adresa prod ucătoru l u i , sau a reprezenta ntu lui său a utorizat stabilit În interiorul E EA, şi
locul p roducţiei;

N OTA 3 Producătorul poate fi de asemenea persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa E EA, dacă Îşi
-

asumă responsabilitatea pentru marcajul C E .


- descrierea produsului (tip, identificare , utilizare etc.) ş i o copie a informaţiilor c e însoţesc marcajul C E ;
NOTA 4 i n situaţia Î n care o parte d i n informaţiile necesare pentru declaraţie sunt deja prezentate Î n informaţiile
-

pentru marcajul CE, a cestea n u se vor repeta.


- prevederile potrivit cărora produsul este conform (de exemplu a nexa ZA a acestui standard european) şi
referirea la ra poartel e ITI şi înregistrările controlului producţiei În uzină (dacă este cazul);
- condiţiile particulare aplicabile utilizării produsului (de exemplu prevederi l e pentru utilizarea În a n u m ite condiţii) ;
- numele şi funcţia persoanei abilitate să semneze declaraţia de conformitate În numele producătorului sau a
reprezentantu lui său autorizat.
24
S R E N 1 0255+A 1 :2007

N OTA 5 - Apariţia i nformaţiilor atât În decl a ra ţie cât şi În certificat trebuie evitată . În a cest sco p , trim iterea la alte
referinţe Între documente poate fi făcută În momentul În care u n u l din docu m e nte co n ţ i n e mai m ulte i nformaţii
decât celă l a lt .

Declaraţia şi certificatu l menţionate mai sus trebuie prezentate În l i m baju l sau l i mbajele oficiale ale
statelor mem bre În care se uti lizează produsul.

ZA. 3 Ma rcaj C E ş i eti c heta re

P roducătorul sau reprezentantul său a utorizat sta b i l it În interiorul E EA este responsabil cu aplicarea
marcaj u l u i CE. Simbolul marcaj u l u i C E aplicat trebuie să fie În conformitate cu Directiva 93/68/EC şi
trebuie prezentat pe documentele comerciale însoţitoare (sau când nu este posibil acesta poate fi pe
etichetă, a m balaj sau documentele comerciale însoţit oare, de exem plu u n bon d e livrare). I nformaţiile
u rmătoare trebuie să însoţească simbolu l m arcaj u l u i CE:

- n u mele sau marca de identificare şi adresa de înregistrare a p roducătorului (a se vedea


nota 1 d i n ZA.2 .2);

- ultimele două cifre ale a n u l u i în care s-a aplicat marcaj u l ;

- referirea la acest standard e u ropean E N 1 0255;

- descrierea produsului: denumirea generică , material, d imensiuni, .. , şi utilizare prevăzută;


- i nformaţii asu pra caracteristicilor esenţiale relevante prezentate În tabe l u l ZA. 1 , care trebuie
declarate;

- valorile declarate şi dacă este cazul, nive l u l sau clasa declarate ( inclusiv "conform" pentru
ceri n ţele conform/respins, dacă este n ecesar) pentru fiecare caracteristică esenţială, aşa cum
este i n dicat în "Note" În tabelul ZA.1 ;

- " N ici o performanţă determ i nată" pentru caracteristici le pentru care aceasta se apl ică .

Opţi unea " N ici o performan ţă determi n ată" ( N PD) n u poate fi folosită atunci cân d caracteristica face
o biectul u n u i n ivel l i m ită. I n caz contrar, opţi u n ea N P D poate fi folosită cân d şi u nde această '"
caracte ristică, pentru o utilizare d ată, n u face obiectu l prescripţi ilor reg lementare d i n ţări le membre de
destinaţie.

Î n figu ra ZA. 1 este prezentat un exemplu de informaţii care trebuie trecute pe documentele comerciale.

25
S R E N 1 0 2 5 5 +A 1 : 2 0 0 7

(E
M a rcaj ul de con fo rm itate CE constituit
din simbolul CE i ndicat În D irectiva
93/68/EEC

-
Orice F i rmă SA, OP n r- CP n r
N umele sau m a rca de identificare şi
adresa Înregistrată a producătorul u i

U ltimele d o u ă cifre a l e a n u l u i În care a


07
fost ataşat marcaj u l

EN 1 0255: 2004+A1 :2007 N u mărul standard u l u i european

Ţevi de oţel n e a l iat pentru sudare şi filetare d e 26,9 x 2,6 mm


Descrierea prod u s u l u i

Utilizări prevăzute: D istribuţia l ich idelor apoase, a gazelor şi


com bustibililor

Reacţie l a foc : E u roclasa A 1


lim ită m i n i m ă de c u rgere specificată : 1 95 MPa I nformaţii despre caracteristicile
D u rabil itate: reglementate
n eacoperit ( N P D)
D i m e nsi u n i : conform
Eta nşeitate : conform

F i g u ra ZA . 1 - Exemplu d e inform aţi i p riv i n d m a rcaj u l CE

În p l u s , faţă de orice i nformaţ i i specificate referitoare la su bsta nţe l e pri mejdioase, prezentate mai s u s ,
prod u s u l tre b u i e să fie însoţit, unde ş i când s e sol icită , ş i într-o formă adecvată , de o l i stă de documente
sau orice a ltă reg lementa re privind su bstanţele primejd ioase pentru care se cere conformitatea ,

-
împre u n ă cu orice i nformaţie i m pusă de această reg lementare.

NOTĂ Nu este neces a r să fie menţionată legis laţia europeană fără deroga re naţiona lă. <Ei)

26
S R E N 1 0255+A 1 :2007

15) text anulat 0i1

27
SR EN 1 0255 +A 1 :2007

A n exa nation a l ă NA
,

(i nformativă)

Cores pondenţa dintre sta nda rde le e u ropene l a c a re se fa ce referi re şi


sta n d a rde le române

Corespondenţa d intre standardele europene l a care se face referi re şi standardele române este
următoarea:

EN 1 0020: 2000 l OT S R E N 1 0020:2003


Defini rea şi clasificarea mărcilor de oţel
E N 1 0021 : 2006 l OT S R E N 1 0021 :2007
Condiţii te hnice generale de livrâre pentru prod use de
oţel
E N 1 0027- 1 : 2005 l OT S R E N 1 0027- 1 :2006
Sisteme d e simbo l izare a oţe l u ri lor. Partea 1 :
S i mbolizarea alfa n u merică
EN 1 0027-2: 1 992 l OT SR EN 1 0027-2: 1 996
Sisteme de simbolizare pentru oţeluri. Partea 2:
Sistem n u meric
E N 1 0204:2004 l OT S R E N 1 0204:2005
Prod use metalice. Tipuri de documente de inspecţie
E N 1 0240: 1 997 IDT S R E N 1 0240:2000
Acoperiri de protecţie interioare şi/sau exterioare
pentru ţevi de oţel. Condiţii tehn ice pentru acoperiri
prin galvaniza re la cald aplicate pe i nstalaţii auto mate
EN 1 024 1 : 2000 IDT SR E N 1 0241: 2002
Racord u ri fi/etate de oţel
E N 1 0242: 1 994 I DT S R E N 1 0242:2003
Racord u ri filetate de fontă maleabilă
EN 1 0246- 1 : 1 996 I DT SR E N 1 0246-1 : 1 998
Exa minări ned istructive ale ţevilor de oţe l . Partea 1:
Examinarea automată electromagnetică a ţevilor de
oţel feromag netic, fă ră s u d u ră şi s udate ( cu excepţia
celor sudate sub strat d e fl ux) pentru verificarea
eta nşeităţii hid ra u l ice
E N 1 0226-1 :2004 l OT S R EN 1 0226-1 :2004
Filete pentru ţevi cu eta nşa re În fi let. Partea 1 : Fi lete
exterioare conice şi fi lete interioare cil i n d rice.
Dimens i uni, toleranţe şi notare
E N 1 0226-2 : 2005 l OT S R E N 1 0226-2:2006
Filete pentru ţevi cu etanşare În filet. Partea 2: Filete
exterioare con ice şi fi letate interioare conice.
Dimensiuni, toleranţe şi simbolizare
E N 10266: 2003 l OT S R E N 10266:2004
Ţevi de oţel, racord u ri şi profil e cave d e oţel pentru
construcţii. S i m boluri şi defi nirea termenilor uti l izaţi În
standardele de produ s
E N ISO 146 1 :2009 l OT S R E N ISO 146 1 :2009
Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate d i n fonta şi
oţel. Specificaţi i şi metode de Încercare

28
SR EN 1 02SS+A 1 : 2007

E N ISO 2566- 1 : 1 999 l OT S R E N ISO 2566- 1 :2003


Oţel. Conversia valori lor de a l u n g i re. Partea 1 : Oţeluri
nealiate şi slab al iate
E N ISO 849 1 : 2004 l OT SR EN I S O 849 1 :2005
Materiale meta l ice. Ţevi. Încercarea l a îndoire a
tronsonului
EN ISO 6892-1 :2009 l OT S R E N ISO 6892-1 : 20 1 0
M ateriale metal ice. Încercarea l a tracţiune. Partea 1 :
M etoda de Încercare la temperatu ra a m b iantă
EN I SO 8492: 2004 l OT SR EN ISO 8492:2005
M ateriale meta l ice. Ţevi. Tncercarea l a aplatizare
E N ISO 900 1 : 2008 l OT S R E N ISO 9001 :2008
S i steme de management al cal ităţii . Cerinţe

Pentru aplicarea acestui standard se utilizează sta ndardele europene la care se face referire
(respectiv standardele române identice cu acestea).

S i m bolu l g radul u i d e echivalenţă (l OT - identic), conform SR 1 0000-8.

29
Standardul european E N 10255: 2004+A1 :2007 a fost acceptat ca standard rom â n d e către comitetul
tehnic CT 202 "Ţevi de oţel".

M embrii Comitetul u i De Lectură care au verificat versiunea română a acestu i standard e u ropean
E N 1 0255:2004+A1 :2007:

P reşed inte:
I C E M SA dl M i rcea Dobrescu
Secretar:
I CEM SA dna Cristin a Anca Moldovean u

Reprezentant A S RO C T 42: AS RO dna Camelia Negrilă


Membri:
TENAR I S S I LCOTU B dl Lucian Stoica

I PI PC E RT dl Gheorghe Alexiu

P ETROM dl Gabriel Holdiş

Un standard român n u conţi ne neapărat total itatea prevederilor n ecesare pentru contractare.
Util izatorii standard u l u i sunt răspunzători de aplica rea corectă a acestuia.

Este i mportant ca utilizatori i sta ndardelor române să se asig ure că sunt În posesia u ltimei ediţii şi a
tuturor modificărilor.

I nformaţi i le referitoare la sta ndardele române (termenu l de Începere a apl icări i, modificări l e etc. ) sunt
publ icate În Catalog u l standardelor române şi În B u leti n u l Standardizării .